Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы n 214 Заңыбет3/5
Дата07.07.2016
өлшемі236.5 Kb.
1   2   3   4   5
       акушерлiк және гинекология;
       педиатрия немесе терапия: жалпы, невропатология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, аллергология (иммунология), гематология, кәсiптiк патология, отбасылық дәрiгер; инфекциялық аурулар; фтизиатрия;
       хирургия: жалпы, трансплантология, кардиохирургия, ангиохирургия, пластикалық хирургия, жақ-бетсүйек хирургиясы, нейрохирургия, оториноларингология, офтальмология, трансфузиология, урология, травматология және ортопедия;
       анестезиология және реаниматология;
       дерматовенерология (дерматокосметология);
       психиатрия: жалпы, наркология, психотерапия, сексопатология, медициналық психология;
       онкология;
       стоматология;
       дәстүрлi медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануальдық терапия, рефлексотерапия;
       медициналық реабилитология;
       сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптама;
       еңбекке уақытша жарамсыздық пен кәсiптiк жарамдылық сараптамасы;
       санитариялық-гигиеналық және эпидемияға қарсы медициналық қызмет: дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдары мен препараттарын өндiру, қайта өңдеу және өткiзу, сондай-ақ оларды пайдалануға байланысты жұмыстар мен көрсетiлетiн қызмет түрлерін өткізу;
       2) фармацевтикалық қызмет.
       Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
       дәрiлiк заттар өндiрісі;
       медициналық мақсаттағы бұйымдар өндiрісі;
       медициналық техника өндiрісі;
       дәрiлiк препараттарды дайындау;
       медициналық мақсаттағы бұйымдарды дайындау;
       дәрілік заттарды көтерме саудада өткізу;
       дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу.
       Ескерту. 26-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
 
      27-бап. Жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсету
               саласындағы қызметті лицензиялау
 
      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
       1) адвокаттық қызмет;
       2) нотариаттық қызмет;
       3) мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын қоспағанда);
       4) зияткерлік меншікті, материалдық емес активтер құнын бағалау;
       5) аудиторлық қызмет;
       6) қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау және қызмет көрсетумен айналысу.
       Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
       шаруашылық және өзге де қызметтің І санаты үшін табиғат қорғауға қатысты жобалау, нормалау;
       шаруашылық және өзге де қызметтің І санаты үшін экологиялық аудит;
       7) лотерея ұйымдастыру және өткізу;
       8) заңды тұлғалардың күзет қызметін жүзеге асыру;
       9) туроператорлық қызмет;
       10) жеке сот орындаушыларының қызметі.
        Ескерту. 27-бап жаңа редакцияда көзделген - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.10 N 36-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
 
      28-бап. Ойын бизнесі саласындағы қызметті лицензиялау

      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:


       1) казино қызметі;
       2) ойын автоматтары залының қызметі;
       3) букмекерлік кеңсе қызметі;
       4) тотализатор қызметі.

      29-бап. Ветеринария саласындағы қызметті лицензиялау


 
      Ветеринария саласындағы қызметпен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі.
       Қызметтің бұл түрі мынадай кіші қызмет түрлерін қамтиды:
       ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру;
       жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатқа ветеринариялық-санитарлық сараптама жүргізу.
       Ескерту. 29-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
 
      30-бап. Сот-сараптама саласындағы қызметті лицензиялау
 
      Сот-сараптама қызметімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі.
 
      31-бап. Мәдениет саласындағы қызметті лицензиялау
 
      Тарих пен мәдениет ескерткіштерінде археологиялық және (немесе) ғылыми-реставрациялық жұмыстарды жүзеге асыру үшін лицензияның болуы талап етіледі.
 
      32-бап. Қаржы саласындағы қызметті және қаржы
               ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті
               лицензиялау
 
      Қызметтің мына түрлерімен айналысу үшін лицензияның болуы талап етіледі:
       1) банк операциялары:
       заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;
       жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;
       банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;
       банктердің жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашуы және жүргізуі, оларда осы тұлғаға тиесілі тазартылған қымбат бағалы металдар мен қымбат металдардан жасалған монеталарының физикалық мөлшері көрсетіледі;
       кассалық операциялар: банктер мен Ұлттық почта операторының қолма-қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта есептеуді, сұрыптауды, орауды және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдауы және беруі;
       аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау. Аударым операциясын жүзеге асыруға лицензия банктерге және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабының 6-1-тармағында аталған заңды тұлғаларға ғана беріледі;
       есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдерін және өзге де борыштық міндеттемелерін есепке алу (дисконт);
       банктік қарыз операциялары: банктің, ипотекалық ұйымның немесе агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарының төлем жасалу, мерзімдік және қайтарымдылық шарттарында ақшалай нысанда кредиттер беруі;
       шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру;
       банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау;
       төлем құжаттарын (вексельдерден басқа) инкассоға қабылдау;
       аккредитив ашу (шығару) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;
       ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беру;
       үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін банктік тапсырмалар мен өзге де міндеттемелерді беру;
       2) банктер жүзеге асыратын өзге де операциялар:
      тазартылған қымбат бағалы құйма металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобының металдары), қымбат бағалы металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және өткізу;
       құрамында қымбат бағалы металдар мен қымбат бағалы тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және өткізу;
       вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлеушінің вексельдерге ақы төлеуі жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ домицильдендірілген вексельдерге ақы төлеу, делдалдық тәртіппен вексельдердің акцепті;
       лизингтік қызметті жүзеге асыру;
       меншікті бағалы қағаздарды (акциялардан басқа) шығару;
       факторингтік операциялар: төлем жасамау тәуекелін қабылдай отырып, сатып алушыдан тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) ақы төлеуді талап ету құқығын иелену;
       форфейтингтік операциялар (форфейтер): сатушыға айналымсыз жолмен вексель сатып алу арқылы тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесіне ақы төлеу;
       сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне орай және тапсырмасы бойынша ақшаларды ипотекалық қарыздар және тазартылған қымбат бағалы металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;
       сейфтік операциялар: сейф жәшіктерін, шкафтар мен үй-жайларды жалға беруді қоса алғанда, клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер;
       2-1) ислам банктері жүзеге асыратын банк операциялары:
      жеке және заңды тұлғалардың талап етілгенге дейін процентсіз депозиттерін қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу және жүргізу;
      жеке және заңды тұлғалардың инвестициялық депозиттерін қабылдау;
      банктік заем операциялары: ислам банкінің мерзімділік, қайтарымдылық талаптары бойынша және сыйақы алмай ақшалай нысанда кредиттер беруі;
      кәсіпкерлік қызметті мынадай түрде қаржыландыру: коммерциялық кредитті бере отырып, сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландыру;
      заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу жолымен және (немесе) әріптестік талаптары бойынша өндірістік және сауда қызметін қаржыландыру;
      лизинг (жалдау) талаптары бойынша инвестициялық қызмет;
      ислам банкінің банк операцияларын жүргізу кезіндегі агенттік қызмет;
       3) "өмірді сақтандыру" саласы бойынша мынадай сақтандыру сыныптары шегінде:
       өмірді сақтандыру;
       аннуитеттік сақтандыру;
       4) "жалпы сақтандыру" саласы бойынша мынадай сақтандыру сыныптары шегінде:
       жазатайым оқиғалардан сақтандыру;
       ауру жағдайына арналған сақтандыру;
       автомобиль көлігін сақтандыру;
       темір жол көлігін сақтандыру;
       әуе көлігін сақтандыру;
       су көлігін сақтандыру;
       жүктерді сақтандыру;
       осы тармақшаның төртінші-сегізінші абзацтарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті залалдан сақтандыру;
       автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
       әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
       су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;
       осы тармақшаның оныншы - он екінші абзацтарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру;
       қарыздарды сақтандыру;
       ипотекалық сақтандыру;
       кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру;
       осы тармақшаның он төртінші, он бесінші, он алтыншы және он сегізінші абзацтарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру;
       өзге де қаржы шығындарынан сақтандыру;
       сот шығыстарын сақтандыру;
       титулдық сақтандыру;
       5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандыру түрлері:
       көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; Z030446
       тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; Z030444
       жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;
      аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; Z030440
       туроператор мен турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; Z030513
       өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру;
       қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру; Z040580
       қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру; Z050030
       міндетті экологиялық сақтандыру жөніндегі қызмет;
       6) қайта сақтандыру жөніндегі қызмет.
      "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру ұйымының тек "жалпы сақтандыру" саласында ғана сақтандырудың барлық сыныптары бойынша қайта сақтандыру жөнінде лицензия алуға және қызметті жүзеге асыруға құқығы бар.
      "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар сақтандыру ұйымының тек "өмірді сақтандыру" саласында ғана сақтандырудың барлық сыныптары бойынша қайта сақтандыру жөнінде лицензия алуға және қызметті жүзеге асыруға құқығы бар.
       Қайта сақтандыру жөніндегі лицензия негізінде қызметтің ерекше түрі ретінде қайта сақтандыруды жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымы "өмірді сақтандыру" және "жалпы сақтандыру" салаларындағы сақтандырудың барлық сыныптары бойынша қайта сақтандыруды жүзеге асыруға құқылы;
       7) сақтандыру брокерінің қызметі;
       8) тәуелсіз актуарий ретінде қызметті жүзеге асыратын және тізбесі мен оларға қойылатын талаптарды қаржы нарығы және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген актуарийлердің халықаралық қауымдастықтарының мүшелері болып табылатын адамдардың қызметін қоспағанда, сақтандыру нарығындағы актуарийлік қызмет;
       9) брокерлік қызмет;
       10) дилерлік қызмет;
       11) алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
       12) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет.
       Аталған қызмет түрі қызметтің мынадай кіші түрлерін:
       ерікті зейнетақы жарналарын (ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры) тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті;
       ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті қамтиды;
       13) алып тасталды - ҚР 21.06.2013 N 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
       14) кастодиан қызметі;
       15) трансфер-агенттік қызмет;
       16) бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен жасалатын сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызмет;
       16-1) қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметі;
       17) алып тасталды - ҚР 21.06.2013 N 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
       18) мемлекет қатысатын кредиттік бюроның қызметін қоспағанда, кредиттік бюроның қызметі.
      Ескерту. 32-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2009.02.12 N 133-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.02.13 N 135-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-баптан қараңыз), 2009.07.11 N 185-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.30 № 234-IV(2010.08.09 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.07.15 N 338-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 21.06.2013 N 106-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
 
      33-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
               қызметті лицензиялау
 
      Лицензияның болуы мынадай қызмет түрлерiмен айналысу үшiн талап етiледi:
       1) iздестiру қызметi.
       Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
       инженерлiк-геодезиялық жұмыстар, оның iшiнде:
       геодезиялық орталықтарды салу және қалау;
       жоспарлы-биiктiк түсiру желiлерiн құру;
       жобалау мен салуға арналған топографиялық жұмыстар (1:10000-нан 1:200-ге дейінгі масштабтағы түсiрулер, сондай-ақ жерасты коммуникациялары мен құрылыстарын түсiру, жердегi желiлiк құрылыстар мен олардың элементтерiн трассалау және түсiру);
       инженерлiк-геологиялық әзiрлемелердi, геофизикалық және басқа да iздестiру нүктелерiн бекiту арқылы нақты іске асырумен байланысты геодезиялық жұмыстар;
       инженерлiк-геологиялық және инженерлiк-гидрогеологиялық жұмыстар, оның iшiнде:
       геофизикалық зерттеулер, шолып байқау және түсiру;
       жер қабаттарын далалық зерттеулер, гидрогеологиялық зерттеулер;
       2) жобалау қызметі.
       Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
       қала құрылысын жобалау (тарих және мәдениет ескерткiштерiндегі ғылыми-реставрациялық жұмыстарды қоспағанда, тарихи құрылыс аудандарының қала құрылысын қалпына келтiру үшiн жобалау құқығымен) және жоспарлау, оның iшiнде:
       жоспарлау құжаттамасын (аумақтардың қала құрылысын жоспарлаудың кешендi схемаларын – аудандық жоспарлау жобаларын, елдi мекендердiң бас жоспарларын, аудандарды, шағын аудандарды, орамдарды, жекелеген учаскелердi егжей-тегжейлi жоспарлау жобалары мен салу жобаларын);
       елдi мекендердiң (елдi мекендер шекараларының шегiнде орналасқан көше-жол желiлерi мен қалаiшiлiк және сыртқы көлiк объектiлерiнiң) және қонысаралық аумақтардың (елдi мекендердiң көше-жол желiсiнен тысқары орналасқан сыртқы көлiк объектiлерi мен коммуникацияларының) көлiк инфрақұрылымын дамыту схемаларын;
       құрылыс салу жүйесiнде жылу энергиясын өндiру және тасымалдау объектiлерін орналастыра отырып, елдi мекендердi жылумен жабдықтау, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасқан өндiрiстiк кешендердi жылумен жабдықтау схемаларын;
       ауыз су және (немесе) техникалық су көздерiн орналастыра отырып және су ағызуды трассалай отырып, елдi мекендердi сумен жабдықтау схемаларын, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасқан өндiрiстiк кешендердi сумен жабдықтау схемаларын;
       тұрмыстық, өндiрiстiк және жауын-шашынның сарқынды суларын жинау мен ағызудың орталықтандырылған жүйесiн, бас тазартқыш құрылыстарды, сарқынды суларды буландырғыштар мен қайта генерациялау объектiлерiн орналастыруды қоса алғанда, елдi мекендер мен өндiрiстiк кешендердiң кәрiз схемаларын;
       елдi мекендер мен қонысаралық аумақтарда орналасқан өндiрiстiк кешендердi газбен жабдықтау схемаларын;
       құрылыс салу жүйесiнде электр энергиясын өндiру және тасымалдау объектiлерiн орналастыра отырып, елдi мекендердi электрмен жабдықтау, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасқан өндiрiстiк кешендердi электрмен жабдықтау схемаларын;
       инфрақұрылым объектiлерi мен ақпарат көздерiн орналастыра отырып, елдi мекендер үшiн телекоммуникация және байланыс схемаларын әзiрлеу;
       ғимараттар мен құрылыстар үшін сәулеттiк жобалау (тарих және мәдениет ескерткiштерiндегі ғылыми-реставрациялау жұмыстарын қоспағанда, сәулеттiк-реставрациялау жұмыстары үшiн жобалау құқығымен), оның iшiнде:
       объектiлердiң бас жоспарларын, аумақтың инженерлiк дайындығын, жер бедерiн көркейтуді және ұйымдастыруды;
       құрылыстық жобалау (ғимараттар мен құрылыстарды күрделi жөндеу және (немесе) реконструкциялау үшiн жобалау, сондай-ақ төменде аталған жұмыстардың әрқайсысы үшiн конструкцияларды нығайту құқығымен) және конструкциялау, оның iшiнде:
       негiздер мен iргетастарды;
       бетон және темір-бетон, тас және арматура-тас конструкцияларды;
       металл (болат, алюминий және қорытпа) конструкцияларды;
       инженерлiк жүйелер мен желiлердi, оның iшiнде:
       жылытудың iшкi жүйелерiн (электрмен жылытуды қоса алғанда), желдетудi, кондиционерлеуді, салқын ауамен жабдықтауды, газдандыруды (төмен қысымды газбен жабдықтауды), сондай-ақ олардың қосалқы объектiлерi бар сыртқы желiлерiн;
       су құбыры (ыстық және суық су) мен кәрiздiң iшкi жүйелерiн, сондай-ақ олардың қосалқы объектiлерi бар сыртқы желiлерiн;
       тогы әлсiз құрылғылардың (телефондандырудың, өрттен қорғау дабыл құралының) iшкi жүйелерiн, сондай-ақ олардың сыртқы желiлерiн;
       iшкi және сыртқы электрмен жарықтандыру, 0,4 кВ-ға дейiн және 10 кВ-ға дейiн электрмен жабдықтау жүйелерiн;
       35 кВ-ға дейiн, 110 кВ-ға дейiн және одан жоғары электрмен жабдықтауды;
       магистральдық мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырл

арын, газ құбырларын (орта және жоғары қысымды газбен жабдықтауды) жобалау;


       тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы, оның iшiнде:
       мектепке дейiнгi білім беруге, жалпы және арнаулы білім беруге, интернаттарға, кадрлар даярлайтын орындарға, ғылыми-зерттеу, мәдени-ағарту және ойын-сауық мекемелерiне, сауда (дәрiханаларды қоса алғанда), денсаулық сақтау (ауруларды емдеу және олардың профилактикасы, оңалту және санаториялық емдеу), қоғамдық тамақтану мен тұрмыстық қызмет көрсету кәсiпорындарына, дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық жаттығуларға, демалыс пен туризмге, сондай-ақ түрлi қоғамдық мақсаттағы үй-жайлары бар өзге де көп функциялы ғимараттар мен кешендерге арналған;
       көлiк инфрақұрылымына (халыққа тiкелей қызмет көрсетуге арналған) және коммуналдық шаруашылыққа арналған (көлiк құралдарына қызмет көрсету үшін, сондай-ақ өзге де өндiрiстiк-шаруашылық мақсатындағы ғимараттар мен құрылыстардан басқа) ғимараттар мен құрылыстарды технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
       өндiрiстiк мақсаттағы, оның iшiнде:
       энергетика өнеркәсiбiне арналған;
       жеңiл және тамақ өнеркәсiбiн қоса алғанда, өңдеу өнеркәсiбiне арналған;
       ауыр машина жасауға арналған;
       медицина, микробиология және фармацевтика өнеркәсiбiне арналған;
       бөгеттер, дамбалар, басқа да гидротехникалық құрылыстар;
       мұнара және дiңгек үлгiсiндегi конструкцияларға;
       көтергіш-көлiктiк құрылғылар мен лифтiлерге арналған объектiлердi технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
       көлiк инфрақұрылымы, байланыс және коммуникация, оның iшiнде:
       автомобиль, электр, теміржол және өзге де рельстi, әуе, су көлiгi түрлерiн қоса алғанда, қалаiшiлiк және сыртқы көлiкке;
       жергiлiктi байланыс, радио-, телекоммуникация желiлерiне;
       байланыс (спутниктiк байланысты қоса алғанда) және өзге де телекоммуникация түрлерiнiң жалпыреспубликалық және халықаралық желiлерiне қызмет көрсету жөніндегі объектiлердi технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
       мыналарды:
       теміржол көлiгi қатынасы жолдарын;
       барлық санаттағы автомобиль жолдарын;
       қалалық электр көлiгінiң көше-жол желiсiн;
       көпiрлер мен көпiр өткелдерiн, оның iшiнде көлiк эстакадалары мен көп деңгейлi жолайырықтарын қамтитын технологиялық жобалау (көлiк құрылысы жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
       өңдеу өнеркәсiбi кәсiпорындарын қоспағанда, ауыл шаруашылығы объектiлерiнiң құрылысын технологиялық жобалау (жобалардың технологиялық бөлiгiн әзiрлеу);
       3) құрылыс-монтаж жұмыстары.
       Қызметтiң бұл түрi мынадай кiшi қызмет түрлерiн қамтиды:
       жер қабатындағы арнаулы жұмыстарды, оның ішінде:
       іргетас негіздерін орналастыруды;
       жер қабатындағы бұрғылау жұмыстарын;
       суасты-техникалық жұмыстар мен теңiз қайраңындағы жұмыстарды;
       объектілерді күрделі жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын, ғимараттар мен құрылыстардың (оның iшiнде көпiрлер, көлiк эстакадалары, тоннельдер мен жол өткізгілер, өзге де жасанды құрылыстар) тiрек және (немесе) қоршау конструкцияларын салуды, оның ішінде:
       металл конструкцияларды монтаждауды;
       мұнара және дiңгек үлгiсiндегi құрылыс конструкцияларын, түтiн мұржаларын монтаждауды;
       көпiрлер мен көпiр өткелдерiнiң тiрек конструкцияларын монтаждауды;
       гидротехникалық және селден қорғау құрылыстарын, бөгеттердi, дамбаларды;
       түтiн мұржаларын, күш түсетін құрылыстарды, градирняларды, шахта үстiндегi тоқпақтарды;
       тау-кен ұңғылау және тоннель жұмыстарын, сүзгілеуге қарсы қалқаларды орналастыруды;
       көтергіш құрылғылардың (лифтiлердiң, эскалаторлардың, шахта тоқпақтары мен көтергiштерiнiң, аспалы жолдар мен басқа да көтергіш құрылғылар конструкцияларын) құрылыс конструкцияларын монтаждауды;
       монолиттi конструкцияларды орналастыру, сондай-ақ құрама-бетон және темiр-бетон конструкцияларын монтаждауды, қабырғалар мен аралық қабырғалардың жеке элементтерін қалауды және ойықтарды толтыруды;
       шатыр жабу жұмыстарын қамтиды;
       күрделі жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын желілік құрылыстарды салу жөніндегі арнаулы құрылыс және монтаж жұмыстарын, оның ішінде:
       қысыммен жұмыс iстейтiн не жарылу-өрт қаупi бар немесе өзге де қауiптi (зиянды) сұйық немесе газ тектес заттарды сақтауға арналған болат резервуарларды (ыдыстарды);Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет