arm/upload/umk
  ЖҰмыс бағдарламасы шет тілі пәні 050807 «Орманшылық іс»
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру мамандық стандартына сайкес және типтік бағдарлама Қазақстанның саяси ойы негізінде әзірленген Қр бжҒм роәК 08. 306. 2006 бұйрығымен бекітілді және іске қосылды 22. 06. 06ж
  Дәріске дайындық тапсырмалары
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  -
  ЖҰмыс бағдарламасы «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Есептерді шешіңізде
  Әдістемелік нұсқаулары мен ұсыныстары пму ұс н 18. 3/40
  Жұмыс оқу бағдарламаның Нысан титул парағы пму ұс н 18. 3/30
  «Қазақстанның саяси ойы» пәні бойынша дәріс сабақтарына дайындылуға ұсынылатың әдістемелік нұсқаулар
  ЖҰмыс бағдарламасы «050718- электрэнергетика»
  Сабақ мақсаты: Микроскоп құрылысын біліп, іске қосып, онымен жұмыс істеудің негізгі ережелерімен танысу
  Сабақтың жоспары Тәжірибелік сабақтың тапсырмасын тарату Тапсырманы орындау
  Әдістемелік нұсқаулардың Нысан бекіту парағы пму ұс н 18. 3/40
  Оқытушы туралы мәліметтер
  3 ПӘннің мазмұны 1 ПӘннің тақырыптық жоспары
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  1Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  4 Қаржылық есептеулерде пайыз (пайыздық ақша) дегеніміз: а) қарыз сомасының жүзден бір бөлігі; ә) несиені қолданғаны үшін төленетін ақша сомасының қарыз сомасына қатынасы; б) ақшаны қарызға беруден түсетін пайданың абсолюттік шамасы
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  «Көлік, көлік техникасы және технологиялар» мамандығының студенттеріне арналған
  ПӘнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Бағдарламасы Нысан пму ұн с 18. 3/30 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  1 Зертханалық жұмыс (2 сағат) Тақырыбы
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың
  Семинар. Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07
  Методические указания по темам курса
  Әдістемелік нұсқаулардың Нысан бекіту парағы пму ұс н 18. 3/40
  Бекітемін: Әзірлеген: «Салалық экономика»
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы 200 ж бекітілген жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Әдiстемелiк нұсқаулықтар титулдік парағы
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 073-2010 негізінде 050117- «қазақ тілі мен әдебиеті»
  Құрастырушы: ф.ғ. к., профессор Ж. Т
  Құрастырушы: оқытушы Г. М
  Мен микропроцессорлар пәні бойынша 5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттеріне арналған оқу бойынша Әдістемелік нұСҚаулар
  Құрастырушы: ф.ғ. к., аға оқытушы Шаймерденова А. К
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Б. Х
  «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған
  Құрастырған: профессор, х.ғ. д. Р.Ә
  Құрастырушы: аға оқытушы Омарова Г. Т
  Рабочая учебная программа по дисциплине Средневековая археология Казахстана для студентов специальности 050208 Археология и этнология
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Практиканы өту жөніндегі бағдарлама Нысан және әдістемелік нұсқаудың титулдық пму ұс н 18. 3/23
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 08. 327 2006 және БжҒМ 2005ж. 23 желтоқсанда №779 бұйрығымен бекітілген «050701- биотехнология мамандығы пәндерінің типтік бағдарламалары»
  Бағдарламасы нысан пму ұС 18. 2/07
  Жұмыс бағдарламасы 050716 Аспапжасау мамандығының элективтік пәндер каталогы және жұмыс оқу жоспары негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы пму ғылыми Оқу кеңесінің мәжілісінде бектілген
  Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы
  Дәріс. Аналитикалық химия пәні. Сапалық және сандық талдау әдістері
  Әдістемелік нұСҚаулар павлодар 1 Пәннің мақсаты
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бектіту парағы
  Пму ұС 18. 2/05 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Гп факультетінің деканы Ж. Т. Сарбалаев 20 ж
  Т. К. Бексеитов 2009ж
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Программа дисциплины для студентов по дисциплине «Историко-этнографическое наследие М. Шорманова»
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30
  Кафедра отырысында ұсынылды 20 ж
  Әдістемелік нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05
  Құрастырушы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Б. Х
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды
  ҚҰбыр өндірісінің технологиясы
  Құрастырушы: аға оқытушы Кельдыбеков М. Б
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37
  Құрастырушы: аға оқытушы Оралтаев Е. Р
  Әдістемелік ұсыныстар
  ЖҰмыс бағдарламасы химия пәнінен 050718- электрэнергетика мамандығының студенттеріне арналған. Павлодар
  Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау пәні бойынша
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: доцент Касенов А. Ж
  Әдістемелік нұСҚаулар және ұсыныстар
  ПӘнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар
  Бағдарламасының бекіту ф со пгу 18 /37 парағы бекітемін хтжжф деканы К. К. Ахметов 200 ж
  Құрастырушы: аға оқытушы Ю. О
  Құрастырушы: доцент Касенов А. Ж
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 258-2006 және 09. 01. 2006г. №779 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілеген типтік бағдарлама негізінде
  1. Пәннің оқу үрдісіндегі мақсаттары мен міндеттері. Пәннің мақсаты
  5В090500 Әлеуметтік жұмыс мамандығының сырттай бөлімнің студенттеріне арналған «Жалпы және әлеуметтік педагогика»
  ЖҰмыс бағдарламасы өндірістік практика бойынша павлодар бекітемін
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Программа дисциплины для студентов
  Литература форма отчётности Бюджет времени 1 2 3 4 5
  Сабақтарға дайындалуына арналған тапсырмалар құрастырушы: доцент Итыбаева Г. Т. Павлодар
  Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп с. Торайғыров атындағы павлодар мемлекеттік
  Әдістемелік ұсыну мен нұсқаулықтың титулдік беті
  Жұмыс бағдарламасы 24. 12. 2009 хаттама №2 бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік нұСҚаулық
  БАҒдарламасы 050117 Қазақ тілі мен әдебиеті Павлодар Лист утверждения программы Форма
  Кәсіптік білім» мамандығының студенттеріне арналған «Менеджмент негіздері» ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Методические рекомендации по изучению дисциплины по дисциплине Научное наследие А. Х. Маргулана для магистрантов специальности 6N0208 Археология и этнология
  Қ ұрастырушы: ф.ғ. к., профессор Ж. Т
  БАҒдарламасы ( Syllabus ) «Жылутехника»
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 08. 353-2006 Қр мжмббс және Жылутехника роәК 2006 ж. 22 маусымда бекітілген типтік бағдарламасының негізінде әзірленді
  Құрастырушы: аға оқытушы Тулебаева Ж
  БАҒдарламасы (Syllabus) Павлодар Пән бойынша оқыту пму ұс н 18. 3/38 бағдарламасы (Syllabus)
  Құрастырушы: т.ғ. к., доцент Мусина Ж. К
  Клеткалық биологияның теориялық негіздері Прокариотар мен эукариотар геномикасының жетістіктері және болашағы. Протеомика – белоктық инженерияның негізі
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 327 2006 және типтік бағдарлама негізінде әзірленген
  Құрастырушы: аға оқытушы Г. Г
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Кударова Н. А
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титул парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулар
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37
  БАҒдарламасы «Қайтымсыз процестер термодинамикасы»
  Рабочая программа дисциплины Организация работы туристского агентства для студентов специальности 5B090200-Туризм
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 20 ж
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  «ҚР жер құқығы» пәнін оқыту бойынша
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Пму ұС 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
  «Постмодернизм эстетикасы»
  «Постмодернизм эстетикасы» пәнінен 050204-Мәдениеттану мамандығының студенттеріне арналған ЖҰмыс оқу бағдарламасы
  «Постмодернизм эстетикасы» ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  БАҒдарламасы (Syllabus) «Сирек металдар металлургиясы» пәні бойынша 050709 «Металлургия»
directory arm upload  
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет