8. Охшату-чагыштыру рәвешләрен билгеләгез: кебек, сыман, шикелле, төслеДата13.07.2016
өлшемі61.5 Kb.
#196720
8. Охшату-чагыштыру рәвешләрен билгеләгез:

 • кебек, сыман, шикелле, төсле;

 • татарча, әйткәнчә, кояштай;

 • салкынча, сызыкча, акча.

9. Күләм-чама рәвешләрен билгеләгез:

 • тиз, акрын, салмак;

 • алтылап, җиде-сигез, тугызлап;

 • бик, күп, аз.

10. Саф рәвешләрне билгеләгез:

 • чиста, яхшы, матур;

 • яланөс, яланбаш, аягүрә;

 • көндез, кичен, быел.

11. Урын рәвешләрен билгеләгез:

 • урамда, болында, бүлмәдә;

 • өстендә, янында, тирәсендә;

 • ерак, якын, югары.

12. Вакыт рәвешләрен билгеләгез:

 • бүген, кичен, иртәгә;

 • дүшәмбе, чәршәмбе, җомга;

 • сентябрьдә, шимбә көнне.

13. Сәбәп-максат рәвешләрен билгеләгез:

 • белем өчен, кайтырга дип, авыру сәбәпле;

 • шатлыктан, кайгыдан, сөенеченнән;

 • юкка, юри, тиккә.

14. Без татарча спектакль карадык җөмләсендәге бил­
геләнгән сүз

 • хәл;

 • хәбәр;

 • аергыч булып килгән рәвеш.

ХЪ.Аларның авылы шәһәрдән ерак җөмләсендәге билге­ләнгән сүз


 • хәбәр;

 • хәл;

 • аергыч булып килгән.

111). Рәвешләрне табып, төркемчәләрен әйтегез.

1. Җизнәсеннән соң Габдулла бу йортта озак яшәмә­де. (Ә. Ф.) 2. Бәләкәй карчыкка таман гына өйнең түшәме дә


91. Дөрес җавапны билгеләгез.

1. Исемнәр • предметны; !

 • предметның билгесен;

 • предметның эш-хәлен белдерә.

2. Татар телендә

 • барлык исемнәр;

 • кайбер исемнәр;

 • шактый күп исемнәр килеш белән төрләнә.

3. Татар телендә килешләрнең саны
-биш;

 • алты;

 • җиде.

4. Баш килештәге исемнәр җөмләдә

 • барлык җөмлә кисәкләре;

 • җөмләнең баш кисәкләре генә;

 • җөмләнең иярчен кисәкләре генә булып килә ала.

5. Исемләшкән саннар җөмләдә • иярчен кисәкләр генә;

 • баш кисәкләр генә;

 • төрле җөмлә кисәкләре булып килә.

6. Саннар җөмләдә

 • бер төрле җөмлә кисәге;

 • ике төрле җөмлә кисәге;

 • күп төрле җөмлә кисәге булып килә ала.

7. Җыю саннарын билгеләгез:

 • борау, игәү, сорау;

 • тау, дәү, бау;

 • алтау, җидәү, тугызау.

8. Бүлем саннарын билгеләгез:

 • алтышар, җидешәр, унар;

 • атышыр, җиңәр, уңар;

 • ашар, җитешер, уңдырыр.

9. Чама саннарын билгеләгез:

 • ун тирәсе, алтылап, җидедән артык;

 • җиде бугай, сигез кебек, биш шикелле;

 • өй тирәсе, алтышар, кемнәр артык.

10. Августның унберендә яңгыр яуды җөмләсендәге би теләнгән сүз —

 • рәвеш;

 • исемләшкән сан;

 • исем.

11. Тартым алмашлыкларын билгеләгез. • минеке, синеке, аныкы;

 • минем, синең, аның;

 • мин, син, ул.

12. Билгеләү алмашлыкларын билгеләгез.

 • ул, бу, шул;

 • алай, болай, тегеләй;

 • һәммә, үз, барлык.

13. Юклык алмашлыкларын билгеләгез.

 • беркем, һичкем, беркая;

 • әллә ни, кемдер, әллә кая;

 • үз, бөтен, һәр.

14. Күрсәтү алмашлыкларын билгеләгез.

 • үз, һәркем, һәрнәрсә;

 • ул, без, мин;

 • шул, бу, андый.

15. Зат алмашлыкларын билгеләгез.

 • әллә нәрсәне, кемгәдер;

 • минем, аның, сезгә;

 • берничә, беркем, бернәрсә.

16. Билгесезлек алмашлыкларын билгеләгез.

 • берничә, нәрсәгездер, әллә ничек;

 • беркем, бернәрсә, һичничек;

 • бар, барлык, бөтен.

6. Җыю саны ... 1. предметның төгәл исәбен белдерә

 2. предметның тәртип буенча санын белдерә

 3. предметның тигез өлешләргә бүленешен белдерә

 4. предметның якынча исәбен белдерә

 5. предметлык төшенчәсен белдерә

7. Тартым алмашлыклары зат алмашлыкларына ...

 1. -ым, -ем, -м кушымчалары өстәлеп ясала

 2. -ныкы, -пеке, -еке кушымчалары өстәлеп ясала

8. Сорау алмашлыклары ...

 1. гади җөмлә төзү өчен кулланыла

 2. кушма җөмлә төзү өчен кулланыла

 3. сорау җөмлә төзү өчен кулланыла

9. Боерык фигыль ...

 1. эш, хәл, хәрәкәтнең булуын (яки булмавын) хикәяли, хәбәр итә

 2. боеру, эш кушуны; чакыру, өндәүне; киңәшләшүне; искәртүне; олылап, хөрмәтләп мөрәҗәгать итүне; рөхсәт сорауны, үтенүне белдерә

 3. төп фигыльдән аңлашылган эш, хәл, хәрәкәтнең үтәлүе­нә (яки үтәлмәвенә) шарт булган эшне, хәлне белдерә

 4. -дә максат, боеру, өндәү, теләк төсмерләре бар

10. Өченче зат боерык фигыль ...

 1. күплектә: -гыз, -гез, -ыгыз, -егез кушымчалары ала

 2. берлектә: -ыйм, -им; күплектә: ~ыйк, -ик кушымчала­ры ала

 3. берлектә һәм күплектә -сын, -сен кушымчалары ала

11. Сыйфат фигыль, фигыль кебек, ...

 1. предметның эшен, хәрәкәтен яки хәлен, торышын бел­дерә; барлык-юклык белән төрләнә; заман формалары бар

 2. җөмләдә хәбәр була

12. Исем фигыльнең ...

 1. фигыль белән уртак яклары юк

 2. исем белән уртак яклары юк

 3. фигыль белән дә, исем белән дә охшаш яклары бар

13. Ярдәмче фигыль ролендә күбесенчә түбәндәге фигыльләр
йөри: ...

 1. эшли, яза, укый, ашый, әйтә, уйлый, йоклый, карый, күтәрә, керә, чыга, чишенә

 2. тор, кара, күр, җит, чык, ташла, ят, бар, бул, яз, ал

5. Хәзерге заман сыйфат фигыль


ы, -е;

~ 'чы> че;

учы, -үче кушымчалары белән бедерелә.

6. Хәзерге заман сыйфат фигыльнең гади формасы


 • затка бәйле эшне;

 • даими үтәлә торган эшне;

 • кайвакыт үтәлә торган эшне билге итеп белдерә.

7. Хәзерге заман сыйфат фигыльнең тезмә формасы
а кушымчасы белән;

торган ярдәмче фигыле белән;

а торган формасы белән белдерелә.

8. Хәзерге заман сыйфат фигыльнең тезмә формасы • кайвакыт үтәлә торган эшне;

 • үтәлми торган эшне;

 • даими үтәлә торган эшне билге итеп белдерә.

9. Хәзерге заман сыйфат фигыльнең гади формасы

 • исемгә күчми;

 • кайвакыт исемләшә;

 • исемләшә һәм исемнәргә күчә ала.

10. Үткән заман сыйфат фигыльләр

 • бер;

 • ике;

 • өч формада кулланыла.

11. Үткән заман сыйфат фигыльләр


-ачак, -эчәк;


ыр, ер, -р;
ган, -гән кушымчалары белән белдерелә.

12. Үткән заман сыйфат фигыльләр


 • исемләшә;

 • исемләшми;

 • кайберләре генә исемләшә.

13. Киләчәк заман сыйфат фигыльләрнең

 • дүрт;

 • өч;

 • ике формасы бар.

5. Аваз ияртемнәреннән • төрле сүз төркемнәре ясалмый;

 • төрле сүз төркемнәре ясала;

 • һәрвакыт төрле сүз төркемнәре ясала.

6. Аваз ияртемнәрен билгеләгез:

 • тирән, мөмкин, ярый;

 • дөбер-шатыр, шык-шык, елык-елык;

 • ук, ук; гына-генә; -чы, -че.

7. Кызлар чыш-пыш сөйләшәләр җөмләсендәге билгелән­
гән сүз

 • аергыч;

 • хәбәр;

 • хәл булып килгән.

11. Хәзерге заман сыйфат фигыльнең тезмә формасы ...

 1. боерык фигыльгә -учы яки -үче кушымчасы ялганып ясала

 2. хәзерге заман хикәя фигыльгә торган ярдәмче фигыле өстәлеп ясала

12. Инфинитивның юклык формасы боерык фигыльгә ...

 1. -ма + -ска, -мә + -скә, -ырга, -ергә, -рга, -ргә кушымча­лары ялганып ясала

 2. -мак яки -мәк кушымчалары ялганып ясала

В) -ырга, -ергә, -рга, -ргә, -арга, -әргә кушымчалары ялга­нып ясала

 1. -ма + -ска яки -мә + -скә кушымчалары ялганып ясала

 1. -ма + -ска, -мә +-скә, -ырга, -ергә, -рга, -ргә, -ярга, -яргә кушымчалары ялганып ясала

13. Тезүче теркәгечләр ...

 1. иярченле кушма җөмлә составындагы иярчен җөмлә­ләрне баш җөмләгә бәйләү өчен кулланыла

 2. җөмләдәге тиңдәш кисәкләрне яки тезмә кушма җөмлә эчендәге гади җөмләләрне үзара бәйләү өчен кулланыла

14. Хәбәрлек сүзләр: ...

 1. ас, өс, арт, ал, арка, урта, ян, як, тыш, ара, тирә, буй, төш

 2. тиеш, кирәк, бар, юк, мөмкин, ярар, ярый

15. Бәйлек сүзләр: ...

 1. ас, өс, арт, ал, арка, урта, ян, як, тыш, ара, тирә, буй, төп|

 2. тиеш, кирәк, бар, юк, мөмкин, ярар, ярый

16. Төп юнәлештәге фигыльләрне күрсәтегез.

 1. көткәнсеңдер, бармагансың, килерсезме

 2. юынган, киенгәндер, карангач

 3. сатышкансың, төрешкәннәр, сорашканмын

 4. сайратабыз, уңдырган, җиткердек, тамызган

Каталог: images
images -> «білім беру инновациялары: кейс-стадилердің РӨЛІ. Таңдаулы тежірибелер»
images -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
images -> Сабаққа қойылатын талаптар : Сабақтың тақырыбы бойынша оның білімдік,дамытушылық,тәрбиелік мақсаттарын дұрыс анықтау
images -> Кодекс миссиясы 3 біздің Ұстанымымыз 3 4 ҚОҒамның лауазымды тұЛҒадары мен қызметкерлерінің міндеттері 8 омбудсменмен, 14
images -> Дьюма-Ки (Duma Key)
images -> Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралы
images -> Степанченко В. И. «Говорим. Гутарим, балакаем и применяем!» Часть I. Словник. Спб.: «Медиа групп», ООО «коста», 2009. – 176с


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет