« Мағжанды сүйемін. Европалығын, жарқыраған, әшекейін сүйемін Қазақ ақын дарының қара Қордалы ауылында туып, европадағы мәдениет пен сұлулық сарайына барып, жайлауы жарасқан арқа қызын сезгендей боламынДата26.02.2016
өлшемі51.32 Kb.
#27372

«...Мағжанды сүйемін. Европалығын, жарқыраған, әшекейін сүйемін Қазақ ақын дарының қара Қордалы ауылында туып, европадағы мәдениет пен сұлулық сарайына барып, жайлауы жарасқан арқа қызын сезгендей боламын. Мағжан культурасы зор ақын. Сезімі жетілмеген қазақ қауымынан ертерек шыққандай, бірақ, түбінде әдебиет таратушылары газетпен қосақталып, күндегі өмірінің тереңнен терге ақын болмайды, заманнан басы озық, ілгерілеп кеткен ақын болады...».

Мұхтар Әуезов
Сәуірдің 26 жұлдызында Мағжан Жұмабаевтың туғанына 120 жыл толуына арналған «М. Жұмабаев шығармашылығының әлемдік әдеби үрдістегі орны. Творчество Магжана Жумабаева в мировом литературном процессе» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті.

Шараға байланысты ұйымдастырылған кітап көрмесіндегі қолданылған әдебиеттер тізімі.

Мағжанның азаматтық, ақындық тұлғасы
1. Жұмабаев М. Шығармалар. 3 томдық,Т.1.-.А.: Білім, 1995.- 256 б.

2. Жумабаев М. Пророк. Стихи и поэмы. Пер. с каз./ Сост., вступ. статья, коментарии Б. Канапьянова.- А: Жібек жолы. -2002.- 400 с. 1. Жумабаев М. Свет красив. Поэзия о любви / Состав., вступ. слово Е. Дүйсенбайұлы.- А.: Ол-Жас баспасы, 2009.- 144 с.

 2. Мағжан Жұмабаев. Сарыарқаны сағындым.- Петропавл, 1993.- 104 б.

 3. Елеукенов Ш.Р. Мағжан. Өмірі мен шығармашылығы: Оқу құралы.-Астана: Астана-полиграфия , 2008.- 392 б.

 4. Елеукенов Ш. Мағжан. Өмірі мен шығармашылығы: Оқу құралы.- А.: Санат, 1995.-384 б.

 5. Мұстафа мен Мағжан-Тұран елінің даналары. - А.- 1993.-109 б.

 6. Қанарбаева Б. Жырымен жұртын оятқан. М. Жұмаебаевтың шығармашылығы хақында.- А.: Ана тілі, 1998- 232 б.

 7. Қанарбаева Б. Мағжан символист: Зерттеу.-А.: Экономика, 2007.- 288 б.

 8. Кәкішұлы Т. Мағжан мен Сәкен: Ғылыми эссе.- А.: Қазақ университеті, 1999.- 449 б.

11. Кангожин М. Мои горизонты (стихотворения и поэмы..-Петропавловск: Изд. СКЮФ, 2003.- 112с.

12. Қангожин М. Эсселер, естеліктер, ойлар.- Қызылжар, 2008.- 264 б. 1. Жамитова А.С. Мағжан туындыларының көркемдігі мен өміршендігі: Филология факультетінде оқитын студенттерге арналған оқу құралы.-Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2011.- 110 б.

 2. Махметова А. Мағжан өлеңдеріндегі тұрақты сөз тіркестері: оқу-әдістемелік құрал.

 3. Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2006.- 71 б.

 4. Тайшыбай З. Мағжанның Қызылжары: Зерттеу.- Астана: Астана полиграфия.-2008.-232 б.

 5. Тайшыбай З. С. Мағжанның Қызылжары (ғылыми басылым). Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2006.-341 б.

 6. Өмірсейітова Н. Мағжантану пәннің оқу-әдістемелік кешені. Петропавл: Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2010.- 100 б.

 7. Өмірсейтова Н. Мағжантану. Оқу әдістемелік құралы. Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2006.- 94 б.

 8. М. Жұмабаев. Библиографиялық көрсеткіш/ М. Жумабаев . Библиографический указатель. 110 жыл.- Петропавл, 2003.- 27 б.


Жырымен жұртын оятқан


 1. Екімыңжылдық дала жыры/ Бас ред. Ә. Нысанбаев.- А.: Қазақ энциклопедиясы бас редакциясы, 2000.- 752 б.

 2. Нұрғали Р. Әдебиет теориясы. Нұсқалық.- А.: Фолиант, 2003.- 344 б.

 3. «Бір ел-бір кітап» акциясы: Зерттеу мақалалар./ Құраст. Б. Қарағызұлы.- Астана: Хұснихат, 2009.- 224 б.

 4. Майтанов Б.Қ. Сөз сыны (ХХ ғасыр әдебиетінің көріністері). Зерттеулер, мақалалар, портреттер.- А.: Ғылым, 2002.- 344 б.

 5. Жетписбаева Б.А. Образные миры Магжана Жумабаева. -Изд. 2-е, доп.- А.: Нур-пресс, 2008.- 156 б.

 6. Алпысбаев Қ. Поэзия парасаты.- А., 2006.- 300 б.

 7. Мәшһүр-Жүсіп Қ.П. Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелік. Монография.-Павлодар: ЭКО, 2007.- 442 б.

 8. Бес арыс: Естеліктер, эсселер және зерттеу мақалалар/ Құраст. Д. Әшімханов.-А.: Жалын, 1992.- 544 б.

 9. Дәуір-Дастан. (Облыстық «Солтүстік Қазақстан газетіне-85 жыл»). / Ред. Ж.Сүлейменов.- Петропавл , 2005.- 316 б.

 10. Елеукенов Ш. Әдебиет және ұлт тағдыры.-А.: Жалын , 1997.- 368 б.

 11. Қирабаев С. Ұлт тәуелсіздігі және әдебиет.- А.: Ғылым, 2001.- 448 б.

 12. Әбдешов Б. Қара сөзден маржан терген Мағжан: Зерттеу. - А.: Өлке ,2002.- 160 б.

 13. Кәкішұлы Т. Мағжан мен Сәкен: Ғылыми эссе.- А.: Қазақ университеті, 1999.- 449 б.

 14. Кангожин М. Мои горизонты (стихотворения и поэмы..-Петропавловск: изд. СКЮФ, 2003.- 112с.

 15. Елеукенов Ш., Шалғынбаева Ж. Қазақ кітабының тарихы: (Ежелгі дәуірден 1917 жылға дейін).- А.: Санат, 1999.- 192 б.

 1. Қанғожин М. Өлеңдер мен поэмалар.- Петропавл, 2007.- 664 б.

 2. Горький Максим. Артамоновтардың ісі: Роман. Әңгімелер. -Астана: Аударма, 2007.-488 б.

 3. Қазақ поэзиясының антологиясы (ХХ ғасырдың бас кезі).-А.: Ғылым, 1992.- 488 б.

 4. Әбілдина С.Қ., Коркина В.И. Педагогика тарихы бойынша атлас. Оқу құралы.- Қарағанды: Ақ –Нұр, 2012.- 384 б.

 5. Білгеннің пайдасы: Қазақ ақын-жазушыларының балаларға арналған шығармалары/ Құраст. Е. Дүйсенбайұлы.-А.: Жазушы, 2009.- 320 б.

 6. Ысқақұлы Д. Қазақ елі, бір ауыз сөзім саған!.- А.: Қазақпарат,2004.-148 б.


Мағжан және Алаш арманы


 1. Алаш көсемсөзі. 10 томдық. 1-кітап:: Шолпан.-А:, Өнер, 2010.-352б.

 2. Алаш көсемсөзі. 10 томдық. 3-кітап:: Шолпан.-А:, Өнер, 2010.-344б.

 3. Алаш. Алашорда. Энциклопедия /Құраст. Ғ. Әнес, С. Смағұлова.- А: Арыс, 2009.- 544 б.

 4. Жұмабаев М. Батыр баян. –Петропавл, 2008.- 360 б.

 5. Қазақстан жазушылары: Анықтамалық/ Құраст: Қамшыгер С., Жұмашева Қ. – А: Арыс, 2009- 480 б.

 6. Солтүстік Қазақстан облысы. Энциклопедия. -А.: Арыс , 2006.- 704 б.

 7. Көркемсуретті Қазақстан тарихы. Ежелгі дәуірден біздің уақытымызға дейін . 4 томдық.-А, 2007. –Т.3: Қазақстан ХІХ ғасырдың екінші жартысынан ХХ ғасырдың бірінші жартысына дейін.- 320 б.

 8. Қазақстан . Фотошежіре. Қазақстан. Фотолетопись. Т. 2.- А.: Рауан, 2005.- 192 б.

 9. Әбдиманұлы Ө. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті: Оқулық.-А.:, 2012.-408 б.

 10. Қирабаев С. Әдебиетіміздің ақтаңдық беттері.- А.: Білім, 1995.- 288 б.

 11. Қызыл қырғын / Құраст. Қ. Қасенов Ә. Төреханов.-А.: Қазақстан ,1994.-80 б.

 12. Сүгірбаев Т. Қызылжар өңірінің зиялы қауымы. -Петропавл, 2010.- 384 б.


Мағжан Жұмабаев – ағартушы педагог


 1. Әбілдина С.Қ., Коркина В.И. Педагогика тарихы бойынша атлас: Оқу құралы.- Қарағанды: Ақ –Нұр, 2012.- 384 б.

 2. Әбиев Ж.Ә., Бабаев С.Б., Құдиярова А.М. Педагогика: Оқу құралы. А.: Дарын,-2004.- 448 б.

 3. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы /Құраст. С. Қалиев, К. Аюбай.- А., 2009.- Т.6-Ұлттық тәлім-тәрбиелік ғылымдардың дамып, қалыптасу тарихынан (1920-2000).

 4. Жеті ғасыр жырлайды. Екі томдық.- А: Жазушы, 2004.-2-том.- 528 б.

 5. Жұмабаев М. Педагогика.- А.: Ана тілі, 1992.- 160 б. (Халық қазынасы)

 6. Жұмабаев М. Педагогика (баланы тәрбие қылу жолдары).-А.: Рауан, 1992.- 112 б.

 7. Қалиев С. Этнопедагогика: Оқулық.-Астана: Фолиант, 2007.- 400 б.

 8. Әбиев Ж. Педагогика тарихы: Оқу құралы. –А.: Дарын.- 2006.- 480 б.

 9. Қазақ ағартушыларының философиясы. Жиырма томдық. 10-том.- Астана, 2007.-472 б.

 10. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық..- А: Таймас үйі, 2010.- 400 б.

 11. Мұқанов Б.Ж., Ильясова Р.Қ. Этнопедагогика: Оқу құралы.-Астана: Фолиант, 2008.- 440 б.

 12. Энциклопедия «Айқап»/Бас редактор Р. Нұрғалиев, А.: Қазақ энциклопедясы, 1995.- 364 б.

 13. Қайролла Мұқанов. Аққиық ақынның ұстаздығы // Мағжан.- 2008.- №3 .-б. 51-61.

 14. Кәкімбек Салықов. Болашаққа аттаныс// Мағжан.-2008.- № 1.- б. 15-35

 15. А. Кеңшіілікұлы. Мағжан және өмір // Абай .- № 1.- б. 44-45.Қолданылған әдебиеттер 10 ОҒ 110, 302 дәріс. таныса аласыздар.
Каталог: Library -> Librarykz -> anons
anons -> Қолданылған әдебиеттер тізімі: «Қазақ» газетінің бас жазушысы
anons -> Қолданылған әдебиеттер тізімі
anons -> Қолданылған әдебиеттер тізімі
anons -> Жаным дала көгінен арылмай, батпан зілдер басса да, жүр тарылмай. Шідерлеулі көңілді зулат, жырым, баяғының құс қанат тұлпарындай. Елтімейді қалғыған шаққа жаным
anons -> Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары өз өлкесін, туған топырағын мақтан етеді. Табиғат оларға байлығын үйіп – төгіп бере салған. Онда адамды әрқашан баурайтынның, жүрек қылын шертетіннің бәрі бар
anons -> Ақпанның 12 жұлдызында қазақ филология кафедрасы күні өткізілді. Кафедра оқытушылары, магистранттар тіл, әдебиет және журналистикаға қатысты жаңа кітаптармен танысты
Librarykz -> Әлі күнге Баукеңнің баласы боп жүрмін


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет