ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені «Оқытушы коммуникативтік құзырлығының тренингі»бет8/8
Дата17.07.2016
өлшемі466.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
 
в) 2 
с) 3 
д)4 
130. Инцидентті өшірудің әдісін атап көрсет 
а) бір жақтың ұтысын қамтамасыз ету 
в) екі жаққа ажырату 
с) іштей басқа көзқараспен қабылдау 
д) текетіреспен ынтымақтастыққа көшу 
131. Темпераменттің төрт түрі туралы сипатталған “Антропология”кімнің еңбегі 
а) И.Кант 
в) Гиппократ 
с) Гален 
д) П.Ф.Лесгафт 
132. Адамның негізгі өмірлік бет алысын және оның өзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалық өзгешелік не? 
а) қабілет 
в) сезім 
с) мінез 
д) темперамент 
133. Адамның іске бастамашы бола алуы қабілетін қандай мінез бітісі деп аталады? 
а) адалдық 
в) инициативашылдық 
с) принципшілдік 
д) достық 
134. Қабілет негізінен нешеге бөлінеді? 
а) 4 
в) 2 
с) 6 
д) 8 
135. Адамның ақыл – ой өзгешіліктерінің жеке қасиеттерін көрсететін кез келген адамнан табылатын қабілет қалай аталады? 
а) жалпы 
в) арнаулы 
с) нышан 
д) дарындылық 
136. 154. Іс - әрекеттің жеке салаларында ғана көрініп, оның нәтижелі орындалуына мүмкіндік беретін қабілет қалай аталады? 
а) нышан 
в) жалпы 
с) арнаулы 
д) дарындылық 
137. Нышанның ықпалымен қалыптасқан қабілеттің түрі 
а) дарындылық 
в) талант 
с) бейімділік 
д) жалпы қабілет 
138. Бір әрекетті шығармашылықпен орындау мүмкіншілігін қамтамасыз ететін қабілеттердің ерекше қиысып келуі 
а) жалпы қабілет 
в) бейімділік 
с) дарындылық 
д) талант 
139. Адамның белгілі бір әрекетпен айналысуға бетбұрысы, көңілі аууы, оянып келе жатқан қабілеттің алғашқы белгісі 
а) дарындылық 
в) талант 
с) бейімділік 
д) жалпы қабілет 
140. Адамның әр түрлі жас кезеңіндегі психикасының даму ерекшелігін зерттейтін ғылым 
а) салыстырмалы психология 
в) педагогикалық психология 
с) жас ерекшелік психологиясы 
д) барлық жауап дұрвс 
141. Э.Эриксон ұсынған адамның өмірлік даму статиясы неше кезеңнен тұрады? 
а) 8 
в) 2 
с) 4 
д) 6 
142. “Жақын аралық”даму аймағын ғылымға кім енгізген? 
а) И.М.Сеченов 
в) И.П.Павлов 
с) Л.С.Выготский 
д) В.Вундт 
143. Сензитивті кезең дегеніміз? 
а) бейімделу кезеңі 
в) кедергі кезеңі 
с) қарқынды даму кезеңі 
д) дұрыс жауап жоқ 
144. Өзбеттілікке ұмтылу қай кезеңнің дағдарысына жатады? 
а) 1 
в) 3 
с) 5 
д) 7 
145. Баланың қорыққан кездегі құшақтау әрекеті қандай рефлекске жатады? 
а) шартты рефлекс 
в) қорғаныс рефлексі 
с) марфо рефлекс 
д) дұрыс жауап жоқ 
146. Химиялық заттардың дәмін айыру қай айда пайда болады? 
а) 1-2 күнде 
в) 1 айда 
с) 15 күнде 
д) 1,5 айда 
147. Жаңа туған балада талдағыштардың қарқынды қалыптасуынан пайда болған рефлекс? 
а) қорғаныс рефлекс 
в) марфо рефлекс 
с) жармасу рефлексі 
д) барлық жауап дұрыс 
148. Баланың дыбыс шығарып, гуілдеуі қай айда болады? 
а) 1 айда 
в) 3 айда 
с) 2 айда 
д) 4 айда 
149. 1 жастағы баланың сөздік қоры 
а) 15 сөз 
в) 10 сөз 
с) 150 сөз 
д) 1500 сөз 
150. 4 – 5 айда нәрестенің қандай бұлшық еті арқылы қозғалыс жасау қабілеті дамиды? 
а) мойын бұру 
в) жүру 
с) еңбектеу 
д) секіру 
151. Нәрестелік кезеңдегі ойлау түрі ? 
а) бейнелік 
в) көрнекі - әрекеттік 
с) эмоциялық 
д) сөз – логикалық 
152. Саналы түрде есте сақтау әрекеті қай жаста дамиды? 
а) 3-4 жаста 
в) 1-2 жаста 
с) 5-6 жаста 
д) 7-8 жаста 
153. 6 жастағы баланың сөздік қоры? 
а) 1400 сөз 
в) 100 сөз 
с) 150 сөз 
д) 14000 сөз 
154. Мектепке дейінгі шақтағылардың негізгі әрекеті? 
а) барлық жауап дұрыс 
в) оқу 
с) еңбек 
д) ойын 
155. Көргенін нақты, анық түрде қайтадан жаңғырту қабілеті? 
а) моторлық ес 
в) бейнелік ес 
с) сөз – логикалық ес 
д) эйдетикалық ес 
156. Кіші мектеп жасы кезеңін ата? 
а) 6-10 
в) 3-5 
с) 11-15 
д) 16-18 
157. Бастауыш мектеп жасының ойлау қабілетінің деңгейі? 
а) бейнелік 
в) сөз – логикалық 
с) нақты операциялық 
д) дұрыс жауап жоқ 
158. Жасөспірімдік кезеңге тән негізгі морфо – функционалдық өзгерілу? 
а) рухани жетілу 
в) жыныстық жетілу 
с) адамгершілік жетілу 
д) дұрыс жауап жоқ 
159. «Өтпелі», «қиын», бетбұрыс», сыналатын кезеңді басқаша қалай атайды? 
а) нәресте 
в) жеткіншек 
с) жасөспірім 
д) ересек 
160. Антрополог Р. Бенедикт балалықтан ерекшелікке өтудің неше типін бөліп көрсетеді? 
а) 2 
в) 3 
с) 5 
д) 6 
161. Жасөспірімдік жасы кезеңін ата? 
а) 0 – 2 жас 
в) 14,5 – 17 жас 
с) 5 – 10 жас 
д) 11 – 14 жас 
162. Нәресте миының көлемі? 
а) 400гр 
в) 200 гр 
с) 700 гр 
д) 800 гр 
163. Баланың ойлау қабілетінің дамуына ықпал ететін дене мүшесі? 
а) басы 
в) қолы 
с) аяғы 
д) бұлшықеттері 
164. Іс - әрекеттің орнықты нысаналы өзгерісі? 
а) үйрену 
в) оқу 
с) жаттығу 
д) дұрыс жауап жоқ 
165. Адамға белгілі бір білім, іскерліктер мен дағдыларды беру? 
а) үйрету 
в) оқыту 
с) тәрбие 
д) білім беру 
166. Сыртқы негіздерге не жатады? 
а) күту 
в) талаптар 
с) мүмкіндіктер 
д) барлық жауап дұрыс 
167. Белгілі бір әрекет үшін адамның айналасында болатын объективті шарттар? 
а) мүмкіндіктер 
в) ыңғай 
с) талаптар 
д) күту 
168. Педагогикалық процесті мақсатты түрде ұйымдастыру тұрғысында жеке адамды қалыптастырудағы психологиялық заңдылықтарды не зерттейді? 
а) оқыту психологиясы 
в) тәрбие психологиясы 
с) мұғалім психологиясы 
д) барлық жауап дұрыс 
169. Ойын іс-әрекеті негізінде баланың қиялымен символикалық функциясы қалыптасып , дамитыны туралы кім айтты? 
а) Д.Б.Эльконин 
в) В.В.Давыдов 
с) А.Н.Леонтьев 
д) Л.С.Высотский 
170. Жеке адамның мұғалім ретінде балаларды оқытуда және тәрбиелеуде жоғары көрсеткіштерге жету шарты болып табылатын белгілі психикалық ерекшеліктер 
а) педагогикалық қабілеттер 
в) педагогикалық әдептілік 
с) педагогикалық іскерлік 
д) дұрыс жауап жоқ 
171. Жастардың тәлімгері ретінде өзіне қойылатын әлеуметтік үміттерді тепе-тең қабылдау негізінде құрылатын мұғалімнің мінез-құлқы 
а) педагогикалық қабілеттілік 
в) педагогикалық іскерлік 
с) педагогикалық әдептілік 
д) дұрыс жауап жоқ 
172. Баланың айналадағы адамдар әсеріне негізсіз қарсыласуы 
а) негативизм 
в) мнемоника 
с) деперсонализация 
д) манипуляция 
173. Жеке адамның құлдырауы, өзіндік “Мен”-ге байланысты түйсіктерінен айрылуы 
а) негативизм 
в) мнемоника 
с) деперсонализация 
д) манипуляция 
174. Адамдардың тек қағаз жүзінде ғана бар қауымдастығы қандай топ деп аталады? 
а) шағын 
в) шартты 
с) бастапқы 
д) нақты 
175. Көзқарас, талаптары үлгі болып саналатын ақиқат өмір сүруші немесе қиялдағы топ қалай аталады? 
а) референт 
в) шартты 
с) нақты 
д) шағын 
176. Әр заттың жаны бар деп уағыздайтын не? 
а) идеалист 
в) анимизм 
с) детерминист 
д) сенсуалист 
177. Оқытумен тәрбиелеудің психологиялық заңдылықтарын зерттеу пәні 
а) педагогикалық психология 
в а) салыстырмалы 
с) балалар 
д) әлеуметтік 
178. Жадырау комплексі қай кезеңде көрінеді 
а) мектепке дейінгі шақ 
в) ерте сәбилік шақ 
с) нәрестелік шақ 
д) мектеп жолы 
179. Міндетті түрде басшыға бағынуды талап ететін қарым-қатынас түрі 
а) либералдық 
в) демократиялық 
с) авторитарлық 
д) барлық жауап дұрыс 
180. Ұжымда немесе топта өзара қарым-қатынасты зерттеуге мүмкіндік беретін психологияның әдісі 
а) социометрия 
в) тест 
с) әңгіме 
д) анкета 
181. Ым-ишара, пантомимик, мимика арқылы сөз жүзіндегі емес қарым-қатынас жасау 
а) қоғамдық пікір 
в) вербальды қарым-қатынас 
с) вербальды емес қарым-қатынас 
д) дипломатия 
182. Зейіннің түрін көрсет 
а) тұрақтылығы 
в) үйреншікті 
с) бөлінушілігі 
д) көлемі 
183. Жұмыс қабілеттілігі азайғандағы шаршау қалпы 
а) қажу 
в) талаптану 
с) тыныштық 
д) өзін-өзі реттеушілік 
184. Адамның адамдармен бірлесіп жұмыс істеуі 
а) зұлымдық 
в) жарыс 
с) қайғыру 
д) бірлестік 
185. Проприоцивті түйсіктің қызметі 
а) кеңістіктегі дененің орналасу координациясы,қозғалу координациясы 
в) ішкі гомеостазды сақтау 
с) қоршаған орта туралы ақпараттарды қайта өңдеу 
д) күшті тітіркендіргіштерге бейімделу 
186. Бастан кешкен және сақталған сезімдерге негізделген еске сақтаудың түрі 
а) сөз-логикалық 
в) эмоциялық 
с) механикалық 
д) бейнелік 
187. Ішке бағытталған адамның типі 
а) экстроверт 
в) интроверт 
с) амбиверт 
д) барлық жауап дұрыс 
188. Жасөспірімдер жасы қай кезеңді қамтиды 
а) 11 жас-14 жас 
в) 7 жас-10 жас 
с) 15 жас-18 жас 
д) 18 жас-20 жас 
189. Нәресте жасы қай кезеңді қамтиды? 
а) 7 жас-10 жас 
в) 3 жас-6 жас 
с) туғаннан -1 жас 
д) 11 жас-15 жас 
190. Мектепке дейінгі жас қай кезеңді қамтиды? 
а) 11 жас-15 жас 
в) туғаннан-1 жас 
с) 7 жас-10 жас 
д) 3 жас-6 жас 
191. Психология ғылымының тұңғыш дүниеге келген жері 
а) Қытай 
в) Греция 
с) Италия 
д) Германия 
192. Анимистік пікір деген не? 
а) жан кейде бар,кейде жоқ дейтін пікір 
в) барлық нәрседе де жан бар дейтін пікір 
с) жан жоқ деген пікір 
д) дұрыс жауап жоқ 
193. Психологияның қай саласы адаммен техниканың қарым-қатынасынан туындайтын психологиялық мәселелерді зерттейді? 
а) инженерлік психология 
в) педагогикалық психология 
с) балалар психологиясы 
д) салыстырмалы психология 
194. Психологияның қай саласы жануарлар психикасымен адам психикасының ұқсастығын зерттейді? 
а) педагогикалық психология 
в) салыстырмалы психология 
с) инженерлік психология 
д) балалар психологиясы 
195. Психологияның қай саласы қоғамның, ұжымның жеке адамдарға тигізетін ықпалын зерттейді? 
а) инженерлік психология 
в) педагогикалық психология 
с) әлеуметтік психология 
д) салыстырмалы психология 
196. Адамның небір қиын-қыстау кезеңдерінде қажетті шешімдерге келіп, оны жүзеге асыруға қабілетінің болуы еріктің қандай сапасы 
а) тәртіптілік 
в) табандылық 
с) ұстамдылық 
д) тоқтамға келгіштік 
197. Адамның шамадан тыс зорлануы дегеніміз 
а) стресс 
в) аффект 
с) құмарлық 
д) көңіл 
198. Қысқа уақытқа созылады да бұрқ етіп қатты көрінетін эмоцияның түрі 
а) стресс 
в) құмарлық 
с) аффект 
д) көңіл 
199. Дене құрылымы нәзік, әлсіз дамыған, тұйық, эмоциялары ауыспалы,тұрақсыз тип 
а) шизотимик 
в) циклотимик 
с) иксотимик 
д) атлетик 
200. Бойшаң,нәзік денелі, көкірек тұсы жайылыңқы, тар тип 
а) пикник 
в) атлетик 
с) лектосоматик 
д) дисплостик 
201. Кіші мектеп жолының алғашқы кезеңінің негізгі міндеттері 
а) оқу 
в) бейімделу 
с) тәрбие 
д) еңбек 


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет