Кристаллографияның құрылымдық негізі Құрылымдық кристаллографияның элементтеріДата19.12.2023
өлшемі24.21 Kb.
#487021
HSQIKSGYBNOI15122023114852


 1. Кристаллографияның құрылымдық негізі

 2. Құрылымдық кристаллографияның элементтері

 3. Рентген сәулелерінің физикасы

 4. Интенсивтілік көбейткіштері

 5. Рентгенотехника

 6. Рентген трубкалары және аппараттарын анықтау

 7. Рентген камерасы түрін таңдау

 8. зерттеу есебінен түсіру шартының байланысын және зерттелетін объекттің мінезін анықтау.

 9. Рентген құрылымдық талдау әдісі

 10. Жазықтық араларына затты орналастыру

 11. Металдардағы құрылымдық ақаулардың рентгенографиялық зерттеуі

 12. қорытпалардағы құрылымдық ақаулардың рентгенографиялық зерттеуі

 13. Деформацияланған металдардың ақау концентрациясын анықтау.

 14. Металдардағы ішкі кернеуді рентгенграфика арқылы анықтау

 15. Аппроксимация әдісі арқылы микрокернеу сандарын және мозайка блоктарын анықтау.

 16. Текстурдың рентгенграфикалық талдауы

 17. Материалдың текстурдік талдауы.

 18. Рентгендік фазалық талдауы

 19. Рентген фазалық сапалық талдау

 20. Рентген фазалық сандық талдауы

 21. Рентгенспектралді талдауы

 22. Спектограмма арқылы химиялық құрамын анықтау.

 23. Электронография

 24. Нейтронография

 25. Поликристалдық үлгіні электрограммалық есептеу.

 26. Сутегі атомы спектрындағы сериалды заңдылықтарды зерттеу

 27. Ридберг тұрақтыларын анықтау

 28. Планк тұрақтыларын анықтау.

 29. Абсолют қара денені зерттеу

 30. Пельтье эффектісінің көрінісі

 31. Сцинтилляциондық есептеуіш жұмысын зерттеу

 32. гамма- радиоактивті элементтерді зерттеу

 33. Стереографиялық проекция

 34. Рентгендік сәулелердің затпен өзара әсерлесуі.

 35. Рентгендік дифрактометр

 36. Кристалдық тордың периодының прецизиондық өлшеулері

 37. Заттағы статистикалық өзгеруін анықтау.

 38. Зоналық кернеуді анықтау

 39. Қатарлап құру әдісі арқылы текстурды талдау

 40. полюстік фигура талдауы

 41. Поликристалл рентгенограммасын теориялық есебі

 42. Рентгенспектрал локальды талдауы

 43. Электронограф құрылғысын зерттеужәне электронограмманы шығарып алу

 44. Заттағы электрондардың шашырауы

 45. Заттағы нейтрондардың шашырауы

 46. Эмиссиялық әдіс

 47. локальды(микрорентгенспектралды)әдіс

 48. флуоресценттік әдіс

 49. абсорбцилік әдістер.

 50. Рентгендік спектограф

 51. Рентгендік спектрометр

 52. Макрокернеулерді анықтау

 53. микрокернеулерді анықтау.

 54. Аксиалды текстур

 55. жалдамалы текстурды анықтау

 56. Ламбо әдісі

 57. Вассамий әдісі

 58. Дежас әдісі

 59. 2 кристалдық спектрометр әдісі

 60. Шульц әдісі

 61. қозғалмалы кристалл

 62. Ланг әдісі

 63. Борман әдісі

 64. Берг-Баретт әдісі

 65. Вейсман әдісі

 66. кең таралған шоғыр әдісі

 67. микрошоғыр әдістері.

 68. Рентгенограммаларды алу тәсілдері.

 69. Лауэ әдісі.

 70. Монокристалдың айналу әдісі.

 71. Ұнтақтар әдісі.

 72. Рентген трубкалары және аппараттары.

 73. Рентген сәулелерін тіркеу және олардың интенсивтілігін өлшеу.

 74. Кристалдық күй.

 75. Кристаллографикалық прекция.

 76. Кеңістік тор

 77. кристалдардың құрылымы.

 78. Кристалдардың симметриялылығы.

 79. Кристалдардың геометриялық элементтерінің аналитикалық суреттелуі.

 80. Дифракция бұрышын анықтаудағы қателіктер

 81. Кездейсоқ қателіктер

 82. Тетрогональдық кристалдар

 83. Гексогональды кристалдар

 84. Рентген дифрактометрімен жұмыс кезінде техникалық қауыпсыздықты сақтау талаптары

 85. Үлгіні дайындау

 86. Рентген дифрактометрінің гониометріне юстировка жасау

 87. Рентген аппараттары

 88. Рентген дифрактометрлері

 89. Рентген сәулесін тіркеу

 90. Рентген сәулесінің дифракциясы

 91. Рентген сәулесінің көздері

 92. Рентгенограмма бойынша заттарды автоматты анықтау (идентификация) схемасы

 93. Фазалық құрамы өзгермелі ықтимал стандарттардың спектрлерінің түрліше құрамын және таралымын анықтау

 94. Сандық рентгенофазалық сараптама теориясының элементтері

 95. Рентгенографиялық фазалық сараптаманың кейбір мәселелері

 96. Рентгенодифрактометрдің негізінде Фурье әдісімен кристалдардың құрылымын анықтау

 97. Ұнтақтық дифрактометрді қолданып кристалдың Бравэ ячейкасын анықтау

 98. Тежеулік рентген сәулесі

 99. Рентген сәулесінің затпен әсерлесуі

 100. Комптон эффектісі.

 101. Когерентті шашырау.

 102. Фотоэффект.

 103. Рентген сәулесінің жұтылуы

 104. Сипаттамалық рентген сәулесі

 105. Рентген аппараттарында жұмыс істегенде қандай қауіптер бар

 106. Рентген объектілерінде қауіпсіз еңбек жағдайларын не қамтамасыз ететіндігін жазыңыз.

 107. Иондаушы сәулелердің әрекеті қандай құбылыстарға негізделгендігін жазыңыз.

 108. Қазіргі рентген аппаратурасының қандай қорғаныс құралдарын жазыңыз.

 109. Рентгендік дифракциялық зертханада қандай ұйымдастыру-техникалық шаралар қажет екендігін сипаттаңыз.

 110. Рентген сәулелерінің биологиялық әсері қандай екендігін жазыңыз.

 111. Биологиялық әсер ету дәрежесі немен анықталатындығын жазыңыз.

 112. «Сіңірілген доза» терминіне анықтама жазыңыз.

 113. Жұтылған энергияның өлшем бірлігін сипаттаңыз.

 114. Неліктен рентгендік сәулелену ерекше қауіпті болатындығын жазыңыз.

 115. Анодтық затқа электрон енгенде қандай процестер жүретіндігін тұжырымдаңыз.

 116. Рентген түтіктерінің классификациясы қандай негізде жіктелетіндігін тұжырымдаңыз.

 117. Рентгендік дифракциялық талдауда қандай түтіктер қолданылатындығын тұжырымдаңыз.

 118. Түтіктің аноды мен катоды қалай орналасқандығын тұжырымдаңыз.

 119. Рентген түтігінің жұмыс істеу принципін тұжырымдаңыз.

 120. Қанығу тогын тұжырымдаңыз.

 121. Қуат шегі қалай анықталатындығын тұжырымдаңыз.

 122. Рентгендік кесінділердің электрлік сипаттамаларын тұжырымдаңыз.

 123. Кедергілік және сипаттамалық спектрлерді тұжырымдаңыз.

 124. Сипаттамалық спектр сызықтарының K - және L - қатары дегеніміз не екенін тұжырымдаңыз.

 125. «Фаза» ұғымын зерттеңіз.

 126. Заттарды зерттеудің рентгендік әдісінің қандай артықшылықтары бар екендігін көрсетіңіз.

 127. Фазалық талдаудың сезімталдығын зерттеңіз.

 128. Сезімталдық кристаллиттер мөлшеріне қалай тәуелді екендігін зерттеңіз.

 129. Сәулелену түрін және сүзгі материалын көрсетіңіз

 130. Сүзгі не үшін қажет екендігін зерттеп көрсетіңіз

 131. Рентгенограммада фон сызығы қалай сызылатындығын зерттеп көрсетіңіз

 132. Сүзгісіз және сүзгімен түсіру жағдайларында жазықтық аралық қашықтық қалай есептелетіндігін көрсетіңіз.

 133. Жазықтық аралық қашықтықтарды анықтаудағы қателік қалай есептелетіндігін көрсетіңіз.

 134. Фотографиялық тіркеумен ұнтақ әдісінің схемасын зерттеңіз.

 135. Қауіпсіздік білімін тексеру қаншалықты жиі өткізілетіндігін сипаттаңыз.

 136. Рентген зертханасының қызметкерлерін медициналық тексеру қаншалықты жиі жүргізілетіндігін жазыңыз.

 137. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар қаншалықты жиі өткізілетіндігін жазыңыз.

 138. Зертхана қызметкерлерімен ай сайын салыстырып тексеруге берілетін жеке бақылау дозиметрлері болуға міндеттілігін жазыңыз.

 139. Тестілеуге жеке дозиметрлер қаншалықты жиі берілетіндігін жазыңыз.

 140. Радиациялық қауіптілік дәрежесі немен анықталатындығын жазыңыз.

 141. Рентген сәулесінің дозасы қандай бірліктермен өлшенетіндігін жазыңыз.

 142. Гамма-сәулеленудің дозасы қандай бірліктермен өлшенетіндігін жазыңыз.

 143. Радиометр апараты не үшін арналғандығын жазыңыз.

 144. Радиометрдің негізгі бөліктерін жазыңыз.

 145. «Қоздыру потенциалы» түсінігін тұжырымдаңыз.

 146. Дифракцияланған сәулеленуді тіркеу әдісі бойынша рентген аппараттарының классификациясын тұжырымдаңыз.

 147. Рентген аппараттарының негізгі жалпы құрамдас бөліктерін тұжырымдаңыз.

 148. Жалпы мақсаттағы дифрактометрдің негізгі компоненттерін тұжырымдаңыз.

 149. Есептегіштердің негізгі сипаттамаларын тұжырымдаңыз.

 150. Дифрактометрдегі сәулелердің жүруін тұжырымдаңыз.

 151. Брагг-Брентано бойынша фокустау процесін тұжырымдаңыз.

 152. Дифракциялық максимумдарды тіркеудің қандай әдістерін тұжырымдаңыз.

 153. УРС-2.0 рентгендік дифракциялық аппаратының негізгі компоненттерін тұжырымдаңыз.

 154. DRON-3M дифрактометрін қосу және өшіру тәртібі

 155. Фотоәдістегі дифракциялық заңдылық

 156. Брегг бұрышы мен К коэффициентін есептеу формулалары

 157. Дебай-Шеррер камерасының құрылғысы.

 158. Фотоәдіспен суретке түсіруге дайындық қалай дайындалатынын зерттеңіз.

 159. Үлгіні центрлеу, пленканы жүктеу және аппаратқа камераны орнату процесін зерттеңіз.

 160. Рентгенограммадан I, 2l, θ - өлшемдер, ∆θ, θ-корр., dα, dβ шамаларын зерттеңіз.

 161. Кристаллдық заттарды рентгендік дифракция деректері бойынша жіктеу әдістерін зерттеңіз.

 162. Рентгендік фазалық талдаудың анықтамалық файлдарын құрастыру қандай принциптерге негізделгендігін зерттеңіз.

 163. Дифракциялық стандарттар бойынша эмпирикалық анықтамалық стандарттар файлы туралы зерттеңіз.

 164. Электрондық мәліметтер базасының көмегімен белгісіз затты зерттеңіз.

 165. Сәулелену ағыны қалай есептелетіндігін жазыңыз.

 166. Сәулелену ағыны қандай бірліктермен өлшенетіндігін жазыңыз.

 167. «Биологиялық доза» түсінігіне анықтама жазыңыз.

 168. Биологиялық доза қандай бірліктермен өлшенетіндігін жазыңыз.

 169. «Рұқсат етілген ең жоғары доза» дегеніміз не екендігін жазыңыз.

 170. Рентгендік сәулелену дегеніміз не екендігін жазыңыз.

 171. Рентген сәулелері қалай таралады

 172. Рентген сәулелерін тіркеу әдістері

 173. Рентген сәулелерінің жоғары ену қабілеті

 174. Рентген түтігі не үшін қолданылатындығын және ол қалай ұйымдастырылғанын жазыңыз.

 175. URS-2.0 құрылғысын қосу және өшіру тәртібі

 176. Атомдық шашырау амплитудасы

 177. Атомдық шашырау коэффициенті

 178. Рентгенограмманы индекстеудің әдістері

 179. Неліктен әрбір кристалдық заттың жеке дифракциялық заңдылығын тұжырымдаңыз.

 180. Интерференция теңдеуінің туындысы

 181. Вульф-Браггс теңдеуі

 182. Дифракция шыңдарының салыстырмалы қарқындылығы

 183. Қайталану коэффициенті

 184. Поликристалды үлгіні түсіргенде дифракциялық заңдылық

 185. Бірлік ұяшықтарының параметрлері

 186. Табиғи бейорганикалық қосылыстардың фазалары

 187. Михеев, Ханавалт, Финк іздеу жүйелері

 188. Стандарт қандай талаптарға сай болуы керектігін зерттеңіз.

 189. Кристалдың бағытын анықтаудың мақсаты

 190. Алфавиттік көрсеткіш қалай жұмыс істейтіндігін зерттеңіз.

 191. Hanawalt жазықтық аралық қашықтық көрсеткіші қалай жұмыс істейтіндігін зерттеңіз.

 192. Монокристалдарда рентгендік дифракция қалай жүреді

 193. Екі фаза қоспасының рентгенограммасы дегеніміз не

 194. Қоспаның рентгенограммасын талдаудың әдістері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет