«алтел» АҚ байланыс қызметтерін көрсету ережесібет2/3
Дата04.03.2016
өлшемі226.5 Kb.
1   2   3

4.2. Абонент құқылы:

1) Оператордың желісін телефон сөйлесулерін жүргізу, ақпаратты тарату, Интернет желісіне жоғары жылдамдықтағы қатынауды алу және осы Ережелердің және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес қолданыстағы стандарттармен және техникалық нормалармен рұқсат етілген тәсілдермен ақпарат тарату үшін пайдалануға.

2) Оператордан қызмет көрсету мағынасы және ерекшеліктері, қызметті төлеу тәртібі, Оператор қызметтерінің жұмыс тәртібі туралы ақпаратты және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген тәртіпте және көлемде басқа ақпаратты алуға.

3) Оператордың келісім болғанда көрсетілетін қызметтер жиынтығын, тарифтік жоспарды, төлеу тәртібін осы Ережелердің талаптарымен белгіленген тәсілдердің бірімен Өтініш беру арқылы таңдауға және/немесе ауыстыруға.

4) аванстық есеп айырысу тәртібі бойынша Оператордың қызметтерін пайдаланғанда қарыз пайда болғанда, егер Оператор дербес шотты толтырған сәтіне дейін осындай қосылысты үзбеген жағдайда, Операторға осындай қарыздың есептелген сомасын түзету туралы жазбаша Өтініш беруге.

5) мынадай жағдайларда Абонент туралы мәліметтерді тегін өзгертуге:

- жеке тұлға үшін – тегін, атын, әкесінің атын, тұратын жерін өзгерту;

- заңды тұлға үшін - мекеме атауын, мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің деректемелерін, орналасқан жерін және пошта жәшігін өзгерту;

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген өзге құқықтарды жүзеге асыру.
4.3. Абонентке тыйым салынады:

1) Басқа Абоненттерге Оператор қызметтерін пайдалануға кедергі жасамау.

2) Абоненттік нөмірді лотеряны, дауыс беруді, сауалнамаларды, жарнама таратуды, сонымен қатар үшінші тұлғалардың құқықтарын, жабдықтардың және байланыс құралдарының жұмыс қабідеттігін бұзуға әкеліп соғатын басқа әрекеттерді ұйымдастыру және жүргізу үшін пайдалануға.

3) Оператордың жазбаша келісімінсіз шлюздерді және жеке пайдалану құралы болып табылмайтын және/немесе үшінші тұлғаларға өзге байланыс операторларымен, оның ішінде тіркелген байланыс және Интернет/IP телефония байланыс қызметіне қатынау беруге арналған арнайы техникалық құрылғыларды/құралдарды/бағдарламаларды пайдалануға;

4) Оператордың кез келген бағдарламаларына, деректер базасына және басқа бағдарламалық элементтеріне өз бетінше (рұқсат етілмеген) кіруге, сонымен қатар Оператор желісінің жұмысына кедергі ететін басқа әрекеттерді жүзеге асыруға.

5) тарифтелінбейтін сөйлесу интервалдарынын пайдаланғанда, сонымен қатар маршруттаудың бұзулуымен байланысты қиянат етушілікке жол беруге.

6) Оператор желісі арқылы кез келген ақпаратты немесе вирустары немесе басқа зиянды құрамдасы бар бағдарламалық жасақтаманы жіберуге;

7) кез келген тәсілмен қосымша қызмет көмегімен алынған бағдарламалық жасақтаманы немесе иесінің не заңды құқықиегерінің рұқсатынсыз зияткерлік меншік құқығының нысаны болып табылатын басқа материалдарды таратуға, ойнатуға немесе жіберуге;

8) Абоненттік құралдарды лотереяларды, дауыс берулерді, сайыстарды, сауалнамаларды, жарнамаларды, жаппай таратуларды, үшінші тұлғаларға байланыс қызметін көрсету, тіркелген байланыс желісіне қатынау үшін шлюздарды орнату, ІР-телефония және Операторға және оның жұмысына зиян келтіретін басқа шараларды өткізу үшін пайдалануға.
5. Оператор қызметінің құны және есеп айырысулар тәртібі

5.1. Қызметті Абонент таңдалған төлем тәсілдеріне (ақшалай немесе ақшасыз есеп айырысу) сәйкес немесе түрлі номиналдағы Төлем карталарын активтендіру арқылы төлейді.

5.2. Қызметтерді есептеулер Абонент мынадай есеп айырысулар жүйелері арқылы таңдаған есеп айырысу тәртібіне қарай жүзеге асырады: несиелік есеп айырысу тәртібі, аванстық есеп айырысу тәртібі;

5.3. Аванстық есеп айрысулар тәртібінде Қызметтерді төлеуді Абонент аванстық төлем арқылы жүзеге асырады (Қызмет көрсетуге жеткілікті Абоненттің дербес шотына қаражаттың түсуі).

Абоненттік шартты жасағанда, Абонент тиісті бастапқы топтамаға және/немесе абоненттік жиынтыққа арналған Оператормен белгіленген көлемде немесе Абонентпен таңдалған тарифтік жоспарға сәйкес бастапқы аванстық төлемді енгізеді.

5.4. Несиелік есеп айырысу тәртібінде Қызметтерді төлеуді Оператор берген шот негізінде есеп айырысу мерзімі ішінде Абонентпен жүзеге асырылады;

5.5. Осы ережелердің 4.2т. 4тш. белгіленген жағдайда Оператор Абоненттің жазбаша өтінішін тіркеген сәттен бастап 30 (күн) күнтізбелік күннен кешіктірмей түзету жүргізеді.

5.6. Қызметтердің барлық түрлеріне тарифтер Оператормен өз бетінше белгіленеді және Тарифтік жоспарларды көрінеді. Тарифтік жоспарлар, оларды пайдалану талаптары, қосылған қызметтер және тарифтер тізілімі Оператормен белгіленеді және Абоненттер назарына Оператордың сайтына және/немесе кеңселерінде орналастыру және/немесе үшінші тұлғалар не Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған тәсілдермен жеткізіледі.

5.7. Қызметтерге тарифтер теңгемен белгінеді – Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында. Қызметтерге барлық төлемдер – Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында.

5.8. Қосылыс ұзақтығының есебі Оператормен қабылданған Тарифтеу бірлігіне сәйкес жүргізіледі. Аз көлемдегі трафик Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген Тарифтеу бірлігінің көлеміне сәйкес келетін Тарифтеу бірлігі осы қызмет түрі үшін толық Тарифтеу бірлігі ретінде тарифтелінеді.

5.9. Төлем күні (Абонент теңгеріміне қаражатты есептеу) Оператордың есепшотына ақша түскен күні және Оператордың кассасына ақша салынған күні саналады.
6. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Оператор Абонент алдында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген тәртіпте міндеттерді орындамағаны немесе тиісті орындамағаны, қызметтердің сапасы, қызметтер туралы ақпараттың растығы үшін жауапты болады.6.2. Оператор Абоненттік шарт бойынша міндеттерді орындамағаны немесе тиісті орындамағаны төмендегі жағдайлар салдарынан болғандығын дәлелдесе, онда жауапкершіліктен босатылады:

1) апаттық жағдайлар (өрт, апаттар, әсери әрекеттер және т.б.);

2) Шарт бойынша Оператордың өз міндеттерін орындамағанына әкеліп соқтырған мемлекеттік орган актісінің шығуы;

3) Абонент Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Ережелермен белгіленген қызмет көрсету талаптарын бұзса;

4) қызметтерді рұқсат етілмеген үшінші тұлғалармен пайдалану;

5) үшінші тұлғалардың өзге әрекеттері (әрекетсіздігі), сонымен қатар Оператор қызырынан тыс міндеттемелер.

6.3. Операторға жауапкершілік төмендегі жағдайларда жүктелмейді:

1) бөгде байланыс операторларымен/үшінші тұлғалармен көрсетілетін қызметтер сапасына, сонымен қатар Оператор қызметтерін басқа операторлармен көрсетілетін қызметтермен біріктіру;

2) Оператор қызметтерін және/немесе желісін пайдалнуымен үшінші тұлғалармен көрсетілетін қызметтердің мазмұны және сапасы үшін;

3) Абонентпен, байланыс пайдаланушыларымен және өзге тұлғалармен Қазақстан Республикасы заңнамасын орындау, оның ішінде авторлық және бірлескен құқықтар;

4) осы материалдарды және/немесе ақпаратты алуға келіскен Абонентке қызметтерді пайдалана отырып, үшінші тұлғалармен жіберілетін жарнамалық, ақпараттық және басқа материалдардың және/немесе өзге ақпараттың мазмұны және үлгісі үшін.

5) Оператордың байланыс желісінде шұғыл-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдардың қызметі және үшінші тұлғалармен Абонент және көрсетілген қызмет туралы деректерді жариялағаны үшін, сонымен қатар құқық қорғау органдарының Абонентке Қызмет көрсетуді тоқтату және/немесе шектеу үшін;  1. Үшінші тұлғалармен әкімшіленетін бүкіләлемдік Интернет желісіне жеке тораптардың немесе қорлардың қол жетімсіздігі үшін;

7) Абоненттік құрылғыны және қызметерді пайдаланғанда Абоненттің өлімі немесе денсаулығына зиян келгені, жазатайым жағдайлар, шығындар, кез келген шығыстар үшін;

8) осы тармақ болмағанда қандай да бір құқықтық негіздер бойынша Операторға талап қоюға әкеліп соғуы мүмкін болатын Абонентпен ұқыпсыздық немесе өзге себептер бойынша жасалған әрекеттер үшін;

9) Абонент пікірі бойынша қатемен қосылумен байланысты Абоненттің шығындары үшін, егер осындай қосылыс Оператордың техникалық құралдарымен тіркелсе;

10) құзыретті уәкілетті мемлекеттік органдармен радиожиілікті пайдалануға уақытша тыйым салу салдарынан жабдық жұмысынадағы үзілістер үшін;

11) зақымдалған немесе Оператор желісінің жиілік диапазонын қолдамайтын абоненттік құралдарды пайдалану салдарынан қызмет сапасының төмендеуіне;

12) Абоненттің кез келген зияны үшін, оның ішінде Қызметтерді толық алмағаны үшін.

13) Абонент көрсеткен электронды адреске жіберілген нақтыланған шоттардың жағдайы туралы ақпаратты жіберуімен байланысты қызметті таңдаған жағдайда қамтитын ақпарат болып табылатын Абоненттік құпиялы ақпаратының жариялануы;

14) Абонент алдында Оператордың басқа абоненттердің немесе өзге үшінші тұлғалардың адресіне қате енгізілген төлемдер үшін.

15) ақпараттың кез келген түрін тарату және үшінші тұлғалардың Қызметтері арқылы Абонентке/Абонентпен келтірілген зиян үшін;

16) Абонентке телефонмен кеңес беру кезінде Абонент үшін пайда болған жағымсыз салдар үшін;

17) Абоненттің жеке күтуіне және оның субъективтік бағаларына Абоненттің сұратуы бойынша берілген ақпараттың сәйкессіздігі үшін.

18) Қазақстан Республикасының қолданыстағы жаңнамаларымен көзделген өзге жағдайларда.

6.4. Қызметтерді төлемеген, толық немесе уақытылы төлемеген жағдайда, Оператор Абоненттен әр кешіктірілген күн қарыз сомасынан 0,5% көлемінде айыппұл алуына құқылы.

6.5. Оператор қарызының сомасы қосылу құнына тең төленген сомадан, толық алынбаған табыстарды, шығындарды, жіберілген мүмкіндіктерді және т.б. санағанда өзге сомалардан артпау тиіс.

6.6. Абоненттік шарттың талаптармен көзделген міндеттерді орындамаған немесе тиісті орындамаған жағдайда, оның ішінде осы ережелердің 4.3. тармағымен белгіленген тыйымдарды бұзған жағдайда, Абонент Оператор алдында жауапты және Операторға келтірілген зиянды толық өтеуге міндетті. Абонент осы ережелердің 4.3. тармағымен белгіленген тыйымдарды бұзған жағдайда, Оператор Абоненттік шартты бұзуға және келтірілген зиян сомасын алуға құқылы.

6.7. Абонентте жоғалтқан, ұрлатқан немесе басқа жағдайларда Абоненттік құрал болмаған жағдайда, Оператор Абоненттен жазбаша өтініш қабылдаған сәтке дейін немесе 12 сағат ішінде Қызмет көрсетуді тоқтату (тоқтата тұру) туралы ауызша және жазбаша хабарландырумен көрсетілген қызметтерді төлеу міндеттері бойынша жауапты.


7. Әрекет ету мерзімі, Шартты бұзу тәртібі.

7.1. Осы ережелер Абоненттік шартқа қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және осы Ережелермен көзделген негіздер бойынша тоқтатуға дейін әрекет етеді.

7.2. Абонент кез келген уақытта Абоненттік шартты бір жақты тәртіпте (бір жақты бас тарту) бұзуға құқылы. Абоненттік шартты бұзу туралы өтініш Абонентпен Операторға жазбаша түрде ұсынылу тиіс. Оператормен қызмет көрсетуді нақты тоқтату Абоненттің өтінішінде көрсетілген күннен жүзеге асырылады. Бұл жағдайда Абоненттік шартты бұзу Абонентті бар қарызды төлеу міндетінен босатпайды.

7.3. Абонент бастамасы бойынша Абоненттік шартты бұзғанда, Оператор Абоненттің қарызы болмаған жағдайда, Абонентке Дербес шотындағы қаражат қалдығын қайтару және бұзу туралы хабарландыруды тіркеу сәтінен бастап 30 (күнтізбелік) күн ішінде оның дербес шотынан қаражат қалдығын қайтарады.

7.4. Абонентпен осы Ержелердің және Абонентік шарттың талаптары бұзылған жағдайда, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамамен көзделген басқа жағдайларда, Оператор Абоненттік шартты бір жақты (бір жақты бас тарту) бұзуға құқылы. Егер басқасы осы Ержелермен белгіленбесе, онда Оператор Абонентке Абоненттік шарттың бұзғаны туралы хабарландыру жібереді. Бұл жағдайда, ол хабарландыруда Оператор көрсеткен күннен бастап өз әрекетін тоқтатқан болып есептеледі.

7.5. Шартты кез келген негіздер бойынша бұзған жағдайда Абонентке Абоненттік құрылғының құны қайтарылмайды. Кез келген акция аясында Оператормен берілген бонустар және жеңілдіктер қайтарылмайды және төленбейді.


8. Өзге талаптар.

8.1. Осы Ережелердің және Абоненттік шарттың талаптарымен реттемелмеген жағдайларда, Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

8.2. Қызмет көрсету мәселелері бойынша барлық даулар және келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.3. Осы Ережелер, сонымен қатар Абоненттік шарт заңды күші бірдей мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндерде қарамақайшылық болған жағдайда орыс тіліндегі мәтін басым болады.Правила оказания услуг связи АО «АЛТЕЛ»

1.1. Настоящие Правила оказания услуг связи АО «АЛТЕЛ» (далее по тексту – «Правила») разработаны на основании действующего законодательства, Закона «О связи», «Правил оказания услуг сотовой связи», «Правил оказания услуг доступа к сети интернет», а так же «Правил оказания услуг телефонной связи», определяют общие условия оказания услуг в рамках телекоммуникационной сети Акционерного общества «АЛТЕЛ», действующего на основании Государственных лицензий Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи АБА №000358 от 13 апреля 2004 года и АБА№001298 от 14 августа 2006 года, именуемого в дальнейшем «Оператор» лицу, подтвердившему свое согласие с условиями настоящих Правил, именуемому в дальнейшем «Абонент», далее совместно именуемые «Стороны».

Для целей настоящих Правил применяются следующие основные понятия:

2.1.


1)Абонент - физическое или юридическое лицо, подтвердившее свое согласие с условиями настоящих Правил и заключившее Договор об оказании услуг связи с выделением для этих целей Абонентского номера и/или идентификационного кода.

2)Абонентский договор - Договор об оказании услуг связи, подтверждающий согласие Абонента с условиями настоящих Правил.

3)Абонентская плата – размер платежа Абонента за определенный период, являющийся постоянной величиной, не зависящей от фактически использованного объема Услуг.

4)Автоматическая система обслуживания – комплексная система обслуживания, предоставляющая Абоненту возможность самостоятельного подключения или отключения Услуг, смены тарифного плана путем отправки SMS, MMS USS- запроса или через личный кабинет, либо путем использования других технических возможностей, предоставляемых Оператором. Использование Абонентом системы обслуживания приравнивается к Заявлению Абонента.

5)Активация карты пополнения баланса - процедура, в результате которой пополняется Лицевой счет Абонента на указанную на карте сумму.

6)Договор об оказании услуг связи - бланк установленного Оператором образца, подтверждающий согласие Абонента с условиями настоящих Правил и содержащий сведения об Абоненте, выбранном Абонентом первоначальном Тарифном плане.

7)Заявление – Обращение Абонента относительно условий оказания Услуг, подаваемое Абонентом устно, письменно или при помощи автоматизированной системы обслуживания, либо направленное посредством факсимильной связи или электронной почты, по форме, в порядке и на условиях, установленных Оператором и действующим законодательством РК, с обязательным предоставлением документов, удостоверяющих личность (для представителей юридических лиц-при предъявлении документов, подтверждающих полномочия и личность представителя). К Заявлению Абонента так же приравнивается заявка на изменение перечня Услуг Оператора, зафиксированная Абонентом самостоятельно при помощи служб сервиса Оператора (ИССА, USSD. SMS),

8)Интернет Система Сервиса Абонентов (ИССА) – система, позволяющая Абоненту расширенные возможности по контролю и управлению своим балансом и выбранными им Услугами Оператора, предназначенная для обеспечения Абонента удобным механизмом получения статистики по используемым Услугам Оператора и самостоятельного управления приложениями обслуживания в едином web-приложении на сайте Оператора.

9)Идентификационный кодкод Абонентского устройства, присваиваемый заводом-изготовителем, который передается в сеть Оператора связи при подключении к ней Абонентского устройства.10)Карта пополнения баланса (карта оплаты) – носитель в виде пластиковой карты, или ином, определенном Оператором виде, с секретным кодом, защищенным слоем, с указанной на ней суммой/номиналом (в денежном эквиваленте), на которую могут быть оказаны Услуги Абоненту (пополнен Лицевой счет Абонента).

11)Личный кабинет – система, позволяющая Абоненту проверять состояние своего Лицевого счета, управлять используемыми Услугами, в том числе активировать или отказываться от подключения Услуг, изменять Тарифный план, а так же осуществлять иные действия, на установленных Оператором условиях.

12)Провайдер – физическое, или юридическое лицо, оказывающее Абонентам услуги (сервисы) интеллектуального, развлекательного (лотереи, голосования, телевикторины, викторины, справочно-информационные службы, службы знакомств, и т.д.) или иного характера, посредством использования сети Оператора.

13)Сайт Оператора - информационный ресурс Оператора в сети Интернет по адресам: www.altel.kz;

ALTEL 4G LTE-www.altel4g.kz;

JET 3G-www.jet3g.kz;

PATHWORD-www.pathword.kz;

DALACOM-www.dalacom.kz;

CITY-www.city.dalacom.kz.14)Стартовый пакет - Абонентский номер, запрограммированный на определенный тарифный план.

15)Услуги – услуги Оператора и третьих лиц.

16)Услуги Оператора – основные и дополнительные услуги связи, предоставляемые Оператором Абоненту под товарными знаками:. ALTEL 4G LTE, JET 3G, PATHWORD, CITY, DALACOM.

17)Услуги третьих лиц – услуги Провайдеров и иных третьих лиц, оказываемые Абонентам посредством сети Оператора.

18)SIM/R-UIM - карта и другие - карточка индивидуального доступа, представляющая собой микропроцессорный модуль, являющийся частью абонентского устройства, который идентифицирует Абонента и обеспечивает доступ Абонента к услугам Оператора.

19)SMSТехнология, позволяющая осуществлять прием и передачу коротких текстовых сообщений.

20)USSD - технология передачи данных, позволяющая организовать интерактивное взаимодействие между Абонентом и сервисным приложением в режиме передачи мгновенных коротких сообщений.

21)IVR – технология интерактивного голосового общения, посредством которой Оператор предоставляет Абонентам голосовую информацию об условиях оказания Услуг, а также позволяющая Абоненту в отдельных случаях подавать Оператору Заявления.

2.2. Условия и положения настоящих Правил разработаны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, условиями действующих Лицензий и устанавливаются Оператором самостоятельно. Условия настоящих Правил могут быть приняты Абонентом не иначе, как в целом, посредством подписания Абонентского договора (Приложение № 1 к настоящим Правилам), являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил.

2.3. Абонентский договор заключается путем подписания Абонентом. Абонентский договор вступает в силу с момента его подписания и успешной активации Абонентом Стартового пакета. Подписание Абонентом Абонентского договора является выражением его безусловного согласия с условиями настоящих Правил в соответствии с выбранным Абонентом Тарифным планом. При заключении Абонентского договора Оператор выделяет Абоненту в пользование Абонентский номер. Абонентский номер может быть изъят или изменен в случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан или настоящими Правилами.

2.4. Абонент обязуется корректно заполнить, подписать и передать Оператору Абонентский договор.

2.5. Услуги Оператора оказываются Абоненту при наличии в его собственности, владении, либо пользовании Абонентского устройства, отвечающего всем установленным требованиям, а так же параметрам работы сети Оператора.

2.6. Абонент пользуется Услугами и оплачивает их в порядке и на условиях, предусмотренных условиями выбранного Тарифного плана, Абонентского договора, настоящих Правил, а так же условиями оказания Услуг третьих лиц

2.7. Права и обязанности Абонента по Абонентскому договору не могут передаваться другим лицам иначе как в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами. Оператор вправе привлекать для осуществления своей деятельности другие юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.8. Оператор при исполнении обязательств по Абонентскому договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан ведет электронный учет служебной информации об Абоненте, которая включает сведения об Абоненте (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, телефонные номера, идентификационные коды, адреса электронной почты, почтовый адрес, индивидуальный идентификационный номер для физических лиц; реквизиты, бизнес-идентификационный номер, данные свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость, юридический адрес, адрес для доставки корреспонденции для юридических лиц), биллинговые сведения и сведения о предоставляемых Абоненту Услугах, адрес Абонента в сети передачи данных и адреса обращения к интернет-ресурсам в сети передачи данных, идентификаторы интернет-ресурса, протоколы сети передачи данных.

2.9. Абонент настоящим дает согласие и не возражает против того, что Оператор вправе осуществлять сбор, хранение и использование служебной информации об Абоненте по своему усмотрению, в том числе с привлечением третьих лиц. В рамках своей деятельности Оператор вправе передавать их уполномоченным органам и/или организациям без получения дополнительного согласия Абонента.

2.10. Подтверждая свое согласие с условиям настоящих Правил, Абонет выражает свое согласие на возможность получения информации (в том числе рекламного характера) по сети Оператора в целях и в случае, когда необходимость такого согласия предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан, вправе отказаться от возможности получения рекламной информации Оператора путем направления письменного Заявления в адрес Оператора.

2.11. Заключая Абонентский договор, Абонент выражает свое согласие на сбор и обработку его персональных данных, включая, но, не ограничиваясь, служебной информации об абоненте, сбор и использование которых необходимы Оператору и/или третьим лицам в целях исполнения обязательств по Абонентскому договору, оказания ему услуг связи и иных услуг, включая, но, не ограничиваясь, услуг роуминга, и/или услуг третьих лиц, а также в целях информационно-справочного обслуживания и в случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан. В случае отзыва Абонентом такого согласия, Оператор вправе прекратить оказание Услуг Абоненту полностью или частично.

2.12. Действующие Тарифные планы Оператора и условия оказания услуг могут быть упразднены или изменены Оператором в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Абонентов не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней путем массовых рассылок коротких сообщений или размещения информации в местах реализации Услуг Оператора или на Сайте Оператора, либо иным другим, не противоречащим действующему законодательством способом. При этом Абонентский договор прекращает действие, а присвоенный Абонентский номер изымается в случае, если Абонент в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления об упразднении или изменении условий Тарифного плана, по которому ему оказывались Услуги, не уведомил Оператора о переходе на другой Тарифный план, либо о согласии с измененными условиями Тарифного плана.

2.13. Информация об Услугах Оператора размещается на Сайте Оператора или третьих лиц, доводится до сведения Абонентов при помощи Автоматической системы обслуживания, в рекламных материалах или посредством информационно-справочной службы Оператора. Абонент, активируя посредством Автоматической системы обслуживания Услуги и/или Тарифный план соглашается с условиями их предоставления, правилами тарификации и выражает согласие на их получение и оплату.

2.14. Настоящим Оператор подтверждает, что качество связи, предоставляемой Оператором в Зоне обслуживания Оператора, соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим нормам и параметрам.

2.15. Качество услуг в силу естественных условий распространения радиоволн может ухудшаться, прерываться, сопровождаться помехами или отсутствовать из-за неблагоприятных метеорологических условий, топографических препятствий (вблизи наземных и подземных жилых и нежилых строений, зданий, сооружений, а так же внутри их, рельефа и застройки), вблизи источников энергии, в туннелях, подвалах, из-за причин техногенного характера, а так же иных причин, не связанных с деятельностью Оператора. Ухудшение или отсутствие связи вследствие указанных причин не являются фактом ненадлежащего выполнения Оператором своих обязательств.

2.16. Качество оказываемых Оператором услуг в силу конструктивных особенностей сети связи зависит от качества оборудования сторонних операторов связи и пользователей (в т.ч. Абонентов), находящееся вне компетенции Оператора.


Каталог: upload -> iblock -> 5e3
iblock -> Тест по географии для государственной аттестации общего среднего образования учащихся
iblock -> Бекітемін Ұто директоры Қ. C.Әбдиев 2014ж
iblock -> Л. Н. Гумилев атындағы
iblock -> Решением Президиума Общероссийской общественной спортивной организации «Союз танцевального спорта России»
iblock -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
iblock -> 007: Координаты «Скайфолл» Режиссер: Сэм Мендес в ролях: Дэниэл Крэйг, Хавьер Бардем, Джуди Денч, Райф Файнс, Бен Уишоу Премьера: 26 октября dvd/Blu-Ray: февраль «Куда мы едем?»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет