Жеке пәндер сипаттамасы (курстар, юниттар) Мамандық 5В011000 – ФизикаДата04.07.2016
өлшемі50 Kb.
#176253
ЖЕКЕ ПӘНДЕР СИПАТТАМАСЫ (КУРСТАР, ЮНИТТАР)

Мамандық _5В011000 – Физика
Пәннің атауы

Теориялық физиканың арнайы сұрақтары

Пәннің коды

TFAS3206

Пән типі

Таңдау компоненті

Курстың/ пәннің деңгейі

Бакалавриат, БП

Оқу жылы

3

Оқу семестрі (1-8)

6

Кредиттер саны

2

Дәріскердің аты-жөні

п.ғ.д., профессор Арынгазин К.М.

Курстың мақсаты

Курстың мақсаты: пәнді оқыту негізінде заманауи теориялық физиканың маңызды ойлары мен әдістері туралы түсінік. нақты физикалық есептердің мазмұнын физиканың жалпы заңдарымен дұрыс байланыстыра, басқа пәндерде физика заңдарын тиімді қолдана, жұмыс барысында әдебиеттерді қолдана, және де басқа ақпараттарды іздеп жұмыс істеуді білуі қажет. Сонымен қатар заманауи математикалық физиканың әдістерін қолданып, жұмыс дағдысын меңгеруі қажет.

Пререквизиттар

Механика, Электр және магнетизм, Классикалық механика, Электродинамики және САТ, Кванттық механика

Курстың/пәннің мазмұны

  Классикалық механиканың негізгі түсініктері. Сақталу заңдары мен олардың геометрия және симметриямен байланысы. Канондық теңдеулер. Симплектикалық геометрия. Гамильтона-Якоби теңдеуі. ЖСТ негіздері. Псевдоевклидті геометрия. Релятивистік механика. Электромагниттік өрістің теңдеуі. Максвелл теңдеуінің коварианттылығы. Кванттық механиканың постулаттары. Кванттық механиканың формализмінің теориялық аспектілері. Шредингердің кванттық механикасын жалпылау: Клейна-Гордон теңдеуі, Паули теңдеуі, Дирак теориясы. Кванттық механика қосымшасы . Кванттық статистика.

Ұсынылатын әдебиеттер

Негізгі:

 1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. т.1. – М.: Наука, 1973.-207с.

 2. Мултановский В.В. Курс теоретической физики: классическая механика. Основы СТО. Релятивистская механика: уч. пособие.-М.:1988.-304 с.

 3. Пятницкий Е.С. и др.; Сборник задач по аналитической механике. – Наука, 1980.

 4. Яблонский А.А. , Никифорова В.М. Курс теоретической механики. Учебник для вузов. М.: Интеграл-Пресс, 2006.

 5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. М.: Физматгиз, 1962.

 6. Матвеев А.Н. Электродинамика. (2-е изд.). М.: Высш. школа, 1980

 7. Шарипов Р.А. Классическая электродинамика и теория относительности. Уфа: БашГУ, 1997.

 8. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Сборник задач по электродинамике и специальной теории относительности. – М.: Лань. – 2010.

 9. Запрягаев С.А. Электродинамика. Воронеж: Издательство Воронежского Государственного Университета, 2005.

 10. Блохинцев Д.И. Основы Квантовой механики. М: Высшая школа, 1976. - 512с.

 11. Соколов А.А., Лоскутов Ю.М., Тернов И.М. Квантовая механика. М: Просвещение, 1965. - 639с.

 12. Давыдов А.С. Квантовая механика. М: БХВ-Петербург, 2011. - 704с.

 13. Флюгге З. Задачи по квантовой механике. Том 1: Пер. с англ. канд. физ.-мат. наук, доцента Б.А. Лысова / Под редакцией докт. физ.-мат. наук, проф. А.А. Соколова. - М.: Мир, 1974. - 342 с.

 14. Флюгге З. Задачи по квантовой механике. Тoм 2: Пeр. с aнгл. кaнд. физ.-мат. наук, доцента Б.А. Лысова / Пoд рeд. докт. физ.-мaт. наук, проф. А.А. Соколова. - M.: Мир, 1974. - 316 с.

 15. Киселев В.В. Квантовая механика. М: МЦНМО, 2009. - 560с.

 16. Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. М.: Едиториал УРСС, 2012.

 17. Базаров И.П. Термодинамика. М.: Высшая школа, 1973.

 18. Румер Ю.Б., Рывкин М.Ш. Термодинамика и статистическая физика. М.: Наука, 1977.

 19. Гречко Л.Г.и др.; Сборник задач по теоретической физике.- М.: Высшая школа, 1984.

Оқыту әдістері

Түсіндірмелі-иллюстративті, репродуктивті, проблемалы мазмұндау әдісі, эвристикалық.

Бағалау формасы/әдісі

Аралық, ағымдық, қорытынды бақылау / тестілеу

Оқыту тілі

Қазақ, орыс

Мамандықты оқу шарттары (талаптары, сатылары)

-

Каталог: files -> Other -> The academic mobility -> opicanie
opicanie -> Пән атауы Элементарлық математика Пән коды
opicanie -> Жеке пәндердің (курстардың, юниттардың) сипаттамасы «5В050600 –Экономика» мамандығы
opicanie -> Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер) Мамандық «5В010800-Дене шынықтыру және спорт»
opicanie -> Жеке пәндер мәліметі (курстардың, юниттердің) Мамандық «5В050300-Психология»
opicanie -> Пән атауы/юнит Азаматтық қоғам дамуының басты бағыттары Пәннің коды
opicanie -> Пән атауы Алгебра Пән коды
opicanie -> Пән атауы Органикалық химияның теориялық негіздері Пән коды
opicanie -> Пән атауы Геопалитика негіздері Пән коды
opicanie -> Жеке пәндер мәліметі (курстардың, юниттердің) Мамандық «5В050300-Психология»
opicanie -> Жеке пәндердің (курстардың, юниттардың) сипаттамасы «5В050600 –Экономика» мамандығы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет