Община дряновобет12/12
Дата18.07.2016
өлшемі0.96 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 07 - ГАБРОВСКИ

ОБЩИНА ДРЯНОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДЛЪГНЯ СЕКЦИЯ № 021

адрес на избирателната секция: С.ДЛЪГНЯ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “БОТЬО

ПЕНЕВ-1900”

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АДЖЕР АХМЕДОВА АХМЕДОВА

АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

АСЕН АНДРЕЕВ ЯСЕНОВ

БОНА ИЛИЕВА РУПЧЕВА

БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ДЕНЧЕВ ВЪРБАНОВ

ВЕСКА ИВАНОВА ГЕРГАНОВА

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕТКОВ

ГЕРГИНА МАРИНОВА КОЛЕВА

ГЪЛЪБИНА ПЕТРОВА КОЧЕВА

ДЕНА ИЛИЕВА БАЛУКОВА

ДЕНКА ИВАНОВА СТАНЧЕВА

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ПЕТКОВ

ДИЯНКА ХРИСТОВА КОСТОВА

ЕВГЕНИЙ СТОЯНОВ ДЕНЧЕВ

ЕЛЕНКА АНКОВА ХРИСТОВА

ЕЛЕНКА МИНЧЕВА ИЛИЕВА

ЖЕЛКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ

ИЛИЯ ПЕЕВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ

ИЛИЯН КАМЕНОВ СИМЕОНОВ

ИНА ПАВЛОВА ШАНКОЛОВА

ИРИНА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА

ИРИНКА ИВАНОВА МИНЕВА

ЙОРДАН МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ

КАЛОЯН ПЛАМЕНОВ ПЕЙЧЕВ

КИНА МИТЕВА ДЖАМБАЗОВА

КИРИЛ АЛЕКСИЕВ КОЧЕВ

КОЛЬО ИЛИЕВ ГАНЕВ

МАРИЙКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

МАРИЙКА СТАНЧЕВА ДОБРИНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ТЕРЗИЕВА

МИТКО СТЕФАНОВ ПЕНЕВ

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ЧЕРВЕНКОВА

НАДКА ЦАНЕВА ФИЛЕВА

НЕДКА СТОЙНОВА ГАНЧЕВА

НИКОЛАЙ МИНЧЕВ КОСЕВ

НИКОЛИНКА СТАНЧЕВА МЛЪЗЕВА

ПЕТРАНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ВЛАДИМИРОВ

РУМЯНКА ИВАНОВА ПЪЧЕВА

СВЕТЛОЗАР ДЕНЧЕВ МАРКОВ

СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ БУРГОВ

СИМЕОН МИНЕВ СТАНЕВ

СТЕФАН СТАНЧЕВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ФИЛЕВ РАШКОВ

СТЕФАНА ГЕНЧЕВА ВЕЛКОВА

СТЕФАНКА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА

СТЕФАНКА КОЛЕВА ДЕНЧЕВА

СТОЯНА ДИМИТРОВА ДЖАГАРОВА

СТОЯНКА АНДОНОВА ДРИНЧЕВА

СТОЯНКА ВЕЛКОВА РАШКОВА

ТОДОРКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ТОДОРКА ЦОНЕВА ИВАНОВА

ФИЛЬО КОЛЕВ ФИЛЕВ

ЯЛЧЪН САЛИ МУСТАФА


Кметстки наместник: Тодор Джепунов
Секретар на община: Румяна Дъчева

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 07 - ГАБРОВСКИ

ОБЩИНА ДРЯНОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГАНЧОВЕЦ СЕКЦИЯ № 022

адрес на избирателната секция: С.ГАНЧОВЕЦ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДЕНЧО

СЛАВОВ-1900”, УЛ.”ХРИСТО ДРЯНОВСКИ” 3

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АНА ПАВЛОВА ДОСЕВА

АНГЕЛ ГЕНЕВ СИРАКОВ

АНТОН НИКОЛАЕВ БОНЕВ

АСЯ ЛЮБЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

АТАНАС НАЧЕВ ИЛИЕВ

АХМЕД АЛИИБРЯМ АХМЕД

БОЖИДАР ИВАНОВ ИЛИЕВ

БОРИСЛАВ БОЖИДАРОВ ИЛИЕВ

БОЯН НИКОЛАЕВ БОНЕВ

ВАЛЕРИ ИВАНОВ КОЛЕВ

ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ИЛИЕВА

ВЕНЦИСЛАВ ТОМОВ ИЛИЕВ

ВОЛОДЯ КОЛЕВ НЕЙЧЕВ

ГАЛИНКА ЦОНЕВА КОСЕВА

ГАНКА ФИЛЕВА КОЛЕВА

ГАНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СИРАКОВ

ГЕРГАНА ЛОЗАНОВА ЛОЗАНОВА

ГИНА АТАНАСОВА ПЕНЕВА

ГРЕТА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА

ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

ДАНЧО ДИМИТРОВ СИРАКОВ

ДЕНКА НИКОЛОВА СТАНЕВА

ДЕНЧО КОЛЕВ СЛАВОВ

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ПОПОВА

ДЖУНИЕТ АХМЕД АЛИИБРЯМ

ДИЛЯНА СТАНЧЕВА СТАНКОВА

ДИМИТРАНА НИКОЛАЕВА МАТЕВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПОПОВ

ЕКАТЕРИНА ТОМОВА ИЛИЕВА

ЕМИЛ АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ

ЕМИЛИЯ ПРОДАНОВА ПЕТРОВА

ИВА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА

ИВАЙЛО ТРИФОНОВ ОБРЕШКОВ

ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН АТАНАСОВ ИЛИЕВ

ИВАН БОЖИДАРОВ ИЛИЕВ

ИВАН ГЕНЕВ СИРАКОВ

ИВАН КОСЕВ КОЛЕВ

ИВАНКА ИВАНОВА СТАНЕВА

ИЛИЯН БОРИСОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ЙОРДАН ДИМИТРОВ СТАНКОВ

ЙОРДАН НЕДЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА МИТКОВА ПОПОВА

КАПКА ПЕНЧЕВА ПОПОВА

КАТЯ БОРИСОВА СУЛТАНОВА

КОЛЬО НЕДЕВ ЙОРДАНОВ

КРИСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА КОЛЕВА

КРЪСТИНА БОЖИНОВА ДИМИТРОВА

КУНА ПЕНЕВА ИВАНОВА

ЛИЦКА ВАСИЛЕВА СЛАВОВА

ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ ЛЮБЕНОВ

ЛЮБОМИР НЕСТОРОВ ДОСЕВ

МАРИЙКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

МАРИЙКА МИНЧЕВА ПЪРВАНОВА

МАРИЙКА СТЕФАНОВА МИНЧЕВА

МАРИН ПАНЕВ МАРИНОВ

МАРИНА СТЕФАНОВА ДЕНЕВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯНА МИТЕВА НЕДЯЛКОВА

МАРУСЯ МИТЕВА СИРАКОВА

МИЛЕН СТЕФАНОВ ДЕНЕВ

МИЛКА ЙОРДАНОВА ПАНЕВА

МИЛЧО БОРИСОВ ПАНОВ

МИТКО ДАНЧЕВ СИРАКОВ

МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

МИТКО ТРИФОНОВ ОБРЕШКОВ

МИХАЕЛА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

МОНИКА ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА

НЕВЯНКА ЦОНЕВА ПАНОВА

НЕДКА ИЛЧЕВА МАРИНОВА

НЕЛА ДИМИТРОВА ДЕНЕВА

НЕНО КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БОНЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПОПОВ

НИКОЛАЙ ДОЧЕВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ ТИХОМИРОВ ДОНЧЕВ

ПАВЛИНКА МИНЧЕВА ТИЦЕ

ПАНИ МАРИНОВ ПАНЕВ

ПЕНКА ДИМИТРОВА БОНЕВА

ПЕНКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА

ПЕТРАНКА ИВАНОВА СИРАКОВА

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ

ПЕТЯ МАРИНОВА ПЕТРОВА

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ТОМОВ

РАДА ИЛИЕВА СТАНЕВА

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

РАЛИЦА ИЛИЕВА РАДЕВА

РУМЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

РУМЯНКА МИТЕВА МАРИНОВА

СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ БОРИСОВ

СЕВДАЛ ЙОСИФОВ ХАДЖИЕВ

СТЕФАН БОЖИДАРОВ ИЛИЕВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ДЕНЕВ

СТЕФКА АНКОВА АНТОНОВА

СТЕФКА ИЛИЕВА РАДЕВА

СТОЙНА БОРИСОВА ИЛИЕВА

ТАНЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА КОЛЕВА

ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

ТОДОР ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ

ТОДОР ПЕТКОВ ТОДОРОВ

ТОДОР СТЕФАНОВ МАРИНОВ

ТОМА ПАНДЕВ ИЛИЕВ

ТРИФОН ЙОВЧЕВ ОБРЕШКОВ

ХРИСТО ПЕТКОВ БОЙЧИНОВ

ЦВЕТАН МИЛЧЕВ ПАНОВ

ЯНА ХРИСТОВА КОСЕВА


Кметстки наместник: Тодор Маринов
Секретар на община: Румяна Дъчева

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 07 - ГАБРОВСКИ

ОБЩИНА ДРЯНОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГАНЧОВЕЦ СЕКЦИЯ № 023

адрес на избирателната секция: С.ГАНЧОВЕЦ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ДЕНЧО

СЛАВОВ-1900”, УЛ.”ХРИСТО ДРЯНОВСКИ” 3

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АНТОНИНА ИВАНОВНА ТУДОРАН

АТАНАС РУСИНОВ АТАНАСОВ

БОГОМИЛ ИЛИЕВ БОНЕВ

БОНКА МИНЧЕВА ВИТАНСКА

БОЯН НЕНЧЕВ ФИЛЕВ

БОЯНА ЦОНЕВА ГЕОРГИЕВА

ГОРЯН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

ДАНИЕЛ КРАСИМИРОВ БУРМОВ

ДЕНЧО КОСЕВ ИВАНОВ

ДИАНА КОЙЧЕВА ДИМИТРОВА

ДИМИТЪР ХАРАЛАМБИЕВ БОТЕВ

ЕЛЕОНОРА ВЕНЕЛИНОВА ВАН КАЛЕМТХОУТ

ИВАН МИХАЙЛОВ МИНЧЕВ

ИВАН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ

ЙОРДАН АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

КАМЕЛИЯ ИЛИЕВА БУРМОВА

КОЛЬО МИНЕВ СТОЙНОВ

КРАСИМИР АТАНАСОВ ПЕТРОВ

КРАСИМИР ДЕНЧЕВ БУРМОВ

ЛЕВТЕРИЙ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА АСЕНОВА

МАРА ГЕНЕВА МАРКОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА СТОЙНОВА

МАРИЯ МИНЧЕВА БЕЙСКА

МАРИЯ НИКОЛАЕВА СТОЙКОВА

МИНЧО АТАНАСОВ МИНЕВ

НЕДКА КОСЕВА КОЛЕВА

ОЛЕГ ДИМИТРОВ АСЕНОВ

ПАВЛИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

ПЕТКО НЕДЯЛКОВ СИМЕОНОВ

ПЕТРАНА СТЕФАНОВА БОРИСОВА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

РАДКА ПЕНЧЕВА САРАМИНЕВА

СЛАВЧО ИВАНОВ СЛАВЕВ

СТЕФАН ЦВЕТАНОВ СТОЯНОВ

ТАТЯНА ОЛЕГ АСЕНОВА

ТОТА БОТЕВА ИВАНОВА
Кметстки наместник: Тодор Маринов
Секретар на община: Румяна Дъчева

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 07 - ГАБРОВСКИ

ОБЩИНА ДРЯНОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КОСАРКА СЕКЦИЯ № 024

адрес на избирателната секция: С.КОСАРКА, ЧИТАЛИЩЕТО

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АЙШЕ МУСТАФОВА СЮЛЕЙМАНОВА

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

АНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

ВАЛЕНТИНКА ТРИФОНОВА ВЕЛИКОВА

ВАСИЛ НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ

ВАСИЛА СЛАВЕВА МИЛАНОВА

ВЕЛИЗАРА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

ВЕЛИЧКА ТРИФОНОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА ТРИФОНОВА

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ШАХОВСКИ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

ГЮРДЖАН ЕРЕДЖЕБОВ СЮЛЕЙМАНОВ

ДАРИНА ИВАНОВА СЪРМЕНОВА

ДИЛЯНА МИХАЙЛОВА СЪРМЕНОВА

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ НЕДЕВ

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ВЕЛИЗАРОВ

ДИМО САВОВ СТЕФАНОВ

ДИМЧО БОРИСОВ ДИМОВ

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЛУНЕВА

ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА КЪНЕВА

ЕНЧО СТОЯНОВ ЕНЧЕВ

ЕРЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАНОВ МЕХМЕДОВ

ИВАН ГАНЧЕВ ИВАНОВ

ИВАНИЧКА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА

ИВАНКА ПЕНЕВА МИНЧЕВА

ИВАНКА СЛАВЕВА ПЕТРОВА

ИВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ШАХОВСКА

КИНА МИНЧЕВА ПУШКАРОВА

КРАСИМИР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

КРАСИМИР СТЕФАНОВ ИВАНОВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ КРУМОВ

КЪНЧО ПЕТРОВ ПАСКАЛЕВ

ЛЮБКА ИВАНОВА ШАХОВСКА

МАНОЙ СТОЙКОВ МИНЧЕВ

МАРГАРИТА ВЕЛИЧКОВА ИЛИЕВА

МАРИЙКА ХРИСТОВА ТУМБАЛОВА

МАРИЯ КОСЕВА ДЖАГАРОВА

МАРИЯ МАРИНОВА ТОДОРОВА

МИЛКА ПЕТКОВА ПАСКАЛЕВА

МИНКА СТОЯНОВА ГАНЕВА

МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВ СЪРМЕНОВ

МИТКО РУСИНОВ МИТЕВ

МИХАИЛ НИКОЛОВ СЪРМЕНОВ

НАДЕЖДА ЙОСИФОВА ЯНКОВА

НЕДКО ЙОРДАНОВ НЕДЕВ

НЕДЯЛКО ГОСПОДИНОВ ДЕЛЧЕВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ

ОЛГА ЕМЕЛИАНОВНА АНДРЕЕВА

ПЕНА ГАНЕВА ИВАНОВА

ПЕНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА

ПЕНКА ЦОНЕВА БАНЕВА

ПЕНЧО ПЕТРОВ КИСЬОВ

ПЕТЪР ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ

ПЛАМЕН ДИМАНОВ ВЕЛИЗАРОВ

РАШКО АСЕНОВ ИЛИЕВ

РАШКО ВЪРБАНОВ ИВАНОВ

РИДВАН ЕРЕДЖЕБОВ МЕХМЕДОВ

РУМЯН КОЛЕВ КАЛЧЕВ

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

РУСКА СТЕФАНОВА СЪБКОВА

САШО МИЛАНОВ ДИМИТРОВ

САШО ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ

СВЕТЛОЗАР КОСТАДИНОВ ДЯНКОВ

СЕЙХАН ГЮРДЖАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ

СЛАВЕЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

СТАНИМИР ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ

СТАНИМИР МАНОЕВ СТОЙКОВ

СТЕФАНА КОЛЕВА ПАШОВА

СТЕФАНА СТЕФАНОВА ДРАГАНОВА

ТОДОРКА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА

ТОТЮ НИКОЛОВ ТОТЕВ

ТРУШКО ТРИФОНОВ ТОТЕВ

ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

ХАТИДЖЕ ГЮРДЖАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА

ХРИСТО СТАНЧЕВ ТУМБАЛОВ

ЦАНА СТЕФАНОВА СТОЙКОВА

ЮЛИЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЯНКА РАШКОВА ДЕЛИЙСКА


Кметстки наместник: Румян Калчев
Секретар на община: Румяна Дъчева
Каталог: uploads -> docs
docs -> Жылдарға арналған облыстық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат «2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы»
docs -> Батыс Қазақстан облысында іске асырылып отырған 5 мемлекеттік және 10 салалық бағдарламалар бойынша ақпарат
docs -> 2015 жылдың 1 мен 31 тамыз аралығындағы дсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
docs -> ДСҰ-ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2015 жылдың 1-30 тамыз аралығында жариялаған хабарламалар тізімі
docs -> 2015 жылдың 1- 31 шілде аралығындағы дсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
docs -> Сабақтың тақырыбы Мазмұны Сағат саны 1 Сабатың бастапқы кесіндісі
docs -> Төлемақысының ставкаларын түбірімен босатылатын сүрек
docs -> Қазақстан республикасының Ұлттық банкі №7 баспасөзрелизі


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет