«Қазақстан Республикасына кіруге және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік өтуге визалар беру, олардың мерзімін ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартыбет4/4
Дата11.07.2016
өлшемі1.13 Mb.
1   2   3   4

«Қазақстан Республикасына кіруге және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік өтуге визалар беру, олардың мерзімін ұзарту»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына

2 қосымша

нысан

Растамахат


Шығыс №______ Мерзімі: 20__жылғы «__»__________

СТН:


БСН:

Заңды тұлғаның тіркелуі жөніндегі куәлігінің №

Мекенжайы:
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің

Консулдық қызмет департаменті


_____________________________шақыруды қабылдауды растайды:

(заңды тұлғаның атауы)
 1. Тегі, аты, әкесінің аты (ағылшын тілі):

 2. Жынысы:

 3. Туған жері және күні:

 4. Азаматтығы (тиістілігі):

 5. Ұлты:

 6. Паспорт номері:

паспорттың берілген уақыты:

паспорттың жарамдылық мерзімі: 1. Жұмыс орны және лауазымы:

 2. Тұрақты мекенжайы:

 3. Виза алу орны:

(қала, мемлекет):

 1. Болу мерзімі:

 2. Визаның мәртелігі:

 3. Сапардың мақсаты:

 4. Келу-кету көлік құралының түрі:

 5. ҚР-дағы сапар бағыты және болу пункттері

Жетекші (қолтаңба және мөр) Т.А.Ә.


Орынд. (шетелдiктi қабылдауға жауапты адам): _________ тел._______, ұялы телефон_________, электрондық мекенжай_________.
Ескерту:

 1. Растамахат СТН, БСН, пошталық мекенжайы, телефоны, факс, электрондық мекенжайы, банктік деректемелері көрсетілген шақырушы ұйымның титулдық парағында ресімделеді (фирмалық бланкінде ресімделеді).

 2. 6-жолда визаның қолдану мерзімі кемінде паспорттың қолданылу мерзімінен 6 ай бұрын бітуі тиіс.

 3. 11-жолдағы визаның (бір, екі, үш, көп) мәртелігі көрсетілген болу мерзімі кезеңінде ҚР-ға келу санын білдіреді

 4. 12-жолдағы «сапардың мақсаты» Қазақстан Республикасында болу мерзiмі, әсіресе сұралатын визаның мәртелігіне негізделіп толық толтырылады. Жұмысқа шақыру кезінде, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің шетелдік жұмыс күшін тартуға берілетін рұқсаттың нотариалды куәландырылған көшірмелері қосымша жолданады.

«Қазақстан Республикасына кіруге және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік өтуге визалар беру, олардың мерзімін ұзарту»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына

3-қосымша

нысан

Қазақстан Республикасы                   The Republic of Kazakhstan


ВИЗАЛЫҚ САУАЛНАМА                       VISA APPLICATION FORM

Ескертпе!
Сауалнама баспалық әріптермен толық және ұқыпты түрде толтырылуы тиіс.
Дұрыс толтырылмаған сауалнама кіру визасын беруден бас тартуға себеп болуы мүмкін.
Attention!
Application form should be filled in fully and accurately, in block letters.
Wrong filling of application form can become a cause of refuse in issue of entry visa.1. Тегі/Surname(s):__________________________________
2. Аты/First names: _________________________________
3. Өзге де тегі мен аты/Other names and surnames:
___________________________________________
фотоcуреті

photo4. Жынысы/Sex:   Ер/Мale   Әйел/Female


5. Туған күні/Date of birth:                 
                            күні/day   айы/month     жылы/year
6. Туған жері (қала және ел)/Place of birth (city and country):
____________________________________________________________
7. Азаматтығы/Nationality: ________________________________________
Туған кезіндегі азаматтығы/Nationality by birth: _______________________________________________________________

8. Отбасы жағдайы/Marital status:


      бойдақ/single               үйленген (тұрмыста)/married
      ажырасқан/divorced          тұл ер (жесір)/widow(er)
9. Егер үйленген (тұрмыста) болсаңыз жұбайыңыздың (зайыбыңыздың)
Т.А.Ә. және азаматтығын көрсетіңіз/If you are married, please,
inform your spouse’s full name and nationality:
_________________________________________________________________

10. Тұрақты тұратын мекенжайы/Your permanent home address:


__________________________________________________________________
___________________________тел/tel._____________________________
11. Мамандығы және лауазымы/Occupation (educational background and
position): __________________________________________________________

12. Жұмыс орны/Place of work:________________________________________


мекенжайы/address:_____________________________________тел/tel.______
13. Паспорт түрі/Type of passport:
       дипломаттық/diplomatic     қызметтік/service
       ұлттық/ordinary              басқа құжат түрі/other type of
                                      document
      Нөмірі/Number: ___________________________берілген күні/date of
issue: __________________берілген жері/issued
by:__________________________________________________________қолданыс
мерзімі/valid till:__________________________________________________
14. Туған елінен тыс тұратын адамдар үшін: тұратын мемлекетіне
қайтуға рұқсаты бар ма?/For person who lives outside of the country
of origin: have you got a permission to return to the country of
living?:   Жоқ/No          Бар/Yes
      Рұқсаты болған жағдайда, құжат нөмірін және қолданыс мерзімін
көрсетіңіз/If yes, please indicate the number of this document and
its validity:_____________________________________________________
15. Бұрын Қазақстанда болғансыз ба?/Have you visited the Republic of
Kazakhstan before?:   Жоқ/No     Иә/Yes
      Болған жағдайда, бұрынғы сапарларыңыздың күндерін және мақсатын
көрсетіңіз/If yes, indicate the date and purpose of the visit(s):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
16. Сіздің Қазақстан Республикасына келуіңізге бұрын рұқсат
берілмеген жағдай болды ма?/Have you ever been refused entry to the
Republic of Kazakhstan?:   Жоқ/No    Иә/Yes. Бас тартылған жағдайда,
себептерін жазыңыз (қашан және кім рұқсатты берген жоқ)/If yes,
please give details below (when and by whom):
______________________________________________________________
17. Сапардың мақсаты/Purpose of travel: ____________________________
18. Қабылдайтын тарап (мекенжайы, тел.)/Inviting organization
(address, tel.):
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
немесе жауапты адам туралы мәлімет (толық аты-жөні, мекен-жайы,
тел.)/or person, arranging your visit to Kazakhstan (full name,
address, tel.): ____________________________________________________
19. Қазақстан Республикасында болатын пункттері/Places of destination
in the Republic of Kazakhstan:_______________________________________
20. Қазақстан Республикасындағы келетін бастапқы пункті/The first
place of entry into the Republic of Kazakhstan:______________________
21. Қазақстандағы уақытша тұратын мекенжайы/Temporary address in
Kazakhstan:__________________________________________________________
22. Сіздің сапарыңызды және Қазақстанда болу мерзімінде тұру
шығыстарыңызды кім қаржыландырады?/Who is paying for your cost of
travelling and for your costs of living during your stay in
Kazakhstan?:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
23. Қазақстанда болу мерзіміне сақтандыруыңыз бар ма?/Have you got an
insurance for the period of your stay in Kazakhstan?:   Жоқ/No
  Бар/Yes. Сақтандыру болған жағдайда, оның қолданыс мерзімін және
сақтандыру компаниясының атауын көрсетіңіз/If yes, please indicate
its validity and the name of insurance company:
_____________________________________________________________
24. Қазақстан арқылы транзитпен өткен жағдайда, негізгі баратын
мемлекеттің визасы немесе тұруға ықтиярхаты бар ма?/In case of
transit through Kazakhstan, have you got an entry visa or residence
permit for your destination?:
       Жоқ/No    Бар/Yes. Болған жағдайда, баратын мемлекетті/if
yes, indicate the country of destination:
_________________________________________________________
кіру жоспарланған шекара пунктін/border point through which entry is
planned:_____________________________________________________________
транзиттің бағытын көрсетіңіз/route of transit:
_____________________________________________________________
25. Сұрау салынатын визаның мерзімі/Period of requested visa:
from________________ бастап to _____________ дейін
26. Сұрау салынатын визаның мәртелігі/Number of entries requested:
      1   2   3   көп мәртелік/multiple
27. Балалары (сізбен бірге жүрген балалар паспортыңызға енгізілген
жағдайда ғана толтырылады)/Children (please indicate whether they are
traveling with you and are entered in your passport):

Тегі, аты/
Surname, First names

Туған жері мен күні/
Date and plase of birth

Азаматтығы/
Nationality
      Мен жоғарыда көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс екенін растаймын. Жалған мәліметтер беріліп қойған визаны жоюға немесе оны беруден бас тартуға себеп болуы мүмкін екендігі маған мәлім. Маған берілген визаның іске асу мерзімі аяқталуына дейін Қазақстан Республикасының аумағынан шығып кетуге міндеттімін.


      Мен 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» № 209-II Кодексінің (Салық Кодексі) 514-бабына сәйкес төленген консулдық алымдар сомасының қайтарылмайтыны; берілген виза Қазақстанға кіруге толық кепілдік бермейтіні және Қазақстан Республикасының құзыретті органдары менің Қазақстан аумағына кіруіме келісім беруден бас тартқан жағдайда өтемақыға құқық бермейтіні туралы хабардармын.
      I undertake that the above mentioned personal data are full and correct. I am aware, that wrong data can cause refuse and canceling of already issued visa. I am obliged to leave the territory of the Republic of Kazakhstan before visa expiration.
      I am told, that in accordance with the article 514 of the Tax Code of the Republic of Kazakhstan № 209-II of the 12 of June 2001 the sum of money paid as consular fee is not subject for return; the issued visa does not fully guarantee entry into Kazakhstan and will not serve as basis for compensation in case the authorized bodies of the Republic of Kazakhstan refuse entry for the owner of visa into territory of Kazakhstan.
Күні және жері/
Place and date: _______________________________________
Қолы/Signature: _______________________________________

«Қазақстан Республикасына кіруге және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік өтуге визалар беру, олардың мерзімін ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына

4-қосымша

Қазақстан Республикасының бір мәртелік «А1», «А2», «В1», «В2», «D1» және «G1» санаттарындағы, сондай-ақ бір мәртелік және екі мәртелік «F1» санатындағы визаларын ресімдеу кезінде азаматтары визалық қолдау немесе шақыру қағазын міндетті түрде көрсетуден босатылатын мемлекеттер тізімі 1. Австралия

 2. Австрия Республикасы

 3. Америка Құрама Штаттары

 4. Бельгия Корольдігі

 5. Біріккен Араб Әмірлігі

 6. Болгария Республикасы

 7. Бразилия Федеративтік Республикасы

 8. Германия Федеративтік Республикасы

 9. Грекия Республикасы

 10. Дания Корольдігі

 11. Жаңа Зеландия

 12. Жапония

 13. Израиль Мемлекеті

 14. Иордан Хашимит Корольдігі

 15. Ирландия Республикасы

 16. Исландия Республикасы

 17. Испания Корольдігі

 18. Италия Республикасы

 19. Канада

 20. Қатар Мемлекеті

 21. Кипр Республикасы

 22. Корея Республикасы

 23. Латвия Республикасы

 24. Литва Республикасы

 25. Лихтенштейн Князьдігі

 26. Люксембург Ұлы Герцогтігі

 27. Мажарстан

 28. Малайзия Федерациясы

 29. Мальта Республикасы

 30. Монако Князьдігі

 31. Нидерланды Корольдігі

 32. Норвегия Корольдігі

 33. Оман сұлтандығы

 34. Польша

 35. Португалия Республикасы

 36. Румыния

 37. Сауд Арабиясы Корольдігі

 38. Сингапур Республикасы

 39. Словакия Республикасы

 40. Словения Республикасы

 41. Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігі

 42. Финляндия Республикасы

 43. Француз Республикасы

 44. Хорватия Республикасы

 45. Чех Республикасы

 46. Швейцария Конфедерациясы

 47. Швеция Корольдігі

 48. Эстония Республикасы
Каталог: additionalpages
additionalpages -> «Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу жөніндегі құжаттарды ресiмдеуі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
additionalpages -> «Қазақстан Республикасының кемелеріне қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттарда көзделген кез келген декларацияны немесе басқа құжатты жасау немесе
additionalpages -> «Шетелдіктерге Қазақстан Республикасына кіруге шақыруды ресімдеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Шетелдіктерге Қазақстан Республикасына кіруге шақыруды ресімдеу»
additionalpages -> «Құжаттарды қабылдау және оларды Қазақстан Республикасының шет елдерде жүрген азаматтарына паспорттар жасауға жіберу және олардың паспорттарына қажетті жазбалар енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
additionalpages -> «Консулдық заңдастыру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті Жалпы ережелер
additionalpages -> Қазақстан Республикасына кіруге және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік өтуге визалар беру, олардың мерзімін ұзарту
additionalpages -> «Қазақстан Республикасының шетелдегі азаматтарының азаматтық хал актілерін тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Қазақстан Республикасының шетелдегі азаматтарының азаматтық хал актілерін тіркеу»
additionalpages -> «Қазақстан Республикасының шетелде орналасқан кемелері апатқа ұшыраған жағдайда теңiз наразылығы туралы акт жасау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет