БАҒдарламасы алматы 2012 Бағдарлама «6М051400 Қоғаммен байланыс»Дата29.05.2016
өлшемі193.76 Kb.
#101853
әл-фараби атындағы қазақ ұлттық УНИВЕРСИТЕТі

Журналистика факультеті

ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс кафедрасы

«6М051400 – Қоғаммен байланыс»

мамандығы бойынша

МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

АЛМАТЫ 2012

Бағдарлама «6М051400 - Қоғаммен байланыс» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар: филология ғылымдарының докторы, доцент Шыңғысова Н.Т., филология ғылымдарының кандидаты, доцент Рожков А.В.


Бағдарлама ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс кафедра мәжілісінде қарастырылған

Хаттама № 35 « 24 » 04 2012 ж.

Кафедра меңгерушісі__________________ Ниязғұлова А.А.


Факультеттің әдістемелік бюросында мақұлданған ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Хаттама № 10 «15» 05 2012 ж.

Әдістемелік бюро төрағасы __________________ Негізбаева М.О.


Ғылыми кеңес мәжілісінде бекітілген

Хаттама № 10 «22» 05 2012 ж.

Ғылыми кеңес төрағасы,

Факультет деканы __________________ Алауханов Е.О.

Ғалым хатшы __________________ Ошанова О.Ж.МАЗМҰНЫ

1. Мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері

ғылыми және педагогикалық даярлықта:

– қоғамдық байланыс саласында біліктігі жоғары, бәсекеге қабілетті мамандар даяурлау;

– коммуникативистика мен педагогикалық қызметтегі теориялық білімдерді игеруде магистранттарды теориялық және практикалық даярлықтарын тереңдету;

– қоғамдық байланысты қамтамасыз ететін әлеуметтік және қоғамдық процестер салаларына қажетті аса маңызды әрі іргелі білімдерді игеру;

– қоғамдық байланыс саласында ғылыми болжамдар жасау дағдыларын үйлестіру;

– жоғары оқу орындарында дәріс беру тәжірибесін алу;

– бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамның түрлі құрылымдарымен өзара байланысы салаларында теориялық және практикалық зерттеу дағдыларын игеру, түрлі құрылымдар мен қоғамдық топтар арасында өзара байланыс орнату;

– ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен өткізуге бейімделу, докторантурадағы білімді жалғастыру үшін қажетті ғылыми жұмыстардың тәсілдерін игеру;

– жоғары оқу орындарындағы педагогика мен психология саласы бойынша қажетті білім алу және ЖОО-да оқытушылық тәжірибе жинақтау.
2. Магистратураға түсуші тұлғалардың даярлық деңгейлеріне қойылатын талаптар

Магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгеруге тілек білдіруші тұлғалардың алдыңғы білім деңгейі – жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.

Магистратураға азаматтарды қабылдау тәртібі жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының типтік қабылдау ережелеріне сәйкес жүргізіледі.

Компетенциялар:

білікті болуы керек: кәсіби және ғылыми-педогогикалық қызметте, ғылыми зерттеу қорытындыларын түсіндіру, таныстыру, солардың негізінде практикалық кепілдемелер ұсынуда; коммуникативтік үдерістердің тенденцияларын болжауда; кәсіби қатынастарда және мәдениетаралық коммуникацияда; ақпараттық кеңістік проблемаларын шешуде; тұлғалық және кәсіби дамуда.
3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері

Магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгеруге тілек білдіруші тұлғалардың алдыңғы білім деңгейі – жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.

1. Қоғамдық байланыстың теориясы мен практикасы;


 1. Журналистикаға кіріспе.


4. Емтихан тақырыптарының тізімі
Пән «Паблик рилейшнздің теориясы мен практикасы»

1. Қоғаммен байланыстың қазіргі азаматтық қоғамдағы рөлі

Қоғаммен байланыс мамандары қызметінің функциялары, құралдары және мақсаты. Түсінік пен мазмұнның сәйкестігі: PR және жарнама, PR және үгіт-насихат, PR және маркетинг, PR және паблисити. Мамандықтың субъективті кеңістігінің сипаттамасы. Нарықтық экономиканың жүйе жағдайына ықпалы. Қазақстандағы азаматтық қоғамның ерекшеліктері.2. PR-науқанды жүргізудегі қызметтің негізгі кезеңдері.

Науқанды жүргізу алдындағы проблеманы зерттеу. Проблеманы қою және анықтау. Екінші ретті ақпаратты талдау. Алғашқы ақпаратты алу. Алғашқы ақпаратты өңдеу және талдау. Ақпаратты және болжамдарды дайындау.3. Мекеме және оның коммуникативтік сипаты

Жүйе түріндегі қазіргі корпорация. Мекеме аясындағы ішкі және сыртқы, тік және көлденең ақпараттық тасқындар. Формальды емес және іскери коммуникациялар, олардың өзара қызметі.4. Медиа-талдау және ақпараттық аудит

Корпоративтік бейненің «ақпараттық денсаулығы». Медиа-мониторинг және баспасөз клиппингі. Талдауға арналған материалдарды іріктеу принциптері. Тақырыптық кодтық кесте құру. Сүзгіден өткізу және категориялау. Баспасөз материалдарын топтастырудың тақырыптық, авторлық, географиялық және басқа да негіздері. Талдамалы хаттың құрылымы.5. Қоғаммен байланыстың экономикасы

PR-дағы негізгі өндірістік ресурс – ақпарат. Қоғаммен байланыстағы еңбек көлемі және капитал көлемі. Қоғаммен байланыстағы қаржыландыру көздері. PR-қызметтегі кіріс-шығыс сметалары, шығындар. Қаржылық – қарқынды коммуникация аймағы және экономикалық символиканың айналымы ретінде.


Пән «Журналистикаға кіріспе»

1. Журналистика қоғамдық және ақпараттық қызметтің формасы түрінде

Әлеуметтік ақпараттың мәні және негізгі ерекшеліктері. Журналистиканың әлеуметтік институт ретінде қалыптасуы және дамуы. Журналистиканың қызмет етуіндегі қазақстандық шындық ерекшеліктері. Журналистің ақпараттық қызметі.2. Журналистиканың негізгі функциялары

Журналистиканың қоғамдағы орны және қызмет ету үдерісіндегі, сондай-ақ ондағы өзара қызмет етуші субъектлермен байланысты «функция», «әлеуметтік функция», «журналистиканың функциясы» түсініктері. Журналистиканың функциясы жүйесі.3. Баспасөз бостандығы және журналистік қызмет.

Журналистика қызметтің еркіндігі мәселелері. Баспасөз бостандығы ұранының нақты тарихи мазмұны саяси еркіндіктің бірі ретінде. Тәуелсіз баспасөз және іс-әрекеттегі сөз бостандығы.4. БАҚ аудиториясы: жағдайы және зерттеу мәселелері

Аудитория, оның қажеттіліктері мен мүдделері – журналистика тиімділігін арттырудың маңызды факторы. Қазіргі бұқаралық ақпараттық үдерістердің психологиялық проблемалары. Аудиторияны зерттеудің Қазақстандағы түрлері мен әдістері.

5. Типтендіру және БАҚ жүйесі

Типтендіру және бұқаралық ақпарат құралдары жүйесі: Қазақстандағы даму ерекшеліктері және сипаты. БАҚ-тың жалпы және жеке сипаты. БАҚ-тың тип құрушы факторлары.


Пән «Қоғаммен байланысқа кіріспе» (PR)

1. Паблик рилейшнздің мәні

PR ұғымын пішіндеудің әртүрлілігі. С. Блэктің классикалық анықтамасы. 1978 жылғы Мексикада өткен бүкіләлемдік Ассамблеядағы паблик рилейшнз ұғымына берілген анықтама. PR-ды білмей тиімді өзара байланыс орнату мүмкін емес деген пікірге негізделген жалпы заңдылық. Адамдардың танымдық-еңбек қызметі үдерісіндегі өзара қызметтің арнаулы түрі ретіндегі коммуникация.2. «Қоғаммен байланыстың» қазіргі қоғамдағы орны мен рөлі

ҚБ-ның адамзат өмір сүруінің барлық саласындағы қызмет етуі. ҚБ-ның Қазақстан, ТМД және әлемдегі даму кезеңдері. Қоғаммен байланыстың объектісі және субъектісі. Қазақстандағы PR-қызметі нарығының сипаты.3. Кәсіби қызметтің мазмұны

Қоғаммен байланыстың негізгі функциялары: мекеменің қажеттілігі мен мүдделерін қанағаттандыру мақсатымен аудиторияның пікірі мен іс-әрекетін бақылау; қоғамға бағытталу; үйым мен аудитория арасындағы өзара пайдалы қарым-қатынасқа жету.4. Қызметтің бағыты

Қоғаммен байланыстың ішкі және сыртқы ортасы.

Консалтинг (Counseling). Талдау (Research). БАҚ-пен жұмыс (Media Relations). Паблисити (Publicity). Персоналдармен жұмыс (Employee/Member Relations). Қоғамдастықтармен жұмыс (Community relations). Қоғаммен байланыс (Public Affairs). Үкіметтік ұйымдармен жұмыс (Government Affairs).

5. Негізгі үлгілер

Паблисити. Бұл ұғымның түсінігі – паблик рилейшнздің кәсіби жүйе ретінде қалыптасуының алғашқы кезеңіндегі ең алғашқы мақсат болып табылатын ұйымды жылжыту, қандай жолмен болмасын жағымды паблисити жасау. Екіжақты ассиметриялық үлгі. Екіжақты симметриялық үлгі.Пән «Халықаралық және отандық PR»

1. PR пайда болуындағы феномен

Американдық революция. Қоғаммен байланыстың әдістері мен тәсілдері. Американдық баспасөз. «Бостондық соғыс». «Бостындық шай ішулер». Қоғаммен байланыстағы баспасөз әрекеттесуін қолдану принципі.2. Әр түрлі елдердегі PR мектептері

PR-дың американдық, британдық, неміс, француз, ресейлік, қазақстандық мектебі. Дамуының ерекшеліктері. «Ренессанс» коммуникативті менеджмент агенттігі. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті. Mеdianet. РФ репутациондық технологиялар институты. Ресейдің коммуникатвтілік ассоциациясы.3. PR классиктері және олардың еңбектері

Блэк Сэм. (PR: халықаралық тәжірибе). Алёшина И.В. (Қоғаммен байланыс). Почепцов Г.Г. (Ақпарат және дезақпарат). Кашлев Ю., Галумов Э. (Халықаралық қатынастағы ақпарат және PR). Чумиков А.Н., Бочаров М.П. (Қоғаммен байланыс: теория және практика). Ли Якокка (Менеджер карьерасы). Зверинцев А.Б. (Коммуникациялық менеджмент). Шишкина М.А. (Әлеуметтік басқару жүйесіндегі паблик рилейшнз). Игнатьев Д., Бектов А., Сарокваша Ф. М. (Pablic relations-тың үстел үсті кітабы). Маяковский В.В. (8-томдағы шығармалар жинағы). Викентьев И.Л. (Жарнама тәсілдері және Public relations). Даг Ньюсом, Джуди ВанСлайк Терк, Дин Крукеберг. (Барлығы PR жөнінде. Паблик рилейшнз теориясы және практикасы). Доти Д. (Паблисити және паблик рилейшнз). Королько В.Г. (Паблик рилейшнз негіздері). Музыкант В. (Жарнама құралдарымен бренд қалыптастыру және PR). Блажнов Е.А. (Паблик рилейшнз). Борисов Б.Л. (Жарнама және паблик рилейшнз. Билік алхимиясы). Почепцов Г. (Имиджмейкер. Кәсіби мамандарға арналған паблик рилейшнз).4. Қазақстандағы PR

Саяси PR. Коммерциялық PR. Мемлекеттік PR. Дағдарыс PR-ы. Бедел PR-ы. Әлеуметтік PR. Елдік PR. Қаржылық институттар мен банк секторындағы PR. PR саласындағы қазақстандық мамандар арасындағы ақпарат алмасу және жинау. PR-жобалар. Қазақстандық PR-мамандар қоғамдастығы. Шетелдегі ҚР имиджі. Бизнес-қоғамдастықтағы қайырымдылық акциялары. PR-қызметтің жұмысы. Банк және мұнай-газ секторлары.5. Қазақстандағы PR қызмет нарығының даму динамикасы

Қазақстанда кәсіби PR-индустрияның қалыптасуы және дамуы. PR-қызмет нарығындағы қаржылық қиыншылықтар. Корпоративтік PR-бюджеттер. PR-қызметтер брендинг, креатив, дизайн, кеңістікті безендіру, жарнаманы орналастыру. Сайттарды құру, оптимизациялау және жылжыту, интернет-промоушн, Интернеттегі консалтинг.


Пән «PR-дағы компьютерлік және телекоммуникациялық технологиялар»

1. Қоғаммен байланыс саласындағы компьютерлік және ақпараттық технологиялардың жалпы қолданылуы

Құралдар. Бағдарламалық қолдау. Мәліметтер өткізудегі жүйелік технологиялар. Негізгі мәліметтер. Персонал. Қауіпсіздік.2. Зерттеулердегі компьютерлік технологиялар, қоғаммен байланыс саласындағы жоспары

Мақсатты аудитория сегменті. Бағдарлау. Маркетингтік және әлеуметтік зерттеулер. Ақпараттық өнімдерді жасау.3. PR-дағы бағдарламалық қолдау

Мәтіндер мен кестелерді өңдеу бағдарламасы. Компьютерлік гарфиканың құрылуы. Жұмыс құжаттарын верстка жасау және маркетингті жүзеге асыру, буклеттер презентациясы, корпоративті көп таралымды газеттердің жасалу бағдарламасы. Негізгі сақтау жүйелері. Зерттеулерге арналған бағдарламалар. Аудио және бейне ақпараттардағы (дыбыс, сөз, музыка) жөндеулер.4. PR ақпараттық өнімі-электронды презентациясы

Құрылу ережесі және презентация принциптері. PowerPoint. Презентация демонстрациясы. Microsoft Word бағдарламасындағы мәтінді ақпараттармен жұмыс. Adobe Photoshop бағдарламасындағы графикалық көріністермен жұмыс істеу.5. PR-дағы құрал-портал

Классификация. Құрылым және түрлері. Корпоративті ішкі порталдар. Ақпараттық нарықтағы ақпараттық порталдардың қолданысы.


Пән «Қазіргі заманғы коммуникациялардың менеджменті мен маркетингі»

1. ХХІ ғасырдағы менеджмент пен маркетинг

ХХІ ғасырдағы әлеуметтік-экономикалық процестердің дамуы менеджмент пен маркетингтің оған бейімделуіне алып келді. «Болашақ туралы ойлар»: экономика әлемі, ХХІ ғасырдағы саясат пен мәдениет. ХХІ ғасырдағы бизнестің болашақ стратегиялары. Менеджмент пен маркетингтің міндеттері. Менеджмент пен маркетинг салалары. Менеджмент пен маркетингтің міндеттеріне ауқымды көзқарас.2. Менеджмент, маркетинг және коммуникацияның негізгі формалары

Шығармашылық әлеует пен өзін-өзі дамыту табысты бизнестің негіздері. Ұйымдастырушылық элементтер мен басқару процесі. Маркетингтік басқару. Маркетингтік басқарудың тұжырымдамасы. Маркетинг жүйесінің мақсаттары. Коммуникация.3. Ақпараттық менеджмент

Ақпараттық менеджмент аймағы. Ақпараттық менеджмент міндеті. Ақпараттық жүйедегі технологиялық ортаны қалыптастыру. Ақпараттық жүйедегі технологиялық ортадағы техникалық құралдар. Телекоммуникациялық құралдар. Ақпараттық жүйедегі бағдарламалық құралдар. Ақпараттық жүйені дамыту және оның үздіксіздігін қамтамасыз ету. Ақпараттық-санақ кешені мен технологияларын жүйелі талдау жасау. Ақпараттық жүйені дамытудың оңтайлы жолдары.4. Тиімді басқару жүйесін құру

Басқарудың серпінді жүйесі заман проблемаларына берілген жауап ретінде. Басшы рөлін анықтайтын ең маңызды факторлар. Заманауи басқару әдістерінің негізгі элементтері. Тиімді басқарудың 8 негізгі белгісі. Қол астындағы бағыныштылардың шығармашылығы. Барлық қызметкерлердің стандартталмаған жаттығулары.5. Интеграцияланған маркетинг

Интеграцияланған маркетинг науқаны. Интеграцияланған маркетинті жүзеге асыру. Жалпы стратегия.


Пән «Іскери қарым-қатынас принциптері»

1. Іскери қарым-қатынас мәні және принциптері

Іскери қарым-қатынас мәні. Іскери қарым-қатынас принциптері. Байланыс орнатудың маңызды әдіс-тәсілдері. Сөйлеу коммуникациясын орнатудағы саналы және санадан тыс тәсілдер.2. Қызмет және этика.

Қызметтік қарым-қатынас этикасындағы коммуникативтік кодекс. Қызметтік түсінушіліктегі еңбектік қатыныстар. Еңбек кооперациясы. Кәсіби орта: макро- және микро деңгей. Қызметтік ортадағы этика рөлі және мәдени құндылықтар: теория және практика.3. Келіссөз жүргізу этикасы.

Қызметтік қарым-қатынастағы кәсіби этика. Дәрігер, ғалым, мұғалім, заң қызметкері, журналист этикасы. Қоғаммен байланыс саласындағы этика. «Деңгейі жоғары» емес салалардағы этика. Кәсіби тәрбиелік.4. Іскерлік қарым-қатынастағы компромисс және конфронтация.

Іскерлік деңгейде сөйлесудегі келісім және комфронтация. Конфронтациямен күрестің этикалық аспектілері. Күрес философиясының негізгі принциптері: басымдықты жүзеге асыру, белсенді ұстаным, бастаманы жоғарылату, қысым мен бұрылыстар комбинациясы принциптері.5. Ресми-іскери жазбаша тіл ұстартудың этикалық аспекті.

Ресми-іскерлік жазба тіл ұстартуы. Іскерлік жазба үлгісінің интернационалды ерекшеліктері. Ресми хат алысудың мәдениеті. Құжаттардың тилі мен тіліне қойылатын талаптар.


Пән «Жарнама өнері»

1. Жарнама үрдісі

Жарнаманың концепциясын жасау. Ұсынылған брендтің жалпы параметрлері мен анықтамасы, оның мақсаты, өзге брендтермен бәсекеге түсудегі жоспары. Жарнама арналарын таңдау. Жарнаманың имиджі. Жарнаманы ұйымдастыру. Демеушілік және меценаттық.2. Жарнама түрлері

Тура жарнама. Баспасөздегі жарнама. Экран жарнамасы. Сыртқы жарнама. Көлік жарнамасы. Сатылу орнындағы жарнама. Интернет-жарнама. Нақты сауда белгісінің жарнамасы. Жеке сату жарнамасы. Корпоративтік жарнама. Анықтама-мекенжай жарнамасы. Кері байланысқа негізделген жарнама. Саяси жарнама. Әлеуметтік жарнама. Бизнес жарнама. Жарнаманың жаңа түрлері.3. Жарнама қызметінің экономикалық негіздері

Жарнаманың бағасына ықпал ететін факторлар. Сату көлеміне ықпал ететін факторлар. Верм тұтынушылар сұранысының концепциясы. Жарнама тиімділігін жоспарлау мен бақылаудың шешуші құралдары.4. Жарнаманың мақсатты аудиториясы

Мақсатты аудитория нақты немесе әлеуетті тұтыну мүдделері жарнама пәнімен астасып жатқан әлеуметтік қоғам ретінде. Мақсатты аудиторияның әлеуметтік, жас, демографиялық сипаттары.5. Жарнама агенттігінің жұмысын ұйымдастыру

Жарнама агенттігінің функциялары. Жарнама агенттігінің түрлері. Типтік құрылымы. Зерттеу бөлімі, креативтік (шығармашылық) бөлім, медиабөлім, өндірістік бөлім, әкімшілік-өндірістік бөлім, клиенттермен жұмыс істеу бөлімі. Олардың қызметінің ерекшеліктері, агенттік ұсынатын қызметтердің жіктелісі.


Пән «Имиджелогия»

1. Әлем құрылымындағы имидж

Имидж репутациясы. Саясат имиджі. Тауар имиджі. Фирма имиджі. Коммуникативті кеңістік құрылымындағы имиджі. Имиджді құрудағы заманауи коммуникативті технологиялардың мазмұны. Имидж типтері. Адамзаттың басқа да қызметтік және жеке тұлғалық даму салаларындағы, яғни жарнамадағы, саясаттағы, бизнестегі имидж мәселелері.2. Имиджелогия құралдары

Ұстанымдарды дамыту. Сананы басқару. Мифтендіру. Эмоциялық. Формат. Вербалдық. Детальдандыру. Ақпараттарға негіз беру. Көнелену. Мақсаттар өзгерісі. Қарама-қайшылықтар белгісін бере білуі. Бистанциялық. Метофорлық. Визуалдылық. Қоғамдық пікірді сұрау. Нейролингвистикалық бағдарлау. Қабылдау модельдерін еңгізу. Нышандарды контексті түрде көру.3. Қазақстан имиджі

Қазақстандық шынайылық. Қазіргі заманауилық пен ассоциациялар. Елдің шынайы өкілдері. Тауарлар мен қызмет түрлері. Капитализация мәселелері. Икемді болу жолындағы күрес. Әлеует. Саяси факторлар. Экономикалық факторлар. Өндіріс және ауыл шаруашылығы. Қазақстандағы туризм және инвестициялар. Өткенге саяхат. Қазақстандық заманауи қоғамның ішкі және сыртқы жақтары. Қазақстандықтың имиджі.4. Бедел. Заманауи брендинг

Ребрендинг кезеңі. Инновациялық өзгерістер маңызы. Әлеуметтік жауапкершілік. Мемлекет және корпаративті мүдделер. Жаңаша көзқарас. Қоғаммен байланыстың ерекше маңызды рөлі5. Имиджмейкер кәсібі

Имидж рөлі: кешегісі мен бүгіні. Ұстаным имидж құрудың негізі ретінде. Коммуникативтік кеңістік құрылымындағы имидж. Көшбасшы имиджі. Саясаттың рәмізденуі.


Пән «Қазіргі заманғы бұқаралық коммуникация құралдары мен PR»

1. Қазіргі замандағы бұқаралық ақпарат және коммуникация

«Ақпарат» және «коммуникация» ұғымдары. Ақпарат өзаар әрекет, бейне және таным ретінде. Вербальды, визуальды, оқиғалық коммуникациялар. Коммуникация – тарихи құрылған және уақытпен дамитын әлеуметтік субъектілер (коммуникатор) және объекті (реципиент) арасындағы ақпаратты жасау, сақтау, бөлу, тарату, қабылдаудан тұратын техникалық үдеріс. ЮНЕСКО белгілеген ақпарат сапасы. Коммуникация қалыптастыру кезеңдері.2. Коммуникация модельдері

М. Маклюен теориясы. Д. Грюнинг пен Т. Ханттың төрт моделі: ақпараттық агенттіктер, ақпараттық аудиториялар, екіжақты ассиметриялық модель, екіжақты симметриялық модель. Г. Лассуэлдің желілік моделі. К. Шеннон – У. Уивердің ақпараттық-кодтық моделі. М. Дефлюердің коммуникацияның тармақталған желі моделі. Ч. Осгуд – У. Шрамның циклдік моделі. Ч. Осгуд – У. Шрамның екісатылы моделі. Лингвистикалық модель. П. Лазарсфельдің екі сатылы моделі.3. Қазақстан журналистикасының құрылымы

Баспасөз, телевизия және радио. Интернет. Дәстүрлі және жаңа медиа. БАҚ түрлерінің типологиясы. БАҚ-тың тік және көлденең жүйелері. БАҚ-тың түрлері мен салалануы. Республикалық және аймақтық медиа. Мемлекеттік және жеке меншік газеттер, радиостансалар және телестансалар. Мемлекетаралық басылымдар мен арналар. Қоғаммен байланыс жөніндегі мемлекеттік, жарнамалық агенттіктер.4. Қоғаммен байланыстағы БАҚ-тың рөлі

Коммуникация арналарын шектеу. PR-жобаларды іске асыруда баспа, эфирлік және веб-журналистиканы пайдалану дәстүрі. БАҚ арқылы қоғаммен байланыс мамандарының жүзеге асыру міндеттерінің ерекшеліктері. Журналистік, жарнамалық және PR-материалдардың айырмашылықтары.5. Баспасөз-қызметтерінің редакциямен қарым-қатынасы

Баспасөз-қызметі мен түрлі редакциялардың өзара қарым-қатынас концепцияларын әзірлеу. Баспасөз-хатшысының мәртебесі. Қатер аймақтары мен болуы мүмкін аймақтарды талдау. Баспасөз-қызметі функциясына аутсорсинг. Журналистер мақсатты аудитория ретінде. Баспасөз-қызметтері мен редакция қызметтерінің тиімділігін бағалау шарттары.


5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Ахметова, Л.С.  Пресс-релиз. Пресс-конференция. Опыт работы, - А., 2008.

 2. Бекболатулы Ж. Жарнама негіздері: Оқу құралы. - А.: Экономика, 2009.

 3. Барлыбаева С.Х. Коммуникационное развитие: национальный и международный аспекты. - А., 2008. 

 4. Бекболатұлы Ж. Жұртшылықпен байланыс: Оқу құралы. - А., 2009.

 5. Сұлтанбаева Г.С. Саяси коммуникацияның негіздері мен тәжірибесі. Оқу құралы, - А., 2006.

 6. Журналистика. Уч. пособие. - СПб., 2001.

 7. Олешко В. Журналистика как творчество. - М., 2003.

 8. Пронина Е. Психология журналистского творчества- М., 2002.

 9. Рощин С.К. Психология и журналистика. - М., Наука, 1989.

 10. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. - СПб.; М., 2001.

 11. Багдикян Б. Монополия средств информации. - М., Прогресс, 1988.

 12. Бове К., Аренс У. Современная реклама. - Тольятти.: Издательский дом «Довгань», 1995.

 13. Браун Д., Куол У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении: В 2 т. - М., Мир, 2001.

 14. Вартанова Е.Л. Северная модель в конце столетия. Печать, телевидение и радио стран Северной Европы между государственным и рыночным регулированием. - М., 1997.

 15. Введение в бизнес/ Реферат книги Джеймса А. Стоупера и Эдвина Г.
  Делана. - Ижевск: «Странник». - 1991.

 16. Данилова Е. Информационное развитие социальных систем. - М.: Рип-
  холдинг, 2002. - 130 с.

 17. Новая постиндустриальная волна на Западе / Под ред. В.Л. Иноземцева - М.: Academia, 1999.

 18. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера/ Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. М.: Юнити, 2003.

 19. Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и национальная идентичность. - М., Изд-во Моск. ун-та, 2000.

 20. Стэйнлейк Дж. Экономикс для начинающих. - М., Республика, 1994.

 21. Урина Н.В. Итальянская журналистика в 1945-1990 гг. - М., 1999.

 22. Уэллс У., Вернет Д., Мориарти С. Реклама. Принципы и практика. - СПб: Питер, 2001. С. 399.

 23. Шарончикова Л.В. Печать Франции (1980-1990). - М., 1995.

 24. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. Учебное пособие - М.: Аспект Пресс, 2003.

 25. Назаров M.M. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. - М., 2000.

 26. Богачева О.С. Продажа рекламной площади в газете. - М.: Аспект-пресс, 2002.

 27. Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: Триада, ЛТД, 1996.

 28. Киверин В.И. Экономика редакции газеты. - М.: Аспект-пресс.-2002.

 29. Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. - М., 1991.

 30. Беглов С.И. Четвертая власть: британская модель. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002.

 31. Вартанова Е.Л. Финская модель на рубеже столетий. Гл. 1, 2. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.

 32. Багдикян Б. Монополия средств информации. - М.: Прогресс, 1988

 33. Бове К., Аренс У. Современная реклама. - Тольятти.: Издательский дом «Довгань», 1995.

 34. Браун Д., Куол У. Эффективный менеджмент на радио и телевидении: В 2 т. - М., Мир, 2001.

 35. Данилова Е. Информационное развитие социальных систем. - М.: Рип-
  холдинг, 2002. - 130 с.

 36. Новая постиндустриальная волна на Западе / Под ред. В.Л. Иноземцева - М.: Academia, 1999.

 37. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера/ Под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. - М., Юнити, 2003.

 38. Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и национальная идентичность. - М., Изд-во Моск. ун-та, 2000.

 39. Стэйнлейк Дж. Экономикс для начинающих. - М., Республика, 1994.

 40. Уэллс У., Вернет Д., Мориарти С. Реклама. Принципы и практика. - СПб: Питер, 2001. С. 399.

 41. Шарончикова Л.В. Печать Франции (1980-1990). - М., 995.

 42. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? - М: Изд. «Новости» совместно с АСЭС-Москва, 1990.

 43. Габжалилов А.Х. Становление гражданской культуры населения в конектсе демократизации казахстанского общества. Диссертация на соискание канд.полит.н., Алматы, 2006.

 44. Задорин И., Бурова Ю., Сюткина А. СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимозависимость. - М., -1999.

 45. Пашенцев Е.Н. Связи с общественностью. - М: Дело, 2000.

 46. Кастельс М., Киселева Э. Россия в информационную эпоху. http://www.socio.ru/wr/1-01/Castells.htm

 47. Мизеров С.Д. Электронные средства массовой информации и политика. - М: Институт повышения квалификации работников телевидения и радио. -2000.

 48. Почепцов Г.Г. Коммуникативная технология ХХ века. -М: 1998.

 49. Сұлтанбаева Г.С. Саяси коммуникацияның негіздері мен тәжрибесі. –Алматы: Қазақ университеті. -2006.


Қосымша

 1. Шаукенова З.К., Коновалов С.А., Ракишева Б.И. Анализ социологической информации итогов выборных кампаний в Казахстане 2003-2008 гг. Социологические исследования. № 5. -2009.

 2. Крубатов В.И. Искусство управлять общением. - Ростов на Дону, 1997.

 3. Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз. - М: ИМА-пресс, 1994.

 4. Дороти Доти И. Паблисити и паблик рилейшнз. - М: Инфационно-аналитический дом «Филинь», 1996.

 5. Қазақстандағы PR мен БАҚ//мақалалар жинағы. 2-кітап /БАҚ менеджменті және жарнама кафедрасы. - Алматы: Нұр, 2005, 2006.

 6. Кравченко В.И. Власть и коммуникация: проблемы взаимодействие в информационном обществе. - СПб: 2003.

 7. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью. Теории и технологии. - М., 2009.

 8. Машан М.С. Политическая система Казахстана. - Алматы: 2001.

 9. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. - Екатеринбург, 2001.

 10. Перлматтер Д.Д. Справочник по политическому консультированию. -М: Имидж-контакт; Инфра-М., 2001.

 11. Поляков П.В. Основы политического консультирования. - М: КДУ

 12. Пономарева Е. PR-кампания//Рекламные технологии. -2002. - № 1

 13. Почепцов Г.Г. Информационные войны. - М: 2000.

 14. Ситников А.П., Бочаров М.П., Лисов В.А. / PR сегодня: новые подходы и исследования, международная практика. - М: 2003.

 15. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. -М.: Рип-Холдинг, 2003.

 16. Адаир Д. Эффективная коммуникация. - М.: Эксмо, 2003.

 17. Рашкофф Д. Медиа-вирус. - М.: Ультркультура, 2003.

 18. Грин Э.Креативность в PR. - СПб: Нева, 2003.

 19. Зазыкина Е.В. Политический PR: символы. - М.: Юринформпресс, 2000.

 20. Мехлер Г. Власть и магия PR. - СПб: Питер, 2001.

 21. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. - М: 2000.

 22. Перлматтер Д.Д. Справочник по политическому консультированию. -М: Имидж-контакт; Инфра-М., 2001.

 23. Панарин И., Панарина Л.. Информационная война и мир. -М: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

 24. Кравченко В.И. Власть и коммуникация: проблемы взаимодействие в информационном обществе. -СПб: 2003.

 25. Самые успешные PR-кампании в мировой практике. - М: Изд. Инфра-М, 2002.

 26. Поляков П.В. Основы политического консультирования. - М: КДУ

 27. Шомова С. Политические шахматы. - М: Рип-Холдинг, 2001.

 28. Вершинин М.С. Политические коммуникация в информационном обществе. - СПб, изд.Михайлова, 2001.

 29. Политическая коммуникация в постсовесткой России: проблемы формирования ипарадигмы развития. - М: Изд. ОАО Республиканская типография, 2003.

 30. Почепцов Г.Г. Информационные войны. - М: 2000.

 31. Почепцов Г.Г. Коммуникативная технология ХХ века. - М: 1998.

 32. Машан М.С. Политическая система Казахстана. - Алматы: 2001.

 33. Политический консалтинг в Казахстане. - Алматы: 2000.

 34. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. - Екатеринбург, 2001.

 35. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? - М: Изд. «Новости» совместно с АСЭС-Москва, 1990.

 36. Задорин И., Бурова Ю., Сюткина А. СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимозависимость. - М., -1999.

 37. Ньюсом Д., Ван Слейк Терк, Д.Куркеберг. Все о PR. Теория и практика Паблик рилейшнз. 7-е издание. - М: Изд.дом «Инфрма-М», 2001.

 38. Пашенцев Е.Н. Связи с общественностью. - М: Дело, 2000.

 39. Мизеров С.Д. Электронные средства массовой информации и политика. - М: Институт повышения квалификации работников телевидения и радио. -2000.

 40. Ньюсом Д., Ван Слейк Терк, Д.Куркеберг. Все о PR. Теория и практика Паблик рилейшнз. 7-е издание. - М: Изд.дом «Инфрма-М», 2001.

 41. Почепцов Г.Г. Коммуникативная технология ХХ века. - М: 1998.

 42. Ситников А.П., Бочаров М.П., Лисов В.А./ PR сегодня: новые подходы и исследования, международная практика. - М: 2003.

 43. Голуб О.Ю., Тихонова С. В. Теория коммуникации. - М., 2011.

 44. Крубатов В.И. Искусство управлять общением. Ростов на Дону, 1997.

 45. Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз. - М: ИМА-пресс, 1994.

 46. Дороти Доти И. Паблисити и паблик рилейшнз. -М: Информационно-аналитический дом «Филинь», 1996.

 47. Қазақстандағы PR мен БАҚ//мақалалар жинағы. 2-кітап /БАҚ менеджменті және жарнама кафедрасы. - Алматы: Нұр, 2005, 2006.

 48. Кравченко В.И. Власть и коммуникация: проблемы взаимодействие в информационном обществе. - СПб: 2003.

 49. Машан М.С. Политическая система Казахстана. - Алматы: 2001.

 50. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. - Екатеринбург, 2001.

 51. Перлматтер Д.Д. Справочник по политическому консультированию. - М: Имидж-контакт; Инфра-М., 2001.

Каталог: content -> files -> pages -> folder9724
folder9724 -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
folder9724 -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің
folder9724 -> «6М060100-Математика»
folder9724 -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің
folder9724 -> БАҒдарламасы алматы 2012 Бағдарлама «6М011400-Тарих»
folder9724 -> «6М020800 археология и этнология»
folder9724 -> БАҒдарламасы алматы 2012 Емтихан тақырыптарының тізімі «Аймақтану кіріспесі» пәні
folder9724 -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің
folder9724 -> Бағдарламасы Алматы, 2012 Емтихан тақырыптары: «Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы»
folder9724 -> Программа вступительного экзамена по специальности для поступающих в магистратуру по специальности


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет