Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік нұсқаулардыңДата13.06.2016
өлшемі224 Kb.
#133193

Пәнді меңгеруге арналған

әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының оқу және білім министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Агротехнология кафедрасы

5В080100 «Агрономия» мамандығының студенттеріне

«Агрохимия» пәнін меңгеруге арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Пәнді меңгеруге арналған

әдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

____________ Пфейфер Н.Э

20__ ж. «___»____________Құрастырушылар: _________ а.-ш.ғ.к., доцент Кабжанова Г.Р.

«Агротехнология» кафедрасы


«Агрохимия» пәні бойынша

5В080100 «Агрономия» мамандығы бойынша сырттый оқитын студенттері үшін пәнді меңгеруге арналғанәдістемелік нұсқаулар

Кафедра отырысында ұсынылды 20__ ж. «__» ________ № __ Хаттама


Кафедра меңгерушісі _____________ Ұ.Альмишев 20__ ж. «___» _____


Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ ж. «___» _______ № __ Хаттама


ОӘК төрағасы __________ К. К. Сейтханова 20__ ж. «___» _______
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы _________________А. А. Варакута 20__ж. «___»________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ ж. «___» _______ № __ ХаттамаПәнді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар

Жоспарлы, күнделікті жұмыстың жолымен студенттың белсенді, шығармашылықты қатысуы пәннің жетістік игеруін болжайды.

Пәннің оқуын жұмыс бағдарламасын жетілдіруінен бастау қажет, курстың мазмұнына, міндеттеріне және мақсатына ерекше көңіл аудару керек.

Дәріс конспектімен жұмыс жасау

Сабақтан кейін конспекті қайта қарау, түсіну үшін қиыншылық тұғызатын дәріс конспекттердің деректерін белгілеу. Ұсынылатын әдебиетті қолданылып, қиыншылық тұғызатын сұрақтарға жауаптарды табуға тырысу керек. Егер өздік деректі түсіне алмасандар, сұрақтарды құрастырындар және қосымша сабаққа немесе дәріске оқытушының көмегіне өтініш жасандар.

Үнемі өткен деректі қайталау үшін уақыт бөлініздер, бақылау сұрақтары бойынша өз білімдерін, икемділігін және дағды-машықтарын тексеріндер.

Практикалық жұмыстарды орындау.

Жұмыстарды орындауға қойылатын әдістемелік ұсыныстармен, жұмыстарды орындау кестесімен танысындар. Практикалық сабақ алдында оқуға қарастырылған сұрақ ілімін зерттеңіздер, практикалқ тапсырмаларын орындандар, есеп және бақылау сұрақтардың жауаптарын дайындаңыздар.

Практикалық жұмыстарды қорғауға дайындалу үшін нәтижелерді талдайды, оларды теориялық ережелерімен немесе анықтама деректерімен салыстырады, жұмыс бойынша қорытынды түрінде жұмыстың нәтижелерін жинақтайды, практикалық жұмыстарды орындауға әдістемелік ұсыныстарда келтірілген сұрақтарға жауап дайындайды.


Пән тақырыптарының мазмұны

1 Тақырып. Кіріспе.Ауыл шаруашылық дақылдарының түсімін жоғарылатуда әрі өнім сапасын жақсартуда және топырақ құнарлығын арттыруда тыңайтқыштардың маңызы.

Қазақстанда жергілікті және минералды тыңайтқыштарды қолдану жағдайы.Агрохимия ғылымының міндіеттері мен тәсілдері.Агрохимияның негізгі объектілері (өсімдік,топырақ,тыңайтқыш) және олардың бір-біріне әсері .Агрохимия ғылымының даму тарихы.

Әдебиет 1-15

2 Тақырып. Өсімдіктің қореқтенуі және оны реттеу әдістері.

Өсімдіктің химиялық құрамы.Макро және микро элементтер,олардың өсімдік қоректену үшін ролі.Өсімдік қоретенуі,олардың түрлері.Өсімдіктердің қоректену диагностикасы.

Әдебиет 1-16

3 Тақырып. Өсімдіктің қоректенуі мен тыңайтқыш қолдануға байланысты топырақтың агрохимиялық қасиеттері.

Топырақ ауасы мен ерітіндісінің және қатты фазасының құрамы , олардың өсімдік қоректенуі үшін маңызы. Эффективті және потенциалды топырақ құнарлығы.Қазақстанның негізгі топырақ типтерінің агрохимиялық қасиеттері. Топырақты химиялық жолмен мелиорациялау.

Әдебиет 1-16

4 Тақырып. Тыңайтқыштар,олардың қасиеттері және қолданылуы.Азот тыңайтқыштары.

Тыңайтқыш туралы ұғым. Тыңайтқыштарды жіктеу. Өсімдік үшін азоттың ролі. Өсімдіктіің аммоний және нитратты азотпен қоректену ерекшеліктері. Топырақта азот қосылыстарының өзгеруі.Азот тыңайтқыштарын жіктеуі.Өсімдіктердің азотпен қоректенуінің топырақ диагностикасының қазіргі әдістері.

Әдебиет 1-16

5 Тақырып. Фосфор және калий тыңайтқыштары

Өсімдік үшін фосфордың маңызы. Өсімдікке қажетті фосфордың көзі. Қазақстан егіншілігінде фосфор айналымы мен оның балансы. Фосфор тыңайтқыштарының жіктеуі. Фосфор тыңайтқыштарының тиімділігін арттыру жолдары. Өсімдік үшін калийдің маңызы. Табиғат пен шаруашылықтағы калий айналымы және оның балансы. Калий тыңайтқыштарынын өндіретін агрономиялық кендер, олардың сипаттамасы.

Әдебиет 1-16

6 Тақырып. Микротыңайтқыштар және комплексті тыңайтқыштар

Негізгі микроэлементтердің (В,Мо,Мn,Zn,Cu,Cо) өсімдік тірішілігі үшін ролі. Микротыңайтқыш тиімділігін арттыру жолы. Комплексті тыңайтқыштар туралы түсінік, оларды жіктеу. Комплексті тыңайтқыштардың ауылшаруашылығы дақылдарының өнім сапасына әсері.

Әдебиет 1-16

7 Тақырып. Органикалық тыңайтқыштар

Негізгі органикалық тыңайтқыштар. Төсенішті көн, оның құрамы мен қасиеттері және қолдану.Жасыл тыңайтқыштар. Сабанды тыңайтқыш ретінде пайдалану.

Әдебиет 1-15

8 Тақырып. Тыңайтқыш қолдану жүйесі

Ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімін арттыруда және оның сапасын жақсарту үшін тыңайтқыш қолдану жүйесінің маңызы. Шаруашылықта, ауыспалы егісте және жеке дақылдарды тыңайту жүйесі. Ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімімен бірге қоректік заттарды шығаруының биологиялық және шаруашылық түрлері. Тыңайтқыш қолданудың негізгі әдісі, мерзімі және тәсілі. Тыңайтқыш қолданудың экономикалық тиімділігін анықтайтын көрсеткіштер.

Әдебиет 1-15

9 Тақырып. Тыңайтқыш қолдану және қоршаған ортаны қорғау

Тыңайтқыштардың топырақтың санитарлық жағдайына әсері. Тыңайтқыштарды қолдану және өнім сапасы. Өсімдіктегі , топырақтағы және судағы уландырғыш қосылыстардың концентрациясының шекті мөлшері.

Әдебиет 1-16

10 Тақырып. Өсімдікті талдау

Өсімдік құрамындағы құрғақ зат пен ылғал мөлшерін анықтау. Майлы дақылдар құрамындағы май мөлшерін анықтау. Өсімдік құрамындағы крахмалды анықтау.

Әдебиет 1-16

11 Тақырып. Топырақты агрохимиялық талдау

Топырақ құрамындағы жалпы азотты, нитратты азотты, сіңірілген аммоний мөлшерін жалпы фосфорды, жылжымалы фосфор мөлшерін, алмаспалы калий мөлшерін анықтау.

Әдебиет 1-16

12 Тақырып. Тыңайтқыштарды талдау

Сапалық реакциялар бойынша минералдық тыңайтқыштардың құрамын анықтау.

Әдебиет 1-16

Зертханалық сабақтардың мазмұны және тізімі


10 Тақырып. Өсімдікті талдау.

Өсімдік құрамындағы құрғақ зат пен ылғал мөлшерін анықтау. Майлы дақылдар құрамындағы май мөлшерін анықтау. Өсімдік құрамындағы крахмалды анықтау.

Әдебиет 1-16

11 Тақырып. Топырақты агрохимиялық талдау.

Топырақ құрамындағы жалпы азотты, нитратты азотты, сіңірілген аммоний мөлшерін жалпы фосфорды, жылжымалы фосфор мөлшерін, алмаспалы калий мөлшерін анықтау.

Әдебиет 1-16

12 Тақырып. Тыңайтқыштарды талдау.

Сапалық реакциялар бойынша минералдық тыңайтқыштардың құрамын анықтау. Мочевина құрамындағы азотты спектрофотометрлік әдіспен анықтау.Әдебиет 1-16
Студенттің өздік жұмысының мазмұны

СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
сабаққа қатысу

30

2

Зертханалық жұмыстарға дайындалу (сабақ тақырыбы бойынша материалды меңгеру, есеп беру шаблонын дайындау)

есеп беру шаблоны

ЗЖ рұқсат алу

30

3

Бақылау шараларына дайындалу

конспект

сабаққа қатысу

30

4

Семестрлік тапсырмаларды орындау

бақылау жұмыс коллоквиум

БЖ қорғау

27

Барлығы

117


Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

 1. Тыңайтқыш – топырақ құнарлылығы мен ауылшаруашылық дақылдарың өнімділігін арттырудың жалдам әсер ететіне

 2. Минералдық және органикалық тыңайтқыштарды қолдану тәсілдері

 3. Қоректік заттарды сіңірудің сыртқа орта жағдайларымен байланысы

 4. Тыңайтқыш және ауылшаруашылығың дақылдары өнімінің сапасы

 5. Жаздық бидайды тыңайту жүйесі

 6. Органикалық және минералдық тыңайтқыштардың қант қызылшасы өнімі мен сапасына әсері

 7. Егіншіліктегі биологиялық азот

 8. Бұршақ тұқымдас дақылдарды тыңайту ерекшеліктері

 9. Тыңайтқышты қолданудың экономикалық тиімділігі

Курстық жұмыстың тақырыптары


 1. Астықты-парлы ауыспалы егіс дақылдарын тыңайту жүйесі

 2. Астықты-парлы-отамалы ауыспалы егіс дақылдарын тыңайту жүйесі

 3. Қант қызылшасы ауыспалы егіс дақылдарын тыңайту жүйесі

 4. Картоп ауыспалы егіс дақылдарын тыңайту жүйесі

 5. Көкөніс ауыспалы егіс дақылдарын тыңайту жүйесі

 6. Малазықтық дақылдар ауыспалы егістігін тыңайту жүйесі

 7. Астықты ауыспалы егіс дақылдарын тыңайту жүйесі

 8. Бақша дақылдары ауыспалы егістігін тыңайту жүйесі

 9. Жеміс салатын бақтарды тыңайту

Әдебиеттер тізімі


Негізгі:

 1. Веремейчик Л.М., Гуз А.Ф. Основы земледелия, агрохимии и защиты растений: уч.пособие – Минск: Ураджай, 2000 г.

 2. Почвоведение. Агрохимия. Защита растений. Растениеводство: Электронный реферативный журнал. – Алматы: КазгосИНТИ, 2000 г.

 3. Вальков В.Ф. Почвоведение: учебник для вузов – М., Ростов н/Д.: МарТ, 2006 г.

 4. Муха В.Д. Агропочвоведение: учебник для вузов по агрономическим специальностям – М.: Колос, 2003 г.

Қосымша:


 1. Белобров В.П. География почв с основами почвоведения: учебное пособие – М.: Академия, 2004 г.

 2. Бондарев В.П. Геология. Лабораторный практикум – М: ФОРУМ-ИНФРА М, 2002 г.

 3. Ганжара Н.Ф. Практикум по почвоведению – М.: Агроконсалт, 2002г.

 4. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения: учебник для студ.вузов по специальности «География» - М.: Владос, 2001 г.

 5. Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв: учебник для с/х. вузов – М.: Изд-во МГУ; Колос, 2004 г.

 6. Кузнецов М.С. Эрозия и охрана почв: учебник для вузов – М.: Изд-во МГУ; Колос, 2004 г.

 7. Мониторинг земель в Республике Казахстан: (состояние и перспективы развития)/под ред. Б.С. Оспанова, З.Д. Дюсенбекова. – Астана: ГосНПзем, 2001 г.

 8. Орлов Д.С. Химия почв. – М.: Высшая школа, 2005 г.

 9. Почвоведение с основами геологии. Под ред. Горбылевой А.И. – Минск: Новое знание, 2002 г.

 10. Почвоведение: метод.указания по проведению и выполнению лабораторных работ/ сост.: Биткеева А.А., Кабжанова Г.Р. – Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2007 г.

 11. Розанов Б.Г. Морфология почв: Учебник для вузов по специальности «Почвоведение» - М.: Академический проспект, 2004 г.

 12. Федорова А.И., Никольская Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды – М.: Владос, 2003 г.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет