"Физика" пәні бойынша емтихан сұрақтары (тест)Дата02.01.2022
өлшемі28.68 Kb.
#452337
тест емтихан Физика
тест емтихан Физика, Лекция 1 Теоритические основы процессов горения, аэробика2, КТП каз рус 2 курс (24)"Физика" пәні бойынша емтихан сұрақтары (тест)

1. Жылжыту – бұл:

А) векторлық шама;

Б) скалярлық шама

C) векторлық және скалярлық шама болуы мүмкін

В) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс
2. Бір бағыттағы қисық сызықты қозғалыс кезіндегі қозғалыс модулі:

А) өткен жолдан аз

Б) көбірек өткен жол

С) өткен жолға тең

В) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


3.Тік сызықты қозғалыс кезінде материалдық нүктенің жылдамдығы бағытталған:

А) орын ауыстыру бағытталған жерге

Б) қозғалыс бағытына қарсы

В) орын ауыстыру бағытына қарамастан

С) дұрыс жауап жоқ

Г) дұрыс жауап жоқ


4. Қозғалатын нүктенің қозғалысы деп аталады…

А) нүктенің бастапқы орнын оның соңғы жағдайымен байланыстыратын түзудің бағытталған кесіндісі;

Б) траекторияның бастапқы нүктесінен соңғы нүктесіне дейінгі өткен қашықтық;

В) траектория ұзындығы;

С) ... берілген сілтеме шеңберіндегі нүкте сипаттайтын сызық

Г) барлық жауаптар дұрыс


5.Механикалық қозғалыс кезінде қандай шамалар (жылдамдық, күш, үдеу, қозғалыс) әрқашан бағытта сәйкес келеді?

А) күш және үдеу

Б) күш пен жылдамдық

В) күш және қозғалыс

С) жеделдету және жылжыту

Г) барлық жауаптар дұрыс


6.Механикадағы қандай күштер бір инерциялық жүйеден екіншісіне ауысқан кезде маңыздылығын сақтайды?

А) тартылыс, үйкеліс, серпімділік күштері

Б) тек тартылыс күші

В) тек серпімділік күші

С) тек үйкеліс күші

Г) барлық жауаптар дұрыс


7.Нәтиже күші – бұл:

Жалпы гравитация заңы екі дененің өзара әрекеттесу Күшін есептеуге мүмкіндік береді, егер

А) денелердің массалары және олардың арасындағы қашықтық белгілі, бұл денелердің мөлшерінен көп

Б) денелер массасы бірдей

В) денелер-Күн жүйесінің денелері

С) денелердің массалары және олардың арасындағы қашықтық белгілі, олар денелердің мөлшерінен көп

Г) барлық жауаптар дұрыс
8. Гук Заңына сәйкес, созылу кезінде серіппенің созылу күші тура пропорционал

А) созылған және еркін күйдегі ұзындық арасындағы айырмашылық

Б) оның созылған күйдегі ұзындығы

В) барлық жауаптар дұрыс

С) оның еркін күйдегі ұзындығы

Г) созылған және еркін күйдегі ұзындықтардың қосындысына


9.Бірнеше материалдық нүктелерден тұратын жүйенің импульсі:

А) оның барлық материалдық нүктелерінің импульстарының векторлық қосындысы

Б) оның барлық материалдық нүктелерінің импульстар модульдерінің қосындысына

В) импульстарды бүктеуге болмайды

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


10. Табиғатта зарядтардың қанша түрі бар?

А) зарядтардың екі түрі

Б) зарядтың тек бір түрі

В) зарядтардың үш түрі

С) төрт заряд

Г) барлық жауаптар дұрыс


11.Кл-де өлшенген элементар заряд неге тең??

А) Кл.

Б) Кл.

В) Кл.

С) 1,9 Кл

Г) барлық жауаптар дұрыс


12. Электр тогы-бұл:

А) зарядтардың бағытталған қозғалысы

Б) протондардың ретсіз қозғалысы

В) атомдардың бағытталған қозғалысы

С) Тәртіпсіз қозғалыс

Г) барлық жауаптар дұрыс


13.Электр тогы тек өткізгіштерде бола ала ма?

А) Жоқ


Б) Иә

В) Кейде


С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс.

14. Магнит өрісі айналасында пайда болады:

А) қозғалмалы заряд

Б) магниттік зарядтар

В)ток өткізгіш.

С) теріс зарядтар

Г) барлық жауаптар дұрыс.


15. Жердің солтүстігінде қандай магниттік полюс орналасқан?

А) Оңтүстік

Б) Солтүстік

В) магниттік полюс жоқ

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс.


16. Қандай тербелістер гармоникалық деп аталады? Гармоникалық тербелістерге мысалдар келтіріңіз.

А) дененің координаты гармоникалық заңға сәйкес уақытқа байланысты болса, тербелістер гармоникалық деп аталады.

Б) дененің координаты периодтық заңға сәйкес уақытқа байланысты болса, тербелістер гармоникалық деп аталады.

В) дененің координаты уақытқа тәуелді болмаса, тербелістер гармоникалық деп аталады.

С) дұрыс жауап жоқ

Г) жауаптың барлық жауаптары
17.Гармоникалық емес механикалық тербелістерге мысалдар келтіріңіз.

А) жүру кезінде адам массасының орталығын көтеру

Б) жыл мезгілдерінің ауысуы.

В) күн мен түннің өзгеруі.

С) дұрыс жауап жоқ.

Г) барлық жауаптар дұрыс.


18. Қолданыстағы кернеу немесе амплитудасы қандай?

А) амплитудалық кернеу әсерліден үлкен.

Б) әсер етуші кернеу амплитудадан үлкен.

В) қолданыстағы кернеу амплитудадан үлкен.

С) дұрыс жауап жоқ.

Г) барлық жауаптар дұрыс

19.Сіздің үйіңіздегі кернеудің тиімді және амплитудалық мәні қандай?А)220 В и 311 В

Б) 220 В и 380 В

В)380 В и 311 В

С) дұрыс жауап жоқ.

Г) барлық жауаптар дұрыс
20. Толқын ұзындығы жиілікке байланысты:

А) кері пропорционалды

Б) байланысты емес

В) кері пропорционалды

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


21.Дыбыс көзге қарағанда қатты кристалды денелерде тезірек беріле ме?

А) Иә


Б) Жоқ

В) Бірдей

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


22. Электромагниттік толқындардың сәулеленуі қандай жағдайларда пайда болады?

А) зарядталған бөлшектер үдеумен қозғалғанда

Б) зарядталған бөлшектер біркелкі қозғалғанда

В) дұрыс жауап жоқ

С) зарядталған бөлшектер біркелкі қозғалмаса

Г) барлық жауаптар дұрыс


23. Теледидар бейнесінің сапасы теледидар антеннасының бағытына байланысты.

А) Байланысты

Б) байланысты емес

В) дұрыс жауап жоқ

С) әсер етпейді

Г) барлық жауаптар дұрыс


24. Жарық көзін қашан нүктелік деп санауға болады?

А) оның өлшемдері ол қарастырылатын қашықтықпен салыстырғанда аз болған кезде

Б) кішкентай геометриялық өлшемдері болған кезде

В) Ешқашан

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


25.Материалдық нүктенің қозғалысының осы қозғалыс болған физикалық кіші уақыт аралығына қатынасына тең физикалық шама деп аталады.

А) материалдық нүктенің лездік жылдамдығы

Б) материалдық нүктенің біркелкі емес қозғалысының орташа жылдамдығы

В) материалдық нүктенің Бірқалыпты қозғалыс жылдамдығы

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


26. Үдеу бағыты әрдайым сәйкес келеді:

А) жылдамдықтың өзгеру векторының бағыты

Б) орын ауыстыру бағытымен

В) жылдамдық бағытымен

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


27.Жеделдету – бұл:

А) жылдамдықтың өзгеруінің осы өзгеріс болған физикалық аз уақыт аралығына қатынасына тең физикалық шама

Б) жылдамдықтың өзгеруінің осы өзгеріс болған уақыт аралығына қатынасына тең физикалық шама

В) орын ауыстырудың уақытқа қатынасына тең физикалық шама

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


28.Координаталық оське үдеу проекциясы болуы мүмкін:

А) оң, теріс және нөлге тең күш, оның әрекеті Денеге әсер ететін барлық күштердің әрекетін алмастырады

Б) тек теріс

В) тек оң

С) денелер өзара әрекеттесетін күштердің әрекетін алмастыратын күш

Г) барлық жауаптар дұрыс


29. Денеге әсер ететін барлық күштердің нәтижесі нөлге тең. Бұл дененің траекториясы қандай?

А) түзу.


Б) шеңбер.

В) парабола.

С) эллипс.

Г) барлық жауаптар дұрыс.


30. Инерциялық эталондық жүйеде F денеге масса m үдеуін айтады а. Егер дене массасы мен оған әсер ететін күш 2 есе азаятын болса, дененің үдеуі қалай өзгереді?

А) өзгермейді

Б) 4 есе ұлғаяды

В) 4 есе азаяды

С) 8 есе азаяды

Г) барлық жауаптар дұрыс


31. Спортшы полюстен секіреді. Ауырлық күші спортшыға әсер етеді

А) барлық осы жағдайларда.

Б) ол секірудің басында полюсті бүгетін уақыт ішінде ғана

В) жолақты жеңгеннен кейін ол төмен түскен кезде ғана

С) ол жер бетімен жанасатын уақыт ішінде ғана

Г) барлық жауаптар дұрыс


32. Дененің салмағы:

А) физикалық шама

Б) дененің қасиеті

В) физикалық құбылыс

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


33. Күштер денелердің жанасу шекаралары бойымен бағытталған:

А) құрғақ және тұтқыр үйкеліс.

Б) тұтқыр үйкеліс

В) құрғақ үйкеліс

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


34.Жабық денелер жүйесінің импульстері өзгермейді деген пікір:

А) физикалық заңдар

Б) негізсіз

В) қызыға қарайды

С) Мен бұл туралы ештеңе айта алмаймын

Г) барлық жауаптар дұрыс

35.Зарядтар арасындағы кулонның өзара әрекеттесу күші олардың өзара қашықтығына қалай байланысты?

А) күш кері квадраттар Заңы бойынша қашықтықпен азаяды

Б) күш қашықтықтың ұлғаюымен артады

В) күш қашықтыққа байланысты емес

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


36. Тартылыс күші-шартты күш:

А) гравитациялық әсерлесу

Б) электромагниттік әсерлесу

В) гравитациялық және электромагниттік әсерлесулер

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


37. Ток күші өлшенеді:

А) Ампер


Б) Вольт

В) Кулондар

С) Джоуль

Г) барлық жауаптар дұрыс


38. Параллель қосылған екі бірдей қарсылық. Бұл жағдайда жалпы қарсылық.

А) екі есе азайды

Б) 2 есе өсті

В) өзгерген жоқ

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


39. Неліктен Солтүстік шамдар тек Солтүстік полюсте байқалады?

А) ауаның электрондармен иондалуы жоғарылайды, олар магнит өрісінің арқасында осы жерлерде бүкіл жер бетінен жиналады

Б) күн сәулелері атмосфераның осы қабаттарына тиеді

В) түсініксіз құбылыс

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


40. Магнит өрісінің күш сызықтары үзілістерге ие ме?

А) Жоқ


Б) Иә

В) Кейде


С) дұрыс жауап жоқ.

Г) барлық жауаптар дұрыс.


41. Серпімді доп еденге секіреді. Оның қозғалысын гармоникалық деп санауға бола ма?

А) Жоқ


Б) Иә

В) Кейде


С) дұрыс жауап жоқ.

Г) барлық жауаптар дұрыс.


42. Қандай тербелістер бос деп аталады? Өзіңіз көрген Еркін механикалық тербелістерге мысалдар келтіріңіз.

А) Жердің Айналуы

Б) Жердің Айналуы

В) орманда қасқырлар мен қояндардың саны

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


43.Егер электр тогының жиілігі 2 есе артса, шамның жарықтығы қалай өзгереді ?

А) шамның жарықтығы өзгермейді

Б) шамның жарықтығы өзгермейді

В) шамның жарықтығы төрт есе артады

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


44.Егер желідегі кернеудің ағымдағы мәні 2 есе артса, шамның тұтыну қуаты қалай өзгереді?

А) шамның қуаты төрт есе артады

Б) шамның қуаты өзгермейді

В) шамның қуаты екі есе артады

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


45.Егер электр тогының жиілігі 2 есе артса, шамның жарықтығы қалай өзгереді.

А) шамның жарықтығы өзгермейді

Б) шамның жарықтығы екі есе артады

В) шамның жарықтығы төрт есе артады

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс
46. Егер желідегі кернеудің ағымдағы мәні 2 есе артса, шамның тұтыну қуаты қалай өзгереді?

А) шамның қуаты төрт есе артады

Б) шамның қуаты өзгермейді

В) шамның қуаты екі есе артады

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс

47. Қандай жарық толқындары когерентті деп аталады?

А) тербеліс жиілігі тең болған кезде

Ә) тербеліс амплитудасы тең болғанда

В) тербелістердің бастапқы фазалары тең болған кезде

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


48. Неліктен жұқа пленканың түсі көру бұрышына байланысты?

А) Жарық интерференциясының шарттары өзгереді

Б) фильмнің қалыңдығы өзгереді

В) шағылысқан жарықтың түсі көру бұрышына байланысты

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


49. Нүктелік жарық көзі үшін жарық Заңын тұжырымдаңыз.

А) жарықтандыру заң бойынша қашықтықпен азаяды .

Б) жарықтандыру қашықтыққа байланысты емес

В) жарықтандыру жарықтың қарқындылығына байланысты емес

С) дұрыс жауап жоқ

Г) барлық жауаптар дұрыс


50.Нанороботтар…………

А) қозғалу, операциялар жасау, бағдарламалау, Ақпарат алмасу және оныөңдеу қабілеті бар нано өлшеу машинасы.

Б) бұл макроскопиялық зат

В) ядро ішіндегі бөлшектер

С) кванттық Жарық генераторлары

Г) барлық жауаптар дұрысӘдістемелік комиссияның отырысында қаралды

Күні/айы _«__»_________ 20___ ж. № ________ хаттамаТөрайымы Аманжолова А.А.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет