Духовно воюване Ричард Инг Съдържаниебет1/10
Дата11.07.2016
өлшемі0.82 Mb.
түріАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Духовно воюване

Ричард Инг

Съдържание

Благодарности

Предговор


 1. Може ли в християните да има демони?

 2. Разкриване царството на Сатана.

 3. Царството на Вавилон: Езавел и Ахав.

 4. Правата на Сатана.

 5. Знание и разпознаване.

 6. Връзване и развръзване.

 7. Кръвта на Исус.

 8. Пресушаване водите на врага.

 9. Портите.

 10. Самоподготовка за освобождение.

 11. Подготвяне на човека за освобождение.

 12. Анализ на освобождението.

 13. Левиатан.

 14. Духът на Антихрист.

 15. Духът на умствен контрол.

 16. Духът на убийство и насилие.

 17. Духът на смърт и хадес.

 18. Хавайската религия.

 19. Приближаването на Цунами

Приложение А

Справки


Благодарности

     Много обстоятелства и хора допринесоха за написването на тази книга. Но на първо място е Святият Дух, който ме водеше и ми показа много неща за един период от 12 години. Благодаря на Господа за Неговата любов и защита, на многото светии, които се съгласиха да споделят своите опитности в това ръководство в полза на всички и на лидерите, които допринесоха за пълното разбиране на тази толкова необходима област на служение. Пионери като Дон Башъм, Уин Уорли, Франк и Ида Мае Хамонд, Др. Ребека Браун, Елейн Лий, Бил Субрицки и Хауърд Питман, това са имената само на някои от хората отделили време и усилия, за да споделят своите знания и опитности.

     Специални благодатности на моята съпруга Беатрис и на четирите ни деца, които пожертваха много часове и които се трудеха, за да запълнят празнината поради моето отсъствие от семейните дейности, докато пишех това ръководство. Ние сме съработници в Божието царство.

     


     Предговор

     Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа ми,  


казва Господ на Силите.  
– Захария 4:6

     Много църкви се плашат (са резервирани относно) от темата за освобождение и изгонване на демони. Някои твърдят, че говорейки за дявола ние го прославяме. Други, просто се страхуват от тази тема. А други подължават да не вярват в зли духове или в Сатана като личност. Повечето говорят предимно с пренебрежение и страх.

     Целта на това ръководство е да разсее неоправдания страх и да създаде един прост образец, който повечето християни да могат да следват. Отначало беше предвидено това да бъде едно схематично изложение, което да бъде изучавано от светиите в Мисиите Светлина на света. Докато текста нарастваше по обем, ние започнахме да осъзнаваме, че ръководството ще бъде от полза за много църкви и ето защо, преработихме текста до настоящия по-обширен спектър от съдържанието на предмета. Подобно ръководство не може да бъде напълно завършено, тъй като Бог почти всеки ден прибавя ново знание.

     Изгонването на демони не е нещо ново за църквата – просто е забравено. Бог възстановява освобождението днес в Тялото Христово, така че ние се нуждаем от познания относно освобождението и духовното воюване.

     Една нощ, преди няколко години, трима стареи се обърнаха към мен с новината, че Бог ме е посочил за учител в църквата. „Бог нищо не ми е казал”, отвърнах аз. На следващата сутрин, когато коленичих да се моля, изведнъж видях видение. Намерих се седящ на последната редица в една аудитория пълна с войници, облечени във военни униформи. Видя се да слизам надолу по пътеката между редовете и да заставам на подиума. Трима човека стояха от лявата ми страна. Изведнъж чух един глас да ми казва: „Синко, аз те призовавам да обучиш моята армия.” Оттогава насам, Бог потвърждава моето призвание много пъти чрез различни пророци и видения.

     По това време аз вече сериозно се занимавах с освободително служение. Много често аз и жена ми сме гонили демони и изцелявали болни – ние придобивахме нашите знания чрез налучкване, имахме провали, но също така и успехи. Бог ни разкри много неща и ние израстнахме неимоверно бързо. Вълнуващо беше да виждаме ангели и да чуваме Святия Дух да ни води през битките.

     С течение на времето ние започнахме да четем за опитностите на други и се радвахме да открием, че те бяха получавали много подобни откровения и прозрения. Ние научихме много от другите, които също бяха в освободително служение. Освобождението е вълна, която не може да бъде спряна защото е от Бога. То е тук за да остане. Преди 11 години аз започнах да поучавам относно духовно воюване най-малко три пъти в седмицата. В крайна сметка това ме заведе до други църкви и държави. През 1990 г. аз изготвих едно ръководство за ползване в местната църква. Това беше един сбор от много схематични изложения и проповеди, които бях изнасял в миналото. Тази книга е крайният резултат.

     Освобождението не е общия сбор от християнския живот. Накрая Бог ще продължи да изпитва сърцата и вътрешностите (Пс.7:9). Любовта, смирението и истината винаги ще бъдат нашия стандарт и цел, но ние трябва да отидем отвъд фундаменталните принципи на християнството, трябва да стигнем в съвършенството на Христа.

     Тази книга няма да те направи съвършен. Само Святият Дух може да те води в пълната истина. Но тя ще ти помогне в твоето ходене с Господа. Моля се никога да не се предадеш в своето търсене/стремеж да бъдеш като Него.

Глава едно

Може ли в християните да има демони?

     За служещите с осовобождение, въпросът „Може ли в християните да има демони?” дори не засллужава да се обмисля. Опитностите от хилядите сесии на освобождение не оставят място за съмнение в мен, че в християните не само може, но в тях има демони. Един известен учител – Франк Хамонд, казва: „Въпросът не е дали в християните може да има демони, а по-скоро дали бих могъл да намеря християнин без демон?”. Хора се изправят насред събранието и заявяват: „Аз нямам демон!”. А ето че демона на Гордост изявява себе си пред очите им.

     Предполагам, че по-голямата опозиция спрямо освобождение произлиза или от страх, или от гордост. Хората, които се страхуват от демони и дори от самата мисъл за дявола, не желаят да бъдат въвлечени в това. За да прикрият този страх, те издигат един списък от доктрини или стихове, за да доказат, че или демоните не съществуват, или че не могат да бъдат в християните. Ако техният страх е твърде голям, нищо не би могло да ги убеди в противното.

     Гордостта влиза когато деноминация или църква официално са приели позицията „няма демони в християните”. Трудно в да промениш доктрини или позиции след като веднъж си ги заявил публично. Никой не желае да признае грешки в доктрини, ако това ще заплаши репутацията му. „Лицето” става по-важно, отколкото истината. Понякога, църквата седи седи на два стола заявявайки, че християните не могат да имат демони, но признават, че демоните могат да се залепят отвън.

     Множество стихове се използват в подкрепа на аргумента, че християните не могат да имат демони, които да живеят в тях. Някои цитират 2 Кор. 6:14, който казва: „Какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?”. Всъщност Библията не казва, че това не може да се случи. Тя по-скоро казва, че не трябва да се случва. Исус вечеряше с митари и светиите общуваха с невярващи, така че светлината да може да осуети тъмнината.

     Някои светии се аргументират като казват, че демоните не могат да живеят в тялото, защото то е храм на Святия Дух (1 Кор. 6:19). Но ние откриваме, че храма в старозаветните дни беше разделен на три главни отдела: външен двор, Святото място и Светая Светих. В Мойсеевата скиния всеки можеше да влезе във външния двор, дори чужденците. Святият Дух обитаваше Святото Място и Светая Светих. Аз вярвам, че по същия начин Святия Дух обитава в нашите дух или сърце (Еф. 3:17; 2 Петр. 1:19), а демоните – нашето тяло. В Деян. 5:3 Петър казва на Анания

„А Петър рече: Анание, защо изпълни сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата?”    

 В Езекиил се казва, че пророка издълба дупка в стената на Божия храм и откри врата, през която влезе. Той видя „...” (Езек. 8:10). Демоните съществуваха в Божия храм.

     Други твърдят, че когато станем християни ние се изчистваме от всички демони. Библията не ни казва нищо подобно. Тя казва, че греховете ни са омити чрез кръвта, но не споменава демоните.

     Истина е обаче, че демоните не ни „притежават”. За нещастие Кинг Джеймс версията на Библията използва неправилната дума. Правилната дума на гръцки е „демонизиране” или да имаш демони. Владеенето /притежаването предполага пълен контрол. Демоните не могат да ни притежават, но ние можем да притежаваме демони.

     Чувствителното място на този спорен въпрос е твърдението, че демоните могат само да се прилепят от външната страна. Библията обаче не ни казва, че Исус и учениците му „изчеткаха”, „изтриха” или „разгониха” демоните. Вместо това Библията непрекъснато казва „изгониха”. „Изгонваха” ясно посочва, че демоните са били „вътре”. За да изкараш нещо навън, то първо трябва да бъде вътре.

     Теологичните аргументи трябва да отстъпят пред опитностите. Дори е известно, че учените се отказват / изоставят любимите си теории, когато реалните опити не ги потвърждават. Над 99% от хората, на които съм послужил с освобождение са били новордени християни говорещи на езици, в това число и много харизматични пастори. Ако ти не вярваш, че християните могат да имат демони, аз ти предлагам да посетиш няколко служби на освобождение. Не се произнасяй преди да проучиш въпроса изцяло. Важно е да разбереш истината в тези последни времена. Ако демоните могат да се настаняват в човешкото тяло, то те трябва да бъдат изгонвани!Глава две

     Разкриване на Сатанинското царство

     Има определна прогресия в начина, по който Библията разкрива царството на Сатана. Вярвам, че това набляга на огромното значение и отговорност дадени на християните в тези последни времена, за да разрушат демоничните царства на този свят.

     Старият Завет говори/говори много малко за демоните в множествено число. В повечето случаи те сочат към отделни духове или самия Сатана. Например, Битие 3 гл. и Йов 1-2 гл. говорят за една змия или дух. Когато Саул се разбунтува срещу Божиите заповеди, един зъл дух отиде и го измъчваше (1 Царе 16:14, 23). Отново, един единствен лъжлив дух заблуди четиристотинте пророци, които съгрешиха спрямо Бога, пророкувайки в полза на Ахав - един нечестив цар (1 Царе 22:23). Няма никакво посочване на демонично царство или на орди от зли духове.

     Когато Исус започна своето служение, той освободи много хора, които бяха измъчвани от демони. Той осъществяваше много от своите изцеления като изгонваше дух на Немощ (Мат. 4:24, 8:16, 28; 9:33; 12:22, 15:22; Марка 1:27; 3:11; 5:13; 7:26; Лука 4:33, 36; 6:18; 7:21; 8:2; 10:20; 11:14).

     Никога преди това никой пророк или Божии човек не е изгонвал демони както Исус правеше. Неговото служение представляваше значителна промяна на всичко споменато в Стария Завет. Всъщност, най-близкото нещо до осовбождение в Стария Завет се появява в 1 Лет. 16:23. Давид свиреше на своята арфа и злият дух, който измъчваше Саул напускаше.

     Чрез случката в Гадарин, Исус започна да ни показва, че: 1/ Сатанинските орди са почти безчислени; 2/ в едно човешко тяло могат да обитават много демони; 3/ демоните могат да бъдат причината човек да има свръестествена физическа сила; 4/ когато човек е нападнат от нечисти духове, много често те го карат да живее в нечисти места или условия; 5/ макар и да е силно демонизиран, човек може да съзнателни и моменти на просветление; 6/ демоните могат да отговарят и да се съпротивляват на това да бъдат изгонени; 7/ демоните имат интелект; 8/ демоните желаят да бъдат в плътско тяло, дори и ако е животинско; 9/ демоните попадат под линията на авторитет/ власт на георгафските ограничения и се страхуват да бъдат в територията на друг strongman; 10/ демоните познават Божието Слово.

     Демоните знаят какво казва Божието Слово относно края, когато ще бъдат изпратени в ада (Откр. 20:1, 3). Също така знаят, че Исус е Сина на Бога (Марка 5:7).

     Исус напълно започна да разкрива нашият истински враг – Сатана и неговите зли орди от демони. Никога преди човек не е разбирал напълно, че врагът е вътре.

     В същото време Исус започна да поучава как да победим врага. Всъщност Исус по специално заяви, че Той дойде да осовободи плениците.

     ...

     (Лука 4:18)

     (1 Йоан 3:8)

     Исус даде сила на своите дванадесет ученика да изгонват демони. Той също така даде власт и на седемдесетте да вършат същото (Мат.10:1; Марк 6:7, Лука 10:17). Той ясно заяви, че всики вярващи могат да изгонват духове. „...” (Марк 16:17).

     Исус започна да обучава своите ученици ( и по този начин и нас), как да водим духовното воюване. Той поучаваше за вързване и развързване ( Мат. 12:29; 16:19; 18:18; Марк 3:27). Той учеше как да нападаме врага чрез затваряне и събаряне на портите му (Мат. 16:18). Той поучаваше, че злият дух отива в безводни места когато бъде изгонен и ако е възможно се връща със седем по-зли от него, за да влязат отново (Мат. 12:43, Лука 11:24). Ето защо нашите домове не трябва да бъдат оставяни почистени и подредени след като демоните са били изгонени, ние трябва да бъдем изпълнени със святия Дух и Словото. Също така той даде на всички вярващи власт и отговорност да воюват (Деян. 2:34-35; 1 Кор. 15:26; Евр. 10:12-13).

     Пълната победа на Исус над сатанинското царство дойде чрез Кръста и Неговото възрексение. Той всъщност ограби principalities и победи Сатана заради нас, по този начин реши оконачателно съдбата на Сатана (Кол 2:15). Оставянето на Сатана да управлява е минало време. Чрез смъртта и възресението на Сина, ние сме предопределени да бъдем победители над царството на Сатана. Принца на този свят е осъден (Йоан 16:11). Властта и силата за побеждаване на врага са привилегия дадена на всички негови светии. „...” (Лука 10:19). Исус каза „ ...” (Мат. 16:18). Ние сме църквата.

     Книгата Деяния на апостолите представя началото на понататъшното разкриване на сатанинското царство. В няколко от своите писма Павел обяснява началствата, властите, управителите на тъмнината на този свят, престоли и господства.

     ...


     (Ефес. 6:12)

     ....

     (Кол 1:16)

     Апостолите и вярващите продължават битката срещу сатанинското царство. Петър, Павел, Йоан и др. апостоли нападат врага и го гонят.

     ....

     (Деян 5:16)

     Спомняте ли си случката с момичето с предсказвателния дух, което следваше Павел и Сила? Те изгониха духа (Деян 16:18). Изгонването на демони бе толкова широко практикувано от християните, че евреите започнаха да се опитват да им подражават. Синовете на Скева научиха един болезнен урок, когато се опитаха да изгонват демони без да вярват в Исус Христос (Деян 19:13-16). Човекът с нечистия дух скочи върху тях и те побягнаха голи и наранени.

     Ако има една книга, която всички християни трябва да изучават днес, това е книгата Откровение. Петдесет години след като Исус се възнесе при Отец, той даде на апостол Йоан пълно откровение относно сатанинското нечестиво намерение да победи светиите в последните дни, така че той да царува над целия свят (Откр.12:17, 13:7, 18). Не само това, но ще има и сблъсък между Божиите люде и сатанинските орди. Много светии ще паднат и ще бъдат унищожени/съборени, а други ще бъдат убити. Но накрая един остатък от Божии люде ще победи напълно силите на тъмнината (Откр. 9:4; 12:11; 14:1-5).

     Сатанинските орди са добре тренирани. Няма любов сред демоните - омраза и гордост ръководят техните действия. Но когато стане въпрос за унищожаване на човечеството – те се обединяват за тази цел.

     Колосяни 2:15 и Ефесяни 6:12 ни казват, че Сатана разделя своето царство на началства, власти, господства, престоли и управители на тъмнината. Тази световна организация покрива всяка област на земята. Вярвам, че най-високото сатанинско ниво на командване, наречено началства наброява най-малко 10 (Отрк 17 гл. говори за 10 корони, представляващи 10 царства). Изглежда, че началствата и господствата се отнасят за области, докато власти и управители се отнасят до управляващи демони. Думата „престоли” може да се отнесе до източниците на властите.

     Сатана е разделил земята на дори по-малки зони на контрол: държави; региони; градове; квартали; домове; църкви; семейства и личности. Не знам къде са точните граници на тези зони, но знам че те съществуват.

     Ето една история на един мисионер, който раздавал брошури в един град, където главната улица била границата между Парагвай и Бразилия. Когато се намирал на Бразилската страна на улицата хората приемали брошурите и слушали Словото с готовност. Когато преминавал на Парагвайска страна, хората били враждебни и не желаели да слушат. Поразително било когато той се опитал да се приближи до една жена в Парагвай и тя напълно отказала да слуша и дори да приеме брошурата. Когато тя преминала в Бразилия, мисионерът я последвал. Тогава той и предложил същата брошура, която тя с желание приела този път и му позволила да й проповядва Словото. По-късно мисионерът разбрал, че църквата в Бразилия се молила и връзвала strongman над тяхната област, а църквата в Парагвай – не. Главната улица просто се случило да бъде границата между началствата.

     Библията казва, че когато Исус изгони демоните от гадаринския мъж, те го молеха да не ги изпраща извън странта (Марка 5:10). Демоните са извънредно ревниви един от друг и ще се бият и ще се ръфат един друг, ако имат тази възможност. Демон, който се намери извън своята определена област ще бъде обект на атаки от други демони.

     Силния и управляващи духове

     Сатана назначава управляващи духове или strongmen над всяко царство или контролирана област. Главните управляват от средното небе и съществува йерархия, в която другите управляващи духове контролират всяко ниво в низходящ ред. Това завършва с управляващия дух във всяка личност. Това е подобно на поредицата от командване възприето от земните армии. Генералите седят на тронове на най-високото ниво, докато сержантите на дъното контролират демоните, които обитават крепостта в човека.

     Демоните от средното небе прелитат напред-назад между земята и средното небе или изпращат пратеници. Управителите/владетелите са големи и силни. Хоуърт Питман описва много от тези демони в своята книга, озаглавена „Демоните – описани от очевидец”. Сатана счита тези огромни демони за принцове на неговото царство. Най-силният представлява най-висок по чин и така нататък надолу по линията. Сатана владее над своите демони чрез страх/терор. Те не смеят да преминат линията, за да не би Сатана да произнесе някое ужасно наказание върху тях. Те непрекъснато се карат и съревновават по между си, точно като човеците. Гордостта и омразата изобилстват. Демоните мразят напълно християните.

     Свързващи връзки

     Управляващите духове или strongman в небесни места управляват над духовете на земята. Директни линии или връзки между strongman и духовете на земята снабдяват с духовна сила, точно както електрически кабел. Когато воюваш с духовете на земята, ти се нуждаеш да вържеш strongman над личността или областта и да пресечеш/ прекъснеш и отхвърлиш/освободиш от връзките. Исус каза:

     ...

     (Мат. 18:18)

     Много често демоните в човека ще се държат надменно и непоколебимо преди връзването на strongman в небесни места и освобождаването от всички връзки. Същите тези демони стават изключително страхливи/изплашени и слаби когато бъдат отсечени от strongman. В един случай, служителите забравили да вържат strongman, така че демоните в жената се съпротивлявали и им се присмивали. „Вие сте твърде слаби за мен. Никога няма да ме извадите, няма начин”, се хвалил духът. Бог обаче, дал видение на единият от служещите с освобождение за един голям облак и един малък облак свързани помежду си с връзка. Служителите си спомнили, че забравили да вържат strongman и да пресекат всички връзки. Веднага духът захленчил: „Защо сега трябва да правите това?” След секунди той излязъл.

     Псалом 2:3 казва: „...”. Псалом 129:4 казва: „...”.служещите с освобождение често свидетелстват за връзки / окови, които връзват човешките умове и тела в духа и връзки, които свързват човешките духове един с друг или със strongman в небесни места. Понякога връзките са описвани също и като въжета или вериги около самия човек.

     Управляващи духове над църквите

     Управляващите духове над по-малките области на контрол са по-нисши по сила, но въпреки това страшни/огромни. Сатана поставя управляващи духове или strongman над определени квартвали, семейства и личности. Над църквата Сатана може да назначи Страх, неверия, Бунт/Недоволство, Разцепление, Гордост, Духовна Смърт или някой друг управител, специално обучен да разрушава църкви.

     Църкви с тежки разцепления или раздори могат да бъдат контролирани от духовете на Гордост, Чародейство, Ахав, Езавел или Бунт. Освен ако не знаят как да водят духовно воюване и да вържат strongman те ще бъдат обезсилени/парализирани чрез битки случващи се между редиците. До известна степен Бунта съществува или има потенциала за това в повечето църкви.

     Една църква, за която знам има действащи/активни членове по-малко от 100 семейства. Членовете преброили 32 известни на тях случаи на краен рак. Тежка опресия се била разположила над църквата и духът Смърт управлявал. За нещастие никой там не вярвал в духовното воюване, така че Смъртта продължила да убива всеки десети член.

     Духът Неверие изсмуква силите на църквата. Той кара хората да стават равнодушни, така че има малко помазание. Неверието може да разруши цели нации. Народът на Израел не успя да влезе в обещаната земя поради тяхното неверие (Евр. 3:19). Въпреки многото други грехове, авторът на евреи преписва техния провал само на неверието.

     Нечестие в небесни места

     Откровение 17 гл. говори за седемте глави и десетте рога на звяра на Сатана. Роговете символизират власти и управители. Глава 3 говори за седемте Божии духа. Тъй като Сатана обича да имитира почти всичко, което Бог прави или има, аз предполагам, че Сатана използва също седем или вероятно десет духа или управители.

     Бог каза на израилтяните:

     ....

     (Второз. 7:1-2)

     Важно е да се открие кой е управляващият дух, който контролира твоята област и тогава да бъде вързан. Много църкви съобщават, че след като са вързали strongman над тяхната област, много хора са дошли при Христа. Д-р Пол Йонги Чо казва, че съживлението в Южна Корея дошло след като те вързали strongman. Прочетете неговата книга „Четвъртото измерение”.

     Земни демони

     Демоните на земята могат да се придвижват много бързо. Ръста им е от няколко инча до 8 стъпки или повече. Някои се появяват в човешки, други в животински форми или в комбинация от животински и човешки. Други продължават да се появяват като сенки или безформени маси, а някои имат форми, които не могат да се опишат. Много от тях миришат ужасно.

     Един особено силен дух приема формата на полу-козел, полу-човек. От кръста надолу той изглежда като козел с из/подут корем. От кръста нагоре изглежда като човек. Неговото лице обаче е комбинирано от белези на човек и козел. Той понякога носи дрехи и очила. Често не облича нищо. Гръцките легенди го наричат Фавн или Пан. Библията го нарича Sater или Развратник. На еврейски Sater означава Сатана. Този демон принадлежи на групата от окултни духове свързани с чародейство и сатанизъм. Много често той слиза по семейната линия поради окултно въвличане от страна на някой прародител. Той работи с цяло свърталище / гнездо от други демони да измъчват хората достатъчно нещастни за да бъдат мишени. Той олицетворява също така и сексуална похот.

     В книгите на Хауърд Питман „Демоните – An eyewitness Account” и “Placebo” (безвредно лекарство, предписвано да задоволи пациента), той описва Алчността, която управлява над земята по времето на последните времена като обикновен американски бизнесмен. Аз също съм виждал този дух да носи костюм, държейки куфарче и постоянно да поглежда към ръчния си часовник.

     Духовете на сексуална перверзия приемат много гротески форми, включително форми на жаби, змии и скорпиони. Аз съм бил свидетел на много проявления на змии, които карат хората да се гърчат/пълзят, flick своя език, съскат и говорят като змия – почти като змията в анимационното филмче „Книга за Джунглата”. Тези змии обичат да се увиват около гръбнака, раменете и сърцата на мъжете и жените. Една особена змия е наречена „Кундалини”. Тя се заселва в основата на гръбнака и е позната на последователите на Хиндуизма.

     Духът на Хадес често се представя като огромен човек с глава на чакал, наричн Seth или Set. В египетската култура, богът на смъртта е бил наричан Set. Духовете често приемат формата на богове или богини от египетските, ориенталските, гръцките, асирийските и др. легенди. Те обичат да бъдат възхвалявани.

     Земните духове непрекъснато търсят да влязат във физическо земо тяло. Тези личности или същества предпочитат да изразяват себе си/ да проявяват себе си в тяло от плът и кръв. Ако те не могат да останат в човешкото тяло, те ще потърсят животинско. Any body beats none, it seems (Марка 5:13). Злите духове претежават интелект и емоции далеч отвъд това, което ние можем да си представим. В случката с гадариснкия мъж от гробищата Исус попита духа: „Как се казваш?”. Той отговори: „Легион, защото сме много.” (марка 5:9). Един римски легион е съставен от 2 000 до 10 000 мъже. Ето защо демонизацията може да включва хиляди духове обитаващи в един човек.

     Демоните познават Библията

     Злите духове знаят неща, които другите не знаят. Те знаят кой беше Исус, докато хората около него все още не знаеха. Демоните познават Библията по-добре от вас и мен. В един случай един служител цитирал неправилно Библията. Демонът незабавно го поправил и го нарекъл „глупак”. В ранните ми опитности ние наричахме демоните глупави. Един служител почувствал, че Бог го смъмрил/напомнил/посъветвал, казвайки: „Не наричай демоните глупваи; те са далеч по-интелигентни отколкото човечеството.” Няма нужда да казвам, че аз никога повече не ги нарекох глупави. Често злите духове ще се опитат да ви подкупят, разубедят или измамят. Без Святия Дух ние не сме достойни противници на демоните.

     В гадаринския случай, тези демони казаха: „...” (Мат.8:29). Те знаеха какво казва Библията за техния край. Те също така знаеха как да се аргументират. Когато разбраха, че не могат да останат повече, те помолиха да им бъде разрешено да влязат в стадото свине.

     Земните демони скитат навсякъде където и човеците скитат. Някои обикалят около хората и се опитват да нагласят обстоятелствата така че това да накара човека да съгреши. Други непрекъснато се опитват да влязат в тялото на човека и да го измъчват отвътре, където е по-лесно да бъдат в контрол.

     Крепости в хората

     Веднъж спечелили/получили достъп в човекото тяло демоните установяват различни крепости. Например, една крепост може да бъде Немощ / Отпадналост. В такива случаи жертвата е постоянно болна и накрая става/ се разболява на определени периоди (сенни) или сериозни болен с безброй неразположения / болести. Други крепости в същия човек могат да бъдат Непростителност, Страх или Бунт/ Непокорство (техните имена обикновено съвпадат с техните функции или служба).

     В един човек, верига от господство/власт/командване контролира всички крепости и демони. Тези управляващи духове и крепости в човека в основата си получават своите заповеди от strongman в небесни места. За да бъде разрушена крепостта, strongman в небесни места трябва да бъде вързан, да бъдат разчупени и отсечени всички връзки между strongman и духовете вътре в човека, и тогава да продължи освобождението. Ако забравите да направите това, духът който бъде изгонен ще събере сили и подкрепление от strongman.

     Всяка крепост представлява гнездо от духове, не само един единствен дух. Огорчението може да включва също така Непростителност, Враждебност, Неприязън, Омраза, Гняв, Убийство, Насилие и т.н. Омразата може да бъде по-нататък разделена на Омраз към баща и Омраза към мъжете. Сексуалната нечистота основно включва Разврат, Прелюбодейство, Мастурбация, Сексуални Фантазии, Перверзия, Хомосексуалност и други свързани със секса демони.

     Храмовете на врага

     Павел казва, че нашите тела са храмове на Святия Дух (1 Кор. 6:19). В много случаи злите духове изграждат духовни олтари или храмове в човека, защото Сатана се опитва да имитира всяко добро и свято нещо, което Бог има или прави.

     В един случай, с който се занимавах една жена от Ню йорк посещавала курс в Hawaiiana и предметът изисквал учениците да прекарат една нощ в Hawaiian heiau или в района на храма. Учениците донесли касетофони и видео камери опитвайки се да запишат присъствието на Hawaiian духове. Жената нищо не видяла и единственото нещо, което можела да си спомни относно тази нощ бил здравия сън върху дълга скална плоча.

     Скоро след това 26 годишната жена започнала да страда от физическа немощ / неразположения, които лекарите не можели да обяснят от медицинска гледна точка. По времето на освободителната сесия Святия Дух ми показа, че Hawaiian духове имат Heiau (Hawaiian каменен храм) в нейното тяло, завършвайки с жертвена плоча. Те планирали да я пожертват причинявайки й смърт чрез немощ. Когато разрушихме портите на храма и стените и приложихме кръвта на Исус демоните безумно започнаха да бягат. Шест човека трябваше да притискат жената към земята. Тя разкъса ризата ми, дращеше ме с нокти и се изплю върху лицето ми преди служителите да бъдат повикани. Моя грешка. Духовете се разгневиха когато разрушихме Hawaiian храм и призовахме Бог да изсипе огнени въглени, които да разрушат всеки елемент на храма.

     С богове, които желаят човешки жертви, служителите понякога усещали миризмата на изгнила човешка плът. При хора въвлечени в будизъм често сме виждали духовни храмове, молитвени олтари и кутии, свитъци, тамянници и други будиски принадлежности в техните тела. Помолете Бог да разруши тези крепости на врага.

     В един случай, една жена заяви, че Омраза и Гняв я измъчват. Когато започнахме да се молим, жената зае поза за медитиране. Святият Дух разкри, че жената някога през своя живот е практикувала будизъм, така че в тялото й съществуваха олтар и свитък. Когато разрушихме олтара и свитъка, демоните крещяха: „Не! Не!”

     Поклонението на други демонични богове или богини водят до подобни явления. Ние сме срещали духовни храмове на китайските Куан Ийн, Куан Дай Гунг и други така наречени божества, също както и храмове на индийски и хинду богове и богини като Шива и Майката Кали. Една жена имаше олтар почитащ Диана скед като ходила в Гърция, за да се поклони на тази богиня. Тези храмове и атрибути съществуват разбира се в духа.

     Демоните проявяват невероятна способност да съчиняват митове и легенди, които насърчават поклонение от страна на глупавите човеци. Гръцки, Римски, Китайски и др. легенди от безброй култури и цивилизации показват как демоните използват завладяващи романтични истории. Винаги тези митове изобразяват хора, които изкачват стълбата на безсмъртието с помощта на доброжелателни богове или божества, убивайки или разрушавайки техните врагове. Следователно хората се покланят на специални божества с надеждата, че ще спечелят безсмъртие или поне някакъв статут на герой. Поклонението на непознати/чужди богове или богини отварят човеците за демоничен контрол.

     
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет