ПОӘК 042 14 03-064 2008 №1 басылымбет3/11
Дата17.07.2016
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Семей 2012


Алғы сөз

Жоғарғы оқу орындардың оқу жоспарына бірнеше жаңа дисциплиналар енгізілді, оның көмегімен жаңа әлеуметтік-экономикалық ортада жұмыс істеуге қабілетті жоғары білікті менеджерлерді қалыптастырады. Осылай магистранттарды дайындауда «ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау» маңызды орын алады .

ҒЗЖ ұйымдастыру және жоспарлаудың мақсаты болып керекті шешімдер керекті орында, керекті бағытта, керекті мезетте қабылдау табылады. ҒЗЖ ұйымдастыру және жоспарлау ғылым мен техниканың өндірісте жетістігінің құрастырылуы мен енгізілу негізінде елдің аймақтық дамуының жалпы басқару жүйесі болып есептеледі.

Берілген курсты оқу экономика мен халық шаруашылығын дамыту бойынша ғылыми-зертеу жұмысының ұйымдастырылуына, жоспарлауына және өткізілуіне жаңа талаптар мен тәсілдерге сай қажеттілік туындап отыр.

Алынған білімдер магистрантты тек қана экономика және басқару сферасы қызметінен басқа өндірістік, инновациялық, экологиялық, стратегиялық менеджмент облысында маман болуға мүмкіндік береді.

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған

Кушуков Г.С., «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының доцент м.а., Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті

«29___»__06_______2012_ж.
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының отырысында, Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті


Хаттама №__1_ «29___»___06______2012__ж.
«Менеджмент және маркетинг» кафедраның меңгерушісі _______ Орынбекова Г.А.
2.2. ҚЭФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында
Хаттама №_1__ «_05__»___09______2012__ж.
Төраға _________ Тойкин С.Х.

3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қолдап және басылымға ұсынылды
Хаттама №_1__ «___»__09_______2012__ж.
ОӘК төрағасы_________Рскелдиев Б.А.


Мазмұы


 1. Жалпы жағдай

 2. Курсты оқу бойынша әдістемелік нұсқаулық

 3. Курстың форматы және саясаты

 4. Бағалау саясаты

 5. Дисциплина мазмұны және сағаттарды бөлу

 6. МОӨЖ және МӨЖ мазмұны

 7. Дисциплина бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесі1. Жалпы жағдай

Оқытушының аты-жөні, тегі –Кушуков Г.С., доцент м.а.

Кафедра - «Менеджмент және маркетинг»;

Байланыс ақпараты – тел: 53-02-29, оқу корпусі № 8, кабинет № 308;

Сабақ өтетін орын – аудитория № 308;

Дисциплина атауы «ҒЗЖ ұйымдастыру және жоспарлау»;

Кредиттер саны – 1;

Оқу жоспарынан көшірме

Кесте 1

Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Семинар (практ. сабақтар)

СОӨЖ

CӨЖ

Барлығы

Бақылау формасы (семестр)

1

1

3

30

15

45

45

135

емтихан


1.1. Курстың қысқаша сипаттамасы

"Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау " курсы 6N051000 – Экономика мамандықтары бойынша оқитын магистранттарға арналған. Берілген курс ғылыми зерттеулердің теориялық концепцияларын, ақпараттық жүйесін, ұйымдасырушылық жүйесін және қызметін ашады.

"Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау " курсының объектісі болып мемлекеттік кәсіпорындар және өндірісті, құрылысты, ауыл шаруашылығын, үй-коммунальдық шаруашылығын, тұрмыстық қызмет көрсетуді, сауданы және қоғамдық тамақтануды ұйымдастыратын кәсіпорындар, массалық кәсіпті мамандарды дайындайтын оқу орындары, денсаулық сақтау, ағарту, транспорт мекемелері, өндірістік және әлеуметтік инфраструктураның объектісі, халықты, аймақты, қалаға қызмет көрсететін мекемелер табылады.

Курстың пәні болып ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырудың, жоспарлаудың, басқарудың теориялық және әдістемелік негізі табылады, аумақтық республикалық білім беру мекемелерінде ғылыми-техникалық саясатты жүзеге асыру мақсатымен, әдістемелік қамтамасыз етуімен, әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін шешеді.1.2 Курстың мақсаты болып магистранттардың экономикалық мамандықтар бойынша терең білім игеру: ғылыми-зерттеу жұмыстың ұйымдастыру, жоспарлау және басқару қағидаларын, тәсілдерін және механизмдерін, ғылыми зерттеулердің теориясын және практикасын оқу табылады.
1.3 Дисциплинаны оқудың негізгі міндеті болып магистранттардың экономика және халық шаруашылығын басқару саласында ғылыми-зерттеу жұмыстың ұйымдастыру, жоспарлау және басқаруда теория мен практиканы арнайы білімдер алу табылады.

  1. Дисциплинаны оқу нәтижесінде магистрант міндетті:

 • Білу керек: экономика және халық шаруашылығын басқару саласында ғылыми-зерттеу жұмыстың ұйымдастыру, жоспарлау және басқаруда теориялық концепцияны;

 • Иемдену керек: экономика және басқару саласында ғылыми жұмысты ұйымдастыру, жоспарлау және басқаруда білім мен дағды;

 • Игеру керек: ғылыми жұмысты ұйымдастыру, жоспарлау және басқару мәселесін шешудегі білімдерді;

 • Істей алу: ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласының, сонымен қатар ғылыми зерттеулердің тиімділігін бағалау бойынша, болашақ маман ретінде өз ойын айта алу;

 • Түсіну керек: логикалық тұрғыда және ғылыми-зерттеу ұйымының ғылыми қызметкері ретінде экономикалық жағдайды, заңдарды, ғылыми жұмыстың ұйымдастыру, жоспарлау және басқарудың даму қағидаларын бағалау мәселелерін.

 • Болуы керек: ауыл, аймақ, қала, облыс, республика деңгейінде ғылыми зерттеу саласында ұйымдастырудың, жоспарлаудың, басқарудың жүйелі тәсіл дағдысы;

 • Алуы керек: Қазақстан Республикасының нормативті-құқықтық және заңнамалық базасы саласында білімді.

  1. Курстың пререквизиты:

 • Менеджмент;

 • Муниципальды менеджмент;

 • Өндірістік менеджмент;

 • Маркетинг;

 • Моделдеу және жоспарлау;

 • Қаржы;

  1. Курстың постреквизиты:

 • Инновациялық менеджмент;

 • Экологиялық менеджмент;

 • Қаржылық есеп;


Кесте 1. – Оқу жоспарынан көшірме

Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Семинар (практ. сабақтар)

МОӨЖ

МӨЖ

Барлығы

Бақылау формасы (семестр)

1

1

3

30

15

45

45

135

емтихан2. ДИСЦИПЛИНАНЫ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫС

2.1 Магистрант ұсыныған әдебиетті оқыған кезде, бастысын айқындап, негізгісін конспектілеген жөн;

2.2 Аудиториялық СОӨЖ диспуттар, дебаттар түрінде талқыланады, аудиториядан тыс СОӨЖ рефераттар, баяндамалар, тапсырмалар ретінде тапсырылады және оқытушылар сұрау ретінде тексереді;

2.3 МӨЖ тапсырмалары магистранттарға арналған жұмыс жоспарында көрсетілген талаптарға сәйкес жазбаша немесе ауызша түрде ұйымдастырылады;

2.4 Жазбаша МӨЖ А4 форматында орындалады, бет параметрлері 2:2:2:2, көлемі 3 беттен жоғары.

3. КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ ЖӘНЕ САЯСАТЫ

3.1 Аудиториялық уақыт дәрісті, оқылған материалдарды, орындалған әртүрлі тапсырмаларды енгізеді. Магистранттар әрбір сабаққа негізгі және қосымша әдебиеттер бойынша дайындалуы керек.

3.2 Магистрант белгілі себептермен сабақты босатқан кезде, топтан басқа магистранттан дәрісті алу керек. Дәрістен тыс уақытта оқытушы бірде-бір магистрантқа, қандай себеп болмасын дәріс материалын бермейді.

3.3 Курс соңында таңдалған тақырыпқа байланысты жеке зерттеу жұмысының презентациясы көзделген. Егерде тыңдаушылар бір нәрсе түсінбесе, онда олар оқыушыға әрдайым түсіну үшін бара алады.

3.4 Емтихан: барлық кіргізілген магистранттарға емтихан билеттері түрінде өткізіледі. Әрбір емтихан билеті өткен үш курстың сабақ тақырыы бойынша сұрақтарды қамтиды.


 1. БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Әртүрлі жұмыс түрлерін бағалау критериясы
Жұмыс түрі

Баллдар

Жазбаша жұмыс (әрбір жұмыс үшін)

Баяндама (әрбір жұмыс үшін)

Дискуссияға қатысу (әрбір жұмыс үшін)

СОӨЖ (МӨЖ) шегіндегі ауызша жауап (әрбір жұмыс

үшін)

Аралық бақылау (әрбір жұмыс үшін)Барлығы:

Барлығы, %-бен

Емтихан бойынша барлығы

2,5

2,5


2,5
1

11,5


100

40

605. Магистранттарға арналған дисциплинаның жұмыс бағдарламасы

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет