Нарықтық экономиканың қай саласында да өндірістік запастар кәсіпорынның айналым активтерінің құрамды бөлігі болып табылады


Есептеу бөлімі. Шоғырландырылған қаржылық есеп жасаубет3/4
Дата26.06.2016
өлшемі377 Kb.
#159326
1   2   3   4

3.Есептеу бөлімі. Шоғырландырылған қаржылық есеп жасау

4-кесте.«Үлбі металлургия зауыты» АҚ тобының ҚЕХС-ға сәйкес әзірленген

2008 жылдың аралығындағы пайда мен залал туралы біріктірілген есеп беруі.

КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ АТАУЫ


НК

ЕК


Түзетуге дейін

Түзетуден кейін

14

5

1.Өнімді сату мен қызмет ұсынудан түскен табыс

75 222 520

64 421 060

75 222 520 + 64 421060

391 648 580

2. Топ ішіндегі өнімді сату мен қызмет ұсынудан түскен табыс
60 0003.Жалпы табыс

75 222 520

64 481 060
139 648 580

4. Сатылған өнім мен ұсынылған қызметтердің өзіндік құны


40 224 597

38 292 831

40 224 597 + 38 292 831

78 517 428

5. Топ ішіндегі сатылған өнім мен ұсынылған қызметтердің өзіндік құны

50 0006. Жалпы табыс

34 997 923

26 112 8229
61 131 152

7. Кезең шығындары

668 957

809 308

668 957 + 809 308

1 478 265

8. Салық салуға дейінгі пайда (залал)

34  328 966

25 318 921

34  328 966+25 318 921

32 969 256

9. Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар

68 657

50 637
65 938

10.Салық салуға кейін пайда (залал)

34 260 309

2 526 884
32 903 318

Есептеу жолдары:  1. Сатылған өнім мен ұсынылған қызметтердің өзіндік құны жалпы табысы = өнімді сату мен қызмет ұсынудан түскен табыс жалпы табысы - Сатылған өнім мен ұсынылған қызметтердің өзіндік құны
    негізгі компания

Негізгі компания:

75 222 520- 40 224 597 = 34 997 923

Еншілес компания:

64 421 060 – (38292631+ 50 000) = 260 782 29

Түзетуден кейін:

139 648 580 – 78 517 428 = 61 131 152  1. Салық салуға дейінгі пайда (залал) = Сатылған өнім мен ұсынылған қызметтердің өзіндік құны жалпы табысы - Кезең шығындары

Негізгі компания:

34 997 923 – 668 957 = 34 328 966

Еншілес компания:

26 128 229 -809 308 = 25 318 921

Түзетуден кейін:

33 730 872 - 761 616 = 32 969 256  1. Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар = Салық салуға дейінгі пайда (залал) * 20%

Негізгі компания:

34 328 966 * 20% = 68 657

Еншілес компания:

25 318 921 * 20% =50 637

Түзетуден кейін:

32 969 256 * 20% = 65 938  1. Салық салуға кейін пайда (залал) = Салық салуға дейінгі пайда (залал) - Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар

Негізгі компания:

34 328 966- 68 657 = 34 260 309

Еншілес компания:

318 921- 50637= 25 268 284

Түзетуден кейін:

32 969 256 -65938 = 32 903 31

5-кесте. «Үлбі металлургия зауыты» АҚ тобының ҚЕХС-ға сәйкес әзірленген

2008 жылға қатысты біріктірілген

БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫАКТИВТЕР

НК

ЕК

Түзетілгенге дейін

Түзетілгеннен кейін

І. ҚЫСҚАМЕЗІМДІ АКТИВТЕР:

Ақшалай қаражаттар

22 573 424

14 409 368

22 573 424 + 14 409368

36 982 792

Қысқамерзімді қаржылық инвестициялар

2 869 086

33 878 600

2 8690862

+ 33 878 60036 747 686

Қысқамерзімді дебиторлық берешек

1 045 665

3 791 437

1 045 665 + 3 791437

48 371 02

Қорлар

3 265 760

6 320 884

3 265 760 + 6 320 884

9 586 644

Топ ішіндегі қорлар

10 222 410

8 236 850

10 222 410 + 8 236 850

18 459 260

Ағымдағы салықтық активтер

4 738 283

233 145

4 738 283 + 233 145

4 971 428

Өзге түрдег қысқамерзімді активтер

4 602 532

4 761 471

4 602 532 + 4761 471

9 364 003

Қысқамерзімді активтердің жиыны

49 317 160

71 631 755
120 948 915

ІІ. ҰЗАҚМЕРЗІМДІ АКТИВТЕР

Ұзақмерзімді дебиторлық берешек

99 920

2 799 920

99 920 + 2 799 920

2 899 840

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынып отыратын инвестициялар

3 656 562

6 169 748

3 656 562 + 6 169 748

9 826 310


Негізгі құралдар
1 440 6711 440 671

Материалдық емес активтер
45 049 585
45 049 585

Өзге түрдегі ұзақмерзімді активтер

209 435 532

158 932 271

209 435 532 + 158 932 271

368 367 794

Ұзақмерзімді активтердің жиыны

225 494 585

214 392 795

225 494 585 + 214 392 795

3 844 426 856

Баланс (100-жол + 200-жол)

274 811 745

286 024 550
560 836 293

МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ

ІІІ.ҚЫСҚАМЕЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Қысқамерзімді қаржылық міндеттемелер

2 449 276

23 232 245

2 449 276 + 23 232 245

25 681 521

Салықтар бойынша міндеттемелер

1 205 903

561 922

1 205 903 + 561 922

1 767 825

Топ ішіндегі бойынша міндеттемелер

256 148

90 353

256 148 + 90 353

346 501

Қысқамерзімді несиегерлік берешек

7 673 838

8 505 904

7 673 838 + 8 505 904

16 179 742

Қысқамерзімді бағалау міндеттемелері

1 667 194

2 333 048

1 667 194 + 2 333 048

4 000 242

Өзге түрдегі қысқамерзімді міндеттемелер

13 999 116

12 589 393

13 999 116 + 12 589 393

26 588 509

Қысқамерзімді міндеттемелердің жиыны

27 251 475

47 312 865
74  564 340

ІV. ҰЗАҚМЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Ұзақмерзімді қаржылық міндеттемелер

48 984 283

52 660 901

48 984 283 + 52 660 901

101 645 184

Ұзақмерзімді несиегерлік берешек

427 728

11 017 903

427 728 + 11 017 903

11 445 631

Ұзақмерзімді баға беру міндеттемелері

14 477 507

230 695

14 477 507 + 230 695

14 708 202

Ұзақмерзімді міндеттемелердің жиыны

63 889 518

63 909 499
127 799 017

V. КАПИТАЛ

Капитал

32 916 055

32 916 055

32 916 055 + 32 916 055

65 832 110

Резервтер

75 560 190

78 330 506

75 560 190 + 78 330 506

154 390 696

Үлестірілмеген пайда (өтелмеген залал)

75 194 507

63 055 625

75 194 507 + 63 055 625

138 250 132

Азшылықтың үлесі

КАПИТАЛДЫҢ ЖИЫНЫ

183 670 752

174 802 186
358 472 938

Баланс (300-жол + 400-жол + 500-жол)

274 811 745

286 024 550
560 836 295

6-кесте. Негізгі компания мен еншілес компаниялардың алынып тасталған түзету жазбалары

АКТИВТЕР

НК

ЕК

Түзету жазбалары

Түзетілгеннен кейін

ДТ

КТ

І.ҚЫСҚАМЕЗІМДІ АКТИВТЕР:
Ақшалай қаражаттар

22 573 424

14 409 36836 982 792

Қысқамерзімді қаржылық инвестициялар

2 869 086

33 878 60036 747 686

Қысқамерзімді дебиторлық берешек

1 045 665

3 791 4374 837 102

Қорлар

3 265 760

6 320 8849 586 644

Топ ішіндегі қорлар


60 000 000
Ағымдағы салықтық активтер

4 738 283

233 1454 971 428

Өзге түрдег қысқамерзімді активтер

4 602 532

4 761 4719 364 003

Қысқамерзімді активтердің жиыны

49 317 160

71 631 755120 948 915

ІІ. ҰЗАҚМЕРЗІМДІ АКТИВТЕР
Ұзақмерзімді дебиторлық берешек

99 920

2 799 9202 899 840

Үлестік қатысу әдісімен есепке алынып отыратын инвестициялар

3 656 562

6 169 7489 826 310

Негізгі құралдар
1 440 6711 440 671

Материалдық емес активтер

45 049 595


45 049 595

Өзге түрдегі ұзақмерзімді активтер

209 435 523

158 932 271368 367 794

Ұзақмерзімді активтердің жиыны

225 494 585

214 392 7953 844 426 856

Баланс (100-жол + 200-жол)

274 811 745

286 024 550560 836 295

МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛ
ІІІ. ҚЫСҚАМЕЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Қысқамерзімді қаржылық міндеттемелер

2 449 276

23 232 24525 681 521

Салықтар бойынша міндеттемелер

1 205 903

561 9221 767 825

Топ ішіндегі бойынша міндеттемелер

256 148

90 353346 501

Қысқамерзімді несиегерлік берешек

7 673 838

8 505 90416 179 742

Қысқамерзімді бағалау міндеттемелері

1 667194

2 333 0484 000 242

Өзге түрдегі қысқамерзімді міндеттемелер

13 999 116

12 589 39326 588 509

Қысқамерзімді міндеттемелердің жиыны

27 251 475

47 312 86574 564 340

ІV.ҰЗАҚМЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Ұзақмерзімді қаржылық міндеттемелер

48 984 283

52 660 901101 645 184

Ұзақмерзімді несиегерлік берешек

427 728

11 017 90311 445 631

Ұзақмерзімді баға беру міндеттемелері

14 477 507

230 69514 708 202

Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны

63 889 518

63 909 499127 799 017

V. КАПИТАЛ
Капитал

32 916 055

32 916 05565 832 110

Резервтер

75 560 190

78 830 506154 390 696

Үлестірілмеген пайда

75 194 507

63 055 025138 250 132

Азшылықтың үлесі
КАПИТАЛДЫҢ ЖИЫНЫ

183 670 752

174 802 186358 472 938

Баланс (300-жол + 400-жол + 500-жол)

274 811 745

286 024 550560 836 295Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет