1. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды?бет9/10
Дата14.02.2020
өлшемі251.1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Д)Философия – орта ғасырда пайда болды 

Е)Философия – сана пайда болған кезде 

28.Диалектика категорияларының басқа ғылым категорияларының айырмашылығы неде?

А)Диалектика категориялары универсалды және жалпыға ортақ 

В)Диалектика категориялары жалпы, ал ғылым категориялары жеке 

С)Диалектика категориялары реалдық өмір сүретін байланыстарды бейнелейді 

Д)Диалектика категориялары тек материалдық дүниеге тән 

Е)Диалектика категориялары жеке болып табылады 

29.Болмыс дегеніміз не?

А)Болмыс – философиялық ұғым 

В)болмыс – жүйелі философиялық толғаныстардың бастапқы негізі 

С)Болмыс – нақты шындықты бейнелейді 

Д)Болмыс – адамзаттың шынайы өмірінде орын алу 

Е)Болмыс дегеніміз ол - зат 

30.Қай түcінік адамды агностицизмге итермелейді:

А)Адамның таным қабілетін жоққа шығаратындығын 

В)Адамның сезімқа білетін жоққа шығаратын күш. 

С)Адамға ашықтықты жіберген құпия. 

Д)Әлемді қысқа мерзімде ештеңеден жаратушы құдіретті күш. 

Е)Тұрмысқа еліктеуші құпиякүш.

27-Нұсқа


1.Құдайдың қандай функциясы теизмге қарағанда пантеизмде әлсіреген:

А)Жаратушы функциясы 

В)Пісіп – жетілдіру функциясы. 

С)Жазалау функциясы. 

Д)Құдірет функциясы. 

Е)Астамшылық функциясы. 

2.Философияның негізгі сұрағының бірінші жағы:

А)Қайсысы алғашқы – материя немесе рух, сана. 

В)Дүниенің материалдық бірлестігі нені дәлелдейді. 

С)Өздігінен философия не. 

Д)Дүниетанымның қалыптасу проблемалары. 

Е)Адамның қоршаған ортаға көзқарасы. 

3.Гносеология – бұл:

А)Философия бөлімдері. 

В)Грек құдайы. 

С)Философиялық идея. 

Д)Ойлау ерекшелігі. 

Е)Шындық синоним. 

4.Ортағасырлық философияға тән шығарма:

А)«Теология суммасы». 

В)«Монадология». 

С)«Таза зердеге сын». 

Д)«Рух феноменология». 

Е)«Саясат». 

5.Дін дегеніміз не:

А)Дүниетаным, құдайға сену арқылы қалыптасқан көзқарас. 

В)Құдайға сену. 

С)Құдай туралы білу, ілім. 

Д)Адамның көңіл-күйі. 

Е)Специфика түріндегі дүниеге көзқарас. 

6.Б. э. д. 5-4 ғ. Ежелгі Грек ойшылдарының шарты белгілері, ақылы ұстаздары:

А)Софистер. 

В)Платонизм. 

С)Пратитьясамутпада. 

Д)Помпонацци. 

Е)Прана. 

7.Әңгімелеcу мен талқылаудың көмегімен ақиқатты табу диалектикасының негізін салушы:

А)Сократ. 

В)Аристотель. 

С)Платон. 

Д)Солон. 

Е)Фалес. 

8.Философия термині софияға деген махаббат деп аударылады, софия нені білдіреді:

А)Даналық. 

В)Білім. 

С)Сенім. 

Д)Дәстүр. 

Е)Дін. 


9.Философиялық көзқарас пайда болғанға дейін, адам өз өмірі мен қоршаған ортасын қалай түсінген:

А)Мифология. 

В)Құқықтық сана. 

С)Моральдық талап. 

Д)Ырымшылдық. 

Е)Дін. 


10.Дүниетанымның тарихи түрлері:

А)Миф, дін, философия. 

В)Миф, эпос, аңыз. 

С)Ертегі, аңыз, миф. 

Д)Мораль, ғылым, дін. 

Е)Дін, ғылым, философия. 

11.Философия – бұл дүниеге көзқарас формасы ретінде төмендегі қай ұғымға сүйенеді?

А)Ақыл мен ойлауға. 

В)Сезім мен елестеуге. 

С)Жоғары табиғи күштерге сену. 

Д)Эмоция мен түйсікке. 

Е)Барлығы дұрыс. 

12.Мифология дүниеге көзқарас ретінде төмендегі түсініктерге сүйенеді:

А)Тұтастық әлемдік түсінікке. 

В)Қарсылықсыз сенімге. 

С)Интеллектуалдық білімге. 

Д)Даналыққа махаббат. 

Е)Дүниені пайымдауға. 

13.Рухты әлемнің негізі деп есептейтін философиялық баѓыт:

А)Идеализм 

В)Дуализм 

С)Агностицизм 

Д)Материализм 

Е)Эмпиризм 

14.Құдай мәнінің үштік сипаты қай тарихи философиялық кезеңге жатады?

А)Ортағасырлық философия. 

В)Антикалық философия. 

С)Ежелгі шығыс философиясы. 

Д)Қайта өрлеу философия. 

Е)Жаңа дәуір философия. 

15.Агностицизм терминi ненi бiлдiредi?

А)Объективтiк дүниенiң танымдылығын және ақиқаттың объективтiк маңызын терiстеу 

В)Бiлiмнiң жетiлмегендiгi мен өзгергiштiгi 

С)Таным шындықты толығырақ бейнелейдi 

Д)Танымның символдық мәнi бар 

Е)Ақиқат бiлiм сенiмде ашылады 

16.Риторика қандай саланы зерттейді?

А)Шешендік өнер. 

В)Адам мәселесі. 

С)Таным мәселесі. 

Д)Өнер мәселесі. 

Е)Болмыс мәселесі. 

17.Философиядағы табиғат философиясының бағыты:

А)Натурфилософия. 

В)Табиғат туралы ілім. 

С)Жаратылыстану. 

Д)Зерде туралы ілім. 

Е)Табиғаттану 

18.Дүниені танудың мүмкіншілігін шектейтін философтар:

А)Агностиктер. 

В)Нигилистер. 

С)Иррационалистер. 

Д)Скептиктер. 

Е)Рационалистер 

19.Философиядағы табиғат философиясының бағыты:

А)Натурфилософия. 


В)Табиғат туралы ілім. 
С)Жаратылыстану. 
Д)Зерде туралы ілім. 
E)Табиғаттану 

20.“Философия” деген сөздің мәні:

А)Даналыққа құштарлық 

В)Адамгершілік 

С)Дүниежүзілік идея 

Д)Тағдырдың сыйы 

Е)Мәдениет 

21.“Метафизика” ұғымы антикалық ойлауда:

А)Болмыстың бастамасы 

В)Қайшылықсыз ойлау 

С)Даналық 

Д)Дүниенің негізгі элементі 

Е)Түйсіктер жиынтығы 

22.”Қалыптасу” ұғымын алғаш енгізген ойшыл:

А)Гераклит 

В)Сократ 

С)Эпикур 
Д)Пиррон 

Е)Посиданий 

23.Құдай туралы ілім

А)Теология 

В)Атеизм 

С)Материализм 

Д)Деизм 

Е)Пантеизм 

24.Құдайдың үштік сипатының мәні:

А)Құдай-әке, құдай-ұл, құдай-рух. 

В)Құдай-табиғаты, құдай-рухы, құдай-жаны. 

С)Құдай-құдіреттілік, құдай-даналық, құдай-игілік. 

Д)Құдай-ғарыш, құдай-рух, құдай-жаратқан. 

Е)Құдай-ақыл, құдай-сенім, құдай-рухы. 

25.Философияның қоғамды зерттейтін бөлігі:

А)Әлеуметтік философия 

В)Гносеология 

С)Натурфилософия 

Д)Социология 

Е)Онтология 

26.Философияның теориялық және практикалық деп бөлінуінің бастауы:

А)Антиктік классикалық философия. 

В)Француз материализмі. 

С)Ежелгі Үнді философиясы. 

Д)Көне Қытай философиясы. 

Е)Неміс классикалық философиясы. 

27."Ноосфера" термині:

А)Зерде, парасат саласын 

В)Космостық өркениет саласын 

С)Еңбек саласын 

Д)Геосфераны 

Е)Микробөлшектердің өзара әсерлесу саласын 

28.Заттың, процестің сыртқы байқалатын сипаттарын бейнелейтін категория:

А)Құбылыс 

В)Мазмұн 

С)Мүмкіндік 

Д)Мән 

Е)Кездейсоқтық 29.Сезімнің жан толғанысынан негізгі айырмашылығы неде?

А)Жан толғаныстарда құндылықтың бастауының бары 

В)Сезімдерде бейсаналының, санасыздың бары 

С)Сезімдердегі құндылықтын бастауының бары 

Д)Жан толғаныстардада, сезімдердедеқұндылықтыбастаудыңжоғы 

Е)Жан толғаныстарда (в эмоциях) құндылықты бастаудың жоғы 

30.Адам миының негізгі функциясы:

А)Сана 


В)Таным 

С)Ой 


Д)Ұғым 

Е)Пікір 


28-Нұсқа

1.Философияның негізгі, өзекті мәселесі:

А)Адам мәселесі 

В)Құндылық мәселесі 

С)Қоғам мәселесі 

Д)Табиғат мәселесі 

Е)Ғылым мәселесі 

2.Ғылыми жаңалық ашудың әдісін, тәсілін табуды зерттейтін ғылым саласы.

А)Эвристика 

В)Эгоцентризм 

С)Неотомизм 

Д)Эмпиризм 

Е)Энтелехия 

3.«Таста мүлгіген музыка (әуез)» деген образға сәйкес өнер

А)Сәулет 

В)Бейнелу өнері 

С)Сұңғат 

Д)Графика 

Е)Суретке түсіру 

4.Мәдениет қандай ғылыми талдаудың пәні?

А)Философиялық 

В)Тарихи 

С)Саясаттанулық 

Д)Психологиялық 

Е)Әлеуметтанулық 

5.Көркемдік-қоғамдық сананың қай формасының пәні болып табылады?

А)Эстетикалық. 

В)Діни: 


С)Ғылыми 

Д)Адамгершіліктік 

Е)Құқықтық 

6.Экология ғылымының аты алынған «ойкос» сөзінің мәні:

А)Үй, жай 

В)Село 


С)Қала 

Д)Табиғат 

Е)Планета 

7.Логика дегеніміз не?

А)Ойлау 

В)Таным 


С)Құндылық 

Д)Табиғат 

Е)Болмыс 

8.Махаббат лирикасын Орта Азияда қалай түсiнген:

А)Алла Тағалаға деген махаббат 

В)Анаға деген махаббат 

С)Бауырға деген махаббат 

Д)Өмiрге деген махаббат 

Е)Балаларға деген махаббат 

9.Кiм гелиорталық жүйенi негiздедi:

А)Н. Коперник 

В)Аристотель 

С)И. Кеплер 

Д)Галилей 

Е)Дж. Бруно 

10.Қайта өрлеу дәуiрiнiң негiзгi сипаты:

А)Антропоорталық 

В)Теоорталық 

С)Геоорталық 

Д)Космоорталық 

Е)Фетищизм 

11.«Адамның санасы жалған елестерден таза болу керек», деген концепцияны негiздеушi кiм:

А)Ф. Бэкон 

В)Аристотель 

С)Лао-Цзы 

Д)Фалес 


Е)К. Маркс 

12.Дедукция -деген не…

А)Жалпы бiлiмнен нақты бiлiм қорытылады 

В)Нақты шарттардан жалпы бiлiм табылады 

С)Бiлiмнiң талдануы 

Д)Интеграцияға салған бiлiм 

Е)Жүйеленген бiлiм 

13.Қандай бағытта тиiс: «Дүниеде материя мен оның формаларынан басқа ешнәрсе жоқ» деген:

А)Материализм 

В)Гилозоизм 

С)Идеализм 

Д)Субъективизм 

Е)Субъективтiк идеализм 

14.Философия қай кезеңде пайда болды:

А)VIII-VII ғасырда бiздiң дәуiрiмiзге дейiн 

В)ХХ ғасырда 

С)XVI ғасырда 

Д)ХХI ғасырда 

Е)Қашан пайда болғаны белгiсiз 

15.Философияның негiзгi мәселесiн белгiлеңiздер:

А)Философия адам мәселесiн қояды 

В)Философия космос туралы iлiм 

С)Философия биологиялық әлемдi зерттейдi 

Д)Философия химиялық заңдылықтарды көрсетедi 

Е)Философия  тарих әдістерін қарастырады

16.Дүниенiң бiр ғана бастамасы бар-деген философтар қай бағытқа жатады:

А)Монизм 

В)Плюрализм 

С)Дуализм 

Д)Пантеизм 

Е)Сенсуализм 

17.Болмыс: 

А)Санадан тыс және обьекті түрде өмір сүретін, дамитын бізді қоршаған ортаны бейнелейтін категория 

В)Қоршаған орта 

С)Адам тіршілігінің жемісі 

Д)Бүкіл әлемдік тіршілік 

Е)Алғашқы, қазіргі, болашақ өмірдің жиынтығы 
18.«Адамның мінезі, көзқарасы мен әдет – ғұрып сыртқы ортаға және географиялық жағдайларға байланысты деген ойшыл» - кім? 
А)Ш.Уалиханов 

В)Ы.Алтынсарин 

С)А.Құнанбаев 

Д)Ш.Құдайбердиев 

Е)Ж.Аймаутов 

19.Идеализмнің түрлері:

А)Объективтік, субъективтік 

В)Механикалық, метафизикалық 

С)Тұрпайы, диалектикалық 

Д)Антропологиялық, физикалық 

Е)Механикалақ, объективтік 

20.Бұл ойшылдың ой – өрісі әсіресе екі салада медицинамен философияда айырықша көрінді:

А)Ибн Сина 

В)Әл – Фараби 

С)Әл – Бируни 

Д)Әл – Хорезми 

Е)Әл – Кинди 

21.Қайсы ұғым дүниенің алғашқы негізі ретінде алғашқы жалпы абстракция болып табылады?

А)Барлығы айпероннан пайда болады 

В)Барлығы ауадан пайда болады 

С)Барлығы судан пайда болады 

Д)Барлығы оттан пайда болады 

Е)Барлығы саңнан пайда болады 

22.Дж.Локктың негізгі идеясы:

А)Тabula rasa 

В)Сogito ergo sum 

С)Рanta rea 

Д)Сgausa formalis 

Е)Эссенция 

23.«Адамның іс–әрекеті оның биологиялық сонымен қатар әлеуметтік әуестіктеріне байланысты және бұнда басты рөлді «өмір инстинкті (эрос) пен өлім инстинкті (танатос)»атқарады:

А)З.Фрейд 

В)А.Шопенгауэр 

С)Ф.Ницше 

Д)А.Калио 

Е)О.Шпенглер 

24.Дүниетанымның философиядан айырмашылығы неде?

А)Дүниетаным философиямен салыстырғанда құбылыстардың неғұрлым кең шеңберін қамтиды 

В)Дүниегекөзқарасжәнефилософиятепе – тең 

С)Философия – дүние туралы білім, ал дүниетаным – болжамды 

Д)Дүниетаным – ол ғылым 

Е)Философия – ол өнер 

25.Адам мәселесіне бет бұрыс қай философияда басталады?

А)Сократ философиясында 

В)Платон философиясында 

С)Пифагор философиясында 

Д)Аристотель философиясында 

Е)Фалес философиясында 

26.«Адам – ол саяси хайуан». Бұл кімнің пікірі?

А)Аристотель 

В)Ж.Ж.Руссо 

С)К.Маркс 

Д)Платон 

Е)Гегель 

27.Канттың философиясы қалай аталады?

А)Трансценденталдық идеализм 

В)Антропологиялық материализм 

С)Рационализм 

Д)Сенсуализм 

Е)Эмпиризм 

28.Ф.Бекон таным теориясында қандай бағытты қолдайды?

А)Эмпиризм 

В)Сексуализм 

С)Рационализм 

Д)Теоцентризм 

Е)Гуманизм 

29.«Білім – күште» депайтқанкім?

А)Ф.Бекон 

В)Р.Декарт 

С)Дж.Локк 

Д)Б.Спиноза 

Е)К.Маркс 

30.Диалектиканың негізгі заңы нешеу?

А)3 

В)2 


С)5 

Д)1 


Е)6

29-Нұсқа


1.Л.Фейрбахтың философиясы?

А)Антропологиялық материализм 

В)Тұрпайы материализ 

С)Объективті идеализм 

Д)Диалектикалық идеализм 

Е)Суфизм 

2.Дүниені сезім мүшелерімен тану бағыты қалай аталады?

А)Сенуализм 

В)Рационализм 

С)Эмпиризм 

Д)Иррационализм 

Е)Эмоция 

3.ХХ ғасырдағы адам туралы мәселелермен ең көп шұғылданған ағым:

А)Экзистенцианализм 

В)Персонализм 

С)Неотомизм 

Д)Постпозитивизм 

Е)Эмпиризм 

4.«Оқымаған жүреді, қараңғыны қармалап. Оқысаныз балалар, шамнан шырақ жағылар» - қай ойшылдың тұжырымдамасы?

А)Ы.Алтынсарин 

В)А.Құнанбаев 

С)Ш.Валиханов 

Д)М.Жұмабаев 

Е)М.Дулатов 

5.Утопиялық социализм теориясының негізін салушылар:

А)Т.Мор және Т.Кампанелла 

В)Дж.Бруно және Н.Кузанский 

С)Н.Коперник және Г.Галилей 

Д)Аристотель және Птолемей 

Е)Кант және Гегель 

6.Тарихты материалистік тұрғыдан түсіндіруді жасаған ойшылдар:

А)К.Маркс, Ф.Энгельс 

В)Гегель, Кант 

С)Сен – Симон, Фурье 

Д)Смит, Риккардо 

Е)Фейербах, Фихте 

7.Ы.Алтынсариннің көзқарасы бойынша: «Қазақ халқының әлемдік өркениетке жеткізетің негізгі жол ол»:

А)Ағартушылық және тәрбие 

В)Техниканың дамуы 

С)Сауданың дамуы 

Д)Саяси жүйенің өзгеруі 

Е)Діннің дамуы 

8.Күн бойынша парадигма дегеніміз не?

А)Ғылыми қоғамдыстықтың біріңғай көзқарасы 

В)Ғылымдағы басты идея 

С)Ғылымның шекаралары 

Д)Ғылымның жолы 

Е)Таным 


9.Ксенафанның мына сөзінде қандай идея көрсетілген: «Егер өгіздер мен аттардың, адамдар сияқты мүсін жасап, сурет салатын қолдары болса, онда құдайларды және олардың денесін аттар аттарға, ал өгіздер ұқсатып жасайтын болар едеі...»

А)Антропоморфты құдай идеясы 

В)Антропоморфты  емес құдай идеясы

С)Жалпы құдай идеясы 

Д)Монохизм идеясы 

Е)Дуализм 

10.«Таным» және «білім» арасындағы айырмашалық неде?

А)Таным – ол процесс, ал білім – нәтиже 

В)Олардың арасында айырмашылық жоқ 

С)Таным – білім, білім – табиғат 

Д)Таным – сана, білім – табиғат 

Е)Таным мен білім тепе – тең 

11.Материя анықтамасының қай бөлігі философияның негізгі мәселесінің екінші жағымен байланысты?

А)Сол түйсіктеріміз арқылы көшірмесі, суреті, сәулесі 

В)Материя – ол философиялық категория 

С)Материя – ол объективтік шындық 

Д)Бізден тәуелсіз өмір сүреді 

Е)Материя – ол ақиқат 

12.Философияда И.Кантпен жасаған коперникалық төнкерістің мәні неде?

А)Танушы субъектінің белсеңділігін көрсету 

В)Адам туралы идеясы 

С)Диалектикалық әдістің әзірленуі 

Д)Идеализм жүйесін құру 

Е)Табиғат туралы идеясы 

13.Ницше философиясының тақырыбы:

А)Жігер туралы ілім 

В)Санасыздық мәселесі 

С)Ғылым туралы ілім 

Д)Адам мәселесі туралы 

Е)Өнер туралы 

14.Формальды логика заңдарын қасақана бұзуға негізделген ойдын тәсілі:

А)Эклектика 

В)Диалектика 

С)Софистика 

Д)Метафизика 

Е)Дуализм 

15.Спиноза қандай бағытпен субстанция мәселесін шешеді?

А)Пантеизм 

В)Деизм 

С)Теизм 


Д)Атеизм 

Е)Монизм 

16.Зенон апориясында қандай мәселе көтерілген?
А)Қозғалыс мәселесі 

В)Ғарыш мәселесі 

С)Субстанция мәселесі 

Д)Адам мәселесі 

Е)Өнер мәселесі 

17.Қозғалыстың ішкі өзіне қарама – қарсы бір сәті:

А)Тыныштық 

В)Кеңістік 

С)Уақыт 

Д)Механика 

Е)Материя 

18.Қоғамдық сананың бір формасы – объективтік шындықты образдар арқылы бейнелейді...

А)Өнер 

В)Мораль С)Дін 

Д)Саясат 

Е)Құқық 

19.Сананың пайда болуы екі факторларға байланысты:

А)Бірі – еңбек, екіншісі – тіл 

В)Бірі - өнер, екіншісі – дін 

С)Бірі – мәдениет, екіншісі – тіл 

Д)Бірі – еңбек, екіншісі - өнер 

Е)Бірі – қоғам, екіншісі – мәдениет 

20.Өндіргіш күш дегеніміз не?

А)Адамдардың табиғи заттармен күштерге игеруге жұмсаған қабілеттерімен күштері, құралдары 

В)Ол адамдардың табиғатқа, табиғаттағы объектілерге қатынасы 

С)Адамдардың мамандық бойынша өзгешілігі 

Д)Өндіру, игеру, өзгерту қатынасы 

Е)Өзгерту күші 

21.Орта ғасыр дәуірде ғылыми білімнің қандай формасы болады?

А)Алхимия 

В)Діни 


С)Эмпирикалық 

Д)Схоластика 

Е)Мәдениет 

22.Ежелгі Үнді философиясында адам ол:

А)Табиғаттың бір бөлігі ретінде 

В)Дүниенің бір бөлігі ретінде 

С)Космостың бір бөлігі ретінде 

Д)Қоғамның бір бөлігі ретінде 

Е)Жанның бөлігі 

23.Материализм туралы көрсетілген пікірлердің қайсысы ақиқат:


А)-Табиғаттың, болмастың, рух пен санаға қарағанда алғашқылығын дәлелдейтін философиялық ілім; 

В)-Болмыстың барлық құбылыстарын материяны байланыстыратын ілім

С)-заттарға деген практикалық оң көзқарас; 

Д)-Нақтылы заттардың бар болуын мойындау; 

Е)-Ол философиялық категория. 

24.Философияның қай бөлімі адамгершілік және өнегесіздік мәселелерін зерттейді?

А)Этика 

В)Онтология 

С)Эстетика 

Д)Мораль 

Е)Саясат 

25.Америка философы Флюеллинг: «Философияның атқаратын ең жақсысы – ол құдайдың бар екенің мойындау», - деген. Сонда ол қай философиялық бағыиқа жатады?

А)Діни 

В)Материалистік С)Идеалистік 

Д)Антропологиялық 

Е)Дұрыс жауап жоқ 

26.Ақиқат болады?

А)Объективтік 

В)Абсолюттік 

С)Салыстырмалық 

Д)Субъективтік 

Е)Теңсіздік 

27.Перипатетизм бағыты қай философия тарихына тән?

А)Шығыс философиясына 

В)Антика философиясына 

С)Ренессанс философиясына 

Д)Үнді философиясына 

Е)Қытай философиясына 

28.К.Маркс тұжырымдамасы бойынша дүниені танып білуге на арқылы жетуге болады?

А)Материалдық – практикалық іс - іс-әрекет арқылы

В)Абсолюттік идеяның заттандыру арқылы 

С)Білім арқылы 

Д)Сана арқылы 

Е)Болмыс арқылы 

29.«Эксиликация универсам» дегеніміздің қызметі неде?

А)Дүниенің жалпы заңдарын айқындау 

В)Табиғат заңдарын зерттеуде 

С)Қоғамның рухани өмірін зерттеуде 

Д)Адам мәселесін зерттеу 

Е)Таным мәселесін зерттеу 

30.Өзгеріс, өшпелі заман деп қай философия тарихы кезенің белгілейді?

30-Нұсқа

1.Неге болмыстың санаға қатысы филсофияның негізгі мәселесі болып табылады?

А)Дүниедегі заттар мен процестерге не материалдыққа не идеалдыққа жатады, үшінші түрі болуы мүмкін емес 

В)Өте күрделі мәселе 

С)Адам туралы мәселе 

Д)Шексіз мәселе 

Е)Ол шындық 

2.Танымның қандай деңгейлері бар?

А)Эмпирикалық және теориялық 

В)Методологиялық және көзқарастық 

С)Теориялық және абстрактілік 

Д)Ассимляция және диссимиляция 

Е)Анализ және синтез 

3.Реализм және номенализм арасында пікір талас қандай мәселе бойынша болады?

А)Жалпы универсам 

В)Тәсіл 


С)Эклектика 

Д)Апейрон 

Е)От 

4.Теология - ол…А)Құдай туралы ілім 

В)Таным туралы ілім 

С)Болмыс туралы ілім 

Д)Ақиқат туралы ілім 

Е)Метафизиканың бір бөлігі 

5.Қайсысы философиялық категория?

А)Материя 

В)Масса 


С)Химиялық елемент 

Д)Интеграция 

Е)Физикалық элемент 

6.Диалектиканың соңғы тарихи формасы?

А)Диалектикалық материализм 

В)Классикалық идеализм 

С)Механикалық диалектика 

Д)Тұрпайы диалектика 

Е)Идеалистік диалектика 

7.Веданың білгіштері мен талдаушылары кім?

А)Брахмандар 

В)Джайнизм 

С)Кшатритлер 

Д)Райшнилар 

Е)Христиандар 

8.Джайнизм ілімінің негізін салған кім?

А)Джина 

В)Пайнджали 

С)Гаутама 

Д)Ганди 


Е)Махавира 

9.Ежелгі грек философтарынан күннің тұтылуын болжаған кім?

А)Фалес 

В)Пифагор 

С)Анаксимандр 

Д)Платон 

Е)Зевс 

10.Александр Македонскийдің ұстазы болған ежелгі грек ойшылы?А)Аристотель 

В)Протагор 

С)Демокрит 

Д)Сократ 

Е)Платон 

11.«Бұрыңғы философтар дүниені әр түрлі тұрғыдан түсіндірумен ғана келді, бірақ мәселе оны өзгертуге жатыр», деген пікір кімдікі?

А)Маркс 

В)Энгельс 

С)Кант 

Д)Фейербах Е)Дұрыс жауап жоқ 

12.Қазақ философиясының өзгешелік ерекшеліктері немен анықталады?

А)Қазақ халқының вербалдық мәдениетімен 

В)Ислам мәдениетімен 

С)Орыс халқының өмірімен 

Д)Діннің қалыптасуымен 

Е)Дұрыс жауап жоқ 

13.Платон, Аристотель, Птоломей:

А)Ежелгі грек даналары 

В)Батыс Европа ғалымдары 

С)Шығыс ойшылдары 

Д)Рим философтары 

Е)Европа даналары 

14.Канттың пікірінше, нағыз философиялық пән болып табылатын төрт сұрақ бар. Келесіде көрсетілгендердің қайсысы артық?

А)Әлемнің түп – негізі неде? 

В)«Адам» дегеніміз не? 

С)Мен неге үміттен аламын? 

Д)Мен нені біле аламын? 

Е)Мен не істеуім керек? 

15.Философия қай елде пайда болады?

А)Ежелгі дәуірде Үнді, Қытай және Греция жерлерінде 

В)Еуропада 

С)Ежелгі Қытайда 

Д)Ежелгі Үндістанда 

Е)Ежелгі Грекияда

16.Буддизм дін бе, әлде философия ма?

А)Дін 

В)Философия С)Философия да, дін де 

Д)Бұл ғылым 

Е)Сұрақ дұрыс емес 

17.Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын білдіретін термин?

А)Нирвана 

В)Карма 


С)Сенім 

Д)Таным 


Е)Атман 

18.Будда бойынша Адам өмірінің мәні неде?

А)Азаптануда 

В)Ақиқатты тануда 

С)Еңбекте 

Д)Қарым – қатынаста 

Е)Қоғамдағы өмірде 

19.Лао – цзы философиясындағы басты ұғым:

А)Дао жолы 

В)Жол 


С)Медитация 

Д)Аскетизм 

Е)Зұлымдыққа күшпен қарсыласу 

20.«Өзіңді өзің таны» деген философиялық көзқарас…

А)Сократтікі 

В)Гераклиттікі 

С)Демокриттікі 

Д)Платондікі 

Е)Аристотельдікі 

21.Левкипп, Демокрит, Лукреций Кар… Олардың көзқарастары нені біріктіреді?

А)Атомизм 

В)Диалектика 

С)Діни 

Д)Ортақ ештеңе жоқ 
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет