1. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды?


Ежелгі Грецияда идеализмнің негізін салушы ойшыл А) Демокрит В) Пифагорбет7/10
Дата14.02.2020
өлшемі251.1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

13. Ежелгі Грецияда идеализмнің негізін салушы ойшыл

А) Демокрит

В) Пифагор

С) Платон

Д) Сократ

Е) Гераклит

14.Ежелгі Грецияда Элей мектебінің негізін қалаушы ойшыл

А) Сократ

В) Ксенофан

С) Зенон

Д) Парменид

Е) Гесиод

15.Антика заманындағы алғашқы диалектик ойшыл

А) Демокрит

В) Пифагор

С) Гераклит

Д) Фалес

Е) Анаксимен

16.Ежелгі Грецияда адам туралы ілімді алғаш қарастырған мектеп

А) Элей мектебі

В) Милет мектебі

С) Софистер

Д) Пифагор мектебі

Е) Сократшылар

17. Адам барлық тіршілік етуші және тіршілік етпейтін заттардың өлшемі деген сөздің иесі

А) Горгий

В) Протагор

С) Аристотель

Д) Эпикур

Е) Парменид

18. Өзіңді-өзің танып біл деген қанатты сөздің авторы кім

А) Платон

В) Ориген

С) Сократ

Д) Августин

Е)Лукреции Кар

19.Ежелгі грек философы Гераклит дүниенің бастамасы етіп нені алды

А) Апейрон

В) Эфир

С) Метал

Д) Су

Е)От20. Антика заманы құдайларының айырмашылықтары

А) Олар зұлым, қатал

В) Олар мейірімді

С) Адам сияқты тағдырға бағынады

Д) Олар бір-бірімен ұрыс жүргізеді

Е) Олар мәңгі,құдіретті

21.Құдай туралы ілім қалай аталады

А) Теодицея

В) Теософия

С) Теоцентризм

Д) Теология

Е)Теократия

22. Платон ұғымында болмыс дегеніміз не

А) Заттар әлемі

В) Сандар әлемі

С) Идеялар әлемі

Д)Жалпы таным

Е) Эйдос


23.Ежелгі гректердің ішінде қараңғы деген атқа ие болған ойшыл

А) Демокрит

В) Гераклит

С) Анаксимандр

Д) Аристотель

Е) Платон

24.Өмір азаптан тұрады дейтін философиялық ілім

А) Даосизм

В) Веданта

С) Адживика

Д)Джайнизм

Е) Буддизм

25.Философиясында ақыл-ойды құдай дәрежесіне көтерген ойшыл

А) Сократ

В) Протагор

С) Анаксагор

Д) Горгий

Е) Ксенофан

26.Араб-мұсылман философиясының ірі ойшылы шығыс аристотелшілерінің қас жауы

А)Әл-Кинди

В)Ибн Араби

С)Ибн Рушд

Д)Әл Ғазали

Е)Ибн Халдун

27.Араб-мұсылман философиясында эманация теориясы қай ойшылда кездеседі

А)Ибн Халдун

В)Ибн Хаукаль

С)Ибн Сина

Д)Омар Хайям

Е)Әл Бируни

28.Қай ойшылда күн санағанда кемшілігі аз күнтізбе кездеседі

А) Н.Коперник

В) Омар Хайям

С) Г.Галилео

Д) Әл-Бируни

Е) Әл-Макдиси

29.Адамды өз ілімінің өзегі етіп қарастырған грек ойшылы

А) Гераклит

В) Парменид

С) Сократ

Д) Пифагор

Е) Фалес

30.Софистика дегеніміз

А) Формасы жағынан дұрыс көрінетін,бірақ шын мәнінде жалған қағидаларды дәлелдеу процесінде қолдану

В) Даму принципін мойындамайтын теория

С) Даму принципін қолдайтын теория

Д) Әртүрлі қарама-қарсы көзқарастарды қосу

Е) Шешендік өнер


18-нұсқа
1.Дүниенің бастапқы негізі апейрон дейтін ойшыл

А) Платон

В) Анаксимен

С) Анаксимандр

Д) Гераклит

Е) Зенон

2.Көрсетілген ойшылдардың қайсысы Элей мектебінен

А) Эпикур

В) Гераклит

С) Левкипп

Д) Демокрит

Е) Парменид

3.Ахиллес пен тасбақа апориясы нені дәлелдейді

А) Қозғалыстың белсенділігін

В) Материяның бар екендігін

С) Қозғалыстың жоқтығын

Д) Қозғалыстың бар екендігін

Е) Қарама-қарсылықтардың күресі мен бірлігі заңын

4.Антика заманындағы дүниеге көзқарастың негізі

А)Миф

В)Абсолюттік идеяС)Ерік

Д)Космос

Е)Құдай

5.Аристотель философиясында қандай бастама маңызды орын аладыА) Идея

В) Материя

С) Форма

Д) Таным

Е) Эфир

6.Македонскийдің ұстазы қай грек ойшылыА) Платон

В)Сократ

С)Демокрит

Д)Фалес

Е)Аристотель

7.Ежелгі Грецияда Платон ашқан мектеп қалай аталады

А)Патристика

В)Академия

С)Перипатетика

Д)Схоластика

Е)Киниктер

8.Антика заманында берген дәрістері үшін еңбекақы алатын ойшылдар

А) Пифагоршылар

В)Атомистер

С)Элеатшылар

Д)Тұрпайы материалистер

Е) Софистер

9.Болмыс бар,болмыссыздық жоқ дейтін ойшыл

А) Платон

В)Диоген

С)Фалес

Д) Парменид

Е)Анаксагор

10.Материализмнің тарихи қалыптасқан неше түрі бар

А)3

В)4


С)5

Д)6


Е)2

11.Ежелгі грек философтары Ф.Энгельс айтқандай ең алдымен кімдер еді

А)Математиктер

В)Материалистер

С)Жаратылыстанушылар

Д)Астрономдар

Е)Биологтар

12.Дүниеге көзқарастың неше түрі бар

А)2

В)4


С)5

Д)6


Е)3

13.Ежелгі Грецияда субстанцияны бөлінбейтін бастамалардан іздеген ойшыл

А)Анаксагор

В)Демокрит

С)Парменид

Д)Эмпедокл

Е)Платон

14.К.Маркс ежелгі грек философиясының Александр Македонскийі деп атаған ойшыл

А)Платон

В)Сократ

С)Аристотель

Д)Фалес

Е)Демокрит

15.Антика философиясында объективтік идеализмнің негізін қалаушы ойшыл

А)Пифагор

В)Сократ

С)Протагор

Д)Платон Е)Аристотель

16.Левкипп пен Демокриттің атомистік идеясын жалғастырушы ойшыл

А)Сократ

В)Фалес

С)Анаксагор

Д)Платон

Е)Эпикур

17.Афиныда Ликей немесе перипатетиктер мектебін ашқан ойшыл

А)Платон

В)Демокрит

С)Аристотель

Д)Протагор

Е)Фалес

18.Платон бойынша мемлекет басында қандай адам отыру керек

А)Философтар

В)Діндарлар

С)Саудагерлер

Д)Әскерилер

Е)Ғалымдар

19.Аристотельдің адамға берген анықтамасы

А)Санаға ие қоғамдық хайуан

В)Индивид

С)Жан мен тәннің бірлігі

Д)Жеке тұлға

Е )Кісі


20)Бұлардың қайсысы Милеттік ойшыл

A)Сократ

В)Пифагор

С)Платон

Д)Анаксимандр

Е)Аристотель

21)Ежелгі грек ойшылы Демокрит атомдық теорияны кімнен мұра етіп алды

А)Сократ

В)Эмпедокл

С)Левкипп

Д)Платон

Е)Аристотель

22)Сократтың философиясының мәні

А)Объективтік идеалист

В)Көрнекті материалист

С)Субьективті идеалист

Д)Милет мектебінің негізін қалаушы

Е)Адамгершілік өмірдің уағыздаушысы

23)Дүниеде бәрі қозғалыста , бәрі өзгерісте, қозғалмайтын ешнәрсе жоқ дейтін ойшыл

А)Аристотель

В)Анаксагор

С)Гераклит

Д)Фалес

Е)Анаксимен

24)Философияның бетке ұстар нысанасы

А)Дүние және адам

В)Дүниенің құрылымы

С)Өмірдің мәні

Д)Экологиялық дағдарыс

Е)Жерден тысқары өркениет

25)Философиядағы екі негізгі бағыт

А)Апологетика мен патристика

В)Материализм мен идеализм

С)Реализм мен номинализм

Д)Позитивизм мен неокантшылдық

Е)Скептицизм мен стоицизм

26)Философияның негізі мәселесін көтерген ойшыл

А) Ф.Энгельс

В)К.Маркс

С)Аристотель

Д)Плеханов

Е)В.И.Ленин

27)Өзінің көзқарасы бойынша Платон қандай бағыттағы ойшыл

А)Субьективтік идеалистік

В) Иррационалистік

С) Обьективтік идеалистік

Д) Механикалық –метафизикалық

Е)Тұрпайы материалистік

28)Қазақстандағы 19-ғасырдағы философиялық ой-пікірлердің алғашқы өкілі

А)Ш.Уалиханов

В)Ы.Алтынсарин

С)А.Құнанбаев

Д)Ш.Құдайбердиев

Е)А.Байтұрсынов

29)Адамның мінезі,көзқарасы мен әдет-ғұрпы сыртқы ортаға байланысты анықталады дейтін ойшыл

А)А.Құнанбаев

В)Ы.Алтынсарин

С)Ш.Уалиханов

Д)Ш.Құдайбердиев

Е)А.Байтұрсынов

30)Қазақ жастарының болашағын ғылым-білімнен іздеген ойшыл

А)Ы.Алтынсарин

В)Ш.Құдайбердиев

С)Ш.Уалиханов

Д)А.Байтұрсынов

Е)А.Құнанбаев

19 – нұсқа
1)1879 жылы шыққан әйгілі Киргизская хрестоматия кітабының авторы

А)Ы.Алтынсарин

В)А.Құнанбаев

С)Ш.Уалиханов

Д)Ш.Құдайбердиев

Е)А.Байтұрсынов

2)Үш анық философиялық еңбегінің авторы

А)А.Құнанбаев

В)Ш.Уалиханов

С)Ы.Алтынсарин

Д)А.Байтұрсынов

Е)Ш.Құдайбердиев

3)Дүниені әлемді,иман арқылы тану керек дейтін ойшыл

А)Ш.Уалиханов

В)Ы.Алтынсарин

С)А.Құнанбаев

Д)Ш.Құдайбердиев

Е)А.Байтұрсынов

4)Қазақтардың наным-сенімдерін,әдет-ғұрпын,эпостарын тұңғыш зерттеген ойшыл

А)С.Қасқабаев

В)М.Әуезов

С)С.Сейфуллин

Д)Ә.Марғұлан

Е)Ш.Уалиханов

5)Көшпенділер философы деп кімді атаймыз

А)Асан Қайғы

В)Қорқыт

С)Әйтеке би

Д)Қазыбек би

Е)Төле би

6)Атақты А.Иассауидің ұлы шығармасы

А)«Құтты білік»

В)«Жамих-ат-тауарих»

С)«Тарихи-Рашиди»

Д)«Диуани хикмет»

Е)«Музыканың ұлы кітабы»

7)А.Құнанбаев бойынша Аллаһ ең алдымен

А) Билеуші

В)Жаратушы

С) Құдіретті күш

Д) Болмыс

Е) Тәңір


8)Абай философиясындағы орталық мәселе

А)Онтология

В)Дін

С)МетодологияД)Адам

Е)Таным


9)Қазақстандағы ағартушылық ойдың қалыптасуына негіз болған ағартушылық бағыт

А)Американдық

В)Орыс

С)Неміс


Д)Француз

Е)Ағылшын

10)Соловьевтің артропологиялық концепциясы бойынша адамның жануарлардан айырмашылығы неде

А)Ұждандық сезім

В)Намыс

С)Тілі


Д)Санасы

Е)Еңбек етуі

11)Ресейдегі славянофилдер қоғамдық өмірді жаңарту үшін қандай идеяны ұсынды

А)Қауым идеясын,оның рухани негізі ретіндеорыс православие шіркеуі болуы керек

В)Өркениеттердің қақтығысуы туралы идеяны

С)Коммунизм идеясын

Д)Алтын орта жолы идеясын

Е)Адам жаны көшіп-қонып тұрады деген идеяны

12)Гумилевтің теориясы бойынша этнос дегеніміз

А)Авторлық емес

В)Психологиялық категория

С)Тарихтың факторын белгілеу

Д)Жаңа қалыптасқан термин

Е)Ланшафтағы халық

13)Қандай да болмасын билікті зұлымдық санап,мемлекетті терістеген ойшыл

А)П.Флоренский

В)А.Белинский

С)Л.Толстой

Д)С.Булгаков

Е)В.Соловьев

14)Орыс жазушы ойшылдарының ішінде қайсысы Ш.Уалихановқа әсер етті

А)Л.Толстой

В)А.Шопенгауер

С)Ф.Достоевский

Д)Ж.Ж..Руссо

Е)В.Соловьев

15)Алғашқы орыстың ғалым энциклопедисті

А)А.Радище

В)П.Чаадаев

С)И.Киреевский

Д)А.Герцен

Е)М.Ломоносов

16)ХХ ғасырдағы діни философия қалай аталады

А)Экзистенционализм

В)Неотомизм

С)Иррационализм

Д)Рационализм

Е)Пантеизм

17)Ежелгі Үнді философиясындағы болмыссыздық ұғымының атауы

А)Асат

В)Янь

С)АрхатД)Гун

Е)Пракрити

18)Қараңғы адамдар аристократтарға, данышпандарға бағынуы тиісті. Олай болмаған күнде елде тыныштық болмайды дейтін қытай ойшылы

А)Конфуций

В)Ян Чжу

С)Хан Фэй

Д)Ян Чжу

Е)Чжуан Цзы

19)Ежелгі Үнді мифологиясы бойынша космостық модель Пурушудың қай жерінен Брахмандар жаратылды

А)Көзінен

В)Аузынан

С)Қолынан

Д)Аяғынан

Е)Табанынан

20)Буддизм бойынша адамдар қасіреттен құтылу үшін неше ақиқатты білуі қажет

А)4


В)3

С)5


Д)6

Е)8

21)Үнді философиясындағы нақты болмыстың атауы

А) Дао


В)Ци

С)Дхарма

Д)Карма

Е)Сат

22)Таным теориясында «түйсікті танымның шын қайнар көзі» деп қарастыратын ағым

А)Сенсуализм

В)Солипсизм

С)Рационализм

Д)Агностицизм

Е)Эмпиризм

23)Қоғамдық сананың қай формасы дүниені көркем образдар түрінде бейнелейді

А)Идеология

В)Саяси

С)Эстетика

Д)Дін

Е)Мораль


24Адамның миының негізгі функциясы

А)Пікір


В)Сана

С)Таным


Д)Ой

Е)Ұғым


25)Мораль және адамгершілік жайындағы ілім

А)Этика

В)Гносеология

С)Социология

Д)Эстетика

Е)Аксиология

26)Адамның игілігіне бағытталған этикалық категория

А)Бақыт


В)Жауапкершілік

С)Зұлымдық

Д)Жақсылық,ізеттілік

Е)Әділеттілік

27)Таза сана ілімі ретінде феноменологияның интенционалды актілерін сезіну деп түсіндірген кім:

А)Фромм


В)Фрейд

С)Юм


Д)Гуссерль

Е)Маркузе

28)Сана бұл...

А)Таным процесіндегі жоғары ұйымдасқан материяның түрі

В)Бейнелеу түрі

С)Обьективтік дүниенің субьективтік бейнесі

Д)Обьективтік дүниені бейнеу қасиеті

Е)Ойлау қасиеті

29)Философияның қай бөлігі адам мәселесін,адам болмысының фундаментальдық негіздерін зерделейді

А)Этика

В)Гносеология

С)Өнер философиясы

Д)Философиялық антропология

Е)Логика


30)Сезімдік танымның түрін көрсетіңіз:

А)Пікір

В)Ерік

С)ИнтуицияД)Елес

Е)Ой тұжырымы

20 – нұсқа
1)Танымның философиялық теориясы

А)Методология

В)Диалектика

С)Аксиология

Д)Гносеология

Е)Антропология

2)Ежелгі Қытай қай дәстүрді мықтап ұстануға тырысты

А)Жэнь


В)Ли

С)Тянь


Д)Сяо

Е)У-лу


3)Буддизмдегі екі бағытқа бөлінген “махаяна” атауының мәні

А)Құтқарудың үлкен айналымы

В)Тең еркіндік

С)Құтқарудың кіші айналымы

Д)Өмір қасірет

Е)Өмір доңғалағы

4)Бұл ойшылдың шығармаларында болмыс , әлем ,о дүние туралы мәселе қозғалмайды

А) Платон

В)Сократ

С) Конфуций

Д)Будда

Е)Капилла

5)Орта ғасырлық ойшылдардың ішінде қайсысы «Құдай материяны,форманы, қозғалысты, кеңістік пен уақытты жаратқан» деегеен пікір айтты?

А)Әл-Кинди

В)Ф.Аквинский

С) А.Августин

Д) П.Абельяр

Е)Әл-Ғазали

6)Н.Коперниктің шіркеуге қарсы бағытталған жаңалығы

А)Дүниенің гелиоцентрлік жүйесі

В)Дүниенің космоцентрлік

С)Дүниенің геоцентрлік жүйесі

Д)Дүниенің антропоцццентрлік жүйесі

Е)Дүниенің галактикалық жүйесі

7)Гуманистердің пікірінше адамды барлығынан айырып өзгешелейтін ол:

А)Дарыны

В)Сезімталдылығы

С)Ақыл-ойы

Д)Адамгершілігі

Е)Кісілігі

8)Әл-Ғазалидің сұлулық,музыка мен поэтикалық өнер туралы ілімдері философияның қай тарауына жатады

А)Гносеологияға

В)Эстетикаға

С)Психологияға

Д)Онтологияға

Е)Этикаға

9)Еркін ойлау мен адамның индивидуалдық дамуын насихаттау қай философияға тән

А)Гуманизм

В)Гедонизм

С)Антропоцентризм

Д)Сенсуализм

Е)Пантеизм

10)Аристотель еңбегін араб тіліне аударған,екінші ұстаз атанған ойшыл

А)Ахмет Игінеки

В)Жүсіп Баласағұн

С)Әл-Кинди

Д)Әл-Фараби

Е)Әл-Бухари

11)Номинализмнің концепциясы бойынша ерік мыналарға қарағанда бірінші орында:

А)Опасыздық

В)Ақыл

С)Қайырымдылық

Д)Наным

Е)Ес


12)Қайта өрлеу дәуірінің философиясының өкілі

А)Демокрит

В)Кузанский

С)Бэкон


Д)Платон

Е)Анаксимен

13)Антикалық философтар физика деген,орта ғасыр философтары оны былай деп атаған

А)Онтология

В)Диалектика

С)Схоластика

Д)Метафизика

Е)Софистика

14)Антикалық өнер мен философияны жаңғырту қай дәуірдің философиясына тән

А)Жаңа заман

В)Маркстік

С)Қайта өрлеу

Д)Ағартушылық

Е)Немістің классикалық философиясы

15)Аврелий Августиннің қағидасы:

А)Дүниені жаратқан Құдайға жүгінбейтін философтардан сақ болу керек В)Байқаңыз философияның тылсым дүниесіне сіз де түсіп кетіп жүрмеңіз С)Менің білетінім ештеңе білмейтінім

Д)Өзіңді-өзің танып біл

Е)Ақыл сенімнен тәуелсіз

16)Авиценнаның нақты есімі

А)Әл-Фараби

В)Ибн Рушд

С)Ибн Туфейл

Д)Ибн Сина

Е)Әл-Ғазали

17)Имам әл-Ғазали .........- адам бойына пікірсіз, зорлықсыз оңай жасалынатын туа біткен қасиеттер» дегенде не туралы айтып отыр?

А)Ахлақ

В)Хадис

С) Уақи

Д)Мораль

Е)Тариқат

18)Қайта өрлеу заманы философиясының көрнекті ойшылы

А)Мах


В)Ж.Ж.Руссо

С)Сократ

Д)Н.Макиавелли

Е)Ницше


19)Адамның оң,адамгершілік қасиеті емес:

А)Рахымшылдық

В)Гуманизм

С)Нигилизм

Д)Ар-ождан

Е)Әділдік

20)Жалпы ұғымды мойындайтын көзқарас

А)Сенсуализм

В)Номинализм

С)Релизм

Д)Идеализм

Е)Материализм

21)Зікір сөзін анықта:

А)Көру


В)Бірігу

С)Қайталау

Д)Пайымдау

Е)Іздеу


22) Құдайы қала еңбегінің авторы

А)А.Августин

В)Тертуллиан

С)П.Абеляр

Д)Ф.Аквинский

Е)У.Оккам

23)«Арабтардың философы»деген құрметті атаққа ие болған орта ғасырлық ойшыл

А)Әл-Фараби

В)Әл-Ғазали

С)Ибн Сина

Д)Әл-Кинди

Е)Ибн Рушд

24) Пантеизм

А)Құдайды табиғатпен тұтас алып қарайды

В)Адамның мәселелерін шешетін ілім

С)Қоғам туралы ғылым

Д)Құдайды жеке тұрғыда алып түсіндіреді

Е)Табиғат жөніндегі ілім

25)Ежелгі Қытай философиясындағы балалық парыз, ата-ананы құрметтеу ұғымы қалай аталады

А)Цай


В)Хэ

С)Сяо

Д)И

Е)Ли


26)Қоғамдағы теңсіздік , әртүрлі сатыдағы таптардың болуын қалыпты жағдай санаған қытай ойшылы

А)Мо Цзы

В) Конфуций

С)Лао Цзы Д

)Хан Фэй

Е)Ван Чун

27)Ежелгі Үндістанда Брахмандардың билігіне қарсы келген алғашқы еретиктер

А)Монахтар

В)Араньяктар

С)Кшатриилер

Д)Шрамандар

Е)Шудралар

28)Монтескьенің билікті бөлу теориясындағы мемлекеттің құрылымы

А)Заң шығарушы,атқарушы,сот

В)Парламент,сенат,депутаттар корпусы

С)Заң шығарушы,атқарушы,сенат

Д)Сот,парламент,сенат

Е)Адвокатура,прокуратура,сот

29)Жаңа заман философиясында дамуды механика заңдарымен қарастыратын ағым

А) Диалектикалық материализм

В)Метафизикалық материализм

С)Стихиялық материализм

Д)Механикалық материализм

Е)Антропологиялық материализм

30)Ағартушылық дәуірдің негізгі идеялары қандай

А)Ғылымға табыну және адамзат прогресі туралы идея

В)Құдай мен мәңгі өмір туралы идеялар

С)Тағдырға сену мен маңдайға жазғанды мойындау

Д)Айқын және жеке дара идея

Е)Қандай да болсын идеялардың жоқтығы

21 – нұсқа
1)Жаңа заман дәуірінде материализмнің қай түрі өріс алды

А)Антрополгиялық

В)Стихиялық

С)Механикалық

Д)Диалектикалық

Е)Метафизиалық

2)Қай философияда мәдениет алғаш рет философиялық зерттеудің пәні болып қалыптасты

А)Ағартушылық,тарих философиясында

В)Кант философиясында

С)Қайта өрлеу дәуірі философиясында

Д)Антикалық философияда

Е)Шығыстың философиясында

3)К.Гельвеций бойынша адамның ақылы мен мінезі қай факторға байланысты өзгереді

А)Тәрбиеге

В)Моральға

С)Гендік өзгешеліктерге

Д)Билік түріне

Е)Тәжірибеге

4)Жаңа заманның қай философиялық ағымы тек қана адам мен оның санасының обьективті өмір сүретіндігін мойындап,қалған дүниені жоққа шығарады

А)Рационализм

В)Солипсизм

С)Сенсуализм

Д)Субьективтік идеализм

Е)Эмпиризм

5)Ж.Ж.Руссо бойынша теңсіздіктің қайнар көзі

А)Жеке меншік

В)Дін

С)ӨркениетД)Өкімет

Е)Мәдениет

6)Орыстың ірі діни ойшылы Н.А. Бердяев: «Филосфия обьективті емес, ол –әрқашанда ...................... болу керек»

А)Субьективті

В)Элективті

С)Пассивті

Д)Пассионарлы

Е)Активті

7)Тәжірибе арқылы ақиқатқа жетуді қолдайтын бағыт

А)Рационализм

В)Номинализм

С)Сенсуализм

Д)Иррационализм

Е)Эмпиризм

8)«Заттарды біз сезім арқылы қабылдаймыз,ал зерде арқылы тұжырымдап,қорытынды жасаймыз дейтін ойшыл

А)Д.Юм

В)Б.Спиноза

С)Дж.Беркли

Д)Гассенди

Е)Д.Дидро

9)Дәстүрлер,әдет-ғұрыптар,қалыптар,ережелер,идеяларға жататын құндылықтар

А)Ғылыми

В)Эстетикалық

С)Саяси


Д)Діни

Е)Этикалық

10)Материя туралы өзіндік пікір айтқан француз материалист ойшылы

А) Гольбах

В)Ж.Ж.Руссо

С)А.Вольтер

Д)И.Кант

Е)Б.Спиноза

11)Жаңа заманда қай ойшыл «Нағыз күш білімде»қағидасын енгізді

А)А.Вольтер

В)Ж.Ж.Руссо

С)Ф.Бэкон

Д)Гельвеций

Е)Т.Гоббс

12)Жаңа заманда тәжірибеден ақыл- ойды артық етіп көрсеткен ойшыл:

А)А.Вольтер

В)Т.Гоббс

С)Лейбниц

Д)Р.Декарт

Е)К.Гельвеций

13)Егер құдай жоқ болса,онда оны ойлап табу керек деген ойшыл

А)Б.Спиноза

В)Д.Юм


С)Дж.Беркли

Д)Р.Декарт

Е)А.Вольтер

14)Схоластикалық тәсілдің негізін салушы және қорғаушы Пьер Абельярдың негізгі еңбегі қалай аталады

А) «Бар және жоқ»

В) «Тәубеге келу»

С) «Құдайы қала»

Д) «Жұмақ болмысы»

Е) «Құлшылық қағидасы»

15)Ресейдің біршама зиялыларына зор әсерін тигізіп, «батысшылдар» тобының қалыптасуына әкелген кімнің көзқарасы еді

А)П.Я.Чадаев

В)Н.П.Огарев

С)Т.Н.Грановский

Д)В.Г.Белинский

Е)В.С.Соловьев

16)18-і ғасырда қай неміс философы диалектикаға классикалық анықтама берді

А)К.Маркс

В)И.Фихте

С)Ф.Энгельс

Д)Г.Гегель

Е)Л.Фейербах

17)Гегель философиясының бастамасы не

А) Қабылдау

В)Материя

С)Абсолюттік рух

Д)Монада

Е)Апейрон

18)Ф.Шеллинг пен Гегель қай философиялық ағымның өкілдері

А) Дуализм

В)Обьективтік идеализм

С)Солипсизм

Д)Субьективтік идеализм

Е)Антропологиялық материализм

19)Немістің классикалық философиясының өкілі

А)Д.Дидро

В)Фромм


С)Шеллинг

Д)Лейбниц

Е)О.Шпенглер

20)Л.Фейербахтың материализмінің басты сипаты:

А)Антропологиялық

В)Механикалық

С)Диалектикалық

Д)Тарихи

Е)Метафизикалық

21)Гегель философиясының құнды жағы

А)Логика

В)Идеализм

С)Абсолюттік рух

Д)Диалектика

Е)Обьективтік иделизм

22)Немістің классикалық философиясының атасы

А)Г.Гегель

В)Ф.Шеллинг

С)Л.Фейербах

Д)И.Кант

Е)И.Фихте

23)Еңбектерінде дуалистік бағыт ұстанған ойшыл

А)Л.Фейербах

В)И.Фихте

С)И.Кант

Е)Г.Гегель

Д)Ф.Шеллинг

24)Маркстік философияның қай өкілі материяны қолдан жасалмайды, жойылмайды, энергиямен бір нәрсе деп санады:

А)К.Маркс

В)П.Лафарг

С)В.И.Ленин

Д)И.Чернышевский

Е)Ф.Энгельс

25)Тарих философиясындағы Н.А.Бердяевтің талдап, өзінің шешімін берген екі категориясы –олар.............

А)Мәдениет пен өркениет

В) Этика мен эстетика

С) Құқық пен сана

Д)Өнер мен сана

Е) Болмыс пен таным

26) «Тіл-болмыстың үйі»деген сөйлемнің авторы

А)Конфуций

В)Ж.П.Сартр

С)Аристотель

Д)Хайдеггер

Е)А.Камью

27) Қай діни бағыттағы орыс ойшылы «Адам өзін-өзі ақтайтын және өзгерте алатын пенде » деді

А) С.Л.Франк

В)Н.А.Бердяев

С)С.Н.Булгаков

Д)Н.О.Лоский

Е)Г.С.Шварцман

28)С.Н.Булгаковтың ойынша шығармашылық дегеніміз-ол

А) «Атроподицея»(адамды ақтау)

В) «Антропология»

С) «Антропоцея»

Д) «Экзистенция»

Е) «Рухани болмыс»

29)18 ғасырдан бастап орыс философиясында қандай идеялар пайда бола бастады

А)Антропокосмизм

В)Антропологизм

С)Антропоцентризм

Д)Антропоцея

Е)Антропономия

30)Таза сана ілімі ретінде феноменологияның интенционалды актілерін сезіну деп түсіндірген ойшыл :

А)Фромм

В)З.Фрейд

С)К.Юнг

Д)Гуссерль

Е)К.Поппер

22 нұсқа
1) «Ноосфера»терминінің мәні:

А)Зерде,парасат саласы

В)Еңбек саласын

С)Микробөлшектердің өзара әсерлесу саласы

Д)Геосфераны

Е)Космостық өркениет саласы

2Экзистенционалистік философияның негізін салушы ойшылдардың бірі:

А)М.Хайдеггер

В)К.Ясперс

С)Кьеркегор

Д)Фромм

Е)Р.Карнап

3.19-ы ғасырда қай ойшыл фундаментальды онтология ілімін дамытты

А)С.Кьеркегор

В)А.Бергсон

С)М.Хайдеггер

Д)Э.Гуссерль

Е)Ж.П.Сартр

4.Экзистенционализм философиясының ортасына....қояды:

А)Рухани болмысты

В)Табиғи болмысты

С)Қоғамдық болмысты

Д)Заттық болмысты

Е)Адам болмысын

5.Мәдениетті символдар,белгілердің жүйесі деп қарастыратын ағым

А)Структурализм

В)Семиотика

С)Функционализм

Д)Гуманизм

Е)Социология

6.19-ы ғасырда қай философиялық ағым толып жатқан бос пайдасыз ойлардан құтылып,пайдалысын қалдыруды көздеді

А)Иррационализм

В)Структурализм

С)Позитивизм

Д)Экзистенционализм

Е)Феноменология

7.Ғылыми мәдениеттің ең жоғары құндылығы және адам да сол арқылы әлемде өзін - өзін бағдарлайтын ағым

А)Антисциентизм

В)Модернизм

С)Неопозитивизм

Д)Футурология

Е)Сциентизм

8.Постмодернистік философиядағы ризомалар концепциясының авторларының бірі:

А)А.Камю

В)Ж.Делез

С)Ф.Ницше

Д)Шопенгауэр

Е)Ж.П.Сартр

9.Өзара түсінісу,келісу немесе түсініспеу тілдік негізден туындайды дейтін 20-ы ғасырдағы бағыт :

А)Феноменология

В)Неопозитивизм

С)Герменевтика

Д)Постпозитивизм

Е)Структурализм

10.Адам мен табиғаттың дамуын бір-бірімен үйлестіру керек деген көзқарас экологиялық мәселені шешудің қай бағыты:

А)Гуманистік реализм

В)Футурология

С)Ноосфера

Д)Консервативтік пессимизм

Е)Технократиялық оптимизм

11.Позитивизмнің эмпириокритицизм деген түрінің өкілдері:

А)Б.Рассел мен Л.Витгенштейн

В)О.Конт пен Г.Спенсер

С)М.Мах пен Р.Авенариус

Д)Т.Кун мен Р.Фейерабенд

Е)А.Тойнби мен О.Шпенглер

12. «Адам - ең жыртқыш аң» атты афоризм қай жігер философиясының өкіліне :

А)К.Ясперс

В)М.Хайдеггер

С)М.Мах пен Р.Авенариус

Д)Ф.Ницше

Е)А.Шопенгауэр

13.Маркстік философияның қай өкілі материяны қолдан жасалмайды,жойылмайды,энергиямен бір нәрсе деп есептеді:

А)К.Маркс

В)Ф.Энгельс

С)В.И.Ленин

Д)П.Лафарг

Е)Н.Чернышевский

14.Мына аталған философтардың қайсысы қоғамдық дамудың өркениеттілік концепциясын қолдайды:

А)Л.Фейербах

В)Тойнби

С)Л.Локк

Д)А.Вольтер

Е)Платон

15.Мәдениет пен өркениет бір ме,бір-біріне ұқсай ма:

А)Ұқсайды,жақын

В)Материалдық жағынан бір

С)Рухани мәдениет жасау жағынан бір

Д)Ұқсайды,бірақ әртүрлі

Е)Жақын,бірақ бір емес

16.Августиншілдік теолого-философиялық бағыт қай ғасырға дейін үстем болып келді

А)ХII

В)ХI


С)ХIII

Д)ХIV


Е)IХ

17.Болашақты болжау ісі қалай аталады:

А) Реализм

В)Магия


С)Деизм

Д) Футурология

Е)Пантеизм

18.Субстанция дегеніміз:

А)Қарапайым материалды құрылым

В)Дүниенің шекті негізі, бастамасы

С)Материямен пара-пар ұғым

Д)Материяның бір бөлігі

Е)Атоммен пара-пар ұғым

19.Монизм дегеніміз:

А)Барлық болмыстың бір негізі туралы ұғым

В)Обьективтік дүниені тану тәсілі

С)Жан мен тәннің бірлігі туралы көзқарас

Д)Дүниенің туралы ілім

Е)Бір затта жан бар дейтін ілім:

20.Қоғамның өмір сүруі мен қызметінің анықтаушы факторын көрсетіңіз:

А) Рухани фактор

В)Географиялық фактор

С) Материалдық өндіріс

Д)Қоғамдық келісім

Е)Құдайдың еркі

21.Ноосфера ұғымын алғаш ұсынған кім:

А) Леруа

В) Вернадский

С)Ж.Ж.Руссо

Д)А.Вольтер

Е)Гольбах

22. «Өркениет мәдениеттің ақыры дейтін ойшыл»

А) Данилевский

В)Малиновский

С)Ортега-и-Гассет

Д)Сорокин

Е) О.Шпенглер

23.Антикалық философиядағы диалектиканың стихиялы формасын ойлап тапқан ойшыл :

А) Анаксагор

В)Эмпедокл

С) Гераклит

Д)Демокрит

Е)Платон

24.Немістің классикалық философиясындағы идеалистік негізде жасалған диалектиканы ойлап тапқан ойшыл

А) Ницше

В) Гегель

С)Фейербах

Д)Фихте


Е)Кант

25.К.Маркс пенФ.Энгельс қандай диалектиканы қалыптастырды:

А)Материалистік диалектика

В)Идеалистік диалектика

С)Обьективтік диалектика

Д)Субьективтік диалектика

Е)Тұрпайы диалектика

26.Диалектикаға қарама-қарсы ойлау әдісі:

А) Релятивизм

В)Эклектика

С)Софистика

Д)Метафизика

Е)Схоластика

27.Философия тарихында алғаш категориялар жайлы еңбек жазған ойшыл :

А) Сократ

В)Платон

С)Аристотель

Д)Протагор

Е)Гиппий

28.Философия тарихында болмыс мәселесіне алғаш көтерген ойшыл

А) Сократ

В)Левккипп

С)Демокрит

Д)Пифагор

Е)Парменид

29.Антика дәуірінің ұлы философы Платонның ойынша болмыс:

А)Мәңгі өмір сүретін,өзгермейтін сана тектес рухани идеялар дүниесі В)Қоғамдық болмыс

С)Шынайы болмыс -ол табиғат

Д)Абсолюттік идея

Е)Атомдар дүниесі

30.Диалектикалық материализмнің негізін көрсет:

А)Гераклиттің диалектикасы

В)Сократтың ілімі

С)Гегельдің диалектикасы

Д)Фихтенің ілімі Е)Ф.Бэконның ілімі

23– нұсқа


1.Жаңа заман философиясында қалыптасқан ой-пікір,көзқарас

А)Механикалық көзқарас

В)Метафизикалық материализм

С)Стихиялы материализм

Д)Диалектикалық материализм

Е)Антропологиялық материализм

2.Жаңа заманда материализмнің қай түрі өріс алды

А)Диалектикалық

В)Стихиялық

С)Антропологиялық

Д)Механикалық

Е)Метафизикалық

3.К.Маркс,Ф.Энгельс,В.И.Ленин қай философиялық ағымға жатады

А) Экзистенционализмнің

В)Феноменологияның

С)Марксизмнің

Д)Позитивизмнің

Е)Иррационализмнің

4.Адамның дамуын сипаттайтын белгілі нәтижесі бар адам іс-әрекетінің тәсілін бейнелейтін ұғым

А)Техника

В)Өркениет

С)Мәдениет

Д)Қоғам

Е)Технология

5.Құндылықтар концепциясындағы социологизм негізін қалаушы

А) К.Маркс

В) М.Вебер

С)Ф.Энгельс

Д)В.Дильтей

Е)А.Тойнби

6.Антика заманында қардың түсі ақ емес дейтін ойшыл :

А)Левкипп

В)Демокрит

С)Анаксагор

Д)Пифагор

Е)Эмпедокл

7.Дүниенің негізін абсолюттік идея рухтан іздеген ойшыл

А)Аристотель

В)Сократ

С)Демокрит

Д) Платон

Е)Протагор

8.Антикалық перипатетикалық мектептің негізін салушы ойшыл

А)Платон

В)ГомерДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет