1. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды?бет8/10
Дата14.02.2020
өлшемі251.1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

С)Аристотель

Д)Солон


Е)Сократ

9.Этика, атомизм жайлы пікір айтқан ойшыл

А)Эзоп

В)Тацит


С)Софокл

Д)Лукреций Кар

Е)Гиппий

10.Христиандық діни ілімді Аристотельдің философиясымен байланыстырған шіркеудің алғашқы схоласт ұстазы

А)Ф.Аквинский

В)Р.Бэкон

С)А.Августин

Д)Н.Кузанскии

Е)Н.Макиавелли

11.19-шы ғасырда еңбектері католик дінінің негізіне айналған ойшыл

А)Д.Скотт

В)А.Августин

С)Ф.Аквинский

Д)Н.Макиавелли

Е)Р.Бэкон

12.Орта ғасырлық ислам дінінің ықпалды қорғаушысы

А)Ибн Сина

В)Әл-Ғазали

С)Ибн Рушд

Д)Омар Хайям

Е)Әл-Бируни

13.Орта ғасырда «Дәрігерлік ғылымының қағидалары»атты анықтамалық кітабының авторы

А)Әл Ғазали

В)Әл-Фараби

С)Ибн Сина

Д)Ибн Рушд

Е)Әл Кинди

14.Қайта өрлеу заманының ірі ойшылы

А)Н.Коперник

В)М.Лютер

С)Ф.Бэкон

Д)Н.Макиавелли

Е)Ф.Аквинский

15.Немістің классикалық философиясы қай ойшылмен аяқталады

А)Г.Гегель

В)И.Кант

С)И.Фихте

Д)Шеллинг

Е)Л.Фейербах

16.Философияның атқаратын қызметтері:

А)Дүниеге көзқарастық,методологиялық,практикалық В)Танымдық,саналық,ғылыми

С)Онтологиялық,гносеологиялық, діни

Д)Өмір философиясы, моральдық, бостандық

Е)Ғарыштық,саяси,мәдени

17.Антикалық философияда «Эллинизм» кезеңінде басты мәселе неге аударылды:

А)Дін


В)Мораль,бостандық,ғылым

С)Ғылым


Д)Болмыс,табиғат

Е)Этика,эстетика

18.Ежелгі философия дәуіріндегі философиялық ой-толғау кімнің есімімен тығыз байланысты:

А)Майқы


В)Томирис

С)Анахарсис

Д)Иданбарс

Е)Спаргапис

19. Ежелгі Үнді философиясының ортодоксальды мектебі:

А)Миманса

В)Легизм

С)Джайнизм

Д)Даосизм

Е)Моизм

20.19-ы ғасырда қазақ ағартушыларының ішінде табиғат құбылыстарын түсіндіруде стихиялы материализм бағытын ұстанатын ойшыл .

А)А.Байтұрсынов

В)А.Құнанбаев

С)Ш.Уалиханов

Д)Ы.Алтынсарин

Е)Ш.Құдайбердиев

21.Маркстік философияның пайда болуының алғышарты:

А)Неміс классикалық философиясының,Гегель еңбектерінің әсері В)Шығыс философиясының әсері

С)Орта ғасыр философиясының әсері

Д)Жаңа заман философиясының әсері

Е)Антикалық философияның әсері

22.Маркстік философия дүниені қандай тұрғыда түсіндіреді:

А)Субьективтік идеализм тұрғысынан

В)Қарапайым материализм тұрғысынан

С)Обьективтік идеализм тұрғысынан

Д)Диалектика,тарихи материализм Е)Практика тұрғысынан

23.Еуроцентрлік теория мыналарды қолдайды:

А)Көшпелілер мәдениеті төмен,өркениеті жоқ

В)Көшпелілер мәдениетінің өзінің даму жолы бар

С)Көшпелілер мәдениетімен бірге сабақтаса өмір сүруге болады

Д)Көшпелі мәдениетті қолдау керек,олардан алар нәрсе көп

Е)Қажеті шамалы берер түгі жоқ

24.Ежелгі Үнді философиясында азаптан құтылу күйін қалай атайды:

А)Махаяна

В)Пракрити

С)Архат

Д)Дхарма

Е)Пурушу


25.Өз заманының ойшылы Аристотель адам мәселесіне келгенде құлдарды қалай атаған:

А)Сөйлей білетін құралдар

В)Сатылатын тірі заттар

С)Тәуелсіз жандар

Д)Саналы жан иесі

Е)Қоғамдық хайуан

26.Ф.Аквинсийдің адамға берген анықтамасы:

А)Жанның ұясы

В)Қоғамдық саналы хайуан

С)Тән мен жанның бірлігі

Д)Саналы жан иесі

Е)Еңбек ететін тіршілік иесі

27.Философия тарихында болмыс туралы ұғым қай уақытта пайда болды:

А)Жаңа заманда

В)Құлдық қоғамда

С)Феодализм дәуірінде

Д)А.Қ.Қ.-с тарихында

Е)20-ы ғасырда

28.Орта ғасырлық араб-мұсылман философиясында алгебраны дамытқан ойшыл:

А)Ибн Рушд

В)Әл-Бируни

С)Әл-Фараби

Д)Омар Хайям

Е)Әл-Хорезми

29.Араб-мұсылман философиясында «екі ұдайы ақиқат»териясын дамытушы ойшылдар:

А)Әл-Фараби,Ибн Рушд

В)Ибн Сина,Әл-Бируни

С)Әл-Хорезми,Ибн Баджа

Д)Әл-Кинди,Омар Хайям

Е)Ибн Туфейль,Ибн Баттута30.Жаңа заман ойшылы Р.Декарттың философиясы өз бастамасын қандай қағидадан алады:

А)Бой ұсыну

В)Ымыраға келу

С)Күмәндану

Д)Сенім көрсету

Е)Болжау


24 – нұсқа

1.Жаңа заманда идеалистік сенсуализм дегенді кімдер қалыптастырды:

А)Дж.Беркли,Д.Юм

В)Д.Юм


С)Т.Кампанелла,Дж.Беркли

Д)Ф.Бэкон,Д.Юм

Е)Дж.Беркли,Б.Спиноза

2.Жаңа заманда «жалпы материя»дегеніміз бос сөз дейтін ойшыл:

А)Ф.Бэкон

В)Д.Юм


С)Б.Спиноза

Д)Дж.Беркли

Е)Р.Декарт

3.19 ғ-ы ең ірі экзистенционалистердің бірі

А)Сартр

В)Хайдеггер

С)Кьеркегор

Д)Камью

Е)Шпенглер

4.Б.Спинозаның пікірінше субстанцияның нақты күйі қалай аталады.

А)Логос

В)Материя

С)Эйдос

Д)Модус

Е)Монада

5.Өз идеяларынан бас тартпағаны үшін отқа жағылған жаңа заманның басындағы ойшыл

А)Г.Галилео

В)Н.Коперник

С)Н.Кузанский

Д)Дж.Бруно

Е)Ф.Бэкон

6.Адам мен табиғаттың дамуын бір-бірімен үйлестіру керек деген көзқарас экологиялық мәселені шешудің қай бағыты

А)Ноосфера

В)Технократиялық оптимизм

С)Консервативтік пессимизм

Д)Гуманистік реализм

Е)Релятивизм

7.19-ы ғасырдың аяғымен 20-ы ғасырдың басындағы философияда билікке ұмтылу өмір үшін күрес, «аса күшті адам»идеалын жасаушы ойшыл:

А)Э.Мах

В)Ф.Ницше

С)З.Фрейд

Д)Г.Спенсер

Е)О.Конт

8.Негізгі басты идеялары жеке адамның психосексуалдық дамуы теориясы жөнінде жүргізетін 20-ы ғасыр ойшылы:

А)К.Поппер

В)Г.Спенсер

С)О.Конт

Д)А.Бергсон

Е)З.Фрейд

9.Батыс мәдениеті өркениттің белгілі бір сатысында өзінің дамуының ақырына аяқ басты дейтін ойшыл:

А)К.Ясперс

В)М.Вебер

С)О.Шпенглер

Д)М.Шелер

Е)В.Дильтей

10.Дүниенің мәнін сандық қатынастардан іздеген ежелгі грециядан шыққан діни философиялық ілім

А)Милет

В)Софистер

С)Элеаттар

Д)Пифагоршылар'>Пифагоршылар

Е)Перипатетиктер

11.Индуизмдегі «бейбітшілік сақтаушы құдай»

А)Вишну

В)Шива


С)Кришна

Д)Брахма

Е)Индра

12.Пифагор өз ілімін негіздеу үшін қай мектептің көзқарасын сынға алдыА)Элеаттар

В)Атомистер

С)Милет

Д)Киренайктер

Е)Перепатиктер

13.Ең алғашқы Ийонилік философ және ең алғашқы европалық философ болып табылады

А)Парменид

В)Пифагор

С)Платон

Д)Фалес

Е)Диоген

14.Ол философияның өз алдына ғылым ретінде қалыптасуының негізін қалап, өз еңбектерінде басқа ғылымдардың мәселелерін философиялық тұрғысынан қараған алғашқы ойшыл философ

А)Платон

В)Пифагор

С)Фалес

Д)Гераклит

Е)Аристотель

15. Өмірдің мәні бақытта, ал бақыттың өзң ләззат түсінген үнді философиялық мектептерінің бірі

А)Локаята

В)Веданта

С)Буддизм

Д)Джайнизм

Е)Даосизм

16.Өз дамуында кейінірек дигамбар және шветамбар сияқты секталарға бөлініп кеткен ағым

А)Жайнизм

В)Даосизм

С)Локаята

Д)Санкхья

Е)Прагматизм

17.Үнді мифологиясында «құдайлар патшасы» атанған құдай

А)Индра

В)Шива


С)Вишну

Д)Кали


Е)Агни

18.Буддизмді «құтқарудың кіші айналымы» қалай аталады?

А)Джива

В)Миссия

С)Пракритти

Д)Хинаяна

Е)Пурушу

19. «Платон маған дос бірақ ақиқат одан қымбатырақ» деген ойдың иесі

А) Пифагор

В) Аристотель

С)Протагор

Д)Сократ

Е)Платон

20.Нағыз ақиқат күмандануды талап етеді дейтін ойшыл

А)Локк

В)Бэкон

С)Спиноза

Д)Гоббс

Е)Декарт

21.Саналықты, ақыл – ойды теріске шығарған ілім

А)Деизм

В)Иррационализм

С)Монизм

Д)Теизм

Е)Персонализм

22.Дүниені құдай жаратты және жоқтан жаратты дейтін ілім

А)Дейзм

В)Мойзм

С)Креационизм

Д) Ирроционализм

Е)Теизм

23.Ежелгі үнді қоғамында сары түсті қабылдаған варна қалай аталдыА)Шудра

В)Шраман

С)Шатри

Д)Брахман

Е)Вайшья

24.Ежелгі үнді қоғамын әлеуметтік жіктеуді туындататын варна ұғымының аудармасы

А)Жамылғы, қабық

В)Жасанды, әркез

С)Тағдыр, өмір

Д)Бақилық, тұнғиық

Е)Болмыс, сипат

25.Үнді қоғамындағы брахмандардың қалап алған түсі

А)Көк

В)ҚызылС)Ақ

Д)Сары


Е)Қара

26.Үнділер өсімдіктерден қайсы гүлді ерекше қастерлейді?

А)Лотос

В)Лалагүл

С)Раушангүл

Д)Лилия

Е)Бәйшешек

27.Ежелгі үнді қоғамындағы төменгі варна шудралардың таңдаған түсі қандай?

А)Ақ

В)Көк


С)Сары

Д)Қара

Е)Жасыл

28.Үндідегі қаһары күшті найзағай құдайыА)Шида

В)Вай


С)Брахма

Д)Индра

Е)Вишну

29.Ежелгі үнді мифологиясындағы Шиваның әйеліА)Индра

В)Деви

С)Агни

Д)Шивалама

Е)Паржврадаки

30.Үнділер өз діндерін қалай атайды

А)Арьядхарма

В)Паржвраджаки

С)Индикадами

Д)Акриявада

Е)Аджута

25-Нұсқа


1.Қандай анықтама философия пәнінің мәнiн бiлдiредi:

А)Философиятабиғаттың, сананың және қоғамның жалпы даму зандылықтарын зерттейдi; 

В)Философия дiнге кiредi

С)Философия күнделiктi сананы көрсетедi; 

Д)Философия қоғамдық психология мен байланысты; 

Е)Мифология философияда пайда болады. 

2.Философияның негiзгi сұрағының бiрiншi жағын белгiлеңiздер:

А)Не бiрiншi материя әлде сана 

В)Марста өмiр бар ма 

С)Мәңгі двигатель –деген не 

Д)Темiрдiң салмағы бар ма 

Е)Химиялық элемент- деген не 

3.Философия қандай өзгерiстi зерттеудi көздейдi:

А)Дамуды 

В)Физикалық қозғалысты 

С)Механикалық қозғалысты 

Д)химикалық қозғалысты 

Е)Өнердi реттеу құралы 

4.Философияның қоғамдағы ролi

А)Тәртiптiлiктiң мәдениетiн тәрбиелеу 

В)Адамның рухани-практикалық iс-әрекетiнiң негiзiне жататын көзқарасты қалыптастыру 

С)Ғылымға рефлекция болу 

Д)О-дүниенiң күштерiн тану құралы 

Е)Өнердi реттеу құралы 

5.Философия қай рухани қасиеттен пайда болды

А)Дiннен 

В)Күнделiктi санадан 

С)өнерден 

Д)Мифтен 

Е)Әдебиеттен. 

6.Философияның пайда болуының экономикалық себептерi қандай:
А)Енбектiң ой енбекке және қара жұмысқа бөлiнуi 

В)Капиталдың көбеюi 

С)Жалаңының өсуi 

Д)Тенгенiң инфляциясы 

Е)Олардың әлсiзденуi 

7.Жалпы алғанда философиядағы болмыс ұғымы нені білдіреді?

А)Өмір сүру 

В)Өмір 


С)Құдай 

Д)Еш нәрсені 

Е)Өлім шекарасы 

8.Кімнің пікірі бойынша әлем – идеалдық мәндер мен заттардың, форма мен материяның бірілігі?

А)Аристотель ілімі 

В)Кант 


С)Гегель жұйесі 

Д)Платон ілімі 

Е)Маркс теориясы 

9.Хайдеггер философиясындағы Dasein категориясының мәні неде?

А)Адам болмысында 

В)Таза болмыс 

С)Табиғат болмысы 

Д)Қазіргі болмыс, болмыстын қатысуы 

Е)Рухани болмыс 

10.Қандай ұғымда табиғат пен қоғамның өзара әрекет процесі бейнеленеді, ғылым мен адам ақылының ролі атап корсетіледі?

А)Техносфера 

В)Биосфера 

С)Социосфера 

Д)Геосфера 

Е)Ноосфера 

11.Онтологияның негізгі мәселелерің Хайдеггер қай кітапта қарастырады?

А)«Болмыс» 

В)«Табиғат болмысы және рух болмысы» 

С)«Болмыс және уақыт» 

Д)«Бар болу мен болу» 

Е)«Болмыс өмір сүру ретінде» 

12.Мына ойшылдардың қайсысы танымның мәні мен маңызын түсіну үшін үнгір туралы мифті мысалға келтіреді?

А)Платон 

В)Кант 


С)Шопенгауэр 
Д)Маркс 

Е)Ницше 


13.Гегельдің соңғы үштік элементін көрсетіңіз:

А)синтез


В)Тезис 

С)Антитезис 

Д)Факт 

Е)Теріске шығару 14.Білімнің қандай формасы негіздеуді және тексеруді талап етеді?

А)Гипотеза 

В)Аксиома 

С)Факт 


Д)Теория 

Е)Мәселе 

15.Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз:

А)Ақиқат 

В)Материя 

С)Субстанция 

Д)Өлшем 

Е)Норма 


16.Танымның сезімдік деңгейінің үш негізгі формасы…

А)Түйсік, қабылдау, көрініс 

В)Идея, гипотеза, интуиция 

С)Парасат, санасыздық, интуиция 

Д)Ұғым, пайымдау, тұжырым 

Е)Субстрат, материя, болмыс 

17.Эстетикалық сезімнің табиғаты мен оның шындыққа қатынасын не зерттейді?

А)Өнер философиясы 

В)Мәдениет теориясы мен философиясы 

С)Шығармашылық психологиясы 

Д)Өнер социологиясы

Е)Әлеуметтік психология 

18.Ғылыми танымның денгейлері, өздерінің мәні бойынша - …

А)Эмпирия және теория 

В)Логика және ақиқат 

С)Білім және сауатсыздық 

Д)Философтардың ойдан шығарғаны 

Е)Математика және гармония 

19.Ғылыми таным теориясы – бұл:

А)Гносеология 

В)Логика 

С)Методология 

Д)Эпистемология 

Е)Қарапайым ғылым 

20.О.Шекспир трагедиясындағы негізгі кейіпкердің онтологиялық сұрағы?

А)Бар болу немесе болмау 

В)Иә немесе жоқ 

С)Бор болу немесе болу 

Д)Бар болу немесе бар болу мүмкіндігі 

Е)Не істеймін 

21.Білім мен оның функцияларының өмірге пайдасын насихаттап қарастыратын философия –

А)Прагматизм 

В)Марксизм 

С)Неотомизм 

Д)Неоэмперизм 

Е)Персонализм 

22.Қай ойшыл ақиқатты шындық білімге сәйкес деп түсінді?

А)Гегель 

В)Августин 

С)Ф.Аквинский 

Д)В.Соловьев 

Е)Будда 


23.Әлеуметтік – философиялық талдаудың принципіне мыналардың қайсысы жатпайды?

А)Даму, «тарихшылдық» принципі 

В)Детерменизм принципі 

С)Синергетика принципі 

Д)Әрекет принципі 

Е)Бихевиоризм принципі 

24.Адамдарға деген пессимистік көзқарасты негіздеудегі басты қағида болған – адамның эгоистік табиғаты туралы идея мына философтардың қайсысына тән?

А)Шопенгауерге 

В)Кьеркегорға 

С)Ницшеге 

Д)Камюге 

Е)Шестовқа 

25.«Бәрінің бәріне қарсы соғысын» болдыратын адам эгоизмін жүгендеу мемлекет пен құқықтың қажеттілігін негіздейтін себеп болып табылады. Бұл идея авторы...

А)Гоббс 


В)Гроции 

С)Гельвеции 

Д)Гегель 

Е)Гуссерль 

26.Егерде Л.Н.Гумилевтің теориясының мазмұнын қысқаша қарастырсақ, онда «этнос» дегеніміз…

А)«Ландшафтағы халық» 

В)Психологиялық категория 

С)Авторлық елес 

Д)Тарихтын факторын белгілеу 

Е)Жаңа қалыптасқан термин 

27.«Белдеулік уақыт» ұғымы - … тарих философияның маңызды категориясы.

А)Ясперстің 

В)Тоинбидің 

С)Фукуяманың 

Д)Поппердің 

Е)Ницше 


28.Философиялық – социологиялық білімнің өсуіне деген өзінің көзқарасы мен оның мәселелерін ұғынуын тезистік түрде көрсеткен «Әлеуметтік ғылымның логикасы» еңбегі кімдікі?

А)Рассель

В)Гегель 

С)Витгенштейн 

Д)К.Поппер 

Е)Деррида 

29.Тоталитарлық экономика мен саясаттың пайда болуы мен қалыптасуы үшін негізді төменде көрсетілген себептердің қайсысы құрайды?

А)Идеологиялық манипуляция 

В)Бұқараның санасының жетілмегендігі 

С)Басқару топтың тәкаппарлығы 

Д)Жаттану 

Е)Партиялық қатардың бірлігі 

30.Біздің еліміздің соңғы жылдардағы қалыптасуы мен ерекшелігі мәселесін зерттейтін қазақстандық ғалымдардың сүйікті термині - …

А)Қайта құру 

В)Реконструкция 

С)Өзіндік идентификация 

Д)Эволюция 

Е)Трансформация және модернизация 

26-Нұсқа

1.Ұлттық тарих пен халықтың дәстүрлерін сақтау мәселелері Н.Ә.Назарбаевтың қай кітабында аса тұтастыққа баяндалған?

А)«Тарих толқынында» 

В)«2030 стратегиясында» 

С)«Ғасырлар тоғысындағы Қазақстанда» 

Д)ҚР Президентінің таңдамалы шығармаларында» 

Е)Жазып жатқан кітабында 

2.Тарих кезеңдерінің маркстік классикалық «бесмүшелік» схемасына кірмейтін ұғым:

А)Өндірістің азиялық тәсілі 

В)Алғашқы қауымдық құрылыс 

С)Өндірістің капиталистік тәсілі 

Д)Феодализм 

Е)Коммунизм 

3.К.Поппер «қайыршылық» деп атап, сынаған теория.

А)Фальцификация 

В)Информатизация 

С)Тарихизм 

Д)Қоғамдық формациялар 

Е)Тарихшылдық 

4.К.Поппердің белгілі шығармаларының бірі – «Ашық қоғам және оның…».

А)Жаулары 

В)Сыншылары 

С)Жақтастары 

Д)Апологенттері 

Е)Теоретиктері 

5.Моральдың бірінші негізгі қызметі –

А)Тәрбие 

В)Ағартушылық 

С)Нотация оқу 

Д)Реттеу 

Е)Ұйымдастыру 

6.Құқықтың негізгі функциялары - …

А)Жазалау 

В)Шектеу 

С)Реттеу 

Д)Егемендіктің көрінісі болу 

Е)Тәрбие 

7.Карл Густав Юнгтың философиясындағы фундаменталды ұғымдар қатарына жататын ұғым…

А)Ұжымдық санасыздық архетипі 

В)Индивидуалды санасыздық архетипі 

С)«Архе», Ғарыш пен Адамзатты қозғалысқа келтіретін күш 

Д)Құндылықтардың архетиптік функциялары 

Е)Адамзаттың өтпелі туралы маңызды ғылым ретіндегі археология 

8.«Өркениет» ұғымына деген ыңғайлардың қайсысы белгілі бір дәрежеде басым болып табылады?

А)Өркениет дегеніміз – материалдық игіліктер мен жетістіктердің жиынтығы 

В)Өркениет дегеніміз – варварлықтан кейінгі кезең (Энегельстегі сияқты) 

С)Өркениет – мәдениеттің жүзеге асуы мен қоғамның саяси – құқықтық ұйымдасуының деңгейі 

Д)Өркениет – адамның жердегі өмірінің соңы 

Е)Ғарыштық мәдениетке шығу 

9.Адам жасаған заттарды объективациялайтын әлеуметтік – философиялық теорияны бейнелеуші ұғым…

А)Артефакт 

В)Өнім 


С)Шебердің туындысы 

Д)Жасанды объект 

Е)Шығарма 

10.Азаматқа табиғи ортадан бөлініп шығуға мүмкіндік берген фактор.

А)Еңбек іс - әрекеті және қарым – қатынасы 

В)Денелік, физикалық «параметрлердің» және бас миының дамуы 

С)Ағашпен секіріп түсіп, адамға айналған соңғы маймыл 

Д)Жат планеталықтардың эксперименті 

Е)Отбасылық және некелік қатынастар 

11.Адамның қалыптасу процесінің күрделілігін анағұрлым дәл бейнелейтін ұғым?

А)Антропосоциогенез 

В)Ноосфера 

С)Антропогенез 

Д)Антропоморфтылық 

Е)Антропоцентризм 

12.Тарихи тұлға ұғымының жаңа аналогы болып табылатын ұғым:

А)Рухани лидер 

В)Көсем 


С)Харизмалық тұлға 

Д)Диктатор тұлғасы 

Е)Халық әкесі 

13.З.Фрейд өзінің қандай теориялық концепциясын абсолютті дамытты?

А)Либидо 

В)Супер – эго 

С)Саналылық 

Д)Қамығу 

Е)Жалғыздық 

14.«Адам бол» - бұл принципті алғаш жариялаған кім?

А)Абай 

В)А.Байтұрсынов С)Ш.Уәлиханов 

Д)Ә.Бөкейханов 

Е)Шәкәрім 

Қоғамдық сана дегеніміз не

15.А)Қоғамдық сана – адамдардың қоғамдық өміріде басшылыққа алатын жан-жақты экономикалық, саяси, рухани, идеологиялық көзқарастардың

В)Қоғамдық сана – қоғамдық болмастың бейнесі 

С)Қоғамдық сана – коғамдық қатынастардың адам миындағы идеалдық бейнесі 

Д)Қоғамдық сана – ол қондырманның элементі 

Е)Қоғамдық сана – ол саяси идеология 

16.Дүниеге козқарастың тарихи типтері ол:

А)Дін, философия, мифология 

В)Мифология , дін, мәдениет 

С)Дін, өнер, философия 

Д)Философия, мәдениет, мифология 

Е)Сана, материя 

17.Қандай категориялар құрылымдық байланысты айқындайды?

А)Бүтін және бөлік, мазмұн және форма 

В)Мән және құбылыс,мүмкіндік және щындық 

С)Себеп және салдар, мән және құбылыс 

Д)Дара және жалпы, бүтін және бөлік 

Е)Дара және жалпы 

18.Субстанция дегеніміз не?

А)Барлық тіршіліктің жалпы негізгі 

В)Ол жалпыға бірдей түсінік 

С)Нақты өмір сүретін идеалды 

Д)Алғашқы материал 

Е)Дұрыс жауап жоқ 

19.Қандай категориялар болмыстың универсалдық байланысын айқындайды?

А)Даралық және жалпыламалық, мән және құбылыс 

В)Мазмұн және форма, қажеттілік және кездейсоқтылық 

С)Бүтін және бөлік, мүмкіндік және шындық 

Д)Себеп және салдар, сан және сапа 

Е)Мүмкіндік және шындық 

20.Қандай құбылыстар материалды?

А)Электромагниттік өріс 

В)Сан 


С)Ұждан алдына азап шегу 

Д)Сана сезім 

Е)Ой 

21.Диалектикалық әдісті кім талдаған?А)Гегель 

В)Платон 

С)К.Маркс 

Д)Бэкон 


Е)Кант 

22.Материализм туралы көрсетілген пікірлердің қайсысы ақиқат?

А)Материализм – олтабиғаттың болмыстық рух пен санаға қарағанда алғашқылығын дәләлдейтін философиялық ағыт 

В)Материализм – ол болмыстын барлық құбылыстарын материяға сиятын философия ілімі 

С)Материализм – ол заттарға деген практикалық он көзқарас, өмірден алыс жатқан талғаудардан бас тарту 

Д)Дұрыс жауап жоқ 

Е)материализм – ол сананың негізі 

23.Қоғамдық сананың формалалырының арасындағы айырмашылық неде?

А)Қоғамдық болмысты бейнелеу формасымен 

В)Өзінің ішкі заңдарымен 

С)Қоғам жүйесінде алатын орнымен 

Д)Қоғамға әсер тигізумен 

Е)Пікір таласта 

24.Кеңістік пен уақыттын түжырымдамасының мәні неде?

А)Кеністік пен уақыт –  обьективтік шындық

В)Кеністік пен уақыт - өз бетімен өмір сүретін ерекше мән 

С)Кеністік пен уақыт – объектілер арасындағы ерекшк қатынастар 

Д)Кеністік пен уақыт – болмыстын мәнін ашатын абстракция 

Е)Кеністік пен уақыт – мәнгілік ұғымдар 

25.Прогресс дегеніміз не?

А)Қоғамның жоғарыға даму процессі 

В)Сапалы өзгеріс 

С)Саналы өзгеріс 

Д)Диалектика 

Е)Сапалы және саналы өзгеріс 

26.Қоғамдық психология дегеніміз не?

А)Адамдардың сезімі, жан толғанысы, көңілі 

В)Қоғамдық сананың бір бөлігі 

С)Қоғамның, адамдардың психологиясы 

Д)Қоғамнық сананын жоғары сатысы 

Е)Қоғамдық идеологияға қарама – қарсы ұғым 

27.Философия қашан пайда болды?

А)мәдениет тарихылық адам өзін дүниеден айыра бастаған, дүниеге саналық – теориялық қатысы пайда болды 

В)Философия қоғамдық болмыстың пайда болуымен қатар қоғамдық сананың түрі ретінде пайда болды 

С)Философия гносеологияның жалпы мәселелері бастаған жаңа дәурде пайда болып, бізге дүние, адам және олардың ара қатынасы жөнінде жинақтап, қорытылған білім береді Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет