Министерство на земеделието и хранитеДата14.07.2016
өлшемі389.75 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - КЪРДЖАЛИ

гр.Кърджали, ул. “Васил Левски” №2, п.код 6600, тел. 0361/658 30, факс 670 77


СПИСЪК

на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Ардино, ЮЦДП-Смолян, РДГ Кърджали, по землища на населените места


Подотдел

площ

ЕКАТТЕ

землище

Имот №

Начин на трайно ползване

собственост

122:ю

0.2

44584

Любино

0.252

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

122:ю

0.2

44584

Любино

0.253

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

123:г

0.2

44584

Любино

0.83

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

123:г

0.2

44584

Любино

0.96

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

123:д

0.1

44584

Любино

0.89

1400

Пасища, мери

Частна собственост

123:е

0.7

44584

Любино

0.83

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

123:е

0.7

44584

Любино

0.96

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

124:и

0.1

44584

Любино

0.58

1400

Пасища, мери

Частна собственост

124:к

0.4

44584

Любино

0.59

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

124:к

0.4

44584

Любино

0.83

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

124:к

0.4

44584

Любино

0.96

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

133:и

0.4

43164

Латинка

0.192

1401

Пасища с храсти

Общинска собственост

133:с

0.1

43164

Латинка

0.71

1300

Естествени ливади

Частна собственост

148:м2

0.3

32946

Искра

0.354

1400

Пасища, мери

Частна собственост

148:у1

0.2

16910

Горно Прахово

1.936

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

160:у

2.6

48756

Млечино

1.457

1920

Други територии заети от селско стопанство

Общинска собственост

160:у

2.6

48756

Млечино

1.458

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

160:у

2.6

48756

Млечино

1.739

1920

Други територии заети от селско стопанство

Общинска собственост

163:л

0.1

73897

Търна

0.100

1300

Естествени ливади

Частна собственост

163:н

0.3

73897

Търна

0.213

1300

Естествени ливади

Общинска собственост

163:о

0.2

73897

Търна

0.25

1300

Естествени ливади

Частна собственост

174:е

0.8

15607

Голобрад

0.275

1400

Пасища, мери

Частна собственост

174:е

0.8

15607

Голобрад

0.277

1400

Пасища, мери

Частна собственост

174:е

0.8

15607

Голобрад

0.278

1400

Пасища, мери

Частна собственост

174:е

0.8

15607

Голобрад

0.279

1400

Пасища, мери

Частна собственост

174:е

0.8

15607

Голобрад

0.281

1400

Пасища, мери

Частна собственост

174:ж

0.2

15607

Голобрад

0.274

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

198:е

0.1

77116

Брезен

0.176

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

198:з

0.3

77116

Брезен

0.172

1300

Естествени ливади

Частна собственост

198:з

0.3

77116

Брезен

0.173

1400

Пасища, мери

Частна собственост

198:з

0.3

77116

Брезен

0.174

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

198:з

0.3

77116

Брезен

0.175

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

198:з

0.3

77116

Брезен

0.180

1300

Естествени ливади

Частна собственост

198:к

0.1

77116

Брезен

0.226

1400

Пасища, мери

Частна собственост

198:х

0.1

77116

Брезен

0.193

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

198:х

0.1

77116

Брезен

0.194

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

198:ш

0.2

77116

Брезен

0.186

1300

Естествени ливади

Общинска собственост

199:е1

0.4

87059

Ябълковец

10.777

1400

Пасища, мери

Частна собственост

199:о1

0.1

77487

Хромица

0.186

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

199:о1

0.1

77487

Хромица

0.186

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

199:п1

0.1

77487

Хромица

0.185

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

216:л

0.4

62894

Родопско

0.391

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

216:л

0.4

62894

Родопско

0.395

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

216:л

0.4

62894

Родопско

0.396

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

216:м

0.8

65646

Светулка

10.136

1401

Пасища с храсти

Общинска собственост

216:м

0.8

65646

Светулка

10.138

1300

Естествени ливади

Общинска собственост

216:м

0.8

65646

Светулка

11.417

1300

Естествени ливади

Общинска собственост

220:б

0.6

00864

Ахрянско

0.571

1401

Пасища с храсти

Общинска собственост

235:в

1.2

69518

Стояново

0.18

1401

Пасища с храсти

Общинска собственост

235:в

1.2

69518

Стояново

0.18

1401

Пасища с храсти

Общинска собственост

235:в

1.2

69518

Стояново

0.32

1401

Пасища с храсти

Общинска собственост

235:в

1.2

69518

Стояново

0.32

1401

Пасища с храсти

Общинска собственост

235:и

1.2

69518

Стояново

0.18

1401

Пасища с храсти

Общинска собственост

235:и

1.2

69518

Стояново

0.5

1229

Територии, използвани за други трайни насаждения

Общинска собственост

241:г1

0.1

73732

Търносливка

0.635

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

242:а

0.1

07747

Бял извор

10.129

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

242:б

0.5

07747

Бял извор

10.138

1401

Пасища с храсти

Общинска собственост

243:в1

0.1

07747

Бял извор

11.612

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

245:н1

0.1

07747

Бял извор

11.274

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

245:ю

0.5

07747

Бял извор

11.70

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

245:ю

0.5

07747

Бял извор

11.72

1401

Пасища с храсти

Общинска собственост

247:п

0.1

69518

Стояново

0.309

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

247:р

0.7

69518

Стояново

0.308

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

247:р

0.7

69518

Стояново

0.310

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

247:р

0.7

69518

Стояново

0.331

1229

Територии, използвани за други трайни насаждения

Общинска собственост

251:б

0.1

49401

Мусево

0.7

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

251:б1

0.3

49401

Мусево

0.112

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

251:б1

0.3

49401

Мусево

0.310

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

251:в1

0.2

49401

Мусево

0.112

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

251:г1

0.6

49401

Мусево

0.106

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

251:г1

0.6

49401

Мусево

0.107

1400

Пасища, мери

Частна собственост

251:г1

0.6

49401

Мусево

0.108

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

251:г1

0.6

49401

Мусево

0.109

1400

Пасища, мери

Частна собственост

251:г1

0.6

49401

Мусево

0.111

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

251:и

0.2

49401

Мусево

0.37

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

251:к

1

49401

Мусево

0.38

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

251:к

1

49401

Мусево

0.41

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

251:к

1

49401

Мусево

0.42

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

251:к

1

49401

Мусево

0.49

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

251:л

0.1

49401

Мусево

0.39

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

251:м

0.2

49401

Мусево

0.40

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

251:м

0.2

49401

Мусево

0.40

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

251:н

0.1

49401

Мусево

0.43

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

251:н

0.1

49401

Мусево

0.44

1400

Пасища, мери

Частна собственост

251:о

0.6

49401

Мусево

0.234

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

251:о

0.6

49401

Мусево

0.41

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

251:о

0.6

49401

Мусево

0.42

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

251:о

0.6

49401

Мусево

0.45

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

251:о

0.6

49401

Мусево

0.46

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

251:о

0.6

49401

Мусево

0.48

1300

Естествени ливади

Общинска собственост

251:о

0.6

49401

Мусево

0.49

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

251:о

0.6

49401

Мусево

0.52

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

251:п

0.3

49401

Мусево

0.47

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

262:о

0.9

70771

Седларци

10.108

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

262:о

0.9

70771

Седларци

10.109

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

262:о

0.9

70771

Седларци

10.110

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

262:о

0.9

70771

Седларци

10.111

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

262:о

0.9

70771

Седларци

10.190

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

262:о

0.9

70771

Седларци

10.191

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

262:о

0.9

70771

Седларци

10.192

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

262:о

0.9

70771

Седларци

10.193

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

262:о

0.9

70771

Седларци

10.194

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

262:о

0.9

70771

Седларци

10.502

1400

Пасища, мери

Частна собственост

263:м

0.1

07747

Бял извор

12.98

1300

Естествени ливади

Частна собственост

263:м

0.1

07747

Бял извор

12.99

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

263:н

0.1

07747

Бял извор

12.101

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

264:л

0.1

07747

Бял извор

12.42

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

264:т

0.2

07747

Бял извор

12.47

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

264:т

0.2

07747

Бял извор

12.51

1100

Ниви /орна земя/

Общинска собственост

274:д1

0.4

55124

Падина

10.349

1400

Пасища, мери

Частна собственост

274:д1

0.4

55124

Падина

10.351

1300

Естествени ливади

Частна собственост

274:п

1.2

55124

Падина

10.515

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

274:п

1.2

55124

Падина

10.560

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

274:п

1.2

55124

Падина

10.561

1300

Естествени ливади

Частна собственост

274:п

1.2

55124

Падина

10.562

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

274:п

1.2

55124

Падина

10.691

1400

Пасища, мери

Частна собственост

274:с

0.3

55124

Падина

10.595

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

274:т

0.2

55124

Падина

10.797

1400

Пасища, мери

Държавна собственост

281:ч

0.5

07898

Байчево

10.122

1400

Пасища, мери

Частна собственост

283:з1

0.4

07747

Бял извор

13.159

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

289:к

0.4

18321

Гърбище

14.295

1140

Изоставени орни земи

Общинска собственост

290:к

0.4

18321

Гърбище

14.286

1300

Естествени ливади

Общинска собственост

290:к

0.4

18321

Гърбище

14.295

1140

Изоставени орни земи

Общинска собственост

294:г

0.3

68597

Срънско

0.277

1401

Пасища с храсти

Държавна собственост

296:о

0.2

18321

Гърбище

14.36

1300

Естествени ливади

Общинска собственост

297:щ

0.1

68597

Срънско

0.528

1400

Пасища, мери

Частна собственост

297:ю

0.1

68597

Срънско

0.527

1229

Територии, използвани за други трайни насаждения

Общинска собственост

297:я

0.1

68597

Срънско

0.525

1229

Територии, използвани за други трайни насаждения

Общинска собственост

301:р1

0.2

65646

Светулка

11.330

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

301:ш

0.2

65646

Светулка

11.328

1400

Пасища, мери

Общинска собственост

302:ч2

0.3

68597

Срънско

0.20

1400

Пасища, мери

Държавна собственост

312:ш

0.2

18321

Гърбище

11.253

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

312:ш

0.2

18321

Гърбище

11.264

1400

Пасища, мери

Частна собственост

320:в

0.2

43270

Ленище

0.103

1300

Естествени ливади

Частна собственост

320:д

0.2

43270

Ленище

0.108

1929

Други територии заети от селско стопанство

Общинска собственост

378:ш

0.1

18321

Гърбище

12.130

1300

Естествени ливади

Общинска собственост

378:ш

0.1

18321

Гърбище

12.131

1300

Естествени ливади

Общинска собственост

379:ш

0.2

18321

Гърбище

13.47

1100

Ниви /орна земя/

Частна собственост

381:е

0.2

18321

Гърбище

14.312

1401

Пасища с храсти

Държавна собственост

381:е

0.2

18321

Гърбище

14.313

1401

Пасища с храсти

Държавна собственост

387:и

0.1

46156

Мак

0.690

1400

Пасища, мери

Частна собственостДостарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет