Інформація про наукову діяльність підрозділу. 3 Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 4 Підготовка кандидатів та докторів наук 4 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 8


Доповіді на конференціях у 2014 роцібет6/10
Дата18.07.2016
өлшемі0.91 Mb.
түріІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Доповіді на конференціях у 2014 році
Доповіді на всеукраїнських конференціях:

 1. С.В. Кисляк, О.В. Валейка .Навчальна інформаційна  система супроводження  філогенетичного аналізу на основі програми MEGA//Матеріали всеукраїнської конференції Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії.-С. 91

 2. С.В. Кисляк, В.С. Железна .Система контролю результатів локального вирівнювання біологічних послідовностей. // Матеріали всеукраїнської конференції Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії.-С. 90

 3. Кисляк С.В., Левко Д.В.. Система контролю результатів глобального вирівнювання біологічних послідовностей//Матеріали всеукраїнської конференції Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії.-С. 92

 4. Яковенко А.В., Настенко Е.А. Архитектура медицинской информационной системы поддержки принятия решений // Збірник матеріалів Ювілейного всеукраїнського конгресу з біомедичної інженерії «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії».-м. Київ 15 квітня 2014. – С. 68 – 70.

 5. Яковенко А.В., Зибіна Т.І. Настенко Е.А. Алгоритм підтримки прийняття рішення, що базується на інтелектуальному аналізі даних//IV Всеукраїнська школа-семінар молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології».-м. Тернопіль 16-17 травня 2014. – С. 204 – 206.

 6. Зибіна Т.І., Яковенко А.В. Розробка моделі поведінки системи кровообігу людини в умовах штучного кровообігу//Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні та моделюючі технології».-м. Черкаси 29-31 травня 2014. – С. 266.

 7. А.О.Матвійчук, В.П. Яценко, Чеховой М.В., Кисельова О.Г. Система аналізу та виділення пухлин на мамограмах //Біомедична інженерія і технологія: матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ»,.- Київ, 15 квітня 2014 р., ст.62

 8. Яценко В.П., Матвійчук А.О. Вивчення особливостей застосування фізіотерапевтичних засобів лікування при вроджених та набутих деформаціях хребта в молодому та похилому віці //Біомедична інженерія і технологія: матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ»,.- Київ, 15 квітня 2014 р., ст. 39

 9. Гаупт О.Ф., Коваленко О.С., Яценко В.П. .Інформаційні системи охорони здоров’я: комплексне застосування технологій//Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014"..-16-17 жовтня 2014 року, Запоріжя-Київ.(прийнято до друку)

 10. Лаврик Н.С., Яценко В.П. Особенности организации офтальмологической помощи студентам технического вуза //Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014", Запоріжя-Київ, 16-17 жовтня 2014 р.(прийнято до друку)

 11. Матвийчук А.О., Яценко В.П., Яковенко А.В. Современные технологии LabVIEW в учебной дисциплине "Методы клинической диагностики и терапии". // Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014"..-16-17 жовтня 2014 року, Запоріжя-Київ.(прийнято до друку)

 12. Яковенко А.В., Матвийчук А.О., Яценко В.П. Особенности формирования учебного плана по дисциплине "Методы клинической диагностики и терапии // Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014"..-16-17 жовтня 2014 року, Запоріжя-Київ.(прийнято до друку)

 13. Яценко О.В. .Еритрон периферичної крові як параметр антропометричних даних людини в алгоритмах нових технічних рішень (попереднє повідомлення). // Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014"..-16-17 жовтня 2014 року, Запоріжя-Київ.(прийнято до друку)

 14. Яценко О.В., Книш В.С. .Еритрон як об’єкт дослідження з метою технічного супроводження автоматизованого місця лікаря – гематолога //Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014"..-16-17 жовтня 2014 року, Запоріжя-Київ.(прийнято до друку)

 15. Яценко В.П. Проблемные аспекты организации дистанционного обучения в реальной социально – политической обстановке на Украине. // Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014"..-16-17 жовтня 2014 року, Запоріжя-Київ.(прийнято до друку)

 16. Яценко В.П. К вопросу об особенностях формирования программы «наш первый курс. Гармонизация личности» для вузов Украины различного профиля // Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014"..-16-17 жовтня 2014 року, Запоріжя-Київ. (прийнято до друку)

 17. Яценко В.П., Яковенко А.В., Матвийчук А.О. Организационные и креативные составляющие лекционного курса по дисциплине "Методы клинической диагностики и терапии". // Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014"..-16-17 жовтня 2014 року, Запоріжя-Київ.(прийнято до друку)

 18. А.О.Матвійчук, Кисельова О.Г. Система аналізу та розрахунку параметрів судин по даним ангіографії // Біомедична інженерія і технологія: матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ», Київ, 15 квітня 2014 р. .- с.61

 19. А.О.Матвійчук, Кисельова О.Г. Система аналізу та підвищення якості електрокардіограм в середовищі LABVIEW // Біомедична інженерія і технологія: матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ», Київ, 15 квітня 2014 р..- с.53

 20. А.О.Матвійчук, Кисельова О.Г. Система аналізу та підвищення якості рентгенівських зображень в середовищі LABVIEW // Біомедична інженерія і технологія: матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ», Київ, 15 квітня 2014 р..-с.54

 21. Матвійчук А.О., Шавеко Р.. Комп'ютерний аналіз гемодинаміки стенозованих коронарних артерій після аортокоронарного шунтування веною різного діаметру //Всеукраїнська науково-метдична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014", 16-17 жовтня 2014 р. - (В друці)

 22. Добровська Л.М. Особливості міжпредметних зв'язків між дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців з ІТ //X Всеукраїнська наук.-мет. конференція Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості; Дата проведення: 28.11.2013.-Ст. 14

 23. Білошицька О.К., Настенко Є.А. Моделювання динамічних режимів з загостренням у нейронній мережі головного мозку з використанням клітинно-автоматного підходу//Ювілейний всеукраїнський конгрес з біомедичної інженерії «Актуальні проблеми та перспективи біомедичної інженерії».-12 с.

 24. Павлов В.А., Коновал О.О. Комбінаторно-селекційний алгоритм МГУА для задачі класифікації біологічних об’єктів заданих множиною точок//Наука України. Перспективи та потенціал. Збірник  матеріалів Х всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Одеса, Україна, 30-31 травня 2014) // партнерство «Нова освіта», 2014.-С.70-72.

 25. Бойко Г.Л. Настенко Е.А.,. Битко С.Н, Павлов В.А., Носовец Е.К. Исследование структуры нарушений психофизиологического-статуса на контингенте сотрудников и студентов университета // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Індивідуальні особливості людини та професійна діяльність". 16-18 квітня 2014 р., ЧНУ ім. Б.Хмельницького, м. Черкаси. - С.21-22.

 26. Бітко С.М. Система визначення та контролю функціональних резервів організмі студентів НТУУ"КПІ" // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ» ЛНУ ім. І.Франка, м. Львів. - С.161-168

 27. Дакал Н.А.Методичні принципи фізичного виховання студентів. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ» 18.05.2014, ЛНУ ім. І.Франка м. Львів. - С 169.

 28. Дакал Н.А. Особенности когнитивных функций у борцов с разными стилями ведения поединка. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Індивідуальні особливості людини та професійна діяльність". ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 16-18 квітня, м. Черкаси..-С.31-32.


Доповіді на міжнародних конференціях:

 1. Добровская Л.Н. Особенности и составляющие электронных учебно-методических комплексов для технических вузов // Фундаментальные и прикладные неауки сегодня: ІІІ межд. научно-практ. конф..-48-50 с.

 2. Яковенко А.В., Настенко Е.А. Структура медичної інформаційної системи підтримки прийняття рішень // VІ Международная научно-практическая конференция “Проблемы и перспективы развития ИТ-индустрии”.-г. Харьков 17-18 апреля 2014. – С. 266.

 3. Матвійчук А.О., Яценко В.П., Кисельова О.Г. Програмна система автоматизованого виділення пухлин на мамо грамах. //ІІІ Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України",.-14-16 жовтня 2014 року, ст.91.

 4. Матвійчук А.О., Кисельова О.Г. Система аналізу та підвищення якості електрокардіограм в середовищі NI LABVIEW // ІІІ Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної ніуки в практику охорони здоров'я України", 14-16 жовтня 2014 року.-ст.91.

 5. Матвійчук А.О., Кисельова О.Г. Система обробки та підвищення якості рентгенівських зображень в середовищі NI LABVIEW//ІІІ Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної ніуки в практику охорони здоров'я України", 14-16 жовтня 2014 року.-ст.91.

 6. Матвійчук А.О. Innovative technologies in the laboratory training on the course "information-measuring complexes" // Humboldt Kolleg "Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society", КНУ ім. Т.Г.Шевченка, Київ, 14.06.2014.-ст.76

 7. Добровська Л.М. Дослідження параметрів нечіткої моделі Мамдані на точність нечіткого моделювання // конференція "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту"; м. Залізний Порт; Дата проведення: 28.05.2014.-Ст.22-23

 8. Кондрашова Н.В., Павлов В.А., Павлов А.В. Метод Байеса и МГУА в задаче классификации с переменными разного типа // Геоинформационные системы и компьютерные технологии эколого-экономического мониторинга - 2014 [Электронный ресурс]; (сборник докладов международной научно-технической конференции), 9-11 апреля 2014 г.) / под ред. Л.В. Сарычевой. - Электрон. данные. - Днепропетровск: ГВУЗ "Национальный горный университет" Министерства образования и науки Украины, 2014..-Ст. 10-12

 9. М.В. Найчук, О.А.Аверьянова Програмно-математичний комплекс для розрахунку параметрів кінетики 137CS в організмі щурів та доз опромінення органів//V Науково-практичний семінар з міжнародною участю "Гармонія людини".-12 c.

 10. Алхімова С.М., Іванов О.К. Інформативність кривих залежності концентрації контрастної речовини від часу в томографічних дослідженнях перфузії // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании, Киев, 2014. - с. 58-59

 11. Алхіvова С.М., Шарган М.М. Визначення оптимальних параметрів сегментації мозку на МРТ-зображеннях // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании, Киев, 2014.- с. 16

 12. Настенко Е.А., Белошицкая О.К. Исследование динамических особенностей нейронной сети головного мозга с обострениями на клеточно-автоматной модели // 16 Міжнародна науково-технічна конференція SAIT (Системний аналіз та інформаційні технології) 2014.-59 с.

 13. Настенко Є.А., Логвиненко М.В., Білошицька О.К. Аналіз можливостей сучасних методів моделювання нелінійних процесів в системі кровообігу //5 Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації».- (В друці)

 14. Білошицька О.К., Настенко Є.А. Моделювання процесів із загостренням у нейронній мережі головного мозку за допомогою клітинних автоматів //5 Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації».- (В друці)

 15. Павлов В.А., Коновал О.О. .Комбінаторно-селекційний алгоритм МГУА для задачі класифікації біологічних об’єктів заданих множиною точок // Международный научный форум: актуальные вопросы науки и практики в ХХІ столетии. Сборник материалов Международной научно – практической конференции (г. Киев, Украина, 11 июня 2014г.)./ Центр Научно - Практических Студий, 2014..-С.310-313

 16. Павлов. В.А., Кирпенко А. Н, Сицинская Я. Ч. Разработка автоматизированной системы для определения прогноза развития осложнений в послеоперационный период протезирования клапанов сердца // Міжнародна наукова конференція “Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень-2014”, Київ-2014.-С. 97-99.

 17. Антонюк О.В., Качалов О.Ю.Вплив занять з плавання на психофізіологічний стан студентів. //Зб. Тез VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств»; 17.01.2014; м Харків..-С.73-75.

 18. Антонюк О.В. Проблеми оздоровчої підготовки студентів. //Матеріали IХ Міжнародної науково-методичної конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти» 12-13.07.2014; НАУ, м. Київ.-С.13-15.

 19. Бітко С.М. , Бойко Г.Л. Влияние пролонгированного воздействия эфирного масла лаванды на показатели игровой деятельности и адаптации к физической нагрузке у спортсменов. //Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти» 12.06.2014, НАУ, м. Київ..-С.20-22.

 20. Бойко Г.Л.Використання показників складу тіла для контролю за фізичним станом студентів. //Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти» 12.06.2014, НАУ, м. Київ..-С.22-24.

 21. Бойко О.В.Система поточного и этапного контроля при отборе и контроле у юных пловцов. //За матеріалами 26 міжнародної науково практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (7-11 квітня). Педагогічні науки та освітні технології «Общ. Объединение «Южноукраинский гуманитарный альянс», 2014 р., м. Запоріжжя. - С.95-98

 22. Бурлака І.В. Координаційне тренування в процесі навчання у відділенні тенісу. //Зб. Тез VIII Міжнародна науково-практична конференція. «Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств», 17.01.2014 м. Харків. .-С.105-108.

 23. Бурлака І.В., Шишацька В.І.Показники системи кровообігу студентів. //Зб. Тез VIII Міжнародна науково-практична конференція. «Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств», 17.01.2014 м. Харків. .-С.101-105.

 24. Вихляєв Ю.М.Вплив фізичних навантажень на подолання стресових ситуацій та нервово-психічне напруження екзаменаційної сесії. //Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти» 12.06.2014, НАУ, м. Київ..-С.32-34.

 25. Добровольський В.Е.Вплив занять зі спортивної гімнастики на стан здоров`я студентів. //Зб. Тез VIII Міжнародної науково-практичної конференції. «Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств», 17.01.2014 м. Харків.-С.120-123.

 26. Дакал Н.А., Коробейнікова Л.Г., Коробейніков Г.В., Ричок Т.М. Функціональна асиметрія мозку у спортсменів високої кваліфікації.//Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології», присвяченої 180-річчю КНУ м.. Т.Г. Шевченко та 120-річчю від народження А.І. Ємченка. 7-8 жовтня 2014 р. Вид-во Логос, м. Київ. - С.80-81.

 27. Жуков С.М., Смірнов К.М.Адаптація до тренувальних навантажень студентів-першокурсників на заняттях з фізичного виховання. //Зб. Тез VIII Міжнародна науково-практична конференція. «Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств», 17.01.2014 м. Харків. .-С.129-132.

 28. Жуков С.М., Лукачина А.В., Бурлака І.В. Особливості застосування тенісу як виду рухової активності у системі фізичного виховання студентів технічних вищів. // Матеріали IX Науково-методичної конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти» 14.06.2014, НАУ, м. Київ. .-С.70-73.

 29. Жуков С.М., Лукачина А.В., Бурлака І.В.Проблеми фізичного виховання у вищих навчальних закладах. //Матеріали IX Міжнародної науково-методичної конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти» 14.06.2014, НАУ, м. Київ..-С.68-70.

 30. Іванюта Н.В., Толмачова С.Е Влияние упражнений комплекса ПИЛАТЕСА на оздоровление и развитие физических качеств студентов. // Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти» 12.06.2014,НАУ, м. Київ. .-С.74-76.

 31. Кузьменко Н.В.Вплив занять аеробікою на загальну фізичну підготовленість студенток. //Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти» 12.06.2014, НАУ, м. Київ..-С.89-91.

 32. Михайленко В.М.Заняття туризмом як одна з форм розвитку і вдосконалення працездатності студентів. //Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти" 12.06.2014, НАУ, м. Київ..-С.100-102.

 33. Мищук Д.М. Когнітивні характеристики волейболістів різних амплуа. // Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти" 12.06.2014, НАУ, м. Київ.-С.105-107

 34. Назимок В.В.Динаміка фізичної підготовленості студентів, що займаються боксом в процесі фізичного виховання. //Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти" 12.06.2014, НАУ, Київ..-С.109-111.

 35. Опарин С.С.Новітні технології у фізичному вихованні студентської молоді . //Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти-2014" 12.06.2014 р., НАУ, м. Київ.-С.120-123.

 36. Панкратов М.С.Формирование у студентов ВУЗов потребности к самостоятельным занятиям атлетической гимнастикой. //Матеріали IX Міжнародної науково-методичної конференції "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти" 14.06.2014, НАУ, м. Київ..-С.70-73.

 37. Саламаха О.Є. Актуальність використання гімнастики для очей у студентів в вищих навчальних закладів. //Матеріали IX Міжнародної науково-методичної конференції "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти" 14.06.2014, НАУ, м. Київ. - С. 149-151.

 38. Саламаха О.Є. Вплив інверсійних вправ та актуальність їхнього використання у студентів в вищих навчальних закладів. //Матеріали IX Міжнародної науково-методичної конференції "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти" 14.06.2014, НАУ, м. Київ..-С.148-149.

 39. Смірнов К.М.Організація тренувального заняття з плавання для студентів вищого навчального закладу. //Зб. тез VIII Міжнародна науково-практична конференція. "Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств", 17.01.2014, м. Харків. .-С.255-258.

 40. Смовженко А.М., Топчієва Г.О. Показник активної ортопроби студентів. // Зб. тез VIII Міжнародна науково-практична конференція. "Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств", 17.01.2014, м. Харків..-С.264-268.

 41. Тимчик С.Г.Використання засобів діагностики розвитку інтелектуальної підготовки на заняттях з настільного тенісу.//Матеріали ІX Міжнародної науково-методичної конференції "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти" 12.06.-13.06.2014, НАУ, м. Київ .-С. 161-163.

 42. Тимчик С.Г.Використання засобів діагностики розвитку уваги на заняттях з настільного тенісу. //Матеріали ІX Міжнародної науково-методичної конференції "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", 12.06.2014, НАУ, м. Київ. - С. 160-161

 43. Хачикян С.С. Про удосконалення ударних рухів боксерів на основі використання технічних засобів контролю. // Матеріали V міжнародної науково-методичної конференції "Modern problems and prospects of development of physical education, health and training of future professionals of physical education and sports", НПУ ім. М.П.Драгоманова; 20.03.2014, м. Київ. - С. 18-20.

 44. Чеховська А.Ю., Сиротинська О.К.Педагогічна проблема формування у студенток готовності до самостійних занять фізичною культурою. //Матеріали IX Міжнародної науково-методичної конференції "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти" 12-13.06.2014, НАУ, м. Київ..-С.151-153.

 45. Шишацька В.І. Спортивна гімнастика у системі фізичного виховання студентів. // Зб. тез VIII Міжнародна науково-практична конференція. "Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств", 17.01.2014 м. Харків. .-С.273-276

 46. Щеглов Є.М. Особливості когнітивних характеристик студентів, які займаються на навчальних відділеннях плавання та волейболу у НТУУ "КПІ". //Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти" 12.06.2014, НАУ, м. Київ.-С.177-179.

 47. Щербаченко В.К Навчання переміщенню та набивання м`яча - одні з перших кроків у навчанні студентів у настільному тенісі. // Зб. тез VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств", 17.01.2014 м. Харків. .-С.276-280.

 48. Щербаченко В.К. Навчання студентів виконання технічного елементу подача "віялом" у настільному тенісі. // Зб. тез VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств", 17.01.2014 м. Харків, .-С.280-284.

 49. Скибицкий И.Г. Анализ эффективности оценки функционального состояния спортсменов. // Материалы международной практической конференции "Перспективы мировой науки", Прага 2013, с.38-41

 50. Скибицький І.Г. Генезис формування агресивної поведінки спортсменів. // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення", І-й том. - Суми 2014. с.266-269

 51. Скибицький І.Г. Дослідження впливу дозованих вправ з обтяженнями на показники розвитку фізичних якостей. // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення", І-й- том. - Суми 2014. с.269-273

 52. Скибицкий И.Г. Психические напряжения в спорте. // "Актуальные аспекты современной науки". Сборник материалов международной научно-практической конференции №III, часть 1, научно-исследовательский центр "Аксиома", Липецк 2013, из-во "РаДуши", с.98-104.

 53. Новицький Ю.В. Особистісні прояви схильності до стресу в системі формування компетенцій майбутніх фахівців // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова -К: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014,серія 15, вип. 3к(45) с.205-210.

 54. Новицький Ю.В. V-й науково-практичний семінар з міжнародною участю "Гармонія людини" «Здоровий спосіб життя та професійна майстерність спортсменів» - Київ. НТУУ "КПІ" ФБМІ, 27.05.2014.

 55. Новицький Ю.В. Міжнародна науково-практична конференція «Особистісні прояви схильності до стресу в системі формування компетенцій майбутніх фахівців» - Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, 22.03.2014.

 56. Новицький Ю.В., Гаврилова Н.М., Ускова С.М. Научно-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти" «Моніторинг морфо-фунціонального стану студентів технічного навчального закладу» - м. Київ, Національний авіаційний університет (НАУ), 12.06.2014.

 57. Гетман В.О. Здоров’я, фантоми і справжні цінності. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова -К: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014,серія 15, вип. 3к(45) с.49-53.

 58. Попадюха Ю.А., Євтушенко Ю.В. Тренажери DAVID SPINE CONCEPT у реабілітації хворих з ушкодженнями у поперековому відділі хребта // Збірник матеріалів конференції: I Всеукраїнський Спортивний Форум «Sport Forum 2014».

 59. Дубко А.Г., Сидорец В.Н., Зельниченко А.Т. Повышение эффективности работы электродов высокочастотных электрохирургических инструментов // Седьмая Международная конференция: Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах // г. Одесса, 15-19 сентября 2014.

 60. Дубко А.Г., Лебедев А.В. Бойко И.А. Применение программного комплекса SOLID WORKS для обучения студентов основам проектирования электрохирургического оборудования // Седьмая Международная конференция: Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах // г. Одесса, 15-19 сентября 2014.

 61. Сичик М.М., Власенко Д.В., Бевз В.А., Максименко В.Б., Дубко А.Г. Моделювання фізичних процесів в біологічних тканинах та електродах елктрохірургічних інструментів при проходженні через них електричного струму // IX Международная научно-практическая конференция: Сварка и термическая обработка живых тканей. Теорія. Практика. Перспективы // Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, 28–29 ноября, Киев 2014.


Доповіді на конференціях за кордоном:

 1. Добровська Л.М. Особенности и составляющие электронных учебно-методических комплексов для технических вузов // Фундаментальные и прикладные неауки сегодня: ІІІ межд. научно-практ. конф.; USA (дистанц. формат); North Charleston; 22.05.2014.-Ст. 23-24

 2. Я. Ч. Сицинская, А. Н. Кирпенко, В.А.Павлов. Разработка автоматизированной системы для определения прогноза развития осложнений в послеоперационный период аортокоронарного шунтирования // ХVІІІ студенческая международная научно-практическая конференция "Научное сообщество студентов ХХІ столетия. Естественные науки" г. Новосибирск-2014.- с. 32-33

 3. Бойко Г.Л. Экспресс-оценка уровня индивидуального здоровья студентов и преподавателей НТУУ "КПИ". // Матеріали 78-а науково-технічної конференції наукових співробітників та аспірантів (з міжнародною участю) "Общественные и гуманитарные науки". 13.02.2014, - м. Мінськ., Білорусь . - С.83-84.

 4. Бойко О.В. Фізичний розвиток студентів НТУУ "КПІ" засобами настільного тенісу. //MATERИАЛИ ЗА X НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ-2014". 17-25 марта 2014 година. Здание и архитектура. Физическа култура и спорт. "Бял ГРАД-БГ"ООД. 17-25 березня. София. Болгария. -Т.31, С.88-90.

 5. Вихляєв Ю.М. Пути оптимизации физического воспитания в техническом вузе. //Матеріали 78-а науково-технічної конференції наукових співробітників та аспірантів (з міжнародною участю) "Общественные и гуманитарные науки". 13.02.2014, м. Мінськ. Білорусь. .-С.93-95.

 6. Гава В.Д. Здоровий спосіб життя та формування мотивації у студентів вищих навчальних закладів. // MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "Актуальные проблемы современных наук-2014". 07-15 июня 2014 року. Fizyczna kultura I sport. Nayka i studia. Przemysl, Польша..-Volume 39, С.82-84.

 7. Гава В.Д. Напрямки наукових досліджень у фізичній рекреації . // MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "Актуальные проблемы современных наук-2014". 07-15 июня 2014 року // Fizyczna kultura I sport. Nayka i studia. Przemysl. Польша.-Volume 39, С.85-87.

 8. Гава В.Д. Фізкультурна освіта та фактори її проектування у вищих навчальних закладів. // MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "Актуальные проблемы современных наук-2014". 07-15 июня 2014 року. Fizyczna kultura I sport. Nayka i studia. Польша. Przemysl..-Volume 39, С.87-89.

 9. Жуков С.М., Лукачина А.В.Вибір тренувальних вправ у тенісі. // Материалы X Международной научно-практической конференции "Ключови въопроси в съвременната наука - 2014" ( 17-25 апреля 2014). Технологии. Физическа култура и спорт; "Бял ГРАД-БГ"ООД. Болгария, г. София. - Т.38, С.60-62.

 10. Зеніна І.В. Влияние физкультурно-оздоровительных занятий на здоровье студентов технических вузов. // MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "NAUKOWA PRZESTRZEN EUROPY-2014". 07-15 квітня 2014 року. Fizyczna kultura і sport.. Nayka i studia. Польша. Przemysl..-Volume 38, С.21-24

 11. Зеніна І.В. Особенности обучения плаванию детей младшего школьного возраста, занимающихся в политехническом лицее. // Матер. X Международной научно-практической конференции "Новейшие научные достижения - 2014" ( 17-25 марта 2014). Здание и архитектура. Физическая культура и спорт. София. Болгария, 2014, -.-Т.31, С.72-74.

 12. Зеніна І.В. Адаптация внутрисистемных и межсистемных связей у гимнастов 7-9 лет на этапе начальной подготовки. // Матеріали 78-а науково-технічної конференція наукових співробітників та аспірантів (з міжнародною участю) "Общественные и гуманитарные науки". 13.02.2014, - м. Мінськ, Білорусь. - С.82-83.

 13. Каліщук О. Ю. "Психосоматика" та її роль у фізкультурно-оздоровчих заняттях. // MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "Актуальные проблемы современных наук-2014".07-15 июня 2014 року // Fizyczna kultura I sport. Nayka i studia. Польша. Przemysl..-Volume 39, С.77-79.

 14. Каліщук О. Ю. Здоровий спосіб життя українського суспільства. // MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "Актуальные проблемы современных наук-2014".07-15 июня 2014 року. Fizyczna kultura I sport. Nayka i studia. Польша. Przemysl..-Volume 39, С.74-76.

 15. Каліщук О. Ю. Фізична культура студентів у вищих навчальному закладі. //MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI "Актуальные проблемы современных наук-2014".07-15 июня 2014 року. Fizyczna kultura I sport. Nayka i studia. Польша. Przemysl..-Volume 39, С.80-82.

 16. Козлова Т.Г., Гаврилова Н.Є.Використання гімнастичних палиць в учбово-тренувальному процесі студентів. //Матеріали за 10-а міжнародна науково практична конференція 17-25 травня 2014 р.«Новости передовой науки -2014». Физическая культура и спорт. «Бял ГРАД-БГ» ООД, Болгарія. София.-Т. 32, С.58-62.

 17. Козлова Т.Г., Новікова І.В. Особливості розвитку силових якостей студенток відділення "шейпінг". // MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ VEDECKO-PRACTICKA . 27мая-05 июня 2014 року. TELOVYCHOVA a SPORT. Techiczne nauki. "Educationi and Science". Чехія. Praga.-DIL 24, С.52-57

 18. Михайленко В.М. Влияние спортивно-оздоровительного туризма на морфо-функциональные показатели организма студентов.//Международная научно-методическая конференция "Научный прогресс на рубеже тысячелетий". 22 мая-30 мая 2014 року. TELOVYCHOVA a SPORT. Techiczne nauki. Praga. "Educationi and Science". .-DIL 24, С. 15-17.

 19. Михайленко В.М. Методика виховання основних рухових якостей у скелелазів засобами спеціальної фізичної підготовки. // Міжнародна науково-методична конференція "Научный прогресс на рубеже тысячелетий". 22 мая-30 мая 2014 року. TELOVYCHOVA a SPORT. Techiczne nauki. "Educationi and Science". Чехія. Praga..-DIL 24, С.42-44.

 20. Михайленко В.М. Методика виховання основних рухових якостей у скелелазів засобами спеціальної фізичної підготовки. //Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Найновите постижения на европейската наука» - 2014. Физическая культура и спорт. Музика и живот. «Бял ГРАД-БГ» ООД, Болгарія. София.-Том 24, С.3-5.

 21. Опарин С.С. Использование инновационных технологий в личностно ориентированном физическом воспитании студентов. //Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные научные достижения-2014" 22-30 июня 2014 р. Педагогически науки. Чехия. Прага. .-DIL 26, С.23-26.

 22. Опарин С.С. Основные тенденции развития высшего образования в сфере физического воспитания. //Материали за X-а міжнародна научна практична конференция "Ключеви въопроси в съвременната наука" 17-25 апреля 2014 р. , Педагогически науки. «Бял ГРАД-БГ» ООД, София..-Т.18, С.47-50.

 23. Опарин С.С. Современные концепции физического воспитания студентов в развитых странах. // Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные достижения европейской науки-2014". 17-25 июня 2014 р. Педагогически науки. «Бял ГРАД-БГ» ООД, Болгарія. София..-Т.20, С.14-18.

 24. Саламаха О Є. Актуальность использования инверсионных упражнений у студентов высших учебных заведений. // Материали за X-а межнародна научна практична конференция «Ключеви въопроси в съвременната наука». 17-25 апреля 2014 р., Технологии. Физическая культура и спорт. «Бял ГРАД-БГ» ООД. Болгарія. София.- Т.38, С. 80-82.

 25. Сога С.М. Оценка физического развития, функционального состояния и физического здоровья мальчиков среднего школьного возраста, занимающихся спортивным туризмом. //Материалы III международной научно-практической конференции. РФ Екатеринбург: РГППУ, 28.03. 2014. .-С.154-162

 26. Твердохліб О.Ф. Реконструкции психосоматической системы трипольской культуры в современной рекреационной сфере Украины. // Материалы I5-й региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. СГУ. РФ г. Сочи. - С.84-86.

 27. Хіміч І.Ю. Подолання синдрому «першого курсу» засобами фізичного виховання у студентів ВНЗ. // Материали за X-а міжнародна научна практична конференция «Ключеви въопроси в съвременната наука». 17-25 апреля 2014 р., Педагогически науки. «Бял ГРАД-БГ» ООД. Болгарія. Софія.-Т.18, С. 7-9.

 28. Чиченьова О.М. Применение имитационных упражнений в методике обучения студентов ударам в настольном теннисе. // Матеріали 78-ї науково-технічної конференції наукових співробітників та аспірантів (з міжнародною участю) «Общественные и гуманитарные науки». 13.02.2014. Білорусь, м. Мінськ. - С.84-85.

 29. M. Tysler, J. Svehlikova, O. Punshchykova, P. Kneppo, V. Maksymenko Proceedings of the 41st International Congress on Electrocardiology, Bratislava, Slovakia; 06/2014 VEDA, 2014, p. 135-138.

 30. O. Punshchykova, J. Svehlikova, P. Kneppo, V. Maksymenko, M. Tysler Experimental and clinical cardiology 07/2014, VEDA, 2014, p.

 31. Anatolii Orlov, Vitaliy Maksymenko, Leonid Sukhodub and Tomaz Jarm Abstract: BME-ENA Tempus IV Project Progress in Ukraine // 6-th Europian Conference of the International Federation for Medical and Biological Emgineering, MBEC 2014.

(Див. додаток 5)


15) Підготовка наукових проектних пропозицій, отримання по ним грантів тощо:
Отримані гранти, тощо: див. додаток 6.
16) Отримано охоронних документів на об’єкти інтелектуальної та промислової власності:
1 патент на корисну модель (див. Додаток 5).
17) Підготовка та видання підручників, посібників, методичних вказівок з Грифом НТУУ «КПІ» або з посиланням на КПІ тощо:


 1. Вихляєв Ю.М., Байкіна Н.Г., Крет Я.В., Силантьєв Д.О. Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури для осіб із сенсорними порушеннями. (українською мовою) (Підрозділи: 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.2. у колективному навчальному посібнику під редакцією Байкіної Н.Г.) Видавець: Запорізький національний університет. Запоріжжя – 2014 - 699с. (під грифом МОН України)

 2. Хіміч І.Ю., Зінченко В.Б., Усачов Ю.О., Білецька В.В., Семененко В.П. Фізичне виховання. Фітнес. (Підрозділи: 2.2.3., 2.3. у колективному навчальному посібнику). Видавець: НАУ, м. Київ, 2014. (під грифом МОН України)

 3. А.О.Матвійчук, М.В.Чеховой, О.Г.Кисельова, В.В. Шликов, В.П. Яценко Методи клінічної діагностики та терапії. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот. – К.: НТУУ „КПІ”, 2014. – 76 с.

 4. Шликов В.В., Кисельова О.Г., Матвійчук А.О. «Мікропроцесорна техніка». Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія», 6.051003 «Приладобудування». – К.: НТУУ «КПІ», 2014. –123 с.

 5. Кисельова О.Г., Матвійчук А.О. «Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами». Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 8 (7).05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології». – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 160 с.

 6. Зеніна І.В. Розвиток гнучкості в спортивній гімнастиці. -К.: НТУУ "КПІ", 2013 [Електронний ресурс]

 7. Толмачова С.Є. Методичні рекомендації для виконання комплексу вправ за системою пілатес. -К.: НТУУ "КПІ", 2014. [Електронний ресурс]

 8. Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К. Методичні рекомендації до самостійних занять для студентів спеціальних медичних груп з вадами зору. Фізичне виховання. (№ протоколу метод. ради №2; дата 28.10.2013). - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - 60 с

 9. Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К., Кураченко О.С. Методичні рекомендації щодо виконання вправ з обтяженими м'ячами та у парах. Фізичне виховання. (№ протоколу метод. ради №8; дата 31.03.2014). - К.: НТУУ "КПІ", 2014. - 84 с. ;

 10. Пасічна Т.В, Лозенко Н.М., Харачура О.М. Степ аеробіка як сучасна методика оздоровчого та спортивного тренування студентів. Методичні рекомендації для широкого кола фахівців та студентів ВНЗ на заняттях оздоровчими та спортивними видами аеробіки. (гриф факультету; № протоколу Ради 10; дата 17.06.2013). - Київ 2014. -с.50.

 11. Дементьєв А.С., Новицький Ю.В. Фізичне виховання. Методичні рекомендації з вдосконалення техніки спортивного плавання (для студентів спортивного навчального відділення). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 40 с.

Підручники, посібники, методичні вказівки: див. додаток 5.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет