1. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды?бет10/10
Дата14.02.2020
өлшемі251.1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Е)Олар грек тілінде жазған 

22.Эфестік Гераклит, элейлік Зенон… Олардың философиялық көзқарастарын не жақындастырады?

А)Стихиялық диалектика 

В)Стихиялық ғалымдықтары 

С)Стихиялар 

Д)Стихиялық идеализм 

Е)Стихиялық индивидуализм 

23.Зенон апориясы қалай аталады?

А)Ахилл және тасбақа 

В)Ахилл және нандзя тасбақасы 

С)Ахиллдің тасбақасы 

Д)Ахилл және тасбақалар 

Е)Ахилл 

24.Ортағасыр Еуропа философиясының сипатты белгілеріне тән емес не?

А)Имморализм 

В)Теоцентризм 

С)Креоционизм 

Д)Провиденциализм 

Е)Иррационализм 

25.Фома Аквинскийдің негізгі философиялық шығармаларының бірі…

А)Теология жинағы 

В)Құдай қаласы 

С)Құдайды қорғау жинағы 

Д)Дәлелдеу жинағы 

Е)Құбыжыққа қарсы жинақтар 

26.Философияның пайда болуына ықпал еткен ислам әлеміндегі елдерге қатысты ілім:

А)Суфизм 

В)Мутазэилизм 

С)Мистикалық ағым 

Д)Поэзия 

Е)Гегельяншылдық 

27.Антиктік философиядан Әл – Фараби қабылдаған маңызды дәстүрдің атауы…

А)Перипатетизм 

В)Мистицизм 

С)Гилозоизм 

Д)Материализм 

Е)Идеализм 

28.Әл – Фараби қалай аталды?

А)Аристотельден кейінгі екінші ұстаз 

В)Аристотельдің ең жақын екінші шәкірті 

С)түркілердің екінші философы 

Д)Араб философы 

Е)Аристотель мектебінің мақтан тұтарлық философы 

29.Ренессанс философиясының маңызды белгісі болып табылатын…

А)Антропоцентризм 

В)Атеизм 

С)Теологизм 

Д)Социоцентризм 

Е)Космоцентризм 

30.Қайта өрлеу дәуірінде бастапқы әлеуметтік утопияға философиялық көзқараспен деп қойған…

А)Томас Мор 

В)Данте 


С)Эразм Роттердамский 

Д)Лоренцо Валло 

Е)Петрарка

31- Нұсқа

1.Итальяндық философияның өкіліне жататын кардинал (1401 ж.)…

А)Николай Кузанский 

В)Николай Коперник 

С)Джордж Беркли 

Д)Лоренцо ди Медичи 

Е)Джироламо Савонарола

2.«Өмір сүргендіктен ойлаймын» деген философиялық пайымдау…

А)Декарт 

В)Спиноза 

С)Сократ 

Д)Паскаль 

Е)Аристотель 

3.Декарт қандай субстанцияларды бөліп көрсетеді?

А)Жан мен тән 

В)Құдай мен періштелер 

С)Адамның парасаты мен сананы 

Д)Материяны 

Е)Ойлайтын 

4.Жаңа заман философиясындағы маңызды мәселелердің бірі…

А)Себептілік 

В)Жаратушы Құдай 

С)Хаос 


Д)Герменевтика 

Е)Өлім және өлместік 

5.«Білім – күш», - деп тұжырымдаған…

А)Ф.Бэкон 

В)Паскаль 

Е)Р.Бэкон 

Д)Спиноза 

Е)Декарт 

6.Фейербахтың есімімен байланыстыруға болады…

А)Неміс классикалық философиясының соңын 

В)Бастапқы неміс классикалақ философиясын 

С)Неміс классикалық философиясының шыңын 

Д)Неміс классикалық философиясының ортасын 

Е)Мәңгілік неміс классикалық философиясын 

7.Ницше жоғарғы адам теориясын философиялық негізде қалай құрады?

А)Күштемеу этикасы 

В)Жақын адамға деген махаббат этикасы 

С)Қызметтестік этикасы 

Д)Алыстағыда деген махаббат этикасы 

Е)Кезкелген этикалық бастаманың жоқтығы 

8.Ш.Уәлихановтың философиялық көзқарасы қандай бөлімде көрініс табады?

А)Тарих философиясы 

В)Дін философиясын 

С)Гносеология 

Д)Снтология 

Е)Аксиология 

9.Абай философиясының орталық мәселесі –

А)Адам 


В)Таным 

С)Дін 


Д)Онтология 

Е)Методология 

10.Абайдың философиялық құрылымдағы Құдай – Алла қандай орында тұрады

А)Әлемдік парасат 

В)Таным 

С)Алғашқы тұрткі 

Д)Ешқандай

Е) Бірінші 

11.Шәкәрімнің 1898 – 1928 жылдарда жазған негізгі философиялық шығармасының бірі – «Үш…»

А)Анық 


В)Дос 

С)Жолдас 

Д)Адасу 

Е)Адамгершілік заңдар 

12.ХХ ғасырда философияның көрнекті өкілдері адам мәселесін қай тұрғыда қарастырды?

А)Экзистенциализм 

В)Синергетизм 

С)Неопозитивизм 

Д)Герменевтика 

Е)Неогегельяншылдық 

13.ХХ ғасырда философияның көрнекті өкілдері жаңа контекстіде танымның ғылыми әдістерінің мәселесін қалай қарастырды?

А)Неопозитивизм 

В)Неотомизм 

С)Ницшеандық 

Д)Экзистенциализм 

Е)Мен білмейтің 

14.Философиялық онтологияның іргелі алғы қатарында көрсетіліуі керек ұғымды келесілердің ішінен көрсетіңіз?

А)Болмыс 

В)Субстрат 

С)Логос 


Д)Энергия 

Е)Бостандық 

15.Кімнің түсінігінде болмысты алғашқы және абсолютті және таза ұғым ретінде қабылдаған?

А)Гегель 

В)Кант 

С)Фихте 


Д)Декарт 

Е)Спиноза 

16.«Stienta» -деген ұғым ненi бiлдiредi:

А)Ғылым, бiлiм 

В)Өлең 

С)Ертегi Д)Сурет 

Е)сәулет 

17.Сезiмдiк танымнық деңгейлерi:

А)Түйсiк, қабылдау, елестету. 

В)Түйсiк, елестету, қабылдау 

С)Қабылдау, түйсiк 

Д)Елестету, қабылдау, түйсiк 

Е)Дұрыс жауап жоқ 

18.Гносеология ол:

А)Таным процесi туралы iлiм 

В)Құдай туралы iлiм 

С)Болмыс туралы iлiм 

Д)Адам туралы iлiм 

Е)Ғарыш туралы iлiм 

19.«Жақсылыққа апаратын жол, Құдайға жалбарынуды уағыздайтын діннің орнына, адамдардың бір-біріне сенімін арттыратын сүйіспеншілік діні» деп атап көрсетті қай неміс ойшылы

А)Л.Фейербах

В)Г.Гегель

С)М.Шелер

Д)М.Вебер

Е)К.Маркс

20.Қандай сұрақ гносеология мәселелерiне жатады:

А)Дүниенi тануға бола ма? 

В)Тiршiлiк деген не? 

С)Элемент деген не? 

Д)Бiрiншi қозғаушы кiм? 

Е)Болмыссыздық бар ма? 

21.Сананың табиғатына не сәйкес:

А)Объективтiк дүниенiң субъективтiк бейнесi 

В)Өмiрге деген сүйiспеншiлiк 

С)Адамның өзiне байланысты сезiмдерi 

Д)Таста қалған iз 

Е)Желдiң толқыны 

22.Дiн – ол…

А)Құдай және оның құдiреттi күшi туралы iлiм 

В)Таным процесi туралы iлiм 

С)Болмыс туралы iлiм 

Д)Адам туралы iлiм 

Е)Тiршiлiк туралы iлiм 

23.Буддизмнiң төрт ақиқаты 
А)Өмiр төзу, төзудiң себебi бар, ол себептердiң құтылу 

В)Махаббат, парыз, өлiм, төзу 

С)Жер, күн, аспан, адам 

Д)Мүмкiндiктерi бар,төзуден құтылу жолдары бар 

Е)Әйел, еркек, бала, қоғам. 

24.Ежелгi Үндi философиясында « нирвана» категориясы қай мағынаны бiлдiредi

А)Жұмақ, рахатқа бату 

В)Тозаққа бару 

С)Маңдайға жазылған шимақ 

Д)Өмiрдiң мәнi жоқ екенiн 

Е)өнердiң дамуын 

25.Ежелгi Қытай философиясының негiзгi категориялары:

А)Дао 

В)Субстанция С)Материя 

Д)Сана 


Е)Форма 

26.Ежелгi Қытайдың атақты даостық кiтабы:

А)Дао дэ цзин 

В)И-цзин 

С)Ши-цзин 

Д)Чжань-го 

Е)Ригведа 

27.Аристотель бойынша дүниенiң ең биiк мәнi не:

А)Форма 

В)Сан 
С)Сана 

Д)Уақыт 

Е)Қозғалыс 

28.Гераклит дүние негiзiне ненi салады:

А)Отты 


В)Суды 
С)Ауаны 

Д)Жердi 


Е)Металлдарды 

29.Осы ойшылдардың арасында кiм Гедонист:

А)Эпикур 

В)Аристотель 

С)Демокрит 

Д)Фалес 


Е)Анаксимен 

30.Орта ғасырлар көзқарасын көрсететiн идея:

А)Философия дiнге қызмет етедi 

В)Философия ғылымдардың патшасы 

С)Әрбiр ғылым өзiне өзi философия 

Д)Философияның негiзi –диалектика 

Е)Философия-ол өмiрдiң өзi 

32-Нұсқа


1Креационизм категориясының мәнi:

А)Құдай дүниенi жаратушы 

В)Схоластикадан құтылу 

С)Құдайдың адамға айналуы 

Д)Өмiрге деген махаббат 

Е)Балаларға деген махаббат 

2.«Эманация» -идеясының авторы кiм:

А)Ибн-Сина 

В)В.И.Ленин 

С)Ж.-П. Сартр 

Д)Г. Гадамер 

Е)Н.Бердяев 

3.Махаббат лирикасын Орта Азияда қалай түсiнген:

А)Алла-Тағалаға деген махаббат 

В)Анаға деген махаббат 

С)Бауырға деген махаббат 

Д)Өмiрге деген махаббат 

Е)Балаларға деген махаббат 

4.Кiм гелиорталық жүйенi негiздедi:

А)Н.Коперник 

В)Аристотель 

С)И. Кеплер 

Д)Галилей 

Е)Дж.Бруно 

5.Қайта өрлеу дәуiрiнiң негiзгi сипаты:

А)Антропоорталық 

В)Теоорталық 

С)Геоорталық 

Д)Космоорталық 

Е)Фетищизм 

6.Адамның санасы жалған елестерден таза болу керектi концепцияны негiздеушi кiм:

А)Ф.Бэкон 

В)Аристотель 

С)Лао-Цзы 

Д)Фалес 

Е)К.Маркс 

7.«Тезис-антитезис-синтез» -триада кiмдiкi:

А)Гегельдiкi 

В)Канттiкi 

С)Фейербахтiкi 

Д)Маркстiкi 

Е)Энгельстiкi 

8.И. Канттың философиясының категорияларын белгiлеңiздер:

А)«Өзiндiк зат», «бiздiк зат» 

В)«Дао» 

С)«И», «ли» 

Д)«Әлемдiк ақыл», « таза болмыс» 

Е)«Өндiргiш күштер», «өндiрiстiк қатынастар» 

9.«Христиан дiнiнiң мәнi»- деген еңбектi кiм жазды:

А)Л. Фейербах 

В)И.Кант 

С)Ф.Гегель 

Д)Маркс 

Е)Ф.Энгельс 

10.Адам мен әлемнің үйлесімділігінің бірлігін, микрокосм идеясын ұсынған

А)Стоиктер

В)Пифагорейліктер

С)Эпикурейліктер

Д)Атомшылар

Е)Натурфилософтар

11.Игілік, Әсемдік, Әділеттілік, Эйдос, Демиург ұғымдапрына ерекше көңіл бөле отырып, оны философиялық тұрғыдан негіздеп берген ойшыл

А)Платон


В)Аристотель

С)Сократ


Д)Демокрит

Е)Прротагор

12.Өнер хайуанаттарға еліктеуден туған деп баға берді: үй салу – қарлығаштардан, ән айту – құстардан деп пікір келтірген

А)Демокрит

В)Протагор

С)Аристофан

Д)Дионис

Е)Артерикс

13.Қазақ жерінен шыққан алғашқы утопист

А)Асан Қайғы

В)Майқы

С)Мұхаммед Хайдар ДулатиД)Ахмет Иассауи

Е)Жүсіп Баласағұн

14.Қазақстанда 20 ғасырдың 60-80жылдары қоғамдық қатынастардың нормативтік табиғатын, дәсүрлі мәдениеттің дамыту жолдарын зерттеп, өзіндік із қалдырған ғалым

А)Н.Сәрсенбаев

В)О.Сегізбаев

С)Д.Кішібеков

Д)К.Нұрланова

Е)Ғ.Есім

15.Қай қазақ зиялылары қазақ әйелдерінің эмансипациясына(теңдігі) көп көңіл бөледі

А)М.Жұмабаев, М.Дулатұлы

В)С.Сейфуллин, С.Мұқанов

С)С.Торайғыров, С.Көбеев

Д)А.Байтұрсынов. Қ.Бекхожин

Е)Т.Рысқұлов, С.Сәдуақасов

16.Ер мен әйел махаббатын бір-біріне қарсы қоятын ойшыл

А)Ф.Ницше

В)З.Фрейд

С)С.Кьеркегор

Д)А.Шопенгауэр

Е)Б.Спиноза

17. Ф.Ницше адамға қандай анықтама ерді

А)«Уәде беретін адам»

В)«Бұзылған жануар»

С)«Күле алатын»

Д)«Жылай алатын»

Е)«Өлетінін білетін»

18.Ж.Ж.Руссоның адамға берген анықтамасы

А)«Бұзылған жануар»

В)«Құдай пендесі»

С)«Күнәға батқан пенде»

Д)«Азапты өмірдің иесі»

Е)«Шығармашыл жан»

19.Қазақ халқының тарихи қалыптасқан ділі мен дүниесезімінің ерекшеліктерін нәзік те терең көрсете білген ойшыл

А)Қ.Нұрланова

В)Т.Айтқазин

С)Т.Бурбаев

Д)К.Бегалинова

Е)Ж.Молдабеков

20.Қазақ философиясында «Қазақтану»саласына біртұтастық тұрғыдан қарап, тарихи, әлеуметтік-экономикалық, саяси-құқықтық , рухани сараптау жасаған ойшыл

А) Ж.Молдабеков

В) Т.Бурбаев

С) Т.Айтқазин

Д) Қ.Нұрланова

Е) Д.Кішібеков

21.Философтардың тұжырымдауынша ХVIIIғасыр қандай дәуір

А)Аристотельге қарсы шығу дәуірі

В)Платон еңбектерін сыннан өткізу кезеңі

С)Аристотель еңбектерінінің беделін көтеру

Д)Аристотельшілікті насихаттау

Е)Демокрит ілімінің ғылымға сәйкестігін көрсету

22.Немістің романтик ақыны Новалис «Құдай идеясына мас болған адам» деп кімді атады

А)Б.Спиноза

В)Т.Гоббс

С)Г.Лейбниц

Д)Дж.Беркли

Е)Д.Юм


23.1713жылы ағылшын тілінде жазылған Дж.Берклидің бейматериализмі қайта көрініс тапқан еңбек

А) «Үш диалог»

В) «Жаңа теория»

С) «Монадология»

Д) «Өлшем бірліктері»

Е) «Көрудің жаңа теориясының тәжірибесі»

24.Католиктер мен протестанттарды біріктіруге арналған Г.Лейбництің еңбегі қалай аталады

А) «Теология жүйесі»

В) «Дін мәселесіндегі ерекшеліктер»

С) «Христан дінінің мәртебесі»

Д) «Құдай сөздерінің растығы туралы

Е) «Католик діні ілімі және епископат»

25.Д.Юмнің «Адам табиғаты туралы трактатының» 1-ші томы қалай аталады

А)Сана мәселесіне

В)Таным мәселесіне

С)Құндылық мәселесіне

Д)Болмыс мәселесіне

Е)Этика мәселесіне

26.Орыс философы Н.А.Бердяевтің негізгі категориясы

А)Еркіндік

В)Құқық

С)МәдениетД)Таным

Е)Ғылым


27.«Адамзатты біріктіретін негізгі күш мәдениет, ғарыштық этика» деп пікір білдірген орыс ойшылы?

А)Н.К.Рерих

В)В.С.Соловьев

С)Н.О.Лоский

Д)А.Н.Бердяев

Е)Н.С.Герцен

28.Философия ғылымында кеңес дәуірінде диалектикалық логиканы дамытуға зор үлес қосқан ойшылдар?

А)А.Нысанбаев, Ж.Әбдилдин, М.Хасанов

В)Б.Қазыханова, Қ.Нұрланова

С)М.Жандилдин, М.Сужиков

Д)Н.Байтенова, Т.Сәрсенбаев

Е)С.Ақатай, М.Молдабеков

29.Қазіргі Қазақстандық философияда этика мәселесімен айналысқан ғалымдар?

А)Б.Қазыханова, Қ.Нұрланова

В)Н.Байтенова, Н.Мажит

С)А.Айталы, Т.Сәрсенбаев

Д)М.Орынбеков, С.Ақатай

Е)Қ.Шүлембаев, О.Сегізбаев

30.Қазақстан ғылымындағы батысшыл ойшылдар?

А)Н.Әмреқұлов, М.Масанов

В)Н.Байтенова, Т.Сәрсенбаев

С)Кішібеков, И.Ерғалиев

Д)А.Айталы, Т.Сәрсенбаев

Е)Г.Соловьева, А.Капышев

33-Нұсқа

1.«Қорқыт Ата» кітабында неше дастан бар?

А)12

В)10


С)8

Д)7


Е)6

2.Ежелгі Қытайда философияның пайда болуы кімдермен байланыстырылады

А)Аскет кезбелер

В)Құлдар


С)Шаруалар

Д)Ауқатты адамдар

Е)Ірі құл иеленушілер

3.Ежелгі Үндістанда кезбе данышпандарға арналған орман кітабы қалай аталады?

А)Араньяктар

В)Упанишад

С)Ведалар

Д)Сутралар

Е)Ригведалар

4.Ежелгі Қытайда философияның пайда болып қалыптасуына әсер еткен өзгерістер

А)Осылардың бәрі әсер етеді

В)Товар-ақша қатынасының пайда болуы

С)Ру-тайпалық құрылымның әлсіреуі

Д)Дәстүрлі дінге қарсы оппозицияның құрылуы

Е)Өндіргіш күштердің дамуы

5.Ежелгі Қытайдағы Ли термині нені білдіреді

А)Этикет

В)Норма


С)Тәртіп

Д)Заттардың қалыптасқан тәртібі

Е)Қоғамдық заң

6.Веда мифологиясындагы психологиялық элемент космос моделі

А)Пурушу

В)Дхарма


С)Карма

Д)Аджива


Е)Пракрити

7.Ежелгі Қытайда даосизмнің негізін салушы ойшыл

А)Лао Цзы

В)Мо Цзы


С)Конфуции

Д)Ян Чжу


Е)Сюн Цзы

8.Ежелгі үнді атомистеріне қай мектепті жатқызуға болады

А)Вайшешика

В)Веданта

С)Локаята

Д)Миманса

Е)Иога

9.Ежелгі Қытайда конфуцианшылдық қай кезде мемлекеттік идеология дәрежесіне көтерілдіА)Б.з.д. 2ғ

В)Б.з.д. 4ғ

С)Б.з.д. 1ғ

Д)Б.з.д. 5ғ

Е)Б.з.д, 3ғ

10.Конфуции қайтыс болысымен оның мектебі нешеге бөлінеді

А)8

В)3


С)5

Д)2


Е)4

11.Буддизмнің негізін қалаған кім

А)Сидхарта

В)Махавира

С)Нагарджуна

Д)Сансара

Е)Шрути

12.Ежелгі қытайлықтар Ұлы бастамаға,өзінің билеушісіне,өздерін дүниеге әкелуші ретінде неге табындыА)Аспанға

В)Ағашқа


С)Ата-баба әруағына

Д)Отқа


Е)Күнге

13.Ежелгі Қытай философиясында дао терминінің нақты аудармасы

А)Жол

В)БолмыссыздықС)Мазмұн

Д)Болмыс


Е)Мәңгілік

14.Ежелгі Қытай философиясына тән емес бағыт

А)Аттарды түзеу мектебі

В)Конфуцизм

С)Моизм

Д)Легизм


Е)Даосизм

15.Даосизм қай философиялық дәстүрге жатады

А)Қытайлық

В)Шығыстық

С)Әлемдік

Д)Еуразиялық

Е)Батыс Еуропалық

16.Инь және янь негіздері қай философияға тән

А)Ежелгі Қытай философиясына

В)Қазақ философиясына

С)Араб философиясына

Д)Ежелгі үнді философиясына

Е)Антика философиясына

17.Веда тарауындағы философиялық бөлім

А)Упанишад

В)Дхарма


С)Локаята

Д)Нирвана

Е)Моизм

18.Конфуцидің этикалық идеясына қайсысы жатадыА)Мейірбан адам

В)Жетілген данышпан адам

С)Мемлекеттік адам

Д)Жетілген адам

Е)Ұлы адам

19.Жайындардың пікірінше субстанция

А)Мәңгі және өзгермейді

В)Өзгермелі бір күйден екінші күйге ауысып отырады

С)Материалдық бастау

Д)Оның он бір күйі бар

Е)Атомды ұсақ бөлшектер

20.Күш деген ұғымды білдіретін термин

А)Дэ

В)Ци


С)Ли

Д)Жэнь


Е)Дао

21.Ведаларды мойындайтын мектептер

А)Веданта,миманса,санкхья,ньяя

В)Буддизм,чарвак-локаята

С)Вайшешика,джайнизм,буддизм

Д)Джайнизм,иога,ньяя,вайшешика

Е)Чарвака-локаята,иога,санкхья

22.Қытай философиясындағы идеалистер

А)Конфуции, Мэн-Цзы

В)Сюн-Цзы, Мэн-Цзы, Хан Фэй

С)Конфуции,Ян Чун

Д)Сюн Цзы, Хан Фэй

Е)Мэн-Цзы, Конфуции, ВанЧун

23.Веда жинағындағы өзіне-өзі үңілу жолы

А)Деваяна

В)Нирвана

С)Сутра

Д)Дхарма


Е)Веданта

24.Адамды сүю идеясын ұстанған мектеп

А)Моизм мектебі

В)Даосизм

С)Легизм

Д)Конфуцианшылдық

Е)Веданта

25.Көне Қытай философиялық бағыттарының бәріне ортақ мәселелер

А)Ізгілік пен зұлымдық

В)Табиғат және адам

С)Жаратылыстанудың философиялық мәселелері

Д)Ғылым және білім

Е)Адамның өзіндік менін қоғамнан жоғары қоюы

26.Көне Үнді философиясындағы атомистік мектеп

А)Вайшешика

В)Адживика

С)Джайнизм

Д)Даосизм

Е)Буддизм

27.Көне Үнді философиясында қойылатын негізгі мәселе

А)Ұстазға еліктеу жолдары

В)Болмыс мәселесі

С)Жанды азаптан құтқару мәселесі

Д)Салт дәстүрге беріктік

Е)Нәпсіні тыю жолдары

28.Гераклиттің Логосы Шығыс философиясында қай мәселені қамтиды

А)Дао

В)Ли


С)Жэнь

Д)Сяо


Е)Пракрити

29.Антика философиясында адамға ерекше көңіл бөлген мектеп

А)Софистер

В)Элей


С)Милет

Д)Пифагор

Е)Перипатетиктер

30.Антика дәуірінің ұлы диалектигі

А)Гераклит

В)Пифагор

С)Протагор

Д)Фалес


Е)Платон

34-Нұсқа


1.Дүниеге көзқарас дегеніміз...

А)Обьективті дүниеге және ондағы адамның орны туралы көзқарастар жүйесі

В)Дүние туралы күнделікті елестер

С)Шындықты танудың белгілі принциптері

Д)Адамның идеалдары мен ұстанымдары

Е)Сенімдер жиынтығы

2.Философия тарихы дегеніміз

А)Философияның дербес ғылым болып қалыптасуының тарихы

В)Философиялық мектептер,идеялар мен бағыттар жиынтығы

С)Дербес қоғамдық ғылым

Д)Философия білімнің саласы

Е)Философтардың өмірбаяндары

3.Философия терминін ағаш қолданған ойшыл

А)Пифагор

В)Платон

С)Сократ


Д)Парменид

Е)Аристотель

4.Дүниені жоққа шығаратын ағым

А)Агностицизм

В)Дуализм

С)Скептицизм

Д)Деизм

Е)Материализм5.Болмыс туралы ілімнің грекше атауы

А)Онтология

В)Гносеология

С)Диалектика

Д)Философия

Е)Логика


6.Философияның пайда болғанына шамамен неше жыл

А)2500


В)7000

С)3000


Д)1500

Е)5000


7.Философия қай өркениетте пайда болды

А)Қытай,Үнді,Греция

В)Қытай,Үнді,Египет

С)Рим,Египет,Греция

Д)Греция,Рим,Қытай

Е)Египет,Қытай,Вавилон

8.Философия терминінің мағынасы

А)Даналыққа құщтарлық

В)Ілімге сүйіспеншілік

С)Өмірге құштарлық

Д)Өмірдің мәні

Е)Рухани күш

9.Табиғатты,дүниені бір деп түсіндіретін көзқарас

А)Пантеизм

В)Реализм

С)Скептицизм

Д)Номинализм

Е)Дуализм

10.Философиясында ақыл-ойды құдай дәрежесіне көтерген ойшыл

А)Ксенофан

В)Протагор

С)Анаксагор

Д)Горгий

Е)Сократ


11.Философия тарихы Аристотельден емес неден басталады,

А)Тарихнамадан

В)Поэзиядан

С)Диалогтан

Д)Апориилерден

Е)Майевтикадан

12.Философ Энтонии Кеннің Батыс философиясының жаңа тарихы Антика философиясы 1 томының бірінші бөлімі Пифгор мен қай ойшылдардың аралығын қамтиды?

А)Аугустин

В)Нерон

С)АквинскийД)Филарет

Е)Ұлы Альбер

13.Қай ойшыл анасының «үйленсеңші «деген сұрағына бірде «әлі ерте», бірде «енді кеш деген» Милет мектебінің өкілі?

А)Фалес


В)Анаксимандр

С)Анаксимен

Д)Гераклит

Е)Продик


14.Платоннан бастап, Порфириге дейінгі бүкіл ежелгі заман мойындаған тұлға?

А)Пифагор

В)Демокрит

С)Солон


Д)Гераклит

Е)Фалес


15.Гесиод, Пифагор, Ксенофонды кітап кемірген, ілімі пайдасыз оқымыстылар санаған антика ойшылы?

А)Гераклит

В)Зенон

С)АрстотельД)Фалес

Е)Солон


16.Бұл ойшылдың ежелгі және ортағасырлық философтарға тигізген ықпалы зор , одан 15 мыңдай сөз қалған?

А)Гераклит

В)Аристотель

С)Сократ


Д)Цицерон

Е)Флавий


17.Римдік кезеңде «жылауық философ» атымен танымал болған ойшыл?

А)Гераклит

В)Протагор

С)Горгий


Д)Клиний

Е)Диоген


18.Дүниенің негізі ретінде Фалес суды, Анаксимен ауаны, Ксенофан жерді, Гераклит отты дәрптесе, бұл ойшыл осы стихияның бәрінің басын қосып ортақ негіз санады?

А)Эмпедокл

В)Гераклит

С)Демокрит

Д)Плиний

Е)Продик


19.Өз дәуірінде сәйгүліктер ұстайтын ақсүйектер отбасынан шыққан, Пифагордың , Ксенофанның, Парменидтің оқушысы саналған ?

А)Эмпедокл

В)Горгий

С)Фалес


Д)Аристотель

Е)Диоген


20.Түрлі тақырыпта ғылыми шығармалар жазып, өз кезеңінде білімдарлығымен көзге түсіп, 84 еңбектің авторы болған?

А)Демокрит

В)Гераклит

С)Эмпедокл

Д)Сократ

Е)Горгий


21.Софистар мектебінің өкілдері ішінде «Құдайлар туралы» трактаттың авторы?

А)Протагор

В)Зенон

С)АрхилайД)Диоген

Е)Архесилай

22.Платон еңбектерінің ішіндегі ең көнесі?

А)Федр


В)Тимей

С)Протагор

Д)Горгий

Е)Евтифрон

23.Ғасырлар бойы Платон еңбектерінің ішіндегі ең беделдісі саналды?

А)Тимей


В)Мемлекет

С)Федон


Д)Заттар туралы

Е)Мән туралы

24.Жиырма жыл бойы платонның шәкірті , әрі әріптесі болған ойшыл?

А)Аристотель

В)Анаксагор

С)Агриппи

Д)Анаксимандр

Е)Анаксимен

25.Аристотель трактаттарында нешеден аса тіршілік етуші түрлер келтіріледі?

А)500


В)400

С)600


Д)440

Е)550


26.Ежелгі Грекияда өте танымал болған Аристотельдің этикалық трактат ы

А)Никомах этикасы

В)Евдем этикасы

С)Ұлы этика

Д)Эллиндер этикасы

Е)Грек этикасы

27.Аристотельдің өзінің әкесінің, ұлының да есімі

А)Никомах

В)Никифор

С)Некорит

Д)Неодор

Е)Ниодамор

28.Аристотель бойынша әйелдер дәрежесі

А)Еркектерден төмен

В)Жоғары

С)Бірдей


Д)Айтуға қиналады

Е)Санасуға болмайтын жандар

29.Аристотельдің пікірінше, басқарудың ауытқыған формасының ең жаманы-

А)Демократия

В)Тимократия

С)Тирания

Д)Аристократия

Е)Олигархия

30.Аристотель өзінің кітапханасын ізбасары кімге қалдырды?

А)Теофраст

В)Кратил

С)АристейД)Аристан

Е)Продик

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет