Қазақстан республикасының орта білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудыңPdf көрінісі
бет3/262
Дата01.08.2022
өлшемі4.55 Mb.
#459865
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   262
Әдістемелік-Нұсқау-хат-2021-2022-оқу-жылы
Гульзира
 «ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ОРТА 
БІЛІМ 
БЕРУ 
ҰЙЫМДАРЫНДА ОҚУ-ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 
2021-2022 
ОҚУ 
ЖЫЛЫНДАҒЫ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
ТУРАЛЫ» 
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ ХАТЫ
 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беру мен 
ғылымды 
дамытудың 
2020-2025 
жылдарға 
арналған 
мемлекеттік 
бағдарламасына сәйкес тұлғаны жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде
тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету қажет.
2021-2022 оқу жылында білім беруді ұйымдастыруда келесі міндеттерге 
назар аудару керек: 
 білім алушылардың білімін толықтыру;
 оқу жүктемесі төмендетілген ҮОЖ-ын жүзеге асыру;
 қауіпсіз және қолайлы білім беру ортасымен қамтамасыз ету;
 цифрлық инфрақұрылыммен және ресурстармен жабдықтау.
Әрбір білім беру ұйымының міндеті – білім алушының тұлғалық 
үйлесімді 
қалыптасуы, 
функционалды 
сауаттылығы 
мен 
бәсекеге 
қабілеттілігінің 
дамуы 
үшін 
қолайлы, 
жалпыадамзаттық, 
ұлттық 
құндылықтарға негізделген білім беру ортасын құру.
1. 
ОРТА БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА ОҚУ-ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІН 
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ 
ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУДІҢ 
НЕГІЗГІ 
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІ
2021-2022 оқу жылында білім беру ұйымдары білім беру процесін 
ұйымдастыру кезінде «Білім туралы», «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңдарын басшылыққа алуы және оқу-тәрбие процесін келесі 
нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асыруы тиіс: 
«Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
беру стандарттарын бекіту туралы» (бұдан әрі – МЖМБС) ҚР БҒМ (бұдан әрі –
ҚР БҒМ) 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы (өзгерістермен және 
толықтырулармен 
2020 
жылғы 
28 
тамыздағы 
№372 
бұйрық)
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017669; 
«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, 
таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын 
бекіту туралы» ҚР БҒМ 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығы (өзгерістермен 
және толықтыруларымен 2020 жылғы 27 қарашадағы № 496с бұйрық)
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1300008424; 
– «Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу құралдарының 
және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық тасымалдау 
құралдары тізбесін бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2021 жылғы 10 маусымдағы №286 
бұйрығы); – «ҚР БҒМ кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» ҚР БҒМ 2019 жылғы 26 шілдедегі № 334 бұйрығы;
– «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын 
бекіту туралы» ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығы;
– 
«Арнайы білім беру ұйымдары түрлерінің қызметінің үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2017 жылғы 14 ақпандағы № 66 бұйрығы;
– «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, орта, техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беруді жан басына нормативтік қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР 
БҒМ 2017 жылғы 27 қарашадағы № 596 бұйрығы (өзгерістермен 2018 жылғы
21 қыркүйектегі № 477 бұйрық); 
– «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы 
білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру 
нормаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрығы 
(өзгерістер мен толықтыруларымен 2017 жылғы 29 желтоқсандағы №662 
бұйрық);
– «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және 
жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру 
бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді және білім және ғылым 
саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу 
қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2016 жылғы 27 қаңтардағы 
№ 83 бұйрығы; 
– «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және 
олардың нысандарын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 
бұйрығы; 
– «Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу 
шаралары кезеңінде білім беру ұйымдарында оқу процесін іске асыру жөніндегі 
әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» ҚР БҒМ 2020 жылғы 13 тамыздағы
№ 345 бұйрығы; 
– «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін 
ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2015 жылғы 20 наурыздағы 
№ 137 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы ҚР БҒМ 2020 жылғы 28 тамыздағы 
№ 374 бұйрығы;
– 
«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы 
орта білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңес қызметін ұйымдастырудың 
және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 
міндетін атқарушының 2008 жылғы 16 мамырдағы № 272 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы ҚР БҒМ 2020 жылғы 2 сәуірдегі №125 бұйрығы; 
– «Педагог лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» ҚР БҒМ
2020 жылғы 15 сәуірдегі № 145 бұйрығы; 
– «Педагогтің жұмыс уақыты мен демалыс уақыты режимінің 
ерекшеліктерін айқындау қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2020 жылғы
21 сәуірдегі № 153 бұйрығы; – «Педагогтік қайта даярлау қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ
2020 жылғы 17 наурыздағы № 110 бұйрығы; 
– «Үздік педагог» атағын беру қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ
2015 жылғы 16 қаңтардағы № 12 бұйрығы (өзгерістерімен және 
толықтыруларымен ҚР БҒМ 2020 жылғы 23 сәуірдегі №157 бұйрығы); 
– «Үздік педагог» атағын иеленушіге сыйақы төлеу қағидаларын және 
оның мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2020 жылғы 14 сәуірдегі № 204 қаулысы; 
– «Тәлімгерлікті ұйымдастыру қағидаларын және тәлімгерлікті жүзеге 
асыратын педагогтерге қойылатын талаптарды бекіту туралы» ҚР БҒМ
2020 жылғы 24 сәуірдегі № 160 бұйрығы; 
– «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ
2009 жылғы 13 шілдедегі №338 бұйрығы (өзгерістерімен және 
толықтыруларымен ҚР БҒМ 2020 жылғы 30 сәуірдегі № 169 бұйрығы); 
– «Педагогикалық әдептің кейбір мәселелері туралы» (өзгерістерімен 
және толықтыруларымен ҚР БҒМ 2020 жылғы 11 мамырдағы №190 бұйрығы); 
– «Педагогтерге біліктілік санаттарын беру (растау) қағидаларын 
бекіту туралы» ҚР БҒМ 2020 жылғы 11 мамырдағы № 192 бұйрығы; 
 
МЖМБС, Үлгілік оқу жоспарлары, Үлгілік оқу бағдарламалары Ы.Алтынсарин 
атындағы Ұлттық білім академиясының www.nao.kz сайтында орналастырылған.
 
Орта білім беру ұйымдарының әкімшілігінде МЖМБС, үлгілік оқу 
жоспарлары, үлгілік оқу бағдарламаларының бір данада шығарылған қағаз 
нұсқасы болуы керек. 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   262
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет