Функция математикалық және жалпығылыми ұғымдардың негізгі бөлігі болып табылады. Шын әлемді танып білуде функция маңызды рөлге ие болды және қазіргі уақытта да иеДата17.11.2022
өлшемі302.6 Kb.
#465116
Функция
Кадырбай И есебі (1)АКС

Функция – математикалық және жалпығылыми ұғымдардың негізгі бөлігі болып табылады. Шын әлемді танып білуде функция маңызды рөлге ие болды және қазіргі уақытта да ие.


Функционалдық тәуелділік идеясы ежелден-ақ басталған. Оның құрылымы ең алғаш математикалық анықталған шамаарлас қатынастарда, сандармен іс-әрекеттің алғаш ережелерінде және белгілі бір фигуралардың ауданын, көлемін табуға арналған формулаларында көрінеді. Осылай, вавилон (4-5 мың жыл бұрын) ғалымдары, дұрыс білмей отырып, шеңбер ауданы оның радиусынан басталған функция деп анықтаған. Оны анықтаудың дөрекі формуласы формуласы болса да (S=3r2), ол кезде жаңалық үлкен мәнге ие болды. Функцияны кестелік құрудың мысалдарына вавилондықтардың, ежелгі гректердің, үндістердің астрономиялық кестелері, ал функцияның сөзбен берілуіне диаметеріндегі шеңбер және шаршы аудандарының қатынасының тұрақтылығы туралы теоремасын немесе коникалық қималардың антикалық анықтамаларын (осы қисықтар геометриялық кейпінде қарастырылды) мысал етіп қарастыра аламыз.


Тек 17 ғасырдан бастап, математика ғылымына айнымалылардың еңгізілуімен функция ұғымы түгелімен өзгеріп, көп қолданыла бастайды.


17 ғасырда функция ұғымының пайда болуына жолды француз ғалымдары Франсуа Виет және Рене Декарт ашты, олар кейін жалпы әлем мойындаған біріңғай математикалық белгілеуді құрастырды. Біріңғай белгілеу ұсынылды: белгісіздерді – латын алфавитінің соңғы әріптерімен - x, y, z; белгілілерді алғашқы әріптермен - a, b, c, ... және т.с.. Әрбір әріп арқылы тек нақты мәліметтерді ғана емес, басқа да мәліметтерді түсінуге болтын еді. Осылай, математика ғылымына өзгерту идеясы келді. Нәтижесінде, жалпы формулалар құрастыруға мүмкіндік туды.

Сонымен қатар, Декарт пен Фермде (1601-1665) геометриялық еңбектерінде айнымалы шама және тік бұрышты координаталар жүйесі туралы анық түсінік береді. 1637 жылғы «Геометрия» еңбегінде Декарт функция ұғымына түсінік береді, нүкте ординатасының өзгерісін абцисса өзгеруіне тәуелділігін зерттеді. Бірақ, ол тек теңдеулер арқылы көрсетуге болатын ғана және көбінесе алгебралық қисықтарды қарастырды. Кейін функция ұғымы анықтала бастады. »).


Функция дегеніміз бір айнымалыға басқа бір айнымалының бір мәнің сәйкес қоятын тәуелділік, заң. Мысалы y = x + 1 функциясы әрбір x-ке y-тің x+1 мәнің сәйкес қояды.


x = 0 болса, y = x+1 = 0+1 = 1,


x = 1 болса, y = x+1 = 1+1 = 2 тағы сол сияқты.


Осы функцияның графигі:Функция бір x айнымалысына белгілі бір заң не ереже бойынша тек қана бір y санын сәйкес қояды, бұны былай жазады:


y = f(x), f осы заңдылықтың белгісі.


Функцияның анықталу облысы


Кейбір функциялардың айнымалысы тек белгілі бір мәндерге ғана ие бола алады. Мысалы y = 1/x функциясының x айнымалысы нөлге ғана тең бола алмайды. Өйткені бірді нөлге бөлуге болмайды.

Соңдықтан y = 1/x функциясы сандық түзудегі нөлден басқа барлық нүктелерде анықталған.


y = f(x) функциясының мағынасы бар x-тердің жиыны функцияның анықталу облысы деп аталады.


Мысалы y=1/x функцияның анықталу облысы нөлден басқа барлық сандар жиыны.


Ал y = x+1 функцияның анықталу облысы бүткіл сандық өсі болады.


Тұрақты функция
тұрақты функция бұл бізде аталған функция үшін бір ғана нәтиже бар, сондықтан біз келесі суреттен көретін нәрсеге ұқсас нәрсе аламызКвадраттық функция


квадраттық функция типтің функциясы болып табылады f (x) = ax2 + bx + c, бұл жағдайда a, b және c тұрақтылар болады, бұл кез келген жағдайда нөлден өзгеше. Осылайша, алынған мәннің мәні нөлден асатынына немесе оның нөлден кіші болуына байланысты ашылатын немесе ашылатын парабола болып табылады. Егер ол үлкен мән болса, ол жоғарыға қарай, ал нөлден төмен болса, ол төменге қарай ашылады.

Айта кету керек квадраттық функциялар - көпмүшелік функциялар.Сызықтық функция
желілік ойын-сауық пішінге ие f (x) = mx + b, мұндағы m - көлбеу нені көрсетеді, ал b - түзу сызық, бірақ белгілі бір көлбеу немесе көлбеу болатындай етіп, y-дегі мән.

Назар аудару маңызды сызықтық функция - көпмүшелік функция, біз төменде толығырақ білетін функция түрі.


Көпмүшелік функция


Қалай болса да көпмүшелік функция, бұл нақты сандар мен оң бүтін көрсеткіштерден тұратын функция. Барлық полиномдық функциялардың анықталу облысы нақты сандар жиынтығы екенін ескеру қажет.

Рационалды функция


Соңында бізде рационалды функция бұл екі полиномдық функцияның нәтижесі болып табылады, осылайша ол анықталды q (x) = f (x) / g (x).

Бір бөлшекті ескеру керек, көпмүшелік функциясының домені нақты сандарды алады.


Сызықтың қызметі


Аффиндік функция туралы сөйлескенде, біз бұл туралы айтуымыз керек бұл көпмүшелік функция. Бұл туралы біз осы математикалық функциялар тізімінде де айтқан болатынбыз. Демек, аффинге қайта оралсақ, координаталардың басынан өтпейтін, яғни 0,0 нүктесіне тимейтіні анықталады. Олар келесі формула бойынша реттелетін жолдар:
M көлбеу болады, яғни Х осіне немесе абсциссасына қатысты көлбеу болады. ол оң болған кезде, функция жоғарылайды дейді. Сондықтан егер ол теріс болса, ол азаяды. N ордината болады, түзу координат осін кесетін нүкте.

Сәйкестендіру функциясы


Бұл жиынтықтың өз қызметі. Яғни, кез-келген типтегі элементтің кескіні бірдей болады. Біз мұны id-мен көреміз. Сәйкестендіру функциясы туралы айтқанда, m 1-ге тең және координаталық осьтен өтетін сызықтық функция туралы да айтылады. Бұл бірінші және үшінші ширектерді де, екеуін де тең бөліктерге бөлетіндігін білдіреді. Id әрдайым бейтарап элемент болатынын ұмытпаңыз

Кубтық функция


Біз үшінші дәрежелі функциялар туралы айтамыз, мұндағы ең үлкен дәреже х-ті үшке дейін көтереді. А нөлдік мән екенін ұмытпаңыз. Оның бір немесе бірнеше тамыры болуы мүмкін.

Экспоненциалды функция


Оның негізінде а тұрақтысы бар, ал х айнымалысы дәрежелік дәрежеде шығады. Көрсеткіштік функцияның туындысы функцияның мәніне пропорционалды болады. Демек, осы пропорционалдың константасы b негізінің натурал логарифмі болады.

Логарифмдік функция


Тезірек шолу алу үшін оны экспоненциалға кері деп айту керек. сондықтан логарифмдік функциялар туралы сөз болғанда, а осы функцияның оң және 1-ден өзгеше болатынын айту керек.

Абсолюттік мән функциясы


Өздеріңіз білетіндей, математикадағы санның абсолюттік мәні оның сандық мәні болып табылады. Бұл жағдайда оның оң немесе теріс екендігі ескерілмейді. Функцияларда ол шамамен немесе қашықтықпен байланысты. Ол 0-ден үлкен немесе тең болады, бірақ ешқашан теріс болмайды.

ФУНКЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ,ОЛАРДЫ ЕСЕПТЕП ШЫҒАРУ ТЕОРЕМАЛАРЫ

Жоспар

1.Функцияны және оның графигін зерттеу.....................................32.Функцияның дөңестігі және ойыстығы. Иілу нүктелері.

Функция графигінің асимптоталары............................................5

3.Көп айнымалылы функция ұғымы, оның шегі, үздіксіздігі..........6

4.Көп айнымалылы функцияның дифференциалдануы және дербес

туындылары................................................................................9

5.Екі айнымалылы функцияның экстремумдары...........................11


Қолданған әдебиеттер тізімі........................................................14


Функцияны және оның графигін зерттеу

Дифференциалдық есептеулердің маңызды есептерінің бірі функцияны зерттеудің жалпы амалдарын қарастыру болып табылады.

у=ƒ(х)функциясы қандай да бір интервалда өспелі (кемімелі) деп аталады, егер х1<х2 үшін ƒ(х1)<ƒ(х2)(ƒ(х1)>ƒ(х2))теңсіздігі орындалса, яғни аргументтің үлкен мәніне функцияның үлкен мәні сәйкес келсе.

Функцияның өсу белгілерін атапөтейік.

1. Егер [а;b] кесіндісінде дифференциалданатын y=ƒ(x)функциясы өспелі (кемімелі) блса, онда осы кесіндіде функцияныңтуындысы теріс емес (оңемес), ягни f΄(x)> 0 (f΄(х)<0).

2.Егер [a;b] кесіндісінде үздіксіз және оныңішінде дифференциалданатын функцияныңоң(теріс) туындысы бар болса, онда функция осы кесіндіде өседі (кемиді).

y=f(x) функциясы қандай да бір интервалда кемімейтін (өспейтін) деп аталады, егер осы интервалдан алынған кез-келгенх1<х2 үшінƒ(х1) ≤ƒ(x2)(ƒ(х1)≥f(x2))теңсіздігі орындалса.

Функция кемімейтін немесе өспейтін интервалдар функцияның монотондық интервалдары деп аталады. Функцияның туындысы нөлге айналатын немесе үзілетін нүктелері оның кризистік нүктелері деп аталады.

Егер кез-келген |Δх|≠0 шексіз аз үшін f(x1+Δx)ƒ(x2)х2 теңсіздігі орындалса, онда х2 ннүктесі у=f(x)функциясының локальды минимум нүктесі деп аталады. Максимум және минимум нүктелері функцияның экстремум нүктелерідеп аталады.

Теорема 1 (локальды экстремумның қажетті шарты). Егер y=f(x)функциясыныңх=х0 нүктесінде экстремумы бар болса, ондаƒ΄(х0)=0 немесе f(x0)жоқ.

Теорема 2 (локальды экстремумның бірінші жеткілікті шарты). y=f(x)функциясы х=х0 нүктесі жататын қандай да бір интервалда үздіксіз және осы интервалдыңбарлықнүктелерінде дифференциалдансын. Егер х<х0 болғанда f(x)>0, ал х>х0 болғанда f(х)<0болса, онда х=х0 нүктесінде у=f(x)функциясыныңмаксимумы бар. Егер де х<х0 болғанда f(x)<0, алх>х0болғанда f(x)>0 болса, онда х=х0 нүктесінде y=f(x)функциясыныңминимумы бар.

Теорема 3 (локальды экстремумның екінші жеткілікті шарты).y=f΄(x)функциясы екі рет дифференциалдансын және f(х0)=0болсын. Онда х= х0нүктесінде функцияныңлокальды максимумы бар, егер f"(х0)<0 және локальды минимумы бар, егерƒ"(х0)>0болса.

f"(х0)=0болса, онда х=х0 нүктесінде экстремум болмауы да мүмкін.


Функция графигінің асимптоталары.


y=f(x)функциясымен берілген қисық (a; b)интервалында дөңес деп аталады, егер қисықтың барлық нүктелері осы интервалдағы оның кез-келген жанамасынан жоғары жатпаса және (а;b)интервалында ойыс деп аталады, егер қисықтың барлық нүктелері осы интервалдағы оның кез-келген жанамасынан төмен жатпаса.


Қисықтың дөңес бөлігін ойыс бөлігінен бөліп жататын М(х0, f(x0))нүктесі қисықтың иілу нүктесі деп аталады. М нүктесінде қисықтың жанамасы бар деп есептеледі.


Теорема (функция графигінің дөңестігінің (ойыстығының) жеткілікті шарты). Егер (а;b)интервалының барлық нүктелерінде y=f(x) функциясының екінші туындысы теріс (оң), яғни f"(x)<0 (f"(x)>0)болса, онда y=f(x)қисығы осы интервалда дөңес (ойыс).


Иілу нүктесінде функцияның екінші туындысы өзінің таңбасын өзгертеді, сондықтан ол нөлге айналады немесе жоқ болады.

Теорема (иілу нүктесінің жеткіліктілік белгісі). Егер х=х0нүктесінде ƒ"(х0)=0немесе ƒ"(х0)жоқ болса және осы нүктеден өткенде f"(x)өзінің таңбасын өзгертсе, онда абсциссасы х=х0 болатын нүкте y=f(x)қисығының иілу нүктесі.


L түзуі y=f(x)қисығының асимптотасы деп аталады, егер қисықтың М нүктесінен L түзуіне дейінгі қашықтық М нүктесі шексіздікке ұмтылғанда нөлге ұмтылса.


Егер х=хi (і=1,...,п) нүктелері бар болып


lim f(x)= ±∞, болса, онда х= хi түзулері у=ƒ(х)қисығының тік


(вертикаль) асимптоталары деп аталады.


Егер ƒ(х)


k= lim—— , b= lim (ƒ(х)-kх),шектері бар болса, онда


х→∞ х х→∞


y=kx+b түзлеріy-f(x)қисығының көлбеу асимптоталары деп аталады. (k=0 болғанда, көлденең (горизонталь) асимптотасы).
Көп айнымалылы функция ұғымы, оның шегі, үздіксіздігі.

Жаратылыстанудың көптеген мәселелерін қарастырғанда, айнымалылар арасында біреуінің бірнеше айнымалыға тәуелді болатын жағдайлары жиі кездеседі. Мәселен, қабырғалары хжәне у болыпкелген төртбұрыштың ауданы х және у айнымалыларыныңмәндері арқылы анықталады, ал қабырғаларының ұзындықтыры х, у, z- тік параллепипедттіңкөлемі х, у және zүш тәуелсіз айнымалылардың мәндеріне байланысты анықталады.


Аныктама 1.АйталықX, Ү және Z- қандай да бір сандықжиындар болсын. Екі айнымалыныңфункциясы деп, хєХ, уєУ

Мысал есептер;


1-мысал. y=x² параболасына (1;1) нүктесінде

жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициентін табыңыз.


Шешуі:

f(x)=x² функциясынан:

f ʹ(x)=2х


f ʹ(xₒ)=f ʹ(1)=2·1=2


f ʹ(1)=tgα=2


α=arctg2
2-мысал: f (x)=x²-5x+6 функциясының xₒ=1 нүктесіндегі жанаманың теңдеуін жазыңыз.


f (xₒ) =f(1)=1²-5·1+6=2.


f ʹ(x)=2x-5.
f ʹ(xₒ)= f ʹ(1)=2·1-5=-3
y= f (xₒ)+ f ʹ(xₒ) ·(x — xₒ) =2-3(x-1)=2-3x+3=5-3x.
Бұдан жанаманың теңдеуі: y=5-3x.
3-мысал: у=6-2х

-2х= у-6-х=у-6/2


х= -(у-6)/2 (бұнда "-"бөлшектің алдында, болшек у-6нын астында толығымен)

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет