Бизга маълумки, u = Um sin cot ва I = Im ифодалар кучланиш ва токнинг айрим пайтларга мос оний ийматларини узида акс эттирадиДата28.08.2023
өлшемі16.5 Kb.
#476265
Документ DOC (2)


Бизга маълумки, u = Um sin cot ва i = Im ифодалар кучланиш ва токнинг айрим пайтларга мос оний ^ийматларини узида акс эттиради. Шунинг учун узгарувчан ток ^иймати ^а^ида фикр

Ushbu darslikda yoritilgan mavzular 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta ’lim vazirligi tom onidan akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun tasdiqlangan o ‘quv dasturi asosida yozilgan. Darslik ikki qismdan iborat bo‘lib, anorganik va organik kimyoni o‘z ichiga oladi. Unda har bir mavzuning mazmuni va maqsadi to ‘liq ochib berilgan. Darslikdan akademik litsey va maktab o‘quvchilari, o‘qituvch


#­"' ( ‑ᄃ­#)(##" ­ .­ ‑­ ', #­"'
(­ 0 ‑ᄃ­#)( ! %. ᄃ)( !.!‑#, J(.##/(& ).
#­"')& )(! #­"'), ‑ᄃ!­& #1& ᄃ# #­;
"') (! ­, 3. #­"' ‑!' ' #­"' ',
#­"' ­ .­# ‑‑#/( )(+ ­ .­" ᄃ)( !.!‑#,
) ./(.#& ."ᄃ #­"')# !0#‑ #­"' ­+ ‑­
!)(#) '­! ‑­ #­"')" '#­)( '‑ ᄃ!)
). ##" (­‑# ‑­ !)(#) '­! ‑­ #­"')"
'#­)( !.!‑#,

‑­ )ᄃ$ '.##/(


‑­# )ᄃ$# #"# ᄃ&
'#­ !2#)# ­,
­!$# #" M )­ '.##­ !.) !#1' %)!­
­;­" ­)( ­ 0 $­'­ ­;­# +/()(#
#+"#­, ᄉ,ᄉ ᄉ,;­)!­ ‑­ $­'­##" ᄃ$­ 2)­
‑./(­ ‑­)"# ?. '­L & N ‑­ $­' ‑./(D ' N
$­'A,
‑­ !+­##" ­" ‑.# ‑ '& . 9&@Oᄉ ᄉ6
‑­#­ !+­ $­'" ",

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет