Педагогикалық институты аманжол күзембайұлы еркін әбіл тарихнам абет8/124
Дата19.03.2023
өлшемі0.67 Mb.
#470947
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   124
Kuzembayuly-A-Abil-E-Tarikhnama
6. Тарихнамалық шолу. Кез келген тарихи шығармада тарихнама­лық шо­лу болуы қажет. Сапалы жасалған шолу автордың кәсіби дең­гейі­­нің көрі­ні­­сі. Шолудың негізгі мақсаты таңдап алынған тақырыптың зерт­­те­­лу дең­ге­йін анық­тау. Сол мақсатқа жету жолында ол мына мін­дет­терді орын­дайды: Ө­­зі­­не дейінгі тархшылардың еңбектерімен таны­сады, тақы­рып тарих­на­ма­сы­ның кезеңдерін анық­тайды, методоло­гия­лық тұрғысын, дерктемелік базасына баға береді, та­қыр­ыптың шала зерт­­телген немесе мүлде зерттелмеген тұста­рын анықтайды сөйтіп өз зерт­теуінің міндеттерін анықтайды.


7. Тарихнамалық талдау әдістері
Зерттеу жұмыстары барысындағы тарихнамалық талдаудың қажет­тілігі. Кез келген зерттеу жұмыстары сол тақырып бойынша жа­рық көрген әдеби­етпен танысудан басталатындығы баршамызға белгілі. Тек та­ны­с­ып қана қой­май зерттеуші өзіне қажет деп тапқан ғылыми шы­ғар­маларға тарихнамалық тал­дау жасайды. Ол ғылыми жұмыстың кі­ріс­пе бөлімінің қа­жет­ті бір бөлшегі.
Тарихнамалық талдаудың бірнеше түрлері бар. Алғашқысы – тарих­на­ма­лық аннотация. Мұндай талдау көбінесе тезис немесе мақала жаз­ған­да пай­да­ланылады. Бұл үшін тек зерттеушіні қызықтырған шығарма­ның библи­огра­фиялық сипаттамасы мен оның қандай мәселені қоз­ғай­тын­дығы қысқаша көрсетіледі.
Талдаудың келесі күрделі түрі – тарихнамалық талдау. Зерттелуі жос­парланған тақырыптың толық тарихнамалық талдудан өтуі қажетті про­­цеду­ра. Бұл жұмыстың тыңғылықты өтуі келешекте атқарылар шар­уа­­ның перс­пе­к­­тивасын, тақырыптың көмескі зерттелген тұстарын, ашыл­май қал­ған мәсе­лелерін айқындауға көмектеседі.
Тарихнамалық талдаудың екі деңгейі бар. Талдаудың төменгі дең­ге­йі мо­но­графиялық еңбектердің кіріспесінде беріледі. Автор тек өзі таң­дап ал­ған тақырыбының зерттелу деңгейін анықтаумен шектеледі. Мұн­дай ұм­тылыс диплом жұмыстарын орындау барысында кездеседі.
Жоғарғы деңгейі – арнайы тарихнамалық зерттеу. Белгілі бір та­қы­­рып немесе тарих ғылымының бағыты бойынша жүргізілген тарих­намалық тал­дау­дың нәтижесі мақала немесе арнаулы монография ре­тін­де жарық кө­реді. Бұл жерде тарихнамашы жарияланған немесе жария­лан­­баған бүкіл та­қы­рып бой­ынша еңбектерге ғылыми талдау жасап о­ның шынайы нә­ти­же­ле­рін көрсетеді.
Тарихнамалық талдаудың реті. Тарихнамалық талдау үлкен да­йы­н­­­дық­ты қажет етеді. Себебі өзіңнің әріптесі жазған шығармаға баға беру үшін сол тақырыпты сынап отырған автордан терең білуің қажет. Сон­дық­­­тан да көбіне тарихи шығармалардың кіріспе бөліміндегі тарих­на­малық талдаулары нәти­жесіз болып жатады.
Әсіресе диплом жұмысын жазу барысында студенттер осындай кем­шілік­терге ұрынып жатады. Көбіне олар өздері пайдаланған әде­биет­тің тізімін беру­мен шектеледі. Тіпті кейде кіріспе диплом жұмы­сының не­гізгі бө­лі­мі жазылып бі­т­кеннен кейін орындалады. Мұндай жағдайда оның тарих­намалық талдауы жай ғана формальды роль атқарады.
Тарихнамалық талдаудың негізгі мақсатының өзі белгілі бір тақы­ры­п­­тың зерттелу деңгейін анықтау, осыған дейін тарихшылардың жинақ­та­ған тәжри­бесін игеру, сөйтіп, тарихнамалық дәстүрге өз үлесіңді қосу. Осы­дан ке­йін бар­ып зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері анық­талады.
Мұқият жүргізілген тарихнамалық талдау зерттеушіге өз жұ­мы­сының ба­ғы­тын, онда көтерілетін мәселелердің ретін, зерттеудің ме­то­до­логиялық негіз­дерін анықтауға мүмкіншілік береді.Сонымен, тарих­на­малық талдау зерттеу жұмысының ең қажетті, ең құнды бөлігі, оның нә­тижелі аяқталуының кепілі.
Тарихнамалық кезеңдерді анықтау. Әрбір кезеңге талдау жасау (әр ке­зеңге ғылыми әдебиеттерді топтастыру, әдебиеттер түрлеріне си­пат­тама беру, зерттеліп отырған проблемалардың концептуальдылығын анық­тау, та­қы­рыпты зерт­теуге үлес қосқан авторларды атау және олар­дың еңбек­теріне баға беру, әр түрлі уақытта тақырыптың көңіл ау­да­рыл­ған аспек­тіле­рі). Қо­ры­тынды жасау аз зерттелген, көмескі ашылған мә­селелерді анық­тау, келе­шек зерттеудің аспек­тілері мен кезеңдерін анық­тау.
Тарихнамалық талдау пәнін анықтау – тарихшының алдында тұрған өте күрделі міндет. Оны дұрыс шешу үшін мына төмендегі ере­же­ні қатаң түрде сақтау қажет. Біріншіден, тарихнамалық талдау тарих­на­малық зерттеу пәні бой­ынша жүргізіледі. Екіншіден, тарихнамалық пән нақтылы –тарихи зерттеуге байланысты таңдалады. Әлбетте, таңдау барысында тарихнамалық пән барын­ша тақырыпқа жақынырақ болғаны жөн. Тарихнамалық талдау пә­ні кейде нақ­тылы – тарихи зерттеу пәні­мен сәйкес келе бермейді. Одан хро­но­логиялық шең­бері жағынан не­ме­се кеңірек немесе тарырақ болуы мүмкін. Тарихнамалық талдау пәнінің мазмұны да территориялық аспектісіде кеңірек болады.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   124
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет