Қазақстан республикасы ғылым және білім министрлігіДата17.07.2016
өлшемі197.17 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ


СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

УМКД 042-18-3.1.40/01- 2013ПОӘК

Оқытушы үшін «Бюджеттік ұйымдардағы есеп және есептілік» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы


Басылым №3 _________
«БЮДЖЕТТІК ҰЙЫМДАРДАҒЫ ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В050800 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН

ОҚЫТУШЫ ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫСемей

2013Алғысөз
1 ӘЗІРЛЕНДІ

Әзірлеуші ______________ Ахунова Динара Зиятқызы, Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының мәжілісінде.

Хаттама № 1 «28» тамыз 2013 жыл.
Кафедра меңгерушісі ___________ А.Зейнуллина
2.2 Қаржы-экономикалық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде.

Хаттама № 1 «5» қыркүйек 2013 жыл.


ОӘБ төрағасы ______________ С.Тойкин
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және басып шығаруға ұсынылды

Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2013 жыл.
ОӘК төрағасы _____________ Г.Искакова
4 ЕНГІЗІЛДІ

Оқу-әдістемелік кешен 2012 жылғы 30-қыркүйекте шығарылған №2 басылым орнына қайта өңделіп, шығаруға ұсынылды.МАЗМҰНЫ
1

Қолдану аясы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің мазмұны (модульдар)

5

5

Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптар тізімі

8

6

Пәннің оқу-әдістемелік картасы

9

7

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етілу картасы

10

8

Әдебиеттер

11


1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ
«Бюджеттік ұйымдардағы есеп және есептілік» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен университеттің 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының 4 курс студенттеріне арналған. Оқу-әдістемелік кешен студенттерді курстың мазмұнымен, оның қажеттілігі мен көкейкестілігімен, курс саясатымен, оқу процесінде студенттер алатын білімдермен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқытуда негізгі жетекші болып табылады.

2 НормативТІК СІЛТЕМЕЛЕР
«Бюджеттік ұйымдардағы есеп және есептілік» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының 4 курс студенттері үшін Бюджеттік ұйымдардағы есеп және есептілік бойынша типтік бағдарламалар талаптары және ұсыныстарына сәйкес осы пән бойынша оқу процесінің ұйымдастырылу тәртібімен өңделді және жасалды.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты
Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп жүйесінің негізгі қағидаларын, әдістері мен есептің негізгі анықтамаларын қарастырады. Бухгалтерлік шоттар, бухгалтерлік баланс және оның құрамының сұрақтарын және есеп стандарттарын, бюджеттік мекемелердің қызметкерлерінің міндеттері мен құқықтарын, құжат айналымының ұйымдастырылуын қарастырып, бюджеттік ұйымдардағы қаржылық қорытынды есептілікті жасауды оқытады. Сонымен қатар ақшалай қаржылардың, активтердің, материалдық қорлар мен бағасы арзан тез тозатын заттардың есебін, қаржыландыру бойынша ішкі ведомоствалық есеп айырысулар есебін, бюджеттік ұйымдардағы негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің есебінің, қаржыландыру және қорлар есебін, сонымен қатар банктің табыстары мен шығыстарының есебін қарастырады.


  1. Пәнді оқытудың мақсаты

«Бюджеттік ұйымдардағы есеп және есептілік» пәнін оқытудың мақсаты - студенттерге бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есептің негізгі қағидалары мен әдістемесін меңгерту.

Пәнді оқытудың негізгі мақсаты - студенттерге бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік шоттар мен бухгалтерлік балансты меңгертіп, банктің мүлкі мен олардың қайнар көздерінің есебін жүргізуді оқытып, қорытынды есеп жасауды, яғни қаржылық есептілікті жасауды үйрету.

Сонымен қатар студенттерді «Бюджеттік ұйымдардағы есеп және есептілік» курсын оқытудың негізгі мақсаты теориялық және тәжірибелік білім берумен қатар келесілер болып табылады: • бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру;

 • бухгалтерлік есеп регистрлерін жүргізу;

 • бюджеттік ұйымдардағы есептің ерекшеліктерін, жүргізілуін үйрену;

 • қаржылық есептілік формаларын толтыру.

3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері

«Бюджеттік ұйымдардағы есеп және есептілік» пәнін оқытудың міндеттері – бюджеттік ұйымдардың активтері, міндеттемелері және капиталы есептерін жүргізуде қолданылатын бухгалтерлік есептің негізгі әдістерін оқыту.


3.4 Оқытудың нәтижелері

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер: • бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруын білуі;

 • бюджеттік ұйымдардағы есептің жүргізілуі туралы білімге ие болуы;

 • бухгалтерлік есеп регистрлерін жүргізуді игеруі;

 • бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік балансты толтыруды істей білуі;

 • бюджеттік ұйымдардағы есептің ерекшеліктерін түсінуі;

 • бюджеттік ұйымдардағы есептің тәртібі мен талаптары туралы білімнің болуы;

 • қаржылық есептілік формаларын толтыруды үйренуі тиіс.


3.5 Курстың пререквизиттері:

   1. Бухгалтерлік есеп принциптері;

3.5.2 Қаржылық есеп.
3.6 Курстың постреквизиттері: жоқ
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме:

Кесте 1 - Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Курс


Семестр

Кредит-

терДәрістер

Тәжірибелік сабақтар


ОСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау нормасы


4

7

2

15

15

30

30

90

Емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬДАР)
Кесте 2 – Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


Тақырып аттары және оның мазмұны


Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтарының тақырыптары және мазмұны

Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.

Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жұргізудің ерекшеліктері. Бюджеттік есепті жүргізу бойынша заңдылық және нормативтік актілер. Бюджеттік қаржылар бойынша шығындар сметаларын орындаудың бухгалтерлік есебі. Орталықтанған бухгалтерияның міндеттері мен функциялары. Бухгалтерлік құжаттар, оларды құру тәртібі, тексеру және өңдеу, есептік регистрлар1

Мемлекеттік мекемелердегі активтердің есебі

Активтер түсінігі және оларды жіктеу. Мемлекеттік мекемелердегі активтердің қолда бары мен қозғалысының есебі. Активтердің талдамалық есебі. Активтердің тозуы мен шығуының есебі.2

1

2

Материалдық қорлардың және бағасы арзан тез тозатын заттардың есебі

Мемлекеттік мекемелердегі материалдық қорлар, олардың құрамы, материалдық қорлар есебінің маңызы мен міндеттері. Материалдық қорларды қабылдау, беру және шығынға қажетсіздендіру бойынша құжаттар. Бухгалтериядағы және қоймадағы материалдар есебі. Материалдық қорлар есебі бойынша шоттар корреспонденциясы. Бағасы арзан, және тез тозатын заттардың құрамы және сипаттамасы.2

Ақшалай қаржылардың есебі

Мемлекеттік мекемелердегі ақшалай қаржылар есебі бойынша шоттар және есептік регистрлар. Бюджеттік шоттармен шығын операцияларын жүзеге асыру. Мемлекеттік мекемелердегі бюджеттік шоттардағы қаржылардың қозғалысы бойынша операциялардың есебі. Шоттардың корреспонденциялары.2

Қаржыландыру бойынша ішкі ведомоствалық есептер

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілігі және ішкі ведомостволық ұйымдардың арасында шығындардың сметаларын орындау процесінде пайдаболатын бюджеттен қаржыландыру бойынша есеп. Бюджеттен қаржыландыру есебі бойынша негізгі құжаттар және есептік регистрлер. Бюджеттен қаржыландыру есебі бойынша шоттар корреспонденциясы.1

Есеп айырысулар есебі

Жеткізушілермен, мердігерлермен және тапсырыс берушілермен есеп айырысулар есебі

Есеп беруге тиісті тұлғалардың есебі. Әртүрлі дебиторлардың және кредиторлардың есебі. Жұмысшылармен және қызметкерлермен, степендианттармен есеп айырысулардың есебі. Зейнеткерлік және әлеуметтік қамтамасыз ету жөніндегі есеп айырысулар


2

Қаржыландыру және қорлар есебі

Бюджеттен ұйымдардың шығындарын және басқа да шараларға, күрделі салуларға және ішкі есеп айырысулар бойынша басқа да шараларды қаржыландыру есебі. Материалдық ынталандыру қоры. Өндірістік және әлеуметтік даму қоры. Банк кредиттері.

Қаржыландыру есебі бойынша негізгі құжаттар және есептік регистрлер. Қаржыландыру және қорлар есебі бойынша шоттар корреспонденциясы.


2

Кірістер және шығыстар есебі

Табыстың негізгі көздері және пайда болу тәртібі. Табыстар есебі бойынша негізгі құжаттар және есептік регистрлер. Табыстар есебі бойынша шоттар корреспонденциясы.

Шығыстардың негізгі көздері және пайда болу тәртібі. Шығыстар есебі бойынша негізгі құжаттар және есептік регистрлер. Шығыстар есебінің шоттар корреспонденциясы.


1

Өндіріске және басқа мақсаттарға арналған шығындардың есебі

Өндіріс шығындарының есебі және оның жіктелуі. Өндіріс шығындары ның пайда болу орны. Өндіріс шығындары мынадай элементтерден тұруы мүмкін: материалдық шығындар, еңбекақы шығындары, әлеуметтік қажеттіліктерге бөлулер, негізгі қорлар амортизациясы, басқа да шығындар.

Бюджет ұйымдардағы сметалар бойынша жоспарланған өндірістік шеберханалардың өнімі мен бұйымдарды дайындау шығындары, қосалқы ауыл шаруашылық және оқу-тәжірибелік шаруашылық, баспа өнімі және ғылыми-зерттеу, конструкторлық жұмыс шығындары.


1

1

2

Бюджеттік ұйымдардағы есептілік

Бюджеттік қаржылар бойынша есептіліктің формаларын құру тәртібі. №2 нысан – ұйымдардың шығындары сметаларын орындау туралы есеп. №5 нысан – активтердің қозғалысы туралы есеп. №6 нысан – материалдық бағалықтардың қозғалысы туралы есеп. №15 нысан – бюджеттік ұйымдардағы ақшалай қаржыларды және материалдық бағалықтардың жетіспеушілігі және ұрлануы туралы есеп. №4 нысан – арнайы қаржылар бойынша сметаларды орындау туралы есеп.1

Тәжірибе сабақтарының тақырыптары және мазмұны

Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.

Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жұргізудің ерекшеліктері. Бюджеттік есепті жүргізу бойынша заңдылық және нормативтік актілер. Бюджеттік қаржылар бойынша шығындар сметаларын орындаудың бухгалтерлік есебі. Орталықтанған бухгалтерияның міндеттері мен функциялары. Бухгалтерлік құжаттар, оларды құру тәртібі, тексеру және өңдеу, есептік регистрлар1

Мемлекеттік мекемелердегі активтердің есебі

Активтер түсінігі және оларды жіктеу. Мемлекеттік мекемелердегі активтердің қолда бары мен қозғалысының есебі. Активтердің талдамалық есебі. Активтердің тозуы мен шығуының есебі.


2


Материалдық қорлардың және бағасы арзан тез тозатын заттардың есебі

Мемлекеттік мекемелердегі материалдық қорлар, олардың құрамы, материалдық қорлар есебінің маңызы мен міндеттері. Материалдық қорларды қабылдау, беру және шығынға қажетсіздендіру бойынша құжаттар. Бухгалтериядағы және қоймадағы материалдар есебі. Материалдық қорлар есебі бойынша шоттар корреспонденциясы. Бағасы арзан, және тез тозатын заттардың сипаттамасы.2

Ақшалай қаржылардың есебі

Мемлекеттік мекемелердегі ақшалай қаржылар есебі бойынша шоттар және есептік регистрлар. Бюджеттік шоттармен шығын операцияларын жүзеге асыру. Мемлекеттік мекемелердегі бюджеттік шоттардағы қаржылардың қозғалысы бойынша операциялардың есебі. Шоттардың корреспонденциялары.2

Қаржыландыру бойынша ішкі ведомоствалық есептер

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілігі және ішкі ведомостволық ұйымдардың арасында шығындардың сметаларын орындау процесінде пайдаболатын бюджеттен қаржыландыру бойынша есеп. Бюджеттен қаржыландыру есебі бойынша негізгі құжаттар және есептік регистрлер. Бюджеттен қаржыландыру есебі бойынша шоттар корреспонденциясы.1

Есеп айырысулар есебі

Жеткізушілермен, мердігерлермен және тапсырыс берушілермен есеп айырысулар есебі. Есеп беруге тиісті тұлғалардың есебі. Әртүрлі дебиторлардың және кредиторлардың есебі. Жұмысшылармен және қызметкерлермен, степендианттармен есеп айырысулардың есебі. Зейнеткерлік және әлеуметтік қамтамасыз ету жөніндегі есеп айырысулар.2

Қаржыландыру және қорлар есебі

Бюджеттен ұйымдардың шығындарын және басқа да шараларға, күрделі салуларға және ішкі есеп айырысулар бойынша басқа да шараларды қаржыландыру есебі. Материалдық ынталандыру қоры. Өндірістік және әлеуметтік даму қоры. Банк кредиттері.Қаржыландыру есебі бойынша негізгі құжаттар және есептік регистрлер. Қаржыландыру және қорлар есебі бойынша шоттар корреспонденциясы.2

1

2

Кірістер және шығыстар есебі

Табыстың негізгі көздері және пайда болу тәртібі. Табыстар есебі бойынша негізгі құжаттар және есептік регистрлер. Табыстар есебі бойынша шоттар корреспонденциясы.

Шығыстардың негізгі көздері және пайда болу тәртібі. Шығыстар есебі бойынша негізгі құжаттар және есептік регистрлер. Шығыстар есебі бойынша шоттар корреспонденциясы.


1

Өндіріске және басқа мақсаттарға арналған шығындардың есебі

Өндіріс шығындарының есебі және оның жіктелуі. Өндіріс шығындары ның пайда болу орны. Өндіріс шығындары мынадай элементтерден тұруы мүмкін: материалдық шығындар, еңбекақы шығындары, әлеуметтік қажеттіліктерге бөлулер, негізгі қорлар амортизациясы, басқа да шығындар.

Бюджет ұйымдардағы сметалар бойынша жоспарланған өндірістік шеберханалардың өнімі мен бұйымдарды дайындау шығындары, қосалқы ауыл шаруашылық және оқу-тәжірибелік шаруашылық, баспа өнімі және ғылыми-зерттеу, конструкторлық жұмыс шығындары.


1

Бюджеттік ұйымдардағы есептілік

Бюджеттік қаржылар бойынша есептіліктің формаларын құру тәртібі. №2 нысан – ұйымдардың шығындары сметаларын орындау туралы есеп. №5 нысан – активтердің қозғалысы туралы есеп. №6 нысан – материалдық бағалықтардың қозғалысы туралы есеп. №15 нысан – бюджеттік ұйымдардағы ақшалай қаржыларды және материалдық бағалықтардың жетіспеушілігі және ұрлануы туралы есеп. №4 нысан – арнайы қаржылар бойынша сметаларды орындау туралы есеп.1


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
5.1 Есеп айырысулардың міндеттері.

5.2 Әртүрлі дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысулар.

5.3 Жұмысшылармен, қызметкерлермен есеп айырысулар.

5.4 Зейнетақымен қамтамасыз ету.

5.5 Қаржыландыру бойынша ішкі ведомстволық есеп айырысулар.

5.6 Қорлар және мақсатты бағыттағы қаржылар.

5.7 Активтегі қорлар.

5.8 Қаржылық құралдар қоры.

5.9 Материалдық қорлар есебінің міндеттері.

5.10 Материалдық қорлар есебі бойынша құжаттар.

5.11 Материалдық қорлардың синтетикалық есебі.

5.12 Активтер есебінің міндеттері, активтерді классификациялау.

5.13 Активтер қозғалысын құжаттық өңдеу.

5.14 Активтердің синтетикалық есебі.

5.15 Бюджет бойынша шығындар.

5.16 Басқа да шығындар.

5.17 Бюджеттік ұйымдардағы кірістердің есебі.

5.18 Бюджеттік ұйымдардағы шығыстардың есебі.

5.19 Өндірістік шығындардың есебі.

5.20 Бағасы арзан және тез тозатын заттардың түсінігі, есептің міндеттері.

5.21 Бағасы арзан және тез тозатын заттардың құжаттық өңделуі.

5.22 Бағасы арзан және тез тозатын заттардың синтетикалық есебі.

5.23 Бюджет бойынша ашылған лимиттер.

5.24 Жергілікті бюджет лимиттері.

5.25 Бюджеттен тыс және валюталық шоттар.

5.26 Кассадағы есеп.

5.27 Активтердің тозуының есебі.

5.28 Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.

5.29 Бюджеттік ұйымдардағы активтердің есебі.

5.30 Бюджеттік ұйымдардағы есеп айырысулардың есебі.

5.31 Баланстан тыс шоттар.

5.32 Өндіріске және басқа мақсаттарға арналған шығындардың есебі

5.33 Өндіріс шығындарының есебі және оның жіктелуі, олардың пайда болу орны.

5.34 Бюджеттік қаржылар бойынша есептіліктің формаларын құру тәртібі.

5.35 Жеткізушілермен, мердігерлермен және тапсырыс берушілермен есеп айырысулар есебі.

5.36 Зейнеткерлік және әлеуметтік қамтамасыз ету жөніндегі есеп айырысулар.

5.37 Есеп беруге тиісті тұлғалардың есебі.

5.38 Бухгалтерлік құжаттар, оларды құру тәртібі, тексеру және өңдеу, есептік регистрлар.

5.39 Арнайы шоттар және шетелдік валютадағы шоттар.

5.40 Өнiмдi, бұйымдарды және орындалған жұмыстарды сату есебі6 пӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
Кесте 3 – «бюджеттік ұйымдардағы есеп және есептілік» пәнінің оқу-әдістемелік картасы

Тақырыбы

Көрнекілік құралдар, ОТҚ, плакаттар

Өзіндік оқу сұрақтары

Бақылау формасы

Дәріс сабақтары

Тәжірибелік сабақтар

1

2

3

4

5

Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру


Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жөніндегі
Нұсқаулық

Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі

Ауызша жауап

Мемлекеттік мекемелердегі активтердің есебі

Мемлекеттік мекемелердегі активтердің есебі

Алғашқы құжаттар бланкілері

Активтердің амортизациясы

Ауызша жауап, есеп шығару

Материалдық қорлардың және бағасы арзан тез тозатын заттардың есебі


Материалдық қорлардың және бағасы арзан тез тозатын заттардың есебі


Алғашқы құжаттар бланкілері

Материалдық қорларды және БАТТЗ-дың түгендеуін ұйымдастыру реті

Ауызша жауап, есеп шығару

Ақшалай қаржылардың есебі


Ақшалай қаржылардың есебі

Ақша қаражаттарының қозғаласы туралы есеп


Касса түгендеуі

Ауызша жауап, құжаттар толтыру

1

2

3

4

5

Қаржыландыру бойынша ішкі ведомоствалық есептер

Қаржыландыру бойынша ішкі ведомоствалық есептер

Алғашқы құжаттар бланкілері

Бюджеттен қаржыландыру есебі бойынша құжаттар және есептік регистрлер

Ауызша жауап, есеп шығару

Есеп айырысулар есебі

Есеп айырысулар есебі

Алғашқы құжаттар бланкілері

Есеп айырысу нысандары

Ауызша жауап

Қаржыландыру және қорлар есебі


Қаржыландыру және қорлар есебі


Алғашқы құжаттар бланкілері

Қорлар және мақсатты бағыттағы қаржылар

Ауызша жауап

Кірістер және шығыстар есебі


Кірістер және шығыстар есебі


Пайда мен зиян туралы есеп

Пайда мен зиян туралы есептілік

Ауызша жауап, есеп шығару

Өндіріске және басқа мақсаттарға арналған шығындардың есебі


Өндіріске және басқа мақсаттарға арналған шығындардың есебі


Алғашқы құжаттар бланкілері

Өндіріске және басқа мақсаттарға арналған шығындардың жіктелуі.

Ауызша жауап, есеп шығару

Бюджеттік ұйымдардағы есептілік

Бюджеттік ұйымдардағы есептілік

Қаржылық есептілік нысандары

Қаржылық есептілікті жасау тәртібі

Ауызша жауап, есеп шығару 1. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

Кесте 4- Оқу- әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасыОқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың аттары

Әдебиеттер саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілу пайызы

1

2

3

4

Инструкция по бухгалтерскому учету в государственных учреждениях от 27 января 1998 года. №.30 с изменениями от 01 января 2013 года №466

1

10

10

Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных учереждениях. Издательство «Гроссбух», Москва, 2007 год.

20

10

200

Правила составления и представления отчетности государственными учереждениями, утвержденная приказом министра финансов от 1.12.2004 года №424 с изменениями, внесенными приказами Министра финансов Республики Казахстан от 04.04.2007 года, №108 от 28.10.2008 года №533.

1

10

10

1

2

3

4

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы «Валюталық реттеу жөніндегі» Заңы, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.

1

10

10

Инструкция об объеме и формах годовой, квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных организаций №217

1

10

10

Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 24.02.2007 года

2

10

20

Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». №2235 (с изменениями и дополнениями)

2

10

20


8 әдебиеттер
8.1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Инструкция по бухгалтерскому учету в государственных учрежденияхот 27 января 1998 года. №.30 с изменениями от01 января 2013 года №466.


8.1.2 План счетов бухгалтерского учета государственных учреждений. Утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 года № 2818.2. Қосымша әдебиеттер

8.2.1 Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных учереждениях. Издательство «Гроссбух», Москва, 2005 год.

8.2.2. Правила составления и представления отчетности государственными учереждениями, утвержденная приказом министра финансов от 1.12.2004 года №424 с изменениями, внесенными приказами Министра финансов Республики Казахстан от 04.04.2007 года, №108 от 28.10.2008 года №533.

8.2.3 Қазақстан Республикасының 2006 жылғы «Валюталық реттеу жөніндегі» Заңы, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.

8.2.4 Инструкция об объеме и формах годовой, квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных организаций №217.

8.2.5 Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 24.02.2007 года.8.2.6 Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №2235 (с изменениями и дополнениями).


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет