1. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды?бет5/10
Дата14.02.2020
өлшемі251.1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

А) Гегель


В) Кант
С) Фихте
D) Юм

Е) Бэкон


10.Ф.Бэконның «Жаңа Органон» еңбегінде кандай төрт идол (елес) туралы

айтылады?

А) Тұқым, үңгір, нарық, театр.
В) Үңгір, тұқым, ғылым, өнер.
С) Театр, ғылым, өнер, философия.
D) Философия, өнер, музыка, табиғат.

Е) Нарық, театр, табиғат, қогам.

11.Ортега -и – Гассеттің «Жануар тек жылынады, ал адам от жағады» деген

пікіріндегі адам эрекеті:

А) Техникалық әрекет
В) Шартты — рефлекторлы
С) Бейімделу
D) Инстинктивті әрекет

Е) Алу


12.Бейсаналық процестің негізгі түрлерін айқындаңыз
А) Түс көру
В) Ашулану
С) Түсінік
D) Интуиция

Е) Пайымдау

13.Структуралистер түсінігінде «тіл» дегеніміз:
А) Философиялық мәтін
В) Ақпаратты жасыру формасы
С) Әлем тәжірибесі
D) Мазмұнына катыссыз формальды құрылым

Е) Болмыс үйі

14.Қоғам базисі:

А) Өндірістік күштер мен өндірістік қатынастар


В) Материалды игіліктерді өндіру
С) Әлеуметтік-экономикалық катынастар жүйесі
D) Өндірістік қатынастар жүйесі

Е) Өндіру тәсілі

15.Табиғатты тану тарихын О.Конт қандай үш сатыға бөлді?
А) Мифологиялық, діни, позитивтік.
В) Теологиялық, мифологиялық, позитивтік.
С) Теологиялық, метафизикалық, позитивтік.
D) Мифологиялық, діни, философиялық.

Е) Метафизикалық, діни, философиялық.

16.К.Ясперс бойынша философияның басты міндеті қай нәрсенің мазмұнын

ашуымен байланысты?

А) Болмыстың құпиясын.
В) Мәтіннің кұпиясын.
С) Дүниетанымның құпиясын.
D) Тілдің құпиясын.

Е) Сананың құпиясын.

17. Қозғалыс ұғымының қай анықтамасы ең жалпы философиялық сипатқа ие
болып табылады?

А) Қозғалыскез-келген өзгеріс, жалпы өзгеріс;


В) Қозғалыс – денелердің кеңістікте орын алмастыруы;
С) Қозғалыс – адам түйсіктерінің жиынтығы;
D) Қозғалыс – сананың ағымы;

Е) Қозғалыс – физикалық-химиялық процестср.

18.Азаматтық қоғам – ол…

А) Жеке меншік пен құқыққа сүйенген (негізделген) қоғамдық қатынастар

жүйесі
В) Қоғамдық маңызды міндеттерді атқарып, мақсаттарға жетуін

қамтамасыз ететін ерекше, өзгеше құрылымдар


С) Адамдардың бір әлеуметтік топтардан басқаларға ауысуы
D) Дәстүрлі қоғамның жаңғыруы

Е) Тіршілік әрекеті жағдайларымен байланыстыадамдардың әлеуметтік

топтары мен бірлестіктері түсетін қатынастар мен байланыстар

жиынтығы


19.Бүкіл адамзат тарихы мен қоғамның заңды түрде дамып алға басу процесі.
А) Прогресс
В) Регресс
С) Реализм
D) Сенсуализм

Е) Ренессанс

20.Адамның мәнін қарайтын:

А) Бүкіл қоғамдық қатынастар жиынтығы


В) Ерікті еркінің болуы
С) Оның өзіндік санасы (мен ойлаймын)
D) Бүкіл өмір сүріп түрғанның жоғары ақылды бастамасына (құдайға) сену

Е) Оның ерекше биологиялык ұйымдасуы

21. Философия шығармашылық ойлау мәні?
А) Жаңалық жасау кабілеттілігі
В) Қисын ережелеріне келмейтін ойлау
С) тапсырылган алгоритм багдарламасының шегінен шығу қабілеттілік
D) Сауалдарға жауап беріп, жаңа сауалдарды қою қабілеттілігі

Е) Қиялға, қиялдауға қабілеттілік

22.Антикалық грек ойшылдары.
А) Фалес, Горгий.
В) Бруно, Декарт.
С) Платон, Руссо.
D) Сократ, Бруно.Е) Декарт, Платон.

23.Қайта өрлеу дәуірінің қай философы «Адам өз бақытын өзі жасаушы»

деді?

А) Дж. Бруно


В) Н.Кузанский.
С) Э.Роттердамский.
D) П. делла МирандолаЕ) Л.Валла.

24.Болмыс:

А) Бүкіл әлемдік тіршілік
В) Адам тіршілігінің жемісі
С) Алғашқы қазіргі, болашақ өмірдің жиынтығы
D) Санадан тыс және обьекті түрде өмір сүретін, дамитын бізді қоршаған
ортаны бейнелейтін категория
Е) Қоршаған орта

25.Төменде келтірілген категориялардың қайсысы сапа мен санның

диалектикалық байланысын бейнелейді?

А) Өлшем;


В) Құбылыс;
С) Шындық;
D) Мән;

Е) Форма


26.Әлемдік мәдени өмірдің орталығы қай қала болды?
А) Пергама

В) Антиохия

С) Сиракузы
D) Родос аралы
Е) Александрия

27.Жаратылыстан тыс тіршілік ретінде жеке Құдайды мойындайтын

философиялық ілім;

А) Теизм
В) Түйсік


С) Тезис
D) Теология

Е) Тендр


28. Әл-Фараби мен Ибн Рушдтың екі ұдайы ақиқат теориясына карсы болып, “діни ақиқат деген жоқ” деген пікірді айтқан қайта өрлеу дәуірі философиясының өкілі:
А) Леонардо да Винчи
В) Коперник
D) Д.Бруно

D) Г.Галилей

Е) Мирондола

29.Фейербах вульгарлық материализмді не үшін сынады:

А) Сананың материалдылығы үшін
В) Сананың догмалық қасиеті бар деп тапқаны үшін
С) Сананың субъективтілігі үшін
D) Сананың дінилігі үшін

Е) Сананың идеалдылығы үшін

30.К.Гельвеций бойынша адамның ақылы мен мінезі қай факторға

байланысты өзгереді?

А) Тәрбиеге.
В) Билік түріне.
С) Гендік ерекшеліктерге.
D) Тәжірибеге.

Е) Моральға.


11 Нұсқа

1.В.Виндельбанд «Ғылымдардың бір бөлігі заңдар туралы, екіншілері

окиғалар туралы болады. Біріншісі міндетті түрде бар болып тұрған нәрселер туралы үйретеді, екіншісі бұрын болған оқиға туралы айтады» деп сипаттаған ғылымдар:

А) Жаратылыстану және коғамдық


В) Математикалық және философиялық
С) Натурфилософиялық және метафизикалық
D) Логикалык және гуманитарлық

Е) Физикалык және тарихи

2.Қытай іліміндегі мінез құлық ережелері мен нормалары:
А) Ли принципі
В) Йога принципі
С) Янь принципі
D) Тантра принципі

Е) Инь принципі

3.«Экзистенциализм» термині қалай аударылады?
А) Өмір сүру философиясы
В) Мән философиясы
С) Махаббат философиясы
D) Ғылым философиясы

Е) Болмыс философиясы

4.Алғашқы негіз деген ұғым нені білдіреді?
А) Субстанцияны
В) Модусты
С) Идеяны
D) Ойды

Е) Материяны

5.Сана дегеніміз не?

А) Субъективтік реалдылық, шындықты мақсатты бейнелеу, адам миының

тілімен байланысты функциясы
В) Ойлау сферасы
С) Жалпы алғанда психикалық
D) Сезімдік сферасы

Е) Құдай сыйлаған өзіңді және қоршаған шындықты сезіну қасиеті

6.Диалектикалық – материалистік философия тұрғысындағы қоғам анықтамасы:

А) Қоғам жеке адамдардың жиынтығы емес, олардың бір-бірімен

әлеуметтік байланыстары қатынастарының жиынтығын білдіреді
В) Қоғам дегеніміз – фикция (ойдан шығарылған сез ол мүлдем жоқ нәрсе)
С) Барлық қоғамдық катынастардың маңызы бірдей
D) Қоғамдық қатынастар адамдардың арасындағы табиғи байланыстардың
жалғасы
Е) Қоғам адамдардың жиынтығы

7.Марксизм философиясы Ресейде XX ғасыр басында:


А) Қоғамның аз ғана бөлігін қамтыды.
В) Діни философияның құрамдас бөлігі болды.
С) Марксизм Ресейде пайда болды.
D) Кен түрде, қарқынды дамыды.

Е) Мүлдем дамыған жоқ.

8.Б. Паскаль адамды атаған:
А) Ойлайтын (ойлау қабілеті бар) қамыс, құрақ

В) Ойлайтын гүл


С) Ойлайтын жәндік
D) Ойлайтын гүл жапырақ

Е) Ойлайтын хайуан, мал

9.Қайта өрлеу дәуірі қай елден басталады?
А) Италия.
В) Германия.
С) Франция.
D) Испания.

Е) Англия.

10.ХІХғ. Ресейдің батысшылдарына қандай философия үлкен әсерін тигізді?
А) Батыс еуропалық
В) Қытай
С) Үнді
D) Араб тілдес

Е) антикалық

11.Қандай құбылысты зерттеу З.Фрейдтің психоанализінің пайда болуына

мумкіндік туғызды:

А) Санасыздықтың ерекшелігі
В) Діни сананың ерекшеліктері
С) Өнегелі сананың өзгешелігі
D) Әдемілікті айыра білушіліктің ерекшеліктері

Е) Рационалдық ойлаудың өзгешелігі

12.Алғашқы ойшылдар бірінші материя деп нені айтқан?
А) заттардың тұрақты негізін
В) Құдайды
С) өздерінің түйсіктерін
D) Жерді

Е) Күн жүйесін

13.Бэкон бойынша, адамның жеке шектеуінен туындайтын қателік:
А) Тек идолы
В) Алаң идолы
С) Театр идолы
D) Отбасы идолы

Е) Үңгір идолы

14.Кіші софистер қатарын анықта:
А) Фразимах, Критий,
В) Критий, Декарт.
С) Полемон, Руссо.
D) Алкидам, ФалесЕ) Полемон, Брунь.

15.Канттың «өзіндік зат» ұғымы нені білдіреді:


А) Заттың жасырын мағынасы
В) Құбылыс
С) Басқаларға ашылмаған тұлға
D) Заң

Е) Құдай


16.Әл-Фараби қай еңбегінде бақытқа, оған бастайтын жолға аса назар

аударады


А) “Музыканың ұлы кітабы”
В) “Бақытқа жол сілтеу”
С) “Бақытқа апаратын жол”

D)”Риторика”


Е) “Поэзия өнері туралы”

17.Орыс діни философиясында Құдайға деген сүйіспеншілік негізінде

адамдардың бірігуі және әдептілік құндылықтарды құрметтеуді

бейнелейтін ұғым:

А) Соборлық
В) Тақуалық
С) Ғарыштык
D) Евразиялық

Е) Шыншылдық

18.Сананың абстрактілі ойлауды, есті, логикалық ойлауды білдіретін бөлігі:
А) Рационалдық
В) Эстетикалық
С) Этикалық
D) Эмоциялық

Е) мифологиялық

19.«Сезінушілік дүние заттарының алғашқы бейнелеріне – идеяларға меңзей

қарау – тікелей, тура білімнің түрі,» – деген …

А) Платон
В) Аристотель
С) Гегель
D) Фалес

Е) Сократ

20.Ионийлік философ.
А) Фалес.
В) Бэкон.
С) Фихте.
D) Гегель.

Е) Руссо.

21.Жайндардың пікірінше, субстанция:
А) Өзгермелі, бір күйден екінші күйге ауысыпотырады
В) Материалдық бастау.
С) Мәңгі және өзгермейді.
D) Оның он бір күйі бар.Е) Атомдық ұсақ бөлшектер.

22.Қандай орта ғасырлық философтың айтуынша философия аяқталған

жерде теология болады?

А) Скотт.


В) Р. Бэкон.
С) Бонавентура.
D) 3. Фрейд.

Е) Авенариус.

23.Төменде келтірілгендердің қайсысы тікелей өмір мәнділік,

экзистенциялық мәселелерге жатады?

А) Өмір мен өлім мәселесі;
В) Ми құрылымы мәселесі;
С) Космосқа ұшу мәселесі
D) Экологиялық мәселе;

Е) Бейсаналық мәселесі;

24. Қазақ философиясының әкілі:
А) Абай

В) Конфуций


С) Лао-цзы
D) Будда

Е) Құрманғазы

25.«Фуко» кітабының авторы, француз философы, постмодернист

А) Делез
В) Бергсон


С) Гельвеций
D) Вольтер

Е) Гольбах

26.«Болмыс түсінігі мен проблемасын алғаш рет философияга енгізген кім?
А) Парменид.
В) Гераклит.
С) Платон.
D) Аристотель.

Е) Кратил.

27.Қоғамдық сананың функциялары:
А) Танымдық
В) Мәдениетті трансляциялау
С) Техниканы дамыту
D) Білім беру

Е) Ғылымды дамыту

28.Анимизм

А) Жан, рух дүниесіне табыну, сену


В) Дінге сену
С) Өсімдіктермен жануарлар дүниесіне табыну
D) Аңыз – әңгімеге сену

Е) Салт – санаға сену

29.Аристотельдің таным жанында айтылған пікірлері қай кітапта?
А) Метафизика.
В) Афина саясаты.
С) Философиялық трактаттары.
D) Этикалық трактаттары.

Е) Жан туралы.

30.Будда сөзінің мағынасы:
А) Нұрланған, оянған.
В) Материалдық субстанция.
С) Табиғат заңдылығы.
D) Азап шеккен.

Е) Жанның мәңгілігі.


12 Нұсқа


1.Механикалық метафизикалық материализімнің негізін салушы.
А) Бэкон
В) К.Маркс
С) Ф.Энгельс
D) Спиноза

Е) Декарт

2.Неокантшылдық бағыттың бірі
А) Баден мектебі
В) Локаята
С) Даосизм
D) Буддизм

Е) Легистер мектебі

3.«Бар және жоқ» еңбегінің авторы, ортағасырлық теолог-схоласт:
А) Пьер Абеляр.
В) Дунс Скотт.
С) Жан Буридан.
D)Фома Аквинский
Е) Иоанн Росцелин.

4.Көне қазақтардың алғашқы ойшыл философы, мәңгілік өшпес өмірді іздеп, дүниенің төрт бұрышын аралап шыкқан, ол кім?

А) Қорқыт-ата
В) Қыдыр-ата
С) Асан-қайғы
D)Будда
Е) Диоген

5.Ғылымды дінге бағындыруға әрекет жасайтын көзқарас. Ғылым, білім орнына діни сенімді уағыздайды.

А) Фидеизм
В) Шовенизм
С) Неотомизм
D) Фрейдизм

Е) Пантеизм

6.Саяси сананың маңызды ерекшелігі:
А) Көпқырлылық пен ішкі қайшылықтар
В) Индивидуалдылық
С) Уақытшалық
D) Қайшылықсыздық
Е) Біржақтылық

7.Философияны өмір көшінен үнемі кеш қалып жүреді деп сынаған кім:


А) Томас Кун.
В) Вильгельм Гегель,
С) Абай Құнанбайұлы.
D) Мұхтар Әуезов.
Е) Иммануил Кант.

8.Платон түсінігіндегі «елес болмыс»:


А) Идея
В) Өлемдік жан
С) космос
D) Сезіммен қабыдданатын заттар
Е) Атомдар

9.Элеаттар мектебінің негізін салушы:


А) Ксенофан
В) Фалес
С) Сократ
D) Гераклит

Е) Платон

10.Қайрымды іс-әрекетті насихаттаған ілімді түзген мектеп’-
А) конфуций
В) локаята
С) даосизм
D) миманса

Е) легистер

11. Арабтар философия ұғымын қалай атаған?
А) фәлсафа

В) руханилық


С) даналық
D) парасаттылық

Е) ақылдылық

12. Қай Қайта өрлеу философы мен ғалымы «Ғаламның шексіздігі және басқа
әлемдер туралы» еңбегінің авторы болып табылады?

А) Дж.Бруно.


В) Э.Роттердамский.
С) Г.Галилей.
D) М.Фичино.

Е) Л.Валла.

13.А.Эйнштейннің «Маған жоғарғы бақыт сезімін өнер шығармалары

сыйлайды. Олардан мен басқа ешнәрсе бере алмайтын рухани ләззат

аламын» деп бағалаған өнердің функциясы:

А) эстетикалық


В) танымдық – эвристикалық
С) алдын ала білу
D) коммуникативтік

Е) тәрбиелік

14.Техника философиясының қалыптасу кезеңі:
А) 20 ғасырдың 60-80 -ы жылдары
В) 20 ғасырдың басы
С) 20 ғасырдың 20-30-ы жылдары
D) 19 ғасырдың 80-90 -ы жылдары

Е) 20 ғасырдың 30-40-ы жылдары

15.Адамның қарым-қатынасындағы және дамуындағы түп негіз деп Гердер

нені санайды?

А) Ғылым, өнер, қолөнер
В) Мәдениет, мораль, эстетика
С) Өнер, этика, құқық
D) Ғылым, дін, саясат

Е) Ғылым, еңбек, мораль

16.Марксизм философиясы шеңберінде адам санасын түсіндіруге берілген

пайымдауды тандаңыз:

А) Ой — ми іс-әрекетінің жемісі, объективті әлемнің субъективті бейнесі
В) Ой — ми биотоғы
С) Ой – өзін-өзі көрсету тәсілі
D) Ой – лингвистикалық форма

Е) Ой — миға тәуелсіз

17.Үлкен софистер қатарын анықта.
А) Протогор, Гиппий.

В) Горгий, Левкипп.


С) Продайк. Гефес.
D) Пифагор, Гегель.

Е) Антифонт, Фалес.

18.Ежелгі үнді материалистік жүйесі:
А) локаята
В) чарвака
С) даосизм
D) будда

Е) вайшешика

19.Жалған, өтірік дегеніміз не?
А) ақиқатты әдейі бұрмалау

В) өкінішті кездейсоқтық

С) қиял
D) объектке сәйкес келетін ақпарат

Е) дұрыс емес жолды таңдау

20.Тұлғаның әлеуметке кіру негізіне не жатады?
А) Адамның әлеуметтік-әрекеттік мәні
В) Әлеуметтік- экономикалық мәні
С) Әлеуметтік- саяси мәні
D) Адамгершілік-психологиялық

Е) Діни-аксиологиялық

21.Қоғамдық сананың формаларын бір-бірінен қалай айыруға болады:
А) Зерттеу саласына байланысты
В) Қоғам өміріндегі олардың роліне қарап
С) Білім көлеміне қарай
D) Қасиеттеріне, сапасына қарай

Е) Әдістері бойынша

22.«Вестернизация» деген не?
А) Батыстандыру
В) Мәдени қозғалыс
С) Мәдени сұхбат
D) Азаматтық қоғамДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет