БАҒдарламасы шымкент, 2011ж. Қабылдау емтиханның бағдарламасы 050506Дата09.06.2016
өлшемі83.5 Kb.
#124770
түріБағдарламасы


Ф.7.22-17
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы

«Экономика» кафедрасы
«Бекітемін»

ҒЖжХБ жөніндегі проректор

_____________ Бахов Ж.К.

«___ » ______________ 2011ж.


6М050600 – «Экономика»

мамандығының магистратурасы бойынша

қабылдау емтиханның


БАҒДАРЛАМАСЫ

Шымкент, 2011ж.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы 050506 - «Экономика» мамандығының типтік бағдарламалары негізінде құрылған.

Кешенді емтиханның бағдарламасы кафедраның мәжілісінде талқыланған« » 20__, № ___ хаттамасы

Кафедраның меңгерушісі _______________ э.ғ.д., профессор Ниязбекова Р.К.

Кешенді емтиханның бағдарламасы «Экономика және қаржы» факультетітің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған « » 20__ ж., № ___ хаттамасы

Төрайымы _______________________ Сулейменова И.А.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және біліктілікті жоғарылату факультеті
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының

бастығы ________________________ Изтаев Ж.Д.Кіріспе
6М050600 Экономика мамандығы бойынша магистратурада кредиттік жүйесі бойынша оқу процесін ұйымдастыруылған.

Бейіндік магистратура іскерлік, қызмет көрсеті, мәдениет, құқық, медицина, экономика салалар үшін керек мамандық жоғары оқу орнынан кейінгі қызметкерлерді дайындаудың білім беру бағдарламаларын іске асырады.

Бейіндік магистратурада топ-менеджерлерді дайындауға бағытталған, әр түрлі экономикалық, іс-қимылдарының салаларына, оның ішінде МВА білім беру кәсіптік бағдарламалар іске асырылады.

Бейіндік магистратурасының білім беру бағдарламалары менеджер және кәсіби экономистерді дайындауды қамтамасыз ететін және басқару дағдырларды үйренуге арналған.

Ғылыми және педагогикалық магистратура терең ғылыми-педагогикалық дайындығы бар мамандары ғылыми-зерттеу, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білоім салаларында дайындаудың білім беру бағдарламаларын іске асырады.

«Экономика» мамандығы бойынша магистратураны бітірушілер төмендегі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

- өндірістік-басқарушылық;

- ғылыми-зерттеу;

- педагогикалық;- ұйымдастыру-технологиялық;

- аудиторлық;

- іскерлік әкімшілік;

- жобалық;

- инвестиция-инновациялық.

Магистрлік білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері келесі мәселелер үшін жағдай жасау болып табылады:


 • экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру саласында толық құнды, сапалы кәсіптік беру мен компетенция алу;

 • дамудың интеллектуалдық жалпы жоғары адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларын, ойлау мәдениетін және еңбекті ғылыммен ұйымдастырудың дағдыларын алу;

 • шығармашылық әлеуетті бастамашылдықты және жаңашылдықты дамыту;

 • еңбек нарығында магистрлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Бұл олардың өз мамандықтары бойынша жұмысқа барынша тез орналасуына мүмкіндік береді;

 • магистрлердің жеке білім беру бағдарламаларын таңдап алуы;

 • магистрлердің жеке білім беру бағдарламаларын дайындауы;

 • ұйымдардың тапсырыстары бойынша мақсатты дайындауды қамтамасыз ету;

 • халықаралық деңгейде олардың кәсіби икемділігін кепілдендіретін ғылымдар тізбегінде фундаментальді курстарды игеру;

 • теориялық, тәжірибелік және жеке дайындықты тереңдету, магистранттардың аса маңызды және тұрақты білімдерді игеру;

 • білім алушылардың өзін-өзі дамыту және жетілдіру қабілетін, олардың бүкіл белсенді өміріне қажетті жаңа білімдерді дербес шығармашылықпен игеру дағдыларын қалыптастыру;

 • кәсіби мәдениет деңгейі жоғары, соның ішінде кәсіби қарым-қатынас мәдениеті қалыптасқан, азаматтық позицияға е қазіргі экономикалық проблемаларды ұға алатын және оларды іс-жүзінде шеше білетін, басқарушылық қызметті іске асыра алатын мамандарды дайындау.

Магистрлік білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері келесі мәселелер үшін жағдай болып табылады:

 • Экономика, өндірісті басқару және ұйымдасытру саласында мағыналы;

 • Дамудың жоғары интелектуалдық деңгейін иемдену,

 • Шығармашылық әлеуетті, бастамшылдықтың және жаңашылдықты дамыту;

 • Еңбек нарығында магистрлердің бәсекге қабілеттілігін арттыру, бұл олардың өз мамандықтары бойынша жұмысқа барынша тез орналасуларына мүмкіндік береді.

Басқарушылық және зерттеушілік қызметті табысты жүзеге асырады. Шығармашылық ойлау стиліне ие және бірлескен ылыми зерттеу қызметінің қатысушылары болып табылады.


1. Пәндердің аталуы және олардың негізгі бөлімдері
1.1 Кәсіпкерлік

Кәсіпкерлік, оның түрлері, себептері, қалыптасу жағдайы, ұйымдастыру нысандары, кәсіпкерлер және оны қорғау тәсілдлері. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, басқару жүйесі, қаржыландыру. Кәсіпорынның орналасқан жері және оларды тиімді орналастыру. Персоналды ұйымдастыру, еңбекке ақы төлеу және басқару. Өнімді жоспарлау және сату процесі. Коммерциялық мәмілелерді ұйымдастыру. Кәсіпкерлік қызмтті талдау және бағалау. Кәсіпкерлерлік қызметті талдау және бағалау. Кәсіпкерлер жауапкершілігі. Іскерлік қатынас. Кәсіпкерлік қызметтің іскерлік корреспонленциясы.1.2 Өндірістік сфераның экономикасы
Өндірістік сфераның мәні мен рөлі. ҚР тиімді өндірістік сфераның қалыптасуы, дамуы. Өндірістік сфералардың салалық құрылымы. Өндірістік сферада аймақтық мамандырылған кластерлерді орналастыру мен басқару. Өндірістік сфера салаларының ресурсары және оларды тиімді айдалану. Ұлттық экономиканың өндірістік сфера саларының ресурстары және тиімді пайдалану. Ұлттық экономиканың өндірістік сфера саларының ресурстары және оларды тиімді пайдалану, инновациялық дамуы. Өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Өнімді өткізудің аймқтық тораптарының дамуы және ақпараттық қолдауы. Өндірістік сфера кәсіпорындарының сыртқы экономикалық қызметінің экономикалық механизмдерін жетілдіріу.
1.3 Өндірісіті ұйымдастыру
Өндірістік үрдіс және оны уқыт бойынша ұйымдастыру. Өндірістік үрдістерді ұйымдастыру ережелері. Өндірісіті ұйымдастырудың типтері мен нысандары. Жалпы және өндірістік ұйымдасытрудың типтері мен нысандары. Жалпы және өндірістік құрылым. Ғылыми техникалық дайындақты ұйымдастыру және өндірісті жетілдіру. Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. Көлік, қойма, құрал-сайман, энергетика, жөндеу шаруашылықтарын ұйымдастыру. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы. Өнім өндіруді және қызмет көрсетуді жоспарлауды ұйымдасытыру. Өндірістік жорспарлау және өндірісті

1.4 Экономикадағы интеграциялық үдерістер
Халықаралық экономикалық интеграция теориясы. Әлемдік экономика мен халықаралық экономикалық қатынастардың дамуының тұтас әлемдік шаруашылық кешенінің құрылуының қазіргі кезеңдегі ерекшеліктері. Интеграцияның негізгі алғышарттары, олардың өзара байланысы. Интеграция мақсаттары және кезеңдері. Интеграцияның статикалық және динамикалық нәтижесі. Сауда құру әсерінің тарифті жою және сауданы қарқындату шараларына тәуелділігі. Батыс Еуропа елдерінің экономикалық интеграциясы. Батыс Еуропа- елдерінің экономикалық интеграциясы, даму кезеңдері. Кеңес одағы кеңістігінде экономикалық интеграция эволюциясы. ТМД экономикалық интеграциясы, оның ерекшеліктері, достық елдеріндегі интеграция мәні, кезеңдері. Интеграция аймақтың экономикалық өсу факторы ретінде.

1.6 Өнеркәсіп экономика
Экономиканы дамытудағы өнеркәсіп рөлі. Инвестициялық және инновациялық потенциал бойынша Қазақстанның салалық экономикасының бәсекеге қабілеттілігі. Өнеркәсіптің салалық құрылымы.Өнеркәсіпті басқаруды ұйымдастыру. Өндірістің шоғырлануы және өнеркәсіпте кәсіпорындардың мөлшері. Өнеркәсіптегі мамандану және кооперациялану. Өнеркәсіптік өндірістің ресурстары. ҚР өнеркәсіптерін дамытудың инвестициялық. ҚР өнеркәсіптерінің дамуының қаржылық бюджеттік саясаты стратегиясы. Республика аймақтары экономикасының негізгі сипаттамасы мен ситуациялары. Облыстың экономикалық географиясы. ҚР алдыңғы және депрессиялық аймақтарын талдау.


6М050600 «Экономика» мамандығы бойынша магистратураға түсу емтиханының сұрақтары


 1. Адам өміріндегі экономиканың ролі.

 2. Ресурстық қамтамасыз ету, кәсіпорындардың негізгі қорлары, олардың ролі мен мақсаты.

 3. Өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындарды топтастырудың мазмұны.

 4. Экономикалық игілік, өндіріс және тұтыну.

 5. Кәсіпорындардың, фирмалардың негізгі өндірістік қорларының жіктелуі.

 6. Өзіндік құнның құрылымы, оның өндіріс факторларымен байланысы.

 7. Материалдық қажеттіліктер және оларды қанағаттандыру жолдары.

 8. Негізгі қорлардың өндірістік құрылымы.

 9. Бағаның теориялық негіздері, бағаны қалыптастыру факторлары.

 10. Макроэкономикалық түсініктегі өндіріс, жалпы және ұлттық өнім.

 11. Негізгі өндірістік қорлардың құрылымына әсер ететін факторлар.

 12. Экономикадағы бағалар жүйесі.

 13. Экономиканың құрамдас бөлімдері.

 14. Экономика сфераларының негізгі өндірістік қорларының құрылымын жетілдірудің осы күнгі мәселелері.

 15. Кәсіпорынның көтерме сауда бағасының құрамы мен құрылымы.

 16. Экономикалық ресурстар. Ресурстардың шектеулілігі. Іс-әрекет әдісін таңдау. Баламалы құн.

 17. Негізгі өндірістік қорларды есепке алу және жоспарлау.

 18. Әр түрлі балалардың құрамы мен құрылымы.

 19. Экономикалық өнім және оның түрлері.

 20. Негізгі қорлардың тозуы, түрлері және олардың сипаттамасы.

 21. Инновациялардың мәні, олардың жіктелуі.

 22. Салалық және аймақтық экономика. Экономиканың әлеуметтік сферасы.

 23. Негізгі қорлардың амортизациясы және амортизацияны есептеу әдістері.

 24. Инновациялық кәсіпкерліктің схемасы, жаңашылдықты дайындаудың негізгі кезеңдері.

 25. Экономикалық мөлшерлер және көрсеткіштер.

 26. Негізгі қорлардың ұлғаймалы ұдайы өндірісінің түрлері, олардың мазмұны мен міндеттері.

 27. Инновациялық кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық формалары.

 28. Өндіріс факторлары және олардың сипаттамасы.

 29. Негізгі өндірістік қорларды пайдалану көрсеткіштері.

 30. Ғылыми-техникалық парктердің сипаттамасы және олардың міндеттері.

 31. Өндірістік жүйе. Өндірістік жүйенің қызмет схемасы.

 32. Экономика сфераларында негізгі өндірістік қорларды пайдалануы жақсарту жолдары.

 33. Инновациялық жобалардың тиімділігінің түрлері.

 34. Экономикалық өнімнің ұдайы өндірісі, және оның кезеңдері.

 35. Кәсіпорындар, фирмалардың айналмалы құралдарының құрамы. Оларды пайдалану ерекшеліктері.

 36. Инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері.

 37. Экономикалық процестерге қатысушылардың өзара әрекеттері.

 38. Өндірістік процестегі қызметтік роліне қарай айналмалы құралдардың құрылымы.

 39. Инвестициялардың экономикалық мазмұны, экономиканың дамуында олардың ролі.

 40. Экономикалық жүйелердің негізгі түрлері (орталықтандырылған және нарықтық экономика).

 41. Айналмалы құралдарға қажеттілікті қалыптастыру көздері.

 42. Инвестициялардың түрлері мен жіктелуі.

 43. Шаруашылық жүргізуші субъектілерді іс-әрекет түрлері бойынша жіктелуі.

 44. Айналым құралдарын мөлшерлеу (нормалау).

 45. Ғылыми-техникалық прогрестің түрлері мен олардың ерекшеліктері.

 46. Заңды тұлғаның кәсіпорынға тән белгілері.

 47. Айналым құралдарын пайдаланудың экономикалық тиімділік көрсеткіштері.

 48. Кәсіпорынның, фирманың ғылыми-техникалық дамуының тиімділігі.

 49. Меншік түрлері бойынша кәсіпорындардың жіктелуі.

 50. Айналым құралдарын пайдалануды жақсарту.

 51. Кәсіпорынның, фирманың ғылыми-техникалық дамуының негізгі бағыттары.

 52. Шаруашылық серіктестіктермен шаруашылық қоғамдардың жіктелуі.

 53. Еңбек ақы ұлттық табыстық бөлігі ретінде, Еңбек ақы жүйесін құру қағидалары.

 54. Инвестициялардың мәні, инвестициялық процестің сипаттамасы.

 55. Кәсіпкерліктің түрлері және олардың дамуы.

 56. Еңбек ақыны саралаудың (дифференциация) негізгі факторлары.

 57. Инвестициялардың әртүрлі белгілер бойынша жіктелуі.

 58. Өндірістік кәсіпкерлік-нарықтық экономикадағы оның ролі.

 59. Еңбек ақының мәні мен формалары.

 60. Инвестициялардың осы күнгі құрамдық көрсеткіштері және инвестициялық белсенділікті жоғарылату міндеттері.

 61. Коммерциялық кәсіпкерлік.

 62. Еңбек өнімділігі, кәсіпорынның еңбек қорларға қажеттілігін анықтау.

 63. Өнімнің, қызметті сапасының маңығы, сапаны жақсарту факторлары.

 64. Қаржылық кәсіпкерлік.

 65. Өнімнің өзіндік құны экономикалық категория ретінде. Өзіндік құнның түрлері мен формалары.

 66. Халықаралық стандарттар кешенінің мақсаты мен оларды қолданудың отандық тәжірибесі.

 67. Консультативтік кәсіпкерлік.

 68. Өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындардың құрамы.

 69. Кәсіпорынның, фирманың қаржылық нәтижелерін қалыптастыру. Жекелеген факторлардың әсері.

 70. ҚР-дағы кәсіпкерлік қызметтің қазіргі түрлері.

 71. Шығындардың экономикалық элементтер бойынша жіктелуі, оның мазмұны мен міндеттері.

 72. Нарықтық жағдайда табысты (пайданы) бөлу.

 73. ҚР-дағы кәсіпкерліктің осы күнгі проблемалары және дамыту мәселелері.

 74. Шығындардың калькуляция баптары бойынша жіктелуі, оның мазмұны мен міндеттері.

 75. Рентабельділіктің экономикалық мазмұны мен түрлері.

 76. Шаруашылық серіктестіктермен шаруашылық қоғамдардың жіктелуі.

 77. Еңбек ақы ұлттық табыстық бөлігі ретінде, Еңбек ақы жүйесін құру қағидалары.

 78. Инвестициялардың мәні, инвестициялық процестің сипаттамасы.

 79. Кәсіпкерліктің түрлері және олардың дамуы.

 80. Еңбек ақыны саралаудың (дифференциация) негізгі факторлары.

Ұсынылған әдебиеттер


 1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана (29 января 2010 года).

 2. Назарбаев Н. Н. Послание Главы государства народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию», 6 марта 2009 г. Г. Астана

 3. О ходе реализации Послания Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана «Повышение благосостояния граждан Казахстана главная цель государственной политики» (6 февраля 2008 г.)// Каз.правда от 6 марта 2009 г.

 4. Конституция РК. – Алматы, - 1995.

 5. Гражданский кодекс РК. – Алматы, – 1994.

 6. Закон РК «Об инновационной деятельности», Казахстанская правда, 9 июля, 2002.

 7. Закон РК «Об инвестициях», Казахстанская правда, 11 января, 2003.

 8. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 17.05.2003г., №1096.

 9. Основные направления индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области на 2003-2015 годы. Утв. Решением областного маслихата №3/25 – III от 26.12.2003.

 10. Абдикеримова Г.И. экономика предприятия , Оқу құралы. Алматы; Экономика 2008г

 11. Рахметов Б.А. Кәсіпорын экономикасы. Электрондық кітап., М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2007

 12. Экономика фирмы. Учебник для вузов / Под ред. Юпроф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара – М.ЮНИТИ-ДАНА. 2003-461с.

 13. Райзберг Б.А. Основы экономики. Учебное пособие. – М.:ИНФРА-М., 2002.-408с.-(Серия «Высшее образование»).

 14. Экономика предприятия. / Под ред. Е.Л. Кантора – Спб: Питер, 2002-352с.

 15. Калдыбаев О., Темирбаев А. Экономика предприятия (фирмы) – Учебное пособие. Алматы: Саясат, 1997.

 16. Канатчинова А.К. Промышленная политика государства в переходный период (регулирование проблемы перспективы). Кн.1-Алматы: Гылым. 1999.

 17. Канатчинова А.К., Оспанова Х.А. Модернизация структуры производства промышленности РК – Алматы: Гылым, 2000.

 18. Омаров Б.Р., Омаров К.Т. Организация и методология регионального планирования социально-экономического развития. Уч. пособие, Алматы: Экономика, 2000.

 19. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. Ростов – на – Дону, 2002г. Издательский центр «МарТ».

 20. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Учебник: 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Инфра-М., 1998.

 21. Райзберг Б.А. Курс управления экономикой. Спб; Питер, 2003.

 22. Экономика. Учебник / Под ред. А.Н. Архипова, А.И. Нестеренко, А.К. Большакова. – М.: «Проспект», 1990.

 23. Экономика предприятия: Учебное пособие / В.П. Волков., А.И. Ильин, В.И. Станкевич и др.; Под общ. Ред. А.И. Ильина – 2-е изд., испр. - М.; Новое знание, 2004г.

 24. Падалко Л.П. Пекелис Г.Е. «Экономика энергосистем». Учебное пособие. Минск, «Высшая школа» , 1976г.

 25. Экономика энергетики СССР, под ред. А.Н. Шишова. Учебник, М. «Высшая школа», 1986г.

 26. Прузнер С.Л. Экономика теплоэнергетики СССР М.1975г.

 27. .Багиев Г.Л. идр., Организация планирование энергохозяйства промышленных предприятий. «Энергоиздат » ,1988г.

 28. Лапицкий В.И. «Организация и планирование энергетики». М. «Высшая школа»1975г.

 29. Златопольский А.Н., Прузнер С.Л. Организация и планирования теплоэнергетики. М. «Высшая школа» 1972г.

 30. Синягин и др. Система предупредительных плановых ремонтов энергооборудования промышленных предприятий. М. «Энергия» 1975г.

 31. .Организация и планирование и управление деятельностью промпредприятий. под ред. С.Каменицера - М. , «Высшая школа» , 1984г.

 32. Самуэльсон и В.Нордхаус. Экономика, М., «Прогресс»,1989г.

 33. Ф. Котлер Основы маркетинга. М. Экономика. 1990г

 34. .Окороков В. Р. и др. Основы управления энергетическим производством. М. Высш. школа, 1987, 335 стр.

 35. Златопольский А. Н., Прузнер С. Л. и др. Экономика, организация и планирование теплосилового хозяйства промышленного предприятия. М. Энергоатомиздат, 1995, 320 стр.

 36. Даржанова М.Ш. Инновационная деятельность в условиях региона, Бишкек, 2002г. 118с.

 37. Дукенбаев К. Энергетика Казахстана и пути ее интеграции в мировую экономику.Алматы, 1996, 532 стр.

 38. Дукенбаев К., Нурекен.Е. Энергетика Казахстана. Технический аспект. Алматы, 2001, 312 стр.Каталог: sites -> default -> files
files -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Және әлеуметтік даму министрлігі
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
files -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет