Жұмыс бағдарламасы «Математикалық талдау. Бір айнымалы функция талдауы»Дата11.06.2016
өлшемі182.77 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы

СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-02.01.20.140/02-2010ПОӘК

Студенттерге арналған пәндердің оқу жұмыс бағдарламасы «Математикалық талдау. Бір айнымалы функция талдауы»01.09.2009 ж. № 2 басылымның орнына 28.12.2009 ж. № 3 басылым


ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«Математикалық талдау. Бір айнымалы функция талдауы»

050602 – «Информатика» мамандығы үшін
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2010

1 ӘЗІРЛЕНГЕН


Құрыстырушы __________ «___»_____________ 200__г.

Нурсултанова Гульзифа Кажиевна, «Жоғары математика» кафедрасының аға оқытушысы


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Жоғары математика» кафедра отырысында
28.12.2009 ж., № 1 хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ А.П.Мұстафаев
2.2 Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
«____» _______________ 200__ж., № ___хаттама.
Төраға ______________ С.Б.Кайсанов
3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлдаған және ұсынылған
«____» _______________ 200__ж., № ___хаттама.
ОӘК төрағасы ______________ А.А.Молдажанова
4 01.09.2009 ж. № 2 басылымның орнына 28.12.2009 ж. № 3 басылым

Мазмұны


 1. Жалпы ережелер……………………………………………………………………….4

 2. Пәндерді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар.............................................5

 3. Курс форматы және саясаты.........................................................................................5

 4. Баға қоюдың саясаты.....................................................................................................5

 5. Пәндердің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу........................6

 6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны..........................................................................................7

 7. Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестелері......................................................8

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер


 • Оқытушының тегi Нурсултанова Г. К. - аға оқытушы

 • Кафедра – Жоғары математика;

 • Ақпарат –1 оқу ғимараты, кабинет № 506

 • Сабақ өткiзу орны – расписание бойынша

 • Пәннiң атауы – Математикалық талдау. Бір айнымалы функция талдауы;

 • Кредит саны – 3;

1.2 Оқу жұмыс жоспарына көшірме (1 кесте):

1 кесте – Оқу жоспарынан көшірмеКурс

Семестр

Кредиттер

ЛК

(сағ)


СПС

(сағ)


ЗТ

(сағ)


СОӨЖ

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылаудың нысаны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

3

15

30
45

45

135

Емтихан


1.3 Пәндердің мазмұнын қысқаша сипаттау

Әртүрлі шаруашылық істерін басқару әдістерін жетілдіру көбінесе экономикалық ғылым мен практикада түрлі математикалық зерттеулер әдістерін кеңінен қолдануға әкеліп отыр. Қазіргі кезеңде күрт дамып келе жатқан есептеу техникасын қарқынды түрде пайдалану математиканы табысты қолдану мүмкіндігін айтарлықтай кеңейтеді.

Математика экономикалық ілімнің көптеген салалар үшін сандық есептеу құралы болып қана қоймай, сонымен қатар, дәл зерттеу әдісі және әртүрлі түсініктер мен проблемаларды бұлжытпай тұжырымдайтын құрал болып отыр. Сондықтан, математикалық білімді қазіргі заманның инженер маманын сапалы дайындау жүйесінің маңызды бір бөлігі деп қарауға болады.

Оқу бағдарламасы инженерлік мамандықтар бойынша жоғары білімді мамандарға математика бойынша мемлекеттік жалпы білім беру стандарты талабына сәйкес құрастырылған.

1.4 Аталмыш курстың мақсаты

- инженерлік есептердің үлгісін жасауға, оны талдауға және қажет болса компьютерлік техникамен шешуге көмегін тигізетін математикалық аппаратты меңгеру;

- студенттердің маман ретінде болашақ қызметітінде орын алатын әртүрлі үрдістер мен құбылыстарды үйренуге және болжам жасауға мүмкіндік беретін математикалық әдістемелерді меңгеруге жәрдемін тигізу;

- инженерлік проблемаларды зерттеуде өздігінен талдау жасай білу шеберлігі мен дағдысын қалыптастыру;

- жұмысын жетілдіру жолында ғылыми ізденске талаптандыруын дамыту;

- әлеументтік-экономикалық өзгерістер кезеғіндегі қойылатын талаптарға сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізгенде студенттердің негізгі практикалық шеберлігін шыңдау

1.5 Пәндерді оқып-білудің негізгі міндеті

- студент өзінің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту;

- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін меңгере білу;

- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында іске асыру деңгейін жету.

1.6 Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:

- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін меңгере білу;

- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында іске асыру деңгейін жету меңгеруі тиіс.

1.7 Курстың пререквизиттері: алгебра, геометрия курстарын білу.

1.8 Курстың постреквизитері: функционалдық анализ, ықтималдық теориясы мен математикалық статистика..
2 ПӘНДЕРДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

Жоғары математика ғылым мен техника дамуының қазіргі кезеңінде оның көптеген әдістерінің теориялық негізі болып табылады. Ғылымның қазіргі таңдағы даму деңгейі инженерлік саласы бойынша дайындалатын жоғары білімді мамандардан көтеріңкі деңгейдегі математикалық білімді талап етеді. Жоғары математика пәнінің негізгі мақсаты-студенттерді арнайы пәндерд оқып үйретуде қажет болатын математикалық әдістер мен ғылыми зерттеу жұмыстарынан туындайтын, өздігінен оқып үйретуді қажет ететін математика салаларын игеруді қамтамасыз ететін жоғары математиканың негізгі ұғымдары және олардың қолдану әдістерімен таныстыру.

3 КУРС ФОРМАТЫ ЖӘНЕ САЯСАТЫ

Курстың саясатыбұл оқытушының курсты оқыту барысында студентке қоятын талаптар жүйесі. Ұсынылатын талаптар - барлық тапсырмаларды уақытында, сапалы орындау; себепті жағдаймен қатыспаған сабағын (деканаттың рұқсатымен) қайта тапсыру; өз бетінше кітапханада және үйде дайындық жасау; оқу үрдісіне белсенді қатысу; сабақты жібермеу; сабаққа кешікпей келу.

Қатысу: аудиториялық сабақтарға қатысу міндетті. Егер студент қандай болса да бір себеппен сабаққа келе алмаса, онда ол өтілген барлық материалға міндетті түрде жауапты болады.

Аудиториялық жұмыс: лекция мен практикалық сабақтардың мерзімі – 50 минут. Егер сабақ уақытында (кезінде) студент тәртіп бұзатын болса, онда оқытушы лекция мен практикалық сабақтар өткізілетін оқу аудиториясынан шығарып жіберуге құқылы.

Ұялы телефон: сабақ уақытында өшіріп қою керек.

Үй жұмысы: орындауға міндетті. Оқытушы практикалық сабақтар мен оның бақылауымен өткізілетін өздік жұмыстар кезінде үй жұмысын тексеріп тиісті баллдарын қояды.

Бақылау жұмысы:

1. Оқытушы бақылау жұмысын жүргізгенде тапсырманың (есептер мен мысалдардың) деңгейі күрделілігі өтілген материалдардың көлеміне сай болуы керек.

2. Бақылау жұмысына берілген уақыт мысалдар мен есептердің мөлшеріне байланысты болуға тиіс, бірақ 50 минуттан аспауы керек.

3. Әрбір кредитті оқып білгенен кейін оқытушы аралық бақылау жүргізеді. Оның сұрақтарының тақырыбына оқытушы студенттің өздік жұмысына берілген тапсырмалардан енгізуге құқығы бар.

4 БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫ

Бағалау критерийі. Қорытынды бағалау - 100 бал: ағымдық бақылау – 30 балл; аралық бақылау – 30 балл; емтихан – 40 балл. Қорытынды бағалау төмендегідей формула бойынша есептелінеді:

, мұндағы:

ҚБ - қорытынды бағалау; Р1 – ағымдық бақылау бағасының сандық эквиваленті; Р2 – аралық бақылау бағасының сандық эквиваленті;

Е – емтихан бағасының сандық эквиваленті.

Баға қою саясаты. Төмендегі кестеде оқытудың кредиттік технологиясымен жалпылама қабылданған, әріптік символдар қолданылатын, GPA – студенттің оқу жетістіктері деңгейінің орташа бағасын – анықтау үшін қажет бағалау жүйесі көрсетілген.


Әріптік жүйе бойынша бағалануы

Балдардың сандық эквиваленті

Балдары

%


Дәстүрлі жүйе бойынша бағалануы

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

5 ПӘНДЕРДІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАР БӨЛУ

2 кесте – Пәндердің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттар бөлу

Тақырып-тың аты


Дәріс

Машықтану

ОКОСӨЖ

СӨЖ

Математика

1

2

3

4

5

6

1

Сандық қатарлар және олардың қасиеттері. Коши критерии,

1

2

3

3

2

Қажетті белгісі. Салыстыру белгісі.

1

2

3

3

3

Коши. Даласбер белгілері.

1

2

3

3

4

Интегралдық белгісі.

5

Жинақтылық пен сандар қатарының қосындысы қатарлармен операция,

1

2

3

3

6

Ауыспалы таңбалы қатар. Абсолют жинақтылық.

1

2

3

3

7

Шартты жинақтылық. Ауыспалы таңбалы қатарлардың жинақтылу белгілері.

1

2

3

3

8

Функцияоналдық қатар. Бір қалыпты жинақтылық.

1

2

3

3

9

Қатарларды мүшелеп интегралдау және дифференциалдау.

1

2

3

3

10

Дәрежелік қатар. Дәрежелік қатардың жинақтылық интервалы және радиусы.

1

2

3

3

11

Қатарларға жиктеу

1

2

3

3

12

Шектері шектеусіз меншіксіз интеграл. Меншіксіз интегралдың жинақтылығы.Шектелменген функциялардың меншіксіз интегралдары.

1

2

3

3

13

Меншіксіз интегралдың есептеу әдісі.

1

2

3

3

14

Фурье қатарлары.

1

2

3

3

15

Фурье интегралы. Парсеваль теңдігі. Фурье турлендіру.

1

2

3

3
Барлығы

15

30

45

45

6 СОӨЖ ЖӘНЕ ССӨЖ МАЗМҰНЫ

3 кесте – СОӨЖ және СӨЖ жоспары

№ п/п

СОӨЖ

СӨЖ

Аудиториялық

Аудиториядан тыс

1

2

3

4

1
Тапсырманың түрлерімен таныстыру. Бірінші үй тапсырманы беру.

2тақырып бойынша дайындау. Өздігінен оқу–қатардың қосындысы.

2

Бірінші үй тапсырмасын орандау бойынша жалпы кеңес.

Ауызша сурау.Ауызша сураужәне Үй тапсырмасын орандауға жекелей кеңес. Екінші үй тапсырманы беру.

3 тақырып бойынша дайындау. Өздігінен оқу – Қатарды жинықтылыққа зерттеу. әдісі. Бірінші үй тапсырмамен жұмыс.

3

Бірінші үй тапсырмасын өткізу.

Үй тапсырмасын орандауға жекелей кеңес. Үшінші үй тапсырманы беру.

4 тақырып бойынша дайындау. Өздігінен оқу– интегралдық белгісін пайдалану.

4

Аудиторлық бақылау жұмыс дайындық бойынша кеңес.

Ауызша сурау. Үй тапсырмасын өткізу.Ауызша сурау және Үй тапсырмасын орандауға жекелей кеңес Төртінші үй тапсырманы беру.

5 тақырып бойынша дайындау. Өздігінен оқу–Ауыспалы таңбалы қатарды жинақтылыққа зерттеу.

5

Аудиторлық бақылау жұмысы. Үй тапсырмасын өткізу.

Тестілеуге дайындық бойынша жекелей кеңес. Бесінші үй тапсырманы беру.

6 тақырып бойынша дайындау. Тестілеуге дайындау. Алтыншы үй тапсырмамен жұмыс. Өздігінен оқу – Жинақты қатарлардың қасиеттері.

.


6

Тестілеу. Үй тапсырмасын өткізу.

Үй тапсырмасын орандауға жекелей кеңес. Алтыншы үй тапсырманы беру.

7 тақырып бойынша дайындау. Жетінші үй тапсырмамен жұмыс.

7

Бірінші рубеждік бақылау. Үй тапсырмасын өткізу.

Жетінші үй тапсырманы беру.8 тақырып бойынша дайындау. Өздігінен оқу –үй тапсырмамен жұмыс

8

Ауызша сурау бойынша жалпы кеңес Үй тапсырмасын өткізу.

Ауызша сурау және Үй тапсырмасын орандауға жекелей кеңес . Сегізінші үй тапсырманы беру.

9 тақырып бойынша дайындау. Өздігінен оқу – қатарларды интегралдау.

9

Ауызша сурау.Үй тапсырмасын өткізу.

Үй тапсырмасын орандауға жекелей кеңес. Тоғызыншы үй тапсырманы беру.

10 тақырып бойынша дайындау. Үй тапсырмамен жұмыс. Өздігінен оқу – дәрежелік қатарға жиктеу.

10

Үй тапсырмасын орандау бойынша жалпы кеңес. Үй тапсырмасын өткізу.

Үй тапсырмасын орандауға жекелей кеңес. 10 ші үй тапсырманы беру.

11 тақырып бойынша дайындау. Үй тапсырмамен жұмыс. Өздігінен оқу – дәрежелік қатар арқылы жуық есептеу.

11

Үй тапсырмасын өткізу.

Ауызша сурау және үй тапсырмасын орандауға жекелей кеңес. 11 ші үй тапсырманы беру.

12 тақырып бойынша дайындау. Өздігінен оқу - меншіксіз интеграл

12

Ауызша сурау.Үй тапсырмасын өткізу.

12 ші үй тапсырманы беру.

13 - тақырып бойынша дайындау.

13

Аудиторлық бақылау жұмысы.Үй тапсырмасын өткізу.

Тестілеуге дайындық бойынша жекелей кеңес.

13 ші үй тапсырманы беру.14. тақырып бойынша дайындау. Тестілеуге дайындау. Бесінші үй тапсырмамен жұмыс. Өздігінен оқу - меншіксіз интегралдың есептеу әдісі.

14

Тестілеу. Үй тапсырмасын өткізу.

Үй тапсырмасын орандауға 14 ші үй тапсырманы беру.

15 тақырып бойынша дайындау. Алтыншы үй тапсырмамен жұмыс. Өздігінен оқу

15

Екінші рубеждік бақылау.Үй тапсырмасын өткізу.

Тесттік емтихан сұрақтар бойынша жекелей кеңес.

Емтиханға дайындықзамену.

7 «Математикалық талдау. Бір айнымалы функция талдауы» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ

4 кесте – «Математикалық талдау. Бір айнымалы функция талдауы» ПӘН БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІАпталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Бақылау түрі
АС

ҮЖ

1


АС
Т

БЖ1

ҮЖ2

АС

ҮЖ

3

АС
Т

БЖ2

ҮЖ4


баллдар
10

40

10
20

30
10

40
10
20

30

Белгіленуі

АС – ауызша сұрау, ҮЖ – үй жұмысы, Т – тест, БЖ1 – аралық бақылау 1, БЖ2 – аралық бақылау 2Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет