Ангел Димов Власт на всяка цена Ангел Димов Издателство "Нова Зора" I8вn 954-9741-09 Всички права запазени. Нито една част от тази книгабет11/11
Дата20.07.2016
өлшемі2.38 Mb.
#211012
түріКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
тической литературн", М., 1969, т. 26, с. 218

10. Проф. Чавдар Добрев, Рубиконът 10 яну-

341

Власт на Всяка цена

ари, в. "Нова Зора", бр. 42 и 43 от октомври 2006 г. 1. На 10 януари 1997 г. в парламентарната
  сграда вандалите са нанесли щети за около 500 млн.
  (неденоминирани) лева. Вж. Добри Желев, 10 го­
  дини от атаката срещу Народното събрание, в. „Но­
  ва Зора", бр. 1 от 9 януари 2007 г.

 2. Цицерон, Избрани речи, изд. „Наука и из­
  куство", С, 1983, с. 69

 3. До предсрочните парламентарни избори
  (април 1997 г.) партията ОБТ, с лидер Кръстю Пет­
  ков, не получи съдебна регистрация и не можа да
  включи свои народни представители в 38-ото на­
  родно събрание, въпреки че по предварителна до­
  говореност с „командира" на СДС Иван Костов на
  10 януари 1997 г. нейни представители бяха сред
  щурмоваците на парламентарната сграда

Четвъртофевруарският преврат

 1. Статистически справочник, НСИ, С. 1997
  г, с. 177

 2. В. "Нова Зора", бр. 13 от 14 април 1998 г.

 3. В. "24 часа" от 5 февруари 2007 г.

 4. Цитирано по в. „Монитор", 16 януари 2007 г.

 5. Захарий Стоянов, Превратът, изд. „Българ­
  ски писател", С, 1994 г, с. 27

 6. Статистически справочник, НСИ, С, 2006,
  с. ХЬ

 7. По-подробно, вж. Ангел Димов, Злодеяния
  на Кобургите в България, изд. БАС, С, 2005 г, стр.
  73-74

 8. Статистически справочник, НСИ, С, 2007
  г.,стр. 186

 9. Н. Молчанов, Генерал Де Голь, изд. "Меж-

342

дународнне отношения", М., 1972 г, с. 290 1. Според френския писател Шатобриан
  "действие, което не се опира на знанието, е равно­
  силно на престъпление", виж пак там, с. 306

 2. За реализиране на тази голяма идея ген.
  Де Гол безуспешно се е борил след 1945 г. чрез про­
  ведените референдуми (май - октомври 1946 г),
  участие в парламентарни избори (1951 г.) със своя
  партия - "Обединение на френския народ"

 3. По-подробно, вж. Аграрна политика, Ака­
  демично издателство на Аграрния университет,
  Пловдив, 2007 г, (320 стр.)

343


Власт на Всяка ценаЛитература


 1. Ананиева, Нора, Андрей Луканов в парла­
  мента, ИК „Христо Ботев", С, 1997

 2. В. „24 часа" - 19 април 1995 г.; 12 април
  1996 г.; 8 юни 1996 г.; 25 август 1996 г.; 9 септемв­
  ри 1996 г.; 18 декември 1996 г.

 3. В. „Демокрация" от 19 октомври 1996 г.

 4. В. „Дума" - 28 октомври 1991 г.; 4 юни 1996
  г.; 5 септември 1996 г.; 9 септември 1996 г.; 11 но­
  ември 1996 г.

 5. В. „168 часа" от 12-18 февруари 1996 г.

 6. В. „Труд" - 13 януари 1996 г.; 3 декември
  1996 г.

 7. Горки, Максим, Избрани произведения, изд.
  „Народна култура", С, 1968 г.

 8. Димов, Ангел, Глас народен, изд. „Везни",
  С, 1994 г.

 9. Димов, Ангел, Българският път, ИК „Хрис­
  то Ботев", С, 1999
 1. Димов, Ангел, Какъв трябва да бъде по­
  литикът, Академично издателство на ВСИ, Плов­
  див, 1999 г.

 2. Димов, Ангел, Религиозна политика, ИК
  „Христо Ботев", С, 2003 г.

 3. Димов, Ангел, Злодеяния на Кобургите в
  България, Изд. на БАС, София, 2005 г.

344

 1. Димов, Ангел, Аграрна политика, Акаде­
  мично издателство на Аграрния университет, Плов­
  див, 2007 г.

 2. Добрев, Чавдар. Бащата на българското
  преустройство, в. „Нова Зора", бр. 40 от 10 октом­
  ври 2006 г.

 3. Добрев, Чавдар, Рубиконът 10 януари, в.
  „Нова Зора", бр. 41-49 от 2006 г.

 4. Дън Сяопин, Китайският път: реформи и
  стабилност, изд. „Лик", С, 1999 г.

 5. Държавен вестник - бр. 39 от 1991 г; бр.
  45 от 1995 г; бр. 58 от 1998 г.

 6. Желев, Добри, 10 години от атаката сре­
  щу Народното събрание, в. "Нова Зора", брой 1, 9
  януари 2007 г.

 7. Желев, Желю, Фашизмът, Изд. на БЗНС,
  С, 1990

 8. Живков, Тодор, Мемоари, изд. „Труд и пра­
  во", С, 2006 г.

 9. Захариев, Георги, Похитена демокрация,
  в. "Нова Зора", бр. 1,9 януари 2007 г .

 10. Карпов, Владимир, "Генералиссимус", изд.
  "Вече", М., 2007 г.

 11. Ксенофонт, Сократически съчинения, изд.
  „Народна култура", С, 1985 г.

 12. Ленин, В.И. Полное собр. соч., изд. „По-
  литической литературн", М., 1969 г, т. 26, 28 и 43

 13. Луканов, Андрей, Социалната демокрация
  - алтернатива за България, Северно издателство
  „Ехо", Плевен, 1992 г.
 1. Малне странн Западной Европн, изд.
  „Мнсль", М., 1972 г.

 2. Маркс, Енгелс, Съчинения, изд. на БКП,

345

Власт на Всяка цена

С, 1957, 1964, 1968, 1969 г. т. 4, 13, 23, 25

28. Молчанов, Н. Генерал Де Голь, изд.
"Международнне отношения", М., 1972 г.


 1. Орлов, А.С. и др. История на Русия, ИК
  „Труд", С, 2006 г.

 2. Петев, Николай, Отвъд политическия те­
  атър през погледа на Жан Виденов, ИК „Христо
  Ботев", С, 1998 г.

 3. Разпореждане на председателя на Народ­
  ното събрание, № 102-33-334 от 23 юни 1994 г.

 4. Статистически справочник, НСИ, С, 1997,
  2000,2006 г.

 5. 81аЙ8ЙС8 8ше<1еп, 81оскЪо1т, 2005.

 6. Стенограми на ВС на БСП от 29 юли 1994
  г, юни 1996 г, ноември 1996 г.

 7. Стоянов, Захарий, Превратът, изд. „Бъл­
  гарски писател", С, 1994 г.

 8. Тишков, А., Дзержинский, изд. „Молодая
  гвардия", 1974 г.

 9. Тридесет и шесто Народно събрание, за­
  седание 104, С, 7 юли 1992 г.

 10. Троцки, Лев, Сталин, изд. "Интер дайд-
  жест", М, 1995 г.

 11. Христозов, Петър, Отмъщението на сян­
  ката, изд. "Тип-топ прес", С, 1996 г.

 12. Цицерон, Избрани речи, изд. „Наука и из­
  куство", С, 1983 г.

346

Ангел Димов

Власт

на всяка ценаБългарска Първо издание Редактор Илияна Велева Формат 1/24/70x100 Печатни коли 14,5

Издателство "Нова Зора" София, ул. "Никола Ракитин" 2 тел./факс: ++359/2/846 5 001

954-9741-09347

Власт на Всяка цена

Библиотека "Зора"

N 1 "Профил на мегаспекуланта Джордж Сорос" С, 1997 г.

N 2 "Ешелоните на измяната" С, 1998 г. N 3 "Господарите на света" С, 2000 г.

N 4 Ноам Чомски

"Какво всъщност иска Чичо Сам" С, 2001 г.

N 5 Владимир Карпов "Гибелта на Сталин" С, 2004 г.

N 6 Георги Карауланов "Зърно и плява" С, 2006 г.

N 7 Александър Зиновиев "Третата световна" С, 2007 г.

N 8 Евгений Гиндев

"Векът на Сталин" С, 2007 г.348


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет