1 ТӘуелсіз қоздырылатын тұРАҚты ток электр қОЗҒалтқыш сипаттамаларын зерттеубет2/4
Дата12.09.2023
өлшемі53.95 Kb.
#477227
1   2   3   4
1 зертханалық

Жұмысқа нұсқау

Әр түрлі қосылу схемаларындағы тұрақты ток қозғалтқыштың жыл-ты және механикалық сипаттамалары келесі теңдеулермен смпатталады :


а) қалыпты қосылу схемасы (сурет 1.1 а):


(1.1)
(1.2)

б) динамикалық тежеу схемасында (сурет 1.1 б):
(1.3)
(1.4)

в) якорь орамасының шунттау схемасында (сурет 1.1 в):
(1.5)
(1.6)

(1.1) – (1.6) теңдеулерінде келесі белгілену қабылданған:
Ucжеліден қоректенетін кернеу, В;
Iя – якорь тізбегінде ток, А;
М = кФIя – электромагнитті момент, Нм;
Ф – магнит ағымы, Вб;
– конструкциялық коэффициент;
рполюстердің жұбының саны;
N – якорьдің белсенді сымдарының саны;
а – якорь орамасының параллель бұтақтарының жұп саны;
Rя = rя + Rд – якорь тізбегінің кедергі сомасы, Ом;
rя – якорьдің (ішкі) жеке меншік кедергісі, Ом;
Rд – якорь (қосымша) тізбегінің сыртқы кедергісі, Ом;
– тораптағы кернеудің бөлу коэффициенті;
Rш – якорьды шунттайтын кедергі, Ом;
Rn – якорь тізбегіне тізбектеле қосылған кедергі, Ом.


Келтірі мен теңдеулерден ω, Iя және ω, M жазықтықтарының сипаты мен олардың қатаңдығын Uс, Rя және Ф, α мәндерін ауыстырып өзгертуге болатынын көруге болады.Сипаттамалардың қатаңдығын деп анықтауға болады. Сызықты сипаттамалар үшін оның модулін ,түрінде анықтауға болады. Қалыпты қосылу схемасындағы ток қозға-шы және динамикалық тежелуді түрінде, якорь орамасыныңшунттау схемасында түрінде анықталады.
Тұрақты желі кернеу мен магнит ағымы кезінде Rя өзгеруі нәтижесінде реостаттың сипаттамалар аламыз.Себебі, бұл кезде еркін қоздырылатын қозғалтқыштың идеалды бос жүріс жылдамдығы (Uc=Uн=const) и магнитном потоке (Ф=Фн=const), получают искусственные реостатные характеристики. Так как в этом случае скорость идеального холостого хода двигателя с независимым возбуждением, равная о = Uc / кФн, остается неизменной, то все реостатные характеристики располагаются на плоскости ω, Iя и ω, M в виде расходящихся линий, пересекающихся в точке ω = ωо или в точке ω =0 при динамическом торможении (рисунок 1.2 а,б).
Тұрақты Uc=Uм=const және Rя=rя (қосалқы кедергісіз), кезінде Ф шамасын өзгерту арқылы табиғи сипаттамадан жоғары өтетін жасанды сипаттама алынады.Ол магнит ағынының төмендеуіне байланысты төмендейтін аз қатаңдыққа ие.Сипаттамалардың ω, M жазықтықтарында орналасуы 1.2 а суретінде көрсетілген. Динамикалық тежелу режимінде Rя берілген кезде магнит ағынының төмендеуіне байланысты сипаттама қатаңдығы да төмендейді. (сурет 1.2 )
Тұрақты Ф = Фн және Rя = rя кезінде Uc мәнін өзгерту арқылы табиғи сипаттамадан төмен және параллель орналасқан жасанды сипаттамалар аламыз. ( сурет1.2 а).
Тұрақты Rш кезінде Rn, мәнін өзгерту арқылы якорь орамасының шунттау схемасында ортақ сипаттама алынады.Олар координаталар 1 нүктесінде қиылысады.
Rn тұрақты болып Rш мәнін өзгерту арқылы координатамен 2 нүктесінде қиылысатын сипаттамалар алынады. ( сурет 1.2 г):


(1.7)

Қалыпты қосылу схемасынан сынақталған қозғалтқыш жұмысының үш режимін алуға болады.Олар: желіге энергияны қайтару кезіндегі генераторлық тежелу(II ширек), қозғалтқыш режимі (I ширек), қарама-қарсы қосылуы бар тежелім режимі. (IV ширек) ( сурет 1.2 а).


Динамикалық тежелу режимін алу үшін қозғалтқыш якорін қоректену желісімен ажыратып, оны тежегіш кедергісіне Rдm = Rя - rя. тұйықтау керек.Динамикалық тежелу схемасы 1.1 б суретінде көрсетілген.
Якорь орамсының шунттау схемасынан әр түрлі жұмыс режимін алуға болады. (сурет 1.1 в) (сурет 1.2 в):
1.  > o жылдамдығы кезінде(сипаттаманың А-В-С бөлігі)сынақталған қозғалтқыш ЭҚК-і желі кернеуінен үлкен E > Uc. Бұл кезде желіге энергияны бөліктеп қайтаруы және аз бөлігін шунттау кедергісіне жіберіледі, яғни әдеттегі динамикалық тежелу режимі болады.
2. CE > Uc. Нүктесінде желіге энергияны қайтару және желіден қоректену болмайды. Барлық сынақталған қозғалтқыштан алынған электр энергиясы шунттау кедергісіне жіберіледі, яғни әдеттегі тежелу режимі болады.
3. Якорь жылдамдығының  = o (СД бөлігі) аралығында өзгеруі желіден қосымша қоректенетін шунттау кедергісі болатын динамикалық тежелу болады.
4. Д нүктесінде қозғалтқыш жылдамдығы идеалды бос жүріс жылдамдығына тең болады. = o =   o. Бұл кезде якорь тогы 0-ге тең, ал шунттау кедергісі арқылы желіден қоректенетін ток ағады.
5. Жылдамдықтың = …0 (ДЕ бөлігі) аралығында өзгеруі кезінде сынақталған қозғалтқыш режимінде жұмыс істейді.Электр энергиясының бір бөлігі алда пайдалы моментін құру үшін қозғалтқыш қорек алады, ал қалған бөлігі шунттау және қосалқы кедергілердегі шығынға беріледі.
6. Е нүктесінде = 0.жылдамдығы.
7. = 0…(–1) жылдамдығының өзгеріс шегінде айналудың кері бағытында желіден шунтталған кедергі арқылы қоректену режимі қолданылады.Сынақталған қозғалтқыш өндіретін энергия мен желіден қоректенетін энергия Rn кедергісіне жұмсалады.осыдан басқа, қалған желіден қоректенетін энергия Rш кедергісіне жұмсалады.
8. F нүктесінде әдеттегі қарама-қарсы тежеу режимі болады.Шунттау кедергісіндегі ток 0-ге тең, шунттау кедергісі қозғалтқыштан да, желіден де қоректенбейді.
9. Жылдамдығы болатын FG бөлігінде электр энергиясының біраз бөлігі шығындалатын қарама-қарсы қосу тежелу режимі орын алады.Бұл энергия сынақталған қозғалтқыштың тек қана Rn кедергісінде ғана емес, сондай- ақ шунттау кедергісінде де өндіріледі.Яғни, динамикалық тежелу мен қарама-қарсы қосылу тежелуі қатар жүреді.
Жасанды сипаттамалар мен олардың параметрлері (1.1) – (1.6) теңдеулерімен есептеледі.Егер сипаттаманы құру жағдайы болса олардың координаталарын берілген параметрлерінің теңдеуіне – Rя, Ф, Uc, α қою арқылы табамыз.Егер сипаттама берілсе, онда қажет параметр берілген сипаттамалардың параметрлерін теңсіздікке қою арқылы табамыз
Мысалы, желіге энергия қайтарымы бар генераторлық тежелу режимінде «f» нүктесі арқылы өтетін, әлсіз магнит арғымы кезінде жасанды сипаттамалардың координаталы берілген :
( сурет 1.2 а)
Теңсіздікке «f» нүктесіндегі берілген координаталарды қою арқылы қозғалтқыштың қажетті магнит ағынының мәнін табамыз (1.2):


(1.8)

Жасанды реостатты сипаттамалар параметрлерін график арқылы жылдамдықтың төмендеуі мен кедергінің салыстырмалы мәндерін қолданып табамыз. Iя = Iн, М = Мн. мәндерін аламыз.Сонда ол қиындысы сәйкес масштапта (см рис.1.2 а) Rя1, реостатты сипаттаманың толық кедергісін, ал ab және bcқиындысы сәйкесінше rя и Rд1 (Rя1 = rя + Rд1).


Кедергілерін табады.


(1.9)


, (1.10)


мұнда – желідегі кедергі масштабы, Iя = Iн, М = Мн. сәйкес.
Осыған ұқсас қалған кедергілерді анықтауға болады:


rя = abμr, Rд1 = bcμr, Rд2 = adμr және т.с. (1.11)

Зертханалық қондырғының принципті электрлік схемасы 1.1 суретінде көрсетілген.


Стендта қоздыру схемасы мен сынақталған қозғалтқыштың күштік схемасының 3 түрінде берілген:

- қалыпты қосылу схемасы (сурет 1.1 а);


- динамикалық тежелу схемасы ( сурет 1.1 б);
- якорь орамасының шунттау схемасы. ( рисунок 1.1 в).

Қалған электр машиналарының схемасы стационарлы құрастырылған.


Схемада көрсетілген М1 – G1 өзгерткіш агрегаты № I зертханалық жұмысты қолданылмайды.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет