6М010900 Математика мамандығы бойынша магистратураға түсетін түлектерге арналған сұрақтарДата11.06.2016
өлшемі49.31 Kb.
6М010900 - Математика мамандығы бойынша магистратураға түсетін

түлектерге арналған сұрақтар


 1. Туынды және дифференциал. Дифференциалдық есептеулердің негізгі теоремалары және олардың қолданылуы.

 2. Ұқсас түрлендірулер.

 3. Анықталған интеграл.Интергалданатың функцияның кластары. Алғашқы функциялардың бар болуы. Интегралдау әдістері.

 4. Афиндік түрлендірулер.

 5. Сан қатары. Жинақтау белгілері мен критериі. Абсолют және шартты жинақты қатарлар. Риман теоремасы.

 6. Топологиялық кеңістік. Топологиялық көпбейнелік. Екі өлшемді көпбейнеліктің Эйлер характеристикасы.

 7. Функциялық тізбектер мен қатарлар. Бірқалыпты жинақтылық. Функциялық тізбектер мен қатарларды дифференциалдау мен интегралдау.

 8. Салыстырулар. Салыстырулар теориясының қолданылуы. Эйлер мен Ферма теоремалары.

 9. Дәрежелік қатарлар. Абель теоремасы. Жинақталу интервалы мен радиусы. Дәрежелік қатарларды интегралдау және дифференциалдау.

 10. Евклидтік кеңістіктегі беттер.

 11. Функцияларды дәрежелік қатарға жіктеу. Тейлор теоремасы мен қатары.

 12. Квадраттық формалар. Оларды каноникалық түрге келтіру. Инерция заңы. Оң анықталған формалар.

 13. Көп айнымалы функцияның дифференциалдануы. Дифференциалданудың жеткілікті шарты. Дифференциал және оның қасиеті. Бағыт бойынша туынды. Айқындалмаған функцияны дифференциалдау.

 14. Жазықтағы қозғалыс.

 15. Бір айнымалы және көп айнымалы функциялардың экстремумдары.

 16. Өрісте берілген полиномдар. Екі полиномның ЕҮОБ және Евклид алгоритмі. Полиномды келтірілмейтін көбейткіштерге жіктеу және оның бірмәнділігі.

 17. Еселі интеграл. Қос интегралдағы айнымалы ауыстыру. Поляр координаталарындағы қос интеграл.

 18. Екінші ретті беттердің канондық теңдеулері.

 19. Қисық сызықты интеграл. Қисық сызықты интегралды есептеу. Грин формуласы.

 20. Евклидтік кеңістіктегі сызықтар және олардың негізгі қасиеттері.

 21. Беттік интеграл. Беттік интегралдарды есептеу. Остроградский – Гаусс формуласы

 22. Бір айнымалы сызықтық салыстырулар.

 23. Жиынның қуаты. Жиынның саналуы. Континуум қуатты жиындар. Жиынының ішкі жиындарының жиыны.

 24. Екінші ретті қисықтардың канондық теңдеулері.

 25. Лебег өлшемі. Лебег бойынша өлшенетін жиындар мен функциялар.

 26. Сызықтық операторлардың меншікті векторлары мен меншікті мәндері. Жай спекторлы сызықтық оператор. Матрицаны диагональ түрге келтіру.

 27. Лебег интегралы. Риман және Лебег интегралдарын салыстыру. Интегралданатын функциялар.

 28. Сақина. Олардың мысалдары,қасиеттері. Ішкі сақина.

 29. Метрикалық кеңістіктер. Толық метрикалық кеңістік. Сығылатын кеңістік туралы Банах теоремасы.

 30. Бүтін сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші. Ең кіші ортақ еселік. Евклид алгоритмі және оның қолданылуы

 31. Компактілік. Метрикалық кеңістектегі компакттер. Евклид кеңістігіндегі компакттер. Компактерде үзіліссіз бейнелеудің негізгі қасиеттері.

 32. Бинарлық қатынастар. Эквиваленттік қатынасы және кластарға жіктеу. Фактор – жиын.

 33. Нормаланған кеңістіктер. Толық нормаланған кеңістіктер. Үзіліссіз сызықтық операторлар.

 34. Кеңістікте түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы.

 35. Скаляр көбейтінділі сызықтық кеңістіктер. Гильберт кеңістігі.

 36. Өріс. Реттелген өріс. Нақты сандар жүйесі.

 37. және Лебег кеңістіктері және олардың қасиеттері.

 38. Квадрат матрицаның анықтауышы. Анықтауыштың қасиеттері. Минор және алгебралық толықтырма. Анықтауышты жолы бойынша жіктеу.

 39. Комплекс айнымалы функцияны дифференциалдау. Дифференциалдау шарты. Аналитикалық функция түсінігі.

 40. Векторлық кеңістік. Ішкі кеңістік. Векторлар жиынының сызықтық қабықшасы. Сызықтық көпбейнелік.

 41. Тұрақты коэфиценті сызықты біртекті дифференциалдық теңдеулер.

 42. Аффиндік түрлендірулер.

 43. Оң жағы бар сызықты дифференциалдық теңдеулер.

 44. Евклидтік кеңістіктегі беттер.

 45. Жай дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Қалыпты жүйе. Коши есебі.

 46. Жазықтағы қозғалыс.

 47. Симметриялы формадағы дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Қалыпты жүйенің механикалық мағынасы. Шешімнің орнықтылығы.

 48. Сызықтық операторлардың меншікті векторлары мен меншікті мәндері. Жай спекторлы сызықтық оператор. Матрицаны диагональ түрге келтіру.

 49. Дифференциалдық теңдеулер жүйесін интегралдаудың жалпы әдістері.

 50. Өрісте берілген полиномдар. Екі полиномның ЕҮОБ және Евклид алгоритмі. Полиномды келтірілмейтін көбейткіштерге жіктеу және оның бірмәнділігі.Математиканы оқыту әдістемесінің емтихан сұрақтары


 1. Математикадан оқушылардың білімдерін жалпылау және жүйелеу. Оқушылардың жалпылама білімдерін қалыптастыру

 2. Математиканы оқытудағы құзыреттілік

 3. Орта білім беретін оқу орындарында математиканы оқытудың мақсаты, математиканы оқыту таксоманиялары

 4. Математикалық есептерді шығарудың оқыту процесіндегі маңызы, математикалық есептердің классификациясы, оларды шығарудың технологиясы

 5. Математиканы оқытудың негізгі мақсаттары. Терең және берік білімді қалыптастыру

 6. Математиканы оқыту барысында оқушылардың дүние танымдық көзқарасын қалыптастыру

 7. Математиканы оқыту барысында оқушылардың математикалық ойлауын дамыту

 8. Математика пәнінің бағдарламаларына талдау жасау. Вариативтік бағдарламалар. Математиканы тереңдетіп оқыту бағдарламалары

 9. Математика курсының мазмұнын таңдау принципі және оның құрлысы

 10. Математиканы оқыту әдістері, оның әдістерін классификациялау

 11. Оқушылардың математиканы оқуда мақсаттарына жетуін тексеру. Оның теориялық негіздері, мәні және функциясы

 12. Математика пәні мұғалімінің жұмысын жоспарлау. Мұғалімнің математика сабағына әзірленуі. Жылдық және күнтізбелік – тақырыптық жоспарлар Сабақтың конспектісі

 13. Математикадан оқу үрдісін ұйымдастыру формалары. Міндетті оқу сабақтарын ұйымдастыру формалары

 14. Қазіргі заманғы математика сабақтары. Оларға қойылатын талаптар. Жаңа білімді қалыптастыру, практикалық іскерлік дағдыларды қалыптастыру, білімді қортындылап қайталау сабақтары

 15. Математиканы оқытуда технологиялары. Оқыту технологияларының теориялық негіздері

 16. Математиканы оқытудың модульдік интерактивтік оқыту технологиялары

 17. Математикалық ұғымдар. Математикалық ұғымдарды қалыптастыру, оны қалыптастырудың көздері, негізгі тәсілдері. Ұғымдарды үздік қалыптастырудың деңгейлері. Ұғымдардың меңгерілгендігін бағалаудың критерилері

 18. Математиканы оқыту әдістемесі - педагогикалық ғылым, оның пәні, мақсаттары және зерттеу әдістері

 19. Математиканы оқытудың жобалар технологиясы

 20. Математикадан сыныптан тыс сабақтарды өткізудің әдістері мен ұйымдастыру түрлері

 21. Математика пәні мұғалімінің жұмысын жоспарлау.

 22. Математиканы оқыту барысында оқушыларды кәсіптік бағдарлау

 23. Математиканы оқытудағы жобалау технологиясы.

 24. Оқушылардың білімдерін қортындылап бір жүйеге келтіру, оқушыларда талдап қортындылау іскерліктерін қалыптастыру.

 25. Математиканы оқыту барысында оқушылардың математикалық ойлауын дамыту.

Каталог: images -> M images -> 2014 -> magistratura -> vopros
vopros -> «6М011400-тарих», «6М020300-тарих» мамандығы бойынша магистратураға тапсыратындарға арналған сұрақтар (2014 ж.)
vopros -> Менеджмент Тақырып. Басқару ғылымының пәні, әдісі мен міндеті. Мазмұны
vopros -> 6М011200 – Химия мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған сұрақ тізімі Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
vopros -> СҰРАҚтары физика табиғаты құбылыстарының жалпы заңдылықтары туралы ғылым
vopros -> Кәсіпорын экономикасы Тақырып: Қазақстан Республикасы экономикасының даму сипаттамасы. Мазмұны
vopros -> Жаратылыстану-география


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет