download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Яковлев, А. Табиғат – ел байлығы / А. Яковлев // Орталық Қазақстан. – 2007. – 23 қаңтар (№12)
  Қарқаралы орманының қорғалуына 125 жыл [Текст] / С. Т. Тохметов // Гүлстан. 2009. №4. С. 40-45 б.
  Жанысбай С. Арқаның омырауында алқасындай / Сүйіндік Жанысбай // Орталық Қазақстан. – 2003. – 14 тамыз. –
  Бекішев, Қ. Байқоңырдың әсері / Қайыржан Бекішев // Орталық Қазақстан. – 2007. – 9 тамыз (№126-127). –
  Байқоңыр дейтін бір мұң бар: Кеселді космодром кімге керек? / Жаңабек Шағатай. 2003. 16 қазан
  Әбдіраш, Ә. Қоршаған ортаға қамқорлық / Ә.Әбдріраш // Орталық Қазақстан. – 2007. – 5 маусым (№86)
  Облыстыќ статистика басќармасы Ќараѓанды облысындаѓы экологиялыќ ахуал // Орталыќ Ќазаќстан. – 2003. – 1 ќараша (№174-175)
  Балқаш аллбүғасы Табиғи түрде өсіп-өнуі мүлде азайып барады. Бұ л түрі «Қызыл кітапқа»
  Задача настоящего исследования выделение наиболее характерных и урожайных растительных сообществ о участием изучаемых видов, выявление в них экотипов о наибольшим содержанием гликозидов в органах в фазу цветения
  Талжанов, С. А. Орталық Қазақстан жайылымды жер ресурстарының экологиялық мәселелері және оны шешу жолдары [Текст] / С. А. Талжанов // Әрқилы биологиялық деңгейдегі физиологиялық бейімделуі және санокреатиологияның өзекті мәселелері
3_SOTR/CV_Terekhin_publ
  ­зависимая переменная (ответ организма на комплекс факторов)
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Өмірсерікқызы, Э. Іле-Балқаш аймағының экономикалық-экологиялық проблемасы / Э. Өмірсерікқызы // Экологическое образование в Казахстане. – 2006. №3. – 16-18 б
  Сембай, М. Дертті даланың дерегі: Картаға түсірілгенмен түйткілдері әлі де көп / Мағауия Сембай // Орталық Қазақстан. – 2006. – 2 наурыз (№41-42)
  Өмірсерікқызы, Э. Іле-Балқаш алабындағы табиғи компоненттердің ластаушы көздері / Э. Өмірсерікқызы // География в школе. – 2007. №2. – 8-9 б. –
  Еділқызы, Л. Әлемдік табиғат жауһары [Текст] / Л. Еділқызы, Ж. Жағыпарұлы, Н. Жәрімбетова // Егемен Қазақстан. 2008. 19 шілде (№218-219)
  Ақпамбетова, К. М
  Сүйімбаева, A. M
ecology/ForStudents/4Graduate/VAGeodinamics
  Геодинамические режимы в фанерозое
assets/files
  Методичні вказівки для студентів факультету менеджменту до вивчення дисциплін "системи технологій іі" та "технологія виробництва
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Досмахов, С. М. Өнеркәсіпті өңірдегі экологиялық ахуал және оның географиялық аспектілері [Текст] / С. М. Досмахов // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы. Биология. Медицина. География сер.= Вестник КарГУ. Сер биология №3. С. 78-82 б
ecology/ForStudents/5Graduate/Ecoproject
  Объекты экологического проектирования классификация по видам природопользования
files
  «Основы Экологии»
tipovik/4_sem
  Рефератов по курсу
ecology/files/courses/agroecology
  Вопросы по курсу «Агроэкология»
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Айтымов, А. К. Теміртау қаласының экологиялық-гигиеналық жағдайына жаңадан қоныстанған оралман балалардың кардиореспираторлық жүйе қызметінің бейімделу үрдісі [Текст] / А. К. Айтымов, Д. М. Джанғозина // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы
  В статье излагаются материалы по определению месячных и годовых
app/webroot/files/deputatskaya deyatelnost/Kuttibaev/2015
  Экология- ел тағдыры
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Айтуғанова З. Ш. Экологиялық дағдарыстың аймақтық сипаты / З. Ш. Айту­ғанова // ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сер. – 2003. – №3 (37). – 29-33 б
  Нұржанова, Г. К
  Рымкүл Біләлқызы Мәшүрбековаға
  Балқаш бар байлықтың бастауы/Сүйіндік Жанысбай // Орталық Қазақстан. 2001. 16 мамыр
  Әбдірахманов, О. Тоқырауынның тоқырауы [Текст] / О. Әбдірахманов // Орталық Қазақстан. 2009. 15 тамыз (№122-123).
  Жүнісұлы, О. Тағдыры бөлек Айнакөл [Текст] / О. Жүнісұлы // Орталық Қазақстан. 2010. 10 маусым
  Үлкен үміт күтеміз/Қ. Ахметов // Орталық Қазақстан. 2001. 1 желтоқсан
  Сарыарқа өзендерінің орогидрографиялық жағдайы және табиғи-антропогендік үрдістері. (Сарысу өзені мысалында) [Текст] / К. М. Ақпамбетова, ж әбдірахманова // Экологическое образование в Казахстане. 2008.№1. С. 8-9
userfiles/depts/biology_ecology
  Занятие №7 Тема. Медицинская гельминтология. Тип Плоские черви Plathelminthes. Класс Ленточные черви, Cestoidea 2
  Методическое пособие для студентов I курса Стгма ставрополь, 2012 (07. 07) Ббк: 55. 177. 4 Я73 Н20
  Медицинская протистология, кл. Саркодовые Sarcodina, кл. Инфузории Infusoria
  Жизненный цикл клетки. Деление клетки митоз, амитоз, эндомитоз
ecology/ForStudents/3Graduate/Ecogeochemistry
  Геохимические аномалии в биосфере и их оценка
ecology/ForStudents/4Graduate/VAGeodinamics
  Воронежская антеклиза как структурный элемент Русской плиты Основные особенности формирования и залегания свк (структурно-вещественные комплексы)Русской плиты
ecology/ForStudents/3Graduate/Ecogeochemistry
  Лекция 5-2009 Геохимический фон и геохимические аномалии, методы оценки
  Законы о причинах пространственной упорядоченности химических элементов
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Орынғали, М. Нұра өзені мен Теміртау қаласын болашақта не күтіп тұр? / Мәншүк Орынғали // Атамекен. – 2006. – 14 қыркүйек (№17)
userfiles/depts/biology_ecology
  Филогенез кровеносной системы эволюция артериальной системы у позвоночных
  Учебное пособие для студентов 1 курса Стгму ставрополь, 2014 ббк: 28. 62. я73 Х 69
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Мустафин, Е. Тайна Шайтанколя/ Е. Мустафин// Индустриальная Караганда. 2008. 18 марта (№32)
  Бүрын хабарлағанымыздай, Балқаш қаласында Қр парламенті Мәжілісінің жүмыс тобы бас қосып, әңгіме өткізді. Ондағы басты мақсат — Арқа өңіріндегі алтын алқадай болған, қазір басынан бағы тайып, суы тартыла бастаған Балқаш көлінің келешегі
userfiles/depts/biology_ecology
  Занятие №12 Тема. Медицинская арахнология. Тип Членистоногие Arthropoda, подтип Chelicerata, класс Arachnoidea
  Занятие №12 Тема. Медицинская арахнология. Тип Членистоногие Arthropoda, подтип Chelicerata, класс Arachnoidea
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Акпамбетова, К. М. Экологические проблемы аридных территорий Казахстана/ К. М. Акпамбетова; А. А. Мусина, Д. М. Джангозина, Т. Н. Калиева //Қарағанды ун-тiнің хабаршысы. Биология. Медицина. География сер
  Облыстық қоршаған ортаны қорғау аумақтық басқармасының экологиялық мониторинг бөлімінің бас маманы Мәруа Базылкәрімқызы ыбыраева осы мәселе туралы былай әңгімеледі
userfiles/depts/biology_ecology
  Экзаменационные вопросы по дисциплине «генетика и эволюция»
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Жуковский П. А надо бы — природы / Петр Жуковский // Индустриаль­ная Караганда. – 2003. – 5 июня
ecology/ForStudents/4Graduate/VAGeodinamics
  Лекция 7-2010 Геодинамические режимы в докембрии
userfiles/depts/biology_ecology/elektronnye_versii/rp_ochnaya14
  Программа дисциплины по выбору «Основы эмбриологии» для направления 06. 03. 01.
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Чеканова, С. Су "чернобылі" [Текст] / С. Чеканова // Индустрия Казахстана. 2009. №2. С. 40-42 б
ecology/ForStudents/Documentarium
  Методические указания му 1 1185-03 "Сбор, транспортирование, захоронение асбестсодержащих отходов"
download/ohr_truda_ecology
  Информация Федерации профсоюзов Республики Башкортостан о реализации ведомственного плана мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды за 2013 год
  Отчет Федерации профсоюзов рб по проведению Общероссийских Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология-Безопасность-Жизнь» в 2011 году
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Қожахметов Б. Т. “Байқоныр” кешені жəне басқа полигондар/Балташ Тілепбекұлы Қожахметов // Орталық Қазақстан. 2001. 27 қазан
userfiles/depts/biology_ecology
  Иглокожие. Филогения беспозвоночных
ecology/files/courses/general_ecology
  Основные вопросы по общей экологии, 2 курс, биоэкологи
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Бейсенова, Р. Р. Изменения сократительной активности изолированной подвздошной кишки крыс при отравлении нитрозодиметиламином / Р. Р. Бейсенова, М. Р. Хантурин, Р. З. Касенов
  Сынақтардың әсерінен пайда бола бастады. Одан кейінгі тың игеру науқаны
  Жанғожина, Г. М
  Байлықсың. Антуан де Сент-Экзюпери
  Сәмиев, Б. Балқаш бағымыз емес пе? / Балтабай Сәмиев // Дала мен қала. – 2007. – 22 маусым (№25)
  Ақпамбетова К. М
  Бауэр, Э. Л. Наблюдения над сурком-байбаком (Marmota bobac Mull.) в горах Жельтау (Казахское нагорье) / Э. Л. Бауэр, В. И. Капито­нов, Н. Т. Ержанов
  Байбатша, А. Б. Геоэкологическое состояние и геологические явления в горных выработках шахт Карагандинского бассейна / А. Б. Байбатша, А. А. Бекботаева, Г. С. Шакирова
  Бағым ба едің, Байқоңыр,сорым ба едің?!/А. Сейтақ // Егемен Қазақстан. 2001. 2 қараша;Орталық Қазақстан. 2001. 10 қараша
  Ауылда экологиялық ахуал ауыр: Жанайқай/М.Әбілов // Орталық Қазақстан. 2001. 27 қазан
  Халықаралық ғылыми-тэжірибелік конференцияның материалдары/С. Жанысбай // Орталық Қазақстан. 2001. 24 қантар
userfiles/depts/biology_ecology/nagrady
  Занятие №2 Тема: Медицинская протистология, кл. Саркодовые Sarcodina, >кл. Инфузории Infusoria, кл. Споровики Sporozoa
userfiles/depts/biology_ecology
  Медицинская протистология, кл. Саркодовые Sarcodina, кл. Инфузории Infusoria
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Балқаш көлі бүкіл жер шарындағы аса ірі көлдердің қатарына жатады. Бүл су қоймасы біздің респүбликамыздың аса ауқымды аймағындағы экологиялық жүйенің барлық түрін
  Қоршаған ортаны қорғау басты мақсат /С. Жанысбай // Орталық Қазақстан. 2005. 3 наурыз
ecology/ForStudents/Documentarium
  Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод дата введения 1985-11-01
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Бықай, Ф. Туризм Баянауыл бағын аша ма? [Текст] / Ф. Бықай // Егемен Қазақстан. 2009. 29 қыркүйек (№315-318).
  Славченко, Н. П. О редких видах фауны беспозвоночных животных Казахского мелкосопочника / Н. П. Славченко, В. С. Абукенова; Қарағанды мемлекеттік ун-ті // Экологияның өзекті мәселелері = Актуальные проблемы экологии
  Н. Т. Ержанов // Актуальные проблемы экологии = Экологияның өзекті мэселелерк Материалы междунар науч практ конф посв. 30-летию Каргу им. Е. А. Букетова и Году здоровья 21-22 нояб. Караганды
sub/ecology/water_relations
  Перечень водотоков, полностью расположенных в пределах Калужской области
userfiles/depts/biology_ecology/graf-logicheskie_struktury/15-16/stomat
  Занятие №9 Тема. Медицинская гельминтология. Тип Nemathelminthes. Класс Nematoda 2
ecology/files/courses/agroecology
  Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине агроэкология для специальности
userfiles/depts/biology_ecology
  Методическая разработка для студентов. Тема. Биология индивидуального развития. Занятие №14
  Занятие №9 Тема. Медицинская гельминтология. Тип Nemathelminthes. Класс Nematoda 2
metodi/fjurn/Mignarodna_informaciya/4Kurs/Serdyuk_S_M_Ecology
  „людина як компонент навколишнього середовища
ecology/docs
  Государственный образовательный стандарт высшего образования требования к необходимому содержанию и уровню подготовленности бакалавра по направлению
upload
  Результати проведення держекоекспертизи проектної документації у 2010 році (за серпень)
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Омирбаева, С. М. Токсичность Ванадия и загрязнение им почвенного покрова г. Караганды/ С. М. Омирбаева, Т. Р. Крашановская, А. М. Рсалиева, С. К. Акмукашева, А. Т. Абдиманова //Вестник КарГУ: Сер. Биология, медицина, география
ecology/files/courses/popul_ecology
  Популяционная экология предмет и задачи популяционной экологии. Понятие
ecology/ForStudents/4Graduate/VAGeodinamics
  Лекция 8-2010 Геодинамические режимы позднего протерозоя
dadvfiles
  Рекомендована к утверждению в качестве учебной
media/uploads/userfiles/2014/11/15
  Отчет о деятельности упр нао 10. 11-14. 11. 2014
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Воейков А. Дом отдыха «Шахтер»/А. Воейков // Шахтерская неделя. 1999. 25 июня
directory ecology  
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет