Жүк көтергіш механизмдер құрылғысы мен қауіпсіз пайдалануға қойылатын өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптар


Крандармен байланысты жұмыстар, ұйымдар және тұлғаларбет9/12
Дата11.07.2016
өлшемі1.83 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

6. Крандармен байланысты жұмыстар, ұйымдар және тұлғалар

201

Нормативтік құжаттама

Нәтижелері мен көпшілік тұтынушыларға қол жетушілік белгілі қызмет түріне қатысты қауіпсіздік талаптары, жалпы қағидалар, сипаттамалар бар құжаттар

-/-

202

Жөндеу

Бұзылған, тозған ескірген немесе кез келген себеп бойынша жарамсыз жағдайға келген кранның тораптарын жұмысқа жарамды жағдайына дейін жеткізіп, қалпына келтіру

-/-

203

Қайта құру

Кранның паспортын түзетуді, (мысалы, жетектің типін, жебенің ұзындығын, мұнараның биіктігін, жүк көтергіштігін, тұрақтылығын өзгерту) қажеттілігін талап ететін кранның құрылысының өзгеруі

-/-

204

Сәйкестік сертификациясы (сертификация)

Жүк көтергіш машиналардың немесе өндірістің отандық және/немесе шетелдік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін дәлелдеу

-/-

205

Кранда істейтін жұмысшы (машинист)

Кранды басқаруға құқығы бар және өзінің міндеттерін атқарудағы тұлға

-/-

206

Оператор

Еденнен басқарылатын немесе автоматты түрде басқару жүйесі бар кранды басқаратын, кранда жұмыс істейтін тұлға

-/-

207

Кранның иесі

Баланстарында жүк көтергіш машина, жеке меншігінде жүк көтергіш машиналары бар тұлғалар, шарт бойынша кран иесінің функцияларын өздеріне алған жалға алушылар бар, меншік түріне қарамастан ұйымдар.

-/-

__________________

Жүк көтергіш крандарды орнату және қауіпсіз пайдалану жөнінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының

2-қосымшасыЖүк асып қоятын арқандардың тармақтарындағы тартылуды анықтау
Массасы Q т жүк ілгекке жүк асып қоятын арқанның п тармақтары арқылы немесе тігінен а бұрышымен көлбеу орналасқан шынжырлар.

Жүктің массасы Q т белгілі болғанда, әр тармақта пайда болатын S кН тарту

формуласы арқылы анықталады, бұл жерде М коэффициенті а=0,30 и 45болғанда, 1, 1,15 и 1,42 теңелетіні белгілі.

__________________

Жүк көтергіш крандарды орнату және қауіпсіз пайдалану

жөнінде өнеркәсіптік

қауіпсіздік талаптарына

3-қосымшаКран паспортының үлгісі


Паспорттың мұқабасы

________________________________________________________________________

(кранның атауы)

_________________________________________________________________________

(кранның №)
ПАСПОРТ*

Паспорттың осы түрі, осының негізінде өңдеуші шығаратын кран типтеріне қатысты, оған осы үлгіде бар мәліметтердің ішінен тек кранның осы типіне жататынмәліметтерді қоса отырып, жасайтын паспорт үлгісі болып табылады. Қажет болса, паспорттың ішіне шығарылатын кранның өзіндік ерекшелігін сипаттайтын қосымша мәліметтер қосылады.

Паспорт қазақ және орыс тілдерінде толтырылады.

Титул беті


Ұйымның тауар белгісінің (таңбасының) орны

_________________________________________________________________________

(өңдеушінің атауы)

_________________________________________________________________________

(атауы, кранның типі)

_________________________________________________________________________

(крана индексі)

ПАСПОРТ

_________________________________________________________________________

(паспорттың белгісі)

_________________________________________________________________________

(тіркеу нөмірі)

Кранды басқа иесіне бергенде немесе кранмен бірге иесінің функцияларын берумен қатар кранды жалға тапсырғанда, кранмен бірге осы паспорт беріледі.
КРАН ИЕСІНІҢ НАЗАРЫНА

титул бетінің арғы жағы


1. Паспорт үнемі кранның иесінде немесе иесінің функцияларымен бірге кранды жалға алған ұйымда болады.

2. Кранды жұмысқа қосу рұқсаты Жүк көтергіш машиналарды орнату және қауіпсіз пайдалану жөнінде өнеркәсіптік қауіпсіздігі талаптарымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

Негізгі мөлшерлері көрсетілген

жұмыс үстіндегі кранның жалпы

түрінің сызбасына арналған орын

Шығаруға рұқсат

№ ______ «__» ___________ 20 __ ж.

__________________________________

(кран жасауға рұқсат

__________________________________

берген органның

_________________________________

атауы мен мекен-жайы )

1. Жаллпы мәліметтер

1.1. Дайындаушы және оның мекен-жайы _________________________

_________________________________________________________
1.2. Кранның типі ______________________________________________
1.3. Кранның индексі ___________________________________________

(оның орындалуы белгіленеді)


1.4. Зауыт нөмірі _______________________________________________
1.5. Шығарылған жылы _________________________________________

1.6. Кранның арналуы___________________________________________

______________________________________________________________
1.7. Кранның жіктелу (режимінің) тобы ____________________________
1.7.1. Кран механизмдерінің жіктелу (режимінің) тобы:______________

_______________________________ басты көтерудің

________________________ қосалқы көтерудің

_______________________________ ұшып шығудың өзгеруі

_____________________________ кранның қозғалуы

___________________________ қол арбаның орын ауыстыруы

_______________________________________ бұрылудың
1.8. Жетектің типі ____________________________________________

(жебелі өзі жүретін крандар үшін қозғалу механизмі мен бұрылу платформасында орналасқан механизмдер жетегінің типі белгіленеді)


1.9. Кран пайдалана алатын қоршаған орта:

температура _________________ С

ауаның қатысты дымқылдығы __________________________________

жарылыс қауіптілігі ___________________________________________

өрт қауіптілігі ________________________________________________

қажеті бойынша ортаның басқа сипаттамалары ____________________

_____________________________________________________________
1.10. Желдің шекті жылдамдығы, с/м:

Кранда орнатылған анемометрдің іске қосу шегіне сәйкес (желдің күшеюі ескеріліп) жұмыс жайына арналған ________________________________

________________________________________________________________________________
10 метр биіктікте анемометрмен жабдықталмаған кранның жұмыс жайына _________________________________

10 метр биіктікте кранның жұмыстан тыс жайына ___________________

______________________________________________________________

(модульдық крандар үшін нақты орындауларға арналған мәліметтер келтіріледі)


1.11. Жебелі өзі жүретін кранды орнатуға арналған алаңшаның шекті көлбеуі, (бұршақ) %:

шығарылатын тіреуіштерде жұмыс жасағанда _______________________

шығарылатын тіреулерсіз жұмыс жасағанда__________________________
1.12. Үстінде жүгі бар кранның қозғалуына жол берілетін алаңшаға қойылатын талаптар:

Топыраққа (меншікті) қысым, Па (кг/см2) ___________________________

көлбеу, % (бұршақ) ______________________________________________
1.13. Жұмыс операцияларын бір мезгіде орындаудың шектелуі

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
1.14. Электр тоғының түрі, кернеуі және фазаларының саны:

Күш шыжыры __________________________________________________

Басқару шынжыры ______________________________________________

Жұмыс жарығын беретін шынжыр _________________________________

Жөндеу жарығын беретін шынжыр_________________________________
1.15. Негізгі нормативтік-техникалық құжаттар, оларға сәйкес кран жасалған

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
2. Кранның негізгі техникалық мәліметтері мен сипаттамалары
2.1. Кранның негізгі сипаттамалары:

Басты көтерудің барынша жүк көтергіштігі, т

____________________________________________________________________

Көмекші көтерудің барынша жүк көтергіштігі, т__________________________

Барынша ұшып шыққанда жүк көтергіштігі, т ____________________________

Барынша жүк сәті, м__________________________________________________

Барынша көтеру биіктігі, м ____________________________________________

Барынша ұшып шыққанда көтерудің биіктігі, м ___________________________

Түсірудің барынша тереңдігі, м ________________________________________

Барынша ұшып шығу, м ______________________________________________

Барынша жүк көтергіштіктегі ұшып шығу, м_____________________________

Ең төмен ұшып шығу, м_______________________________________________

Кранның аралығы, м__________________________________________________

Консольдердің ұшып шығуы, м ___________________________________

Модульдық крандар үшін нақты орындауға арналған мәліметтер келтіріледі, жебелі өзі жүретін крандар үшін-негізігі жебеге арналған.
2.2. Жүк биікті сипаттамалар (жұмыс жағдайларының барлық комбинацияларына жасалады, оларда оның пайдалануы қарастырылады)

Жүктік сипаттамалар

Кранның жүктік сипаттамаларының кесте,

график және диаграммаларына арналған орын

грузовых характеристик крана

Биіктік сипаттамалары

Көтеру биіктігінің кесте, график және

диаграммаларына ранлағн орын


2.2.1. жебе секциясының жылжытуға жол берілетін жүктің барынша массасы, т (жебенің: телескоптық, механикалық жылжытуы бар, ұзартқышы бар телескоптық, сонымен қатар, жұмысқа арналған құрылысы көрсетіледі:

Шығарылатын тірреуіштерде ___________________________________________

Шығарылатын тіреуіштері жоқ _________________________________________

2.2.2. Жебелі өзі жүретін кранның қозғалысына жол берілетін жүктің барынша массасы, т (алаңшаның жағдайы, орнынан қозғалу жылдамдығы, қозғалыс білігіне қатысты жебенің жайы көрсетіледі).

__________________________________________________________________
2.3. Кранның геометриялық өлшемдері:

база, м ___________________________________________________________

шығарылатын тіреуіштер базасы, м __________________________________

із, м _____________________________________________________________

артқы габарит, м___________________________________________________

(шығарылған және итеріп шығарылған қарсы салмақта белгіленеді)

Бұрылу радиусы, м ______________________________________

Рельс жолының қисық сызықты дөңгеленуінің ең кіші радиусы __________________

Кранның және маневрлігі өлшемдерінің негізгі мөлшерлердің белгісі бар кестелері мен кранның сұлбасына арналған орын*
Жебелі өзі жүретін крандар үшін міндетті түрде орындалады.

2.4. Жылдамдығы ________________________________________

(бірнеше жылдамдықтары бар механизмдер үшін олардың барлық мәні, немесе өзгеру диапазоны белгіленеді)
Жүкті көтеру, түсіру және қондыру, с/м (мин./м)


Полиспаст

еселігі


Басты көтерудің

жылдамдығыКөмекші көтерудің жылдамдығы

 

номиналды

үлкейтілген**

отыр

ғызу-лар**номиналды

үлкейтілген**

Отыр-ғызу-лар

 

 

 

 

 

 

 

Үлкейтілген жылдамдықпен жұмыс істеуге жол берілетін (немесе қамтамасыз етілетін) жағдайларды белгілеу

Жылжымалы жылдамдық, с/м (мин/м немесе сағ./км):

ілгектегі, жүгі бар кранның ______________________________________

жүксіз кранның (жұмыс)_________________________________________

көлік кранының (өзінің жүрісімен) ________________________________

(ең кішіден барынша үлкенге дейін жылдамдықтардың диапазоны белгіленеді)

Көліктік кранның (буксирдегі) ___________________________________

Массасы барынша көп жүк көтергіш қол арбаның ___________________

Жебе секциясын тартып алуды шығару ____________________________

Ұшып шығудың өзгеруі (орташа) __________________________________

Айналудың жиілігі, /радс (мин/айн)________________________________

(жұмыс жабдықтарын барлық орындаулары үшін белгіленеді)


2.5. Ұшып шығудың толық өзгеру уақыты (басты жебе үшін):

Барынша көптен ең кішіге дейін, (мин) _________________________________

Ең кішіден барынша көпке, (мин) ______________________________________
2.6. Бұрылу бұрышы, рад. (бұршақ) ________________________________
2.7. Жолдың көлбеуін жеңіп шығатын, рад(град) _____________________

(тасымалдаудың барлық нұсқалары немесе олардың диапазоны үшін белгіленеді)


2.8. Басқару орны: ______________________________________________

Жұмыс үстінде______________________________________________________

Монтаж немесе сынау жүргізгенде _____________________________________

Жебелі өзі жүретін кранды қозғалғанда:

Жұмыс режимінде __________________________________________________

Көлік режимінде ____________________________________________________

Шығарылатын тіреуіштерімен _________________________________________
2.9. Басқару әдісі (механикалық, электрлік, гидравликалық, аневматикалық және тағы басқа нақты механизмге немесе механизмдер тобына қатысты басқару әдістері белгіленеді) ___________________________________

____________________________________________________________________

2.10. кранға және механизмдерге тоқ жеткізу әдісі ___________________

2.11. тұрақтылықтың сипаттамасы ________________________________
Жүктік сәті, кН·М (m·м)

Жүктік тұрақтылық

Өзіндік т

тұрақтылықМу ұстап тұратын*, (ұшып шығуда), м

 

 

М0Аударып тастайтын*, (ұшып шығуда), м

 

 

Жұмыс жабдығы үшін және сәттерінің қатысы бірлікке тым жақын болғанда, жебенің М (ұшып шығу) жайында.
2.12. Кранның және оның негізгі бөліктерінің, т:

Кранның конструкциялық массасы (негізгі жебесі бар жебелі өзі жүретін кран үшін белгіленеді) ________________________________________________

Кранның жалпы массасы (жебелі өзі жүретін кран үшін толық май құйылған жағдайда негізгі жебесімен көрсетіледі) __________________________________

Қарсы салмақтың массасы _____________________________________________

Балласттың массасы __________________________________________________

Бөлек тасымалданатын кранның негізгі жинақтау бөліктерінің массасы ____________________________________________________________________

Кранның көлік жағдайындағы массасы __________________________________

2.13. Жүріс доңғалағының рельске деген есептік жүктемесі, кН (тс) ____________________________________________________________________

2.14. Көлік жағдайындағы шассилердің біліктерінің негізге деген жүктемесі


Кранның орындалуы

Жүкетмесі, кН (тс)

жалпы

алдыңғы

білігініңартқы білігінің
2.15. Топыраққа орташа меншікті қысым, Па (шынжыр табанды крандар үшін)

_______________________________________________________________
2.16. Қажеті бойынша басқа да мәліметтер (мысалы, металл жөнінде мәліметтер, балласт сызулары және басқалар) ___________________________
3. Жинақтау тораптары мен бөлшектерінің техникалық мәліметтері мен сипаттамалары
3.1. Күш қондырғылары мен механизмдердің қозғалтқыштары

3.1.1. Ішкі жану қозғалтқыштары (өлшемдердің теңіз деңгейіндегі мәні);

арналуы ___________________________________________________________

типі мен шартты белгісі ______________________________________________

номиналдық қуаттылығы, кВт (л. с.) ____________________________________

айналу жиілігі, рад/с (айн/мин) ________________________________________

барынша айналатын сәт, Н·м (кгс·м) ____________________________________

айналу жиілігі рад/с (об/мин)___________________________________________

отынның меншікті шығыны, г/кВ·ч______________________________________

іске қосу құралы: типі және шартты белгісі ______________________________

қуаттылығы, кВт (л. с.)________________________________________________

әуе фильтрі, тип______________________________________________________

отын багының сыйымдылығы, л________________________________________

аккумуляторлық батареялар: типі және шартты белгісі ____________________

кернеуі, Р___________________________________________________________

номиналдық сыйымдылығы, Ф _________________________________________

саны________________________________________________________________

кранның бір сағат жұмысына энергияның меншікті шығысы, кВт·ч/ч ____________________________________________________________________

қозғалтқышты трансмиссиямен меншікті қосу:

типі ________________________________________________________________

белгісі ______________________________________________________________

мото сағаттың санаушысы, белгісі ______________________________________3.12. Генераторлар мен электр қозғалтқыштар


Өлшемдері

Күш құралдарының электр қозғалтқыштары

Генераторлар

Механизм жетегінің электр қозғалтқыштары

Арналуы (қозғалтқыш орнатылған механизм)


Типі мен шартты белгісі


Тоқтың түрі


Кернеу, В


Номиналдық тоқ, А


Жиілік, Гц


Номиналдық қуаттылық, кВт


Айналу жиілігі, рад/с (айн/мин) ПВ, % за 10 мин


Орындалуы (қалыпты, дымқылдан қорғалған, жарылыс, өрттен қорғалған, теңіз және тағы басқа)


МСТ 17494 бойынша қорғау дәрежесі


Қозғалтқышты трансмиссиямен қосу түрі:


атауы


типі және белгісі

3.1.3. Электр қозғалтқыштардың жиынтық номиналдық қуаттылығы, кВт_________________________________________________________________


3.1.4. гидро сораптар мен гидро моторлар


Өлшемдер

Гидро сораптар

Гидро моторлар

Арналуы

 

 

Саны

 

 

Типі мен шартты белгісі

 

 

Шекті сәт, Н·м (гидро мотор үшін)

 

 

Номиналдық тұтынатын қуаттылық, кВт (гидросораптар үшін)

 

 

жұмыс сұйықтығының номиналдық қысымы-қысымды ұлғайту, Па (кгс/см2)

 

 

Номиналдық өнімділік (шығыс), л/мин

 

 

Айналу жиілігі, рад/с (айн/мин)

 

 

Айналымның бағыты

 

 

3.1.5. Гидроцилиндірлер:

арналуы ____________________________________________________________

саны_______________________________________________________________

типі мен шартты белгісі ______________________________________________

цилиндрдің диаметрі, мм _____________________________________________

піспектің жүрісі, м_ __________________________________________________

күш салу, кН (тс)_____________________________________________________

жұмыс сұйықтығының номиналдық қысымы-қысымды ұлғайту, Па (кгс/см2)_________________________________________________________________________

сұйықтықтың маркасы ________________________________________________

3.2. Үлгілер ____________________________________________________
3.2.1. Электрлік түбегейлі үлгі
Үлгіге арналған орын
3.2.1.1. Электр жабдығы элементтерінің тізімі


Үлгі бойынша белгі

Атауы мен қысқа техникалық сипаттама

Типі

Саны

Ескерту

 
3.2.1.2. Электр монтаждық сызбалар


Электр монтаждық сызбаға арналған орын
3.2.2. Гидравликалық түбегейлі үлгі
Үлгіге арналған орын
3.2.2.1. Гидрожабдықтау элементтерінің тізімі


Үлгі бойынша белгілеу

Атауы мен қысқа техникалық сипаттамасы

Типі

Саны

Ескерту3.2.3. Пневматикалық түбегейлі үлгі


Үлгіге арналған орын
3.2.3.1. Пневможабдықтау элементтерінің тізімі


Үлгі бойынша белгілеу

Атауы мен қысқа техникалық сипаттамасы

Типі

Саны

Ескерту3.2.4. Кинематикалық үлгі (тізімі кестеге спецификация ретінде рәсімделетін кинематикалық үлгіде ішпекті орнату үлгісі көрсетіледі)

Үлгіге арналған орын
3.2.4.1. Тісті берулердің сипаттамасы


Үлгі бойынша шептің нөмірі

Сызба бойынша белгілеу

Бөлшектердің атаулары

Модуль, мм

Тістек саны

Материал, маркасы

Термоөңдеу (тістектерінің

қуаттылығы)
3.2.4.2. Шынжырлы берілімдер жұлдызшаларының сипаттамасы
Үлгі бойынша шептің нөмірі

Сызба бойынша белгілеу

Бөлшектердің атаулары

Модуль, мм

Тістектер

дің саны


Материал, маркасы

Термоөңдеу (тістектері

нің


қуаттылығы)

3.2.4.3. Редукторларды сипаттамасы
Үлгідегі шептің нөмірі

Атауы, типі

Сызба бойынша белгілеу

Беріліс саны

3.2.4.4. Тежеуіштердің сипаттамасы:

Тежеуіш орнатылған механизм _______________________________________

Тежеуіштер саны __________________________________________________

типі, жүйесі (автоматты, басқарылатын, қалыпты ашық немесе жабық, құдықты, дөңгелек және тағы басқа) ___________________________________

тежеуіш шкифтің, дисктің диаметрі, мм _______________________________

тежеуіш қорының коэффициенті:

жүк көтергіш біліктің _______________________________________________

жебелі біліктің _____________________________________________________

тежеуіштің жетегі:

типі ______________________________________________________________

күш салу, Н _______________________________________________________

атқарушы органның жүрісі, мм_______________________________________

механизмнің тежеу жолы ___________________________________________
3.2.5. Арқандардың және шынжырлардың запасовкасы мен сипаттама үлгілері (басты және көмекші көтерудің жүк көтергіш полиспасттарын запасовкалау, жебені көтеру полиспасттарының, шынжыр табанның үлгісі және басқалары; үлгілерді дабылдардың, блоктардың және арқандар мен шынжырларды бекіту әдістері көрсетіледі)

Үлгіге арналған орын

3.2.5.1. Арқандардың сипаттамасы (арқанды жасаушының сертификатындағы мәліметтер бойынша толтырылады): арқанның арналуы (басты, көмекші, жебелі көтерудің.)

___________________________________________________________________

Арқанның құрылысы мен стандарттың белгіленуі ________________________

диаметрі, мм ________________________________________________________

ұзындығы, м ________________________________________________________

сымдардың үзілуге уақытша қарсылығы, Н/мм2 __________________________

арқанның жалпы үзілу күші, Н ________________________________________

арқанның есептік тартылуы, Н_________________________________________

пайдалану коэффициенті (мықтылық қорының коэффициенті):

есептілік____________________________________________________________

нормативтік_________________________________________________________

сымның бетін жабу (ож, ж, с по МСТ)


3.2.5.2. Шынжырлардың сипаттамасы (шынжырларды шығарушы кәсіпорынның сертификаттары бойынша толтырылады):

Шынжырдың арналуы мен үлгіде белгіленуі _____________________________

Шынжырдың құрылысы мен стандарттың белгілеу ________________________

Үзбенің диаметрі немесе шығыршақ диаметрі (калибрі), мм_________________

Шынжыр қадамы, мм _________________________________________________

Шынжырдың ұзындығы, мм ___________________________________________

Шынжырдың үзілу күші, кН ___________________________________________

Есептік тарту, кН ____________________________________________________

Мықтылық қорының коэффициенті:

есептілік ___________________________________________________________

нормативтік_________________________________________________________

3.3. Жүк алғыш органдар (жүк алғыш органды шығаратын кәсіпорынның сертификаттары бойынша толтырылады)


3.3.1. Ілгектер:

механизмдер ___________________________________________________

типі (бір мүйізді, екі мүйізді, соғылған, илемді және тағы басқа)

_______________________________________________________________

Стандарт бойынша ілгекті әзірлеу нөмірі және стандартты белгісі

_______________________________________________________________

Номиналдық жүк көтергіштігі, т ___________________________________

Зауыт нөмірі (сертификат, шығарылған жылы) _______________________

Кранды шығарушы кәсіпорынның ОТК таңбасының бейнесі

_______________________________________________________________


3.3.2. Грейферлер:

типі ___________________________________________________________

шөміштің сыйымдылығы, м3 ______________________________________

грейфер ауытқуларына арналған материалдар түрі мен олардың барынша үйілген массасы, кН/м3 (тс/м3).

_______________________________________________________________

Грейфердің массасы, т ___________________________________________

Көсіп алу материалдың массасы, т_________________________________

зауыт нөмірі ____________________________________________________

ОТК таңбасының бейнесі _________________________________________
3.3.3. Жүк электр магниттері:

типі ___________________________________________________________

қоректендіру тоғының көзі:

типі ___________________________________________________________

қуаттылығы, кВт ________________________________________________

қоректендіретін тоқ:

тоқтың түрі_____________________________________________________

кернеу, В_______________________________________________________

электр магниттің массасы, т_______________________________________

көтеру күші, кН (тс)______________________________________________

материалдарды көтергенде:

жоңқалар _______________________________________________________

металлолом _____________________________________________________

шойын кесектер________________________________________________

көтерілетін жүктің барынша температурасы, С _____________________

зауыт нөмірі ___________________________________________________

ОТК таңбасының бейнесі ________________________________________

3.3.4. Басқа жүк алғыш органдар (спредерлер, автоматты алғыштар және басқалар).


3.4. Құралдар, қауіпсіздік құрылғылары мен сигнализаторлар.

Сақтандырғыш құралдары

3.4.1. Ақырғы ажыратқыштар*


Типі:

тетікті шпиндельді және тағы басқа (электр шынжыры)Ажыратқыш функционалды түрде байланысқан механизм (орнату орны)

Кранның жүк алғыш органдарынан қашықтығыы, қозғалтқышты ажыратқан сәтіндегі қол арбаға дейін (м, бұршақ, айналымдар және тағы басқа)

Бұғаттау

Саны

Түбегейлі электр үлгісіндегі шеп нөміріЖебелі өзі жүретін крандар үшін кесте кранмен жеткізілетін жұмыс жабдығының барлық түрлері мен орындалулары ескеріліп толтырылады.
3.4.2. Жүк көтергіштікті шектеуіш:

Шектеуішпен ажыратылатын механизмдер __________________________

белгілеу (маркасы, типі, модификациясы) және зауыт нөмірі ___________

жүйе __________________________________________________________

барынша асырма жүктемеде, ______________________________________

шектеуіш іске қосылады, % _______________________________________

дыбыс, жарық, сақтандыратын сигнализациясының болуы _____________

сақтандыратын сигнализацияны іске қосатын асырмалы жүктеме


3.4.3. Қауіпсіздік түйісулер


Орнату орны (кабина, шығарылатын басқару пульты, раманың жүріс флюгері және тағы басқа)

Типі

Арналуы

Түбегейлі электр үлгісіндегі шептің нөмірі
3.4.4. Тіреуіштері мен буферлері:

механизмдері ___________________________________________________

шектеулі қозғалыс _______________________________________________

тіреуіштер:

құрылыс (қатты, серіппе, гидравликалық және басқа)

_______________________________________________________________

Барынша жүріс, мм ______________________________________________

(серіппе гидравликалық және басқа жылжымалы құрылыстар үшін)

Орнату орны ____________________________________________________

буферлер:

құрылыс (қатты, серіппе, гидравликалық және басқа)

_______________________________________________________________

Барынша жүріс, мм ______________________________________________

(серіппе гидравликалық және басқа жылжымалы құрылыстар үшін)
3.4.5. Басқа сақтандыру құрылғылары


Атауы

Типі, маркасы, жетек әдісі

Арналуы

КҚҚ (қауіпті кернеуден кранның қорғалу құрылғысы)Анемометр (желдің сигнализаторы)Айдап әкетуге қарсы құрылғыларТұрақ тежеуішіШынжыр табанды қол арбаларының бекіткішіТіреуіш кранның ауытқу шектеуішіБасқа сақтандыру құрылғылары


3.4.6. Көрсеткіштер
Атауы

Типі

Арналуы

Жүк көтергіштігі мен ұшып шығу көрсеткішіКранның көлбеуінің көрсеткішіКранның жүк алғыш органына деген жүктеменің көрсеткішіАқпараттық арналуы бар басқа көрсеткіштер3.4.7. Дабыл беруші және сөйлесу құрылғылары


Атауы

Типі, белгісі, орнатылу жүйесі

Арналуы,іске қосылу шарттары

Радиостанция

 

 

Дыбыс сигналы

 

 

Габариттік жарық сигнализациясы

 

 

Басқа құрылғылар

 

 

3.5. Кабиналар:

орналасу орны _________________________________________________

арналуы ______________________________________________________

типі, құрылыстық орындауы (ашық, жабық және тағы басқа)

______________________________________________________________

орындар саны__________________________________________________

типі, шынылау сипаттамасы______________________________________

оқшаулау сипаттамасы (термо-, дыбыс оқшаулануы және тағы басқа) ___

кабинада микроклиматты жасау жүйесінің сипаттамасы

(вентиляция, жылыту, салқындату және тағы басқа)__________________

креслоның сипаттамасы _________________________________________

басқа жабдықтар (шыны тазартқыштар, өрт сөндіргіштер және тағы басқа)
3.6. Кранның металл құрылыстарының негізгі элементтерінің металлы туралы мәліметтер

(материалды шығарушы кәсіпорынның сертификаттары бойынша толтырылады)
Атауы мен бұрыштардың және элементтерінің атаулары мен белгілері

Түрі, металл прокатының қалыңдығы, стандарт

Материалдың маркасы, категориясы, тобы, мықтылық классы

Материал маркасының стандарты

Сертификат нөмірі

 

 

 

 

 Каталог: laws -> law -> nnic -> 0802
0802 -> Бағдарламасын пайдалану жөніндегі әдістемелік ұсыныстар Кіріспе
0802 -> Жерасты амалымен жұмыстар жүргізу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
0802 -> Өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындағы нормативтік актіні бекіту туралы «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы»
0802 -> Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1-тарау. Жалпы талаптар
0802 -> Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар
0802 -> Мұнай базаларын және автомобильдерге жанар-жағармай құю станцияларын пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
0802 -> Жоғарғы белсенді заттарды пайдаланатын жұмыстарға әдістемелік ұсынымдар
0802 -> 1-тарау. Негізгі талаптар Жалпы талаптар
0802 -> Карьерлердегі беткейлердің, кертпештер қиябеттерінің, үйінділердегі деформацияларын бақылау және олардың орнықтылығын қамтамасыз ету шараларын әзірлеу бойынша нұсқаулар
0802 -> Сорғылық-компрессорлық құбырларды және құбыр өткізгіштерді парафин қабаттарынан тазалау бойынша әдістемелік ұсынымдар


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет