ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені «Оқытушы коммуникативтік құзырлығының тренингі»бет7/8
Дата17.07.2016
өлшемі466.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
 
а) дағды 
в) икем 
с) іскерлік 
д) белсенділік 
48. Ескі дағдының жаңа дағдыны қалыптастыруға көмектесуі 
а) интерференция 
в) дағдылардың тасымалы 
с) автоматизм 
д) тежелу 
49. Адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын көрсететін құбылыс 
а) зейін 
в) түйсік 
с) қабылдау 
д) ойлау 
50. Зейіннің физиологиялық негіздерін доминанта теориясы бойынша түсіндірген 
а) А.А.Ухтомский 
в) И.П.Павлов 
с) К.Д.Ушинский 
д) Г.Гельмгольц 
51. Адамдардың зейіні бзліну саны: 
а) 1 
в) 3 
с) 5 
д) 7 
52. Адамға табиғи сіңісіп кеткен,арнайы күш жұмсамай-ақ орындалатын зейін 
а) ырықсыз 
в) ырықты 
с) үйреншікті 
д) Дұрыс жауап жоқ. 
53. Адамның зейіні бір объектіге немесе бір жұмысқа ұзағырақ тұрақтай алуы 
а) зейіннің тұрақтылығы 
в) зейіннің аударылуы 
с) зейіннің бөлінушілігі 
д) зейіннің көлемі 
54. Зейіннің бөлінушілігі 
а) бір уақыттың ішінде зейіннің қамтитын объектілерінің саны 
в) бір объектіден екінші объектіге назар аудару 
с) белгілі бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алмаушылық 
д) адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігі 
55. Зейіннің көлемі 
а) белгілі бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алмаушылық 
в) адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігі 
с) бір объектіден екінші объектіге назар аудару 
д) бір уақыттың ішінде зейіннің қамтитын объектілерінің саны 
56. Алаң болушылық 
а) белгілі бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алмаушылық 
в) бір уақыттың ішінде зейіннің қамтитын объектілерінің саны 
с) адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігі 
д) бір объектіден екінші объектіге назар аудару 
57. Зейіннің аударылуы 
а) адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігі 
в) бір уақыттың ішінде зейіннің қамтитын объектілерінің саны 
с) бір объектіден екінші объектіге назар аудару 
д) бір объектіден екінші объектіге назар аудару 
58. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы бейнелері 
а) зейін 
в) түйсік 
с) қабылдау 
д) ойлау 
59. Анализаторлар бөлігі 
а) 1 
в) 3 
с) 5 
д) 7 
60. Анализаторлардың бірінші бөлігі 
а) сезім мүшесі (рецептор) 
в) миға баратын жүйке талшықтары 
с) мидағы түрлі жүйке орталықтары 
д) дұрыс жауап жоқ 
61. Анализаторлардың бірінің қызметін екіншісі атқаруға қабілетті болу функциясы 
а) сенсомоторлық 
в) компенсаторлық 
с) рефлекстік 
д) барлық жауап дұрыс 
62. Адамның түйсіне алу қабілеті 
а) сенсибилизация 
в) адаптация 
с) сезгіштік 
д) синестезия 
63. Сезгіштік бөлінуі: 
а) 1 
в) 2 
с) 3 
д) 4 
64. Сезім мүшелерінің өте әлсіз тітіркендіргіштері түйсіне алуы 
а) абсолюттік сезгіштік 
в) табалдырық 
с) айырма сезгіштік 
д) адаптация 
65. Сезгіштіктің тек артуын ғана көрсететін құбылыс 
а) адаптация 
в) сенсибилизация 
с) сезгіштік 
д) синестезия 
66. Түйсіктің түрлерін көрсет 
а) тері,сипап сезу түйсіктері 
в) көру,есту түйсіктері 
с) иіс,дәм түйсіктері 
д) барлық жауап дұрыс 
67. Заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнелену:і 
а) қабылдау 
в) түйсік 
с) ойлау 
д) қиял 
68. Толып жатқан объектілердің ішінен біреуін іріктеу 
а) қабылдаудың мағыналығы 
в) қабылдаудың таңдамалылығы 
с) қабылдаудың тұрақтылығы 
д) қабылдаудың тұтастығы 
69. Түрлі себептерге байланысты шындықтағы обьектілерді қате қабылдау 
а) иллюзия 
в) галлюцинация 
с) апперцепция 
д) дұрыс жауап жоқ 
70. Қабылдаудың адамның жалпы психикалық тұрмысы мен өткен тәжірибесінің мазмұнына байланыстылығы 
а) апперцепция 
в) иллюзия 
с) галлюцинация 
д) дұрыс жауап жоқ 
71. Апперцепция түрлерін көрсет 
а) уақытша,қосымша 
в) тұрақты,қосымша 
с) тұрақты,уақытша 
д) барлық жауап дұрыс 
72. Белгілі мақсат пен обьектіні әдейілеп қабылдау 
а) байқау 
в) иллюзия 
с) байқағыштық 
д) түйсіну 
73. Екі көздің көрілетін затқа бір көздей болып әрекет етуі 
а) байқағыштық 
в) аккомадация 
с) конвергенция 
д) дұрыс жауап жоқ 
74. Көздің түрлі қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу қабілеттілігі не деп аталады? 
а) дивергенция 
в) аккомадация 
с) конвергенция 
д )иллюзия 
75. “Синестезия” қазақша қандай мағына білдіреді? 
а) қосарласқан түйсік 
в) жекеленген түйсік 
с) абсолюттік түйсік 
д) айырма түйсік 
76. Сыртқы анализаторлардың рецепторлары қалай аталады? 
а) интерецептор 
в) экстерорецептор 
с) проприорецептор 
д) барлық жауап дұрыс 
77. Бақылауға ерекше мән беріп отырып, лабораторияның маңдайшасына «Бақылау» деген сөзді 3 рет жазып қойған кім? 
а) А. А. Ухтомский 
в) К. Д. Ушинский 
с) И. М. Сеченов 
д) И. П. Павлов 
78. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында сақталып, қайтадан жаңғыртылып, танылып, ұмытылуын бейнелейтін процесс қалай аталады? 
а) түйсік 
в) қабылдау 
с) ес 
д) сөйлеу 
79. Естің физиологиялық негіздерін жүйке жүйесінің пластикалық қасиеті туралы ілім арқылы түсіндірген кім? 
а) К. Д. Ушинский 
в) И. М. Сеченов 
с) И. П. Павлов 
д) А. А. Ухтомский 
80. Жүйке жүйесінің пластикалығы дегеніміз не? 
а) түрлі қозулардан қалған әсерлердің қайтадан уақытша байланысқа түсе алу қасиеті 
в) ес процесінің негізі болып табылатын байланыстар 
с) заттар мен құбылыстардың қасиетінің нақтылы бейнесі 
д) дұрыс жауап жоқ 
81. Ес процесінің негізі болып табылатын байланыстар қалай аталады? 
а) апперцепция 
в) адаптация 
с) ассоциация 
д) галлюимнация 
82. « Ассоциация» қай тілден енген сөз? 
а) грек 
в) латын 
с) араб 
д) ағылшын 
83. « Ассоциация» термині қандай мағына береді? 
а) байланыс 
в) қозғалыс 
с) қатынас 
д) мәнер қалдыру 
84. Ассоциациялық принципті алғаш рет ойлап тапқан кім? 
а) И. П. Павлов 
в) Ф. Аквинский 
с) В. Вундт 
д) Аристотель 
85. Ғылымда тұңғыш рет ассоцмация ілімін шартты рефлекс теориясымен дәлелдеген, осы негізде көптеген психикалық процестердің табиғатын түсінуге болатындығын көрсеткен кім? 
а) И. П. Павлов 
в) Демакрит 
с) Аристотель 
д) И. М. Сеченов 
86. Ойда қалдырылатын не қайта жаңғыртылатын нәрсенің сипатына қарай ес нешеге бөлінеді? 
а) 2 
в) 4 
с) 6 
д) 8 
87. Ойын еңбек әрекетіне байланысты туып отыратын қимыл – қозғалыстарды еске қалдыру мен қайта жаңғыртып отыру естің қай түріне жатады? 
а) бейнелік есі 
в) қозғалыс есі 
с) сөз-логикалық есі 
д) эмоциялық есі 
88. Қозғалыс есінің басқаша атауы 
а) оперативтік 
в) образдық 
с) моторлық 
д) сезімдік 
89. “Операция”сөзі қай тілден енген және оның мағынасы? 
а) парсы тілінен “шешім” 
в) грек тілінен “іс-әрекет” 
с) латын тілінен “амал” 
д) орыс тілінен “бақылау” 
90. Ес процестеріне не жатады? 
а) ұмыт 
в) есте қалдыру 
с) қайта жаңғырту 
д) барлық жауап дұрыс у 
91. Тіл арқылы ойды басқа біреуге жеткізу не деп аталады? 
а) пікір 
в) ойлау 
с) сөйлеу 
д) қабылдау 
92. Сөйлеудің жалпы неше түрі бар? 
а) 1 
в) 2 
с) 3 
д) 4 
93. Ауызша сөйлесу түрлерін көрсет: 
а) диалог, монолог 
в) ішкі, жазбаша 
с) жазбаша, сыртқы 
д) ішкі, сыртқы 
94. Екінші біреуге жеткізілетін ойдың айқындылығы: 
а) сөздің мәнерлігі 
в) сөздің мазмұндылығы 
с) сөздің әсерлігі 
д) барлық жауап дұрыс 
95. Ойлау формаларын толық атап көрсет: 
а) абстракциялау,салыстыру 
в) нақтылау, жалпылау 
с) ұғым, пікір, ой қорытынды 
д) сөйлеу 
96. Ой операцияларын көрсет: 
а) нақтылау, салыстыру 
в) абстракция, жүйелеу 
с) анализ, синтез, жалпылау 
д) барлық жауап дұрыс 
97. Ұғым дегеніміз: 
а) заттар мен құбылыстар туралы ой 
в) бір зат туралы мақұлдау 
с) бірнеше пікірлерден жаңа бір пікір шығару тәсілі 
д) барлық жауап дұрыс 
98. Ой қорытындыларының неше түрі бар? 
а) 1 
в) 2 
с) 3 
д) 4 
99. Ұқсастық бойынша ой қорытындыларын жасау 
а) аналогия 
в) дедукция 
с) индукция 
д) пікір 
100. Сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының субъективтік бейнелерін қайтадан жаңғыртып, өңдеп,бейнелеуде көрінетін, тек адамға ғана тән психикалық процесс қалай аталады? 
а) ойлау 
в) қиял 
с) ес 
д) қабылдау 
101. Қиял нешеге бөлінеді? 
а) 1 
в) 2 
с) 3 
д) 4 
102. Пассив қиял түрін көрсет: 
а) түс көру 
в) қайта жасау 
с) шығармашылық 
д) арман 
103. Шығармашылық қиял дегеніміз не? 
а) өзіндік жаңа бейнелер жасау арқылы әрекетте жаңа өнім беру де көрінетін қиял 
в) Суреттеп жазғанға немесе сызғанға қарап адамның жаңадан бір нәрсені елестете алуы 
с) өз қалауымызша жаңа бейнелер жасау 
д) дұрыс жауап жоқ 
104. Қиялдағы елестерді топтастырудың қарапайым түрі 
а) анализ 
в) акцентировка 
с) агглютинация 
д) синтез 
105. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адамның қажеттеріне сәйкес келу-келмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын психикалық процесс 
а) қиял 
в) эмоция 
с) сезім 
д) көңіл 
106. Көңіл, аффект, құмарлық қандай эмоцияларға жатады? 
а) қарапайым 
в) жағымды 
с) жағымсыз 
д) күрделі 
107. Адамға күш беріп, әрекетке ұмтылдыратын, көтеріңкі сезімдер мен эмоцияларды қалай атайды? 
а) стеникалық 
в) астеникалық 
с) жағымсыз 
д) күрделі 
108. Адамның шындықтағы қандай болмасын бір сұлулықты сезінуі қандай сезім? 
а) интеллектуалдық 
в) адамгершілік 
с эстетикалық) 
д) барлық жауап дұрыс 
109. Адамның өз мінез-құлқын меңгере алу қабілеті 
а) мінез 
в) ерік 
с) қабілет 
д) түйсік 
110. Еріктің физиологиялық механизмі неге байланысты? 
а) ми қабығының рефлекстік табиғаты 
в) уақытша байланыс 
с) анализбен синтезге 
д) дұрыс жауап жоқ 
111. Келешекте істейтін ісіміздің ойға бекуі 
а) мақсат 
в) қалау 
с) ниет 
д) мотивтер күресі 
112. Адамның оқыс қимыл-қозғалыстан, орынсыз сөйлеуден, босқа күйіп-пісуден бойын тежей алу қабілеті еріктің қандай сапасы 
а) тәртіптілік 
в) тоқтамға келгіштік 
с) табандылық 
д) ұстамдылық 
113. Жүйке жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерінің бірі 
а) мінез 
в) темперамент 
с) қабілет 
д) қажеттілік 
114. Рим дәрігері Гален темпераменттің санын нешеге жеткізді? 
а) 9 
в) 4 
с) 13 
д) 17 
115. темпераменттердің физиологиялық негіздерін ғылыми тұрғыдан түсіндірген кім? 
а) И.М.Сеченов 
в) И.П.Павлов 
с) И.Кант 
д) Гален 
116. Гиппократ темпераменттің неше түрін анықтады? 
а) 13 
в) 9 
с) 4 
д) 17 
117. Сыбайласыңыздың сіздің дене тұрқыңыз, бет қимылыңыз, сөзіңізді қайталау реакциясы қалай аталады? 
а) якорь 
в) кіріспе 
с) ауысу 
д) трюизм 
118. Адамның бір көңіл-күйдің негізінде барлық көңіл-күй туғыза алу міндеті қалай аталады? 
а) якорь 
в) кіріспе 
с) ауысу 
д) трюизм 
119. Сөздік құрал арқылы адамның қалыпты жағдайдан жеңіл,икемді жағдайға көшуі 
а) кіріспе 
в) якорь 
с) ауысу 
д) трюизм 
120. “Бекіту”мағына білдіреді.Нақты құбылыстан жалпы құбылысқа ауысу үшін қолданылатын әдіс 
а) якорь 
в) трюизм 
с) кіріспе 
д) ауысу 
121. Тұлға аралық қимыл ұйымдастыру, қатысушылардың өзара қозғалыспен әрекет алмасуы 
а) интеракция 
в) диалогтік қарым – қатынас 
с) коммуникация 
д) перцепция 
122. Тұлға аралық арақашықтық нормасы 
а) 120 - 400 см 
в) 0 - 45 см 
с) 45 - 120 см 
д) 400 - 750 см 
123. Әлеуметтік арақашықтық нормасы 
а) 400 - 750 см 
в) 0 - 45 см 
с) 45 - 120 см 
д) 120 - 400 см 
124. Өзгенің орнына өзін қойып, оның ішкі дүниесін түсіну, тану тәсілі, өзін өзгеге ұқсату механизміне не жатады? 
а) идентификация 
в) эмпатия 
с) аттракция 
д) әлеуметтік рефлекция 
125. Өзгені, оның ішкі жағдайын өз сезімдері арқылы қабылдап білу механизмі 
а) аттракция 
в) идентификация 
с) эмпатия 
д) әлеуметтік рефлекция 
126. Өзгені танып білудің ерекше түрі. Ол өзгеге қатысты жылы сезім қалыптастыруға негізделген 
а) аттракция 
в) идентифекация 
с) эмпатия 
д) әлеуметтік рефлекция 
127. Қарым – қатынас барысында өзін-өзі тану механизмі 
а) идентифекация 
в) әлеуметтік рефлекция 
с) эмпатия 
д) аттракция 
128. Конфликт жағдайын саналы түрде түсіну 
а) ынтымақтастық 
в) позиция 
с) инцидент 
д) аттракция 
129. Конфликтіні шешудің неше жолы бар 
а) 1
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет