Жұмыс бағдарламасы 2013 ж бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірлендіДата19.06.2016
өлшемі186.27 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Агротехнология кафедрасы

Сәндік бау-бақша шаруашылығы пәнінен

5В080100 Агрономия

мамандығының студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарЖұмыс оқу бағдарламасын

бекіту парағы
ПМУ ҰС Н 7.18.4/17


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

2013 ж. «___»____________Құрастырушы:___________ а/ш.ғ.д.профессор Арыстангулов С.С

Агротехнология кафедрасы
Сәндік бау-бақша шаруашылығы пәнінен
5В080100 Агрономия мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы «____» ________2013 ж. бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды 2013ж. «___» _______ №___ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі___________К.М. Мухаметкаримов2013ж. «___»_______

Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2013ж. «___» ______ №___ Хаттама

ОӘК төрағасы____________К. К. Сейтханова 2013ж. «____»_______

ОӘБбастығы_____________Е.Н. Жуманкулова2013ж. «____»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2013 ж. «____»___________№ _____ Хаттама

1.Оқу пәнінің паспорты.
Пәннің аты: Сәндік бау-бақша шаруашылығы

Элективті компонент пәні
Кредиттер саны және оқыту мерзімі.

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3

Семестр: 6Барлық аудиториялық сабақтар – 45 сағат

Дәрістер – 15 сағат

Тәжірибелік/семинарлық сабақтар- 30 сағат

СӨЖ – 90 сағат

Соның ішінде СӨЖМ – 22,5 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат


Бақылау формасы

Емтихан – 6 семестрдеПререквизиттер: жидек шаруашылығы, жеміс дақылдары отырғызу материалдарын өндіру

Постреквизиттер: Егіншілік, өсімдік шаруашылығы, мал азығын өндіру
2. Пән, мақсаты мен міндеті

Пән – Сәндік бау-бақша шаруашылығы курсты оқыту арқылы пәннің бөлімдерімен танысу, онда сәндік жасыл желектерді жоспарлау, салу және күту шараларын игеру.

Пәнді оқыту мақсаты–Сәндік бағыттағы бақшаруашылығын жасау және оны күтін-баптау шараларын оқып үйрену.

Пәнді оқыту міндеті –Негізгі міндеттеріне халықтың тұрмысын және еңбек жағдайларын жақсарту. Сәндік өсімдіктердің (ағаштар, бұгалар, гүлдер) қала мен ауылды абаттандыруға қажеттілігін түсіну.
3. Сабаққа, білімге, тәжірибеге мен тиянақтылыққа деген талап

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер хабардар болуы керек: сәндік бақ шаруашылығында қолданылатын негізгі ойлақтар түрлерді пайдалану, бақ жасау принциптерін және оны күтудің кещенді шараларын қарастыру.Білу керек:

 • Сәндік бау-бақша шаруашылығын жоспарлау, өсімдіктерді отырғызуға жер телімдерін дайындау, ағаш түрлеріне. жасына, тәсіліне және қоршаған орта жағдайына байланысты білікті отырғызу, күтіп-баптау шараларын ұйымдастыру;

 • дағды қалыптастыру:

 • Сәндік бау-бақша шаруашылығы салуға дағдылану, бақ салу принциптерін және онда жүргізілетін агротехникалық шаралар кешенді жүргізу.

Жасай білу керек :

 • Сәндік бау-бақша шаруашылығында күтіп – бапттау шараларын ұйымдастыру

 • Тәжірибелік дағдылану:

 • Сәндік бау-бақша шаруашылығы жоспарлау, өсімдіктерді отырғызуға жер тәлімін дайындау.

 • Компонентті болу:

 • қалалармен ауылдарды абаттандыру мақсатында сәндік өсімдіктерді пайдалану


4 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары

Сабақтың түріне байланысты академиялық сағаттарды бөлу


п/п

Тақырыптың атауы

Сабақтың түріне байланысты аудиториялық сағаттардың саны

СӨЖ

Дәрістер

Тәжіри-

белік (семи-

нарлық)

Барлығы


Соның ішінде СӨЖМ

1

Қазіргі қалалар мен ауылдар құрылым дарында сәндік бау-бақша шаруашылығы орны және ролі

2

4

10

3

2

Бақ жасауды жобалау және дайындық жұмыстары

2

4

10

3

3

Өсімдік отырғызуға топырақ дайындау

2

4

12

3

4

Ағаштар мен бұталар отырғызу

2

4

12

3

5

Ағаштар және бұталар ассортименті

2

4

12

3

6

Сәндік бау-бақша шаруашылығы күтіп -баптау

2

4

12

3

7

Гүлдер мен газондарды және күтіп -баптау

2

4

12

3

8

Бақша шаруашылығы инфрақұрылымы

1

2

12

1,5
Барлығы 135 (3кредит)

15

30

90

22,5Дәрістік сабақтардың мазмұны:

1-дәріс

Сәндік бақ шаруашылығының Қазақстандағы, ТМД және шет елдердегі даму тарихы.

Жоспар:


1.Қазақстандағы сәндік бақ шаруашылығы.

 1. ТМД елдеріндегі сәндік өсімдіктер шаруашылығының қысөаша тарихы.

 2. Шет мемлекеттердегі сәнді өсімдіктер шаруашылығы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

   1. Рубцов Л.И Проектирование садов и парков: Учеб.посебие для техникумов -3-е изд., доп. И перераб. -М. Стройиздат, 1979-184с.

   2. Сушков К.А Цветоводство- Адма-Ата:изд Академии наук Каз ССР 1954-224с.

   3. Бессчетнов П.П Голощапов Г.В Садово- парковое строительство Казакстана.- Алма- Ата: Кайнар, 1988-224с.


2.3- дәріс

Көкжелектердің маңызы мен принцптері.

Жоспар:

1. Сәндік бақ шаруашылығының маңызы.2. Сәндік бақ шаруашылығының принцптері.
Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Якушев В.И Шевченко В.В Плодоводство с основами декаративного садоводства .- М.Колос 1980-270с.

2. Садоводство и цветоводство /Под.ред В.В Фауставо.- М.Колос. 1983-335с.

Бессчетнов П.П Голощапов Г.В Садово- парковое строительство Казакстана.- Алма- Ата: Кайнар, 1988-224с.


4.5-дәріс

Сәндік өсімдіктер және оларды көкжелектендіру құрылысында пайдалану.

Жоспар:


1.Сәндік өсімдіктердің топтасуы.

2. Бақ-парк шаруашылығының қызметі.


Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Якушев В.И Шевченко В.В Плодоводство с основами декаративного садоводства .- М.Колос 1980-270с.

2. Садоводство и цветоводство /Под.ред В.В Фауставо.- М.Колос. 1983-335с.

3. Бессчетнов П.П Голощапов Г.В Садово- парковое строительство Казакстана.- Алма- Ата: Кайнар, 1988-224с.6.7-дәріс

Жасыл желектердің негізгі түрлері және сәндік үлгілері

Жоспар:


  1. Жасыл желектердің негізгі түрлері.

  2. Негізгі сәндік үлгілер (стильдер.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Якушев В.И Шевченко В.В Плодоводство с основами декаративного садоводства .- М.Колос 1980-270с.

2. Садоводство и цветоводство /Под.ред В.В Фауставо.- М.Колос. 1983-335с.

Бессчетнов П.П Голощапов Г.В Садово- парковое строительство Казакстана.- Алма- Ата: Кайнар, 1988-224с.
8-дәріс

Көгал типтері. Олардың құрылысы және гүлзарлар мен гүлді егістер.

Жоспар:


1. Көгал типтері мен олардың құрылысы.

2. Гүлзарлар мен гүлді егістер.Ұсынылатын әдебиеттер:

1.Якушев В.И Шевченко В.В Плодоводство с основами декаративного

садоводство .- М.Колос 1980-270с.

2.Садоводства и цветоводство /Под.ред В.В Фауставо.- М.Колос. 1983-

335с

3.Бессчетнов П.П Голощапов Г.В Садово- парковое строительствоКазакстана.- Алма- Ата: Кайнар, 1988-224с.

9.10.- дәріс.

Ағаштар мен бұтатектес өсімдңктердің жіктелуі.

Жоспар:


1. Ағаштар мен бұталарды биологиялық ерекшеліктеріне қарай топтастыру.

2. Ағаштар мен бұталарды қсу күшіне байланысты топтастыру.

3. Ағаштарды бөрікбасы пішініне қарай жіктеу.
Ұсынылатын әдебиеттер:

1.Якушев В.И Шевченко В.В Плодоводство с основами декаративного

садоводство .- М.Колос 1980-270с.

2.Садоводство и цветоводство /Под.ред В.В Фауставо.- М.Колос. 1983

335с.

3.Бессчетнов П.П Голощапов Г.В Садово- парковое строительствоКазакстана.- Алма- Ата: Кайнар, 1988-224с.
11.12-дәріс

Ағаштар мен бұта өсімдіктерін отырғызудың негізгі типтері және олардың сипаттамасы.

Жоспар:

  1. Ағаштар мен бұта өсімдіктерін отырғызудың негізгі типтері және олардың сипаттамасы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1.Якушев В.И Шевченко В.В Плодоводство с основами декаративного садоводства .- М.Колос 1980-270с.

2. Садоводство и цветоводство /Под.ред В.В Фауставо.- М.Колос. 1983-335с.

3.Бессчетнов П.П Голощапов Г.В Садово- парковое строительство Казакстана.- Алма- Ата: Кайнар, 1988-224с.

4. Боговая И.О Теодоронский В.С Озеленение населенных мест- М.Агропром 1990г

5. Голощапов С.В и др Озеленение жилой застройки- Алматы, Аргу,1997.

13.14-дәріс

Ашық (қорғалмаған) танаптарда өсірілетін гүл өсімдіктерінің өндірістік сипаттамасы мен көбейтілу тәсілі.

Жоспар:


 1. Біржылдық гүл өсімдіктерінің сипаттамасы мен көбейтілуі.

 2. Екі жылдықтардың сипаттамасы мен көбейту жолдары.

 3. Көпжылдықтарды сипатттау және көбейту.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1.Якушев В.И Шевченко В.В Плодоводство с основами декаративного садоводства .- М.Колос 1980-270с.

2.Чувикова А.А Попатов С.П Коваль А.А Черных Т.Г Учебная книга цветовода -М: Колос 1977-240с

3.Гладкий Н.П Декаративное цветоводство на присадебном участке Справочная книга -Л.Колос 1977-240с.

4.Висящева Л.В Соколова Г.А Промышленое цветоводство -М:Агропром 1991 г

5. Потапов С.П Практикум по цветоводству М. Колос 1984 г.


15-дәріс

Гүлдермен көмкеру үшін өсімдіктер таңдау және бақ парк егістерін отырғызу.

Жоспар:


 1. Гүл өсімдіктерін көкжелектерге орналастыру.

 2. Бақ парк егістерін көкжелектерге орналастыру.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1.Якушев В.И Шевченко В.В Плодоводство с основами декаративного садоводства .- М.Колос 1980-270с.

2.Чувикова А.А Попатов С.П Коваль А.А Черных Т.Г Учебная книга цветовода -М: Колос 1977-240с

3.Гладкий Н.П Декаративное цветоводство на присадебном участке Справочная книга -Л.Колос 1977-240с.

4.Висящева Л.В Соколова Г.А Промышленое цветоводство -М:Агропром 1991 г

5. Потапов С.П Практикум по цветоводству М. Колос 1984 г.

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны.

1.тәжірибелік сабақ.

Такырып.

Көкжелектенірудің жобасын құру және қаладағы жүйесін құру техниалық жобаның негіздерімен таныстыру .

Тапсырма.

Оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулар бойынша тақырыппен танысып мазмұнын жазу.

Қаланы көкжелектендіру жүйесінің сызбасын сызу.
2.тәжірибелік сабақ.

Такырып.

Көкжелектеніру құрылысы жобасының техникалық бөлімі.

Тапсырма.

Оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулар бойынша тақырыппен танысып мазмұнын жазу.

Елдімекендерді көкжелектендіруде қажет болатын негізгі құжаттарды талқылау.


3.4.тәжірибелік сабақ.

Такырып.

Тұрғын аумақтың құрылымы және көкжелектендіруге қойылатын талаптар.

Тапсырма.

Оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулар бойынша тақырыппен танысып мазмұнын жазу

Тұрғын аумақтың құрылымы және көкжелектендіруге қойылатын талаптар мен жабдықтау мәселелерін талдау.

Әдебиеттер

1. Искусство архитектурного-ландшафного дизайна/под общей редакцией Потаева Г.А Роствон/: Д Феникс 2008-217с

5.тәжірибелік сабақ.

Такырып.

Тұрғын ауданды көкжелектендіру құрылымы.

Тапсырма.

Оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулар бойынша тақырыппен танысып мазмұнын жазу

Тұрындарға мәдени тұрмыстық қызмет көрсетудің және ауданды көкжелектендірудің үлгілерін сызу.

Әдебиеттер 1. Боговая И.О Теодоронский В.С Озеленение жилой застройки Учеб.посебие для вузов Казгосагру Алматы. 1997-53-58с

 2. Голощапов Г.В, Байзаков С.В, Бессчетнов П.П Озеленение жилой застройки Учеб.посебие для вузов Казгосагру Алматы. 1997-208с


6.7.тәжірибелік сабақ.

Такырып.


Тұрғын үйді және ауланы көкжелектендіру

Тапсырма.

1. Оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулар бойынша тақырыппен танысып мазмұнын жазу

2.Тұрғын ауланы және учаскені көкжелектендірудің маңызы мен сызбасын сипаттау. 1. Үй маңайындағы учаскеге өсімдіктермен гүлзарларды орналастыру

 2. Тұрғын үйлер маңындағы дмалым бақтарын ұйымдастыру

 3. Тұрғын аумақта орналасқан негізгі аймақтар

 4. Әдебиеттер

1.Боговая И.О Боговая И.О Теодоронский В.С Озеленение жилой застройки Учеб.посебие для вузов- Агропромиздат 1990

2.Голощапов Г.В, Байзаков С.В, Бессчетнов П.П Озеленение жилой застройки Учеб.посебие для вузов Казгосагру Алматы. 1997-208с8.тәжірибелік сабақ.

Такырып.

Бала бақша ауласын жобалау және көкжелектендіру.

Тапсырма.

Оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулар бойынша тақырыппен танысып мазмұнын жазу

Балалар сәби бақшасының сиымдылығына қарай аумағын жобалау мен көкжелектендіру үлгілерін сызу

Әдебиеттер

1.Боговая И.О Боговая И.О Теодоронский В.С Озеленение жилой застройки Учеб.посебие для вузов- Агропромиздат 1990
9.10.тәжірибелік сабақ.

Такырып.


Мектеп ауласын жобалау мен көкжелектендіру

Тапсырма.

Оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулар бойынша тақырыппен танысып мазмұнын жазу

Мектеп ауласын ұйымдастыру мен көкжелектендіру жобасын құру үлгісін сызу

Әдебиеттер

1.Боговая И.О Боговая И.О Теодоронский В.С Озеленение жилой застройки Учеб.посебие для вузов- Агропромиздат 1990

2. Декаративное садоводство/Под ред Н.В Агафона-М: Колос 2003-с 262-264.
11.тәжірибелік сабақ.

Такырып.


Жоғарғы оқу орындары аумағын ұйымдастыру және көкжелектендіру

Тапсырма.

Оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулар бойынша тақырыппен танысып мазмұнын жазу

Жоғарғы оқу орындары аумағын ұйымдастыру және көкжелектендіру жобасын құру үлгісін сызу

Әдебиеттер

1.Боговая И.О Боговая И.О Теодоронский В.С Озеленение жилой застройки Учеб.посебие для вузов- Агропромиздат 1990

2. Декаративное садоводство/Под ред Н.В Агафона-М: Колос 2003-с 262-264.
12.тәжірибелік сабақ.

Такырып.


Аурухана аумағын ұйымдастыру және көкжелектендіру

Тапсырма.

Оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулар бойынша тақырыппен танысып мазмұнын жазу

Аурухана аумағын ұйымдастыру және көкжелектендіру жобасын құру үлгісін сызу

Әдебиеттер

1.Боговая И.О Боговая И.О Теодоронский В.С Озеленение жилой застройки Учеб.посебие для вузов- Агропромиздат 1990

2. Декаративное садоводство/Под ред Н.В Агафона-М: Колос 2003-с 262-264.
13.тәжірибелік сабақ.

Такырып.


Мәдениет- тұрмысқа арналған мекемелердің учаскелерін жабдықтау және көкжелектендіру

Тапсырма.

Оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулар бойынша тақырыппен танысып мазмұнын жазу

Мәдениет- тұрмысқа арналған мекемелердің учаскелерін жабдықтау және көкжелектендіру үлгісін сызу.

Әдебиеттер

1.Боговая И.О Боговая И.О Теодоронский В.С Озеленение жилой застройки Учеб.посебие для вузов- Агропромиздат 1990

2. Декаративное садоводство/Под ред Н.В Агафона-М: Колос 2003-с 262-264.
14.тәжірибелік сабақ.

Такырып.


Көкжелектерде пайдаланатын негізгі ағаштар мен бұталардың сәндік сипаттамасы

Тапсырма.

1.Ағаш бөрікбасының пішінімен танысып суретін салу.

2.Студент сабақта ағаштар мен бұталардың сәндік көрсеткіштерін және көкжелектендіруге пайдалануын зерттеу

3.Берілген кесте бойынша ағаштар мен бұталардың белгілерін анықтау

Әдебиеттер

1. Үкибасов О.А 050801-Агрономия, 050809- Жеміс-көкөніс шаруашылығы мамандықтарына « Сәндік бақ шаруашылығы » пәнінен оқылатын дәріс жинағы Алматы-2008 38б

2.Голощапов Г.В., Байзаков С.Б., Бессчетнов П.П. Озеленение жилой застройки. Алматы, 2010.

3. Бессчетнов П.П Голощапов Г.В Садово- парковое строительство Казакстана.- Алма- Ата: Кайнар, 1988-224с.
15.тәжірибелік сабақ.

Такырып.

Көпшілік пайдаланатын көкжелек нысандары (обьектілер)

Тапсырмалар

1.Қалада немесе елді мекенде орналасқан көпшілік пайдаланатын көкжелек нысандарын, әдістеме және әдебиеттер бойынша оқып талдау

Әдебиеттер

1. Үкибасов О.А 050801-Агрономия, 050809- Жеміс-көкөніс шаруашылығы мамандықтарына « Сәндік бақ шаруашылығы » пәнінен оқылатын дәріс жинағы Алматы-2008 38б

2.Голощапов Г.В., Байзаков С.Б., Бессчетнов П.П. Озеленение жилой застройки. Алматы, 2010.

3. Бессчетнов П.П Голощапов Г.В Садово- парковое строительство Казакстана.- Алма- Ата: Кайнар, 1988-224с.


Өздігінен орындалатын сабақтар тақырыптары (СӨЖ-90 сағат)
Тақырыптар

Сағаттар саны

Әдебиеттер

1

Сәндік қылқан жапырақты ағаштар(түрлері сипаттама орны)

10

.Голощапов Г.В., Байзаков С.Б., Бессчетнов П.П. Озеленение жилой застройки. Алматы, 2010.

2

Сәндік жалпақ жапырақты ағаштар ( түрлері сипаттама орны)

10

Якушев В.И Шевченко В.В Плодоводство с основами декаративного садоводства .- М.Колос 1980-270с.

3

Әдемі гүлдейтін ағаштар

5

Үкибасов О.А 050801-Агрономия, 050809- Жеміс-көкөніс шаруашылығы мамандықтарына « Сәндік бақ шаруашылығы » пәнінен оқылатын дәріс жинағы Алматы-2008 38б

4

Биологиялық ерекшеліктері айрықша ағаштар

5

Боговая И.О Боговая И.О Теодоронский В.С Озеленение жилой застройки Учеб.посебие для вузов- Агропромиздат 1990

5

Ауылдық жерлердегі әкімшілік ғимараттары және тұрғын үйлерді көгалдандыру.

5

Бессчетнов П.П Голощапов Г.В Садово- парковое строительство Казакстана.- Алма- Ата: Кайнар, 1988-224с.

6

Бақ топырақтары және топырақ қоспалары. Оларды жақсарту.

5

Үкибасов О.А 050801-Агрономия, 050809- Жеміс-көкөніс шаруашылығы мамандықтарына « Сәндік бақ шаруашылығы » пәнінен оқылатын дәріс жинағы Алматы-2008 38б

7

Мектеп жанындағы жер телімдерін безендіру

5

Боговая И.О Боговая И.О Теодоронский В.С Озеленение жилой застройки Учеб.посебие для вузов- Агропромиздат 1990

8

Қала кварталдары мен мөлтек аудандарды бақтарды ( Павлодар қаласынегізінен)

5

Декаративное садоводство/Под ред Н.В Агафона-М: Колос 2003-с 262-264.

9

Бақ безендіру элементтері ( жолдар террастар т.б)

5
10

Гүл жәшіктері мен құмыралыры. Гозандар мен гозондық өсімдіктер.

5

Бессчетнов П.П Голощапов Г.В Садово- парковое строительство Казакстана.- Алма- Ата: Кайнар, 1988-224с.

11

Раушан гүлдер ( бір және екі жылдық) безендіру

5

Искусство архитектурного-ландшафного дизайна/под общей редакцией Потаева Г.А Роствон/: Д Феникс 2008-217с

12

Сәндік бұталар (түрлері сипаттама орны )

5

Декаративное садоводство/Под ред Н.В Агафона-М: Колос 2003-с 262-264.

13

Көпжылдық гүлдер (қысқа төзімді төзімсіз)

5

Искусство архитектурного-ландшафного дизайна/под общей редакцией Потаева Г.А Роствон/: Д Феникс 2008-217с

14

Бір және екі жылдық гүлдер

5

Боговая И.О Боговая И.О Теодоронский В.С Озеленение жилой застройки Учеб.посебие для вузов- Агропромиздат 1990

15

Жеміс және бақ парк бұталары ( түрлері бағыттары сапаттары)

5

Декаративное садоводство/Под ред Н.В Агафона-М: Колос 2003-с 262-264.

16

Тау ландшафтарына тасты бақтарға арналған бұталары.

5

Бессчетнов П.П Голощапов Г.В Садово- парковое строительство Казакстана.- Алма- Ата: Кайнар, 1988-224с.


10.Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Голощапов Г.В., Байзаков С.Б., Бессчетнов П.П. Озеленение жилой застройки. Алматы, 2010.

 2. Титчмарш А. Технология садоводства. М.: Мир, 2008.

 3. Үкібаев О.А. «Сәндік бау-бақша шаруашылығы», пәнінен дәрәстер жинағы. Алматы, 2008

 4. Үкібаев О.А., Жумадилова Г.Б. «Сәндік бау-бақша шаруашылығы» пәнінен зертханалық және тәжирибе сабақтарды өткізуге арналған оқу құралы. Алматы, 2012, 82 б.

Қосымша :

 1. Базилевская Н.А. и др. Многолетние цветы открытого грунта. М., МКХ РСФСР, 1963.

 2. Вакуленко В.В. и др. Семеноводство однолетних и двулетних цветочных растений. М.: МКХ РСФСР, 1963.

 3. Голощапов Г.В., Бесчетнов П.П. Садово-парковое строительство Казахстана.- Алматы. Каунар, 1988.

 4. Журнал «Приусадебное хозяйство», Агропромиздат. 2005

 5. Коваль А.А. Розы. М.: МКХ РСФСР, 2003.

 6. Боговая И.О., Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест.- М.: Высшее образование «Агропромиздат», 1990.

11. Лунц Л.Б. Городское зеленое строительство.- М.: Стройиздат, 2004
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет