Арнайы есепке алуPdf көрінісі
Дата30.10.2022
өлшемі155.43 Kb.
#463649
P10.05 - kk - 1010061864408426.10.2022
*штрих-код "Арнайы есепке алу" автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен алынған жəне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің
басқармасы бастығының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды.
*штрих-код содержит данные, полученные из автоматизированной информационной системы "Специальные учеты" и подписанный электронно-цифровой подписью начальника Управления Комитета по правовой
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Осы құжат «Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-
II Заңы 7 бабының 1 тармағына сəйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
10100618644084
Уникальный номер
Дата получения
Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала
«электронного правительства».
Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы
тексере аласыз.
Алу күні мен уақыты
Документ сформирован порталом электронного правительства
Бірегей нөмір
"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша
(Бірыңғай байланыс орталығы)
ақпараттық-анықтамалық қызметі"
"Информационно-справочная служба
(Единый контакт-центр)
Касательно получения государственных услуг"
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
СТАТИСТИКА ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ
КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
азаматтық қызметке,
квазимемлекеттік сектор субъектілеріне жұмысқа тұру кезінде
адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы
МӘЛІМЕТ
СВЕДЕНИЯ
о совершении лицом коррупционного преступления
для поступления на гражданскую службу,
на работу в субъекты квазигосударственного сектора
БАЙМБЕТОВ АСАНАЛИ МАКСУТОВИЧ
20.08.1985
КАЗАХСТАН, Ю-КАЗАХСТАНСКАЯ, ТЕМИРЛАН, ОРДАБАСЫНСКИЙ Р-Н
26.10.2022 жылғы жағдай бойынша мəліметтер жоқ. По состоянию на
26.10.2022 года сведений не имеется.
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)/фамилия, имя, отчество (при его наличии)
(туған күні /дата рождения)
(туған жері / место рождения)


26.10.2022
*штрих-код "Арнайы есепке алу" автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен алынған жəне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің
басқармасы бастығының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды.
*штрих-код содержит данные, полученные из автоматизированной информационной системы "Специальные учеты" и подписанный электронно-цифровой подписью начальника Управления Комитета по правовой
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Осы құжат «Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-
II Заңы 7 бабының 1 тармағына сəйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
10100618644084
Уникальный номер
Дата получения
Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала
«электронного правительства».
Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы
тексере аласыз.
Алу күні мен уақыты
Документ сформирован порталом электронного правительства
Бірегей нөмір
"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша
(Бірыңғай байланыс орталығы)
ақпараттық-анықтамалық қызметі"
"Информационно-справочная служба
(Единый контакт-центр)
Касательно получения государственных услуг"
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы
есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес
пайдаланылады.
Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан используются в соответствии с действующим
законодательством.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!
ВНИМАНИЕ!!!


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет