Ф. 02-10 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігібет1/5
Дата21.06.2016
өлшемі0.81 Mb.
  1   2   3   4   5
Ф. 7. 02-10

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ» ФАКУЛЬЕТІ
«БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ ЖӘНЕ КЕСКІНДЕМЕ» КАФЕДРАСЫ


5В010700 –«Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы

Пәндердің элективті каталогы

Шымкент 2014ж.

Құрметті студенттер!
Оқытудың кредиттік жүйесінің басты өзгешелік ерекшелігі әрбір студентке оның оқып білім алуына жеке траектория қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті пәндерден және таңдау пәндері компоненттерінен тұрады, студент белгілі бір пәндерді таңдап отырып өзінің жеке оқу жоспарын құрады, оған кафедра эдвайзері және факультет администраторы көмектеседі.

Студент бір семестр 18-22 кредиттен тұратын, жалпы саны 131 кредит жеке оқу жоспарын қалыптастырады.

Сіздердің назарларыңызға міндетті және таңдау пәндері компоненті бойынша модульді анықтама ұсынылады. Сіздер міндетті және таңдау пәндері компоненттері көмегімен жеке оқу траекториясын қалыптастыра аласыздар.

Оқу пәндері каталогінде барлық пәндердің және олардың қызметі жайлы жазба мәлімет берілген, ол оны меңгерген соң алынады. Пәнді таңдау және курсқа жазылу университеттің автоматтандырылған ИСВУЗ басқармасы жүйесінде келесі мерзімдерде іске асырылады. 1 курс студенттері үшін 25.08-31.08. 2,3,4 курс студенттері үшін 15.03-15.04
Модуль атауы

Пән атауы

Цикл

Пәннің коды

Кредит саны

Пәннің форматы д/сем/ЛПЗ/ ОСӨЖ/СӨЖ

Семестр

Курсовые

Пререквизиттері/ постреквезиттері

Пәннің қысқаша мазмұны мен мақсаты

Компентенциялары

Оқытушылар

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

ЖАЛПЫ МІНДЕТТІ МОДУЛЬДЕР

ЖММ 1 Қазақстан тарихы (4 кредит)

Қазақстан тарихы

ЖММ/ МК

KT1101

3

2/1/0/0/3/3

1

 

Пререквизиттері: «Қазақстан тарихы»,«Жалпы тарих», «Азаматтану» Постреквизиттері: Әлеуметтік жұмыстың теориясы, Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен даму динамикасы

Пәннің мақсаты: ежелгі және жаңа Қазақстан тарихының негізгі кезеңдерін зерттеу, қазақ этносының қалыптасуын, оның шаруышылығын, әлеуметтік құрылымын және саяси жүйесін қарастыру, көшпенділердің рухани дүниесінің эволюциясын, олардың әлемдік цивилизацияға қосқан үлесін көрсету. Пәннің мазмұны: Қазақстан тарихы тарих ғылымдарының соңғы мәліметтерін негізге ала отырып Қазақстан аумағындағы адамзаттың көне заманнан қазіргі уақытқа дейінгі даму тарихын зерттейді. Пәнді оқу барысында Қазақстанның әлеуметтік-мәдени, саяси, экономикалық, геополитикалық жағдайына көңіл бөлінген.

- өз халқының тарихын талдай білу.
- тарихтағы әлеуметтік-экономикалық, мәдени дамудың негізгі бағыттарын көрсете білу.
- президенттің жүргізіп отырған әлеуметтік, саяси, мәдени реформаларын білу.
- Қазақстанныңөзге мемлекеттердің сыртқы саясатындағы орны мен олардың арасындағы қарым-қатынасты анықтай білу. - қазақ халқының және өзге ұлт өкілдерінің тарихын құрметтей білу.

1,2

Президент Н.А. Назарбаевтың еңбектері

БП/ ТК

PNE1201

1

0/1/0/0/1/1

1

 

Пререквизиттері: «Қазақстан тарихы»,«Жалпы тарих», «Азаматтану»,Саясаттану Постреквезиты: Әлеуметтік саясат политика, Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері т.б.

Пәннің мақсаты: еліміздің саяси, экономикалық, әлеуметтік, құрылымдық дамуын талдау мақсатында президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың еңбектерінің ғылыми-экономикалық маңыздылығы жайында студенттерге білім беру. Пәннің мазмұны: президент Н.Ә.Назарбаевтың еңбектерінің ғылыми-экономикалық маңыздылығы: "Тарих ағымдары", "Қазақстан 2030", "Еуразиялық Одақ", "Эпицентр Мира", "Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы және даму стратегиясы", "ХХІ ғасыр тұғырында", "Қазақстандық жол" және т.б.

- "Қазақстан 2030", "Мәдени мұра" бағдарламаларын талдай білу.
- еліміздің саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени және құрылымдық дамуын талдау мақсатында президенттің дәстүрлі жыл сайынғы жолдауының маңыздылығын түсіне білу.
- Әлемдік саясатта Президент Н.Ә.Назарбаевтың орны.

2

Орталық Азиядағы саяси үрдістер

БП/ ТК

OASU 1210

1

0/0/1/1/1

1

 

Пререквизиттері: «Қазақстан тарихы»,«Жалпы тарих», «Азаматтану»,Саясаттану Постреквезиты: Әлеуметтік саясат политика, Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері т.б.

Пәннің мақсаты: студенттің бойында Орталық Азия мемлекеттерінің халықаралық ұйымдармен қарым-қатынастарын және аймақтағы халықаралық қатынастардың ерекшеліктеріне талдау жасау білік дағдыларын қалыптастыру. Пән мазмұны: Орталық Азия халықтарының тарихи, территориялық, саяси, мәдени даму ерекшеліктері, жаһандану кезінде Орталық Азиядағы саяси процесстер. Қазақстанның Орталық Азиядағы саяси қақтығыстар аймақтарында бейбітшілік пен тұрақтылық орнату мақсатында жүргізіп отырған іс-шараларының мазмұны мен маңыздылығы.

– Орталық Азия мемлекеттерінің сыртқы саясаттарының негізгі бағыттарын талдау.
– Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстанның сыртқы саясаттарын салыстыру.
– Орталық Азия мемлекеттерінің дәстүрлі саяси мәдениетіне жан-жақты түсінік беру.

2

ЖММ 9 Философия (4 кредит)

Философия

ЖММ/МК

Fil 2102

3

2/0/1/3/3

3

 

Пререквизиттер:
«Логика», «Өзін-өзі тану». Постреквизиттері:
«Әлеуметтану», «Саясаттану», «Психология», «Дінтану», «Эстетика», «Этика»Пәннің мақсаты: болашақ мамандардың бойында философиялық көзқарастар қалыптастыру және философияны мәдени-тарихи тұрғыдан қарастыру. Пәннің мазмұны: Философия пәні және негізгі функциялары. Философия мәдени-тарихи тұрғыдан қарағанда. Философия типтері. Шығыс мәдениетіндегі Үнді философиясы. Қытай мәдениеті мен Қытай философиясы. Антикалық мәдениеттегі философия. Ислам мәдениетіндегі араб-мұсылман философиясы. Қазіргі мәдениеттегі Батыс Еуропа философиясы.

– ғылыми түсініктерді еркін қолдану, жеке пікірді дәлелдеу және ұсына білу.
– жеке білім алу білік-дағдыларын қалыптатыру.
– Философия ғылымының негізгі даму кезеңдерін білу. - «адам-табиғат», «адам-қоғам» қатынастарынан туындайтын негізгі мәселелерді білу.

3

Дінтану

БП/ ТК

Din 2211

1

1/0/0/1/1

3

 

Пререквизиттер: тарих, философия, мәдениеттану, құқық негіздері, экономикалық теория.
Постреквезиттер: әлеуметтану, саясаттану, этика.

Пәннің мақсаты - Пәнді оқытудағы мақсат дүниежүзілік діндер тарихын меңгеру, дін жөнінде түсіндіріп, елімізде қалыптасқан рухани тыныштық пен ынтымақты сақтап, одан әрі дамыту.
Пәннің мазмұны – діни түсінік қағидаларын қалыптастыру, жас жеткіншекті қауіпті діни бірлестіктердің ықпалынан қорғау, олардың экстремистік және террористік іс-әрекеттеріне қосылып кетуінен сақтандыру.

Білуі керек: - дінтанудың тарихи дамуының кезеңдері;
- дінтанудың мәдениет пен қоғамның басқа салаларымен байланысы;
Үйрене білуі:
Дінтанулық жағдаяттарға қатысты мәселелерді еркін талқылау мен сараптама жүргізу.өзіндік дүниетанымдық позицияда қалу.
Меңгеруі керек:философиялық ойлау мәдениеті мен дүниетанымдық диалог өнерін.

2,3

Логика

БП/ ТК

Log 2211

1

1/0/0/1/1

3

 

Пререквизиттер: «Философия», «Тілтану», «Эвристика»Постреквизиттер: «Саясаттану», «Әлеуметтану»

Пән мақсаты:Дұрыс ойлаудың заңдарын игеру Пән мазмұны:Формальдық логика дамуының тарихи кезеңдерін.Түсінік туралы оқу. Түсініктегі операциялар. Логиканың негізгі заңдары. Қарама-қарсылық заңдары. Айғақтау туралы оқып үйрену.

Формальдық логика дамуының тарихи кезеңдерін.Түсінік туралы оқу. Түсініктегі операциялар. Логиканың негізгі заңдары. Қарама-қарсылық заңдары.

2,3

МАМАНДЫҚТАР ҮШІН МІНДЕТТІ МОДУЛЬДЕР

МММ 1.3 Этнопедагогика (4 кредит)

Этнопедагогика

БП/МК

Etn 2203

2

1/1/0/0/2/2

4

 

Педагогика, Психология, Философия

Пән мақсаты: Болашақ кәсіби қызмет деңгейін арттыру мақсатында студенттерді этнопедагогика саласы бойынша базалық және заманауи практикалық білімдермен қамту. Пән мазмұны: Этнопедагогиканың теориялық негіздері. Этнопедагогиканың пәнаралық мінездемесі. Халық педагогикалық көзқарастар мен этнопедагогика. Этномәдениет - этнопедагогиканың негізі ретінде. Этникалық мәдениет пен білім. Саяси-мәдениетті тұлғаның тәрбиесі. Болашақ мұғалімдердің этно-педагогикалық мәдениеті.

Кәсіби қызмет, еңбек коллетиві, іскерлік келісімдер мен қарым-қатынастарды басқара білу және ұйымдастыру.

 

Абаеведение

БП/ ТК

Abai 2212

2

0/1/1/0/2/2

4

 

Пререквизиттер: "Қазақ әдебиеті", «Отандық әдебиеті», «Әлемдік әдебиеті» Постреквизиттер:Философия, Мәдениеттану

"Абайтану" пән мақсаты: студенттерге Абайдың өмірі мен шығармашылығы жайында мағлұмат беру. Пән мазмұны: Абайдың өмірі мен шығармашылығы. Абай - қазақ әдебиетінің классигі. Абай- ұлттық жазба әдебиетінің негізін қалаушысы. Абайдың дәстүрлері және оның ұлттық әдебиеттегі алатын орны. Абайдың шәкірттері. Абай өз заманының ақыны. Абайдың шығармашылығындағы адамгершілік тақырыбы. Абайдың лирикасы. Абайдың поэмалары. Абайдың көркем аудармалары.

Поэмаларды зерттей білу; Абайдың шығармашылығының маңызын аша білу. Ақынның әлемдік әдебиеттегі орнын білу.

 

МММ 1.9 Бейнелеу өнерінің оқыту әдістемесі (5 кредит)

Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі

БП/ ТК

ВОА3209

3

1/2/0/0/3/3

5

 

Пререквизиті- Педагогика, Психология
.Постреквизиті:Студенттердің көркемдік көзқарасын қалыптастыру, шығармашылық қиялын және образдық ойлауын, көркемдік қадағалауын дамыту.

Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесін оқытудағы басты бағыттары. Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесін оқытудағы теориялық және практикалық тұрғыдағы басты бағыттары. Ежелгі Ассирия мен Египет мемлекеттеріндегі, алғашқы қауымдық қоғамда бейнелеп сурет салу әдістемесі. Сурет салу әдісінің Греция, Рим мемлекеті орта ғасырларда құрылуымен тығыз байланысты. Қайта өркендеу дәуіріндегі академиялық білім беру жүйесіндегі бейнелеу әдістемесі және оның құрылуы. Академиялық білім жүйесіндегі бейнелеу әдістемесі және оның құрылуы (ХУІ-ХІХғғ. Рейнольдс, Я. Коменский, Ж.Руссо, Пестолоцци, И.Шмидт, А.Ф.Дюпюи, Гильярд) Ресейде сурет салуға оқыту әдіс-тәсілдері және оның 17-18 ғасырлардағы Сурет академиясындағы әдістердің болашақта өркендеп дамуы.

Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәнін оқып білу нәтижесінде студенттер :ғасырлар бойы дамып, қалыптасқан қоғамның көркемдік өмірі мен алғашқы қауым өнерінен бастап, қазіргі кезең өнер тарихын білу; бейнелеу өнері түрлері мен жанрлары ұғымдарын білу

8,10,11

Бейнелеу өнерінен мектептен тыс және сыныптан тыс жұмыстар

БП/ТК

BOMTSTZh 3209

3

1/2/0/0/3/3

5

 

Пререквизиті-Педагогика, Бейнелеу өнері және сызу оқыту әдәстемесі. Постреквезиті - Бейнелеу өнерінің оқыту әдістемесі. Үйірме жумысын ұйымдастыру.

Пәннің мақсаты студенттерге Бейнелеу өнерінің сабақтан тыс және сыныптан тыс оқыту әдісімен таныстыру. Пәннің мазмұны: Негізгі түсініктер : .Бейнелеу өнерінің сабақтан тыс және сыныптан тыс жумысы -бул ұйірме жұмысын ұйымдастыру, бағдарлама құру, көрнекі құрал дайындау, Практикалық сабақтарға арнайы аудиторияларды жабдықтау.Бейнелеу өнерінен сабақтан тыс және сыныптан тыс жумысы аудиториялық немесе ұй жумысын оз бетінше нобайлар жасауға бағыттайды

Бейнелеу өнері тақырыптарына байланысты өз бетінше ұймдастыру жұмыстарын жұргізуге және жоспар құруға бейімдейді.
-Бейнелеу өнерінің оқыту әдісттемесін мектептен және сабақтан тыс меңгеруге уйретеді.

4,7

Арнайы курс: 12 жылдық білім беру жүйесіндегі бейнелеу өнерін оқыту негіздері

БП/ТК

AK12ZhBBZhBOON 3303

1

1/0/0/0/1/1

5

 

Пререквизиті; Бастауыш сыныптарда Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесіПәннің мақсаты: тыңдаушылардың ғылыми-теориялық және әдістемелік дайындығын шыңдау арқылы бейнелеу өнері пәнін окыту сапасын арттыру, тыңдаушылардың практикалық дайындығын шығармашылық деңгейге көтеру, білімді, шығармашыл, құзыретті және бәсекеге қабілетті, динамикалы даму үстіндегі ортада өмір сүруге қабілетті, қоғам мүддесін өзінің жеке мүддесіндей өздігінен өзектендіре алуға дайын жеке тұлға қалыптастыру және дамыту. Пәннің мазмұны: ҚР білім беру заңдылықтары мен басқару стратегиялары. ҚР жалпы орта білім беретін мемлекеттік тілді дамыту мәселелері. Қазақстан Республикасында 2011-2020жж білім беруді дамыту бағдарламасы. Нәтижеге бағытталған білім. Мұғалім қызметіндегі библиографиялық ізденістер. Технологиялық бөлім. Бейнелеу өнерін оқытуды блоктық-модульдік технология бойынша жоспарлау. Оқу-тәрбие процесін интеграциялау. Оқу-әдістемелік бөлімі. Ақпараттық комуникациялық технологиялар. 12 жылдық білім беру жүйесіндегі бейнелеу өнері пәнінің (1-4 сынып) және 2010 жылғы білім стандарты. 12 жылдық білім беру жүйесінің негізгі бағыттары мен перспективалары. Бейнелеу өнері және сызу пәндерінің жаңа формациядағы мұғалімін қалыптастыру. Көркемдік білім берудің теориясы мен әдістемесі. 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында бейнелеу өнері пәні мұғалімінің сарамандық қабілеттеріне қойылатын талаптар.
Бейнелеу өнері пәнін оқытуда интерактивтік технологияларды тиімді пайдалану. Бейнелеу өнері және сызу пәндері мұғалімдерінің ғылыми жобаларға қатысуларына қойылытын талаптар.

Пәннің берілуін педагогикалық-психологиялық негіздегі аспекттерін анықтау, 1-4 және 5-6 сыныптарында бейнелеу өнері пәні бойынша оқушылардың білім және білік деңгейлерін игертудің әдістемесін оқыту; педагогикалық шеберлікті заманауи педагогикалық және интерактивтік технологияларды игеру, озық педагогикалық іс-тәжірибелермен танысу арқылы дамыту.

6,7

Заманауи шығармашылық ағымдар

БП/ТК

ZShA 3303

1

1/0/0/0/1/1

5

 

Пререквизиттер-Өнер тарихы Постреквезиттер - Заманауи шығармашылық ағымдар.

Пәннің мақсаты: Ғасырлар бойы дамып, қалыптасқан қоғамның көркемдік өмірі мен алғашқы қауым өнерінен бастап, қазіргі кезең өнер тарихымен таныстыру. Бейнелеу өнері түрлері мен жанрлары, әр дәуірдің көркемдік стильдерін анықтау.
Пәннің мазмұны: Бейнелеу өнерінің түрлері, жанрлары. Түс пен кеңістік заттар. Координатаның объективті сипаттамасы. Дөңгелек және иллюзиялық көлем сипаттамасы. Пластикалық метафора және ортағасырлық суретшілерінің кескіндемелік жұмыстары туралы түсіндірмелер. 19 ғасырдың сындық реализмінің социалдық әшкерілігі және камералығы. Үлкен бағдарламалық шығармалардың философиялық негіздері. 17-18 ғасырда сәулеттік пейзаждағы перспектива заңдылықтары және кулистік, саздылық. Ательеде, плэнерде орындалған пейзаждар. Натюрморт – кескіндемелік ізденістің алаңы. Станкілі графика, таңырқау, камералық, ойдың жинақталуы мен шектелуі, адалдық. Сәулет өнері – кезеңнің көркемдік мәдениетінің негізі. Халық шығармашылығы сферасында БӨ әртүрлілігі.

Бейнелеу өнері түрлері мен жанрлары ұғымдарын білу. Әр дәуірдің көркемдік стилдері мен көркемдік мектептерін, әр кезеңдегі бейнелеу өнерінің тәсілдері мен ерекшеліктерін, материалдар мен орындалу технологиясын білу. Оқу пәнінің өзіндік ерекшеліктерін білу.

4,5,6

МММ 3.1 Академиялық кескіндеме І (2 кредит)

Академиялық кескіндеме І

БП/ТК

AК 1214

2

0/0/0/2/2/2

2

 

Пререквизитер: Курсты оқып меңгеру үшін студент сурет салудағы композицияның негізгі заңдылықтарын (орналастыру, перспектива, пропорция, тоналдық қатынас), жарық заңдылықтарын білуі қажет.

Пәннің мақсаты: «Академиялық кескіндеме 1» пәні – жоғарғы оқу орындарындағы оқу процесінің негізі болып табылады. Әдістемелік тапсырма көркем-бейнені қабылдауын тереңдете дамыту.Пәннің мазмұны: Бейтарап фондағы иығы көрініп тұрған нақнұсқаның басы жазылатын этюд. Нақнұсқаның басы фонда айқын аңғарылатын болуға тиіс.Қайталанатын гео-метриялық өрнектің суреті (қ., карандаш). Түрлі түсті шүберек фонындағы иығы көрініп тұрған нақнұсқаның басы жазылатын этюд. Бас киім киген нақнұсқаның басы жазылатын этюд. Өзіндік фондағы нақнұсқаның басы жазылатын этюд. Пейзаж (терезе) фондағы нақнұсқаның басы жазылатын этюд. бас пен пейзаж жазу үстүнен ұзақ уақыт жұмыс істеу, түстік шешім

Жазу техникасы мен заңдылықтарын қолдана отырып кескіндемелік әрекеттерді меңгеру. Акварель бояулармен түстердің араласу технологиясы.

4,5,6

Монументалды кескіндеме І

БП/ТК

МК 1214

2

0/0/0/2/2/2

2

 

Пререквизитер: сурет; кескіндеме; түстану

Пәннің мақсаты: Монументалды кескіндемені Академиялық кескіндемеден айырмашылықтарын үйрену және спецификасын үйрену мақсатта көшірмелер жасау.
Пәннің мазмұны: Практикалық
1. Фрескалық кескіндемеге имитациялық негізін орындау (акрил, темпера)
2. Джотто, Ботичелли жұмыстарын зерттеу. Фрескалық кескіндемеге имитациялық негізін орындау
3. Қайта өркендеу дәуіріндегі кескіндеме шеберлерінің жұмыстарынан көшірме жасау (размер 60х60, акрил, темпера).
4. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаель жұмыстарын зерттеу. Фрескалық кескіндемеге имитациялық негізін орындау
5. Тьеполо, Карачи ағайындардың жұмыстарын зерттеу.

Білуі керек: - Витраж түсінігі;
- витраждын орындау техникасы мен технологиясы;
Үйрене білуі:
- витражды жасау үшін керекті құрал-жабдықтар; - композицияның спецификасы

5

Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> katalog -> pik kaz
files -> Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіптік одағы
files -> Денсаулық сақтау саласында біліктілік емтиханын өткізу ережесін бекіту туралы
files -> Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года №211-v зрк "Казахстанская правда" от 07. 2014 г. №127 (27748); "
files -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау қызметкерлерінің кәсіподағы арасындағы 2012-2014 жылдарға арналған салалық келісім
katalog -> Пәндердің элективті каталогы
pik kaz -> Ф 02-05 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет