Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы 5В010300 «Педагогика және психология» Пәннің атауы Әлеуметтік педагогикабет2/2
Дата10.11.2019
өлшемі203 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2

БЕКІТЕМІН


Факультет деканы

___________Бегентаев А.И.

«___»____________20__ж.
Syllabus


Негізгі мәліметтер

Факультет/кафедра

Гуманитарлы-педагогикалық факультеті/

Психология және педагогика кафедрасыБілім беру бағдарламасының шифры мен атауы

5В010300 - «Педагогика және психология»

Пәннің атауы

Әлеуметтік педагогика

Оқу түрі

Күндізгі, ОКБ кейін
Дәрежесі/лауазымы

аты-жөні

Қолы

Әзірлеуші

аға оқытушы
оқытушы (ассистент)

Нургалиева М.Е.
Тайболатов Қ.М.
Кафедра меңгерушісі

п.ғ.д,. профессор

Бурдина Е.И.
Факультеттің ОӘК төрағасы/төрайымы

ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор (доцент)

Карипжанова А.О.
Кафедра отырысында қаралды

Хаттама/Күні

№___ ___/___/_____

Факультеттің ОӘК отырысында қаралды

Хаттама/Күні

№___ ___/___/_____
Пәннің мінездемесі

Сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі (күндізгі)

дәрістер

практ/лабор/сем

СӨОЖ

СӨЖ

22,5

22,5

11,25

105

Пәнді оқыту негізінде қалыптасатын нәтижелер
Пән мақсаты

болашақ мамандарды адамгершілікке,ізгілікке,қамқор болуға үйрету және олардың бойындағы өзіндік қабілеттерін барынша дамытып,пән бойынша теориялық білімдерді меңгерту

Пән міндеттері

- әлеуметтік тәрбие мәселелерін көре білу,сезіну және шешуге үйрету;

- студенттердің бауырмалдық,адамгершілік,мейірімділік қасиеттерін қалыптастыру;

- адамдармен араласуға,байланыс орнатып,мәмілеге келе білуге,топта немесе ұжымда өзін ұстауға үйрету.


Оқу нәтижесінде керек
білім және түсінік:

зерттеу іс-әрекетіне деген дағдылар; теориялық білімдерді практикада адекватты қолдану;

білім мен түсініктерді қолдануы:

кәсіби қарым-қатынас дағдыларды; практикалық жұмыстарды жоспарлау және жүргізу дағдыларын дамыту;

ой-пікірді қалыптастыру:

ғылыми зерттеудіңөтілуінің белгілі бір мәдени деңгейін және эксперименталды жұмысқа бағытталуын қадағалау; зерттеу іс-әрекетін дағдыларын;

коммуникациялық қабілеттер:

тәжірибеде жинақталған білімін қалыпты қабылдау дағдылары; кәсіби қарым-қатынас дағдылары;

оқыту дағдылары және оқуға деген қабілеттер:

тәжірибеде жинақтаған білімін қалыпты қабылдау дағдылары; кәсіби қарым-қатынас дағдылары.

Пререквезиттер

педагогика

Постреквизиттер

педагогикалық практика
Пәннің мазмұны

п/п


Тақырыптар атауы

Сағат саны

Әдебиеттер
Дәрістер:

22,5
1

Әлеуметтік педагогика пәні, оның мақсат, міндеттері

1

[3], Б. 5-8

2

Әлеуметтік педагогиканың негізгі категориялары

2

[8], Б. 9-11

3

Әлеуметтік-педагогиканың жалпы әдiстерi

1

[6, 7], Б. 15-22

4

Әлеуметтік педагогиканың тұжырымдамалық идеялары мен негізгі принциптерi

2

[9], Б. 22-29

5

Әлеуметтік педагогтің кәсіби қызмет жүйесі

1

[3, 4]

6

Әлеуметтендіру процесіндегі жеке адам және оның әлеуметтенуіне әсер етуші факторлар

2

[2], Б. 5-9

7

Отбасы - әлеуметтендiру процесiнің жетекші институты

2

[1], Б. 111-131

8

Мектеп - әлеуметтендіру институты және әлеуметтік- педагогикалық жүйе ретiнде

1

[7], Б. 35-45

9

Әлеуметтік педагогикадағы қалып және қалыптан ауытқу

2

[6], Б. 25-28

10

Девиация - әлеуметтiк-педагогикалық проблема

1,5

[8], Б. 19-23

11

Девиантты мінез-құлықтың пайда болу себептері

2

[5], Б. 29-33

12

Девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізілетін әлеуметтік-педагогикалық қызмет

1

[10], Б. 89-96

13

Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің әдістемесі мен технологиясы

1

[11], Б. 101-103

14

Әлеуметтiк педагогтің ата-аналарының қамқорлығынан айырылған балалармен жүргiзетiн жұмысы

1

[7], Б. 75-90

15

Мемлекеттiк қамқорлыққа алу мекемелерiндегi әлеуметтiк-педагогикалық қызмет

2

[8], Б. 15-21
Практикалық

22,5
1

Әлеуметтік педагогиканың пәні, міндеттері және негізгі категориялары.

1

[3], Б. 5-8

2

Әлеуметтік педагогиканың принциптері

2

[8], Б. 9-11

3

Орта педагогикасы,оның мәні.

1

[6, 7], Б. 15-22

4

П.Ф.Каптеревтің педагогикалық процесс жайлы ілімі.

2

[9], Б. 22-29

5

Әлеуметтік-педагогикалық процестің мәні

1

[3, 4]

6

Тұлғаның әлеуметтік басталуының педагогикасы

2

[2], Б. 5-9

7

Адамды әлеуметтендірудің негізгі концепциялары.

2

[1], Б. 111-131

8

Әлеуметтік тәрбиенің мәні мен мазмұны.

1

[7], Б. 35-45

9

Отбасы - тұлға әлеуметтендірілуінің негізгі институты.

2

[6], Б. 25-28

10

Тұлға әлеуметтендірілуіндегі мектептің ролі.

1,5

[8], Б. 19-23

11

«Балалық кіші мәдениеттің» және баланың «әлеуметтік-мәдени әлемінің» мәні, оның әлеуметтік-мәдени әлеміне ықпал жасайтын факторлар.

2

[5], Б. 29-33

12

Балалар мен жасөспірімдердің ауытқушылық жүріс-тұрыстары - әлеуметтік-педагогикалық мәселе ретінде.

1

[10], Б. 89-96

13

Конфликт, оларды шешудің әдіс-тәсілдері.

1

[11], Б. 101-103

14

Әлеуметтiк педагогтің ата-аналарының қамқорлығынан айырылған балалармен жүргiзетiн жұмысы

1

[7], Б. 75-90

15

Мемлекеттiк қамқорлыққа алу мекемелерiндегi әлеуметтiк-педагогикалық қызмет

2

[8], Б. 15-21
Өзіндік жұмысОӨЖ/СӨЖ)

11,25 / 105
1

«Әлеуметтік педагогиканың ғылыми-теориялық негіздері» кесте дайындау.

2 / 20

[3], Б. 5-8

2

Тұлғаны диагностикалауәдістемелері.

2 / 20

[8], Б. 9-11

3

Дүниежүзілік отбасы тәрбиесі тәжірибелерін ескере отырып, отбасының әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық жағдайын жақсартудың ғылыми жобасын ұсыныңыз.

2 / 15

[6, 7], Б. 15-22

4

Отбасының маңызды қызметтерiн ата-бабаларымыздың тарихи дәстүрлерімен және бүгінгі күнгі жаңа дәстүрлермен салыстыра отырып, сипаттаңыз.

2 / 20

[9], Б. 22-29

5

Девиантты мінез-құлықты балалары бар ата-атаналарға олармен қандай бағытта және қалай жұмыс жүргізудің жоспарын дайындаңыз.

1,25 / 15

[3, 4]

6

Қазақ халқында мінез-құлқы қалыпты талапқа сай келмейтін адамдардың әрекетін қандай әдістер арқылы алдын алған. Тәжірибелерден мысалдар келтіріңіз

2 / 15

[2], Б. 5-9
Барлығы

150 сағат (5 кредит)
Білімді бақылау

1 апта

2 апта


3 апта

4 апта


5 апта

6 апта


7 апта

8 апта


АҮ1

Ағымдағы үлгерім

- жауап алу (тәж )/ жеке тапсырма (соөж);

- жауап алу (тәж )/ жеке тапсырма (соөж);

- жауап алу (тәж )/ жеке тапсырма (соөж);

- жауап алу (тәж )/ жеке тапсырма (соөж);

- жауап алу (тәж )/ жеке тапсырма (соөж);

- жауап алу (тәж )/ жеке тапсырма (соөж);- жеке кабинет арқылы комп.тестілеу жүргізу http://psu.kz/student_cabinet/ (барлық пәндер міндетті компонент);

7-8 апта

МБ1

Межелік бақылау 1

Тестілеу / жауап алу / бақылау жұмысы

8 апта

Р1

Жіберу рейтингі 1

Р1=(АҮ1+МБ1) / 2

9 апта

10 апта


11 апта

12 апта


13 апта

14 апта


15 апта

АҮ2

Ағымдағы үлгерім

- жауап алу (тәж )/ жеке тапсырма (соөж);

- жауап алу (тәж )/ жеке тапсырма (соөж);

- жауап алу (тәж )/ жеке тапсырма (соөж);

- жауап алу (тәж )/ жеке тапсырма (соөж);

- жауап алу (тәж )/ жеке тапсырма (соөж);

- жауап алу (тәж )/ жеке тапсырма (соөж);- жеке кабинет арқылы комп.тестілеу жүргізу http://psu.kz/student_cabinet/ (барлық пәндер міндетті компонент);

- семестрлік жұмыс (тәж.)14-15 апта

МБ2

Межелік бақылау 2

Тестілеу / жауап алу/ бақылау жұмысы

15 апта

КЖ/КП

Курстық жұмыс/проект

Ашық қорғау/ презентация

15 апта

Р2

Жіберу рейтингі 2

Р2=(АҮ2+МБ2) / 2

КЖ/КП болған кезде: Р2=(АҮ2+КП/КЖ+МБ2) / 3

15 апта

ЖР

∑ жіберу рейтингі

ЖР=(Р1+Р2) / 2

Емт. сессия

Емтихан (Е)

Қ=ЖР*0,6+Е*0,4

Емтиханды қабылдау формасы:

- жазбашаЕскерту: барлық жетістіктер 100 балдық шкала бойынша бағаланады
Академиялық адалдық

С. Торайғыров атындағы ПМУ-дағы академиялық саясат білім алушылардың, профессорлық-оқытушылық құрамның, ЖОО-ның басқа да қызметкерлерінің академиялық адалдық қағидаттарын міндетті түрде сақтауды білдіреді (Академиялық адалдық кодексінде егжей-тегжейлі баяндалған) және академиялық үдерістің барлық қатысушыларын оқыту мен жазбаша жұмыстарды, емтихандарды, бақылау жұмыстарын, зерттеулерді, тұсаукесерлер мен бағалауда жеке адалдықты дамытатын құндылықтар мен қағидаттар жүйесін қамтиды.

Университеттің академиялық саясаты Академиялық адалдық, академиялық ретсіздік және академиялық алдау (плагиат, жалған, көшіріп алу, өтірік, есептен шығару, сатып алу, саботаж, профессорлық-оқытушылық теріс қылықтар) бойынша жүйелі түрде күреске бағытталған. Академиялық адалдық принциптерін бұзу университеттен шығару туралы шешім қабылдауға құқығы бар тәртіптік академиялық кеңесте қарастырылады.


Курстың саясаты

Білім алушылардың барлық аудиториялық сабақтарға кешігусіз қатысуы міндетті болып табылады. Сабақ болмаған жағдайда, олар деканат белгілеген тәртіппен өңделеді. Рұқсат етілген ең көп саны – 2 (екі). Екі рұқсат қағазы болған жағдайда оқытушы одан әрі студенттің сұрақ әкімшілік шешілгенге дейін сабаққа жібермеуге құқығы бар.

Әрбір бақылау іс-шарасы 100 баллмен бағаланады. Жұмыстарды көрсетілген мерзімде тапсыру керек. Тапсырмаларды тапсыру мерзімі сақталмаған жағдайда тапсырманың бағасы 50% - ға төмендейді. Барлық тапсырмаларды тапсырудың соңғы мерзімі – емтихан сессиясы басталғанға дейін 3 күн бұрын.

Барлық тапсырмаларды тапсырмаған студенттер емтиханға жіберілмейді.

Әрбір оқу сабағы бойынша тақырыпты қайталау және өткен материалдарды өңдеу міндетті. Оқу материалдарын меңгеру дәрежесі дәрістерден, тестерден немесе жазбаша жұмыстардан ауызша сұрау арқылы тексеріледі. Ауызша сұрау және студенттерді тестілеу ескертусіз жүргізілуі мүмкін. Оқытушы студентке оның сабаққа қатысуы мен үлгерімі туралы хабардарлығы үшін, сондай-ақ осының салдарынан кейінгі зардаптарға (ақылы семестр, оқудан шығару) жауап бермейді.Емтихан қабылдау түрі-жазбаша (ауызша, шығармашылық, тестілеу). Ең жоғары объективтілік мақсатында білім алушылардың жазбаша жауаптары QR-кодтың көмегімен шифрланады. Емтихан бейнекамералармен жабдықталған аудиторияда өткізіледі. Емтиханды 2 емтихан алушы (пәнді жүргізуші оқытушы және емтихан өткізу тәртібін сақтауға жауап беретін университет қызметкері) өткізеді.

Ескерту: оқытушының талаптарына байланысты түзетіледі

Қорытынды баға

Қорытынды баға балмен (Қ)

Балдардың сандық баламасы (С)

Әріптік жүйедегі баға (Ә)

Дәстүрлі жүйемен бағалау (Д)

95-100

4

А

Өте жақсы

90-94

3,76

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

65-69

2,0

С

Қанағаттанарлық

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

25-49

0,5

FX

Қанағаттанарлықсыз

0-24

0

FӘдебиеттерАтауы

Жыл
Негізгі
1

Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе : [оқулық] / Эллиот Аронсон ; ред. М. М. Тәжин ; ауд. Д. Д. Дүйсенбеков [және т. б.]. - 11-басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2018. - 408 б. - (Рухани жаңғыру). - (Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)

2018

2

Майерс Дэвид Г. Әлеуметтік психология : [оқулық] / Дэвид Г. Майерс, Жан М. Туенж ; ред. М. М. Тәжин ; ауд. Г. Қ. Айқынбаева [және т. б.]. - 12-басылым. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2018. - 648 б. - (Рухани жаңғыру). - (Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)

2018

3

Абдрашева Б.Ж. Әлеуметтік жұмыс негіздері: оқу құралы. – Қарағанды: «Арко», 2015 – 224 б.

2015

4

Сарсенова Ж.Н. Әлеуметтік жұмыс: оқу құралы. – Алматы, 2016. – 100 б.

2016

5

Социальная педагогика: курс лекций: Учеб. Посибие для студ высш.учеб заведений / Под ред М.А.Галагузовой. М.: Гуманит изд центр АЛАДОС, 2015. 414 с.

2015

6

Социальная педагогика: Курс лекций /под общ.ред.Галагузовай М.А. – М.:2015. - С.162-165

2015

7

Қабекенов Ғ.У., Есенбаева Б.Ә. Әлеуметтік педагогика тарихы: оқу құралы. – Алматы, 2018. – 232 б.

2018
Қосымша
8

Аубакирова Р. Ж., Тайболатов Қ. М., Дауенов Е. Н. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында ұлттық сәйкестік пен әлеуметтік интеллектінің өзара байланысын зерттеу : монография. – Павлодар : Toraighyrov University, 2019. – 121 б.

2019

9

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Питер. – 2016. - 528с

2016

10

Феденко К.Ф., Галицкий В.П. Психологические аспекты преодоления конфликтной ситуации. М., 2004.

2004


Таныстыру парағыТ.А.Ә.

Қолы

12345678910
Достарыңызбен бөлісу:

1   2
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет