download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Сәрсеке, М. Мәскеу-"жзл" сериясы. 7-ші кітап/ М. Сәрсеке; әңгімелескен Ж. Аупбаев //Егемен Қазақстан. 2007. 28 қараша (№367-370)
  Е. а букетова в развитие Казахстанской науки советского периода/ А. Е. Даниярова //Степной край Евразии историко-культурные взаимодействия и современность. Тезисы
  Уәлиев Д. Академик Бөкетов есімі орталық көшеге лайық / Д. Уәлиев // Орталық Қазақстан. 2004. 23 желтоқсан
  Жақсыбаев А. Жарқын тағдыр тауқыметі/А. Жақсыбаев//Егемен Қазақстан. 2008-№168-169 (5)
  Исабаев, Қ. Адал достық: Е. Бөкетовтің туғанына 80 жыл / Қ. Исабаев // Орталық Қазақстан. 2005. 13 қазан
  Әуезов, м қалаулылар көп, таңдаулылар аз [Текст] / М. Әуезов // Қазақ әдебиеті. 2009. 28 тамыз 3 қыркүйек (№37).
  Литература о жизни и трудах Е. А. Букетова // Евней Арыстанович Букетов (23. 03. 1925 13. 12. 1983): Библиограф указ. Қарағанды, 1992. С. 141-147
  «Алыстан сермеп, жүректен тербеп» Ебіней Бөкетовтің хаттары бойынша эссе [Мәтін]/ М. Сәрсеке // Егемен Қазақстан. – 2013. – 30 қаңтар
  Бөкетов, Қ. Асыл аға бейнесі / Қамзабай Бөкетов // Жастар əлемі. 2006. 21 наурыз (№4)
  Каренов Р. Өмірі де, өзі де өнеге еді / Р. Каренов // Орталық Қазақстан. 2005. 3 наурыз
  Оразалықызы, Г. Тұғырлы тұлға / Гүлсім Оразалықызы // Ақиқат. 2006.№11-12. 98-105 б
  Ақсұңқарұлы, С. Евней Бөкетов / С. Ақсұңқарұлы // Орталық Қазақстан. 2005. 24 наурыз. Менің ғұмырымның жартысы Қарқаралы мен Алматының арасында өтті. Еңбек демалысым наурызбен тұспа-тұс келеді. Француздардың «Ақындар провинцияда туып
  Қазақ халқының бүкiл тарихында даналардың аз болмағаны белгiлi. Әр түрлi себептермен олардың бiрi ерте, бiрi кеш танылуда. Дегенмен елi үшiн туған сондай атпал азаматтарды халық құрметтеп, қадiрлей бiлген
  Мұқашева, Ж. Бөкетов жайлы бөлек туынды [Текст] / Ж. Мұқашева // Орталық Қазақстан. 2008. 29 наурыз (№49-50)
  Ақсұңқарұлы С. Евней Бөкетов. Реквием / Серік Ақсұңқарұлы // Орталық Қазақстан. 2000. 29 наурыз
  Сәулебектегі, А. Біз білетін Бөкетовтің біз білмейтін қырлары / А. Сәуле-бектегі // Жас Алаш. 2005. 19 наурыз (№32-33)
  Құлқыбаев Ғ. Тұғыры биік тұлға / Ғ. Құлқыбаев // Егемен Қазақстан. 2005. 20 наурыз
  Қирабаев, С. Қабыкенім менің [Текст] / С. Қирабаев // Орталық Қазақстан. 2009. 17 наурыз
  Ғалымға құрмет шәкіртке міндет [Текст] : [Академик Е. Бөкетовтың туғанына 85 жыл] // Орталық Қазақстан. 2010. 9 ақпан (№20) Биыл академик Е. Бөкетовтің туғанына 85 жыл
  Мұқанова, Г. Бөкетовтың өміршең мұрасы халқының игілігіне айналды / Г. Мұқанова // Орталық Қазақстан. 2005. 2 сәуір
  Махан Г. Ақыл-ойдың ағасы/ Г. Махан // Жастар əлемі. 2005. 21 наурыз
  Асанұлы, Қ. Ұлылық пен ізгілік / Қойлыбай Асанұлы // Орталық Қазақстан. 2006. 9 желтоқсан (№235-236).
  Оразалиева Г. Асқар тауымыз еді Естелік / Г. Оразалиева // Орталық Қазақстан. 2005. 17 наурыз; 19 наурыз. Осыдан тура жиырма екі жыл бұрын, анықтай айтсақ, 1983 жыл 13-ші желтоқсан таңында:« академик Бөкетов қайтыс болыпты»
  Жойқынбектегі, Қ. Айнымас серік / Қ. Жойқынбектегі // Орталық Қазақстан. 2014. 5 шілде
  Куандыкова Д.Қ. Е. А. Букетов прозасындағы бейне жасау шеберлігі/Д.Қ. Қуандықова //Қазақст. Респ. Ұлттық Ғылым акад хабарлары, Тіл, Әдебиет сер.=Известия нан рк сер филолог. – 2006. №5. – 16-19 б
  Әнуар тарақОВ, филология ғылымдарының докторы
  Зейтінова М
  Уәлихан Ш. А. Ы. Қайран, менің асыл ағаларым-ай!/Шот-Аман Ыдырысұлы Уәлихан//Егемен Қазақстан. 2004. 25 тамыз (№217-220)
  Акылбаев Ж. С
  Құлақ түрді тым ауыр сұрақ кірді
  Асанұлы Қ. Е. А. Букетов публицистикасындағы ой мен тіл үйлесімі / Қ. Асанұлы // Ақиқат. – 2002.– №1. – 91-94 б
  Абдыманапов С
  Академик Е. А. Букетов ученый, педагог, мыслитель
  Ерсінұлы Қ. Қалдырған ізің мәңгілік / Қ. Ерсінұлы // Орталық Қазақстан. 2005. 24 наурыз
  Белгібаева, Г. Өмірі мен қызметі – патриотизмнің үлгісі / Г. Белгібаева // Орталық Қазақстан. 2005. 2 сәуір
  Сәрсеке, М. Елі сүйген Ебіней: Сұхбаттасқан: А. Кемелбаева / М. Сәр-секе, А. Кемелбаева // Қазақ әдебиеті. 2005. 8-14 сәуір
  Асанов Қ. Букетовтің әдеби-сын пікірлері / Қойлыбай Асанов // Жұлдыз – 2002. – №3. – 148-149 б
  Степной край Евразии
  Жұмасұлтанов Ә. Ғибраты мол кездесулер / Ә. Жұмасұлтанов // Орталық Қазақстан. 2005. 15 қаңтар
  Открыт памятник моему брату Евнею Арстановичу Букетову -академику ан казахской сср, доктору технических наук, профессору, лауреату Государственной премии ссср, члену Союза писателей СССР
  Асанов, Қ. Әдебиетші. Ғалым. Публицист [Текст] / Қ. Асанов // Мәдени мұра. 2009. №6(27). С. 30-36 б
  Махан, Г. Қазақ театрында «Юлий Цезарь» / Г. Махан // Жастар әлемі. 2005. 22 сәуір
  Бөкетов, Қ. Ризашылық: [Е. А. Бөкетовке ескерткіш ашылды] / Камзабай Бөкетов // Орталық Қазақстан. 2006. 14 желтоқсан
  Төлеуов, Е. Бөкетовтен бата алып, Марғұланға шәкірт болған/ Е. Төлеуов //Орталық Қазақстан. 2007. 20 қазан (№169-170)
  Ұлы дəуір көшіне ілесіп, əлемдік өркениеттер даму жолында тұрған егемен еліміздің қалыптасып, ны-ғаюына Елбасымыз Н. Назарбаев-тың ісіңірген еңбегі зор
  Құдабаев А. Ебекең туралы үзік сырлар / А. Құдабаев // Орталық Қазақстан. 2005. 24 наурыз
  Бөкетов Қ. Бір әңгіме хақында / Қ. Бөкетов // Орталық Қазақстан. 2005. 3 наурыз
  Көбеев Е. Қазақтың біртуар азаматы / Е. Көбеев // Орталық Қазақстан. 2005. 19 наурыз
  Жұмағали С. Дайындыққа кірісті / С. Жұмағали // Орталық Қазақстан. 2005. 5 ақпан
  Асанұлы Қ. Евней Букетов публицистикасы / Қойлыбай Асанұлы // Жұлдыз. – 2003. – №6. – 157-162 б
  Бөкетов Қ. Ұлағатты ұстаз/ Қамзабай Бөкетов// Орталық Қазақстан. 2004. 18 қараша; 20 қараша; Жалын. 2005.№3
  Салықов, К. Бөкетовтың бөлекше қыры / К. Салықов // Жалын. 2005. №3. 28-30 б
  Ебекең мен «Сатаевич» // Қазақ әдебиеті. 2005. 2-8 қыркүйек. Баяғы байланыс құралымыз телефоным бебеулеп жөнелді. Егер жаңылыспасам, 1978-жылдың шілдесі болар. Сенбі еді. Таңертең. «Ішегі түйіліп қалмағай»
  Қабышұлы Ғ. Бір күні / Ғ.Қабышұлы // Орталық Қазақстан. 2005. 27 қаңтар. Баяғы байланыс құралымыз телефоным бебеулеп жөнелді. 1978 жылдың шілдесі болар. Сенбі еді. Таңертең. «Ішегі түйіліп қалмағай»
  Байсанов, С. Академик Арыстанұлының аспирантымын / С. Байсанов // Орталық Қазақстан. 2013. 12 желтоқсан (№216-217).
  Букетов К. Воспоминания о Евнее Букетове: к 80-летию со дня рождения Е. Букетова/ Камзабай Букетов// Индустриальная Караганда. 2004.
  Сейдімбеков А. Жүрек жылуы / А. Сейдімбеков // Орталық 2005. 19 наурыз
  Ахметов Қ. «Толқынды толқын қуады» / Қ. Ахметов // Орталық Қазақстан. 2005. 3 наурыз
  Ысқақова А. Ағасын ардақтаған азамат / Айнагүл Ысқақова // Орталық Қазақстан. – 2003. – 15 наурыз. –
  Мырзаханұлы Н. Алты хат – зерделі парасат/ Н. Мырзаханұлы// Орталық Қазақстан. 2005. 25 тамыз
  Жексенбі, Ж. Есте қалар кездесу [Текст] / Ж. Жексенбі // Жастар әлемі. 2008. 16 сәуір (№4)
  Бөкетов, Қ. Ана мерейі / Қамзабай Бөкетов // Орталық Қазақстан. 2006. 7 наурыз (№45). Тағзым «Ана» деген сөз адам баласына өте қымбат əрі қадірлі сөз. «Алып анадан туады»
  Ақсұңқарұлы, С. Ғасыр ғұламасы / С. Ақсұңқарұлы // Орталық Қазақстан. 2013. 30 наурыз
  Асанұлы Қ. Е. А. Бөкетов және көркем аударма мәселелері / Қойлыбай Асанұлы // Ақиқат. – 2002. – №2. – 93-95. –
  Жұмағали, С. Ғалымның аудармасы сахналанды / С. Жұмағали // Орталық Қазақстан. 2005. 9 сәуір
  Салықов К. Евней Бөкетов дарынды аудармашы / К. Салықов // Орталық Қазақстан. 2005. 19 наурыз
  Бөкетов, Қ. Евней ескерткіші туған жерінің төрінде [Текст] / Қ. Бөкетов // Орталық Қазақстан. 2009. 3 қазан
  Толымбеков М. Е. Бөкетовтың ғылыми идеялары жəне Қазақстанның қазіргі кезеңдегі металлургиясы/ М. Толымбеков // Орталық Қазақстан. 2005. 19 наурыз.; Индустрия Казахстана. 2005.№3
  Қос академиктің қолтаңбасы [Текст] / Т. Ғалымов // Орталық Қазақстан. 2010. 14 қыркүйек (№149).
  Көбеев, Е. Шоқтығы биік тұлға: Академик Е. А. Бөкетов хақында/ Е. Көбеев //Жалын. 2005. №3. 24-27 б
  Аменова С. С. Воспоминания о первом ректоре/C. С. Аменова//Жастар әлемі=Мир молодежи. 2012. 27 ақпан(№1)
  Евней Букетов // Қазақтар: Көпшілікке арналған анықтамалық. 9 т. Т. Тарихи тұлғалар. – Алматы, 1998. – 245-246б
  Букетов Қ. Евней Букетовтың белгiсiз қырлары / Қ. Букетов // Ақиқат. 1992. №6. 65-70б. Маған соңғы кезде «Евней Арыстанұлы металлург мамандығын қалай таңдады?»
  Асанұлы, Қ. Ұлылықтың отын жаққан шырақшы/Қ. Асанұлы//Орталық Қазақстан. – 2008. – 13 наурыз
  Могильницкий В. М. «…Я буду считать себя счастливым человеком» / Валерий Могильницкий // Созвездие талантов. – Караганда: Полигра- фия, 1993
  Букетов // Қазақ Совет энциклопедиясы. Т. Ә-Венгрлер. – Алматы, 1973. – 485б. Букетов
  Малышев В. Научная школа Букетова / В. Малышев // Казахстанская правда. 2005. 20 августа
  Литвинов В. Наш Евней, как Антей/ В. Литвинов // Индустриальная Караганда. 2005. 1 марта; 3 марта
  Букетов, К. Учитель, воспитай ученика! [Текст] / К. Букетов // Индустриальная Караганда. 2008. 2 октября (№123) в октябре отмечается полувековой юбилей единственного в Центральном Казахстане научно-исследовательского Химико-металлургического
directory download DBases  
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет