Еоод по здравословни и безопасни условия на труд фирмената политика на „сименсДата03.06.2016
өлшемі60.5 Kb.
#111944ПОЛИТИКА НА „СИМЕНС” ЕООД
ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Фирмената политика на „СИМЕНС” ЕООД за здравословни и безопасни условия на труд определя насоките и набелязва целите на дейностите, свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа. Тя отразява ангажиментите, които ръководството поема във връзка с управлението на здравословните и безопасни условия на труд.
Политиката по здравословни и безопасни условия на труд на „СИМЕНС” ЕООД е ориентирана към постигане на най-високи изисквания по здраве и безопасност при работа във всяка една област от дейността ни. Ние установяваме и поддържаме безопасни практики на работа за всички наши дейности, което премахва и минимизира рисковете за всички наши служители, клиенти, доставичици, подизпълнители, посетители и всички, които имат достъп до работните места. Непрекъснатото подобряване на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд, при спазване на приложимите за дейността законови и други изисквания е неразделна част от общофирмената система за управление и повишаване на ефикасността на работа.
За ефикасното провеждане на Политиката по здравословни и безопасни условия на труд, Ръководството определя следните основни принципи, които са база за определяне и преглед на цели

  • активно и ангажирано управление, осигуряващо и поддържащо безопасни и без риск за здравето работни места със съответстващи съоръжения и условия за пълноценна работа за служителите;

  • организиране и планиране на дейността на Дружеството чрез внедряване на системи за работа, съхраняващи здравето и безопасността на целия персонал на Дружеството и други лица, които имат достъп до работните места;

  • осигуряване на достатъчно информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да могат всички наши служители и други лица извършващи дейности от наше име да осъзнаят рисковете, свързани с тяхната работа и отговорно и безопасно да изпълняват задълженията си;

  • осигуряване на надеждна комуникация по всички въпроси по здравословни и безопасни условия на труд между ръководството и персонала;

  • осигуряване на лични предпазни средства и защитно работно облекло, необходими за осъществяване на дейността на персонала;

  • осигуряване и проверка на изпълнението на ангажиментите относно здравословните и безопасни условия на труд през определени интервали от време , подобряване на резултатността по безопасност на труда спрямо предходната година;

  • насърчаване и изграждане на култура на безопасно поведение чрез следване и изпълнение на тази Политика;

  • регистриране и разследване на всеки инцидент, злополука и професионално заболяване, като аргументираните решения и предприетите мерки бъдат широко разпространени и внедрени за понижаване на рисковете на работното място и предотвратяване на наранявания и заболявания;

  • идентифициране на рисковете за здравето и безопасността при закупуване и/или използване на стоки, машини, съоръжения и услуги, и уведомяване на доставчиците и контрагентите за съответните изисквания на СИМЕНС в процеса на подбор на доставчици;

  • спазване на приложимите за дейността ни законови и други изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд и привеждане изцяло на политиката на „СИМЕНС” ЕООД в съответствие с настъпващите промени.

В качеството си на Управители на „СИМЕНС” ЕООД декларираме личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007.


Дата : 03.12.2012 Управители : инж. Боряна МаноловаЙоахим Виснер

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет