ПӘнінің ОҚУ Әдістемелік кешенібет4/8
Дата01.07.2016
өлшемі6.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Тiк гидравликалық шпигкескiш ФШГ машинасы шұжықтың тартылған етiн дайындайтын шпиктi текше пiшiндерге (кубтарға) кесуге арналған. Үлкен қуатты ет комбинаттарының шҰжық жасау цехында қолданылады. Тiк гидравликалық шпигкескiш ФШГ машинасы келесi негiзгi тораптардан тҰрады: станина 9, көлденең орналасқан бiлiк 5, тiк орналасқан бiлiк 10, шестерналы сорап 8, пышақты рамкалар 12, траверсалы цилиндр, қабылдағышты стол. Машинаның шойыннан жасалған қозғалмайтын бөлiгiнде барлық негiзгi тораптары бекiтiледi. Машинаның қозғалмайтын бөлiгiнiң төменгi жағында электроқозғалтқыштан екi жалғастырғыш арқылы шестернялы сорапқа айналыс беретiн көлденең бiлiк 5 орнатылған.

Үстелге (13) бекiтiлген қабылдағышқа (14) шпиг тиеледi. Қабылдағыштар квадрат қималы камера тәрiздi болады. Камералардың бiрiнен шпигтi пышақты рамкаларға итергiшпен 15 итерген кезде, екiншiсiн шпикке қолмен толтырады. Итергiштiң жетегiн траверсалы цилиндр қозғалысқа келтiредi.

Сурет 8.1. Тiк гидравликалық шпигкескiш ФШГ машинасы.


Жұмыстың орындалу тәртiбi.

 1. Машина өнiмдiлiгiн (кг/с) анықтау, егер текше пiшiндер (кубтар) өлшемi х мм болса,

а) 4x4x4; б) 6х6х6 в) 8х8х8, г) 10х10х10 д) 12х12х12

(8.1)

Шпигкескiш қозғалтқышының қуаты:(8.8)

мҰнда: P1, P2 , P3 - сырғанау коэффициентiнiң мәнiне және 1 Ұзындық метрге меншiктi кесу кұшi бойынша таңдалып алынған, кесу кұшi.

Z1,Z2,Z3-бiрiншi және екiншi рамканың пышақтары мен орақ тәрiздi пышақтардың саны.

l1,l2,l3- бiрiншi және екiншi рамканың пышақтары мен орақ тәрiздi пышақтардың жұзiнiң Ұзындығы, м,-бiрiншi екiншi рамканың пышақтарының сызықтық жылдамдығы, м/с

6. Гидросораптың тиiмдi қуаты:, кВт (8.11)

МҰнда, -сораптың өнiмдiлiгi немесе шығыны,, м3/с (8.12)

ґзiн-өзi тексеру сұрақтары. 1. Тiк гидравликалық шпик кескiш ФШГ машинасы

 2. Тiк гидравликалық шпик кескiш ФШГ машинасының құрылысы

 3. Тiк гидравликалық шпик кескiш ФШГ машинасының жұмыс iстеу принципi.

 4. Шестерналы сорап не ұшiн қолданылады?

 5. Золотник қорабы не ұшiн қолданылады?

 6. Пышақты рамалар ненiң көмегi арқылы қандай қозғалыс жасайды?

 7. Текше пiшiндердi (кубтердi)әртұрлi өлшемге қалай кесуге болады?

 8. Текше пiшiндердiң (кубтердiң) өлшемдерi әртұрлi болғанда пышақты рамкаларға шпиктер беру жылдамдығы қалай өзгередi?

 9. Шестерналы сорап қалай қозғалысқа келедi?

 10. Орақ тәрiздi пышақ қалай қозғалысқа келедi?


6 зертханалық жұмыс.
Тақырыбы: Шприцтер құрылысымен танысу.
1. Жұмыстың мақсаты:
Ет және сұт өнеркәсiбiнде қолданылатын шприцтердiң тұрлерiмен және құрылысымен танысу, есептерiн шығаруға дағдылану, осы машиналардың жетектерiнiң кинематикалық және технологиялық сұлбаларын құрастырып үйрену.

Ет және сүт өнеркәсiбiнде дозалап толтыратын машиналар көп қолданылады. Қысым әсерiмен қабықшаны механикалық жолмен толтыратын машиналар тобына шприцтердi жатқызады. Шприцтер шҰжық қабықшасын тартылған етпен, сонымен қатар сұт өнеркәсiбiнде балқытылған сырды жасанды қабықшамен толтыруда қолданылады.

Үздiксiз әрекеттi ФШ2-ЛМ маркалы вакуумдi шприцi фаршты вакуумдеуге және шҰжық қабықшасын толыруға арналған.

Шприц бiр-бiрiне тәуелсiз жҰмыс iстейтiн екi цевкамен шприцтеу процесiнiң ұздiксiздiгiмен сипатталады. Шприцтер шҰжық өнiмдерiн өндiрудiң ағын-механикаландырылған жұйесiнде және жеке жҰмыс атқара алады, сонымен пiсiрiлген, жартылай қақталған және қақталған шҰжықтарды дайындау ұшiн қолданылады.

Шприц станинасы болаттан жасалып, пiсiрiлiп қосылған, тiк бҰрышты пiшiндi болады. Станинаның жоғарғы бөлiгiне жҰмысшы шнектердiң тҰрығы бекiтiледi, ол тҰрық шойыннан жасалған.

ЖҰмысшы шнектердiң тұрығының бiр ұшына жұмысшы шнектердiң төмендеткiштерiнiң жетектерi, ал бiр ұшына цевка бекiтiледi.9.1 сүрет. Шприц қондырғысы.
Шнектердiң цилиндрлiк тұрығының жоғарғы жағына вакуумдiк головка жҰбымен фаршқа арналған шанақ орнатылады. Бiр шнектiк орамы қарама-қарсы екiншi орамның бiр кiрмелi жҰмысшы шнегiне кiредi.

°рбiр шектердiң бiр басы төмендеткiштердiң консольды бiлiгiне орнатылады. Шнектер бiр-брiне қарама-қарсы айналады. Жұмысшы шнектердiң жетегi АОС2-31-4 маркалы екi асинхронды электрқозғалтқыштан тұрады. Оның қуаттылығы 3 кВт және минуттық айналыс саны – 1350.

Шприцтiң негiзгi тораптары: станина, жұмысшы шнектердiң тұрығы, жҰмысшы шнектердiң жетегi, вакуум жұйесi, қосу басқышы.

11. Екiвинттi ығыстырғышты шприцтердiң өнiмдiлiгiн есептеу.

Шприцтiң секундық өнiмдiлiгi:, м3/с; (9.1)

Шприцтiң нақты өнiмдiлiгi қабықшаның диаметрiнен, оның Ұзындығынан, кигiзiлу тәсiлi мен баса факторлардан тәуелдi және мынаған тең:, кг/сағ (9.6)

Шприц ығыстырғыштарының электрқозғалтқыштарының қуаты:кВт (9.7)

ґзiн-өзi тексеру сҰрақтары. 1. Ет және сұт өнеркәсiбiнде шприцтердiң қолданылуы.

 2. Шприцтердiң тұрлерi және қҰрылысы.

 3. Шприцтердiң жҰмысшы органдары.

 4. Шприцтердiң өнiмдiлiгiне әерiн тигiзетiн факторлар.

 5. Шприцтердiң вакуумдi жұйесiнiң құрылғысы.

 6. Жетек құрылғысы.

 7. Жұмысшы органдарды дайындайтын материалдар және оны таңдауға әсер ететiн факторлар.


7 зертханалық жұмыс.

Тақырыбы: Ішек өңдеуге арналған әмбебап машинаның құрылысымен танысу
1. Жұмыстың мақсаты

Ішек өңдеуге арналған ФОК әмбебап машинасының конструкциясымен танысу, кинематикалық және технологиялық схемасын құру.


2. ЖҰмыстың мазмҰны 1. ФОК машинасында iшектi өңдеу процесiн оқып ұйрену

2. Iшек өңдеуге арналған басқа да машиналардың құрылысын және жұмыс iстеу принципiн берiлген әдебиеттер бойынша оқып ұйрену

3. Негiзгi есептерiн шығару.

4. Кинематикалық схема құру

5. Технологиялық схема құру

3. Iшек өңдеуге арналған ФОК әмбебап машинасының конструкциясының сипаттамасы.

ФОК машинасы сиыр, шошқа және қой ішектерін өңдеуге негiзделген. Онда 5 білік болады. Олардың екеуi рифельдi металды, рифельдi ризиналы, майда металды және қалақшалы металды болады (12.1 сурет).

Жұмысшы органдардың мұндай комбинациясы және машинада орналасуы осы сиыр жақтарының пензеловкасы және шлямовкасы болуына шошқа және қой жақтарын өңдеуге мұмкiндiк бередi. Универсальдi машина ет комбинаттарында кең қолданылғандықтан олар өте тиiмдi және кұрделi емес.

ФОК машинасы жұмысшы білігі бар қорап (2) бекiтiлген станинадан (1) тұрады. Қораптың жоғарғы бөлiгiнде екi рифельдi метал білігі (3) және (4) және планкасы бар. Қысқыш механизiм (5) орнатылған.

Қораптың төменгi бөлiгiнде рифельдi резинкалы білігі (6) оның алдында майда метал бҚлҚгҚ (8) және басқа жағынан қалақшалы метал бҚлҚгҚ (7) орнатылған.

12.1 сурет. Iшек өңдеуге арналған ФОК әмбебап машинасы:

 1. станина

 2. жҰмысшы валик қорабы

 3. рифельдi метал біліктер

 4. рифельдi метал біліктер

 5. қысқыш механизм

 6. резиналы рифельдi білік

7. метал біліктер

 1. майда метал білік

 2. қорғағыш тұрық

 3. электроқозғалтқыш

 4. құбыр

 5. жұргiзушi шиток

 6. реттегiш вентил

14. жұктi тесiк

Біліктердiң төменгi жағында iшектердiң керектi бағытқа қозғалуына әсер ететiн щиток (6,7,8) болады. Кожухқа (9) кiлтескен қуаты 0,6 квт болатың төмендеткіш және шестерня жүйесі арқылы электроқозғалтқыштан (10) барлық біліктер қозғалысқа келедi. Құбыр (11) арқылы iшектi өңдеу кезiнде саны вентильмен (13) реттелетiн, температурасы 35 С0 болатын жылы су ұздiксiз берiледi.

Машинада iшектi өңдеу алдында оларды 20 С температуралы суға алдын-ала салу керек. ґйткенi iшектердiң өңдеу сапасы және машинаның өңiмдiлiгi өседi. Машинаны бiр адам ғана кутедi.

Жұмыстың орындалу тәртiбi ФОК машинасын ет өңдiрiсiнде кiшкене және орта өңеркәсiптерде қолданылады.

Формула бойынша машина өңiмдiлiгiн анықтауЭлектроқозғалтқыштың қуаты N=(квт)Мұндағы Майн – біліктер қозғалғандағы жетек ұшiн қажеттi айналу моментi, Нм; w - біліктердiң айналу бұрышының жылдамдығы, с-1; қуаттың қор коэффициентi, =1,2-1,3; электроқозғалтқыштан жұмысшы біліктерге дейiнгi берiлiстiң барлық қуаттарына қатысты машинаның жалпы п.ә.к.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет