Математическо моделиране и компютърни методиДата11.07.2016
өлшемі2.31 Mb.
Работна група

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНИ МЕТОДИ”
РЪКОВОДИТЕЛ:

Доц. д-р Иван Симеонов СИМЕОНОВ, тел: (+359 2) 979-36-14, e-mail: issim@microbio.bas.bgСЪСТАВ:

Гл.ас. д-р Елена Йорданова ЧОРУКОВА, тел: (+359 2) 979-31-88, e-mail: elena@microbio.bas.bg

Ас. Венелин Нейчев ХУБЕНОВ, тел: (+359 2) 979-31-05, e-mail: vhubenov7@gmail.com

Снежанка Николаева МИХАЙЛОВА, тел: (+359 2) 979-31-05, e-mail: snejanka11@avb.bgИнж. Георги Маринов ВЪЛЕВСКИ, тел: (+359 2) 979-31-21, e-mail: g.valevski@gmail.com

АНОТАЦИЯ:
Математическо, невронно и хибридно моделиране, оценяване на състояния и параметри, оптимизация и управление на микробиологични процеси и биотехнологични системи.
Основен обект на изследванията са процесите на анаеробно разграждане на органични отпадъци (единични и смеси) от земеделието, градските пречиствателни станции и хранително-вкусовата промишленост. Изучава се микробния състав, метаболитните продукти, биохимичните механизми на разграждане на субстратите и се създават технологии за реализация в практиката. Разработват се различни методи за интензификация и управление на тези анаеробни микробиологични процеси. Набляга се на системния и математическия подходи за тяхното изследване и оптимизация.

ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ:


 • НОВИ ЕКОТЕХНОЛОГИИ ЗА БИОДЕГРАДАЦИЯ НА ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ С ПОЛУЧАВАНЕ НА ВОДОРОД И МЕТАН (2015). Ръководител проект: доц. И. Симеонов

Договор ДФНИ-Е02/13 от 12.12. 2015 с Фонд “Научни изследвания”, България.


 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АНАЕРОБНА БИОДЕГРАДАЦИЯ НА ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ НА БОРДА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ (2011). Ръководител проект: доц. И. Симеонов

ЕБР между ИМикБ-БАН и ИМБП-Москва, Русия.


 • ERASMUS+ (2014). Ръководител проект: доц. И. Симеонов

ИМикБ-БАН – Университета в Лил, Франция.

ПОДБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

 1. Simeonov I., Hubenov V., Mihaylova S. Comparative studies of the anaerobic digestion of fruits and vegetables waste at mesophilic and thermophilic temperatures. C.R. de BAS, 67(5), 2014, 687-692, ISSN 1310-1331. IF = 0.198/2013

 2. Hubenov V., Mihaylova S., Simeonov I. Anaerobic co-digestion of wasted fruits and vegetables and swine manure in pilot-scale bioreactor. Bulgarian Chemical Communications, 2014 – In press. ISSN 0324-1130. IF = 0.349/2013

 3. Chorukova E., Simeonov I. A simple mathematical model of the anaerobic digestion of wasted fruits and vegetables in mesophilic conditions. Int. J. Bioautomation, 2014 – In press. ISSN 1314-1902. SJR = 0.134/2013

 4. Simeonov I., Chorukova E., Diop S., Christov N. Pilot scale biogas reactor with computer system for monitoring and control. Proc of Septième édition du COlloque FRancophone en Energie, Environnement, Economie et Thermodynamique -COFRET'14, Paris, Cnam – 23-25 avril 2014, 711-723. ISSN 2269-1901.

 5. Wang H.P., Tian Y., Kalchev B., Simeonov I., Christov N. Pilot-scale Biogas Plant: Description, Modelling and Composed Recursive Control. Journal of control engineering and applied informatics 15 (2), 2013, 38-45, ISSN 1454-8658, (IF=0.338).

 6. Чорукова Е., Симеонов И. Мониторингова система на пилотен биореактор за анаеробна биодеградация на органични отпадъци. Екологично инженерство и опазване на околната среда 2, 2013, 68-72, ISSN 1311-8668.

 7. Diop S., Steyer J.-P., Simeonov I. A dynamic estimation scheme of specific growth rates of bacteria for an anaerobic wastewater treatment process. Proc. of 17th International Conference on System Theory, Control and Computing, Joint Conference SINTES 17, SACCS 13, SIMSIS 17, October11-13, 2013, Sinaia, Romania.

 8. Simeonov I., Diop S., Kalchev B., Chorukova E., Christov N. Design of software sensors for unmeasurable variables of anaerobic digestion processes. In Najdenski H. (Editor), New trends in microbiology (65th Anniversary of the Stephan Angeloff Institute of Microbiology), Sofia, 2012, 307-331, ISBN 978-954-92882-1-6.

 9. Златарева Е., Маринова С., Пчеларова Х., Тончева Р., Кацарова А., Михайлова С. Промени в свойствата на почвата в резултат от торене с биошлам, получен при производство на биогаз. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 2, 2012, 51-55, ISSN 1311-8668.

 10. Simeonov I., Kalchev B., Mihaylova S., Hubenov V., Aleksandrov A., Georgiev R., Christov N. Pilot-scale Biogas Plant for the Research and Development of New Technologies. Int. J. Bioautomation, 16(3), 2012, 187-202, ISSN 1314-1902.

 11. Simenonov I., Karakashev D. Mathematical modelling of the anaerobic digestion including the syntrophic acetate oxidation. 7th Vienna International Conference on Mathematical Modelling (MATHMOD 2012), Vienna, February 14-17 2012, ISSN 1474-6670.

 12. Wang H., Kalchev B., Tian Y., Simeonov I., Christov N. Modelling and composed recursive model free control for the anaerobic digestion process. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 187 AISC, 265-278, 2013, ISSN: 1867-5662 (Print) 1867-5670 (Online).

 13. Simeonov I., Mihaylova S., Kalchev B., Chorukova E., Marinova S. Study on the Anaerobic Co-Digestion of Wasted Fruits and Vegetables. 5th International scientific conference on Water, Climate and Environment issues (BALWOIS 2012), Ohrid, 28 May – 2 June 2012 (on flash), ISBN 978-608-4510-10-9.

 14. Denchev D., Hubenov V., Simeonov I. Microbial diversity in anaerobic digestion of cellulose material at different temperature, Proc. of Int. Conf. “Ecology – interdisciplinary science and practice”, Sofia, 25-26 Oct., 2012, 94-99, ISBN 978-954-749-097-0.

 15. Simeonov I., Kalchev B., Christov N. Parameter and State Estimation of an Anaerobic Digestion Model in Laboratory and Pilot-Scale Conditions. Preprints of the 18th IFAC World Congress, Milano (Italy), August 28th - September 2 2011: 6224-6229, ISBN: 978-3-902661-93-7.

 16. Kalchev B., Christov N., Simeonov I. Output-feedback H control for a second-order nonlinear model of a biotechnological process, 2011, C.R. de BAS, 64: 125-132, ISSN: 1310-1331.

 17. Wang H., Kalchev B., Simeonov I., Christov N., Vasseur C. Composite adaptive control for a simple biotechnological process model. C.R. de BAS, 2011, 64 (5): 737-744, ISSN: 1310-1331.

 18. Simeonov I., Stoyanov S. Modelling and Extremum Seeking Control of a Cascade of Two Anaerobic Bioreactors, Int. J. Bioautomation, 2011, 15 (1): 13-24, ISSN: 1314-1902.

 19. Kalchev B., Simeonov I., Christov N. Kalman Filter Design for a Second-order Model of Anaerobic Digestion, Int. J. Bioautomation, 2011, 15 (2): 85-100, ISSN: 1314-1902.

 20. Choruкоva E., Mamatarkova V., Simenonov I., Nikolov L. Influence of two basic technological paramaters on the behavior of a new bioprocess system with anaerobic biofilm for biogas production, Biotechnology and biotechnological equipment, 25/2011/4, Suppl., 138-144, ISSN: 1310-2818.

 21. Wang H.P., Kalchev B., Tian Y., Simeonov I., Christov N. Composed recursive model free controller used in output feedback regulation of an anaerobic digestion process of cattle dung. 18th Int. Conf. Contr. Syst. Comput. Sci., Bucharest, Roumania, 2011, May 23-27: 66-72. ISSN: 2066-4451.

 22. Wang H.P., Kalchev B., Tian Y., Simeonov I., Christov N., Vasseur C. 2011. Composed adaptive control for a second-order nonlinear model of a biotechnological process, 19th Mediterr. Conf. Contr. Automat. (MED 2011), Corfu, Greece, June 20-23: 1140-1143. ISBN 978-1-4577-0123-8.

 23. In Tzonkov S. (Editor), Contemporary approaches to modeling, optimization and control of biotechnological processes. Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, Sofia, 2010 (Chapter 2. I. Simeonov, Modelling and control of the anaerobic digestion of organic wastes in continuously stirred bioreactors).

 24. Simeonov, I., Diop, S. Stability analysis of some nonlinear anaerobic digestion models. Bioautomation, vol. 14 (1), 2010, pp. 37-48.

 25. Simenonov, I., Choruкоva, E., Mamatarkova, V., Nikolov, L. Biogas production from organic wastes in suspeded cell cultures and in biofilms. Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 24, 2010, pp. 558-566.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет