Физика кафедрасыбет4/4
Дата04.02.2022
өлшемі45 Kb.
#455105
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4
ядро және элементар силлабусІІ 22 (2) (2) (2)

Пререквизиттер: -Жалпы және теориялық физика курстары

Постреквизиттер:Статистикалық және кинетикалық физика

Пәнді оқыту жоспары

Ескерту: Пән ерекшелігіне байланысты, лекция, практика тақырыптары бірдей болған жағдайда (лекция және практика тақырыптары) деп бір графада қарастыруға боладыЛекция және практикалық сабақ тақырыптары

Лекция

Практикалық

ОБӨЖ

БӨЖ

Пәннің оқыту

нәтижелері
Модуль 1. Кіріспе. Элементар бөлшектердің қасиеттері1

Элементар бөлшектер. Элементар бөлшектердің ашылуы және элементар бөлшектер ұғымының даму тарихы

1

1

1

3

ПОН 1, ПОН 5

2

Элементар бөлшектердің сипаттамалары

1

1

1

3

ПОН 2,

ПОН 6


3

Лептондар.

1

1

1

3

ПОН 2,

ПОН 7


4

Адрондар.Адрондардың симметриялары

1

1

1

3

ПОН 1,

ПОН 5


5

Кварктық модел. Мөлшерлегіш бозондар

1

1

1

3

ПОН 1,

ПОН 2


Модуль 2. Әсерлесулер.

6

Әсерлесулер, және оның түрлері.

1

1

1

3

ПОН 2,

ПОН 6


7

Элементар бөлшектердың әсерлесу механизмдері

1

1

1

3

ПОН 2,

ПОН 8


8

Электромагниттік әсерлесу.

1

1

1

3

ПОН 1,

ПОН 6


9

Нәзік әсерлесу

1

1

1

3

ПОН 2,

ПОН 5


10

Күшті әсерлесу.

1

1

1

3

ПОН 1,

ПОН 7


11

Мөлшерлегіш өрістер

1

1

1

3

ПОН 2,

ПОН 1


12

Кванттық хромодинамикадан мәліметтер

1

1

1

3

ПОН 1,

ПОН 7


13

Үлкен адрондық коллайдер

1

1

1

3

ПОН 1,

ПОН 5


14

Стандартты модель. Хигсс бозондары

1

1

1

3

ПОН 2,

ПОН 5


15

Ұлы біріктіру теориясы туралы ұғым

1

1

1

3

ПОН 2,

ПОН 8


Барлығы:90

15

15

15

45
Пәнді оқыту әдістері: Топпен жұмыс, сын тұрғысынан ойлау, миға шабуыл, дамыта оқыту әдісі, креативтілік оқыту әдістері , топтық жобалық жұмыс әдісі, кәсіби шеберлікті арттыру әдісі, проблемалық шығарма әдісі. Модульдік оқыту технологиясы.
Мүмкіндігі шектеулі білімгерлер үшін құрылымдық бөлімдермен бірлесіп, мамандандырылған бейімдеу пәндерін (модульдерін) енгізудің оқыту әдістерін, формаларын, бақылау түрі мен уақыт мөлшерін пән оқытушысы өзгерте алады.

Білімді бақылау кестесі
Оқу жұмыс түрлері, бақылау құралдары

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Кіріс бақылауы

г2

Дәріс

аж

аж

аж

аж

аж

т

аж

аж

аж

аж

аж

аж

аж

т

аж

3

Практикалық сабақ (семинар)

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

4

ОБӨЖ тапсырмаларып

5

БӨЖ тапсырмаларыпп

ас

Т-тест, ж ж-жазбаша жазу, ас-ауызша сұрау, аж-ауызша-жазбаша, ойын, п- презентация


Оқыту нәтижелерін ағымдық, аралық аттестаттауды бағалау критерийлері

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық эквивалентке сәйкес жүргізіледі.Деңгейлер

Критерийлер

90-100 (А; А-)

70-89 (В+; В; В-;С+)

50-69 (С;С-; D+; D-)

FX(25-49)

F (0-24)

Тест

Жалпы берілген 25 сұрақ, әр сұраққа 4 балл, 90-100 аралығы

Жалпы берілген 25 сұрақ, әр сұраққа 4 балл, 70-89 аралығы

Жалпы берілген 25 сұрақ, әр сұраққа 4 балл, 50-69 аралығы

Жалпы берілген 25 сұрақ, әр сұраққа 4 балл, 25-49 аралығы

Жалпы берілген 25 сұрақ, әр сұраққа 4 балл, 0-24 аралығы

Жазбаша

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын есте сақтағанын және өз ойын толық жазбаша жазып көрсетті

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын есте сақтағанын және өз ойын жазбаша толықтай жазып көрсете алмайды

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын есте сақтағанын және өз ойын жазбаша шектеулі жазып көрсетті

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын есте сақтағанын және өз ойын жазбаша аз мөлшерде жазып көрсетті

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын сақтамағанын және өз ойын жазбаша мулдем жазып көрсете алмады

Ауызша

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын есте сақтағанын және өз ойын қысқа түрде, толық мәнде мәлімдеп берді

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын есте сақтағанын және өз ойын қысқа түрде, толықтай мәнде мәлімдеп бере алмады

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын есте сақтағанын және өз ойын қысқа түрде, шектеулі мәнде мәлімдеп берді

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын есте сақтағанын және өз ойын қысқа түрде, аз мөлшерде мәлімдеп берді

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын есте сақтағанын және өз ойын мүлдем мәлімдеп бере алмады

Ауызша-жазбаша

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын жазбаша жазды, дұрыс, нақты, айқын, түсінікті сөйлеу арқылы, ойды нақты өз сөзімен айты

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын жазбаша жазды, дұрыс, нақты, айқын, түсінікті сөйлеу арқылы, ойды нақты өз сөзімен айта алмады

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын жазбаша шектеулі ғана жазды, сөйлеу арқылы, ойыншектеулі ғана өз сөзімен айты

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын жазбаша аз мөлшерде жазды, сөйлеу арқылы, ойыназ мөлшерде өз сөзімен айты

білім алушы меңгерілген оқу материалдарын жазбаша мүлдем жазбады, сөйлеу арқылы, ойынмүлдем өз сөзімен айта алмады

Презентация

білім алушы тыңдаушыларға презентация нысаны туралы толық ақпаратты ыңғайлы түрде жеткізе алды, талапқа сәйкес жазылған

білім алушы тыңдаушыларға презентация нысаны туралы ақпаратты ыңғайлы түрде толық жеткізе алмады, талапқа сәйкес жазылған

білім алушы тыңдаушыларға презентация нысаны туралы толық ақпаратты ыңғайлы түрде шектеулі ғана жеткізе алды, талапқа сәйкес жазылмаған

білім алушы тыңдаушыларға презентация нысаны туралы толық ақпаратты ыңғайлы түрде аз мөлшерде ғана жеткізе алды, талапқа сәйкес жазылмаған

білім алушы тыңдаушыларға презентация нысаны туралы толық ақпаратты ыңғайлы түрде мүлдем жеткізе алмады, талапқа сәйкес жазылмаған


Әдебиеттер:

Негізгі:

  1. Атом және атом ядросының физикасы: Оқулық. 2012 http://rmebrk.kz/book/71659 Наурызбаев, А

  2. Атомная, ядерная физика. 2012. http://rmebrk.kz/book/1135616 Б.А. Тронин

  3. Атом және атом ядросының физикасы: Оқулық. 2012 http://rmebrk.kz/book/71659 Наурызбаев, А

  4. The study of nuclear reactions with Lithium nuclei for astrophysical applications. 2012 http://rmebrk.kz/book/86998 Amar, Ahmed Elsayed, Adil, A.E

Қосымша

  1. А.Наурызбаев. Атом және атом ядросыныңфизикасы: –Алматы, 2012ж. – 336б.

  2. Атомная, ядерная физика. 2012. http://rmebrk.kz/book/1135616 Б.А. Тронин

Web-сайттар:

http://rmebrk.kz

library.ayu.edu.kz

https://elib.kz/ru/search/

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет