Қазақстан республикасының Ғылым және ғылым министрлігібет1/5
Дата22.02.2016
өлшемі1.04 Mb.
  1   2   3   4   5

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІЕ.А.БУКЕТОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Философия тарихы» пәні бойынша

_______________________бағыттар бойынша

050201 - «Философия» мамандығы үшінтестілік тапсырмалар
Құрастырушылар:

к.фс.ғ., доцент Сағатова А.С.____________

к.фс.ғ., доцент Смагулов Е.М.___________

к.фс.ғ., доцент Рахимжанов Б.К.___________


аға оқытушы Донецкая Н.А.______________


аға оқытушы Куликов В.Ю.______________

аға оқытушы Мұқыш К.С.________________

оқытушы Гаппасова А.Г._________________
Кафедрасының меңгерушісі

к.фс.ғ., доцент Иманбеков М.М.___________


Тестілік тапсырмалар саны: 300

Құрастырылған күні: 2009
МАБ сынау тестілеуніне арналған

$$$ 1


Рим императоры – римдік ұлы философ:

A) Нерон


B) Марк Аврелий

C) Домициан

D) Траян

E) Диоклетиан


$$$ 2

Антикалық философияның хронологиялық кеңістігі:

A) Б.д.д.IV ғ-дан бастап.

B) Б.д.д.I ғ.-б.д.I ғ. дейін.

C) Б.д. II-III ғ.

D) Б.д.д.Vғ.- б.д.IІІ ғ. дейін.

E) Б.д.д.VІІ ғ.соңы - б.д.VI ғ. дейін.
$$$ 3

Афинадағы Платон мектебі:

A) Ликей

B) Стоя


C) Садистік

D) Академия

E) Перепатетиктік
$$$ 4

Милет мектебінің негізін қалаушы:

A) Анаксимандр

B) Пифагор

C) Фалес

D) Гераклит

E) Диоген
$$$ 5

Фалестің ойынша барлығы жаралады:

A) оттан

B) судан

C) жерден

D) ауадан

E) бәрінен бірдей
$$$ 6

Философияға «апейрон» ұғымын ендіруші:

A) Анаксимандр

B) Мелисс

C) Диоген

D) Филолай

E) Теофраст
$$$ 7

«Апейрон» сөзінің мағынасы:

A) жанды дүние

B) тірі


C) теориялық

D) физикалық

E) дәйексіздік
$$$ 8

Милет мектебінің өкілдері:

A) Пифагор, Филалай

B) Фалес, Анаксимандр, Анаксимен

C) Антисфен, Диаген

D) Спевсипп, Аристотель

E) Эпикур, Лукреций
$$$ 9

Анаксименнің ойынша алғашқы бастама:

A) от

B) жер


C) су

D) темір


E) ауа
$$$ 10

Грек философиясының дамуына үлес қосқан екі Ұлы грек ақындары:

A) Гомер және Гесиод

B) Архилох, Сапфо

C) Эсхил, Софокл

D) Еврипид, Теренчий

E) Парменид , Зенон
$$$ 11

«Философия» сөзін тудырған, әйгілі философ, матиматик:

A) Пифагор

B) Эмпедокл

C) Мелисс

D) Диоген Синопский

E) Диоген Лоэрций
$$$ 12

Пифагорша әлемнің алғашқы бастамасы:

A) сан

B) су


C) үшбұрыш

D) жер


E) ауа
$$$ 13

«Өзенге екі қайтара түсу мүмкін емес» афоризмінің авторы:

A) Гесиод

B) Гераклит

C) Анакреонт

D) Архилох

E) Критий
$$$ 14

«Соғыс барлығының әкесі, патшасы барлығының ...» авторын белгілеңіз:

A) Кратил

B) Сократ

C) Платон

D) Анаксагор

E) Гераклит
$$$ 15

«Бәрі де өтеді » кімнің философиялық принципі:

A) Гераклит

B) Пифагор

C) Анаксагор

D) Сократ

E) Анаксиген
$$$ 16

Элей мектебінің негізін салушы , ақын және философ:

A) Гомер

B) Гесиод

C) Эсхил

D) Софокл

E) Ксенофан
$$$ 17

Құдай туралы политеистік көзқарасқа сын білдіруші философ:

A) Еврипид

B) Евмагер

C) Архилох

D) Анакреонт

E) Ксенофан
$$$ 18

Гесиод поэмасы:

A) «Теогония» («О происхождении богов»)

B) «О природе вещей»

C) «Илиада»

D) «Одиссея»

E) «О природе»
$$$ 19

Элей мектебінің негізін салушы:

A) Анаксагор

B) Парменид

C) Зенон

D) Прокл


E) Лукреций
$$$ 20

Болмыс мәселесін зерттеудің бастамасы қай мектеппен байланысты:

A) Элей мектебі

B) Милет мектебі

C) Пифагор мектебі

D) Орфиктер

E) Сократтық мектеп
$$$ 21

Кеңістік пен уақыт бойынша қозғалыс «апориясын» ұсынған ойшыл:

A) Зенон

B) Гераклит

C) Платон

D) Прокл


E) Ямвлих
$$$ 22

Элей мектебінің соңғы өкілі:

A) Мелисс

B) Эмпедокл

C) Филолай

D) Сократ

E) Платон
$$$ 23

Эмпедокл философиясындағы екі алғышарт:

A) махаббат және кек

B) су және от

C) жер және ауа

D) рух және жан

E) жан және тән
$$$ 24

Левкипп пен Демокрит бастамасы:

A) эпикуризм

B) стойцизм

C) неоплатонизм

D) скептицизм

E) атомизм
$$$ 25

Нус ілімін қалыптастырушы:

A) Платон

B) Анаксагор

C) Гераклит

D) Анахарсис

E) Антисфен
$$$ 26

«Нус»-дегеніміз:

A) ойлау

B) тұжырым

C) материя

D) форма


E) ақыл
$$$ 27

Анаксагордың философиясындағы материалды элемент:

A) атом

B) су, жерC) от, ауа

D) стихиялардың барлығы

E) гомеомерлер
$$$ 28

Софистер екі топқа бөлінеді:

A) платондықтар мен перепатетиктер

B) платондықтар, неоплатондықтар

C) Сократқа дейінгілер және скептиктер

D) эпикурліктер және стоиктер

E) аға және кіші буын
$$$ 29

Аға буын софистер өкілдері:

A) Антисфен, Диоген

B) Парменид, Зенон, Мелисс

C) Аммоний Саккас, Ориген

D) Плотин, Прокл, Ямвлих

E) Пратагор, Горгий, Гиппий
$$$ 30

Кіші софистердің ішіндегі белгілісі:

A) Критий

B) Ямвлих

C) Прокл

D) Диоген

E) Спевсипп
$$$ 31

Маевтиканы ойлап тапқан кім?:

A) Платон

B) Сократ

C) Ксенофонт

D) Ксенофан

E) Хрисипп
$$$ 32

«Өзіңді өзің таны» қай философятың принципі?:

A) Аристотель

B) Демокрит

C) Демосфен

D) Сократ

E) Антисфен
$$$ 33

Платон іліміндегі мемлекеттіліктің қажетсіз формасы:

A) деспотизм, тирания

B) монархия, республика

C) аристократия

D) империя

E) тимократия, олигархия, демократия
$$$ 34

Платон философиясындағы тимократияның көрінісі:

A) менменшіліктің асқақтаған бейнесіндегі билік

B) аристократтық билікпен бірдей

C) демократияның басқа атауы

D) платонизмнің этикалық идеалы

E) платонизмнің саяси идеалы
$$$ 35

Платондық түсініктегі олигархия:

A) қатаң билік

B) көпшіліктің азшылықты билеуі

C) билік

D) азшылықтың көпшілікті билеуі

E) көпшіліктің билеуі
$$$ 36

Платонның еңбегіндегі әмбебап мемлекеттік құрлымның негізгі принципі:

A) ізеттілік

B) жауапкершілік

C) әділеттілік

D) ерлік


E) қайрымдылық
$$$ 37

Платонша философиялық қайрымдылық дегеніміз:

A) даналық, ерлік, мақсаттылық, әділеттілік

B) білімділік

C) мақсаттылық

D) сенім


E) шындық
$$$ 38

Платонның ойынша жанның бейнесі:

A) сезімділік пен ақыл

B) зерделік, аффектілік, бағындырушылық

C) бейнелеу, елестету, еске алу

D) эмпирикалық, теориялық

E) пайымдаушылық және қайраткерлік
$$$ 39

Платоннан кейінгі Академия жетекшелігіне ізбасар:

A) Спевсипп

B) Карнеад

C) Панэтий

D) Аристипп

E) Евклид
$$$ 40

Афинадағы Аристотель мектебі:

A) Ликей

B) Стоя


C) Академия

D) Сад


E) Перипатетиктер
$$$ 41

Киниктер мектебін негіздеуші:

A) Карнеад

B) Филолай

C) Пифагор

D) Аристотель

E) Антисфен
$$$ 42

Антикалық скептецизмнің негізін қалаушы:

A) Прокл

B) Плотин

C) Секст Эмпирик

D) Энесидем

E) Пиррон
$$$ 43

Аристотель философиясындағы белсенді бастама:

A) материя

B) форма


C) жан

D) логос

E) зерде
$$$ 44

Аристотель іліміндегі 4 себептілік:

A) материя, форма, қозғалыс себебі, мақсат

B) материя

C) форма

D) мақсат

E) қозғалыс
$$$ 45

Рим императоры әрі ұлы Рим философы:

A) Сенека

B) Нерон


C) Марк Аврелий

D) Цицерон

E) Эпиктет
$$$ 46

Аристотель жүйесіндегі Құдай синонимі:

A) Алғашқы бастама

B) Логос


C) Әлемдік жан

D) Абсолютті рух

E) Абсолют
$$$ 47

Логика ғылымы бойынша Аристотельдің еңбек топтамасы:

A) «Катигория»

B) «Аналитика 1, 2.»

C) «Органон»

D) «Топика»

E) «Талқылау туралы»
$$$ 48

Аристотельден кейінгі Ликей жетекшелігіне ізбасар:

A) Эпикур

B) Лукреций

C) Плиний кіші

D) Плиний

E) Теофраст
$$$ 49

Антикалық скептицизмнің негізін қалаушы:

A) Иосиф Флавий

B) Светоний

C) Тацит

D) Энесидем

E) Пиррон
$$$ 50

Скептицизмдегі талқылаудан тартынған тақырып:

A) дәуір

B) атараксия

C) эвтюмия

D) анамнесис

E) феория
$$$ 51

Нақтылық туралы скептиктердің қарсы аргументтері:

A) апории

B) гемеомерия

C) троптар

D) теоремалар

E) аксиомалар
$$$ 52

Римдік эпикуристік шығармалардың ең әйгілісі:

A) Лукреций Кар. «О природе вещей»

B) Вергилий «Энеида»

C) Гораций «поэтика»

D) Овидий «Скорные элегии»

E) Сенека «Нравственные письма»
$$$ 53

Антикалық неоплатонизмнің атақты өкілі:

A) Сенека

B) Эпиктет

C) Эпикур

D) Левкипп

E) Плотин
$$$ 54

Аристотельдағы «теология» синонимі:

A) этика

B) алғашқы философия

C) физика

D) саясат

E) риторика
$$$ 55

Адамның өмірі және өмір мағынасы туралы атақты шумер - аккад шығармасы:

A) «Гильгамеш туралы аңыз»

B) «Тау үйі»

C) «Ведалар»

D) «Типитака»

E) «Нақыл сөздер»
$$$ 56

Вавилондағы Күн, әдіт сот, әділет құдайы:

A) Иштар

B) Шамаш


C) Мардук

D) Ану


E) Ташмуза
$$$ 57

Вавилонның саяси және қоғамдық өміріне үлкен ықпал жасаған кім?

A) халықтық жиналыс

B) құл иеленушілер

C) абыздар

D) патша


E) шет жергіліктер
$$$ 58

Египттегі әдебиеттің «классикалық» гүлдену кезеңі қайсы?

A) Жаңа патшалық кезеңі

B) Көне патшалық кезеңі

C) Орталық патшалық кезеңі

D) Жаңа патшалық соңы

E) Көне патшалық басы
$$$ 59

Грек жазушысы Плутарх кітабында толық сақталған әйгілі египет мифі:

A) «Исида және Осирис»

B) «Нан жаны»

C) «Ақиқат»

D) «Синухет әңгімесі»

E) «Пирамида әтіндері»
$$$ 60

Адамгершілік элементтеріне ие құдайлар әнұраны жалбарыну мазмұны бар атақты діни-магиялық Египет жинағы:

A) «Өлілер кітабы»

B) « Аменемхет патша үйретуі»

C) «Птахопет үйретулері»

D) « Пирамида мәтіндері»

E) «ІІІ Сенусерту әнұраны»
$$$ 61

Көне Египетте адам – көп өлшемді жан деп санаған. Ол қанша өлшемге ие?

A) бес

B) сегіз


C) он

D) бір


E) жеті
$$$ 62

Самхиттегі магиялық формула жинағы қалай аталады?

A) Ригведа

B) Яджурведа

C) Веданта

D) Атхарваведа

E) Самаведа
$$$ 63

Үнді діни-философиялық дәстүрдегі құдай қиратушы кім?

A) Индра

B) Вишну


C) Шива

D) Атман


E) Брахма
$$$ 64

Санскриттік «варна» термині нені білдіреді?

A) тазалық

B) сыртқы

C) мейірім

D) сенім


E) құдірет
$$$ 65

«Даршана » термині нені білдіреді?

A) болжау, көзін ашу , жарыққа ұмтылу.

B) алдын-ала болжау, көріпкелдік

C) назар аудару, тыңдау

D) махаббат, мейірімділік

E) жауаптылық, еркінділік
$$$ 66

«Махабхарата» және «Рамаяна» шығармалары қай мәдениет ескерткіші:

A) Қытай

B) Египт


C) Вавилон

D) Үнді


E) Иран
$$$ 67

Үнді философиясындағы ортодоксальды емес бағыттар:

A) буддизм

B) синтоизм

C) конфуцианство

D) веданта

E) санкхья
$$$ 68

Упанишаданың тууы қай кезеңге жатады:

A) шамамен б.з.д.1000 э.

B) шамамен б.з.д.600ж.

C) шамамен.600 ж. бұрын

D) шамамен б.з.д. 200ж.

E) шамамен 200. ж. бұрын
$$$ 69

Үндідегі «Құдайлар әні» аталатын аса құрметті рухани мәдениет ескерткіш:

A) Арджуна

B) Локаята

C) Бхагавадгита

D) Атхарваведа

E) Араньяка
$$$ 70

Буддизм қай территорияда пайда болды:

A) көне Грецияда

B) Көне Үндіде

C) Көне Қытайда

D) Көне Египетта

E) Көне Римде
$$$ 71

Буддизм қашан пайда болды:

A) Қытайда б.э.д. 5ғ.

B) Египетте б.э.д. 5ғ.

C) Үндіде б.э.д. 5ғ.

D) Грецияда б.э.д. 5ғ..

E) Римде б.э.д.5ғ.
$$$ 72

Джайнизмнің негізін қалаушы:

A) Будда.

B) Махавира

C) Конфуций

D) Лао-Цзы

E) Сократ
$$$ 73

Қай мәтіндер буддизмде канондық ілімдер түпнегізі болып саналады?

A) Упанишада мәтіндері

B) Ведалар

C) Яджурведа

D) Трипитака мәтіндері

E) Ригведа
$$$ 74

«Трипитака» үш бөлімге бөлінеді. Алғашқы бөлімі – Виная – питака мазмұны?

A) дін заңы

B) Будданың айтқандары мен уағыздары

C) сутрашты талдау

D) өтіріктен бас тарту

E) некелік міндетті сақтау
$$$ 75

Махаяна мектебінің иогочары түсінігі бұл:

A) «Сана сақтау»

B) «Қуыстық»

C) «Үш байлық»

D) «Дхарманың» әлемдік заңы»

E) «Карма заңы»
$$$ 76

«Ағалар жолы» мағынасын және абхидхарма ілімінің негізінде құралған буддизмнің жаңа формасы:

A).Махаяна

B) Хинаяна

C) Ламаизм

D) Джайнизм

E) Индуизм
$$$ 77

Вайбхашика дегеніміз не?

A) Хинаяна ішіндегі мектеп

B) Ламаизм ішіндегі мектеп

C) Махаяна ішіндегі мектеп

D) индуизм бағыты

E) джайнизм бағыты
$$$ 78

Джайнизмдегі «Шрути» таным түрі нені білдіреді?

A) Көріпкелдіктің көмегімен келетін таным

B) Түс немесе белгі арқылы келетін таным

C) Басқалардың ойларын тану

D) Кемел білім

E) Сезімдік қабылдау арқылы келетін таным
$$$ 79

«Таза зерде» мағынасын білдіретін иогочар мектебінің бағыты қалай аталады?

A) Виджняна-вада

B) Шуньята

C) Читтаматра

D) Виджняптиматра

E) Махаяна-Санграха
$$$ 80

Философиядағы джайнилік бағыттың негізін қалаушы:

A)Махавира Вардхамана

B) Гаутама Будда

C) Патанджали

D) Готама

E) Джаймини
$$$ 81

Джайнизмдегі негізгі бағыттар:

A) махаяна, хинаяна

B) дигамбар, шветамбар

C) ламаизм, хинаяна

D) йогизм, хинаяна

E) йочагар, вайбхашик
$$$ 82

Буддизмдегі негізгі бағыттар:

A) хинаяна, махаяна, ламаизм

B) дигамбар, шветамбар

C) конфуцианство, досизм

D) сунизм, шиизм

E) католицизм, протестантизм
$$$ 83

Төрт ақиқат қай философияда көрсетілген:

A) джайнизмде

B) буддизмде

C) ньяя

D) синтоиздеE) санкхья
$$$ 84

Осы ілімнің айтуы бойынша пайда болудың және құлаудың циклдық процесі бар:

A) Санкхья

B) Йога


C) Ньяя

D) Вайшешика

E) Веданта
$$$ 85

Жер, су, от, ауа элементтеріне құрылымдық анализ беретін Үндідегі философиялық мектеп:

A) Вайшешика

B) Ньяя


C) Санкхья

D) Чарвака

E) Минанса-веданта
$$$ 86

Үнді философиялық мектебіндегі логикалық мәселелерді шешуге тән:

A) Санкхья

B) Буддизм

C) Синтоизм

D) Ньяя


E) Конфуцианство
$$$ 87

Санкхья философиясындағы «пракрити» термині нені білдіреді?

A) Армандардың адам еркіне бағынуы

B) Сезімдік ләззат

C) Мәннен дамитын әлем

D) Демді реттеу

E) «Менді» сезіну
$$$ 88

Философиялық Миманса бағытының негізін қалаушы:

A) Махавира Вардхамана

B) Гаутама Будда

C) Готама

D) Патанджали

E) Джаймини
$$$ 89

Үнді философиясындағы психологиялық категориялар мен психологиялық оқып үйретуді зерттейтін бағыт:

A) буддизм

B) синтоизм

C) йога

D) ньяя


E) даосизм
$$$ 90

«Йога-сутра» кіммен жүйеленді:

A) Патанджали

B) Буддой

C) Готамой

D) Лао-цзы

E) Джаймини
$$$ 91

Үндіде аса құрметтелетін рухани құндылық ескерткіші?

A) Нақыл сөздер

B) Дао-дэ-цзин

C) Бхагавадгита

D) Құран


E) Гильгамеш әні
$$$ 92

«И-цзин» ол қайда пайда болды?:

A) Көне Египет

B) Көне Греция

C) Көне Қытай

D) Көне Үнді

E) Месопотамия
$$$ 93

«Құндылықтың алтын заңдары» деп кімді айтты?:

A) Конфуций

B) Будда


C) Зоостра

D) Платон

E) Сократ
$$$ 94

Лао-цзыдың философиялық еңбегі:

A) «Нақыл сөздер»

B) «Типитака»

C) «Бхагаватгита»

D) «Луньюй»

E) «Дао-дэ-цзин»
$$$ 95

Қытай философиясындағы жаралыс жолы, әлемнің құрылу тәсілін білдіретін категориясы:

A) Дао

B) Инь


C) Ян

D) Жэнь


E) Чжен
$$$ 96

«Дао» категориясы нені білдіреді:

A) аспан

B) әлемнің құрылу тәртібі жол

C) дұрыс көзқарас

D) ойдың жинақтылығы

E) азаптың шексіз қайталануы
$$$ 97

Лао-цзыдың айтуынша «білген айтпайды, ал айтатын...»:

A) білмейді

B) ойламайды

C) үндемейді

D) барлығын жоққа шығарады

E) барлығына келіседі
$$$ 98

Көне қытайлықтардың қай бағыты соғысқа қарсы тұрды?

A) джайнизм

B) легизм

C) конфуцианство

D) даосизм

E) буддизм
$$$ 99

Фа – цзя философиялық мектеп өкілі:

A) Хань Фэй

B) Конфуций

C) Моцзы

D) Лао-цзы

E) Будда
$$$ 100

Философиялық мектептің негізін салушы Мо-цзы былай есептеді:

A) адам тағдырын аспан шешеді

B) тағдыр кармамен анықталады

C) тағдырды болжауға болмайды

D) тағдырды құдай жазады

E) тағдыр табиғи қажеттілік принциппен анықталады
$$$ 101

Батыс Европадағы орта ғасыр философиясының кезеңдері:

A) ерте, гүлденген, соңғы

B) платонизм, неоплатонизм

C) номинамизм, реализм

D) реализм

E) аполотетика, патристика, схоластика
$$$ 102

Орта ғасыр философиясының мәні:

A) оның жалғыз құдайшылық қағидасына негізделген діни ілімдермен байланысы

B) креационизм

C) мистицизм

D) діни апология

E) дін мен білімнің қақтығысы
$$$ 103

Орта ғасыр философиясындағы креационизм - бұл:

A) эволюционизм үлгсі

B) схоластикадағы мектеп

C) адам және әлемнің құдайдан жаратылғандығы туралы ілім

D) орта ғасыр философиясының алғашқы кезеңі

E) соңғы схоластикадағы мектеп

$$$ 104


Ортағасырдағы еврей философтары:

A) Б. Спиноза, У. Акоста

B) Пьер Абеляр

C) Фома Аквинский

D) Ибн Небироль, Моисей Маймонид

E) Дионисий Малый


$$$ 105

Ортағасыр философиясындағы ревеляционизм -бұл:

A) креоционизм

B) персонализм

C) теоцентризм

D) апологетика

E) жоғарғы сападағы ашылу формасын тану
$$$ 106

Аплогетиктер - бұл:

A) шіркеу әкелері

B) пұтқа табынушылықты терістей отырып христиан дінін қорғаушы ерте христиандық авторлар

C) 13 ғ схоластиктері.

D) соңғы схоластика философтары

E) «екінші схоластика» философтары
$$$ 107

Апологетиканың басты өкілдері:

A) Альберт Великий, Роджер Бэкон

B) Сигер Брабантский, Абеляр

C) Давид Динанский

D) Боэций, Порфририй

E) Юстин Мученик, Тертуллиан
$$$ 108

Алғашқы дүниежүзілік собор пайда болды:

A) 313 ғ.

B) 325 ғ.

C) б.д.50 ғ

D) 1054 ж.

E) б.д.529 ғ
$$$ 109

Философия және жүйелі теология бойынша Оригеннің негізгі шығармасы:

A) «О божественных установлениях»

B) «Апология»

C) «Трифон Иудеймен әңгіме»

D) «Исповедтер»

E) «Бастамалар туралы»
$$$ 110

Шығыс патристикасының өкілдері:

A) Лактанций, Афинагор

B) Афанасий Великий, Григорий Богослов, Василий Великий, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст

C) Татиан, Юстин

D) Фома Аквинский

E) Р. Бэкон, У. Оккам
$$$ 111

Батыс патристикасының өкілдері:

A) Амвросий Медиоланский, Августин Блаженный, Иероним Блаженный,Ұлы Григорий

B) Ориген, Климент

C) Аммоноий Саккас, Плотин

D) Порфирий, Прокл

E) Филон Александрийский, Маркион
$$$ 112

«Құдайсыздарға қарсылық» шығармасының авторы:

A) Ориген

B) Плотин

C) Ириней Лионский

D) Аврелий Августин

E) Дамский
$$$ 113

Августина Блаженскийдің тарих философиясы бойынша негізгі шығармасы:

A) «Исповедь»

B) «Ұстаз туралы»

C) «Proslogion»

D) «Сумма теологии»

E) «О граде Божием»
$$$ 114

Құдайшылықтың апофатикалық әдісінеғұрлым толыққанды тұрғыда қай трактатта жасалды?

A) «Ареопатиктер»

B) «Философиялық жұбаныш»

C) Абеляр трактаттарында

D) «Пұтқа табынушылықтарға қарсылық»

E) «Құдай қаласы туралы»
$$$ 115

Орта ғасырда византиялық және батыс еуропалық философияның арасындағы айырмашылықтың қалыптасуында шіркеу тарихындағы қандай жағдай ерекше әсер етті?

A) Миландық эдикт

B) алғашқы дүниежүзілік собор

C) иконошылдармен күрес

D) Палалиттік тартыстар

E) Шіркеудің католиктік және православтік болып бөлінуі.
$$$ 116

Ортағасыр философиясы – «Соңғы римлян»:

A) Прокл

B) Боэций

C) Юстиниан

D) Юлиан Отступник

E) Теодорих
$$$ 117

«Философиялық жұбаныш» шығармасының авторы:

A) Кассиодор

B) Бенедикт Нурсийский

C) Юстин Философ

D) Сенека Младший

E) Боэций
$$$ 118

Философ, онтологиялық дәлелдемені қалыптастырғансхоластика өкілі:

A) Иоанн Скот Эриугена

B) Ансельм Кентерберийский

C) Уильям Оккам

D) Дунс Скот

E) Августин
$$$ 119

Ортағасыр католиктік философияның басты өкілі:

A) Ансельм Кентерберийский

B) Фома Аквинский

C) Ұлы Альберт

D) Пьер Абеляр

E) Бернар Клервосский
$$$ 120

Схоластикалық философияның басты бағыттары:

A) ревеляционизм, провиденциализм

B) теоцентризм, персонализм

C) ревеляционизм, креационизм

D) реализм, номинализм

E) номинализм
$$$ 121

Қандай тартыс схоластиканы бір-біріне қарама-қарсы бағытқа бөліп жіберді:

A) әмбебабтар табиғаты туралы тартыс

B) тринитарлық тартыс

C) христологиялық тартыс

D) мариологиялық тартыс

E) иконашылдардың әрекеті
$$$ 122

Әмбебаптар дегеніміз не?

A) жалпы тұжырымдар

B) жалпы қабылданған тұжырымдар

C) жалпы терістеу тұжырымдары

D) жеке түсініктер

E) жалпы түсініктер
$$$ 123

Әмбебаптар табиғаты туралы тартыстың теориялық бастауы:

A) Порфирий «Кіріспе»

B) «Ареопагитиктер»

C) Кассиодор «Ғылымдардағы бағыт…»

D) Марчиан Капелла «Филологиидің некесі туралы»

E) «Этимологиялар»
$$$ 124

Номинализмнің бастапқы өкілі:

A) Дионисий Малый

B) Исидор Севильский

C) Беда Достопочтенный

D) Росцелин

E) Алкуин
$$$ 125

Француз философы – «Менің қиыншылық күндерімнің тарихы» шығармасының авторы:

A) Дионисий Малый

B) Исидор Севильский

C) Беда Достопочтенный

D) Пьер Абеляр

E) Фома Аквинский
$$$ 126

12 ғ. Философиясындағы мистикалық бағыттың басты өкілі:

A) Гильом из Шампо

B) Иоанн Солсберийский

C) Иохим Флорский

D) Абеляр

E) Бернар Клервосский
$$$ 127

Қандай схоластикалық мектеп Ибн-Рушдтың іліміне неғұрлым көбірек ықпал жасады?

A) Сен-Викторская мектебі

B) Томизм

C) Шартрская мектебі

D) Клюнийцтер

E) Латиндық аверроизм
$$$ 128

Париж аверроизмінің көшбасшысы:

A) Фома Аквинский

B) Пьер Абеляр

C) Гуго Сен-Викторский

D) Сигер Брабантский

E) Шамполық Гильом
$$$ 129

«Екұдай ақиқат» теориясының латынаввероизмі бойынша мәні неде:

A) діни ақиқат пен философиялық ақиқат арасындағықарама-қарсылықтың қажеттілігін мойындау

B) мистицизм

C) пантеизм

D) деизм


E) теизм
$$$ 130

13 ғасырдың ең негізгі августиншілі:

A) Боэций

B) Бонавентура

C) Петр Дамиани

D) Р. Бэкон

E) Франциск Ассизский
$$$ 131

Католиктік аристотелизмнің бастауында тұрған философ-схоластик:

A) Симпликий

B) Фотий


C) Максим Исповедник

D) Алберт фон Больштедт

E) Иоанн Дамаскин
$$$ 132

Әмбебап мәселесін номинализм қалай шешеді:

A) қоғамның ақиқаттығын қолдайды

B) жеке және жалпы диалектиканы қарастырады.

C) жеке және жалпыны жатсынады

D) бәрін жай мәселе деп қарастырады

E) қоғамның ақиқаттылығын қолдамайды
$$$ 133

Аль-Фараби іліміндегі даналық неден тұрады:

A) ең жаманды ең жақсы іліммен түсіну

B) ештеңені түсінбеу

C) ең жақсыны ең жаманмен түсіну

D) ең жақсыны ең жақсымен түсіну

E) ең жаманды ең жаманмен түсіну
$$$ 134

Мына сөздерді кім айтқан: «іс-әрекет ниет арқылы бағаланады: мұсылман өмірінің тірегі»?

A) Ибн Рушд

B) Ибн Сина

C) Аль-Газали

D) Аль-Фараби

E) Саади
$$$ 135

Араб перипатетизм мектебі:

A) Исламизм

B) Суфизм

C) Ишракизм

D) Фалсафа

E) Адала
$$$ 136

Мұсылмандық қасиетті аңыз жинағы қалай аталады?

A) Құран

B) Сунна


C) Шариат

D) Ведалар

E) Упанишадтар
$$$ 137

Алғашқы «араб философы» кім:

A) Әл-Фараби

B) Аль-Кинди

C) Аристотель

D) Ибн- Рушд

E) Платон

$$$ 138


Исламда зерде негізінде қызмет ететін догматтар, теоретикалық теология:

A) Калам


B) Сунна

C) Құран


D) Фикх

E) Шариат


$$$ 139

Мұсылмандық құқық теориясы:

A) Калам

B) Сунна


C) Фикх

D) Шариат

E) Құран
$$$ 140

«Таухид» концепциясы білдіреді:

A) Алланың бірлігі туралы қағида

B) политеизм

C) дуализм

D) остракизм

E) скептицизм
$$$ 141

Исламдағы мистико-аскеттік бағыт:

A) суннизм

B) шиизм


C) суфизм

D) джайнизм

E) конфуцианство
$$$ 142

Алғашқы фанат суфист:

A) Аль-Халладж

B) Әл-Фараби

C) Ибн Рушд

D) Ибн Сина

E) Готама
$$$ 143

«Меккалық ашылулар» шығармасы кімдікі:

A) Ибн Рушда

B) Ибн Сины

C) Әл-Фараби

D) Аль-Халладжа

E) Ибн Араби
$$$ 144

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары трактатын» жазған кім:

A) Ибн Рушд

B) Ибн Сина

C) Әл-Фараби

D) Аль-Газали

E) Ибн Араби
$$$ 145

Европада Ибн-Рушд қандай есіммен танымал болды.

A) Абубацер

B) Авемпас

C) Аверроэс

D) Авицемен

E) Алкинд
$$$ 146

Исмаилизм философиясының ірі өкілі.

A) әл-Газали

B) Ибн-Араби

C) әл-Кирмани

D) Ибн-Туфейль

E) Ибн-Бадж
$$$ 147

«Таза ағайындар» қоғамы қай уақытта әрекет еткен.

A) 10ғ. 2-ші жартысы

B) 12ғ. 1-ші жартысы

C) 8-9 ғ.ғ

D) 12-15 ғ.ғ

E) 7 ғ.
$$$ 148

«Қайырымды қала» тұрғындарының көзқарастары туралы трактаттың авторы.

A) Қожа Ахмет- Яссауи

B) Әл-Кинди

C) Ибн-Сина

D) Ибн-Халдун

E) Әл-Фараби
$$$ 149

Исламдағы мистикалық-аскеттік ортодоксальды емес бағыт.

A) суфизм

B) ашаризм

C) ханбалистік

D) суннизм

E) калам
$$$ 150

Құран бойынша исламға анағұрлым жақын діни ілімдер.

A) зороастризм және махейлік

B) христиандық және ислам

C) индуизм және буддизм

D) конфуциандық және даосизм

E) синтоизм және жайнизм
$$$ 151

«Қос мәнді ақиқат» жөніндегі ілім авторы

A) Ибн-Сина

B) Ибн-Халдун

C) Ат-Туси

D) Ибн- Рушд

E) Ар-Рази
$$$ 152

Мұсылмандық қоғам – бұл:

A) таухид

B) мариат

C) умма

D) мадинаE) фикх
$$$ 153

Қай бағыт өкілдерінің еңбектерінде болмыстың бірлігі (құдай және әулиенің жаратылысы) аль-бахдат аль-буджуд пантеистік концепция философиялық негіз алды.

A) фалсфа

B) суфизм

C) ханбалиттік

D) исмаилизм

E) вахкабизм
$$$ 154

«Мукадима» авторы

A) Ар-РАзи

B) Ибн-Сина

C) Ибн-Рушд

D) Ат-Туси

E) Ибн-Халдун
$$$ 155

«Хай Якзанұлы туралы роман» робинзонаданың авторы.

A) Ибн-Туфейль

B) Ибн-Бадж

C) Әл-Фараби

D) Ибн-Халдун

E) Әл-Газали
$$$ 156

Бұл философтың мұсылмандық ізбасарларының ілімін шығыстық перипатетизм деп атайды.

A) Сократ

B) Платон

C) Аристотель

D) Плотин

E) Протагор
$$$ 157

«Таза ағaйындар» трактаты бойынша рухани қалада заң орнатушы қанша қасиеттерді иелену керек.

A) 6

B) 9


C) 12

D) 10


E) 7
$$$ 158

Ибн-Араби ілімін қандай философиялық ағымға жатқызады.

A) шығыс перепатетизмі

B) ширак

C) калам

D) исмаилизм

E) суфизм
$$$ 159

«Аль-Инсан аль-Касим» ұғымының аудармасы.

A) рухани қала

B) жетіоген мемлекет

C) жетілген адам

D) мәңгі рахат

E) жоқ орын
$$$ 160

Ибн-Халдун биліктің қай қалпын дұрыс санаған.

A) олигархия

B) саяси монархия

C) монархия

D) халифат

E) деспотия
$$$ 161

Сунниттер қанша халифатты мойындайды.

A) 2

B) 4


C) 8

D) 9


E) 12
$$$ 162

Ас-Сухраварда ілімінде қалыптасқан жарық (көзі ашылған) философиясын қалай атайды.

A) фалсафа

B) ширак

C) суфизм

D) аверроизм

E) калам
$$$ 163

Исламдағы этикалық – құқықтық нормалар жинағы қалай аталады.

A) тафсир

B) шариат

C) сияса

D) намаз


E) таухид
$$$ 164

Ибн-Рушд «жоққа шығаруды жоққа шығару» өз еңбегін қай философпен өзара пікір таласта жазды.

A) Әл- Газали

B) Ибн-Бадж

C) әл-Фараби

D) Ибн-Халдун

E) Ибн-Туфейль
$$$ 165

«Таза ғайындар» трактаты бойынша «Рухани қайырымды қаланың» бірінші жетекшісі және негіздеуші қалай аталады.

A) заң орнатуы

B) халиф


C) сұлтан

D) пайғамбар

E) жаратушының өкілі
$$$ 166

Мутазиллиттер бағыты қандай мектептің шеңберінде қалыптасты.

A) шииттік философия

B) ширак


C) суфизм

D) фалсафа

E) калам
$$$ 167

«Свет светов» (жарықтың жарығы) – абсолютті жарық қандай философиялық бағытта бастапқы ретінде шығады.

A) шииттік философия

B) ширак


C) суфизм

D) фалсафа

E) калам
$$$ 168

«Хикмат аль-Ширак» кітабының авторы.

A) Ибн-Сина

B) Әл-Кинди

C) Ас-Сухрабарди

D) Ибн-Халдун

E) Қожа Ахмет Яссауи
$$$ 169

Суфилерде ұстаз-тәлімгер қлай аталады.

A) зикр.

B) мюрид.

C) кутб

D) тарикатE) шейх
$$$ 170

Құдіретті барлықпен ұштасқан жағдай , сыртқы (феноменальді) «мен»-ді жою суфилерде қалай аталады.

A) тарикат

B) мюрид


C) кутб

D) фана


E) зикр
$$$ 171

Кейін өзінің көзқарастары үшін өлім жазасына ұшыраған суфилердің қайсысы «Я есть Бог» (мен құдаймын) деп тұжырымдаған.

A) Ибн-Араби

B) Қожа Ахмет Яссауи

C) Әл-Халладж

D) Әл-Газали

E) Ар-Рази
$$$ 172

Әлемді жаратушы құдай тәрізді материалдық әлем де мәңгі деген қалыптылық кімнің ілімінде дәләлденеді.

A) Ибн-Халдун

B) Ибн-Сина

C) Ибн-Рушд

D) Әл-Фараби

E) Қожа Ахмет Яссауи
$$$ 173

Исламда бір құдайға сенім қандай атауға ие болды.

A) таухид

B) шариат

C) умма

D) мадинаE) фикх
$$$ 174

«Диуани хикмет» авторы.

A) Ибн-Халдун

B) Ибн-Сина

C) Ибн- Рушд

D) Қожа Ахмет Яссауи

E) Ас-Сухрабарди
$$$ 175

«Жоққа шығаруды жоққа шығару» жұмысының авторы.

A) Ибн- Туфейль

B) Ибн-Бадж

C) Әл-Фараби

D) Ибн-Рушд

E) Әл-Фараби
$$$ 176

Европада Авемпас деген латынша есіммен танымал шығыс философы

A) Ибн- Туфейль

B) Ибн-Бадж

C) Әл-Фараби

D) Ибн-Рушд

E) Әл-Фараби
$$$ 177

«Емшілік ілімінің каноны» және «Емшілік кітабы» авторы

A) Ибн-Халдун

B) Қожа Ахмет Яссауи

C) Ибн- Рушд

D) Ибн-Сина

E) Ас-Сухрабарди
$$$ 178

Mына пікір қай ілімге тән: «жан- бұл тәннің қаласына түскeн жарық , ал кез-келген тәннің шынайы табиғаты бұл - жарық».

A) шығыс перепатетизмі

B) ширак

C) калам

D) исламизм

E) суфизм
$$$ 179

«Ихван ас-Сафа» ұғымының аудармасы.

A) рухани қала

B) таза ағайындар

C) жетілген (кәміл) адам

D) мәңгі рахат

E) бір құдайлық
$$$ 180

«Данышпандық мөрі» және «Мекке аяндары» жұмыстарының авторы.

A) Ибн-Араби

B) Қожа Ахмет Яссауи

C) Әл-Халладж

D) Әл-Газали

E) Ар-Рази
$$$ 181

Шиизмдегі бағыттардың бірінің өкілдері саналатын исмаилиттер қанша иманды мойындаған.

A) 2

B) 4


C) 8

D) 9


E) 12
$$$ 182

Шығыс перепатетизмінің басқашааталуы.

A) фалсафа

B) ширак


C) суфизм

D) аверроизм

E) калам
$$$ 183

Исламның қай бағыттарының шеңберінде исмаилизм қалыптасты

A) суннизм

B) шиизм


C) суфизм

D) ханбалиттік

E) ваххабизм
$$$ 184

Сунниттік талқандаудағы консервативті , догмалық – теологиялық бағыт.

A) ханбалиттік

B) ашаризм

C) калам

D) фалсафа

E) аверроизм
$$$ 185

Қай философтың пікірінше күллі жаратылыс үш түрде өмір сүреді: 1. құдіретті заттарға дейінгі, 2. заттардағы , 3. адамдық ақылдағы заттардан кейінгі.

A) Ибн-Халдун

B) Ибн-Сина

C) Ибн- Рушд

D) Қожа Ахмет Яссауи

E) Ас-Сухрабарди
$$$ 186

Европада Абубацер деген латынша есіммен танылған шығыс философы

A) Ибн-Туфейль

B) Ибн-Бадж

C) Әл-Фараби

D) Ибн-Рушд

E) Әл-Газали
$$$ 187

Құран сөзін араб тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді.

A) сенім

B) кітап


C) дауыстап оқу

D) қасиетті жазу

E) бас ию
$$$ 188

Философтардың қайсысы фалсафаның батыстық тармағына жатады.

A) Әл- Фараби

B) Әл-Кинди

C) Ибн-Сина

D) Ибн-Рушд

E) Қожа Ахмет Яссауи
$$$ 189

«Әділеттілік пен бір құдайды жақтаушылар» деп аталғандар

A) исмаилиттер

B) ханбалиттер

C) мутаккалиидер

D) ашариттер

E) мутазалиттер
$$$ 190

Қай ілім өкілдері құдіретті сипаттарды және құранның жаратылысын бекітті.

A) исмаилиттер

B) ханбалиттер

C) джабариттер

D) ашариттер

E) мутазалиттер
$$$ 191

«Қос мәнді ақиқат» туралы ілім негізін қалаған философ.

A) Ибн-Сина

B) Ибн-Халдун

C) Ат- Туси

D) Ибн- Рушд

E) Ар-Рази
$$$ 192

Қазіргі күнде барлық мұсылмандардың 90-ға дейінгі процентін біріктіретін исламдағы ірі бағыт.

A) суннизм

B) шиизм


C) суфизм

D) исмаилизм

E) ваххабизм
$$$ 193

Джабариттер мен кадариттер айтысындағы ортақ мәселе.

A) материяның бөлінетіндігі мәселесі

B) Құранның жаратылысуы немесе жаратылмағандығы

C) мұсылмандық қауым басшысы

D) қайырымды (ізгі) қала басшысының қасиеттері

E) адам еркі және құдіретті алдын-ала анықталған бостандықтың өзара салыстырмалы қатынасы.
$$$ 194

«Богословиелік ғылымды қайта жаңғырту» авторы.

A) Ибн-Халдун

B) Ибн-Сина

C) Ибн- Рушд

D) Әл-Газали

E) Ар-Рази
$$$ 195

Ортағасырдағы қандай бағытқайта өрлеу гуманистерінің тарапынан ерекше сынғы ұшыратады?

A) патристика

B) схоластика

C) оригенизм

D) париж аверроизм

E) неоплатонизм
$$$ 196

Қайта өрлеу философиясының уақыт аралығы:

A) 14-16 ғ.ғ.

B) 13-14 ғ.ғ.

C) 5-17 ғ.ғ.

D) 11-13 ғ.ғ.

E) 10 ғ.
$$$ 197

Қайта өрлеу мәдениет тарихындағы қандай дәуірге арқа сүйейді?

A) Ерте Шығыс

B) Антикалық

C) Орта ғасыр

D) соңғы ортағасыр

E) алғашқы ортағасыр
$$$ 198

Ренесанстық платонизмді бастаушы?

A) Кампанелла

B) Т.Мюнцер

C) М.Лютер

D) Ж.Кальвин

E) Николай Кузанский
$$$ 199

Қайта өрлеу философиясына үлес қосқан Византиялық ойшыл?

A) Георгий Гемист Плифон

B) Б. Телезио

C) Дж. Кардано

D) Савонарола

E) Дж. Пико дела Мирандола
$$$ 200

Қайта өрлеу дәуіріндегі католиктік аристотелизмді дамыту қай бағытта қолға алынды:

A) гуманизм

B) монархомахи

C) скептицизм

D) неоплатонизм

E) «Екінші схоластика»
$$$ 201

«Об ученом незнании» трактатының авторы:

A) Николай Кузанский

B) Якоб Беме

C) Майстер Экхарт

D) Генрих Сузо

E) Бернар Клервосский
$$$ 202

«Орта ғасырдың соңғы және жаңа дәуірдің алғашқы ақыны»:

A) Петрарка

B) Бокаччо

C) Монарко

D) Микеланджело

E) Данте Алигьери
$$$ 203

Ортағасыр католиктік философ, схоластиканың өкілі, Дантенің дүниетанымына ерекше әсер еткен:

A) Фома Аквинский

B) Ұлы Альберт

C) Дунс Скот

D) Эриуген

E) Оккам
$$$ 204

«Алғашқы гуманист»:

A) Данте

B) Николай Кузанский

C) Н.Коперник

D) Петрарка

E) Дж. Бруно
$$$ 205

«Ақиқат және жалған ізгіліктер туралы» трактатының авторы:

A) Маккиавелли

B) Дж. Бруно

C) Помпонации

D) Галилей

E) Лоренцо Валла
$$$ 206

«Адамның адамдығы туралы сөзді» жазған:

A) Джованни Пико дела Мирандола

B) Ванини

C) Вивес

D) Мандзолли

E) Т.Мор
$$$ 207

«Ақымақтықтың мақтау сөзінің» авторы:

A) Ульрих фон Гуттен

B) М.Лютер

C) Ж.Кальвин

D) Эразм Роттердамский

E) Цвингли
$$$ 208

Морософия – бұл кімнің термині?

A) Т.Мор

B) Эразм Роттердамский

C) Монтень

D) М.Фичино

E) Моценито
$$$ 209

Француздық скептик, «Тәжірибелердің авторы»:

A) Пьер де ля Раме

B) Мишель Монтень

C) Жан Буридан

D) Дж.Вико

E)Ронсар
$$$ 210

Николай Кузанскийдің негізгі шығармасы:

A) «Әлемнің екі жүйесі туралы диалог»

B) «О ученом незнании»

C) «Шексіздік туралы…»

D) «Табиғат туралы»

E) «Аврора»
$$$ 211

Флорентиялық платон академиясының негізін салушы:

A) Ф.Патрици

B) Максилио Фичино

C) Лоренцо Медичи

D) Козимо Медичи

E) Пьер де ля Гаме
$$$ 212

Әлемнің гелиоцентрлік жүйесін жасаған:

A) Дж.Бруно

B) Николай Коперник

C) Галилей

D) Кеплер

E) Пифагор
$$$ 213

Ренессанстық аристотелизмнің жетекші философы:

A) Максимий Падунский

B) Дж. Кардано

C) Дж.Вико

D) Л.Беме

E) Пьетро Помпонации
$$$ 214

Ағылшын мемлекет қайраткері, социалист-утопист:

A) О.Кромвель

B) Кампанелла

C) Дж.Свифт

D) Томас Мор

E) Боллингброк
$$$ 215

Ренесанстық саяси ойдың бірізділігі кімнің еңбегінде көбірек кездеседі:

A) Ч. Борджидің

B) Иннокентия III

C) Фомы Аквинскидің

D) Бонавентураның

E) Макиавеллидің
$$$ 216

«Государь» трактатының авторы:

A) Макиавелли

B) Гвичардини

C) Л.Валла

D) Л.Медичи

E) К.Медичи
$$$ 217

«Птолемейлік және коперниктік - әлемдегі ең басты жүйелер арасындағы сұхбат» еңбегінің авторы:

A) Г.Галилей

B) Б.Спиноза

C) П.Бейль

D) Ф.Бекон

E) Дж.Локк
$$$ 218

«Космологиялық мәселені жаңа дәуір ойшылдарының ішінде кім маңызды деп білді:

A) Т.Гоббс

B) Р.Декарт

C) Б.Спиноза

D) Ф.Бекон

E) И.Кант
$$$ 219

Б.Спиноза философиялық жүйесінде қанша субстанция бар:

A) екі субстанция: ойлау және тартылыс

B) бір субстанция: Құдай немесе табиғат

C) сан жетпейтін субстанциялар

D) үш субстанция: Құдай, әлем, ойлай алатын субъект

E) төрт субстанция: Құдай, әлем, ойлай алатын субъект, табиғат
$$$ 220

Р.Декарт философиясы ұсынған негізгі принцип:

A) болмыс және ой айналып келгенде болмыс.

B) менің ойланғаным, менің өмір сүргенім.

C) жалпылық арқылы жалқылықты тануға болады.

D) қажеттіліксіз мәндерді қасақтауға болмайды.

E) әрекетбастамасын табу
$$$ 221

Г.Лейбниц іліміндегі Құдай концепциясы:

A) Құдай әдейі танылмайды.

B) «құдайи философтар» және «Авраамдік, Исаактік және Иактік құдай» деп бөледі.

C) Құдайдың өмір сүруі мүмкін емес деп есептейді.

D) Құдай болмысын дәлелдеу үшін метафизикалық дәлелдемелер тудырады.

E) Құдай мен әлем бір.
$$$ 222

«Монада» ұғымын енгізген кім:

A) Б. Спиноза

B) Ф. Бэкон

C) Д. Юм

D) Г. Лейбниц

E) И. Кант
$$$ 223

Жаңа дәуірдегі тіл философиялық концепциясынның белгілерін дамытқан:

A) Т.Гоббс

B) Б. Спиноза

C) Д. Юм

D) Г. Лейбниц

E) И.Кант
$$$ 224

Б. Паскалдің басты шығармасы:

A) «Левиафан»

B) «Мысли»

C) « Рух феноменологиясы»

D) «алғашқы философия туралы ойлар»

E) «Инголға жолдау»
$$$ 225

«Панлогизм» дегеніміз не?

A) барлық жанды табиғат

B) табиғатты интуитивті тану

C) өзі үшін ойлайтын субстанция,өзін өзі танитын зерде

D) құдайлық жаңалық

E) табиғатты танудың мүмкін еместігі
$$$ 226

«Пантеизм» дегеніміз не?

A) барлық жанды табиғат

B) құдайлық жаңалық

C) табиғатты интуитивті тану

D) табиғатты танудың мүмкін еместігі

E) Құдай мен әлемнің бірлігі туралы философиялық ілім
$$$ 227

Б.Спиноза субстанцияның екі атрибутын анықтайды:

A) кеңістік, уақыт.

B) қозғалыс, кеңістік.

C) тартылыс, ойлау.

D) тыныштық,қозғалыс.

E) кеңістік, тыныштық.
$$$ 228

И. Ньютон философияның принциптерін ой елегінен өткізу арқылы өз еңбегін жазды:

A) «Натурфилософияның математикалық бастаулары»

B) «Левиофан»

C) «Алғашқы философия туралы толғау»

D) «Ойлар»

E) «Таза зердеге сын»
$$$ 229

Г. Лейбництің метофизикалық басты катигориясы:

A) субстанция катигориясы және құдай катигориясы

B) өлім мен өмір катигориясы

C) қозғалыс пен тыныштық катигориясы

D) өмір сүру және өмір сүрмеу катигориясы

E) себептілік пен салдар катигориясы
$$$ 230

Г. Лейбниц іліміндегі «Монадалар»

A) өз алдына бөлек тілдік алғашқы элементінен аластатылған.

B) геометриялық нүкте

C) күрделі көп деңгейлі бірігу

D) сығымдалған дене

E) сексіз дене
$$$ 231

Г. Лейбниц іліміндегі «аперцепция» термині:

A) алғашқы біліммен негізделген рефлексті өз-өзіне үңілу.

B) тәңірлік жаңалық

C) интуитивті білім

D) оң білім

E) тәжрибеге сүйенген білім
$$$ 232

«Новый органон» шығармасының авторы:

A) Ф.Бэкон

B) Т.Гоббс

C) Р.Декарт

D) Б. Спиноза

E) Дж.Локк
$$$ 233

И.Ньютон тек философ қана емес , сонымен бірге қай саланың заңын қалыптастырушы:

A) психология аймағында

B) биология аймағында.

C) физика аймағында

D) социология аймағында

E) құқық аймағында
$$$ 234

Қалыптасқан құбылыстардың себептері туралы оқу:

A) детерминизм

B) панлогизм

C) пантеизм

D) сенсуализм

E) экзистенциализм
$$$ 235

Құдай және әлем туралы оқытатын философиялық ілім:

A) детерминизм

B) сенсуализм

C) дуализм

D) пантеизм

E) экзистенциализм
$$$ 236

Жаңа дәуір ғалымдарының қайсы заттың құлау еркіндігі заңын ойлап тапты:

A) Г.Галилей

B) Ф.Бэкон

C) Дж.Локк

D) Б.Спиноза

E) П.Бейль
$$$ 237

«Табиғаттың ырқынан асқан бірде бір жазып-сызылған бұйрық күші жоқ» - бұл сөйлем кімдікі:

A) Б.Спиноза

B) Ф.Бекон

C) П.Бейль

D) Дж.Локк

E) Г.Галилей
$$$ 238

Ғайыптан алынған идеялар арқылы зердедегі ой аяғында танымдық туындыға әкеледі деген ойшыл:

A) Дж.Бруно

B) Ф.Бекон

C) Р.Декарт

D) Б.Спиноза

E) Б.Паскаль
$$$ 239

«қозғалыстың күші тұрақтылықтың күшіне тең»атты заң кімдікі:

A) Г.Лейбниц

B) И.Ньютон

C) Б.Паскаль

D) Р.Декарт

E) И.Кант
$$$ 240

Әлемдік тартылыс күші заңының авторы:

A) Г.Лейбниц

B) И.Кант

C) И.Ньютон

D) Б.Паскаль

E) Р.Декарт
$$$ 241

Сенсуалистік Дж. Локк ілімінің басты идеясы:

A) «сезімде болмаған дүние санада да болмайды»

B) білім ақыл арқылы жүзеге асады

C) білім – тәңірлік жаңалық

D) білім – қарама-қайшы идеялардың қортындысы

E) білім интуицияның қортындысы
$$$ 242

Жан алғашқы өмір сүру барысында «еш белгі мен ойлар түспеген ақ қағаз тәрізді»деген кім?

A) Дж.Локк

B) Ф.Бэкон

C) Р.Декарт

D) Д.Юм


E) Т.Гоббс
$$$ 243

«Сенсуализм» - бұл таным теориясының бір бағыты, ол:

A) таным тәңірлік жаңалықтың қортындысы

B) сезім басты танымның формасы ретінде

C) таным – интуицияның қортындысы

D) таным – инсайт қортындысы

E) таным мүмкін емес
$$$ 244

«Ғылымның дамуы және оның беделі» атты еңбектің авторы:

A) Т.Гоббс

B) Ф.Бэкон

C) Лоренцо Валла

D) Р.Декарт

E) Дж.Локк
$$$ 245

«Ғылымның дамуы және оның беделі» атты еңбегінің басты идеясы:

A) ғылым классификациясы

B) этикалық мәселелер

C) діни мәселелер

D) өлім мен өмір мәселелері

E) физиологиялық мәселелерді талдау
$$$ 246

Идолдар туралы идея және оларды жеңу міндеті туралы кім айтты:

A) Т.Гоббс

B) Ф.Бэкон

C) Р.Декарт

D) Б. Спиноза

E) Дж.Локк
$$$ 247

Р.Декарттың ең басты философиялық шығармасы:

A) «Инголиге жолдау»

B) «Алғашқы философия туралы толғану»

C) «Рух феноменологиясы»

D) «Кестеллиге хат»

E) «Левиаван»
$$$ 248

Р.Декарттың ойынша ақиқат дегеніміз:

A) идеялар әлемінің бейнесі

B) біз анық және нақты қабылдай алатын дүние

C) дәл сондағы қасиет пен құрлымын бейнелей алатын зат

D) түсімізде көретін дүние

E) біз білмейтін дүниe
$$$ 249

Б. Спиноза ілімі мыныған салмақ салады:

A) гносиология

B) антропология

C) этика

D) эстетика

E) герменевтика
$$$ 250

Ақиқаттың табылып, ашылуы үшін екі жол бар және тағы болуы мүмкін» - деп айтқан ХVII ғасырлық философ:

A) Т.Гоббс

B) Ф.Бэкон

C) Р.Декарт

D) Б.Спиноза

E) Дж.Локк
$$$ 251

Үздіксіздік және әрекеттік байланыс әдісінің жеке дәлелден жалпы жағдайға өту методын қалай атайды:

A) қалдықтық әдісі

B) ұқсастық әдісі

C) айырма әдісі

D) дедуктивтілік әдісі

E) индуктивтілік әдісі
$$$ 252

Жалпы білімнен жалғыға өту әдісі:

A) ұқсастық әдісі

B) айырма әдісі

C) қалдықтық әдісі

D) индуктивтік әдісі

E) дидуктивтік әдісі
$$$ 253

Детерминизм принципі дегеніміз:

A) заттардың ұқсастығын суреттеу

B) жалпы ортақтық себептіліктің келісімділік көрінісі туралы ілім

C) әртүрлі заттарды бейнелеу ілімі

D) жоғары бастаудың эманациясы

E) шығармашыл интуиция

$$$ 254


Р.Декарттың философиялық ізденісінің методы:

A) майевтика

B) диалектика

C) герменевтика

D) «картезиандық күмәндану»

E) дедукция


$$$ 255

Б.Спинозаның рационалдық методологиясы неге сүйенеді:

A) сезімдік, абстракциялық, интуициялық білімге

B) тек тәжрибелі білімге.

C) тек қиялға

D) тек құдайлық жаңалыққа

E) тек интуитивті білім арқылы
$$$ 256

Таң қалу, махаббат, жек көру, құмарту, қуаныш, өкініш категориялары кімнің еңбегінде көрініс табады:

A) Р.Декарттың сезім туралы ілімінде

B) Парцельстің натуралогиялық принципінде

C) Ф.Бэкон идолдар ілімінде

D) Дж.Бруно натурфилософиясында

E) П.Гассендидің сенсуалистикалық гносеолоиясында
$$$ 257

Б.Спиноза ілімі бойынша:

A) ырық бостандығы–адамның рухани өмірінің фундаменталды негізі

B) ырық бостандығының абсолютті бейнесі

C) ырық бостандығы жоқ, ырық және зерде - бір

D) ырық дегеніміз танымдық қажеттілік

E) бостандық – бұл тәуелділік
$$$ 258

Т.Гоббс ілімі бойынша:

A) еркіндік дегеніміз танымдық қажеттілік

B) еркіндік- ол тәуелділік.

C) ырық бостандығы – адамның рухани өмірінің негізі

D) ырық бостандығының абсолютті бейнесі

E) ырық бостандығы жоқ.
$$$ 259

«Заң – бұл құрсау, ал құқық – бостандық»-деген кім:

A) И. Кант

B) Б.Спиноза

C) Р.Декарт

D) Т.Гоббс

E) Д.Юм
$$$ 260

Т.Гоббс «табиғи дін» деп нені айтады:

A) интеллектуальды илиталық топтың моралі.

B) бұл теизм

C) бұл дуализм

D) бұл атеизм

E) бұл гилоизм
$$$ 261

«Дейзм» бұл:

A) құдай дүниені жаратқан, одан кейінгіге арласпайды.

B) барлық табиғаттың жандану процесі болып жатыр.

C) танымды жоққа шығарады.

D) интуитивтік таным бойынша әлемге баға беру

E) құдайдың жаратқандығын жоққа шығарады
$$$ 262

«Жан» дегеніміз күрделі манода, қабылдауы «тым есепті және жадымен тығыз байланысты»деген кім?

A) И.Кант

B) Г.Гегель

C) Г.Лейбниц

D) Р.Декарт

E) Дж.Локк
$$$ 263

Ж.-Ж.Руссо қоғам мен мемлекеттіліктің теориясын қай еңбегінде қарастырды:

A) «Левиафан»

B) «Адам туралы толғану, оның құрлымы және оның жауапкершілігі»

C) «Қоғамдық келсім»

D) «Серенге хат»

E) «Адам білімінің тууы туралы тәжрибе»
$$$ 264

«Ғылым мен өнер дамыған сайын, біздің жанымыз бұзыла бастады» бұндай көзқарас ұстанған адам:

A) Д.Дидро

B) Б. Спиноза

C) Д. Гартли

D) Ж.-Ж. Руссо

E) Дж. Локк
$$$ 265

«Адам-машина» тезисін ұсынған философ

A) Ж.Ламетри

B) Д.Дидро

C) Б.Спиноза

D) Д.Гартли

E) Дж.Локк
$$$ 266

материяның ішкі белсенділігі туралы ағартушылық кезең ойшылы айтты:

A) Б.Спиноза

B) Р.Декарт

C) Ф.Бэкон

D) Д. Дидро

E) Т. Гоббс
$$$ 267

«Соқырлар туралы хат» қай ағартушы философтың еңбегі:

A) Дж.Локк

B) Ж.-Ж.Руссо

C) Б.Спиноза

D) Д. Гартли

E) Д. Дидро
$$$ 268

«егер құдай жоқ болса, оны ойдан тудыру керек еді» деген ойшыл:

A) Б.Спиноза

B) Р.Декарт

C) Ф.Бэкон

D) Дж.Локк

E) Т.Гоббс
$$$ 269

ХVIII ғасырда Франция мен шет елдерде тарихигеографиялық ағартушылық мектебін ашқан философ:

A) Ф.Волтер

B) Р.Декарт

C) Ф.Бэкон

D) Дж.Локк

E) Т.Гоббс
$$$ 270

П.Голбахтың «Детирминизмі» қандай идеяны қорғады:

A) білім - күш

B) мен ойланғаным, менің өмір сүргенім

C) Юпитер, сен өкпелісің бе?–онда сен қателесесің

D) табиғатта тек табиғи себеп салдар болуы керек

E) еркіндік – ол қажеттілікті сезіну
$$$ 271

Философияның пәні мен объектісін анықтаңыз.

A) Адам және оның әлемдегі орны.

B) Табиғат және оның заңдары.

C) Қоғамдық-тарихи процестер.

D) Универсалды заңдар мен принциптер.

E) Дүние-біртұтас, әлем.
$$$ 272

Фалес үшін алғашқы бастама.

A) Су.

B) От.


C) Апейрон.

D) Ауа.


E) Жер.
$$$ 273

Дуализм философиясының мәні

A) Табиғат заңдары, адам ой-өрісі арқылы құралады.

B) Дүние негізі әлемдік ақыл-ойда тұрады.

C) Дүние адам санасына тәуелсіз өмір сүреді.

D) Барлығы ақыл-парасатқа негізделген.

E) Материя және рух-болмыстың екі негізі.
$$$ 274

Метафизика ойлау мен таным әдісі ретінде қашан пайда болды

A) Антика философиясы заманынан.

B) Орта ғасыр философиясы дәуірінде.

C) Жаңа дәуір жағдайында.

D) XIX-ғасырдың неміс философиясы уақытында.

E) XX ғасырда батыс философиясында
$$$ 275

Дүниеге мифологиялық көзқарастың мәні?

A) Адам мен табиғатты бір-біріне қарсы қою.

B) Дүниенің субстанциялық бастамасын мойындау.

C) Бір құдайдың әлемдік күшіне сенуде.

D) Дүниені ұғынудың айырғысыздығы, бірлігі, біртұтастығында.

E) Дүниені жоғарғы және төменгі өмір сүру салаларына бөлу.
$$$ 276

Философия дегеніміз бұл

A) Гуманитарлық білім.

B) Нақты ғылым.

C) Миф.

D) Діни ойлау.E) Өнер.
$$$ 277

Инь мен янь негіздері қандай философияға тән?

A) Антика философиясына.

B) Араб философиясына.

C) Қазақ философиясына.

D) Ерте қытай философиясына.

E) Ерте үнді философиясына.
$$$ 278

Дао мектебінің негізін қалаушы кім?

A) Мэн-цзы.

B) Лао-цзы.

C) Конфуций.

D) Сюнь-цзы.

E) Будда.
$$$ 279

Көне Үндінің қасиетті мәтіндері.

A) Библия.

B) Құран.

C) Руналар.

D) Ведалар.

E) Інжіл.
$$$ 280

Ведалар – бұл:

A) Рух.

B) Зат.


C) Ән ұрандар.

D) Заңдар.

E) Философиялық категориялар.
$$$ 281

“Град божий” және “Град земной” идеясының авторы

A) Ф.Аквинский.

B) А.Августин.

C) К.Тертулиан.

D) П.Абеляр.

E) И.Росцелин.
$$$ 282

Грек тілінен аударғанда техника дегеніміз:

A) Теория

B) Іскерлік, өнер.

C) Рухани бастама.

D) Алғашқы негіз.

E) Табиғат.
$$$ 283

Материалистік бағыт ертедегі грек философиясындағы қай философтың атымен аталған?

A) Платон

B) Сократ

C) Фалес

D) Демокрит

E) Аристотель
$$$ 284

Гераклит тұжырымы

A) Болмыстың өзгермейтіндігі.

B) Барлық тіршіліктің жаппай өзгерісі және қарама-қайшылықтығы.

C) Барлық тіршілік негізін құрайтын төрт элемент: су, от, ауа және жер.

D) Жанның мәңгілігі және көшпелілігі туралы.

E) Атомдардың барлық зат бастамасы негізі жөнінде.
$$$ 285

Құрастырған апорииларында субъективті диалектика идеясын дамытқан философ:

A) Пифагор

B) Анаксимандр

C) Сократ

D) Зенон


E) Демокрит
$$$ 286

“Өзіңді таны” деген философиялық ұғымның авторы кім?

A) Сократ.

B) Фалес.

C) Платон.

D) Гераклит.

E) Абылай-хан.
$$$ 287

Қай философ “Идеальды мемлекет” ұғымының авторы?

A) Демокрит.

B) Гераклит.

C) Сократ.

D) Платон.

E) Аристотель.
$$$ 288

“Материя” және “форма” жөніндегі философиялық ілімінің авторы кім?

A) Демокрит.

B) Сократ.

C) Гераклит.

D) Аристотель.

E) Платон.
$$$ 289

Мына пікірлердің қайсысын Пифагор негіздеген:

A) Барлық заттар - ол сан.

B) Бір өзенге кіруіміз де кірмеуіміз де мүмкін, өмір сүруіміз де өмір сүрмеуіміз де мүмкін.

C) Барлығы судан басталады.

D) Барлық заттар атомдардан тұрады.

E) Барлықтың бастамасы “апейрон.”
$$$ 290

Христиан философтарының ой-толғыныстарының басты пәні?

A) Материя

B) Табиғат

C) Адам

D) Құдай


E) Уақыт
$$$ 291

Реалистер мен номиналистер арасындағы талас қай кезенде болды?

A) Антик философиясында.

B) Орта ғасыр философиясында.

C) Жана дәуір философиясында.

D) Ағарту философиясында.

E) XX ғасыр философиясында.
$$$ 292

Жалпылық мәселесі қай кезеңде көрініс берді.

A) Антикалық философияда.

B) Ортағасырлық философияда.

C) 20ғ.

D) 15ғ.


E) Ағартушылық дәуірінде.
$$$ 293

“Екі жақты ақиқат” идеясының шығыс философтарының ішіндегі авторы кім?

A) Ибн-Сина.

B) Ибн-Рушд.

C) Әл-Фараби.

D) Маймонид.

E) Әл-Газали.
$$$ 294

Араб тілдік философияның өкілі.

A) Кант.

B) Әл-Кинди.

C) Коперник.

D) Маркс.

E) Бубер.
$$$ 295

Әлемнің екінші ұстазы.

A) Ибн-Сина.

B) Ибн-Рушд.

C) Әл-Фараби.

D) Маркс.

E) Гегель.
$$$ 296

Қожа Ахмет Яссауидің көзқарастарын қай бағытқа жатқызамыз:

A) Перипатетизмге.

B) Пантеизмге.

C) Суфизмге.

D) Рационализмге.

E) Эклектизмге.
$$$ 297

Жаңа дәуір философиясының өкілі:

A) А.Данте

B) Ф.Петрарка

C) Дж. Бруно

D) Ф.Бэкон

E) П.Помпонации
$$$ 298

Пико делла Мирандола философиясындағы адамның басты ерекшелігі

A) Ақылдылығы, парасаттылығы.

B) Шығармашылық еңбектенуге қабілеттілігі.

C) Өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі.

D) Адамгершілік қабілеттілігі.

E) Мырзалар жолымен жүруге бейімділігі.
$$$ 299

Қайта өрлеу идеясының бастамасына қатысты “Құдіретті комедия” еңбегін кім жазды?

A) Франческо Петрарка.

B) Джованни Бокачо.

C) Алигьери Данте.

D) Пико делла Мирандола.

E) Мишель Монтень.
$$$ 300

Таным үшін (Бэконның ойынша) қоғамдық орындарда, базарларда кең таралған дұрыс емес сөздерді қолданудың қандай кедергілері бар?

A) Ру тайпа елестері.

B) Үңгір елестері.

C) Театр елестері.

D) Алау елестері.

E) Дұрыс жауап жоқ.
$$$ 301Каталог: files -> OMKO -> Baza testovyh zadanii
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі халықаралық қатынастар тарихы
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі халықаралық қатынастар тарихы
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі
Baza testovyh zadanii -> Аға оқытушы Г. Т
Baza testovyh zadanii -> Тест тапсырмалары
Baza testovyh zadanii -> «информатика»
Baza testovyh zadanii -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қарағанды мемлекеттік е. А. БӨкетов атындағЫ
Baza testovyh zadanii -> «Физика» пЩні бойынша тест тапсырмалары


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет