Избирателен списъкДата25.06.2016
өлшемі220.71 Kb.
#158678
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ ОБЩИНА: КРИВОДОЛ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КРИВОДОЛ СЕКЦИЯ № 004

адрес на избирателна секция: ЦДГ „Радост“, ет. 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АДЕЛИНА РУМЕНОВА ТОДОРОВА

АДРИЯН БОРИСОВ ИЛИЕВ

АКСИНИЯ ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА

АЛБЕНА ГОРАНОВА ИВАНОВА

АЛБЕНА ТОШКОВА ТОДОРОВА

АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА

АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ АНГЕЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ ГОРАНОВ

АЛЕКСАНДЪР РАДКОВ АНГЕЛОВ

АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ СТЕФАНОВ

АЛЕКСИ ЧОНЕВ ПЕТКОВ

АНГЕЛ АСЕНОВ ФИЛИПОВ

АНГЕЛ БОНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ЦОЛОВ

АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ

АНГЕЛ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ ПЕТРОВ

АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ЦЕНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ШИБИЛОВ МИТОВ

АНГЕЛИНА КЛИМЕНТОВА ЙОСИФОВА

АНГЕЛИНА КОСТОВА ЙОРДАНОВА

АНГЕЛИНА МИЛАНОВА МЛАДЕНОВА

АНГЕЛИНА МИНОВА ТОДОРОВА

АНГЕЛИНА ТОМОВА КОСТОВА

АНДРЕЙКА ИГНАТОВА КЛЕНОВА

АНЕЛИЯ БИСЕРОВА АНГЕЛОВА

АНЕЛИЯ МИЛЧЕВА ИВАНОВА

АНЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА МИТОВА

АНЕТА НИКОЛИНОВА РАЙКОВА

АНЕТА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

АНЖЕЛА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

АНИ ВЕНЦИСЛАВОВА АНГЕЛОВА

АНИСЛАВ АНГЕЛОВ ШИБИЛОВ

АНИТА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

АНКА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

АНКА ПЕТРОВА КАМЕНОВА

АНКА ТАНЧОВА ИЛИЕВА

АНКА ТОНКОВА КАМЕНОВА

АННА ИВОВА ГЕОРГИЕВА

АННА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА МИЛКОВА

АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА АНГЕЛОВА

АНТОН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

АНТОН КАМЕНОВ ИЛИЕВ

АНТОНИ ГАВРИЛОВ МИТОВ

АНТОНИО ИВАНЧЕВ АНГЕЛОВ

АНЧО ДАМЯНОВ ВЕТОВ

АРХАНГЕЛ АНГЕЛОВ ПЕНОВ

АСЕН ИЛИЕВ БЕНЕВ

АСЕН ЛЮБОМИРОВ ВИКТОРОВ

АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ АСПАРУХОВ

АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ

БЕЛИН ЙОРДАНОВ ЕЛЕНКОВ

БИСЕР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

БИСЕР МИЛКОВ БОРИСОВ

БИСЕР ЦВЕТАНОВ АНКОВ

БЛАГОВЕСТ НИКОЛАЕВ ЦЕНОВ

БЛАГОВЕСТА ЦВЕТАНОВА ТАШЕВА

БЛАГОЙ ЗЛАТАНОВ ТОДОРОВ

БЛАГОЙ ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

БЛАГОРОДКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

БОГДАНА АСЕНОВА МИНЕВА

БОГДАНА ДИМИТРОВА ТОМОВА

БОГДАНА СТЕФАНОВА МИТОВА

БОЖИДАР ЛЮБОМИРОВ ВИКТОРОВ

БОЖИДАР ТОДОРОВ БОЖИНОВ

БОЙЧО СТОЯНОВ МИТОВ

БОРИС АНТОНОВ КАМЕНОВ

БОРИС ДИМИТРОВ БОРИСОВ

БОРИС ЗЛАТАНОВ ТОДОРОВ

БОРИС ИВАНОВ ТОМОВ

БОРИС ЙОСИФОВ САВОВ

БОРИС КАМЕНОВ ИЛИЕВ

БОРИСКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ МЕТОДИЕВ

БОРИСЛАВ КОСТОВ ПЕТРОВ

БОРИСЛАВ КЪНОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ ОГНЯНОВ АСЕНОВ

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ЗЛАТАНОВ

БОРИСЛАВА ИГНАТОВА БОРИСОВА

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ НИКОЛОВ

ВАЛЕНТИН РУСАНОВ ЛАЗАРОВ

ВАЛЕНТИН ТОМОВ ПЕТРОВ

ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ТРИФОНОВА

ВАЛЕНТИНА КРАСИМИРОВА ДАВИДОВА

ВАЛЕНТИНА ТИНКОВА АНГЕЛОВА

ВАЛЕРИ БОГОМИЛОВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕРИ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ

ВАНЯ КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА

ВАСИЛ ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ

ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ КРЪСТЕВ ИВАНОВ

ВАСИЛ РАДКОВ АНГЕЛОВ

ВАСИЛА МИКОВА ДИМИТРОВА

ВАСИЛКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

ВАСИЛКА КИРЧЕВА ИЛИЕВА

ВАСИЛКА МИТОВА АНГЕЛОВА

ВАСИЛКА ХРИСТОВА РАНГЕЛОВА

ВАСКА САВКОВА ДИМИТРОВА

ВАСЯ ГЕОРГИЕВА САВОВА

ВЕЛИКА КАЧОВА ИВАНОВА

ВЕЛИЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ

ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА РАДКОВА

ВЕНЦЕСЛАВ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ СПИРИДОНОВ

ВЕРА ВАЛЕРИЕВА МЛАДЕНОВА

ВЕРА КОСТАДИНОВА СПИРИДОНОВА

ВЕРГИНИЯ ВИКТОРОВА ТОДОРОВА

ВЕРКА ДАМЯНОВА ПЕТРОВА

ВЕРКА ДИМИТРОВА ЛИЛОВА

ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

ВЕРОНИКА ТОДОРОВА ДИМОВА

ВЕСЕЛИНА ГРИГОРОВА БОРИСОВА

ВЕСЕЛИНА ЗЛАТКОВА ТРИФОНОВА

ВЕСЕЛИНА МЕТОДИЕВА КАЧОВА

ВЕСЕЛИНКА КРУМОВА ТАНОВА

ВЕСЕЛКА ЛЮДМИЛОВА НИКОЛОВА

ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

ВЕСЕЛКА ШИБИЛОВА МИТОВА

ВЕСКА МИТКОВА НИКОЛОВА

ВИДА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА

ВИДА ИЛИЯНОВА РАДКОВА

ВИКТОР КРАСИМИРОВ ВИКТОРОВ

ВИКТОР ТРАЙКОВ НИКОЛОВ

ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА

ВИКТОРИЯ РУСИМОВА ТОДОРОВА

ВИКТОРИЯ СПАСОВА ГЕОРГИЕВА

ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА КАМЕНОВА

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ТАСКОВА

ВИОЛЕТА БОРИСОВА ЙОСИФОВА

ВИОЛЕТА ДЕНЧЕВА ПЕТРОВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ИЛИЕВА

ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ЯТРАКИС

ВИОЛЕТА ПЕНКОВА НИКОЛОВА

ВИОЛЕТА ПЪРВАНОВА КОСТАДИНОВА

ВИОЛЕТА ФАНЧЕВА КАМЕНОВА

ВИТА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

ВЛАДИМИР ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ВЪРБАНОВ

ВЪЛКАНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

ВЪРБА КИРИЛОВА ТОДОРОВА

ВЪРБАН ЙОРДАНОВ АСЕНОВ

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ДЕНЧОВСКА

ГАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ГАЛИНА КОСТОВА ЙОРДАНОВА

ГАЛИНА ЮЛИАНОВА ЯРОСЛАВОВА

ГАЛЯ АСЕНОВА ВЪРБАНОВА

ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

ГАЛЯ ПЕТРОВА МИТОВА

ГАЛЯ ПЛАМЕНОВА МИТОВА

ГАЛЯ ТОДОРОВА КИРИЛОВА

ГЕНА АНДРОВА БАНЧЕВА

ГЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

ГЕНА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

ГЕНЧО ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ

ГЕОРГИ АНДРОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ БОНЕВ КАЛЧЕВ

ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ МЛАДЕНОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ САВОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ

ГЕОРГИ ЕВТИМОВ МИТОВ

ГЕОРГИ ЖИВКОВ АЛЕКСАНДРОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ СИМЕОНОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

ГЕОРГИ КОСТОВ НЕЧЕВ

ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПОКРОВНИШКИ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ САВОВ ЙОСИФОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ АНАЧКОВ

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ГИНА ВАСИЛЕВА ЗЛАТКОВА

ГИНКА ЕВГЕНИЕВА ФИЛИПОВА

ГОРАН ИВАНОВ ХРИСТОВ

ГОРЯНА ГРИГОРОВА ХРИСТОВА

ГРАФИНЯ ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

ГЮЛКА МИЛЧЕВА ЙОСИФОВА

ДАНАИЛ ЗЛАТКОВ МИЛАНОВ

ДАНАИЛ МИЛКОВ БОРИСОВ

ДАНАИЛ НАТАЛОВ МИЛАНОВ

ДАНИЕЛ ИГНАТОВ ТОДОРОВ

ДАНИЕЛ ОГНЯНОВ АСЕНОВ

ДАНИЕЛА САШКОВА АНГЕЛОВА

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ФИЛИПОВА

ДАНКА РУСКОВА МЕТОДИЕВА

ДАНЧО МИЛАНОВ МЛАДЕНОВ

ДАРИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

ДАРИНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

ДЕНИС ЕВГЕНИЕВ ЛОЗАНОВ

ДЕНЧО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ДЕСИСЛАВА ИГНАТОВА БОРИСОВА

ДЕСИСЛАВА ИГНАТОВА КОСТОВА

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА НЕЧЕВА

ДЕСИСЛАВА СПАСОВА ИЛИЕВА

ДЕТЕЛИН ЙОСИФОВ АНГЕЛОВ

ДИАНА ИВАНОВА ЦЕНОВА

ДИАНА РУСКОВА ДИМОВА

ДИМИТРА КИРИЛОВА КОЛЕВА

ДИМИТРА МИТЕВА ХРИСТОВА

ДИМИТРА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИНА КОСТОВА КРЪСТЕВА

ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА

ДИМИТРИНКА ДАМЯНОВА ИГНАТОВА

ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ БОРИСОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ КРЪСТЕВ

ДИМИТЪР МИЛКОВ СПИРИДОНОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СОТИРОВ СОТИРОВ

ДИМИТЪР СПИРИДОНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГРИГОРОВ

ДОБРИНКА ЦЕНОВА ВАЧЕВА

ДОБРОМИР ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ

ДОБРОМИР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ДОНКА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА

ДОНКА РАДКОВА БЕНЕВА

ДОНКА СТОЙНОВА ТОДОРОВА

ДОЧКА ДИМИТРОВА КОСТОВА

ДОЧКА НЕДЯЛКОВА ВЪРБАНОВА

ДРАГАН ТОДОРОВ ИГНАТОВ

ЕВА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ЕВГЕНИ ВИКТОРОВ ТРАЙКОВ

ЕВГЕНИ ИВАНОВ НИКОЛОВ

ЕВГЕНИ КИРИЛОВ ФИЛИПОВ

ЕВГЕНИ МИТКОВ ЛОЗАНОВ

ЕВГЕНИ МЛАДЕНОВ ЛИЛОВ

ЕВГЕНИ ТРАЙКОВ НИКОЛОВ

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА

ЕВГЕНИЯ МИТОВА МАРКОВА

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА КАМЕНОВА

ЕКАТЕРИНА ДИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛВИС СВЕТОСЛАВОВ МИТКОВ

ЕЛЕНА АЛЬОШЕВА СПИРИДОНОВА

ЕЛЕНА МИТКОВА ПЕТРОВА

ЕЛЕНКА КАМЕНОВА МИТРОВА

ЕЛЕОНОРА РОМАНОВА ИВАНОВА

ЕЛЕОНОРА СОТИРОВА СОТИРОВА

ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА БОРИСОВА

ЕЛИЧКА ТОДОРОВА АСПАРУХОВА

ЕМИЛ АНГЕЛОВ МЕТОДИЕВ

ЕМИЛ БОГДАНОВ НИКИФОРОВ

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЕВТИМОВ

ЕМИЛ САВОВ ЙОСИФОВ

ЕМИЛ ТИНКОВ АНГЕЛОВ

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА ЕВГЕНИЕВА

ЕМИЛИЯ ПАНТАЛЕЕВА БОЖИНОВА

ЕНЕВКА МЛАДЕНОВА КОСТАДИНОВА

ЕРИНА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА

ЕФРОСИНА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА

ЖИВКО БОРИСЛАВОВ МЕТОДИЕВ

ЗАЛИНКА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА

ЗАХАРИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА

ЗВЕЗДЕЛИН ТОДОРОВ ВИКТОРОВ

ЗДРАВКА СЛАВКОВА ЙОСИФОВА

ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА

ЗЛАТКА КЪНЧЕВА МАРИНОВА

ЗЛАТКО ИЛИЕВ КОСТОВ

ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ ТОМОВ

ЗЛАТКО КОСТОВ ТРИФОНОВ

ЗЛАТКО МИЛАНОВ ЗЛАТКОВ

ЗЛАТКО МИТКОВ ПЕТРОВ

ЗЛАТКО ЯНКОВ ЗЛАТКОВ

ЗОРНИЦА КРАСИМИРОВА САВОВА

ЗОЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА

ЗОЯ ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА

ИВА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

ИВА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

ИВАЙЛО ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ

ИВАЙЛО КЪНЧЕВ БОРИСОВ

ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИВАНОВ

ИВАЛИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ИВАН ВЕЛКОВ ЛИЛОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ

ИВАН ЛЮБОМИРОВ ЦВЕТАНОВ

ИВАН МАРИНОВ ГОРАНОВ

ИВАН МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

ИВАН НИКОЛОВ НИКИФОРОВ

ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ВАСИЛЕВА ЦЕНОВА

ИВАНКА ДАВИДКОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ИВАНКА ИВАНОВА МАРКОВА

ИВАНКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА

ИВАНКА МИКОВА ЦЕНОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА МИТОВА

ИВАНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНЧО АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ИВЕЛИНА ЖОРОВА ИВАНОВА

ИВЕЛИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

ИВО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

ИВО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ

ИВО ТОДОРОВ МИТОВ

ИГНАТ БОРИСЛАВОВ КОСТАДИНОВ

ИГНАТ БОРИСОВ ТОДОРОВ

ИГНАТ ТОДОРОВ МИТОВ

ИГНАТА АНГЕЛОВА СОТИРОВА

ИЛИАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

ИЛИАНА ДАМЯНОВА ВЕТОВА

ИЛИЯ АНГЕЛОВ ШИБИЛОВ

ИЛИЯ ЗЛАТКОВ СТОЯНОВ

ИЛИЯ КОСТОВ ТРИФОНОВ

ИЛИЯ СТРАХИЛОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН АНЧЕВ ДАМЯНОВ

ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ЕЛЕНКОВ

ИЛИЯН МИЛЧЕВ ТАСКОВ

ИЛИЯН МОМЧИЛОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН ПЕТКОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН РАДКОВ АНГЕЛОВ

ИЛИЯНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

ИЛИЯНА АСЕНОВА БЕНЕВА

ИЛОНКА АНГЕЛОВА ЦЕНОВА

ИЛОНКА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА

ИЛОНКА ПЕТРОВА КАМЕНОВА

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

ИРЕНА ЕВГЕНИЕВА ИВАНОВА

ИРЕНА НИКОЛАЕВА ЦЕНОВА

ИРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ИСКРА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА-КОСТАДИНОВА

ЙОРДАН АСЕНОВ ЗЛАТКОВ

ЙОРДАН БОЯНОВ ЕЛЕНКОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ СОТИРОВ

ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЦОЛОВА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ЙОРДАНКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА

ЙОРДАНКА МИЛАНОВА МЛАДЕНОВА

ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ПЕТРОВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА

ЙОРДАНКА ТОМОВА КОСТОВА

ЙОСИФ САВОВ ЙОСИФОВ

ЙОШКА БЛАГОЕВА АНГЕЛОВА

КАЛИН БЛАГОЕВ ЗЛАТАНОВ

КАЛИН БОРИСЛАВОВ КОСТАДИНОВ

КАЛИН ПЕТКОВ ТАНОВ

КАЛИН ТОДОРОВ КИРИЛОВ

КАЛИНА БОЖИДАРОВА СПИРИДОНОВА

КАЛИНКА ПЕТКОВА ЕВТИМОВА

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТАНОВА

КАМЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ВЛАХОВА

КАМЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА

КАМЕН ЖИВКОВ АЛЕКСАНДРОВ

КАПКА ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА

КАТЕРИНА ЕВГЕНИЕВА ФИЛИПОВА

КАТЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

КАТЯ ПАВЛОВА ВЕТОВА

КАТЯ ПЕТРОВА ПАВЛОВА

КЕТА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

КИРИЛ КРЪСТЕВ АНТОВ

КИРИЛ ХРИСТИМОВ КИРИЛОВ

КИРИЛ ЦЕНОВ СПИРИДОНОВ

КИРИЦА БОЖИНОВА МЛАДЕНОВА

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

КОСТАДИН ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

КОСТАНТИНА ТОДОРОВА ТОНЧЕВА

КОСТО ЗЛАТКОВ КОСТОВ

КРАСИ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

КРАСИМИР АНГЕЛОВ МЕТОДИЕВ

КРАСИМИР АРХАНГЕЛОВ ПЕНОВ

КРАСИМИР ВИКТОРОВ КАМЕНОВ

КРАСИМИР ЕЛКОВ НЕДКОВ

КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

КРАСИМИР САВОВ ЙОСИФОВ

КРАСИМИР СТЕФАНОВ АСПАРУХОВ

КРАСИМИР ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ

КРАСИМИР ЯНАЧКОВ КРЪСТЕВ

КРАСИМИРА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА

КРАСИМИРА ЙОТОВА ДИМИТРОВА

КРАСИМИРА МИТКОВА ПЕТРОВА

КРАСИНА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА

КЪНО БОРИСОВ ТОДОРОВ

ЛАТИНА ЦЕКОВА КОСТАДИНОВА

ЛИДИЯ РАДОСЛАВОВА БОРИСОВА

ЛИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

ЛИЛЯНА АСЕНОВА ТОДОРОВА

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ЦЕКОВА

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА КАМЕНОВА

ЛОРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

ЛЮБА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮБЕН КЪНЧЕВ ТОДОРОВ

ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ МИТОВ

ЛЮБЕН ЦВЕТАНОВ ТАСКОВ

ЛЮБКА ЛЮБОМИРОВА ИЛИЕВА

ЛЮБКА СЛАВКОВА КАМЕНОВА

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ЛЮБЕНОВ

ЛЮБОМИР ВИКТОРОВ ИЛИЕВ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ СПИРИДОНОВ

ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ СПИРИДОНОВ

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ НИКОЛОВ

МАГДАЛЕНА АНДРЕЕВА МЛАДЕНОВА

МАКАВЕЙ СМИЛЕНОВ СТОИЛОВ

МАЛЕНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

МАЛИН ХРИСТОВ ИВАНОВ

МАЛИНА ЗЛАТКОВА ИЛИЕВА

МАЛИНА ИВАНОВА СЕРГЕЕВА

МАРА НИКОЛОВА ЛИЛОВА

МАРГАРИТА ГОРАНОВА ТОДОРОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА ИВАНОВА

МАРГАРИТА НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРГАРИТА НАЙДЕНОВА ЙОРДАНОВА

МАРГАРИТА ПЕТРОВА МЕТОДИЕВА

МАРГАРИТА СЕРГЕЕВА РАДКОВА

МАРИАНА ГРИГОРОВА КОСТАДИНОВА

МАРИАНА ПЪРВАНОВА АНТОВА

МАРИАНА СТЕФАНОВА НАЙДЕНОВА

МАРИЕТА СЛАВКОВА БОРИСОВА

МАРИЙКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

МАРИНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОМОВА

МАРИЯ ИВАНОВА КОСТОВА

МАРИЯНА ЕВГЕНИЕВА МЛАДЕНОВА

МАРИЯНА МАРКОВА РАДЕВА

МАРИЯНА ПЕТРОВА МАРИНОВА

МАРТИН ЕВГЕНИЕВ ЛОЗАНОВ

МАЯ АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

МАЯ ИВАНОВА ГОРАНОВА

МАЯ КОСТАДИНОВА КИРИЛОВА

МЕТОДИ ФЕРДИНАНДОВ НИКОЛОВ

МЕТОДИ ЦЕНОВ СПИРИДОНОВ

МИГЛЕНА КЪНОВА БОРИСОВА

МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА

МИГЛЕНА ФИЛИПОВА МЕТОДИЕВА

МИГЛЕНА ЦВЕТАНОВА АСАНОВА

МИЛАН ЗЛАТКОВ СТОЯНОВ

МИЛАН СТАНКИНОВ МЛАДЕНОВ

МИЛЕВА ИВАНОВА ТОДОРОВА

МИЛЕН ИВАНЧЕВ АНГЕЛОВ

МИЛЕНА КРАСИМИРОВА ВИКТОРОВА

МИЛЕНА ХРИСТИНОВА ЛЮБЕНОВА

МИЛКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА

МИЛКО БОРИСОВ ТОДОРОВ

МИЛЧО ИВАНОВ ТАСКОВ

МИЛЧО КАМЕНОВ ДИМИТРОВ

МИРА ВЕНЦИСЛАВОВА КРЪСТЕВА

МИРЕМА КОСТОВА СТОЯНОВА

МИРОСЛАВ АНТОНОВ КАМЕНОВ

МИРОСЛАВ БЛАГОЕВ ЗЛАТАНОВ

МИРОСЛАВ БОРИСОВ ПЕТРОВ

МИРОСЛАВ ВУТКОВ ТОДОРОВ

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

МИРОСЛАВ КЪНЕВ БОРИСОВ

МИРОСЛАВ МИЛКОВ ТОДОРОВ

МИТКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА

МИТКА АНТОНОВА ГАВРИЛОВА

МИТКА ИВАНОВА СПИРИДОНОВА

МИТКА КАМЕНОВА РАНГЕЛОВА

МИТКО ГАВРИЛОВ МИТОВ

МИТКО НИКОЛОВ МИТОВ

МИТКО ЦВЕТКОВ ИВАНОВ

МИТРА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА

МИТРА ПАВЛОВА МАНОВА

МИТРА СТЕФАНОВА АНДРОВА

МИХАЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА СПИРИДОНОВА

МИХО ВАЛЕНТИНОВ МИХАЙЛОВ

МЛАДЕН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ

МЛАДЕН ЕВГЕНИЕВ МЛАДЕНОВ

МЛАДЕН МЕТОДИЕВ РАНГЕЛОВ

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ ЛИЛОВ

МЛАДЕН НАЙДЕНОВ МАНОВ

МЛАДЕН СЛАВКОВ ДИМИТРОВ

МЛАДЕНКА КРЪСТЕВА ЦЕНОВА

МОМЧИЛ БОРИСОВ КАМЕНОВ

МОМЧИЛ ИЛИЕВ ЗЛАТКОВ

НАДЕЖДА ИВАНОВА ГОРАНОВА

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

НАДЕЖДА ТОМОВА КОСТОВА

НАДКА КИРИЛОВА ХАРАЛАМПИЕВА

НАДЯ МИЛЧЕВА ТОДОРОВА

НАДЯ ЦВЕТАНОВА КАМЕНОВА

НАЙДА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

НАЙДА ЦЕКОВА ИГНАТОВА

НАТАЛИЯ МЕТОДИЕВА МИЛЕНОВА

НАТАЛИЯ МОМЧИЛОВА ИЛИЕВА

НАТАЛИЯ ЮРДАНОВА МАРГАРИТОВА

НАТАША ДАНАИЛОВА МИЛАНОВА

НАТАШКА РУСАНОВА ИЛИЕВА

НЕВЕНА МЛАДЕНОВА ДИМИТРОВА

НЕЛА МИЛЧЕВА ЙОСИФОВА

НЕНКА НАЧОВА МИТОВА

НИКОЛА ИВАНОВ ТОМОВ

НИКОЛА КАМЕНОВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРИНОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИЛКОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ ДЕНЧЕВ

НИКОЛАЙ РАФАИЛОВ ХРИСТОВ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ

НИКОЛАЙ ЦЕНОВ АНГЕЛОВ

НИКОЛИНА КАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

НИКОЛИНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

НИКОЛИНКА МИРОСЛАВОВА БОРИСОВА

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА

НИКОЛИЦА ПЕТРОВА СПИРИДОНОВА

НИНА ВАСИЛЕВА РАДКОВА

НИСТОР ГЕОРГИЕВ ПЕНКОВ

НОРА МАРИНОВА ИЛИЕВА

ОГНЯН ПЕТРОВ АСЕНОВ

ПАВЛИН НИКОЛАЕВ КОСТАДИНОВ

ПАВЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ПАВЛИНА МАРИЯНОВА СТЕФАНОВА

ПАРАСКЕВА МАРИНОВА ДИКОВА

ПАРАСКЕВА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

ПЕНА АНДРОВА СИМЕОНОВА

ПЕНКА КОСТАДИНОВА КУЗОВА

ПЕНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕНКА РУСАНОВА ДИНКОВА

ПЕНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ПЕНКА ЦВЕТАНОВА ТАСКОВА

ПЕПА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА

ПЕПА МИТКОВА НИКОЛОВА

ПЕРУНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ПЕТКАНА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА

ПЕТКАНА ТОДОРОВА МИЛЕНОВА

ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

ПЕТКО ЕФТИМОВ ЦЕКОВ

ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕТКОВ

ПЕТКО СТЕФАНОВ АСПАРУХОВ

ПЕТКО ЯНЧОВ МИНОВ

ПЕТРА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА

ПЕТРА ПЕТКОВА МИНОВА

ПЕТРАНА ИВАНОВА МИТОВА

ПЕТРАНА ЦЕНОВА АНТОВА

ПЕТРАНКА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА

ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ЕВЛОГИЕВ КАМЕНОВ

ПЕТЪР ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ

ПЕТЪР ИЛИЕВ КОСТОВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ МИТРОВ

ПЕТЪР КРЪСТЕВ БОЖИНОВ

ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР МИТКОВ НИКОЛОВ

ПЕТЪР МИТКОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ФИЛИПОВ ХРИСТОВ

ПЕТЪР ЯНКОВ МИЛАНОВ

ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛОЗАНОВА

ПЕТЯ АНГЕЛОВА ГОРАНОВА

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ПЕТЯ МЛАДЕНОВА ЕВГЕНИЕВА

ПЕТЯ ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА

ПЛАМЕН ВУТКОВ ТОДОРОВ

ПЛАМЕН ГАВРИЛОВ ИВАНОВ

ПЛАМЕН ДРАГАНОВ ИГНАТОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ СЕРГЕЕВ

ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ ПАНТЕВ

ПЛАМЕН ШИБИЛОВ МИТОВ

ПЛАМЕНКА АНЧЕВА ДАМЯНОВА

ПОЛИНА БОЖИДАРОВА ТОДОРОВА

ПОЛЯ ГЕНЧЕВА МАРИНОВА

ПЪРВОЛЕТА ЛЮБОМИРОВА ПЕТКОВА

ПЪРВОЛЕТА ХРИСТИМОВА КИРИЛОВА

РАДКА АСЕНОВА БЕНОВА

РАДКА БЕЛЧЕВА ЕЛЕНКОВА

РАДКА МАРИЕВА НИКОЛОВА

РАДКА РАНГЕЛОВА ПЕТКОВА

РАДКА РУСИМОВА НИКИФОРОВА

РАДКО АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

РАДКО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ РАФАЙЛОВ

РАДОСЛАВА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

РАДОСТИНА ГАЛИНОВА МИШОВА

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

РАЙНА ЕВГЕНИЕВА ПЕТКОВА

РАЙНА ИЛИЕВА ЗЛАТКОВА

РАЙНА МИХАЙЛОВА ЛИЛОВА

РАЙНА НИКОЛОВА ТРИФОНОВА

РАЛИЦА КРАСИМИРОВА СОТИРОВА

РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА

РАНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ

РОЗА МИЛКОВА МИТОВА

РОЗАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

РОМАН ЗЛАТКОВ ЯНКОВ

РОСЕН ПЕТКОВ АСПАРУХОВ

РУМЕН АСЕНОВ БЕНЕВ

РУМЕН ДЕНКОВ ЦЕНОВ

РУМЕН РУСАНОВ ЛАЗАРОВ

РУМЕН ХРИСТОВ ТОДОРОВ

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

РУМЯНА КОСТОВА ДРАГАНОВА

РУМЯНА СВЕТОСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА

РУМЯНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

РУСАНКА НИКОЛОВА МИЛЕНОВА

РУСАНКА ТРАЙКОВА ТОДОРОВА

РУСКА МИТОВА ДАНКОВА

САВА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

САНДА ИЛИЕВА ЛИЛОВА

САШКА КАТЕВА АНГЕЛОВА

САШКА МИРОНОВА АНГЕЛОВА

САШО ИЛИЯНОВ РАДКОВ

СВЕТЛА АНГЕЛОВА НЕДКОВА

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

СВЕТЛА ЛЮБОМИРОВА КОСТАДИНОВА

СВЕТЛА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА

СВЕТЛАНА ДЕНКОВА ЦЕНОВА

СВЕТЛИН БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ

СВЕТЛИН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ

СВЕТЛИН КРАСИМИРОВ ЕЛКОВ

СВЕТЛИН КРАСИМИРОВ САВОВ

СВЕТЛИН ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ

СВЕТОСЛАВ КРАСИМИРОВ КОСТАДИНОВ

СВЕТОСЛАВ МИТКОВ ГАВРИЛОВ

СВЕТОСЛАВ МЛАДЕНОВ НАЙДЕНОВ

СВЕТОСЛАВ ПЕТКОВ СТЕФАНОВ

СЕВКА КИРОВА АНГЕЛОВА

СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ СПИРИДОНОВ

СЕРГЕЙ ИЛИЯНОВ РАДКОВ

СЕРГЕЙ РАДКОВ АНГЕЛОВ

СИЛВИЯ БОГОМИЛОВА ДИМИТРОВА

СИЛВИЯ МИЛЕНОВА ТОДОРОВА

СИЛВИЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА

СИМЕОН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

СИМЕОН ТРАЙКОВ НИКОЛОВ

СИМЕОНКА ГАВРИЛОВА СПИРИДОНОВА

СЛАВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

СЛАВКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА

СЛАВКА РУСЕВА ЛИЛОВА

СНЕЖАНА ИВОВА АЛДИНОВА

СНЕЖАНА ИГНАТОВА АСЕНОВА

СНЕЖАНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА

СНЕЖАНА СТАТКОВА КОСТАДИНОВА

СНЕЖАНА ТОШОВА ТОДОРОВА

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

СОНЯ ЗЛАТАНОВА КИРИЛОВА

СОТИР ДИМИТРОВ СОТИРОВ

СПАСКА ЦВЕТАНОВА ПЕТКОВА

СТАНИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

СТАНИСЛАВ МИТКОВ ГАВРИЛОВ

СТАНИСЛАВА АБАДЖИЕВА НЕДЯЛКОВА

СТАНКА РОМАНОВА МАРИНОВА

СТАНКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

СТАНКА ЦУРОВА ПАВЛОВА

СТАНКА ЯНКОВА МИЛАНОВА

СТЕЛА ТАНИЕВА СИМЕОНОВА

СТЕФАН АСПАРУХОВ МИЛЕНОВ

СТЕФАН ДРАГОМИРОВ НИКОЛОВ

СТЕФАН КРАСИМИРОВ АСПАРУХОВ

СТЕФКА ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА

СТЕФКА ЗЛАТКОВА БАКОВА

СТЕФКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

СТЕФКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

СТОЯН МЛАДЕНОВ НАЙДЕНОВ

СТОЯНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

СТРАХИЛ ИЛИЕВ ИВАНОВ

СЪБОТИНА БОНОВА СТОИЛОВА

ТАНЯ БЛАГОЕВА ЗЛАТАНОВА

ТАНЯ БОЖИДАРОВА ТОДОРОВА

ТАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ЛЮДМИЛОВА

ТАНЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА

ТАНЯ КИРИЛОВА АНАЧКОВА

ТАНЯ МИЛКОВА БОРИСОВА

ТАНЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

ТАТЯНА АНГЕЛОВА МИТКОВА

ТАТЯНА СТРАХИЛОВА ИЛИЕВА

ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА

ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ФИЛАНСКА

ТЕОДОР СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ

ТИНКА АНГЕЛОВА ХАРАЛАМПИЕВА

ТИНКА МИТКОВА ПЕТРОВА

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ТИХОМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ТИХОМИР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ТИХОМИР ШИБИЛОВ МИТОВ

ТОДОР ВИКТОРОВ КАМЕНОВ

ТОДОР ДИМЧЕВ ПЕТКОВ

ТОДОР ЗЛАТАНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР КИРИЛОВ ТОДОРОВ

ТОДОР КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

ТОДОР ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ

ТОДОР ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОРИНКА ПЕТРОВА СПИРИДОНОВА

ТОДОРИЦА ДИМИТРОВА ЦЕНОВА

ТОДОРКА БОЙКОВА ХРИСТОВА

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ТОДОРКА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА

ТОМА БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ТОМА МИЛАНОВ МЛАДЕНОВ

ТОМО МИЛАНОВ ЗЛАТКОВ

ТОНКА ХРИСТОВА ВАКОВА

ТОШКО АНДРОВ ТОДОРОВ

ТРАЯНА МИТРОВА ГЕНЧЕВА

ТРИФОН КОСТОВ ТРИФОНОВ

ТРИФОНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

ФИЛИП ФИЛИПОВ ТОДОРОВ

ФИЛИП ХРИСТОВ КАМЕНОВ

ХРИСТА АНГЕЛОВА ГРИГОРОВА

ХРИСТИАН ТИХОМИРОВ ХРИСТОВ

ХРИСТИМ КИРИЛОВ АНТОВ

ХРИСТИМ ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ

ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ЦОКОВА

ХРИСТИНА СЛАВЕЙКОВА НАЙДЕНОВА

ХРИСТИНА ЦЕНОВА СТЕФАНОВА

ХРИСТИНКА ГЕРАСИМОВА СПИРИДОНОВА

ХРИСТИНКА ЦОНОВА СОТИРОВА

ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ

ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ЗАХАРИЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

ХРИСТО КИРИЛОВ МАРКОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ НАЙДЕНОВ

ХРИСТО КРАСИМИРОВ КОСТАДИНОВ

ХРИСТО КРЪСТЕВ АНТОВ

ХРИСТО МИЛКОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ПЪРВАНОВ ЛИПЕНСКИ

ХРИСТО ЦВЕТАНОВ СПИРИДОНОВ

ЦАНКА ПЕТРОВА КАМЕНОВА

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ СПИРИДОНОВ

ЦВЕТАН ЖИВКОВ АЛЕКСАНДРОВ

ЦВЕТАН ИВАНОВ КАМЕНОВ

ЦВЕТАН КАМЕНОВ МИТОВ

ЦВЕТАН НИСТЕРОВ ГЕОРГИЕВ

ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЦВЕТАНОВ

ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ

ЦВЕТАН ЮРИЕВ КИРИЛОВ

ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА

ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

ЦВЕТАНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА

ЦВЕТАНА КИРИЛОВА НАЙДЕНОВА

ЦВЕТАНА КУРТОВА МИТОВА

ЦВЕТАНА МЛАДЕНОВА ЦЕНОВА

ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ВЪЛОВА

ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ПЪРВАНОВА

ЦВЕТАНА ЯНЧОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

ЦВЕТЕЛИН ИГНАТОВ БОРИСОВ

ЦВЕТЕЛИН МЕТОДИЕВ СПИРИДОНОВ

ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ЦЕНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА АНГЕЛОВА

ЦВЕТЕЛИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА

ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ШИБИЛЕВА МИТОВА

ЦВЕТКО АНАЧКОВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТКО ИВАНОВ ПАВЛОВ

ЦВЕТОМИЛ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

ЦВЕТОМИР ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ

ЦЕНО АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ

ЦЕЦА ВАСИЛЕВА АСПАРУХОВА

ЦЕЦКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

ЦЕЦКА ИВАНОВА НИКИФОРОВА

ЦЕЦКА КОСТАДИНОВА МЛАДЕНОВА

ЦЕЦО ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

ЦУРА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА

ШИБИЛ МИТОВ ГЕОРГИЕВ

ШИБИЛ ШИБИЛОВ МИТОВ

ЮРИ КИРИЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ

ЯВОР КРАСИМИРОВ ЯНАЧКОВ

ЯНКА ИВАНОВА МИНОВА

ЯНКО ЗЛАТКОВ КОСТОВ

ЯНКО КОСТОВ ЗЛАТКОВ

ЯНКО СТАНКОВ МАРИНОВ

ЯРОСЛАВ ГАЛИНОВ ЯРОСЛАВОВ


КМЕТ: Петър Данчев
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА: Анелия Николова


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет