Област: благоевград община: банскобет16/16
Дата25.06.2016
өлшемі2.13 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

КЕЗИМ МУСТАФА ХОДЖА

КЕМАЛ ИДРИЗ ХОДЖА

КЕМАЛ КЕМАЛ ХОДЖА

КЕМАЛ МЕХМЕД ХОДЖА

КЕМИЛЕ АЗИС ТУТАЛЪ

КЕМИЛЕ ТЕФИК ЯЗАДЖИ

КИМИЛЕ РАКИП ТУТАЛЪ

КЪДРИ ИСМАИЛ ФЕЗИ

КЪДРИЕ АРИФАТОВА ЗЕКИРОВА

КЪДРИЕ ИБРАХИМ ТУТАЛЪ

КЪДРИЕ МЕХМЕД КАРАН

ЛЕТИФ РЕКИПОВ ГУЩЕРОВ

ЛЮТВИЯ АРИФ КАРАНЧ

МЕКСИКАС МУСТАФА ЯЗАДЖИ

МЕЛИХА АЛИ МОЛЛА

МЕЛИХА ДЖЕМАЛ ЗЕКИР

МЕЛИХА МУСТАФА КАРАНЧ

МЕХМЕД АКИФ НИЗАМ

МЕХМЕД АРИФ ТУТАЛЪ

МЕХМЕД АРИФ ТУТАЛЪ

МЕХМЕД ИБРАИМ ДУГЕВ

МЕХМЕД ИБРАИМ МОЛЛА

МЕХМЕД ИБРАИМ ШАБАН

МЕХМЕД ИБРАХИМ МОЛЛА

МЕХМЕД ИДРИЗ ХОДЖА

МЕХМЕД ИДРИЗ ХОДЖА

МЕХМЕД ИДРИС ХОДЖА

МЕХМЕД ИСМАИЛ ФЕЗИ

МЕХМЕД КЕЗИМ МОЛЛА

МЕХМЕД КЕМАЛ ХОДЖА

МЕХМЕД МЕХМЕД ХОДЖА

МЕХМЕД МЕХМЕД ШАБАН

МЕХМЕД МУСТАФА ШАБАН

МЕХМЕД МУСТАФА ЯКЪП

МЕХМЕД НЕСИП КАРАН

МЕХМЕД РЕДЖЕП МУСТАКЛИ

МЕХМЕД СЕЛИМ МУСТАКЛИ

МЕХМЕД ШЕРИФ ТУТАЛЪ

МУРАТ АРИФАТ ЗЕКИР

МУРАТ АСАН ЯЗАДЖИ

МУСТАФА АДЕМ МЕЗИН

МУСТАФА АКИФ НИЗАМ

МУСТАФА ИБРАИМ КАРАН

МУСТАФА ИБРАХИМ МУСТАКЛИ

МУСТАФА ИДРИС ХОДЖА

МУСТАФА ИСА МОЛЛА

МУСТАФА ИСМАИЛ ТЮФЕКЧИ

МУСТАФА ИСМАИЛ ЯКЪП

МУСТАФА ИСМЕТ ТАМАХКЯР

МУСТАФА КЕЗИМ МОЛЛА

МУСТАФА КЕЗИМОВ МОЛЛОВ

МУСТАФА МЕХМЕД ЯКЪП

МУСТАФА МУСА ДРЕНКО

МУСТАФА МУСТАФА МЕЗИН

МУСТАФА МУСТАФА НИЗАМ

МУСТАФА МУСТАФА ШАБАН

МУСТАФА МУСТАФА ЯЗАДЖИ

МУСТАФА САБРИ ДРЕНКО

МУСТАФА ФЕТАХ ЗЕКИР

МУСТАФА ХАСАН ЯЗАДЖИ

МУСТАФА ЮСЕИН КАРАН

МУСТАФА ЮСЕИН ТЕЛЯ

НАДЖИЕ АРИФ ХОДЖА

НАДКА РУМЕНОВА ТУТАЛОВА

НАЙЛА АЛИЛ КАРАН

НАЙЛА ИСМАИЛ СКОРЧЕ

НАСИБЕ ИСМАИЛ МЕЗИН

НАСИЕ АЛИ КАРАНЧ

НАСИЕ ИСМАИЛ ФЕЗИ

НАСИЕ ШЕРИФ ФЕЗИ

НАСИЕ ШЕФКЕТ ЯЗАДЖИ

НЕВСЕ ДЖЕМАЛОВА МОЛЛА

НЕВСЕ КЕЗИМ МОЛЛА

НЕВСЕ МУСТАФА ЯКЪП

НЕВСЕЯ МЕХМЕД ТУТАЛЪ

НЕЗИХА ИБРАИМ КАРАН

НЕСИП АЛИ КАРАН

НЕФИС ИБРАХИМ ТУТАЛЪ

НЕФСЕ АЛИ ТЮФЕКЧИ

НЕФСЕ ИДРИС ХОДЖА

НЕФСЕ ИСА МОЛЛА

НЕФСЕ МУСТАФА ФЕЙЗИ

НЕФСЕ МУСТАФА ЯКЪП

НИКОЛА ДИМИТРОВ СЕЙЗОВ

НИЛСЕН МУСТАФА ЯЗАДЖИ

НИХАТ АБДУЛА НИЗАМ

ОРЕЯ МУСТАФА ЯЗАДЖИ

ОРЕЯ МУСТАФОВА ЯЗАДЖИЕВА-ЛЕШКОВА

ПЕМБЕ АДЕМ ТУТАЛА

ПЕМБЕ АРИФАТ ДРЕНКО

ПЕМБЕ САБРИ ДРЕНКО

ПЕМБЕЯ МЕХМЕД МОЛЛА

ПЕМБЕЯ ОСМАН МЕЗИН

ПЕМБИЕ МУСТАФА НИЗАМ

ПЕМБИЕ ЮСЕИН ЯЗАДЖИ

РАДИЕ АЛИМАЗ ТЮФЕКЧИ

РАИФ МУСТАФА КАРАН

РАИФ РАИФ КАРАН

РАКИП ДЖЕФЕР ЯЗАДЖИ

РАКИП ШЕРИФ ТУТАЛЪ

РАКИП ШЕФКЕТ ТУТАЛЪ

РАКЮША МЕХМЕД ШАБАН

РАКЮША ТЕФИК КАРАНЧ

РАМАДАН ИБРАИМ ЯЗАДЖИ

РАМИЗ МЕХМЕД ФЕЙЗИ

РАМИС РИЗА МУСТАКЛИ

РАФИЕ АДЕМ МОЛЛОВА

РАФИЕ АЛИЛ КАРААХМЕД

РАФИЕ АМИТ КАРАН

РАФИЕ АСАН БЛИЗНАК

РАФИЕ ИБРАХИМ БЛИЗНАК

РАФИЕ ИСМАИЛ ТЮФЕКЧИ

РАФИЕ МУСТАФА ТУТАЛЪ

РЕМЗИЕ ИБРАХИМОВА ЯЗАДЖИ

РЕСИМ РЕСИМ КЕСАДЖИ

РЕШИДЕ САЛИХОВА КЕСИДЖИЕВА

РИЗА АРИФ КАРАН

РИЗА РЕДЖЕП МУСТАКЛИ

РИСТЕМ РИСТЕМ ШАБАН

РУБИ ИБРАИМ МОЛЛА

РУКИЕ АЛИ ЯКЪП

РУСМА АЛИ ЯЗАДЖИ

РУСМА АРИФ МЕЗИН

РУСМА МУСТАФОВА МУСТАКЛИЕВА

РУСМА ХАСАН ТЕЛЯ

РУСМЕ ДЖЕФЕР ЯЗАДЖИ

РУСМИЕ АКИФ ТЕЛЬОВА

РУСМИЕ АРИФАТ ФЕЗИ

РУСМИЕ КЕМАЛ КАЛФА

РУСМИЕ ТЕФИК МОЛЛА

СААМИ АКИФ БЛИЗНАК

САБРИ АЛИ МОЛЛА

САБРИ ИБРАХИМ МОЛЛА

САБРИ МУСА ДРЕНКО

САБРИ САБРИ ДРЕНКО

САБРИ САБРИ МОЛЛА

САДАТ АДЕМ ЗЕКИР

САДИКА ИДРИС КАЛФОВА

САИТ МЕХМЕД ХОДЖА

САЛИХЕ БАКИ ХОДЖА

САМЕТ АТИДЖУНА ЗЕКИР

САНЕ АДЕМ СКОРЧЕ

САНЕ ИСМАИЛ ТУТАЛЪ

САНЕЯ ИБРАИМ КАРАН

САНЕЯ ИСМАИЛ МУСТАКЛИ

САНЕЯ МУСТАФА МУСТАКЛИ

САНЕЯ ОСМАН ШАБАН

САНЕЯ ШЕВКЕТ МОЛЛА

САНИЕ АРИФ БЛИЗНАК

САНИЕ МЕХМЕД БЕГ

САНИЕ РУШАН МУСТАКЛИ

САФЕ АЛИЕВА ТУТАЛОВА

САФЕ ИЛЯЗ ТУТАЛЪ

САФЕ СМАИЛ МУСТАКЛИ

САФЕ ШЕРИФ ХОДЖА

САФЕТ ИБРАХИМ КАЛФА

САФЕТ МУСТАФА МУСТАКЛИ

САФИЕ ИБРАИМ МОЛЛА

САФИЕ МЕХМЕД ТУТАЛЪ

САФИЕ ОСМАН МОЛЛА

СЕВИЕ ИДРИС ТУТАЛЪ

СЕВИЕ РАКИП ЯЗАДЖИ

СЕЛВИЕ АКИФ ШАБАН

СЕЛВИЕ ИДРИЗ ХОДЖА

СЕЛВИЕ КАДРИ БЛИЗНАК

СЕЛВИЕ КЕМАЛ ЯЗАДЖИ

СЕНИХА ФЕЙЗИЕВА ЗЕКИР

СИЛВЕ ИДРИС КАРАН

СИЛВЕ РИСТЕМ ЗЕКИР

СИЛВЕТ АДЕМ ЗЕКИР

СИЛВЕТ ЕРОЛА ТЕЛЯ

СИЛВЕТ ЮСЕИН МУСТАКЛИ

СИЛВИЕ МУСТАФА КАЛФА

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА МОЛЛОВА

СИНАН МЕХМЕД ХОДЖА

СМАИЛ АЗИЗ ТЮФЕКЧИ

СУНАЙ АМИТ СКОРЧЕ

СЪБИХА МУСТАФА КАРАН

СЪБРИНКА ИБРАХИМ МОЛЛА

СЮЛЕЙМЕ АСАН ЯЗАДЖИ

ТЕФИК АЛИ МОЛЛОВ

ТЕФИК АМИТ КАРАН

ТЕФИК ЕРОЛА ХОДЖА

ТЕФИК ИСА МОЛЛА

ТЕФИК САБРИ МОЛЛА

ТЕФИК ЮСЕИН ЯЗАДЖИ

УРИЕ ЕЛИВЕР КАРАНЧ

УРИЕ МУСТАФА КАРАН

УРХАН АРИФ БЛИЗНАК

ФАИК МЕХМЕД ХОДЖА

ФАИМ МЕХМЕД МОЛЛА

ФАТИМА АБДУЛА МОЛЛОВА

ФАТИМА АДЕМ ХОДЖА

ФАТИМА АРИФ ХОДЖА

ФАТИМА АРИФАТ ТЮФЕКЧИ

ФАТИМА ИБРАИМ МОЛЛА

ФАТИМА ИБРАХИМ МОЛЛА

ФАТИМА ИЛЯЗ ХОДЖА

ФАТИМА КЕЗИМ ТУТАЛЪ

ФАТИМА РИЗА ЯЗАДЖИЕВА

ФАТИМА ХАСАН ТУТАЛЪ

ФАТИМЕ АЛИ КАРАНЧ

ФАТИМЕ АЛИ ТУТАЛА

ФАТИМЕ АЛИЛ ТУТАЛЪ

ФАТИМЕ ЕЛМАЗ ХОДЖА

ФАТИМЕ ИБРАХИМ ЗЕКИР

ФАТИМЕ ИБРАХИМ МОЛЛА

ФАТИМЕ ИБРАХИМ ТУТАЛЪ

ФАТИМЕ ИСА ТУТАЛЪ

ФАТИМЕ МУСТАФА ТАМАХКЯР

ФАТИМЕ САЛИХОВА ДУГЕВА

ФАТИМЕ ФИКРЕТ КАРАН

ФАТИМЕ ЮСЕИН КАРАНЧ

ФАТМА АДЕМ ТУТАЛЪ

ФАТМА АКИФ ТЮФЕКЧИ

ФАТМА ИДРИЗ МЕЗИН

ФАТМА ИДРИС ЯЗАДЖИ

ФАТМА МЕХМЕД ХОДЖА

ФАТМА РАКИП МЕЗИН

ФАТМА РИСТЕМ ШАБАН

ФАТМА ЮСЕИН МЕЗИН

ФАТМА ЮСЕИН ТУТАЛЪ

ФАТМЕ КЕЗИМ НИЗАМ

ФАТМЕ МУСТАФА МУСТАКЛИ

ФАТМЕ МУСТАФА ТЮФЕКЧИ

ФАТМЕ НЕСИП ТУТАЛЪ

ФАТМЕ ШЕРИФ МУСТАКЛИ

ФАТМЕ ШЕФКЕТ ТЕЛЯ

ФАТМЕЯ АКИФОВА ЯЗАДЖИ

ФЕИМ МЕХМЕД ГУРДАЛ

ФЕИМ ХАСАН МУСТАКЛИ

ФЕИМ ХАСАНОВ ТЕЛЬОВ

ФЕЙКА АЛИ КАРАН

ФЕЙКА САИТ ХОДЖА

ФЕЙКА ФАИК МОЛЛА

ФЕЛДИЗ ИБРАИМ ТЮФЕКЧИ

ФЕТАХ АЛИ ЗЕКИР

ФЕЯ ЮСЕИН КАРАН

ФЕЯ ЮСЕИН МОЛЛА

ФИКРА АСАН ХОДЖА

ФИКРА СЮЛЕЙМАН ХОДЖА

ФИКРА ЮСЕИН ШАБАН

ФИКРЕТ АРИФ КАРАН

ФИКРИЕ РЕКИПОВА МЕНКОВА

ХАВА ИСЛЯМ МОЛЛА

ХАВА МЕХМЕД КАЛФА

ХАВА САЛИХ МУСТАФА

ХАЛИМЕ ИСМАИЛ ХОДЖА

ХАСАН АРИФ ТУТАЛЪ

ХАСАН ХАСАН МУСТАКЛИ

ХАСАН ЮСЕИН ТЕЛЯ

ХЮСЕИН МЕХМЕД МОЛЛА

ХЮСЕИН МУСТАФА МОЛЛА

ШАБАН ИЛИЯЗ КАЛФА

ШАБАН МУСТАФА МУСТАКЛИ

ШАЗИМ ЕЛМАЗ ТУТАЛА

ШЕЙКА АРИФ ШАБАН

ШЕЙКА РИСТЕМ СКОРЧЕ

ШЕРИФ АРИФ ТУТАЛЪ

ШЕРИФ ШЕРИФ ТУТАЛЪ

ШЕРИФ ШЕФКЕТ ТУТАЛЪ

ШЕРИФЕ АЛИ ТЕЛЯ

ШЕРФЕ МУСТАФА МЕЗИН

ШЕФКЕТ АРИФ ТУТАЛА

ШЕФКЕТ ШЕРИФ ТУТАЛЪ

ШЕФКЕТ ШЕФКЕТ ТУТАЛА

ЮСЕИН АЛИ ТЕЛЯ

ЮСЕИН АСАН ЯЗАДЖИ

ЮСЕИН ДЖЕФЕР ЯЗАДЖИ

ЮСЕИН ИБРАИМ МОЛЛА

ЮСЕИН КАДРИ ТУТАЛЪ

ЮСЕИН МАКСУТ ЯЗАДЖИ

ЮСЕИН МЕХМЕД МУСТАКЛИ

ЮСЕИН МЕХМЕД ХОДЖА

ЮСЕИН МУСТАФА КАРАН

ЮСЕИН РАИФ КАРАНЧ

ЮСЕИН РЕСИМ КЕСАДЖИ

ЮСЕИН ТЕФИК ЯЗАДЖИ

ЮСЕИН ШАБАН КАРААХМЕД

ЮСЕИН ЮСЕИН ТУТАЛЪ

ЮСЕИН ЮСЕИН ЯЗАДЖИЕВ

ЯНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

ЯТИМ СМАИЛ ТЮФЕКЧИ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............СЕКРЕТАР: ............

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет