Әдістемелік нұсқаулардыңДата13.06.2016
өлшемі55.16 Kb.

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы
«Радиоэлектронды жүйелердің автоматтық құрылғылары» пәні бойынша
5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»

мамандығының студенттеріне арналған


Пәнді игеру бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

ПавлодарӘдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор ________Н.Э. Пфейфер 20___ж «___»________


Құрастырушы: аға оқытушы _________ Жумадилова А.С.
Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы
«Радиоэлектронды жүйелердің автоматтық құрылғылары» пәні бойынша
5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттеріне арналған
Пәнді игеру бойынша

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Кафедра отырысында ұсынылды 20_ ж. «___»____________№_____ Хаттама.
Кафедра меңгерушісі __________ А.Д. Тастенов 20__ж. «____» ________
Энергетика факультетінің факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама
ОӘК төрағасы __________ М.М. Кабдуалиева 20__ж. «____» ________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы _________А.А. Варакута "____" ____ 20___ж.


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама
1 «Радиоэлектронды жүйелердің автоматтық құрылғылары» пәнінің оқу және оқу-әдістемелік әдебиетпен қамытылуы

Негізгі әдебиет

 1. Туманбаева К.Х. Ақпаратты үлестіру теорисы. Оқу құралы – АИЭС, 2003.


Қосымша әдебиет

 1. Коньшин С.В., Казиева Г.С.Радиотарату құрылғылары. Оқу құралы – АИЭС, 2004.

 2. Дарибаева Р.А., Агатаева Б.Б., Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер. Оқу құралы – АИЭС, 2003.2 Пәнді игеру бойынша методикалық нұсқаулар
«Радиоэлектронды жүйелердің автоматтық құрылғылары» курсын оқып білу қорытындысында студент білуге міндетті:

 • автоматты басқару теориясының негіздері;

 • бірконтурлы және екісақиналы сызықты және сызықты емес автоматты басқару жүйелері мен оларға бөгеттердің тигізетін әсері;

 • экстремалды автоматты басқару жүйелерін, импульсті және сандық автоматты басқару жүйелерін құрастыру принциптерін;

«Радиоэлектронды жүйелердің автоматты құрылғылары» пәнін оқығанда студент келесілерді меңгеру керек:

  • автоматты басқару бойынша типтік тапсырмаларды шешу әдістерін қолдана білу, қарастырылған автоматты құрылғылардың құрастыру принциптерін,

  • маңызды элементтерінің функционирлеу ерекшеліктерін қолдану;

  • АБЖ сапа мен динамикалық дәлдігін бағалау үшін динамикалық қасиеттерін көрсететін жеке элементтер мен жалпы басқару жүйелерінің математикалық модельдерін қолдану.


2.1 Пәннің тақырыптарының мазмұны
1 Тақырып - Кіріспе

«Радиоэлектронды жүйелердің автоматты құрылғылары» пәннің мақсаты, мідеттері мен мазмұны. Радиоэлектронды жүйелердің автоматты құрылғыларының қысқаша даму тарихы. РЭЖ автоматты құрылғылары дамуының негізгі кезеңдері. [1], 3 бет.


2 Тақырып - Автоматты басқару теориясының бастапқы ережелері

Автоматты басқару жүйелерінің қолдану саласы және класстары. Аппарат ішіндегі радиоэлектронды автоматты басқару жүйелері. Радиоэлектронды автоматты басқару жүйелерінің классификациясы және құрылымы. Бес түрлі тапсырма: модельдеу, талдау, оңтайландыру, бейімделу және синтез. Автоматты басқару жүйелерінің математикалық модельдері. [2], 15 бет.


3 Тақырып - Сызықты динамикалық жүйелер

Сызықты бөлімдердің және олардың қосуларының параметрлері мен сипаттамалары. Динамикалық жүйенің тұрақтылығы. [1], 23 бет.4 Тақырып - Автоматты басқару жүйелерінің бөлімдері.

Бөлімдердің жалпы сипаттамасы. Дабылдардың дифференциалдауын және интергациялауын жүщеге асыратын бөлімдер. Төменгші жиіліктер сүзгілері. Активті сүзгілер. Қателік дабылын көрсететін бөлімдер. Обьектті басқаратын бөлімдер. Тосу желісі және кешігу бөлімі. Датчиктер. [1], 36 бет.5 Тақырып - Автоматты басқару жүйелерінің құрылымдық сұлбалары

Автоматты басқарудың бірконтурлы және екісақиналы жүйелері. Автоматты басқарудың бірконтурлы жүйесінің құрылымдық сұлбасы. Автоматты басқарудың сызықты емес бірконтурлы жүйесін талдау. Автоматты басқару процессінің сапа көрсеткіштері. Дабылдыдың уақыт ұстанымы бар бірконтурлы жүйесі. Автоматты басқарудың екісақиналы жүйенің типі. Автоматты реттеу сақиналар жүйесі. Автоматты реттеудің релелік жүйесі. [2], 44 бет.


6 Тақырып - Автоматты басқару жүйесіне бөгеттердің әсері

Бөгеттер түрлері мен оларды бағалау критерийлері. Автоматты басқару жүйесіне ішкі бөгеттердің әсері. Автоматты басқару жүйесіне сыртқы бөгеттердің әсері. [2], 64 бет.


7 Тақырып - Радиоэлектронды жүйелерді автоматты басқару жүйелері.

Автогенераторлардың жиілігін автоматы баптау жүйесі. Тағайындалуы мен классификациясы. Жиіліктің жиіліктік автобаптауы. Жиілікті автобаптау жүйесіне бөгеттердің әсері. СВЧ генераторлардың жиілігін автоматы баптау.

Автоматы фазалық синхрондай жүйесі. Жиіліктің фазалық автобаптау жүйесінің құрылымдық сұлбасы мен жұмыс принципі. Жиіліктің фазалық автобаптаудың сызықты емес жүйесінің талдауы. Жиіліктің фазалық автобаптаудың сызықты емес жүйесін талдау. Жиіліктің фазалық автобаптау жүйесіне бөгеттердің әсері. Жиіліктердің сандық синтезаторы. Толқындық контурдың фазалық автоматы баптауы.

Автоматы реттеу жүйелері көмегімен сызықты емес құрылғылардың линеаризациялауы. Радиоэлектронды құрылғыларда дабылдардың жиілікті және сызықты емес бұзылулар. Сызықты емес динамикалық құрылғылардың спектрлік әдісі. Көпжиілікті дабылдың күшеюі кезінде сызықты емес құрылғының линеаризациясы. Дабылдардың жиіліктік және сызықты емес бұзылуы.

Автоматты басқарудың экстремалды жүйелері. Функцияның экстремалды мәнін іздеу. Бір реттейтін параметр кезінде экстремалды типті жүенің классификациясы мен жұмыс принципі. Параметрлік модуляциялаумен экстремалды жүйе. Екі реттеу органымен экстремалды жүйесі.

Дабылдардың фазалық фронтын автоматы басқару. Жоғары жиілікті генераторлардың қуаттарын суммалау. Фазаланған антеннамен тормен басқару. Дабылдардың фазалық фронтының автоматы тұрақтандыруының сақиналы жүйесі. Көпсәулелі антеннаны басқару. [2], 73 бет.


8 Тақырып - Автоматты реттеу жүйелерін басқару

Автоматы басқарудың импульстік жүйелері. Автоматы басқарудың импульстік жүйесін талдау. 2-ші ретті автоматы реттеудің сызықты импульстік жүйесі 3-ші ретті автоматы реттеудің сызықты импульстік жүйесі.Автоматы басқарудың сандық жүйелері. Дабылды процессор. Торлы функция мен Лапластың дискретті түрленуі. Сандық сүзгінің құрылымы мен сипаттамасы. Сандық сүзгінің синтезі. [3], 76 бет.
9 Тақырып - Қорытынды

Автаматты реттеудің радиоэлектронды жүйесінің даму перспективалары. [3], 123 бет.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет