Деп объектің жағдайын айтады, егер объект қирап қалса, немесе жұмыс жағдайдан жұмыстан шығатын жағдайға ауысып кетсебет1/5
Дата27.06.2016
өлшемі2.24 Mb.
#160216
  1   2   3   4   5

ОӘК 042-14-02-03.1.20.90/03-2013

№3 Баспасы

70 беттіңҚазақстан Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi


Шәкәрiм атындағы Семей Мемлекеттiк университетi

3 деңгей құжат

ОӘК

ОӘК 042-14-02-03.1.20.90/03-2013


ОӘК

«Басқару жүйелердің дәйектілігі» пәнінің оқу-әдістемелік материалдары

№3 Баспасы


«Басқару жүйелердің дәйектілігі» пәнінің

оқу-әдістемелік кешені


5В070200 - «Автоматтандыру және басқару»

мамандығы үшiн


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАРЫ

Семей


2013

Мазмұны 1. Глосарий. 3

 2. Дәрістер. 4

 3. Лабораториялық сабақтар 33

 4. Практикалық сабақтар. 52

 5. Студенттердің өзіндік жұмысы 68


1 Глосарий

Дәйектілік деген объектің қасиетін айтады, ол уақыт ішінде параметрлерді бір қалпында ұстау, келтірілген функцияларды атқару,техникалық қамсыздандыру, сақтау және тасымалдау үшің негізделген

Жұмыстан шығу деп объектің жағдайын айтады, егер объект қирап қалса, немесе жұмыс жағдайдан жұмыстан шығатын жағдайға ауысып кетсе.

Ресурстық жұмыстан шығу – осы кезде объект шектеулі жағдайға жетеді

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Жөндеуге қажет болатын – объектің қасиетін айтады, оны жөндеп, кайтадан жұмысқа кіргізетін.

Дәйектілік көрсеткіші деп объектін дәйектілігін айтады , бір немесе бірнеше қасиеттің санды сипаттамасы.

Жұмысшылық деп уақыт интервалын немесе жұмыстын көлемін айтады.


2 Дәрістер
Тақырып 1. Аппаратуралық параметрлерінің қосымша жерлердің

мүмкіншілігін есептеуі,егер дәлдік қамсыздандыру жағдайы болса.

Сұрақтар.


 1. Дәйектілік деген не?.

 2. Ж.ш түрлері?.

 3. Ж.ш түрлерінің классификациясы .

 4. Объекттер қандай топқа бөлінеді?


Мақсаты:Әрқайсы объект шығыстық сапалы параметрлермен сипатталынады, осы келтірілген маңыздар нормативті-техникалық немесе конструкторлық қағазымен ережеленген.

Дәйектілік көрсеткіші – объектің дәйектілігі бір немесе бірнеше қасиеттердің сапалы сипаттамасынан тұрады. Ж.ш. деген объектің қирап қалған жағдайын айтады. Ж.ш. критерийлары – объектің жұмыс емес жағдайдың признагі немесе бірнеше признактары.

Дәйектілік көрсеткіші деп объектін дәйектілігін айтады , бір немесе бірнеше қасиеттің санды сипаттамасы.

Объектің техникалық жағдайлары: жұмыс,жұмыс емес,сынық болады.

Жөндеу жағдайы – объектің жағдайы,нормативті-техникалық қағазға сәйкес болатың .

Егер бір жағдайы нормативті-техникалық қағазға сәйкес болмаса онда сынық жағдайы деп айтады.Жұмыс жағдайы – объектің жағдайы,осында барлық параметрлер арқылы функциялар жүргізіледі және нормативті-техникалық қағазға сәйкес болады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар. 1. Жұмыс жағдайы деген не?

 2. Жұмыс емес жағдайы деген не?

 3. Жүйе,элемент деген не?

 4. Техникалық объектілердің түрлері.

 5. Дәйектілік критерийлары.

 6. Дәйектілік деген не?Тақырып 2. Дәйектілік бойынша сынақтың тапсырмалары.

Сұрақтар. 1. Күрделі пайыздың теңдеуі.

 2. Экономикалық эффектің көрсеткіші.

 3. Параметрлерді басына әкелу.

 4. Құрылғылардың уақыт мерзімі,жөндеуі және қамсыздандыруы.

 5. Өнімнің сапасы,дәйектіліктің қамсыздандыруы.


Мақсаты: Экономикалық сапалы көрсеткіштер әртүрлі болады,оларды салыстыру үшін барлық шығындарды бір уақытқа келтіреміз.

Бастапқы эксплуатация уақытқа келтіреміз.

Шығындардың таратуы шығындардың функциясы S(t) мен сипатталынады. 1-1 сур. S2(t) варианты өте жоғарғы эффекті,деп саналады S1(t) салыстарсақ.

Келтірілген шығындардың күрделі пайызды формуласы:(1.1)
мұнда s0— бастапқы мезеттегі шығындары; Si — 1 жылдың аяғындағы келтірілген шығындауы; Ен — экономикалық эффектің нормативті коэффициенті, Ен =0,12.


1-1 сур. Жиңалған шығындардың екі варианттары.


Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:

 1. Өнімнің сапасы деген не?

 2. Өңдірістің пайдасы?

 3. Шығыстық эффектің өлшем бірліктері.

 4. Ілезге пайда болатың сапалы функционалды көрсеткіш.

 5. Процестің түрлері.

 6. Марктің процестері.

Тақырып 3. Өнім сапасының статикалық қабылдаудың бақылауы.


Мақсаты: Объектің жұмыс емес жағдайдың признагі немесе бірнеше признактары нормативті-техникалық қағазға сәйкес болады.
Сұрақтар.


 1. Функционалды ж.ш..

 2. Ақырын жолымен ж.ш.?

 3. Ж.ш. критерийлары.

 4. Ресурстік ж.ш..

Ж.ш. – объектің қирап қалған жағдайы.

Ж.ш. критерийлары - объектің жұмыс емес жағдайдың признагі немесе бірнеше признактары нормативті-техникалық қағазға сәйкес болады.

Ж.ш. типтік критерийлары:

1) объект тапсырылған функцияларды атқармайды (функционалды ж.ш.); функционалды сапасы төмен түседі немесе шығыстық параметр шектеулі ережелерге жетеді (параметрлік ж.ш.);

2) объектің шығысында ақпарат өзгеріледі,осы кезде ЕЭМ немесе басқа дискретті құрылғы ж.шығады;

3) ж.ш. жағдайға әкеледі.

Жұмыстан шығу деп объектің жағдайын айтады, егер объект қирап қалса, немесе жұмыс жағдайдан жұмыстан шығатын жағдайға ауысып кетсе.

Ресурстық жұмыстан шығу – осы кезде объект шектеулі жағдайға жетеді

Ж.шықпайтың жұмыстың мүмкіншілігі * P(t)

(1.2)

мұнда q 1 – ж.ш. объектің жұмысшылығы;

f(t) – кездесоқ шаманың тығыздықтың тармақталу функциясы q 1 ; F(t) – ж.ш. мүмкіншілігі (кездесоқ шаманің интегралды функциясы

q 1 ):(1.3)

Дифференциалды қатынасы:(1.4)

1.2 сур. Ж.шықпайтың және ж.ш. мүмкіншіліктердің графикалық көрсеткені

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар:


 1. Параметрлік ж.ш.

 2. Ж.ш. мүмкіншіліктің формуласы?

 3. Объектің ж.ш. жағдайын көрсету?

 4. Шектеулі жағдайлардың критерийлары.

 5. Көрінетін және көрінбейтін ж.ш. айырмашылықтары?

 6. Ж.ш. үлгілері.

Тақырып 4. Өндірісті өнімнің сапасың басқару үшін жалпы принциптері.

Сұрақтар.


 1. Жүйенің жағдай графалары.

 2. Дифференциалды әдістің теңдеу.

 3. Ж.ш. интенсивтігі.

 4. Жөнделетін интенсивтігі.

 5. Нормалды жұмыс режимі.

Мақсаты: Әдіс жорамалда негізі салынған туралы көрнектілерді уақыттардың таратуларында ( істеген жұмыстың ) аралық қабыл алмаулармен және бұрынғы қалпына келу уақыттарының .
Әдіс жорамалда негізі салынған туралы көрнектілерді уақыттардың таратуларында ( істеген жұмыстың ) аралық қабыл алмаулармен және бұрынғы қалпына келу уақыттарының . Қабыл алмаулардың сел мына параметр , бұрынғы қалпына келу күшейте түскендік , қайда - орта уақыт қабыл алмауға дейін ( аралық қабыл алмаулармен );- бұрынғы қалпына келу орта уақыты .

Сенімділік есеп-қисабы жанында дифференциалды теңдеулердің әдісі мүмкін қолданған қалпына келтірілетіндердің сияқты , дәл осылай және қалпына келтірілмейтін жүйелердің . Жүйе күй-жағдайларының жиыны түрінде әдіс қолдануына арналған математикалық үлгі қажетті болу , қайсыларды ол қабыл алмаулар жанында орнында бола алады және элементтердің жөнделуі ., жөнделу интенсивтігі , мұнда — орта ж.ш.; — жөнделк орта уақыты.

Әдіс жорамалда негізі салынған туралы көрнектілерді уақыттардың таратуларында ( істеген жұмыстың ) аралық қабыл алмаулармен және бұрынғы қалпына келу уақыттарының .

Әдіс жорамалда негізі салынған туралы көрнектілерді уақыттардың таратуларында ( істеген жұмыстың ) Қабыл алмаулардың аралық қабыл алмаулармен және бұрынғы қалпына келу уақыттарының . мына параметр , бұрынғы қалпына келу күшейте түскендік , қайданы отырды - - уақыт қабыл алмауға дейін (аралық қабыл алмаулармен );- бұрынғы қалпына келу - уақыты .

Сенімділік көрсеткіштері анықтау үшін , күй-жағдайлардың ықтималдықтарына арналған дифференциалды теңдеулердің жүйесін құрастырады және шешеді ( Колмогорова теңдеулерінің ). мыналар жанында бұқаралық қызмет ету теориясымен мақсатытардың шешім тәжірибесін қолданады . Бұқаралық қызмет ету теориясынан мәлімдеудің жалпыға мәлім тұрған қайта айтымау үшін , санап шығумен - формалдық ережелердің қанағаттанамыз , жүйе сенімділігі көрсеткіштерінің есеп-қисабына еңбек шығындары шекті азайтуға болады қайсы пайдалана .

Әдеттегі болжайды , не қабыл алмаған объектілер бастайды - қалпына келтіру ( азат жөндейтін бригадалардың барысы жанында ), сана восстановлений санына шек қоюлар , бақылау құралдарының сенімділігін жоқ болады .

T уақыттарының кезеңіне жүйе табуы ықтималдықтарының анықтамасына арналған кәдімгі дифференциалды теңдеулердің жүйесін күй-жағдайда күй-жағдайлардың графымен біріктіруге болады . Мыналар жанында келесі қарапайым мнемоникалық ережемен әдеттегі пайдаланады .

Туынды әрбір теңдеу сол бөлімдері тұрады жүйе табуы ықтималдығының уақыттарының t . кезеңіне күй-жағдайда оң бөлімдер мүшелердің саны санға бірдей атқыш , басқа күй-жағдайлармен қаралатын күй-жағдай қосушылардың . Күй-жағдай ана i - гo әрбір мүше ықтималдыққа асу күшейте түскендіктері туындыға бірдей , қайсының тіл шығады . Туынды белгісі дұрыс , егер тіл кірсе ( ұшпен бағытталған ) қаралатын күй-жағдайға , және жағымсыз , егер тіл қаралатын күй-жағдайдан шықса .

Дифференциалды теңдеулердің жүйесі нормалық шартпен толықтырылады, (1.5)

мұндаj-жағдайдың мүмкіншілігі; n + 1 — жағдайлар саны.

Барлық жүйе мүмкін күй-жағдайларының жиыны соғылады екіні : n күй-жағдайларының ішкі жиыны 1, қайсыларды жүйе іскер , және n күй-жағдайларының ішкі жиыны 2, қайсыларды жүйе жұмысқа жарамайтын .

Дайын болу функциясы, (1.6)

j-жұмыс жағдайлардың мүмкіншілігі.

Қашан даярлық коэффициент немесе тоқтау коэффициенті қажетті есептеу

( жүйе жұмысында үзілістер мүмкін ), қанау орналастырылған тәртібін анықтап қарайды . Мыналар жанында барлық туындылар , және дифференциалды теңдеулердің жүйесі алгебралық теңдеулердің жүйесіне кешіп өтеді .
Жүйе даярлық коэффициент есептеуі үлгі кім, не ретінде қарап шығамыз , элементтердің n құрылушының , даярлық коэффициенттері қайсылардың . Қабыл алмау жанында жүйе бәрі бірдің элементтерден қабыл алмайды .

Мүмкін күй-жағдайларды қарап шығамыз , қайсыларды жүйе орнында бола алады . Күрішке .4-1 Күй-жағдайларды граф бейнеленген , қайсыда :0- келесі мүмкін күй-жағдайларды көрсетілген барлық іскер жұмысқа жарамайтын , қалғаны ;3- үшінші элементті іскер жұмысқа жарамайтын , қалғаны ;2- екінші элементті іскер жұмысқа жарамайтын , қалғаны элементтер ;1- бірінші элементті іскер және д . т .
1.3 сур. Жөнделетін жағдайлар графалары

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар.


 1. Ж.ш. орта уақыты.

 2. Ж.ш. интенсивтігін табу?

 3. Жөнделетін жүйе сипатталынады?

Тақырып 5. Өндірістік нысандарды автоматтандыру тапсырмалары.

Оперативті дайынболу коэффициенті.Пуассон мүмкіншілігі.

Сұрақтар. 1. Дайын болу функциясы.

 2. Оперативті дайын болу коэффициенті.

 3. Жөнделетін резервілеу жүйесі.

Мақсаты: Ықтималдық , объекті t0 уақыттарының өз бетімен кезеңіне іскер күй-жағдайда болады жоспарланушы дәуірлер басқа , ішінде қайсылардың объекті қолдануы тағайындаумен ескермейді , және , мына кезеңнен бастай , Dт уақыттарының берілген аралығы тоқтаусыз ішінде жұмыс істейді

Қаралатын жүйелердің артынан дайын болу функциясы
Г(t)= Р0(t)+ Р1(t)=1- Р2(t). (1.7)
Дайын болу функциясының төрт варианттары:

бірінші вариант(1.8)

екінші вариант
үшінші вариант

(1.9)

төртінші вариант

(1.10)
1.4 сур. Г(t) тәуелдігі көрсетілген , осы формулармен l=0,01 1/сағ және m=0,1 1/сағ табылады.

1.4 сур. Дайын болу функциялардың графиктері l=0,01 1/сағ; m=0,1 1/сағ төрт варианттарға арналған.


Дайын болу оперативті коэффициенті* Kor(t0, t1) - Ықтималдық объекті t0 уақыттарының өз бетімен кезеңіне іскер күй-жағдайда болады жоспарланушы дәуірлер басқа , ішінде қайсылардың объекті қолдануы тағайындаумен ескермейді , және , мына кезеңнен бастай , D t . уақыттарының берілген аралығы тоқтаусыз ішінде жұмыс істейді

Көрсеткіш анықтамасымен(1.11)

мұнда Kr(t0) - t0 мезеттегі дайын болу коэффициенті; P(t1|t0) - (t0, t1) интервалда ж.ш. мүмкіншілігі, осының алдында объект жұмыстан шықпайды; t1 = t0+D t – уақытын мезеті,осы кезден объект жұмыстан шығады.

Уақыттардың өз бетімен кезеңіне көрінеді қайсы шапшаң дайын болу коэффициенті объекті сенімділік , қолдануда қажеттілікті мінездемі береді , қайсы шабуылдаудан кейін требуется тоқтаусыз жұмыс уақыттардың берілген аралығы ішінде
(1.12)

r=0,1 үшін болады: kг1=0,992; kг2=0,984; kг3=0,995; kг4=0,991.

Сайып келгенде , қалпына келтірілетін қайталаңған жүйе даярлығы жоғарылауына арналған шарттардың жасауға ұмтылуы қажетті , шек қоюларсыз тиемеген резерв жүзеге асыруының және бұрынғы қалпына келудің қамтамасыз етушілердің . Мынау талапқа сай болады және интуициялық ұсынуларға тап осы сұрақ туралы .


Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар.

 1. Дайын болу функциясы.

 2. Дайын болу коэффициенті табу.

 3. Нормалды режимде дайын болу функциясы

Тақырып 6 .Автоматтық реттеу жүйелері

Резервтін негізгі түсіндірмесі және аңықтау.

Сұрақтар. 1. Жөнделетін резервілеу объектің бақылаудың маңызы.

 2. Үзілістер болмағанда объектілерді бақылау.

 3. Жөнделетін объектілердің структуралық резервілеуі.

 4. Структуралық резервілеуі.


Мақсаты: Үшін - қалпына келтірілетін жүйелерді бақылау аспабы маңызды әсер етеді барлық жүйелердің сенімділік көрсеткіштері , орта істеген жұмысқа соның ішінде қабыл алмауға дейін , өте күрделі тоқтаусыз жұмыс ықтималдық және жалпы оқиғада др . сұрақ қарауы келеді .

Бақылаумен қамту толықтық ролі айқындау үшін , бақылау сенімді аспап жеке оқиғасын қарап шығамыз ( λ 3=0) қайталаңған қалпына келтірілетін жүйеде .


а)

1 2 3 4
2

1 3

б)

1 3 4
2

1 3

в)

1 3
2

1
1.5 сур. Бақылау аппаратурамен жөнделетін жүйелердің жағдайлар графалары

Күй-жағдайлардың графымен күй-жағдайлардың ықтималдықтарына арналған дифференциалды теңдеулердің жүйесі мүмкін құрастырылған және Г даярлығы функциясы үшін айтылу алынған ( t ). бірақ жалпы оқиғада күріштің артынан .2.1, айтылу болып шығады ( барлық элементтер бақылаумен қамтылған , λ 2=0) коэффициенті ( күй-жағдайда табу стационарлық ықтималдығы 0).


(1.13)

толық бақылауда (2=0, 4=0), жағдайлар графалары 1.5,в сур.

Осында дайын болу коэффициенті

(1.14)

Үшін - қалпына келтірілетін жүйелерді бақылау аспабы маңызды әсер етеді барлық жүйелердің сенімділік көрсеткіштері , орта істеген жұмысқа соның ішінде қабыл алмауға дейін , өте күрделі тоқтаусыз жұмыс ықтималдық және жалпы оқиғада др . сұрақ қарауы келеді . Бақылаумен қамту толықтық ролі айқындау үшін , бақылау сенімді аспап жеке оқиғасын қарап шығамыз ( l 3=0) қайталаңған қалпына келтірілетін жүйеде .

Қаралатын жүйе t уақыттарының өз бетімен кезеңіне орнында бола алады бірде ;12- бір оның ;2- жүйесі жұмысқа жарамайтын элементтерден - бөлімдер қабыл алмады :0- екеу элемент келесілердің - күй-жағдайларынан іскер ;11- бір оның элементтерден бақыланатын бөлім артынан қабыл алмады .2.2, жүйе күй-жағдайларының графы күрішке келтірілген ал . Күй-жағдай сорып алатынға 2 есептеледі , l = бір элемент қабыл алмауларының l 1+ l 2- күшейте түскендігі .

Айтылуды аламыз үшін ортаның уақыттардың жүйе тоқтаусыз жұмыстары :(1.15)

толық бақылауда 2=0 орта уақыты(1.16)

Толық емес бақылаудың орта уақыты.  бөлігі m’tc табылады


(1.17)

Тиемеген белсенді қайталаумен қалпына келтірілетін жүйені қарап шығамыз . .,1.6 жүйе құрылысты схемасы күрішке бейнеленген . Ауыстырып қосушы құрылғыда мына жүйеде бақылайтынға ерекшелеуге болады ( ку ) және атқару ( ИУ ) құрылғының . Ауыстырып қосушы құрылғы сенімділігі негізінде бақылайтын құрылғымен анықталады , қабыл алмаулардың екі үлгісі бола алады :

Үлгі 1. қабыл алмауы « жалған ауыстырып қосу », қайсыда резервтегі іскер ең басты элемент сөнеді және қосылады ;

Үлгі 2. қабыл алмауы « ауыстырып қосу жоқ болуы », қайсыда резервтегі элемент жұмысқа қосылмайды , егер жұмыс істеушіге қабыл алмаса .


а)

ОЭ


РЭ

КУ


ИУ

б)

(1-+1)

2
1.6 сур. Жүксіз активті сәйкестірілген жөнделу жүйенің бақылауы.

а- жүйенің блок-схемасы; ОЭ- негізгі (жұмыс) элемент; РЭ- резервті элемент; ИУ- атқарушы құрылғы; КУ – бақыланатың құрылғы; б- атқару құрылғылардың жағдайлар графалары.


Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар.

 1. Жөнделетін жүйеде бақылау маңыздары.

 2. Басқару аппаратурамен резервілеуі .

 3. Бақылау аппаратурасіз резервілеу.

 4. Бақылау құрылғылардың жұмысы не үшін табылады?

 5. υ өскенде бақылау аппаратура толық бақылайды ма?

Тақырып 7. Автоматтандырудың өндірістік құралдары мен құрылғыларының мемлекеттік жүйесі, қызметі, техникалық-экономикалық маңызы, өнімдердің жіктелуі,құру принциптері.

Ақпарат артығымен дәйектілігінің есептеу.Уақытша резервімен дәйектілігінің есептеу.Интервалды бағалауы.

Сұрақтар.
 1. Пуассон заңы.

 2. Экспоненциал заңы,гамма-таратуы .

 3. Нормалды тарату заңы.

 4. Закон Вейбулла.Мақсаты: қабыл алмау көрінуіне дейін бұйым жұмыстары мөлшерлер - уақыттардың кездейсоқ тарату заңдары қажетті еске алыну .

Кездейсоқ мөлшерлер және Пуассон заңын бөлінеді дискреттік кездейсоқ мөлшерлердің артынан биномиалды заң қолданылады .

Толассыз кездейсоқ мөлшерлердің артынан экспоненциалды заң , гамма - тарату , Вейбулла - Гнеденко заң , нормалы заң , кси - квадрат тарату және др . қолданылады

Мысалы , ананы ықтималдық анықтамасы үшін қолданылады Пуассон заңы t . уақытының артынан сан тарату кездейсоқ оқиға n анықтайды , не күрделі құрылғыда τ уақытының артынан қабыл алмаулардың n болады . Тоқтаусыз жұмыс ықтималдығы мыналар жанында формуламен анықталады :


P n () = ()n / n! * e- (1.18)
Экспоненциал заңы :
Р(t)=e-t ; Q(t)=1- e-t ; (t)= e-t . (1.19)
Гамма-таратуы :
Р(t)=e-0t (0 t)t /i! ;

i=0
(t)= 0k tk-1 /(k-1)! *e-0t ; (1.20)

k-1


(t)=0 /(k-1)! *(0 t)k-1/ *(0 t)i / i! .

i=0
Нормалды заңы:

t

P(t)=1- 1/2 * e-(t-Tср)2/22 dt=

0=1/2 * e-(t-Tср)2/22 dt ;

t

(1.21)

(t)= 1/2 * e-(t-Tср)2/22 ;

(t)= e-(t-Tср)2/22 / e-(t-Tср)2/22 dt ,

t

мұнда =(t) – ж.шықпайтың .уақытың орта квадраттық қозғалысы.Есепке арналған формула:

F(t)=Q(t)=0,5+Ф(u) (1.22)

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар. 1. Нормалды таратуының формуласы.

 2. Вейбулл және Пуассон заңы.

 3. Кси-квадратты таратуы.

 4. Экспоненциалды таратуы.

 5. Таратулардың жалпы сипаттамалары?

Тақырып 8. Датчиктер,өлшеу блоктары, нормалаушы түзеткіштер, орындаушы механизмдер.


Дәйектілік бойынша сынақтың тапсырмалары.
Сұрақтар.

 1. Есептің коэффициентті әдісі.

 2. Басқару объектін циклдарын есептеу.


Мақсаты: Сенімділік коэффициенттерінің жүзеге асатын қайта есебі жеңіл жұмыс тәртіптерінің және қанау шарттары салыстырмалы әдіс үлкен адамгершілігімен келеді .

Сенімділік көрсеткіштері мыналар жанында оцениваются коэффициенттермен әртүрлі элементтердің қабыл алмауларының күшейте түскендік байланыстырғыш ki ,λ0 мінездемесі анықтық дәрежесімен биікпен белгілі :ki=i/0 (1.23)

ki коэффициенттер табылады, осы коэффициенттер ж.ш. интенсивтігі арқылы табылады

4.1 КестеЭлемент аталуы

kiмин

kiмакс

Элемент аталуы

kiмин

kiмакс

Конденсаторлар

Резисторлар

Потенциометрлер

Жартылай өткізгішті

диодтар


0,33

1

7,211,7

0,61

1

1215,4


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет